نه فراموش میکنیم و نه می بخشیم حامیان تحریم و زجرکش کردن مردم ایران را

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم اوت 2019:… روی دیگر این تحریم ها و زجرکش کردن مردم ایران نقش خائنین فرقه رجوی و سلطنت طلبان وتجزیه طلبان است که همدست جنایتکاران جنگی شده اند ، همان ها که روزگاری همدست خاوری وال اقا بودند تا باد در موهایشان بپیچچد … Continue reading نه فراموش میکنیم و نه می بخشیم حامیان تحریم و زجرکش کردن مردم ایران را