نگاهی به سابقه همکاری و طرح ها وتبلیغات مشترک فرقه تروریستی رجوی _ اسرائیل علیه مردم ایران

نگاهی به سابقه همکاری و طرح ها وتبلیغات مشترک فرقه تروریستی رجوی _ اسرائیل علیه مردم ایران

مسعود رجوی نتانیاهوالف.منو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم اکتبر 2013: …  درست یک هفته قبل از این سفر دولت اسرائیل ادعا کرد که شخصی بنام علی منصوری  را به علت عکس برداری از سفارت امریکا دراسرائیل دستگیر نموده است _ بنا بر ادعای فرقه رجوی  علی منصوری از اعضای سابق  گروهک رجوی درکشور بلژیک  وعامل نفوذی بوده است ( ! )  _  نامبرده درجلسات دادگاه خودرا اینگونه نیز معرفی کرده است _ اعزام …

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

نگاهی به سابقه همکاری  و طرح ها وتبلیغات   مشترک فرقه تروریستی رجوی _  اسرائیل علیه مردم ایران

مسعود رجوی نتانیاهومقدمه _ پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درایران وگزینش رئیس جمهور تازه از طرف مردم دولت نژادپرست حاکم براسرائیل و فرقه تروریستی رجوی دریک کر هماهنگ وطراحی شده که نشان از پیوند وارتباط عمیق این دومی نماید به مخالفت بااین انتخاب مردم ونگرش های تازه دولت ایران دراعتماد سازی جهت رفع تحریم های ضد انسانی برخواستند._ این تلاش های هما هنگ از تداوم تهدید های تکراری اسرائیل علیه ایران و توهین به نماینده منتخب مردم ایران نیز فراتر رفت و به ساخت داستان های خنده داری منجر گردید این دو درساخت آن نقش وسهم عمده ای داشتند _ دراین نوشتار چند نمونه از این تلاش های مشترک را مورد نقد وباز بینی قرار خواهم داد

یکم _ سفر مریم قاجار به آلمان جهت بازید از گورستان یهودی ها ( سال 2007 )

اگر چه تاریخ نزدیکی فرقه رجوی به اسرائیل به سال 2000 باز می گردد ولیکن گفتگوهای مخفی این دو طی سال های بعد شدت گرفته است _ سفر مریم قاجار به آلمان درسال 2007 وبازدید ازگورستان قربانیان یهودی جنگ جهانی برگ تازه ای از این نزدیکی وعلنی شدن آن بشمار می رود .

دوم _ دستگیری منصور ارباب سیر درامریکا به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان درآن کشور

درسال 2010 امریکا اعلام نمود که یک ایرانی _ امریکایی بنام منصور ارباب سیر را در فروگاه جان اف کندی به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان درامریکا را بازداشت نموده است _ داستان تعریف شده درباره منصور بدین قراربود که نام برده قصد داشته با پرداخت پول به مافیای مکزیک طرح ترور را به اجرا بگذارد _ منصور ارباب سیر گرچه درابتدا کل ماجرا را مردود شمرد ولی پس ازیکسال زندان توجیهی این اتهام را پذیرقت وبه 25 سال زندان محکوم گردید _ درباره منصور ارباب سیر آمده است که نامبرده به خرید وفروش ماشین های دسته دوم درامریکا اشتغال داشته است _ یکی ازاعضای سابق گروهک رجوی اظهار داشت که منصور ارباب سیر را درسال 1367 دراردوگاه اشرف دیده ونامبرده در عملیات فروغ شرکت داشته است _ حکومت ایران این ماجرا را داستان سرایی ونوعی توطئه به شمار آورد _ اگر منظر واقعیت نیز به ماجرا نگاه کنیم ماجرای منصور ارباب سیرمی تواند یک طرح مشترک فرقه رجوی _ اسرائیل ودرراستای جنگ تبلیغی علیه ایران به شمار رود .

سوم _ آموزش اعضای فرقه رجوی دراسرائیل جهت ترور دانشمندان هسته ای ایران

بنا براعترافات گروهی از کسانی که دررابطه با ترور دانشمندان هسته ای ایران دستگیر ومحاکمه شده اند _ نامبردگان اعتراف کرده اند که پس از خروج ازایران به پادگان اشرف منتقل وپس از گذرانده یک دوره شش ماهه نظامی جهت تکمیل عملیات تروریستی از عراق به اسرائیل منتقل گردیده اند _ ردپای فرقه رجوی وسازمان اطلاعات اسرائیل ( موساد ) در ترور دانشمندان وافراد مرتبط با برنامه های دانش هسته ای ایران کاملا به اثبات رسیده است .

چهارم _ ادعای کشف پایگاه های هسته ای درایران توسط فرقه رجوی

از سال 2002 بدین سو فرقه رجوی بارها ادعا کرده که پایگاه های مخفی درایران کشف کرده است ( !؟) واین سریال های ادعایی همچنان ادامه دارد _ درمورد ادعای سال 2002 سازمان های اطلاعاتی امریکا اعلام کرده اند که قبلا از این مورد مورد ادعای فرقه رجوی آگاهی داشته اند _ محمد البرادعی مسئول سابق آژانس اتمی در گفتگو با یک نشریه امریکایی وهمچنین درکتاب خاطرات خود اشاره کرده است که ادعاهای فرقه رجوی مبنی بر اطلاعات دست دومی است که سازمان موساد دراختیار این گروه قرارداده است

انتخابات ریاست جمهوری درایران وبه کما رفتن تروریست ها وجنگ طلبان

انتخابات ریاست جمهوری درسال 92 گرچه مورد استقبال عموم مردم ایران و جامعه جهانی گردید ولیکن سه گروه مشخص از نتایج این انتخابات به خشم آمده وعلیه آن به تبلیغات منفی روی آوردند این سه گروه عبارتند از _ دولت نژادپرست نتان یاهو، لابی های جنگ طلب این رژیم درکنگره امریکا و فرقه تروریستی رجوی.

دولت نتان یاهو بر تهدیدات تروریستی خود همچنان پای فشرد و درتوهینی زذیلانه رئیس جمهور منتخب مردم ایران را گرگی درلباس میش خواند ( ! ) _ جنگ طلبان و لابی های رژیم اسرائیل درکنگره امریکا بر دادمه تحریم ها اصرار نمودند و فرقه رجوی هم هماوا وهماهنگ با رژیم اسرائیل علیه این انتخاب مردم ایران به تبلیغات خصمانه خود ادامه دادند

واکنش خنده دار ومسخره فرقه رجوی به انتخابات ریاست جمهوری درایران برگزاری یک شوی دیگر تحت عنوان کشف پایگاه اتمی درنزدیکی تهران ( دماوند ) بود _ ادعایی که همانند ادعا های قبلی مورد تمسخر وبی اعتنایی قرار گرفت .

توطئه جدید اسرائیل _ فرقه رجوی درآستانه سفر رئیس جمهور ایران به امریکا

درست یک هفته قبل از این سفر دولت اسرائیل ادعا کرد که شخصی بنام علی منصوری را به علت عکس برداری از سفارت امریکا دراسرائیل دستگیر نموده است _ بنا بر ادعای فرقه رجوی علی منصوری از اعضای سابق گروهک رجوی درکشور بلژیک وعامل نفوذی بوده است ( ! ) _ نامبرده درجلسات دادگاه خودرا اینگونه نیز معرفی کرده است _ اعزام علی منصوری به اسرائیل در آستانه سفر رئیس جمهوری ایران به امریکا نیز یک پروژه اسرائیلی _ رجوی برای تاثیر گزاری بر سخنرانی رئیس جمهور ایران درمجمع عمومی سازمان ملل طراحی و پیاده شده است .

تخلیه وتحویل خونین اسارتگاه اشرف و سر بردر ودیوار کوبیدن فرقه تروریستی رجوی

همگان می دانند که حفظ ونگاهداری اسارتگاه اشرف برای فرقه رجوی تا چه حد مهم وحیاتی بوده است ودرحقیقت سران این فرقه هستی ونیستی خودرا درگروه حفظ این پایگاه قرار داده بوده وحاضر به تخلیه وتحویل آن نبودند _ اصرار بر حفظ این پایگاه درکنار علل فرعی دو علت اصلی داشت _

نخست _ حفظ تشکیلات _ با جابجایی وانتقال اسیران اشرف به کمپ موقت لیبرتی تشکیلات فرقه رجوی دچار تزلزل می گردید _ چراکه برخلاف اشرف دسترسی اعضای ناراضی فرقه به سازمان های امدادی از جمله صلیب سرخ و کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگاه آسان تر می گردید ولذا سران فرقه نمی توانستند این افراد را هماند اشرف درغل وزنجیر تشکیلاتی نگاه دارند _ دوم _ آثار همچنان بجا مانده دراسارتگاه اشرف

از آنجا که اردوگاه اشرف مدت 25 سال به صورت یک منطقه خود مختار وبدون نظارت درکشور عراق بوده در آن جنایات وخلافکاریهای بسیاری انجام گردیده است _ اگرچه فرقه رجوی طی دوسال گذشته مشغول محو ونابودی رد پای خود دراین پایگاه بوده است ( آخرین آن انجام 200 انفجار درساختمان ها _ یکم سپتامبر ) ولیکن دراین قلعه مخوف هنوز آثار جنایات این فرقه موجود است و وحشت فرقه رجوی از کندوکاو و جستجو دراین پایگاه اینست که می ترسد رمز وراز های بیشتری دراین اردوگاه کشف شده وبه آگاهی عموم برسد _

بازدید مریم قاجار از گورستان یهودیان درآلمان ( سال 2007 ) فصل تازه ای از روابط فشرده رجوی _ اسرائیل را گشود

راه حل بازگشت به اشرف ( ! ؟ )

بنا بر دلایل بالا موافقت فرقه رجوی به انتقال اعضای اشرف به لیبرتی که گفتگو پیرامون آن بیش از یک سال طول کشید سرانجام با این قول وقرار مورد قبول قرار گرفت که نام این گروه ازلیست تروریستی امریکا حذف شود _ نقشه سران این فرقه این بود که پس از خذف ازلیست ترور به بهانه های مختلف خواهان بازگشت به اشرف گردند وبهمین دلیل از فردای حذف از لیست داد وفریاد کردند که لیبرتی کوچک است _ امن نیست _ دولت عراق امکان ساخت نمی دهد وغیرو … بنابراین تنها راه حل باز گرداندن افراد ازلیبرتی به اشرف است ( ! ) _ سران فرقه رجوی که خودرا زرنگ می پندارند بااین درخواست ابلهانه درحقیقت به خیال خود هم ” خدا را می خواستند وهم خرما را ” _ چنین درخواستی چنان ابلهانه و احمقانه بود که کسی بر آن وقعی ننهاد _ ووقتی همه ضرب العجل ها تمام شد طرح تخلیه این قلعه مخوف همانند فرمان تسلیم وتحویل سلاح درسال 2003 به اجرا درآمد _ گروهی فدایی رجوی دریک حادثه مشکوک کشته شده و 42 نفر باقی درسیاهی شب باترس ووحشت از مردم عراق اشرف گریختند .

نمایش اعتصاب غذا درکمپ موقت لیبرتی

پس از تخلیه وتحویل خونین اشرف ( خواست سران فرقه ) مریم قاجار به اعضای مستقر درکمپ لیبرتی دستور داد تا با خواست آزادی 7 نفر دستگیر شده مورد ادعا اعتصاب غذا نمایند_ ودرهمین راستا حدود صد نفر بطور نوبتی می آیند دریک سالن می خوابند ویا می نشینند ودرحالیکه سرم غذایی به دست همه شان وصل است به نمایش اعتصاب غذا مشغولند _ این نمایش فقط برای عکس وفیلم برداری به روی پرده رفته است وبنا برعکس های ارسالی درحالیکه ادعا می شود این افراد 44 روز است اعتصاب غذا کرده اند همه سرجال و قبراق هساند وفقط چندذ نفر نقش مرده وغش کرده رابازی کرده اند که بسیار خنده دار وتاسف باراست .

شکست درنمایش نیویوک _ گفتگوهای غرب باایران و کشف تازه فرقه رجوی ( ! )

فرقه رجوی که جهت مظلوم نمایی وتبلیغات اتفاق یکم سپتامبر دراشرف صدها هزار دلار هزینه کرد تا هواداران وچماقد به مزدها و چند نفر امریکایی از رده خارج را اجیر کرده وضمن مخالفت باسفر ریاست جمهوری ایران برای سناریوی خود مشتری جمع کند باشکست مواجه شد بطوریکه مجبور شد بی خانمان ها و محصلین امریکایی را درازای دریافت 30 دلار ویک همبرگر ونوشابه به میدان بیاورد _ فرقه رجوی از این اقدام دو هدف را دنبال می کرد اول اینکه با سفر ریاست جمهوری ایران مخالفت کند ودوم اینکه ادعاهای مسخره خودرا از زبان مواجب بگیران فرقه مطرح نماید _ ولی این گرد همایی صدنفره هم سودی برای این فرقه درپی نداشت و بهمین دلیل مورد تمسخر دیگران قرار گرفت .

ادعای مسخره تازه فرقه رجوی در واکنش به تخلیه اشرف .

صدمات بسیار ناشی از تخلیه وتحویل اشرف باعث عصبیت _ کلافگی و بیچارگی سران فرقه رجوی شده است وبهمین دلیل سرخود را بر درودیوار می کوبد وبهمین دلیل چند روز پیش ادعای مسخره تازه ای را منتشر کرد _ مهدی ابریشمچی تروریست خلافکار طی برگزاری یک نمایش اعلام کرد که : حکومت ایران پایگاه اتمی خودرا به یک کیلومتر آنطرف تر منتقل کرده است ( ! ) یعنی بردروغ قبلی خود خط بطلان کشید واعلام کرد که ادعای قبلی یعنی پایگاه دردماوند به جای دیگر منتقل شده است ( ! )

این پرت وپلاگویی ها وچرند بافی ها ی مسخره فورا از طرف کارشناسان مردود شناخته شد ومورد تمسخر قرارگرفت _ هدف فرقه رجوی از این ادعا به خیال خود کمک به نتان یاهو وهم صدایی بااین جنگ طلب بوده است که تلاش بیهوده ای رادنبال می کند تاشاید بتواند مانع گفتگوهای ایران باغرب برسر مسئله اتمی و لغو تحریم های ضد انسانی علیه مردم ایران گردند .

نتیجه = اگرچه سابقه ارتباط بین فرقه رجوی دولت های نژاد پرست حاکم بر اسرائیل به بیش از یک دهه پیش باز می گرددولیکن طی یک سال اخیر این دوستی ونزدیکی شدت یافته و دولت اسرائیل گروهی از این تروریست ها رابه کشور خود منتقل وتحت آموزشهای تکمیلی جاسوسی _ ترورقراردارده است _ موضع گیری های یکسان فرقه رجوی _ اسرائیل درمورد تحولات اخیر درایران و خارج از ایران بخوبی نشان می دهند که این دو درمقابل تحولات تغییر روش غرب باایران دجار وحشت وسردرگمی گردیده وبه دست وپازن و هیاهو وجنجال آوری ودروغ پراکنی خود شدت بخشیده اند _ فرقه رجوی که مزدوری برای همه خودرا معرفی کرده اکنون بعد از صدام و امریکا برای بقا نیاز به اربابی تازه دارد وچه کسی بهتر از نژاد پرستان وجنگ طلبان در کنگره امریکا ودولت اسرائیل می تواند برای آنها چادر اکسیژن تهیه کرده تا چند صباحی دیگر به تنفس مرگ آلود خود ادامه دهند؟

الف .مینو سپهر 2013/10/15

کدشناسه متن

PSCODE.IBN.NR:44640/10/2013/AF274

همچنین:

اطلاعیه شورای رجوی: علی منصوری عضو مجاهدین خلق (فرقه رجوی) است

محمد ب، وبلاگ باند رجوی، شانزدهم اکتبر 2013: …  در اطـلاعه مجاهدين آمده است، اين فرد در يك جشن در اورسوراز بدون دعوت شركت كرده بود و قصد داشت  به بهانه دادن نامه به مريم رجوي به او نزديك شود كه توسط مسئولين حفاظت مانع از آن شد. اينكه اين فرد كيست و چه هدفي داشته و آيا اتهامات درست است و يا غلط، نه به اين نوشته مربوط است و نه دليلي هست كه به آن بپردازيم. اما آنچه كه در اين ميان مهم است واكنش …

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) طی اطلاعیه ای رابطه تشکیلاتی با علی منصوری، دستگیر شده در اسرائیل، را تایید کردند

مجاهدین مونیتور، پانزدهم اکتبر 2013: … چندی پیش موساد اعلام کرد که یک ایرانی ساکن بلژیک را به اتهام جاسوسی در داخل اسراییل دستگیر کرده و نامش را هم علی منصوری اعلام کردند. امروز دستگاه تبلیغاتی رجوی اطلاعیه ای داده که هراس و سراسیمگی از آن بخوبی پیداست. موضوع از آنجا آشکار می شود که روزنامه ی لو سوار فاش می سازد که این شخص هوادار فرقه ی رجوی بوده است. و هوادار فرقه ی رجوی هم در این روز ها …

رجوی و نتانیاهو در بلاهت هم رقابت می کنند (تهدید جنگ یک تنه علیه ایران!)

مسعود رجوی نتانیاهوبهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، چهاردهم اکتبر 2013: … ظاهرا شباهت های بنیامین نتانیاهو و مسعود رجوی به همان موارد مورد اشاره در مقاله دو قلوهای جدا افتاده محدود نمی شود و این قصه سر دراز دارد. نگرانی مضحک نتانیاهو در مصاحبه با بی.بی.سی. فارسی از محدودیت پوشش لباس در ایران و آزادی های شخصی به اندازه ای غیرمنتظره و ناسنجیده و پرت و پلا و آمیخته به بلاهت و جهالت بود که بسیاری مخالفین سیاسی …