نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف

نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف

نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیفصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل 2020:… خانم نکیسا بامداد که ازمرید های خاص رجوی است ، مقاله ای با عنوان  “پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف ” نوشته ودر رسانه های مرتبط با این باند منتشر شده است… سازمان شما ازسربازان درخواست نموده که فرار کنند و تره ای برای این فراخوانش خرد نشد وآنها درکنار کادر درمانی ومردم به فداکاری پرداختند. مردم ودولت ایران در اعمال قرنطینه اختلافی ندارند و این عمل یک همبستگی ملی غرور آمیزی را نشان میددهد که شماها را دیوانه خواهد کرد. اگر دولت پول کافی داشت ، قرنطینه ی مطلق بر قرار میکرد وحالا که این بودجه موجود نیست، کارهای زیادی درحد استطاعت اش میکند واگر فکر میکنید که مردم از دولت جلو زده اند، این امر هرگز دولت را ضعیف نخواهد کرد وبلکه بمنزله ی گرفتن دست دولتی است که بشدت تحت فشار تروریزم اقتصادی است وین امر چه مانعی دارد؟ نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف

نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیفلینک به یکی دیگر از مقالات دستوری نکیسا بامداد در خروجی های سخیف فرقه مجاهدین خلق آلبانی 

نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف

ریشه کن کردن کرونا به ضرر باند رجوی واربابانش خواهد بود!

17/01/1399

خانم نکیسا بامداد که ازمرید های خاص رجوی است ، مقاله ای با عنوان  “پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف ” نوشته ودر رسانه های مرتبط با این باند منتشر شده است.

باهم بخوانیم ونظری اجمالی بدان داشته باشیم :

”  در ایران آخوند زده نه تنها هیچ گام موثری در پیشگیری، مهار و کنترل این ویروس خطرناک کرونا نشده بلکه دقیقا در تقابل با تاکیدها و سفارش های ارگان های شناخته شده بین المللی عمل کرده اند “.

مسلما که با بی اطلاعی هایی که از میزان خطر این ویروس وجود داشته ونیز بالا بودن هزینه های مربوطه که دراین شرایط بحرانی ایجاد شده برای ایران وجود دارد ، شک وتردیدها و مشکلات مهمی وجود داشته که مانع تصمیم گیری های قاطع وسریع شده وبخصوص که فرا رسیدن عید که اینهمه برما ایرانیان مهم است وبرخورد شدید دولت برای ممانعت ازانجام مراسم عید  و…  میتوانست به مشکلات امنیتی تبدیل شود و نیزفرارسیدن انتخابات بردشواری کار مبافزود.

با اینحال، ایران دربرخورد با این معضل بزرگ وناآشنا، بهتر از آمریکا وحتی پاره ای ازکشورهای اروپایی  عمل کرد که اگردستش اینهمه بسته نبود، نتیجه ی کارش بمراتب بهتر از این میشد.

دریوزگی آپوزیسیون جعلی – همه مزدوران در یک قاب

طبق برآورد کارشناسان غیر حکومتی وحتی مخالف حکومت، ایران ازبابت تحریم های ظالمانه ی آمریکا 200میلیارد دلار متضرر شده که اگر این ضرر درکار نبود، با صرف یک چهارم این پول ازدست رفته، میتوانست کشور را برای چند ماه قرنطینه کرده وکلیه ی احتیاجات مردم را که کار نمیکردند، برآورد میساخت و نتیجه طور دیگری میشد.

پایین آمدن قیمت نفت که درتحلیل نهائی بخاطر استخراج مصنوعی نفت ضد محیط زیستی توسط آمریکا انجام گرفت، ضربات دیگری براقتصاد ایران و قدرت مانور دولت وارد کرد.

بنابراین، اقدامات امریکا درخصوص ایران ، حکم یک نسل کشی را دارد که دولت وملت ایران دروسع خود با آن مقابله میکنند.

درادامه ی نوشته ی این مریده ی رجوی آمده است :

” نسبت دادن این اپیدمی کشنده و مرگبار به سلاح بیولوژیک توسط امریکا بزرگترین خیانت و جنایتی است که در حق مردم ایران صورت گرفته است … نسبت دادن این اپیدمی کشنده و مرگبار به سلاح بیولوژیک توسط امریکا و یا … به منظور سلب مسوولیت از پنهانکاری ها و لاپوشانی ها و دربردن مقصران اصلی یعنی ملایان می باشد”.

این تنها ایران نیست که به این گمانه زنی دست زده است. روسیه وخود چین هم حرف هایی دراین مورد گفته اند که درآینده ثابت خواهد شد که جریان ازچه قرار بوده است.

اما کشورها در مورد این نوع اظهارنظرها، هیچ گناهی ندارند.

ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ای

گناه ازجانب آمریکای سلطه گر است که در موقع خود وابعاد مختلف به شیوع سفلیس، سوزاک، سیاه زخم واین قبیل جنایت ها را درحق کشورهایی که میخواست همچنان عقب مانده بمانند ، دست زده و موضوع  اتهامی که به آمریکا وارد میشود، مسبوق به سابقه است !

بازهم :

” خوشبختانه بخش هایی از جامعه ایران بدون توجه به مقاصد شوم حکومت به قرنطینه خود خواسته مبادرت ورزیده اند و از طریق شبکه های اجتماعی به کمک یکدیگر برخواسته اند. همچنین در این شرایط سخت پرستاران و کادر درمانی با دلسوزی وصف ناپذیری برای مقابله با بحران کرونا جانشان را به خطر انداخته اند و با تلاش و فداکاری خستگی ناپذیری عمیق ترین احترامات قلبی را نسبت به خودشان برانگیخته اند و نشان داده اند که در شرایط دشوار و هجوم بلا و مصیبت، سربازان شجاع و دلاور خط مقدم صحنه نبرد در دفاع از جان مردمشان هستند “.

سازمان شما ازسربازان درخواست نموده که فرار کنند و تره ای برای این فراخوانش خرد نشد وآنها درکنار کادر درمانی ومردم به فداکاری پرداختند.

مردم ودولت ایران در اعمال قرنطینه اختلافی ندارند و این عمل یک همبستگی ملی غرور آمیزی را نشان میددهد که شماها را دیوانه خواهد کرد.

اگر دولت پول کافی داشت ، قرنطینه ی مطلق بر قرار میکرد وحالا که این بودجه موجود نیست، کارهای زیادی درحد استطاعت اش میکند واگر فکر میکنید که مردم از دولت جلو زده اند، این امر هرگز دولت را ضعیف نخواهد کرد وبلکه بمنزله ی گرفتن دست دولتی است که بشدت تحت فشار تروریزم اقتصادی است وین امر چه مانعی دارد؟

پزشگان وپرستاران نیز بخاطر مخالفت با دولت  وانجام دستورات شما؟؟!! دست باین فداکاری ها نمیزنند، بلکه اینقدر شعور وشرافت دارند که بر روی مشکل اصلی جامعه دست گذاشته ودنبال سیاست بازی های خائنانه وسوء استفاده ازوضع موجود بر علیه کسی نیستند .

سپس :

” در همین راستا دولت ها و کشورهای درگیر کرونا ویروس با وجود زیان های بسیار اقدام به تخصیص بودجه های هنگفت برای مقابله با آن کرده اند . اما رژیم جنایتکار آخوندی … به عمد کرونا ویروس را گسترش داده و جان و زندگی مردم ایران را عامدانه به گروگان گرفته است تا در صحنه بین المللی فضای سمپاتیک و مظلوم نمایی بوجود بیاورد و همزمان و هماهنگ دل برجام خواهان و مماشاتگران را بدست آورد تا سازمان ملل و شورای امنیت و به طبع دولت آمریکا تحت فشار قرار بگیرند و به این ترتیب موقعیتی برای رفع تحریم ها ایجاد شود “.

هردولتی بسته به میزان مردمی بودن ویا داشتن امکانات بیشتر ، بودجه های متعددی به امر مبارزه با کرونا وعواقب آن  – وگاها با اهدافی متفاوت- دست زده است.

ما هم مثل شما میدانیم که بیشترین پول را دولت امریکا به میدان آورده وخواهیم وخواهید دید که این مبلغ نجومی اکثرا صرف جبران ضررهای یک درصدی های مردم آمریکا خواهد شد وکلاه مردم آمریکا ، چنانکه قبل ازاین بود، پس معرکه خواهد ماند !

ما این موضوع را دربحران 2007 آمریکا دیده ودریافتیم که بودجه های کلان دولتی، صرف نجات بانک های خصوصی شد ودرمقابل به 50 میلیون نفر از مردم کمک نشد که آپارتمان هایشان را بخاطر نداشتن پول حفظ کنند ومجبور شدند آنها را به بانک های وام دهنده واگذار کنند.

آمار کرونا در ایران و ادعای توخالی باند رجوی

ضمنا درمورد اصرار دولت ایران برای رفع تحریم ها باید گفت که وظیفه ی ذاتی دولت، گرفتن حقوق مردم ازدست دشمن است و سران کشور هرکاری دراین موردمیکنند، درحکم انجام وظیفه است.

همینطور :

” اگر غیر از این می بود و رژیم جنایتکار آخوندی کمترین توجه و تمایلی برای یافتن راه حل می داشت هرگز پزشکان بدون مرز را از کشور اخراج نمی کرد زیرا آنها با ماکزیمم امکانات و دانش و تجربه آمده بودند و وضعیت ایران را در اولویت کاری خودشان قرار داده بودند تا به نجات بیماران کرونایی کمک کنند “.

این پزشکان بددون مرز با وسایل ابتدائی و  پرسنل نه چندان متخصص به ایران آمده بود که به ظن من اگر کوشنر- بعنوان مدافع جنایات رجوی- دربین شان نبود و تجهیزات کافی دراختیار داشتند، برخورد مثبتی با آنها میشد.

مسئله این است که آن دسته ازپزشکان بدون مرز با امکانات ودانش کافی به ایران نیآمده بودند وحال آنکه پزشکان کوبایی وچینی که به کمک اروپا رفته اند، بسیار مجرب بوده ومورد استقبال قرار گرفتند!

صابر  تبریزی

(پایان)

نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف

***

ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خشم-رجوی-از-اقدامات-ارتش-در-مهار-ویروس-ک/

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کروناصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام مارس 2020:…  رجوی میگوید : ” سربازخانه‌ها و صفوف کرونا‌زدهٔ ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه را ترک کنید. آخوندها برای جان شما ارزشی قائل نیستند. هر مقدار که می‌توانید سلاح و تجهیزات بیاورید “… ولی آنها در صفوف یک مبارزه ی مقدس جهانی قرار دارند وشما ازآنها میخواهید این مبارزه را ترک کنند!! راستی این صلاح وتجهیزات را به کچا بیآورند؟ بشما که درآلبانی قلعگی شده اید وهزاران کیلومتر فاصله با آنها دارید؟ این کار که عملی نیست  سخنگوی بی نام ونشان مجاهدین رجوی! سلاح هایی که آمریکا  واروپا ده ها بار پیشرفته تر از آنها را دارند که درمبارزه با کرونا، به آهن قراضه ای تبدیل شدند وبکار جنگ جاری نخوردند! راستی چرا دلیل سانسور خبرهای مربوط به کرونا را در900پایگاه نظامی آمریکا درسراسر جهان منتشر نمیکنید؟! خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا 

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقجناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا

اقدامات درخشان ارتش ایران و خشمگین شدن سخنگوی بی نام مجاهدین !

11/01/1399

” جنگ خلق وارتش خلق “ نام کتابی است که فرمانده بیاد ماندنی ارتش ویتنام- ژنرال جیاب- نوشته و این کتاب همواره مورد نظر کشورهایی بوده که انقلاب یا اصلاحات کرده وکم وبیش بفکر ساختن مجدد کشور خود بوده اند.

اساسا کشور چین قسمت قابل توجه این پیشرفت های مردمی اش را مدیون ارتش این کشور است که در هرفرصتی به یآری دولت شتافته وآثارمثبت گرانبهایی در راه تعالی وپیشرفت کشور خود بر جای نهاد.

درجریان کرونای اخیر، پرسنل ارتش چین کارهای بزرگی را انجام داده وکمک شایانی در راستای جلوگیری ازانتشار این ویروس خبیث انجام داد.

ارتش ما با ایجاد بیمارستان 2000 تختخوابی در کمترین فرصت، کاری کرد کارستان وعلاوه براین، نظارت شدید بهداشتی بر پادگان ها وپایگاه های خود اعمال کرد و امکانات پزشکی خود را دراختیار مدیریت بحران قرار داد.

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا

دولت چین که با ساخت آن بیمارستان مدرن وبی نظیر ، به خودش افتخار میکند وباید هم بکند ، کار ارتش ایران درایجاد این بیمارستان صحرایی 2000 تختخوابی را کار بزرگی ارزیابی نموده واز زحمات پرسنل ارتش ایران که با تمام قوا به میدان مبارزه با کرونا و جلوگیری ازانتشار وسیع تر آن به تمامی جهان وارد شد، قدردانی نمود.

اما این مسائل چیزی است که باند ضد مردمی  رجوی را خشمگین میکند وسخنگوی ناشناخته اش را مجبور به صدور بیانیه ی کینه ورزانه کرده است

درپیام منتسب به این سخنگوی مجعول آمده است :

“سربازخانه‌ها و صفوف کرونا‌زدهٔ ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه را ترک کنید”.

پادگان های ارتش روزانه دوبار گند زدایی وضد عفونی میشوند، مکان های خالی درپادگان ها تمیز وضد عفونی شده وتخت های زیادی درآنجاها گذاشته شده و پادگان ها از سالم ترین مکان های کشور بشمار میآیند و نبرد پرسنل ارتش با کرونا آنقدر سریع ، منضبطانه و بی رحمانه است که کرونا جرات حضور چندانی در آنجا ها ندارند  وسربازان باندازه ی شما بیشعور نیستند که این مکان های بخوبی استرلیزه شده را ترک کرده و گرفتار بیماری گردند.

وانگهی همین سربازها که درصفوف مقدم مبارزه با کرونا قرار داشته، به کار خود افتخار میکنند و حاضر به فرار ازجبهه ی جنگی که حضور دارند ، نبوده واز این خفت وخیانت خاص شما دنباله روی نخواهند کرد.

سربازان ما بمعنی واقعی کلمه به سربازان انترناسیونالیستی تبدیل شده اند ومسلم اینکه باین نبرد ادامه خواهند داد ونام نیک وجاودانه ای ازخود بیادگار خواهند گذاشت.

بازهم :

” پیام سخنگوی مجاهدین به سربازان و پرسنل ارتش: سربازخانه‌ها و صفوف کرونا‌زدهٔ ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه را ترک کنید. آخوندها برای جان شما ارزشی قائل نیستند. هر مقدار که می‌توانید سلاح و تجهیزات بیاورید “.

آنها در صفوف یک مبارزه ی مقدس جهانی قرار دارند وشما ازآنها میخواهید این مبارزه را ترک کنند!!

راستی این صلاح وتجهیزات را به کچا بیآورند؟

بشما که درآلبانی قلعگی شده اید وهزاران کیلومتر فاصله با آنها دارید؟

این کار که عملی نیست  سخنگوی بی نام ونشان مجاهدین رجوی!

سلاح هایی که آمریکا  واروپا ده ها بار پیشرفته تر از آنها را دارند که درمبارزه با کرونا، به آهن قراضه ای تبدیل شدند وبکار جنگ جاری نخوردند!

راستی چرا دلیل سانسور خبرهای مربوط به کرونا را در900پایگاه نظامی آمریکا درسراسر جهان منتشر نمیکنید؟!

صابر  تبریزی

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا

*** 

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود رجوی قبر گمشده اش را ترک کرد تا چه بگوید و چرا؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ادامه-مخالف-مسعود-رجوی-با-دستورات-سازم/

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم مارس 2020:… در زمانی که سازمان بهداشت جهانی وتقریبا تمامی مسئولین کشورهای جهان  برای کنترل ویروس کرونا درخواست بیرون نیآمدن مردم از منازل کرده بودند ومیکنند، رجوی پا به میدان گذاشت و ازمردم خواست که به خیابان ها ریخته و حکومت ایران را سرنگون کنند! البته مردم یا سخن اورا نشنیده ویا با آن مخالفت نمودند و درخانه ها ماندند و دید وبازدید های عید را که اینهمه بر ایرانیان مهم است، بجز حداکثر از ده درصد مردم لغو کردند. باوجود مسافرت های نامعقول توسط تعداد کمی ازمردم، اکثریت بسیار زیاد مردم ازقید این تفریح ها  واستفاده ازتعطیلات خود که حق مسلم شان بود، گذشتند . دولت وملت علیرغم نارسائی هایی که درابتدای امر نشان دادند ، نیروی عمده ی شان را صرف جلوگیری از انتشار ویروسی که اطلاعاتی درباره اش نداشتند ، گذاشتند. ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی 

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانیدرمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مسعود رجوی

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی

05/01/1399

در زمانی که سازمان بهداشت جهانی وتقریبا تمامی مسئولین کشورهای جهان  برای کنترل ویروس کرونا درخواست بیرون نیآمدن مردم از منازل کرده بودند ومیکنند، رجوی پا به میدان گذاشت و ازمردم خواست که به خیابان ها ریخته و حکومت ایران را سرنگون کنند!

البته مردم یا سخن اورا نشنیده ویا با آن مخالفت نمودند و درخانه ها ماندند و دید وبازدید های عید را که اینهمه بر ایرانیان مهم است، بجز حداکثر از ده درصد مردم لغو کردند.

باوجود مسافرت های نامعقول توسط تعداد کمی ازمردم، اکثریت بسیار زیاد مردم ازقید این تفریح ها  واستفاده ازتعطیلات خود که حق مسلم شان بود، گذشتند .

دولت وملت علیرغم نارسائی هایی که درابتدای امر نشان دادند ، نیروی عمده ی شان را صرف جلوگیری از انتشار ویروسی که اطلاعاتی درباره اش نداشتند ، گذاشتند.

طبیعی بود که ازامکانات نیروهای نظامی وانتظامی هم دراین راستا استفاده شود چنانکه دردیگر کشورها شده ومیشود.

در زمانی که نیروهای نظامی وشبه نظامی درامر ضد عفونی کردن اماکن عمومی وارد میدان شده ودرتک تک محلات اقدام به توزیع مواد ضدعفونی کننده و تهیه ی شناسنامه های بهداشتی وسلامتی کرده و این امر را بشرط داوطلب بودن سرپرست خانواده ها انجام میدهند ، رجوی هراسان ازاین امر بیانیه ای که این روزها شکل  ادای کلمات قصار دارد،  صادر نموده ومیگیوید :

” فرمان سرکوبگرانه خامنه‌ای برای رزمایش بیولوژیک یک روز پس از متهم کردن آمریکا به تولید و صدور ویروس کرونا صورت می‌گیرد و معلوم می‌شود سخنان مسخره خامنه‌ای زمینه‌سازی برای بگیر و ببندهای بعدی بوده است “.

ما که درایران زندگی میکنیم و اگر درخانه هم نشسته باشیم ، ازپنجره ها نظاره گر امور بوده وتماس تلفنی مرتبی با هردوست وفامیلی در جای جای شهرمان دداریم ، کارهای نیروهای نظامی وشبه نظامی را فقط درچهارچوب آنچه که قبلا مطرح کردم ، میبینیم ومیشنویم ومیدانیم که رجوی دروغ میگوید!

این ارباب او ترامپ بود که درزمانی که بورس سهام دراوج قیمت خود بود ، صراحتا اعلام کرد که کرونا خطری برای آمریکا ندارد.

او بدینوسیله مردم را خام کرد که دلواپس سهام شان نباشند  تا بتواند سهم خود  واطرافیانش را دربورس سهام به بالاترین قیمت ممکن بفروشد  و بعدها بتدریج حقایقی را درمورد کرونا بر زبان آورد و قیمت بورس سهام مردم عادی سقوط کرد وموج خانه خرابی های مردم متوسط و زیر متوسط آغاز شد.

ترامپ هم مانند رجوی بی شرم است ودرست زمانی که برسر پول های هنگفت خود که ازاین فروش متقلبانه ی سهام نشسته بود، پیشنهاد کمک به ایران کرد که بسیار مزورانه بود.

چند روزی از این پیشنهاد مزورانه نگذشت که تعداد مبتلایان آمریکائی از ایران بیشتر شد ومنابع موثق ادعا دارند که با پیشرفت این آفت درآمریکا، سران این کشور دچار کمی جا  وامکانات دربیمارستان ها خواهند بود وخودشان احتیاج به کمک خواهند داشت!!!

اما درجبهه ی مقابل آمریکا ، اقداماتی انجام گرفته که خواندنی است ومایه ی عبرت وموجب شرم رجویست ها :

کوبا، روسیه، چین و آلمان به کمک ایتالیا رفتند

ایتالیا بیشترین آمار مرگ ناشی از کرونا را در جهان دارد. کشورهای دیگر به یاری ایتالیایی شتافته‌اند، از جمله پزشکانی از کوبا، چین و روسیه وارد این کشور شده‌اند. آلمان با ارسال تجهیزات پزشکی از ایتالیا پشتیبانی می‌کند.

کشورهای گوناگونی در جهان اعلام کرده‌اند که از ایتالیا در مبارزه با بیماری کووید-۱۹ و گسترش ویروس کرونا حمایت می‌کنند. کمک‌های بین‌المللی به این کشور از هفته پیش قبل آغاز شده است. ایتالیا از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل عدم حمایت آنها از این کشور انتقاد کرده بود.

در تعطیلات آخر این هفته ۵۲ پزشک کوبایی برای کمک به پرسنل پزشکی ایتالیا که در زیر فشار شدید و خستگی مستمر به کار مشغولند، در منطقه لومباردی مستقر شده اند. پزشکان و پرستاران کوبایی در حال حاضر در ۶۰ کشور جهان به کار مشغول هستند و خدمات خود را در حوزه های مختلف از جمله در بخش کمک های فوری و مراقبت های بهداشتی عرضه می‌کنند.

کوبا در سال ۲۰۱۴ به دلیل تلاش‌های وسیع در مبارزه با بیماری ابولا در آفریقا مورد قدردانی زیادی در جهان قرار گرفت.

ورود کارشناسان روسیه به ایتالیا

روسیه نیز با ارسال تجهیزات پزشکی و اعزام پرسنل درمانی از ایتالیا حمایت می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز شنبه ۲۱ مارس در گفت و گوی تلفنی با جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا پشتیبانی خود را از این کشور اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه در مسکو گفت: «نخستین هواپیما از مجموع نه هواپیمای کمکی روز یکشنبه به مقصد ایتالیا پرواز کرد.» این هواپیماها در این میان در یک فرودگاه نظامی در نزدیکی رم فرود آمده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که علاوه بر این، متخصصان برجسته این کشور در زمینه ویروس‌شناسی و بیماری‌های واگیردار از تیم اعزامی به ایتالیا پشتیبانی می‌کنند. به گفته مسئولان روسی گروه امدادی با کارشناسانی دارای تجربه بین‌المللی در زمینه مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و تجهیزات مدرن برای تشخیص و ضدعفونی مجهز شده است. طبق آمار رسمی تاکنون در روسیه ۳۶۷ نفر به بیماری کووید- ۱۹ ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده اند که این رقم به نسبت کشورهای دیگر نسبتا پایین است.

اعزام پزشکان چینی و ارسال تجهیزات پزشکی از آلمان

پس از کند شدن شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش شدید آن در ایتالیا تا کنون ۳۰۰ پزشک از سوی چین برای کمک به این کشور اعزام شده‌اند.

آلمان نیز اعلام کرده است که در کمک به ایتالیا مشارکت می‌کند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه ۴ فروردین (۲۳ مارس) در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ZDF اظهار داشت که دولت فدرال روز یکشنبه هواپیمایی را با هفت تن لوازم امدادی و همچنین ۳۰۰ دستگاه تنفسی به ایتالیا ارسال کرده است. این کمک‌ها به ویژه برای بهبود “وضعیت واقعاً دراماتیک لومباردی” در نظر گرفته شده است. آلمان پیش از این نیز تجهیزات محافظتی برای خدمه پزشکی به ایتالیا فرستاده بود.

«همبستگی اروپایی»! جمهوری چک ماسک‌های ایتالیا را مصادره کرد

در حالی که کمک های جهانی به ایتالیای ویروس زده شتاب می گیرد، انتشار خبری از سوی رسانه‌های ایتالیایی شهروندان اتحادیه اروپا را متحیر کرد.

به گفته این رسانه‌ها، محموله‌ای حاوی صدها هزار ماسک از انواع مختلف که از چین برای ایتالیا فرستاده شده بود، هفتۀ گذشته در مسیر انتقال به مقصد، در داخل خاک جمهوری چک مصادره شده است.

این خبر در زمانی منتشر شد که ایتالیا بیش از هر کشوری در قاره سبز با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و شمار قربانیان آن در یکماه اخیر حتی از شمار جان‌باختگان کرونا در چین نیز فراتر رفته است.

صابر  تبریزی

ایران اینترلینک

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی

***

ویروس کرونا و مجاهدین خلقمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

همچنین: