نگاهی به شکست بزرگترین پروژه سیاسی مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

نگاهی به شکست بزرگترین پروژه سیاسی مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، دوم ژوئیه 2013، آلمان: … در واقع برای لوموند به عنوان ذره بین قوی در فرانسه هم دیگر این بازیهای مجاهدین کسل کننده و مسخره شده است شاید فکر میکنند که دیگر مثل سابق هیچ فعالیت جدی سیاسی که بتواند در کشوری تغییر دهنده باشد نیست. شاید پر سر و صدا ترین هایش همین مجاهدین هستند که با کارنوال ثابت خودشان و حرفهای ثابت سی ساله خودشان باعث شدند که صاحبخانه خوش برخورد نیز صدایش در بیاید …

لینک به منبع

به هر صورت نمیتوان انکار کرد تمام تلاش مجاهدین در چهارسال گذشته برای جا انداختن خودشان به عنوان تنها آلترناتیو با هزینه های گزاف که برایشان داشته است میباید که امسال نتیجه میگرفت. تمام جنگ تبلیغاتی سرسام آور مجاهدین در دوره دوم احمدی نژاد میباید که به خاطر بی سیاستی تیم احمدی به نتیجه و بار میرسد. اما با کمال تعجب و ناباوری همگان آنچه رجوی ها تصور میکردند نشد. تابلو جنگ رجوی به گل و باتلاق نشست. جناح جنگ و قلدر بازی هم از سکوی قدرت درون رژیم حداقل یک پله سقوط کرد و ارگانهای تصمیم گیری رو از دست داد. حال آنچه که برای مجاهدین مائده محسوب میشد و پایه تبلیغات و کشاندن طرفهای خارجی به سمت خودشان بود از دست رفت. حال باید گفت بعد از دوران هشت ساله احمدی به باور اکثر کارشناسان دوران نابودی موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور بود و اگر که به خیال مجاهدین مردم و آرا به فرقه رجوی ولو یک درصد به آلترناتیو مجاهدین نگاه میکردند باید خودش را نشان میداد. اما واقعیت نشان داد مردم و افکار عمومی از جنگ و خشونت خسته و درمانده شده اند. با این تحلیل ساده میتوان گفت دیگر حداقل تا یک دهه آینده بدتر از آنچه در ایران پیش آمده نخواهد آمد.

اینجاست که میتوان به شکست پروژه سنگین مجاهدین توجه کرد. واقعاً کشاندن شخصیتهای اساسا درجه چند سابق سیاسی کشورهای غربی در مراسم خودشان در پاریس دردی از مشکلات سیاسی خطی و استراتژیک و ایدئولوژیک و تشکیلاتی این گروه حل نکرده و نخواهد کرد. حال شاید بسیار کمیاب بوده که لوموند در این باره موضوع گیری کرده است. در واقع برای لوموند به عنوان ذره بین قوی در فرانسه هم دیگر این بازیهای مجاهدین کسل کننده و مسخره شده است شاید فکر میکنند که دیگر مثل سابق هیچ فعالیت جدی سیاسی که بتواند در کشوری تغییر دهنده باشد نیست. شاید پر سر و صدا ترین هایش همین مجاهدین هستند که با کارنوال ثابت خودشان و حرفهای ثابت سی ساله خودشان باعث شدند که صاحبخانه خوش برخورد نیز صدایش در بیاید. آخر هر چه که نگاه میکنند ذره ای از تغییر و دنیای تازه ای که همیشه وعده میدهند که میخواهند در ایران آینده ایجاد کنند در خود و حرفهای شان و سازمانشان خبری نیست. مگر میشود این همه وعده تغییر بدهی ولی در سی سال حرفشان تغییر نکرده باشد. حتی برای یک بار هم بگویند همه آزاد هستند با هر شکلی که دوست دارند به ما انتقاد کنند و ما هم جوابشان را یا میدهیم یا سکوت میکنیم ولی به آنها مارک نمیزنیم.

اما جدای از هر وضعی که نمایش امسال مجاهدین داشت باید رجوی ها بپذیرند که دیگر در معاد لات جهانی جائی برای تئوریهای آنها نیست. واقعیت سرسختی که باید از چندین سال قبل به آن میرسیدند و شاید هم تشنه گی قدرت و شهرت و فرصت طلبی و خودخواهی هرگز چنین امکانی را برای آنها فراهم نکرده و نخواهد کرد. اما نکته اصلی درباره نمایش پاریس مجاهدین این است که امسال دیگر شرایط سالهای گذشته تمام شده بود و نهایتا ما میتوانیم با نیم نگاهی به اتفاقات درباره موقعیت لیبرتی و خروج بیش از هفتاد نفر و اعزامشان به آلبانی و همین انتخابات آمریکا و ایران و وضعیت منطقه این آخرین فرصت برای رهبران مجاهدین میباشد که پرونده شان درست بسته شود.

مسلما اگر مجاهدین روزی تغییر کنند دیگر مجاهدین نیستند و اگر هم نخواهند عوض شوند چرخهای سنگین واقعیت های روز برای خرد و آسیاب کردن آنچه از کهنه گی و عقب ماندگی است همه صحنه را پاک خواهد کرد. دراین ایام باز هم باید منتظر اخبار نحوه جمع آوری نیروی کارنوال پاریس بود و همینطور نحوه برخورد رهبری فرقه با آزاد شده گان لیبرتی در آلبانی که خود تازه ازنتایج سحر است. گزارشهائیکه دیگر نه فقط جداشده گان به عنوان تنها شاهدان میدادند حال رادیو و روزنامه ها هم به این مهم گواهی میدهند که تبلیغات این جماعت پوچ و تو خالی است و میبینیم که چگونه بزرگترین پروژه سیاسی مجاهدین به شکست انجامید.

همچنین:

جدایی نزدیکترین یاران سابق مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

2013/06/25

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و پنجم  ژوئن ۲۰۱۳: … اما واضح است الان ایشان ابتدای راه هستند . شما کافی است ملاقاتی با یکی یاچند تن از جداشده گان این سازمان داشته باشیدخواهید دید که با شما چکار خواهند کرد. البته شما هنوزدرلیست سیاه مجاهدین نرفتید فقط کافیست یکی دو تا مقاله انتقادی آنهم […]

روزنه ای به سوی روشنایی

2013/06/04

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، سوم ژوئن ۲۰۱۳: … باید توجه داشت که نه تنها مساله جدا شدن چهارده نفراز اعضا خبرساده ای نیست بلکه باتوجه به اینکه بعضی از این نفرات بیش از ۲۵ سال سابقه تشکیلاتی و بعد ازگذراندن دوران سه سال گذشته وخروج نیروهای آمریکایی نیزکماکان امید به تغییر اوضاع درونی تشکیلات داشته […]

نامه به صدراعظم آلمان_ خانم آنجلا مرکل

2013/05/13

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، سیزدهم می ۲۰۱۳: … بیش ازسه هزارایرانی اسیردردست فرقه ای که برای بقا خود بدون ذره ای توجه به حفظ جان افرادی که زندگی وعمرو همه چیزخود را دربیش از سه دهه فدای اهداف رهبران فرقه کرده اند کماکان اصرار بر ماندن در عراق و کمپ لیبرتی دارند سرزمینی که حتی […]

(کدام یک از این گروگانها قربانی بعدی در خاک عراق خواهد بود؟)