نگاهی به داخل سمساری ” اپوزسیون برون مرزی” از انجمن ترور پادشاهی تا فرقه تروریستی رجوی ( بخش نخست )

نگاهی به داخل سمساری ” اپوزسیون برون مرزی” از انجمن ترور پادشاهی تا فرقه تروریستی رجوی ( بخش نخست )

ج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها، هجدهم اوت 2014: … دربین این جمعیت عظیم مهاجر ارهمه طبقات اجتماعی وجود دارد از کارگر وکاسب تا دانشجو واستاد دانشگاه _ از فعال سیاسی وحقوق بشر تا تروریست های وخلافکاران تحت تعقیب ووو….. از بین افراد این جمعیت بزرگ تنها گروه اندکی تحت نام هایی چون کارشناس مسائل ایران _ فعال سیاسی _ تلاشگرحقوق بشر وزنان زندانی سابق وغیرو مشغول فعالیت هستند …

مسعود رجوی را بیشتر بشناسیم _ از چگونگی فرار از ایران تا اخراج از فرانسه و سفر به عراق جهت فروش اطلاعات جنگی ( بخش سوم )


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

نگاهی به داخل سمساری ” اپوزسیون برون مرزی” از انجمن ترور پادشاهی تا فرقه تروریستی رجوی ( بخش نخست )

پیشنوشت _ درسال 651 میلادی ودرزمان حکومت سلسله ساسانیان وومشخصا پادشاهی یزدگرد سوم اعراب به ایران حمله کردند و پس از مدتی جنگ وکشتار وتخریب توانستند پادشاهی ساسانیان را منقرض نموده و دویست سال برایران زمین حکمرانی نمایندو درهمین دوران اولین مهاجرت ایرانیانی که نمی خواستند تحت حکومت اعراب قرارگیزند به مهاجرت جمعی دست زدند و هزاران نفر به دیگر کشورها گریختند _ بیشترین این افراد عازم هندوستان گردیده و جمعیت پارسیان را در انکشور بنیان نهادند .

این رخداد گرچه تا تحولات سال 1979 درایران مقامی نخست در مهاجرت جمعی ایرانیان را داشت ولیکن پس از برپایی حکومت اسلامی این رکورد شکسته شد و ملیونها نفر از ایرانیان خاک میهن خودرا ترک ودرگوشه وکنار جهان سکنا گزیدند _ گرچه امار دقیقی از تعداد مهاجرین طی 35 سال گذشته دردست نیست ولیکن رقم تقریبی سه ونیم تا چهار ملیون می تواند به حقیقت نزدیک باشد _ وچنین شد که بزرگترین مهاجرت تاریخی ایرانیان بعد از سقوط سلطنت استبدادی پهلوی درتاریخ ایران ثبت گردید .

دربین این جمعیت عظیم مهاجر ارهمه طبقات اجتماعی وجود دارد از کارگر وکاسب تا دانشجو واستاد دانشگاه _ از فعال سیاسی وحقوق بشر تا تروریست های وخلافکاران تحت تعقیب ووو….. از بین افراد این جمعیت بزرگ تنها گروه اندکی تحت نام هایی چون کارشناس مسائل ایران _ فعال سیاسی _ تلاشگرحقوق بشر وزنان زندانی سابق وغیرو مشغول فعالیت هستند _ این جمع کوچک گرچه شاید درمجموع یک درصد جمعیت ایرانیان برون مرزی را تشکیل می دهند که با ده ها شاخه ونام مختلف فکری خود را اپوزسیون برون مرزی ! می خوانند ویا دوست دارند دیگران آنها را چنین بنامند _ دراین نوشتار تلاش براین است که شاخه های مختلف این اپوزسیون برون مرزی وتلاش های آنها مورد نقد وکنکاش قرارگیرد .

نخست تعریف اپوزسیون _ اپوزسیون درفرهنگ سیاسی غرب به حزب ویا گروه هایی اطلاق می گردد که در نظام های پارلمانی در موقعیت منتقد حزب ویا احزاب حاکم قرار گرفته ودرتلاش برای تغییر شرایط سیاسی موجود است _ چنین احزابی تلاش می کند تا درمبارزات سیاسی واز طریف صندوق انتخابات خودرا جایگزین احزاب ویا حزب حاکم نماید _ برای نمونه می توان به موقعیت حزب کارگر درشرایط کنونی دولت انگلیس اشاره کرد که اپوزسیون دولت حاکم از حزب محافظه کار است .

گروهی اندکی از ایرانیان برون مرزی اما این واژه واصلاح را بومی سازی وتفسیر به رای کرده وبه کلیه کسانی که منتقد ویا مخالف حکومت اسلامی دربرون مرز هستند این برچسب ناچسب اپوزسیون را می چسبانند وبهمین خاطربکارگیری این واژه بعنوان صفت در میان ایرانیان به مرور تبدیل به یک جوک بامزه و خنده دار گردیده است

نگاهی به داخل سمساری اپوزسیون برون مرزی

درداخل این سمساری همه نوع جنسی یافت می شود _ اجناسی که همگی دراثر کهنگی وپوسیدگی فقط بوی نامطبوع می دهند وهیچ خریداری ندارند _ گرچه این دکان سمساری معمولا بسته است ولی گهگاهی چند نفر آدم بیکار وبیعار برای تفریح کرکره این دکان رابالامی کشند و دستی به سروروی اجناس بوی ناگرفته خود می کشند و جلوی دکان خودرا آب وجارویی می کنند و منتظر می نشینند وچون خبری از مشتری نمی شود کرکره راپائین می کشند و تعطیل می کنند وپی کار خود می روند .

درمیان این کالاهای غیر قابل مصرف همه نوع جنسی دیده می شود _ از گروه یک نفره عقاب ایران ( خلبان مهدی روحانی ) تا گروه دویست الی 300 نفره فرقه منفور تروریستی رجوی ( مزدور ازرده خارج صدام ) _ درمیان این دو بعنوان کم ترین وبیشترین نیز ده ها گروه _ انجمن و جمعیت های چندین نفره نیز وجوددارد که برای نمونه می توان از انجمن پادشاهی و پیشبرد اموکراسی _ گروهک کمونیست کارگری _ گروه پان ایرانیست _ گروه حزب دموکرات _ کومله _ گروه تروریستی پژاک _گروه سکولار دموکرات _ باند دونفره فدائی خلق ( مهدی سامع وزینت میرهاشمی ) _ طرفداران رضا پهلوی ( شورای ملی ایران ) _ گروه مشروطه خواهان و… نام برد _ دراین سلسله نوشتارها تلاش براین است که پرونده این گروه ها وگروهک ها به ترتیب فراوانی موردکنکاش قرارگیرد

نخست گروه یک نفره عقاب ایران ( خلبان مهدی روحانی )

جناب روحانی که ینظر می رسد درسن کهنسالی به بیماری های مختالف از جمله توهم وافسردگی شدید مبتلا می باشد چند سالی است که وعده می دهد به ایران خواهد رفت وایران را نجات خواهد داد _ آخرین وعده ایشان درخردادماه سال 1390 بود که نامبرده دربرنامه تلویزیون اندیشه درباره تاریخ حمله یک نفره خودبه ایران گفت : روز رستاخیز بستگی به شرایط آب وهوا دارد واین حمله باید درهوای خنک و پانزده شهریور تا 15 مهرباشد ( ! ) _ آخرین خبرها از احوال این ناجی ایران حکایت از بستری شدن نامبرد دریک بیمارستان روانی دارد …

دوم _ گروهک دونفره فدایی خلق

مهدی سامع وهمسرش زینت میرهاشمی که خو.درا فدایی خلق سابق اعلام می کنند به فرقه تروریستی رجوی پیوسته ومزایای مزدوری این فرقه برای صدام معدوم بهره می برند _ این زن وشوهر بیکار وعلاف خودرا نماینده فدائیان خلق در فرقه رجوی نام نهاده اند و جزو مقاومت رجوی بعنوان گروه چپ محسوب می گردند _ این دو همچنین ازچماقداران فرقه رجوی هستند که به تجمعات مخالفین و منتقدین واعضای سابق این فرقه حمله می کنند .

سوم _ گروهک کمونیست کارگری

گروهک کمونیست کارگری یک انجمن چند نفره چپ می باشند _ بنیان گزار این گروهک منصور حکمت وهمسرش آذر ماجدی بوده اند _ مشخصات این گروه داشتن چند پلاکارد سرخ با جمله مرگ بر جمهوری اسلامی و شعار پایه ای وبنیادین آنها از زمان پیدایش همین بوده وهست _ بزرگترین اقدام این گروهک حمله به کنفرانس برلین و لخت شدن یک زن از اعضای این گروه درسالن کنفرانس بوده است _ مقاله ” سفید یا سیاه ” تز و منشور این گروهک است که توسط منصور حکمت نوشته شده _ منصور حکمت چند سال پیش دراثرابتلا به سرطان فوت کرد و بعد از او دراین گروهم چند نفره انشعاب بوجود آمد _ آذز ماجدی همسر منصور حکمت بعد از انشعاب برای خودش یک گروه تشکیل داد و نام آنراهم حکمتیسم ! نهاد _ این گروهک جندین نفره به کمونیست های امریکایی هم معروف هستند و علی جوادی یکی از تئوریسین این گروه درامریکاست .

چهارم _ انجمن پادشاهی ( تروریست )

نزدیک به دودهه پیش شخصی بنام فرود فولادوند این انجمن را بنیان نهاد و مدتی دریک کانال تلویزیونی بصورت یک نفره ظاهر وبه تبلیغ برای تفکر خویش پرداخت _ فولادوند هم همانند هخا و روحانی به گروهی از هوادارانش دربرون مرز قول آزاد سازی ایران را می داد و درهمین راستا پس از مدتی یکباره از نظرها پنهان شد _ برخی گزارش ها حاکی است که نامبرده و چند نفر از نزدیکانش به ترکیه سفر کرده تا از آنجا برذای آزاد سازی ایران کوشش کند ! فروذر فولاد وند از سال 2007 گم ومفقود شده است _ ازجمله اقداماتی که بوسیله این گروه درایران انجام شد چند عملیات تروریستی بود که منجر به کشته ومجروح شدن گروهی از مردم ایران گردید _ تاکنون چند نفر دررابطه با اقدامات تروریستی این گروه درایران بازداشت ومحاکمه واعدام شده اند .

پنجم _ احزاب وگروه ها وگروهک های کرد

حزب دموکرات کردستان ایران از جمله قدیمی ترین گروه های کرد ایرانی است _ این حزب پس از ترور عبدالرحمن قاسملو وصادق شرفکندی کاملا از هم پاشید _ این حزب سالهاست که درایران پایگاهی ندارد _ محمد حجری مسئول این حزب دربرون مرز میباشد _ گروهی از اعضای حزب کردستان هم اکنون درکردستان عراق به سر می برند ولیکن مبارزه خشونت آمیزرا کنار نهاده اند _ درکناراین حزب باید از جزب زحمتکشان مردم کردستان ( کومله ) به رهبری علی مهتدی دربرون مرز نام برد _ این دو حزب گرچه مبارزه مسلحانه را به کنار نهاده اند ولیکن گهگاهی اعلام می کنند که برای احقاق حقوق کردهای ایران از هراقدامی ازجمله حمله نظامی به ایران حمایت می کنند ( ! ) _ کومله هم همانند حزب دموکرات درایران حضور وپایگاهی ندارد و گروهی از اعضای آن درکردستان عراق بسر می برند _ پژاک ازجمله دیگر گروه های کردی است که درپرونده خود تعدادی عملیات تروریستی درخاک ایران را به ثبت رسانده است _ پژاک نزدیک ودرارتباط با حزب پ کا کا ( کارگران ترکیه ) می باشد _ دراثر فشار ایران به اقلیم کردستان عراق و همچنین اعلام آمادگی پ کا کا برای گفتگو با دولت ترکیه اعضای مسلح این گروه از مرزهای ایران دورشده و تقریبا عملیات خشونت آمیز را متوقف کرده اند _ درکتار این سه یک گروه چند نفره کرد بنام خبات هم درکردستان عراق وجود دارد که ساخته وپرداخته فرقه تروریستی رجوی خادئن است واین گروهک چند نفره بوسیله فرزندان پدر مرده صدام تاسیس شده و صدالبته تعداد افرادشان از دو انگشت دست تجاوز نمی کند وهیچ گونه فعالیتی هم غیر از نشخوار کردن وبازنشر دروغ ها وتبلیغات فرقه تروریستی رجوی ندارند …….

ششم _ سلطنت طلب ها وطرفداران مشروطه سلطنتی

سلطنت طلب ها را همه بانام رضا پهلوی می شناسند _ گروه اندک طرفداران رضا پهلوی تا یک سال پیش سازماندهی شده نبودندو رضا پهلوی از این افراد بعنوان حامی سیاه لشگری خود وگاهی چماقدار استفاده می نمود _ رضا پهلوی بااینکه پابه میان سالی گذاشته هنوز نمی تواند با تمرکز فکری یک موضع سریح وروشن اتخاذ نماید _ از طرفی سوگند خوردن بعنوان حافظ تاج وتخت در20 سالگی همانند یک گردن بند تنگ گلویش را فشار می دهند و خانواده واطرافیانش هی درگوش او می خوانند که تو پادشاه قانونی ایران هستی ( ! ) و از سوی دیگر شاخه های دیگر سمساری برون مرزی به او فشار می اورند که موضع خود را دربازه سلطنت به تاریخ پیوسته پهلوی روشن کن _ وایشان هم مانده است چه کند ؟ نه می تواند توصیه های اطرافیان وهندوانه هایی که زیر بغل او گذاشته اند را نادیده بگیرد ونه قادراست قید این توهمات رابزند واعلام کند : من یک فعال سیاسی هستم ورسیدن به سلطنت را فراموش کرده ام _ بهمین خاطر درمیان این دوگزینه سرگردان است و به پرت وپلاگویی و اظهارات مبهم و گنگ می پردازد _ دوسال پیش درگفتگو با رسانه المانی گفت : <<< من صاحب قانونی تاج وتخت ایرانم ! ووظیفه تاریخی بعهده دارم >>> و پس از انتقادهای گسترده ای که به سوی او روان شد به دروغ ادعا کرد که گفته او بد ترجمه شده است !

رضا پهلوی تا حدود 5 سال پیش هیچ فعالیتی نداشت و گفتگوی گهگاهی بارسانه ها تنها تلاش اوبود ولی از 5 سال پیش بدین سو گویا کمکی _ حمایتی سوی اوران شد و لذا به زبان آمد _ رضا پهلوی ود طرفدارانش تمامی تجربیات وعقل هایشان را سرکم گذاشتند تا به این شخص یک عنوانی بدهند وچنین شد که شورای ملی ایران دست پخت او وطرفدارانش گردید _ این شورا تقریبا نزدیک به شورای سلطنت بود _ تبلبغات گسترده طرفداران او اما راه به جایی نبرد و کسی به جز دوستانش به ایسن شورا نپیوست حاصل اینکه ایشان دریک انتخابات تقلبی که درپاریس بارای حدود 600 نفر ( پانصد نفر بی نام ونشان ) خودرا بعنوان سخنگوی انتخاب شده شورای ملی به دیگران معرفی کرد _ از تاسیس شورای ملی ایران رضا پهلوی بیش از دوسال می گذرد طی این مدت این شورا نه تنها موفق به جذب دیگر اجناس سمساری اپوزسیون نشده بلکه گروهی از اعضای اولیه خودرا نیز از دست داده است

شورای ملی ایران رضا پهلوی پس از بیش از دوسال تلاش وتبلیغ بنا برمستندات صفحه فیس بودک این شورا 39هزاز نفرمی باشد

حزب مشروطه یکی دیگر از گروه های طرفدار سلطنت درایران است _ این گروه نیز اهداف خودرا تداوم مشروطه سلطنتی درایران تعریف می کند _ گرچه این گروه را می توان مشروطه طلب معرفی نمود ولیکن فاصله هایی با طرفداران رضا پهلوی دارد _ حزب مشروطه نیز گروه کوچکی است وپایگاه قابل توجهی درمیان ایرانیان برون مرزی ندارد .

هفتم _ پان ایرانیست ها

سابقه فعالیت حزب پان ایرانیست به دوره حکومت پادشاهی استبدادی پهلوی باز می گردد _ محسن پزشکپور بنیان گزار این جزب بشمار می رو.د _ گرچه حزب پان ایرانیست از احزاب نزدیک به سلطنت پهلوی ویک حزب محافظه کار محسوب می گردید ولیکن زمانی که شاه دراواخر حکومت خود تصمیم به تعطیل همه اجزاب نزدیک به حاکمیت گرفت این حزب هم مشمول حذف گردید تا همه بنابر تصمیم دیکتاتور در حزب رستاخیز فعالیت نمایند _حزب پان ایرانیست گرچه بعد از فروپاشی سلطنت پهلوی دوباره به فعالیت روی آورد ولیکن بعد از اغاز جنگ وتروریسم فرقه رجوی دردهه شصت که منجر به ایجاد موانع درراه فعالیت اجزاب وگروه ها منجر شد خاک ایران را ترک و فعالیت های خودرا به برون مرزهای ایران منتقل نمود …

اهداف پان ایرانیست ها وعدول از اساس نامه _ در ماده دوم اساس نامه حزب پان ایرانیست می خوانیم : انجام فعالیت های سیاسی فرهنگی به منظور تحقق ارمانها ی حزب یعنی دفاع از استقلال _ آزادی و تمامیت ارضی کشور

همانگونه که مشاهده می شود فعالیت سیاسی و دفاع از تمامیت ارضی دورکن پایه ای این حزب می باشند _ ولی برخی از تلاش های این گروه پای بندی به این اصول را تائید نمی کنند ازجمله نشست وبرخواست وهمسویی با جنگ طلب ها و گروه هک های که خواهان حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران می باشند _ نزدیکی با تروریست ها وخشونت طلب ها وشرکت درگردهمایی های آنها وهمچنین تاکید بر انحلال طلبی ( همان سرنگونی طلبی ) به دلیل استفاده اززور وخشونت با اصل فعالیت سیاسی درتظاد کامل قراردارد _ بهمین دلیل پان ایرانیست ها راهم می توان درزمره کالاهای بنجل سمساری اپوزسیون برون مرزی به حساب آورد .

پایان بخش نخست _ دربخش آتی به سراغ فرقه تروریستی رجوی _ گروهک اتحاد برای دموکراسی و سکولاردمکرات ها و کنگره اخیرشان درشهر بوخوم آلمان پرداخته و گرداننده وحامی این گردهمایی یعنی حسن عباسی ( ازطرف تلویزیون من وتو ) را معرفی خواهم کرد ودرپایان هم اشاره ای خواهم کرد به اپوزسیون واقعی حکومت ایران دربرون مرز

ج.سالور 2014/08/18

***

همچنین:

در خصوص نشست اخیر رجوی با ساکنان لیبرتی: رجوی هرگز دست از فریب و دسیسه بر نمی دارد

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

نگاهی به رویاهای کودکانه مریم قاجار و موضع سریح وروشن دولت فرانسه درباره فرقه رجوی

سقوط مجاهدین خلق فرقه رجویج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها، چهارم ژوئیه 2014: … مریم قجر درحالیکه مخاطبش درمورد اسیران لیبرتی طبعا باید دولت عراق باشد به امریکا می گوید _ دولت امریکا باید عراق را از هرگونه حمله به لیبرتی بازدارد _و باید هفت گروگان را ازادکند _ باید امنیت لیبرتی را تضمین کند _باید

نگاهی به فراخوان فرقه تروریستی رجوی با عنوان هنرمندان وهنرورزان ( ؟ ! )

ج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها، سی ام ژوئن 2014: … اخیرا یکی ازسایت های فرقه تروریستی رجوی یک فراخوان بنام گروهی از مواجب بگیران و قلم به مزدان خود منتشر کرده است – دراین لیست درکنار ردیف کردن مزدبگیران قدیمی وشناخته شده نام چند نفر دیده می شود که قبلا مواضع خودرا نسبت به این فرقه منفور به طرق

غلامرضا خسروی یک هوادار ساده و یا یک عضو وفادار سی ساله فرقه رجوی (مجاهد قهرمان)؟

ج. سالور، دوم ژوئن 2014: …  از آنجا که نگارنده اصولا بامجازات اعدام بهرشکل ودلیل مخالف بوده وانرا مجازاتی سنگین و غیر سازنده می دانم بنابراین ضمن ابراز تاسف از اعدام غلامرضا خسروی عضو قدیمی فرقه رجوی این رخداد تلخ را به خانواده نامبرده بویژه مادر وی تسلیت می گویم _ امیدوارم سران

مسعود رجوی کجاست؟ ردپای رهبرفرقه از اردن تا خلیج گینه

ج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها، اول ژوئن 2014: … حدود دهسال است باتوجه به مخفی شدن مسعود رجوی این سئوال بر زبانها جاری شده که این شخص درکجا مخفی شده است ؟ دراین نوشتار تلاش براین است رد پای این رهبرفرقه ترور شناسایی شود _ این کند وکاو با استفاده از نرم آفزار شناسایی ” آی پی ” از قسمت آما