نه به رجوی در کمپ باقرزاده . شهریور 1380

نه به رجوی در کمپ باقرزاده . شهریور 1380

نه به رجوی در کمپ باقرزاده . شهریور 1380سید امیر موثقی، کانون اوا، یازدهم سپتامبر 2020:… به خوبی میدانستم نه گفتن به رجوی یعنی تف کردن به سر تا پای فرقه بد نام رجوی و در آن زمان که فرقه داشت با ایجاد خفقان تشکیلاتی که یا در مناسبات بمان و یا برو ایران من این حصار و طلسم خفقان را در هم کوبیدم و در برابر رجوی گفتم میخواهم برم ایران. نه به رجوی در کمپ باقرزاده . شهریور 1380 

نه به رجوی در کمپ باقرزاده . شهریور 1380آگاهی در درون مجاهدین از نظر رجوی و مریم عضدانلو ( از سلسله دروغ های مجاهدین )ا

سیدامیرموثقی – آلمان -10 سپتامبر 2020

شهریور ۱۳۸۰ نه به رجوی در کمپ باقرزاده

سید امیر موثقی

آقای سید امیر موثقی

شهریور ۱۳۸۰ اوج ریزش نیرویی و مشکلات تشکیلاتی در درون فرقه بد نام رجوی. امروز درست ۱۹ سال از گفتن نه به رجوی در اوج اختناق و سرکوب و خفقان درون تشکیلاتی من به رجوی میگذرد درست در زمانی که فرقه رجوی با ایجاد حلقه های رعب و وحشت در درون تشکیلات از هم پوسیده شده اش تلاش می‌کرد تا نیروهای وارفته در مانده و ناتوان را در کمپهای فرقه با تشکیل دادگاه های جمعی و با زوربه ارامش و به تکاپوی برساند، دز دادگاه های جمعی در حضور شخص خود رجوی خائن ودر حضور بالا تا پائین نیروهای فرقه به رجوی نه گفتم.

البته خوب میدانستم بهای سنگینی دارد این حرکت من چرا که چندین بار تجربه کرده بودم و به شکنجه گاه ها و سلول های انفرادی فرقه رفته بودم و به خوبی میدانستم نه گفتن به رجوی یعنی تف کردن به سر تا پای فرقه بد نام رجوی و در آن زمان که فرقه داشت با ایجاد خفقان تشکیلاتی که یا در مناسبات بمان و یا برو ایران من این حصار و طلسم خفقان را در هم کوبیدم و در برابر رجوی گفتم میخواهم برم ایران.

بعد با توهین ها و ناسزا ها و دشنام‌های زیادی روبرو شدم از جانب خود رجوی و سرکردگان و مزدوران پابرهنه دربار درهم شکسته رجوی. آری من به رجوی نه گفتم و بهای انرا با مشت و لگد و تف و فریادهای اعدام اعدام سران فرقه تا مرز مرگ رفتم. بعد از گذشت یکسال انفرادی در زندانهای مخوف کمپ اشرف و بعد هم فرستادن به زندان ابوغریب بغداد تا به قول رجوی یا بپوسم یا بمیرم و به کوری چشم رجوی با جنگ عراق با نیروهای متحدین توسط صلیب سرخ جهانی آزاد شدم و امروز آزادانه زندگی میکنم و با صدای بلند فریاد مرگ بر رجوی را سر می‌دهم  واما نکته قابل توجه این هست که من و امثال من جداشده امروز در آزادی کامل هستیم و رجوی و فرقه بدنام رجوی در اوج خفقان و در هم شکستگی و استرداد از این کشور به کشور دیگر. امروز رجوی توان ندارد حتی برای نیروهای خودش قد علم کند. اما من جداشده و دیگر جداشدگان دست در دست یکدیگر در برابر ستم و ظلم و استبداد حاکم بر تشکیلات. مخوف رجوی قد علم می‌کنیم و شعار مرگ بر رجوی و مرگ بر دیکتاتور را سر میدهیم و فریاد میزنیم در دفاع از اسیران در بند در فرقه رجوی همراه با خانواده‌هایشان که باید این عزیزان آزاد شوند و این حق مادران و پدران و خواهران و برادران آنها هست که با عزیزانشان دیدار داشته باشند و ارتباط داشته باشند.

لعنت بر رجوی ننگ بر فرقه بد نام مسعود و مریم رجوی.
سید امیر موثقی المان شهر کلن

رجوی وعضدانلو (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

لینک به منبع

نه به رجوی در کمپ باقرزاده . شهریور 1380

***

کمپ اشرف مجاهدین خلق قربانیان اربابان بی شمارمجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار. کمپ اشرف

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حقوق-بشر-احسان-بیدی-،-فرقه-بدنام-رجوی-و/

حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه ما

حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه ماسید امیر موثقی، صفحه فیسبوک،  آلمان، چهاردهم اوت 2020:… امروز مطلع شدم یک از اعضای جدا شده از فرقه بدنام و تروریستی رجوی در کشور آلبانی به نام اقای احسان بیدی بعد از یکسال محکومیت و زندانی شدن و مورد اذیت و آزار روحی و جسمی قرار گرفتن که توسط گشتاپوی فرقه رجوی و با همدستی با مافیای خود فروخته دولت آلبانی و با یک هماهنگی نا جوان مردانه اورا از محل زندانی شدنش خارج کردن و به نقطه صفر مرزی با کشور همسایه آلبانی و کشور یونان بردن و کشور یونان ایشان را نپذیرفته و ماموران حکومتی و ضدبشری. کشور آلبانی ایشان را در بیابان‌های بین دو کشور رها کرده و به خاک آلبانی بر گشتند. حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه ما 

حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه مااحسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی

حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه ما

فراخوان برای دفاع از حقوق بشر

امروز مطلع شدم یک از اعضای جدا شده از فرقه بدنام و تروریستی رجوی در کشور آلبانی به نام اقای احسان بیدی بعد از یکسال محکومیت و زندانی شدن و مورد اذیت و آزار روحی و جسمی قرار گرفتن که توسط گشتاپوی فرقه رجوی و با همدستی با مافیای خود فروخته دولت آلبانی و با یک هماهنگی نا جوان مردانه اورا از محل زندانی شدنش خارج کردن و به نقطه صفر مرزی با کشور همسایه آلبانی و کشور یونان بردن و کشور یونان ایشان را نپذیرفته و ماموران حکومتی و ضدبشری. کشور آلبانی ایشان را در بیابان‌های بین دو کشور رها کرده و به خاک آلبانی بر گشتند

امروز وظیفه تمامی جداشدگان از فرقه بدنام رجوی محکوم کردن این عمل جنایت کارخانه و ضد بشری فرقه رجوی و دولت مافیایی آلبانی می‌باشد لذا لازم به ذکر است که برای دفاع از امنیت و حفظ جان تک تک نفرات جداشده از این فرقه در کشور آلبانی از هر امکانی که در توان دارند صدای این عزیزان را که در کشور آلبانی اسیر مافیای تروریستی هستند را به گوش مجامع حقوق بشری برسانند و مانع از جنایت‌های فرقه در کشور آلبانی شوند. دوستان اعضای جداشده همگی خوب به یاد دارید که فرقه رجوی چطور و با چه ترفندهایی اعضای نا راضی را در کشور عراق از بین میبرد و یا تحویل زندانهای مخوف صدام میداد بدون هیچ گونه حکم و بدون هیچ گونه مدرکی تا در زندانهای عراق بپوسندو از بین بروند و صدایشان به جوامع حقوق بشری و به ملتها نرسد امروز من و شما باید همگی دست در دست یکدیگر مانع از تکرار جنایت‌های ضد بشری فرقه در آلبانی شویم درود به اقای احسان بیدی که با ایستادگی در برابر فرقه بد نام رجوی در کشور آلبانی توانست پوزه مریم قجر را بر خاک بمالد و دست مافیای فرقه رجوی و دولت آلبانی را رو کند

حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه ما

نه به رجوی در کمپ باقرزاده .

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/امیر-موثقی-میهمان-تلویزیون-مردم-تی-وی/

امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

سید امیر موثقیکانون آوا (مردم تی وی)، اول اوت 2020:… آقای سید امیر موثقی عضوجداشده سازمان مجاهدین از کانون آوا – آلمان دررابطه با – نگاهی تازه به عملیات مجاهدین در مردادماه 1367 تخت عنوان “فروغ جاویدان” (مرصاد) بعد از 32 سال صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید. امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

دروغ جاویدان مجاهدین خلق چرا و چگونه شکل گرفتدروغ جاویدان مجاهدین خلق چرا و چگونه شکل گرفت

امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

نه به رجوی در کمپ باقرزاده .

سید امیر موثقی

آقای سید امیر موثقی

آقای امیر موثقی دربرنامه این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم برنامه های زنده مصاحبه با “جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین” در تلویزیون MardomTv.com

روزجمعه 31 جولای 2020 برابر با 10 مردادماه 1399 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای سید امیر موثقی عضوجداشده سازمان مجاهدین از کانون آوا – آلمان دررابطه با

– نگاهی تازه به عملیات مجاهدین در مردادماه 1367 تخت عنوان “فروغ جاویدان” (مرصاد) بعد از 32 سال صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fr.

لینک به منبع

امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه ما

نه به رجوی در کمپ باقرزاده .

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-جنگ-ایران-و-امریکا-سودی-هم-دارد؟/

آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟

دسیسه بولتون با شرکت مجاهدین خلق در حال اجراستسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و سوم می 2019:… در این میان فرقه ابله و وامانده ای هم به بدنامی فرقه رجوی وجود دارد که خودش را برای رسیدن به قدرت آلت دست هر کس و ناکسی قرار داده و میدهد تا شاید که روزی خودش را در ایران بر منصب قدرت ببیند اما باید اینگونه موضوع را مورد بررسی قرار داد که اگر بین ایران و امریکا جنگ شود تکلیف منطقه و جهان چه میشود؟ بسیاری از تحلیل گران سیاسی و نظامی بر این باور هستند که جنگی بین ایران و امریکا هرگز رخ ندهد چرا که این جنگ به ایران و منطقه خاور میانه محدود نخواهد شد و آتش این جنگ جهان را در بر خواهد گرفت. آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟

در این میان فرقه ابله و وامانده ای هم به بدنامی فرقه رجوی وجود دارد که خودش را برای رسیدن به قدرت آلت دست هر کس و ناکسی قرار دادهدسیسه بولتون با شرکت مجاهدین خلق در حال اجراست

سید امیر موثقی

آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟

آیا جنگ بین ایران و امریکا به سود منطقه خاورمیانه و جهان هست؟

سید امیر موثقی کلن آلمان

سید امیر موثقی کلن آلمان

در روزهای گذشته با توجه به تنش ها و تحریم های اعمال شده از طرف دولت زورگو و ستمگر امریکا به ایران و ایرانی روز به روز تنش ها بین ایران و امریکا شدید تر میشود و در این میان فرقه تروریستی وخود فروخته رجوی نیز با شارلاتان بازی و دستمال به دستی بیشتر و بیشتر بر طبل تو خالی جنگ بین ایران و امریکا میکوبد و در این میان روسیه و اروپا هم از ترس و وحشت جنگ دیگر در خاورمیانه روز بروز بیشتر و بیشتر سعی میکنند که خودشان را کنار بکشند که مبادا آتش این جنگ جهانسوز دامن گیر آنها بشود

در همینجا باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از جوامع حقوق بشری هم بدنبال این هستند تا مانع تنش و در گیری بین ایران و امریکا بشوند و تا جای ممکن میخواهند که مسئله این در گیری ها با مسالمت حل و فصل بشود بنظر من اگر بین ایران و امریکا جنگی صورت بگیرد این جنگ همانند عراق و افقنستان نخواهد بود و این جنگ بسیار بسیار بزرگتر و خانمان سوز تر خواهد بود از تغییرحکومتهایی همچون صدام، قذافی و حسنی مبارک و جنگ با القاعده ایران کشوری هست هم با قدرت در خاورمیانه و هم بسیار خطر ناک بدلیل ساختار حکومت اسلامی در منطقه و جهان و این به مراتب وضعیت را برای امریکا و منطقه دشوار میکند

در این میان فرقه ابله و وامانده ای هم به بدنامی فرقه رجوی وجود دارد که خودش را برای رسیدن به قدرت آلت دست هر کس و ناکسی قرار داده و میدهد تا شاید که روزی خودش را در ایران بر منصب قدرت ببیند اما باید اینگونه موضوع را مورد بررسی قرار داد که اگر بین ایران و امریکا جنگ شود تکلیف منطقه و جهان چه میشود؟ بسیاری از تحلیل گران سیاسی و نظامی بر این باور هستند که جنگی بین ایران و امریکا هرگز رخ ندهد چرا که این جنگ به ایران و منطقه خاور میانه محدود نخواهد شد و آتش این جنگ جهان را در بر خواهد گرفت. من بعنوان یک ایرانی هرگز نمیخواهم جنگی رخ دهد و خون و خون ریزی دوباره گریبان گیر ملت من شود چرا که من جنگ ایران و عراق و جنگ عراق و امریکا و جنگ امریکا و افغانستان را دیدم. من وضعیت دولتهای جدید را بعد از سرنگونی و حملات امریکا درعراق وغیره دیدم. هنوز که هنوز هست بعد از گذشت سالیان ملتهای این کشور ها و زنان و کودکان و سالمندان آرام وقرار ندارند و شبها امنیت و آسایش ندارند. براستی چگونه میتوان در دنیای امروز تصور کرد که هنوز بوزینه گانی هستند همچون فرقه تروریستی رجوی برای رفاه خود و برای به تاج و تخت رسیدن حاضر هستند زنان و مردان و کودکان و سالمندان زیر مهیب ترین بمب بارانها جان بدهند و کشور به خاک و خون کشیده شود. باید بگویم در همینجا باید به همه جنگ طلبها و آنهایی که به طبل جنگ میکوبند بگویم که هر جنگی که در خاورمیانه شروع شود دودش اول تو چشم خودتان خواهد رفت و آتش جنگ نیز دامن گیر خودتان خواهد شد پس باید که خیلی محتاطانه جلو بروید که مبادا در آتش خود ساخته بسوزید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟
(لینک به منبع)

حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه ما

*** 

همچنین: