نگاهی به دست های پیدا وپنهان فرقه تروریستی رجوی در خشونتهای عراق وسوریه و لبنان

نگاهی به دست های پیدا وپنهان فرقه تروریستی رجوی در خشونتهای عراق وسوریه و لبنان

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هشتم اوت 2013: …  گرچه بخش هایی از این گزارش کامل نیست ومشخص نمی کند چه تعداد تروریست  وچگونه از عراق عازم امریکا گردیده و چه دوره هایی را درصحرای نواده گذرانده واین افراد بعد از گذراندن دوره تکمیلی ترور به کدام کشورها وبا چه اهدافی منتقل شده اند ولیکن  آنچه مسلم است اینکه این اقدام امریکا درزمانی صورت گرفته که  حفاظت و امنیت اردوگاه تروریستی تخلیه …


مجاهدین خلق، فرقه رجوی، مردان ما در ایران؟

لینک به منبع

مقدمه _ حدود یک سال پش سیمورهرش روزنامه نگار معروف امریکایی از قول منابع اطلاعاتی امریکا فاش کرد که درسال 2005 دولت وقت درامریکا گروهی از اعضای فرقه رجوی را به صحرای نوادا اعزام نموده ومورد تعلیمات تکمیلی تروریستی قرارداده است .

گزارش سیمور هرش درنشریه نیویورکر…..

http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html

گرچه بخش هایی از این گزارش کامل نیست ومشخص نمی کند چه تعداد تروریست وچگونه از عراق عازم امریکا گردیده و چه دوره هایی را درصحرای نواده گذرانده واین افراد بعد از گذراندن دوره تکمیلی ترور به کدام کشورها وبا چه اهدافی منتقل شده اند ولیکن آنچه مسلم است اینکه این اقدام امریکا درزمانی صورت گرفته که حفاظت و امنیت اردوگاه تروریستی تخلیه شده اشرف درعراق تخت نظرنظامیان امریکایی قرار داشته است _ چنین اقدامی از جانب امریکا یکی از هزاران سندی است که بخوبی برخورد دوگانه امریکا به مقوله ترور وتروریسم را به روشنی نشان می دهد .

از آنجائیکه این اقدام کاملا محرمانه وسری انجام گرفته بی شک این افراد پس از گذراندن دوره تکمیلی درامریکا رسما بعنوان مزدور و خبرچین و “تروریست خوب ” به دیگر مناطق جهان گسیل گردیده تا درمواقع لزوم از این مزدوران بی صاحب شده وپدر مرده درشکل وقواره ای تازه مورد بهره بردداری قرار گیرند _ طبیعی است که این مزدوران در کشورها ومناطقی اسکان داده شده اند که دچار بحران وجنگ وخشونت وتروریسم می باشند _ کشورهایی چون عراق _ افغانستان _ سوریه ولبنان .

گروه دیگری از این مزدوران نیز درخدمت سازمان اطلاعاتی اسرائیل ( موساد ) قرار گرفته وپس از گذراندن دوره های تکمیلی دراسرائیل درقالب تیم های ترور به داخل ایران اعزام شده وودر قتل وترور دانشمندان و افراد مرتبط با فعالیت های اتمی ایران دست داشته اند که عموما دستگیر و تحت محاکمه و کیفر قرار گرفته اند.

به یاد آلان محمدی از اعضای معترض وخواهان جدایی فرقه رجوی که درادوگاه اشرف توسط شکنجه گران فرقه به قتل رسید

http://www.presstv.ir/detail.fa/250391.html

یکم _ اعضای فرقه رجوی در افغانستان چه می کنند ؟

گروهی از مزدوران رجوی تحت نام مترجم زبان پارسی به نظامیان امریکا در کشور افغانستان خدمت می کنند _ این گروه علاوه بر جاسوسی وخبر چینی در سازمان دهی تظاهرات بخشی از مردم آن کشور وحمله به سفارت ایران نقش دارند ….

دوم _ فعالیت اعضای فرقه تروریستی رجوی درعراق

همگان بخوبی می دانند که فرقه رجوی پس از مزدوری برای صدام از سال 2003 بدین سو بعنوان جاسوس و خبرچین درخدمت نظامیان امریکا درعراق قرار گرفته است _ طی سال های 2003 تا 2008 درزمانی که محافظت از این گروه تروریستی بعهده امریکا بوده است پایگاه تروریستی تخلیه شده اشرف به محلی جهت تعلیم وسازماندهی تروریست های عراقی تخت نام “دولت اسلامی عراق “مبدا گردیده بود _ درحقیقت این گروه خشونت طلب عراقی از عوامل وبقایای حزب بعث وهمچنین طرفداران طارق الهاشمی ( تروریست فراری تحت پیگرد پلیس بین الملل ) تشکیل گردیده ودرهمین پایگاه تاسیس گردیده است _ گروه تروریستی دولت اسلامی عراق با سازمان خشونت گرای القائده درارتباط تنگاتنگ قرار دارد _ این گروه خشن تاکنون ده ها هزار نفر از مردم عراق را درعملیات بمب گزاری وترور به قتل رسانده است _ دولت اسلامی عراق ساخته وپرداخته فرقه رجوی است

سوم _ شرکت بخشی از اعضای فرقه رجوی در جنگ های داخلی سوریه

پس از شروع عملیات خشونت آمیز درسوریه بخشی از اعضای این گروه درقالب گروهی تحت نام ” دولت اسلامی شام ” به سوریه گسیل شده ودرکنار تروریست های القائده به جنگ با نیروهای ارتش سوریه مشغول هستند بنا بربرخی از گزارش ها تعدادی از این مزدوران صدام _ امریکا _ اسرائیل _ القائده دراین نبرد ها کشته شده اند .

چهارم _ گسیل بخشی از تروریست های فرقه رجوی به لبنان

اخیرا بخشی از اعضای این گروه مزدور از سوریه به لبنان منتقل گردیده تا با انجام عملیات تروریستی و بمب گزاری در آن کشور بحران سوریه را به لبنان بکشانند _ ایجاد درگیری های مذهبی وگروهی درلبنان جهت برهم زدن ثبات شکنده آن کشور از دیگر اهداف امریکا واسرائیل است که توسط مزدوران اعزامی این فرقه به شدت دنبال می شود .

فرقه تروریستی رجوی مزدوری برای همه فصل ها وابزاری درخدمت جنگ وخشونت وتروریسم درجهان

فرقه رجوی بنا برخصلت خشونت گرا وتروریستی خود بدون ترور وکشتار نمی تواند به هستی خود دامه دهد وچنین است که پس از ترور هزاران ایرانی دراوائل دهه شصت و پس از جمع نمودن اطلاعات از جبهه های جنگ به مزدوری ارتش متجاوز صدام در می اید و سرکرده این فرقه پس از اخراج از کشور فرانسه به پای بوس صدام حسین می شتابد تا ضمن فروش اطلاعات به زندگی نکبت بار خود ادامه دهد از سال 1365 تا سال 1382 این گروه مزدور درخدمت تمام وقت ارتش متجاوز صدام قرار گرفته وبعنوان مزدوران مورد اعتماد به گرمی از جانب حزب بعث پذیرفته می شود _ پس از سقوط ولی نعمت این فرقه ( سید الرئیس صدام ) _ بی پدر می شود وحضانت این گروه را امریکا بعهده می گیرد _ هنگام اخراج نیروهای امریکایی از عراق این پیوند دچار اشکال می شود _ بنا به گزارش موسسه امریکایی رند نیروهای امریکایی درعراق نزدیک ترین ار تباط ها با سران این گروه را درستور کاری خود قرار داده اند _ بنابرهمین گزارش امریکا دردوره اشغالگری درعراق بجای انحلال این گروه بعنوان ارتش خصوصی صدام و محاکمه سران آن ( طبق قوانین بین الملل ) با آنها از در دوستی ورفاقت در امده و دست نوازش به سر این گروه می کشد _ فرقه رجوی یک غده بدخیم سرطانی درپیکر کشور عراق است _ غده چرکینی که نتیجه پیوند امریکا با تروریست هاست _ تروریست های خشنی که دستشان تا بازو به خون ایرانی ها وعراقی ها آشته است .

گرچه فرقه منفور رجوی بعد از تخلیه اشرف دچار فروپاشی کامل گردیده است ولیکن دست های نه چندان نامرعی امریکا واسرائیل همچنان حامی این گروه مزدور درعراق وخارج از آنکشور بخوبی مشاهده می گردد _ امریکا همچنان درراه تعین تکلیف نهایی واخراج این تروریست های بیمار وکهنسال ومتقاضی پناهندگی از خاک عراق برای دولت ان کشور ایجاد اختلال ومانع تراشی می نماید _ از آنجا که دولت عراق مدارک ومستندات بسیاری از شرکت این گروه درخشونت های عراق دراختیار دارد بجاست تا ضمن بیرون انداختن بقایای این فرقه از اردوگاه تخلیه شده اشرف برای انتقال اعضای این فرقه درکمپ موقت حریه برای امریکا ضر ب العجل تعین نماید _ امریکا موظف است که تروریست های خوب ومورد اعتماد خودرا به کشور خود منتقل نماید که اکنون پس از حذف این گروه از لیست تروریست ها ! شرایط برای این انتقال ممکن شده است .

بهر صورت فرقه متلاشی وبیمار وکهنسال رجوی تا لحظه مرگ کامل هنچنان حاظر است برای هرکس و هرکشور مزدوری نماید پس جای تعجب نیست که رد پای اعضای این فرقه را درافغانستان _ عراق _ سوریه ولبنان پیدا کنیم _ هرکجا رد پایی از خشونت وجنگ وترور پیداست نام این گروه مزدور را باید شناسایی نمود …

الف .مینو سپهر 2013/08/28

کد شناسه متن …..

PSCODE.IBN.NR:44622/08/2013AF525

همچنین:

نگاهی به گزارش مارتین کوبلر به سازمان ملل درمورد نقض حقوق انسانی درمناسبات فرقه رجوی

2013/07/24 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۳: … سکوت سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر دراین مورد هم قابل تعمل است _ نگارنده قبلا ثابت کردم که سازمان عفو بین الملل حیات خلوت فرقه رجوی است وبارها شاهد بوده ام که این سازمان وابسته وغیر […]

ادعای کشف پایگاه اتمی ! دردماوند واکنش عاجزانه فرقه رجوی به انتخابات ریاست جمهوری درایران

2013/07/12 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۳: … دراین ادعای مسخره وسناریوی دروغ وساختگی  یک نکته کلیدی وجود دارد که نشان از ساختگی وپوج  بودن این ادعا می نماید _ وآن اینکه ادعا می کند که رئیس جمهور منتخب ایران از ساخت این پایگاه اطلاع داشته است !  _ این […]

موج هایی که کشتی شکسته فرقه رجوی (مجاهدین خلق) را هر روز با شدت بیشتری به صخره می کوبند

2013/06/24 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۳: … فرقه جنایتکار رجوی ننگ تاریخ معاصر ایران است _ این فرقه جنایت کار از سال ۱۳۶۰ تاکنون ده ها هزار ایرانی و عراقی را درعملیات تروریستی ونظامی به خاک وخون کشیده است _ جنایات فرقه رجوی حتی  شامل اعضای منتقد […]

افشاگری ایرج مصداقی و تهاجم چماقداران فرقه رجوی (مجاهدین خلق) به این عضو سابق و فعال وعصیانگر .

2013/05/23 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم می ۲۰۱۳: …  فرقه رجوی  از نوشته مصداقی چنان  به جنون ودیو.انگی  رسید که به مزدوران ومواجب بگیران خود دربرون مرز ن بسنده نکرد ه واسیران محصور شده وناآگاه وبیخبر دراردوگاه موقت حریه رانیزعلیه نامبرده  به میدان آورد …. یکی از نکات مهم […]