نوشتار 394_ بازنویسی ونگاهی دقیق ومتفاوت به گفتگوی مریم رجوی با نشریه ” دی راین ” آلمان

نوشتار 394_ بازنویسی ونگاهی دقیق ومتفاوت به گفتگوی مریم رجوی با نشریه ” دی راین ” آلمان

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم مارس 2015:…   اجازه بدهید پاسخ شمارا با این جمله برادر نتانیاهوشروع کنم که گفت ” من هرکاری می کنم که این توافق صورت نگیرد” وماهم قویا از ایشان حمایت کرده وهشدار می دهیم تا هرگونه توافق ممکن است باعث عقب افتادن تاریخ گشایش دفتر ما درخیابان طالقانی مثل 33 سال گذشته بشود ومقاومت نمی گذارد _ اگر شده بچه ها …

مریم قجر (رجوی) به سیم آخر زد

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟

لینک به منبع

نوشتار 394_ بازنویسی ونگاهی دقیق ومتفاوت به گفتگوی مریم رجوی با نشریه ” دی راین ” آلمان

الف .مینو سپهر 2015/03/22

پیشنویس _ بعد از سقوط اشرف و خط زدن نام” فرقه رجوی ” ازلیست ترور امریکا که با لابی گری اسرائیل وواریز دلار به حساب های گروهی از نمایندگان کنگره امریکا میسر گردید _ مریم رجوی درراستای قول وتعهد ها به ” دادگاه پوئگ ” انگلیس مبنی بر ” ترک عملیات تروریستی ” تلاش می کند تا با ظاهر فریبی و شعارهای توخالی بی پایه واساس و خط کشیدن بر بیش از سه دهه عملیات تروریستی خودرا با بزک کردن مدافع حقوق بشر وزنان جا بزند _ واین درحالی است بنا به گزارش منتشر شده تروریست های تعلیم دیده این گروه درامریکا با حمایت اسرائیل در قتل دانشمندان وافراد مرتبت با فعالیت های اتمی ایران شرکت داشته اند _ تهدید اعضای سابق و درخواست ” سلاح انفرادی ” درعراق به بهانه دفاع فردی از دیگر دلایلی هستند که بخوبی نشان می دهند که ماهیت وبنیان این گروه بردو مبنای ” خشونت گرایی وترور ” بنا نهاده شده است ولذا این فرقه _ مافیایی _ تروریستی نه می تواند دست از خشونت وترور بکشد ونه اصولا این گروه با توجه به مستندات تاریخچه خود می تواند ادعای ” تغییر بنماید _ اسارت و نقض ابتدایی ترین حقوق بشر ومحرومیت حدود 2000 نفر باقی مانده درکمپ موقت آوارگان لیبرتی بهترین گواه می باشد _ دراینجا جا دارد از دولت منتخب مردم عراق سپاسگزاری کرد که همچنان بخاطر ” نگاه انسانی ” وجود این افراد باسابقه ترور وکشتا ر وخشونت را درخاک خود تحمل می کند واین درحالی است که هم اکنون این افراد درعراق تحت هیچ موقعیت تعریف شده ای ” از جهت قوانین بین المللی” قرار نداشته وتنها بعنوان ” متقاضیان پناهندگی ” آنهم بخاطر مداراگری دولت عراق درپای بندی به تعهد آن کشور با” یونامی ” در آن کمپ به سر می برند _ امیدواریم با تلاش درحال انجام خانواده ها این کمپ هرچه زود تخلیه گردد _ سران تروریست مخفی شده دستگیر ومحاکمه شده واسیران محروم هستی باخته آزاد وبه میان خانواده های خود بازگردند .

بهرروی ادعا ها وفریبکاری های شیادانه مریم رجوی درمورد حقوق بشر وحقوق زنان آنقدر دروغ واز واقعیات به دور هستند که تنها می توان نام ” نمایش های بی تماشاچی وبدون مخاطب ” بر آن نهاد _ مریم رجوی درسفر به المان با یک نشریه گمنام آلمانی بنام ” دی راین ” گفتگوی سفارشی انجام داده و همچنین نامبرده دریک خود بزرگ بینی رسوا ” پیام نوروزی ” منتشر کرده است _ دراین نوشتار گفتگوی نامبرده با نشریه ” دی راین ” ودرنوشتار آتی پیام نوروزی این زن خلافکار تروریست بی هویت وبی وطن وخائن مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

برای آگاهی از این دو موضوع نگاه کنید به سایت مریم رجوی

http://www.maryam-rajavi.com /

نخست _ نکات مهم مطرح شده درگفتگوی نامبرده با نشریه آلمانی ” دی راین “

عنوان این گفتگو چنین است ” مریم رجوی رهبر اپوزسیون درتبعید ایران “( ! ؟ )

نکته یکم _ عنوان ” اپوزسیون ” درفرهنگ سیاسی ” ودرحکومت های پارلمانی ” به نیروهای ” شکست خوردن در انتخابات اطلاق می گردد _ دولت سایه ویا مخالفین ومنتقدین در مجلس نام دیگر ” اپوزسیون ” می باشند _ بنابراین تیتر این گفتگو ی سفارشی ازهمان ابتدا بر دروغ استوار شده است چراکه نه مریم رجوی ” رهبر ” است ونه فرقه ترور دربرون مرز ” اپوزسیون ( ؟) به شمار می اید _ درضمن مریم رجوی یک تروریست فراری وتحت تعقیب بین المللی است وکلمه ” تبعید ” هم خنده دار است

گزارشگر نشریه ” دی راین ” : شما درسال 1979 ( 1357 ) کجا بودید ؟

مریم : من درسال 1355 درمسابقه دختر شایسته ایران شرکت کردم ودرمیان 17 نفر مقام آخر را بدست آوردم _ درسال 1357 بیکار وعلاف بودم _ درسال 1358 برادرم محمود بمن گفت : حالا که بیکار هستی بیا برو به گروه مجاهدین بپیوند چون هم شکست یادت میرود و هم سرت گرم می شود وبهمین دلیل مرا به مهدی ابریشم چی معرفی کرد وگفت : اینهم یک مجاهد صفر کیلومتر_ بیسواد است واز بهره هوشی چندانی برخوردار نیست ولی چون نا آگاه است قابلیت جذب شدن دارد وباید رویش کار کنی _ بعد از شروع دوستی من ومهدی او بمن گفت : بیا باهم ازدواج تشکیلاتی کنیم تا من از تو یک مجاهد بسازم _ بعدش دیگه نمی دونم چی شد که یکدفعه احساس کردم حامله شدم وتکان می خورد _ خیلی ناراحت شدم و به مهدی گفتم بابا من هنوز بچه هستم و حوصله ونگ ونگ بچه را ندارم برویم سقط کنیم _ مهدی گفت نه و خلاصه دعوایمان شد ومن قهر کردم رفتم خونه مامانم اینا _مهدی بعدش اومد خواستگاری من و بابام گفت : اتفاقه دیگه پیش اومده _ بهش بگین اصرار نکنه که سقط کنه منهم درعوض بهش قول می دهم ترتیبی بدم که نماینده مجلس شود

خلاصه مهدی منو کرد کاندید ای تهران در اولین دور انتخابات مجلس _ کلی خوشحال شدم و لی متاسفانه فقط 432 نفر به من رای دادند ومن باز نفر آخر شدم _ دیگه خیلی داشتم از بیعرضگی خودم عصبی می شدم وکم حوصله شده بودم که زائیدم

از سال شصت که مسعود تصمیم گرفت سرنگون کنه من توخونه اقام قایم شدم _ بعدش مهدی دررفت وبمن گفت ” غصه نخور مواظب خودت وبچه باش تا من خودم ببرمت فرانسه _ درسال 1361 با یک دختربچه دوونیم ساله با پاسپورت از فرودگاه تهران به مقصد پاریس پرواز کردم وبه مهدی ومسعود پیوستم _ مسعود ازهمان اول منو کرد منشی مخصوص خودش و من باهاش کار می کردم درضمن قهوه چی اش هم بودم _ یکرور که براش چایی می بردم پا به جایی گیر کرد وخوردم زمین و لنگ درهوا شدم مسعود که شاهد ماجرا بود اومد منو از زمین بلند کرد _ دست بسرم کشید وگفت :” تبارک الله احسن الخالقین “

وقتی شب به مهدی ماجرا را گفتم اوگفت : این یعنی اینکه برادر چشمس تورا گرفته و ازاین پس دیگر برمن حرام هستی !

خلاصه دیگه نمی دونم چی شد که برادر مسعود خودش صیغه طلاق من را خوند و بمن گفت : تو عزیز دلمی _ تو عزیز دلمی _ مهدی خیلی خوشحال بود وبمن گفت : برو دیگه بختت بلند شده _ غصه منو هم نخور برادر برای یک زن تازه و جوان برام درنظر گرفته وگفته موسی خیابانی وقتی زنده بود مینا خیابانی را بمن سپرد وگفت : اینو می سپرم دست تو و توهم وقتش که شد بده به دست صاحبش وحالا بیا اینهم مال تو برین مثل من ومریم باهم انقلاب ایدئولوژیک بکنین

بعدش یکروز مسعود درعراق بمن گفت : چشماتوبند ویک آرزوکن تامن برایت فراهم کنم _ منهم چشمامو بستم وگفتم : آرزو می کنم من منشی دفترشما درتهران باشم_ چندروز بعد مسعود بمن گفت می خواهم آرزویت را جامه عمل بپوشانم _ من یک نقشه مهم وخیلی دقیق کشیدم وتصمیم دارم بهر قیمتی که شده دفتر کار اشغال شده ام درخیابان طالقانی را با کمک سید الرئیس پس بگیرم وباهم بریم اونجا _ بهمین خاطر همه ارتش را می فرستم برای اینکار _و بعد از سه روز من وتو توتهران دردفترخودمون هستیم _ من هم باور کردم ویکروز مسعود بلند گو داد دستم وگفت : حالا موقشه _ جیغ بزن وداد بزن حمله _ آتش _ حمله _ ومنهم فرمان دادم _ ولی نشد که نشد بعد از سه روزارتش مسعود همه شل وپر وآش ولاش برگشتند وبعدش

گزارشگر نشریه ” دی راین “

بسه دیگه کلافم کردی من فقط پرسیدم سال 1357 کجا بودی _ چقدر ور میزنی ؟حالا بگو شما قراربوده سال 1360 حکومت را سرنگون کنید _ حالا سال 93 است _ چرا 33 طول کشیده و بالاخره کی قراره بروید ایران ؟

مریم : گرچه این سئوالت خیلی احمقانه ومشکوک و وزارت اطلاعاتی بود ولی من جوابتو می دم _ اول اینکه برادر مسعود فقط می دونه کی زمان سرنگونیه _ ما یه چاه تواشرف داشتیم بهش می گفتیم “چاه اتصال رهبری ” به اون بالاها _ ای یادش بخیر …………هرسال همین موقع ها مسعود می رفت توچاه مدتی می خوابید وبعدش خارجمی شد واز دهنش کف می داد بیرون وغش می کرد یعنی وصل می شد _ یک ساعت بعد کم کم حالش خوب می شد وبعد ” نشست سرنگونی ” می گذاشت وتاریخ دقیق سرنگونی را اعلام می کرد _ این کار هرساله او بود _ من نمی دونم وهیچ وقت وهیچکس هم جرات سئوال کردن نداشت که بپرسد ” پس سرنگونی چی شد ؟

ولی من فکر می کنم این عقب افتادن ها هم کار ” مماشات ” باشه _ توطئه می کنند می خواهند واسه برادر مسعود حرف دربیارن بگن ” چاقوهاش دسته ندارد ” و مثل چوپان دروغگوست ولی اینها همه دسیسه وزارت اطلاعاته ومی خواند نذارند من ومسعود دردفتر خیابان طالقانی مستقر بشیم ولی کور خوندن مسعود گفته : اگر سرنگونی 120 سال هم طول بکشه بالاخره من وتورا می برم تهران تو دفتر طالقانی ومن به گفته های مسعود شک ندارم ومی دونم درست می گه چون تا حالا هرچی گفته درست از آب دراومده _ بمیرم براش الان کجاست ؟ عین موش تو پناهگاه قایم شده وداره نقشه سرنگونی می کشه .

گزارشگر ” دی راین ” _ ممکنست تا آخر مارس ویا ژوئن یک توافق حول مسئله اتمی ایران صورت گیرد _ نظر شما دراین مورد چیست ؟ لطفا کوتاه وخلاصه وبدون حاشیه رفتن ودانستان سرایی

مریم : اجازه بدهید پاسخ شمارا با این جمله برادر نتانیاهوشروع کنم که گفت ” من هرکاری می کنم که این توافق صورت نگیرد”

وماهم قویا از ایشان حمایت کرده وهشدار می دهیم تا هرگونه توافق ممکن است باعث عقب افتادن تاریخ گشایش دفتر ما درخیابان طالقانی مثل 33 سال گذشته بشود ومقاومت نمی گذارد _ اگر شده بچه ها هرشب با گوگل MAP یک سایت اتمی کشف کنند مطمئن باشید اینکارا می کنند _حالا بگذار مماشات مارو مسخره کنه بگه گاوداری بود _ مرغداری بود _ زاغه مهمات بود ووو _همینه که هست _ من از5 +1 مماشات سئوال می کنم شما که عرضه ندارید تو گوگل بگردید سایت پیدا کنید چرا زحمات بچه های من را مسخره می کنیدوزیر سئوال می برید ؟ به فرض که این جعفرزاده احمق همیشه یک گندی زد اشتباه کرد غلط کرد می خواست صندوق نسوز بانک را صندوق ضد اتمی جابزند که نشد ولورفت و همه زحمات شبانه روزی ما رابرباد داد ولی اسم ” لویزان 3 “چی ؟ اینهم ساختگیه ؟ باور کنید جدید جدیده تاحالا عقل هیچ کس نرسیده واین اسم کشف مسعوده وتو کتاب رکوردها هم بنام خودش ثبت شده _

گزارشگر دی راین : خیلی ممنون حساب مارا بدهید مرخص شویم_ این سخت ترین کار دوران گزارشگری من بود ومن تاکنون دروغگوتر وشیاد تر از تو درعمرم ندیده ام .

پایان _ نوشتار آتی نقدی بر پیام نوروزی مریم رجوی برگوزیده به مقاومت

الف .مینوسپهر 2015/03/22

***

غیبت صغرای مسعود رجوی کی به پایان میرسد؟


https://youtu.be/wFBoPhmNyxU?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

گزارش پرویز خزائی و طرح یک پرسش: مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟ (+ آینده فرقه رجوی)

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh: America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

Maryam Rajavi terrorist syriaThe Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)


Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16770

فرقه رجوی _ از شهید البرتو نیسمن تا اختفای بنزین درلیبرتی _ از مرگ اساطوریان تا صندوق نسوز اتمی !

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۵:… بقایای فرقه مزدور رجوی این روزها حال خوشی ندارند و بدبختی ها _ درماندگی ها و ریزش های مواجب بگیران از سویی و گفتگوهای ۵+ ۱ درمورد مورد توافق ویا تفاهم پیش رو درمورد مسائل اتمی ازسویی دیگر سران این گروهک تبهکار رابه چنان یاس وبدبختی ودرماندگی کشانده که همانند ” عقرب در آتش ” قرارگرفته …

جعل رجوی اتمی مزدور مجاهدین خلقرجوی عکس صندوق نسوز را بجای تاسیسات اتمی به امریکایی ها قالب کرد

لینک به منبع

فرقه رجوی _ از شهید البرتو نیسمن تا اختفای بنزین درلیبرتی _ از مرگ اساطوریان تا صندوق نسوز اتمی !

مقدمه _ بقایای فرقه مزدور رجوی این روزها حال خوشی ندارند و بدبختی ها _ درماندگی ها و ریزش های مواجب بگیران از سویی و گفتگوهای ۵+ ۱ درمورد مورد توافق ویا تفاهم پیش رو درمورد مسائل اتمی ازسویی دیگر سران این گروهک تبهکار رابه چنان یاس وبدبختی ودرماندگی کشانده که همانند ” عقرب در آتش ” قرارگرفته بخود می پیچند وخودرا گاز می گیرند _ دراین نوشتار ۶ موضوع پیرامون این گروهک تبهکار را مورد بازخوانی قرار خواهم داد _ ماجرای شهید جدید فرقه !( آلبرتو نیسمن ) _ انبار واحتکار بنزین در کمپ آوارگان لیبرتی _ تخریب نمادهای گورستان تروریست ها در اشرف سابق _ فراافکنی و شانه خالی کردن مواجب بگیران قبلی فرقه رجوی ( قصیم و روحانی ویغمایی ) _ مرگ هنرمند مواجب بگیرفرقه ( آندو آساطوریان ) و رسوایی جدید درداستان دروغ ادعای کشف پایگاه اتمی تازه درایران ( ! )

نکته نخست _ روشن شدن نقش فرقه رجوی در انفجار امیا و قتل مشکوک مزدبگیر این فرقه

چندی پیش خبرگزاری ها گزارش کردند که ” آلبرتو نیسمن ” دادستان پرونده انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین در آپارتمان خود ” خودکشی ” کرده است _ گرچه هنوز چگونگی مرگ اینفرد هنوز مشخص نشده است ولی بعد از این حادثه یک خبرمهم پیرامون این پرونده قدیمی منتشر گردید که بنابرآن بسیاری از مدارک ومستندات این پرونده بنا برشهادت ودروغگویی تنی چند از مزدوران فرقه رجوی بناگردیده است _ بنابراین به سادگی می توان نتیجه گرفت که صهیونیست ها ومزدوران فرقه رجوی درساخت این پرونده نقش وسهم به سزایی داشته اند _البته این حادثه دردناک بهر نوع وشکل وبهانه ای توسط هرفرد وگروه وسازمانی انجام گرفته باشد اقدامی است ضد انسانی ومحکوم ومردود است .

فرقه رجوی در مورد خودکشی دادستان این پرونده تبلیغات دروغی را منتشر کرد ولی نکته مهمی دراین تبلیغات که به درستی نقش وسهم این گروه تبهکاری دراین اقدام ضدانسانی را روشن می کند ” شهید فرقه خواندن البرتو نیسمن ” ازطرف این گروه تبهکاری می باشد _ چنین ادعایی بخوبی نشان می دهد که ” آلبرتو نیسمن ” حقوق بگیر نفوذی این فرقه ” درتشکیلات قضایی ارژانتین بوده است وبهمین دلیل است که رئیس جمهور ارژانتین دستور انحلال سازمان امنیت وتحقیق دراین مورد را صادر کرده است _ دادستان تازه این پرونده گزارش اتهام آلود البرتو نیسمن را ناکافی وفاقد مدارک ومستندات قابل ارائه به دادگاه خوانده است _ بدین ترتیب یکی دیگرهم اکنون یکی دیگر از تلاش های تروریستی فرقه رجوی _ صهیونیست ها به آگاهی همگانی رسیده است ودستگاه قضایی ارژیانتین باید تروریست ها ی فرقه رجوی را درشمار مضنونین بحساب اورد .

نکته دوم _ احتکار و مخفی کردن بنزین در اردوگاه آوارگان لیبرتی

درسال ۱۳۹۰ وقتی زمین های اشغال شده کشاورزان عراقی وبخش هایی از اردوگاه مخوف اشرف به تسخیر ارتش عراق در آمد عراقی ها درجستجوهای اولیه موفق شدند بناهای یادبودی از سران گروه تروریستی ” دولت اسلامی ” داعش را درگورستان اشرف بدست آورند _ آنها همچنین موفق به کشف چند مخزن مخفی زیرزمینی بنزین دراین اردوگاه گردیدند که هزاران لیتر بنزین در انها ذخیره شده بود _ اکنون مدتی استکه ” ربابه مشعدی آقا ( مژگان ( اززنان حرمسرا ) گریه وجیغ وداد والتماس می کند که عراقی ها به اندازه کافی سوخت وبنزین به لیبرتی تحویل نمی دهند ( ؟ ) _ بنابه گزارس انجمن سحر از داخل این اردوگاه اعضای این فرقه همچنان به انبار واحتکار سوخت مشغولند و این ادعاهایی دروغ بخشی از تبلیغات این فرقه علیه دولت عراق است _ حقیقت این است که بنزین برخلاف ادعای فرقه برای تردد خودروها نیست وانها مشغول ذخیره سازی وپنهان کردن آن برای احتمال درگیری با نیروهای عراقی _ تردد دراطراف کمپ جهت جلوگیری از فرار اسیران و خود سوزی تشکیلاتی هستند وصد البته دولت عراق باید هشیار باشد …….

نکته سوم _ تخریب نمادها فرقه در کمپ تروریست ها دراشرف سابق

گورستان تروریست ها یکی از مکان های مهم جهت پرده خوانی ونمایش سران اینفرقه بود _ بنا بر مستندات موجود درسال ۱۳۸۹ پدرومادر کهنسالی از یکی از شهرهای کوچک ایران به عراق سفرکرده وپس از درخواست وخواهش های زیاد موفق شدند بر سرقبر فرزند خود دراشرف بروند _ این دو در انسال از فرقه رجوی تقاضا کردند تا به آنها اجازه دهد بقایای جسد فرزند خودرا به ایران منتقل نمایند _ ربابه مشهدی آقا ( پارسایی ) ضمن مخالفت با این درخواست به انها گفت : اینها ( قبرها ) دارایی های سازمان هستند ( ! ) وما چنین اجازه ای را نخواهیم داد _ اکنون دولت عراق مشغول تغییر کاربری این اردوگاه صدامی است و تصمیم دارد این گورستان وسمبل ها رابرچیند _ به دولت عراق پیشنهاد می شود قبل از تخریب کامل این گورستان مدتی به برخی از خانواده ها که خواهان انتقال اجساد فرزندان خود به ایران هستند فرصت دهد تا انها اقدام کنند وبعد از پایان مهلت تعین شده این گورستان راپس از جستجو زیر ورو ونابود نماید _چراکه ممکن است درزیر این گورها مکان های مخفی اسلحه ومهمات ومواد منفجره وحتی سلاح شیمیایی وجود داشته باشد .

نکته چهارم _ فراافکنی وشانه خالی کردن مواجب بگیران سابق فرقه رجوی ازنقد گذشته نکبت بار خود

اسماعیل یغمایی ( مدیحه سرا ی فرقه ) ودوتن از حقوق بگیران قدیمی ( قصیم وروحانی ) گرچه اخیرا تلاش می کنند ظاهرا خودرا جزو منتقدان فرقه رجوی جابزنند ولیکن رددررویی اینها سطحی و ظاهری است و از ماجراهای حقوق ومواجب بیشتر نرفته است _ فرقه رجوی تلاش می کند با انتشاربخشی از مدارک مواجب های دریافتی آنها را در چهارچوب همین “چانه زدن های مالی “حفظ کرده و با انتشار تعدادی فیش مواجب سر آنها را گرم نماید _ اینها هم که جرات وشهامت نقد گذشته نکبت بار خود را ندارند نیز سعی می کنند با اینگونه چانه زنی های مالی از بازگویی خاطرات سالها ” مزد بگیری وتبلیغ فرقه ای ” شانه خالی کنند وبهمین اندک چانه زنی اکتفا کنند _ به این مواجب بگیران خسته وفراری پیشنهاد می کنم بجایی چانه زنی برسر حقوق ومواجب وفرافکنی ” گذشته ذلت با ر ورسوای خودرا نقد اشتباهات خودرا اعتراف و اسرار وراز ورمز یک عمر مزدبگیری را برای همگان منتشر نمایند که درغیر اینصورت این جدایی صوری است و ارزشی نخواهد داشت .

نکته پنجم _ مرگ اهنگساز مزدبگیر فرقه آندو اساطوریان وعملیات جاری نامبرده چندروز قبل از مرگ

اندو اساطوریان یکی از هنرمندان درجه سوم درجامعه موسیقی ایران بود _ از او تعداد اندک اثاری بجا مانده است _ آندو در اهنگ سازی چندان موفق نبود وهمین بیکاری باعث شد نامبردهه درتور فرقه رجوی اسیر وبه مزد بگیری این گروه در آید _ گرچه سواد موسیقیایی اندو اندک بود ولیکن ایشان درمورد مسائل سیاسی _ اجتماعی یک بیسواد کامل بود وچنین شد که به این فرقه پیوست _ پیوستن اندو به فرقه باعث انزوای بیشتر نامبرده گردید _ با شدت گرفتن ریزش مواجب بگیران طی چند ماه گذشته ازجمله محمد شمس _ باستانسیر _ مرتضی برجسته _ مرجان و ژورک _ اعضای فرقه رجوی به بالین این بیمار درنوبت مرگ رفتند وضمن کمک مالی برایش عملیات جاری برگزار کردند و درنتیجه یک نوشته چند خطی دروغ وتبلیغ رابه نام او منتشر کردند که اگر درست هم باشد نشان کودن بودن _ شدت گرفتن بیماری وبیسوادی نامبرده می نماید _ بهرصورت آندو یک هنرمند بیسواد بود و درمورد هنر هم چندان شایستگی نداشت ودر حال وهوای بی توشگی به تاریخ پیوست _ مرگ اندو تنها یک فرصت بود تا لاشخورهایی فرقه رجوی دراخرین روزها از ایشان سو استفاده نمایند

نکته ششم _ ماجرای توافق بین ایران و ۵+ ۱ و داستان سرایی مسخره وتکراری فرقه رجوی

با نزدیک شدن تاریخ توافق احتمالی ایران با کشورهای ۵+ ۱ جنون صهیونیست ها وفرقه رجوی شدت گرفت _ نتان یاهوجلاد کودکان فلسطینی وصهیونیست معروف رسما اعلام کرد هرکاری می کند تااین توافق صورت نگیرد ( البته کاری از اوغیر از شعار های توخالی بر نمی آید ) _ درهمین روزها بود که شبکه الجزایر وروزنامه گاردین فاش کردند که ادعاهای نتان یاهو برخلاف گزارش های سازمان اطلاعاتی اسرائیل بوده است _ درهمین جا بود که سران فرقه رجوی که به نهایت یاس واستیصال رسیده اند نمایش تکراری ومسخره دیگری را روی سن بردنند ” کشف پایگاه جدید لویزان ۳ ( ؟ ! ) _ لازم بیاد آوری است که تاکنون تبلیغات چی های این فرقه یک گاوداری صنعتی ویک انبار وزاغه مهمات رابعنوان مراگز اتمی عنوان کرده بودند _ خبر سازی و داستان سرایی این فرقه اما این بار با رسوایی بسیار زیادی همراه بود چراکه آنها با سرقت یک عکس از یک کارخانه ساخت صندوق های نسوز درایران و فتوشاپ کاری ادعا کردند که این درب محل این پایگاه اتمی است ( ! )

افشای این دروغگویی رذیلانه توسط یک وبلاگ نویس وانتشار وسیع آن چنان ضربه گیچ کننده ای به این شیادان زد که فورا سروته این رسوایی را بستند _ حسن داعی االاسلام تروریست کراواتی قبلا درپاسخ به سئوال کامبیز حسینی که پرسیده بود چگونه کشف می کنید پاسخ داده بود از روی گوگل MAP_ سونا صمصامی اززنان حرمسرای فرقه رجوی و علیرضا جعفر زاده رذل ودروغگو وشیاد مجری این نمایس مسخره درامریکا بودند ..

الف . مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۲/۲۷

هیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

***

همچنین:

فرقه رجوی و چهارشنبه سوری ” سناتوری “_ گزارش و جمع بندی (نوروز مبارک باد)

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و یکم مارس 2015:… مهندس میثمی ازاعضای قدیمی ومنشعب شده گروه موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) دریک نوشتارکوتاه تحقیقی _ تاریخی با عنوان ” مسعود رجوی کجاست ؟ سعی نموده با یاد آوری خاطرات خود بگونه ای روشن و به این سئوال پاسخ دهد _ درواقع برخلاف ادعا

مریم رجوی _ سخنرانان کرایه ای _ شرکت کنندگان اجاره ای و نمایش برلین ( بخش دوم )

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم مارس 2015:… درروز 7 مارس مریم رجوی گوزیده ی مقاومت یواشکی خودرا به برلین رساند تا درحضور 2500 نفر ازجمله تعدادی سخنران اجاره ای وشرکت کنندگان کرایه ای با آن صدای “غاز ” مانندش ” جیغ وداد ” کند _ این مراسم تحت نام ” زنان وبردباری ” برگزار گ�

مریم رجوی درجمع کرایه ای ها واجاره ای ها دربرلین چه گفت ؟

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، پانزدهم مارس 2015:…  دراینجا جادارد که من از رانندگان شرکت اتوبوسرانی برلین وحومه تشکرکنم که این چند صد نفر شرکت کننده اجاره ای را با ضرب وزور وخواهش والتماس وبا دست های بسته بدین سالن آوردند ویک تشکر مخصوص از برادران اخویدال واستیونسون

ماجرای نتانیاهو وخواهر مریم مقاومت وکشف پایگاه اتمی تازه !

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، ششم مارس 2015:… با نزدیک شدن امکان توافق ویا تفاهم بین ایران وکشورهای 5+1 تب نتانیاهو وخواهر مریم چنان بالاگرفت که هردو دربیمارستان بستری گردیدند _ پزشکان پس از معاینه و ازمایشات متعدد و دقیق این افراد اعلام نم

فرقه رجوی _ از شهید البرتو نیسمن تا اختفای بنزین درلیبرتی _ از مرگ اساطوریان تا صندوق نسوز اتمی !

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم فوریه 2015:… بقایای فرقه مزدور رجوی این روزها حال خوشی ندارند و بدبختی ها _ درماندگی ها و ریزش های مواجب بگیران از سویی و گفتگوهای 5+ 1 درمورد مورد توافق ویا تفاهم پیش رو درمورد مسائل اتمی ازسویی دیگر سران این گروهک تبهکار رابه چنان یاس

نقدی برتاریخچه نویسی به روش فرقه رجوی به روایت ” حنیف حیدرنژاد ( بخش دوم )

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و دوم فوریه 2015:… حنیف راباید درکنار اندک اعضای سابق این فرقه قرارداد که هنوز با گذشته خود درستیز بوده _ حاضر به گسیحتگی کامل از این فرقه نبوده و همچنان درپی نقد افکار واندیشه های ارتجاعی و تفکرات مالیخولیانی وترواشات ذه�