نگاهی به یاوه سرائی های شاهزاده ترکی الفیصل (مجازات اعدام به جرم “جادوگری” را لغو کنید دموکراسی پیشکش)ا

نگاهی به یاوه سرائی های شاهزاده ترکی الفیصل (مجازات اعدام به جرم “جادوگری” را لغو کنید دموکراسی پیشکش)ا

صابر از تبریز، امضاء محفوظ، دوازدهم ژوئیه 2017:…  بدون اینکه ادعا کنیم ایران مظهر دموکراسی است – که دراصل درحال حاضر هیچ کشوری صاحب دموکراسی واقعی نیست وتفاوت ها فقط دررعایت دموکراسی صور ( فرمال) است– ازشما میخواهیم همین دموکراسی را درکشور خودتان عربستان پیاده کنید وببینید که ازچه اقبال مردمی مواجه میگردید ومجبور نمی شوید که سه برابر … 

عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسمماهیت متحدین مشترک باند رجوی وحکومت سعودی را بهتر درک درک کنیم!

مریم رجوی مزدور عربستان سعودی گردن زدن را تایید می کنداز «ضارب دختران» تا «اعدام ضدبشری یک زندانی»! نگاهی به مواضع متناقض مریم رجوی

https://iran-interlink.org

نگاهی به یاوه سرائی های شاهزاده ترکی الفیصل

21تیر ماه 1396

اوکه براستی هم لقب ” پدر خوانده ی مجاهدین خلق ” را یدک میکشد ، بازهم درخیمه شب بازی امسال مریم رجوی در ” ویلپنت پاریس ” حضور یافته وسخنرانی کرد.

 برابر نوشته ی سایت های رجوی ، ترکی الفیصل چنین گفته :

” .. این گردهمایی میعادگاهی است که همه ایرانیانی که ایران را به‌خاطر ستم رژیم ولایت‌فقیه ترک کرده‌اند، همراه با نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان که از تروریسم این رژیم آسیب دیده‌اند، در آن گردهم می‌آیند. رژیمی که بزرگترین سردمدار تروریسم است. این گردهمایی برای این است که جنایات این رژیم علیه شهروندان خود و علیه همسایگانش و تهدید امنیت و ثبات منطقه و جهان توسط این رژیم را به دنیا یادآوری کند “.

البته تعداد کسانی که مشکلی با رژیم ایران دارند ویا برای ادامه ی تحصیل و یا زندگی درکشورهای مرفه تر ، ایران را ترک کرده اند ، به سه میلیون می رسد واگر قرار بود که  تنها تعدادی قابل توجهی از اینها در این مراسم شرکت کنند ، مردم فرانسه را هم به حیرت وا میداشتند که چنین نشد و حیرتی درکار نبود!

ثانیا ، هیچ انسان شرافتمندی درجهان پیدا نمیشود که بخواهد سیستم حکومتی ایران وعربستان را باهم مقایسه کند !

درمقام مقایسه ، اگر به  مجموعه ی عملکردهای ایران نمره ی ضعیف 10 داده شود ، عربستان نمره ای نزدیک به صفر خواهد گرفت!

 شما بهتر ازمن میدانید که سردمدار تروریزم، آمریکا ومتحدینش بوده و پول عربستان در اشاعه ی این معضل بزرگ بشریت ، نقش بی بدیلی را ایفا میکند و فریاد ” آی دزد ، آی دزد ” شما شاهزاده ی دروغگو وخونخوار عربستانی ، دردی را دراین مورد دوا نمیکند !!

سخنان ترامپ  درروزهای اولیه ی ترامپ را که هنوز تسلیم نئوکان ها نشده بود ( این ایران وسوریه هستند که عملا باتروریزم مبارزه میکنند ) مزیدبرعلت است !

ایران کشوری را بمباران نمیکند و تجاوزی برعلیه همسایگانش ندارد ودر سوریه حضور محدودی دارد که این حضور موافق عقل سلیم و مصوبات سازمان ملل متحد است و ابدا قابل مقایسه با آنچه که  حکومت عربستان دریمن ، بحرین و … میکند ، نیست!

درادامه :

” من در دیدار با شما در سال گذشته گفتم که آنچه ما را به هم پیوند می‌دهد، تنها، موقعیت جغرافیایی نیست بلکه روابط انسانی است. … اضافه بر آن، آرمان لا اله الا الله، محمد رسول‌الله ما را گردهم می‌آورد. همچنین میراث تاریخی که در پیشرفت تمدن انسانی نقش داشته ما را به هم نزدیک می‌کند. کشورهای شورای همکاری در خلیج‌فارس و همسایگان ایران در همزیستی با هم بودند تا این‌که خمینی در سال 1979 آمد و …”.

نه شاهزاده !

آنچه این حاضرین را بهم پیوند میداد ، منافع مشترک غیر انسانی – اعم از کوچک وبزرگ – بود ودوستان خارجی شما ابدا اعتقادی به محمد رسول اله و … ندارند وشما دارید دروغ بی شرمانه ای را مطرح میکنید!

علت تشکیل چنین جلسات ، خشنود کردن دولت پنهان آمریکاست که درقالب 500 کنسرواتیو غول پیکر برجهان حکم میراند و عطش زیاده خواهی اش ، خاموش ناپذیر است !

 دیگر اینکه  قبل از انقلاب ایران وخارج شدن جمهوری اسلامی ازمدار تابعیت آمریکا ، کشورهای خلیج فارس نمیتوانستند با همدیگر اختلاف جدی داشته باشند که ارباب مشترک گوشش شان را می کشید!

همچنین :

” …خمینی به ایرانیها دموکراسی را وعده داد، و امروز هم رژیم دم از برگزاری انتخابات می‌زند. این چه انتخاباتی است که کسی حق ندارد وارد آن شود مگر از فیلتر ولی‌فقیه بگذرد. رفتار رژیم تهران این رژیم را یک رژیم دموکراتیک معرفی نمی‌کند، بلکه یک رفتار توأم با خونریزی و دیکتاتوری است….”.

بدون اینکه ادعا کنیم ایران مظهر دموکراسی است – که دراصل درحال حاضر هیچ کشوری صاحب دموکراسی واقعی نیست وتفاوت ها فقط دررعایت دموکراسی صور ( فرمال) است– ازشما میخواهیم همین دموکراسی را درکشور خودتان عربستان پیاده کنید وببینید که ازچه اقبال مردمی مواجه میگردید ومجبور نمی شوید که سه برابر کشور بزرگی مانند روسیه بودجه ی نظامی داشته باشید!

شماهم ازاین فیلتر ها داشته باشید و تن به انتخابات بدهید!!

با این کار پیشرفت بزرگی میکنید ومنت بر سرما میگذارید که دربرابر بشریت مترقی اینهمه شرمنده نباشیم!!

کسی که با ولایت فقیه مخالفت میکند وبا ولایت شاهانه مشکلی ندارد وبلکه جزو ادوات آن است ، فتوای جهاد میدهد :

” تلاشهای شما برای رویارویی با این رژیم، مشروع است منظور جهاد شما برای رهایی مردم ایران با همه اجزاء تشکیل دهنده آن از عرب و کرد و بلوچ و آذری و فارس است که همان‌طور که خانم مریم رجوی گفتند، از ظلم ولایت‌فقیه رنج می‌برند، بنابراین به یاری خدا پیش بروید و خداوند گام‌هایتان را استوار گرداند …”.

علیرغم اینکه دولت ایران بارها ثابت کرده که اختلاف بین مسلمانان را به مصلحت خود نمیداند و حتی حاضر است بطور صاف وپوست کنده با عربستان مذاکره کند ، این وزیر سابق اطلاعات عربستان حکم جهاد برعلیه حکومت ایران صادر میکند !!

برخواننده ی محترم است که خود درمورد این شاهزاده و دوستش مریم رجوی – که مدام ازسکولاریزم دم میزند ولی دربرابر دستور جهاد یک وهابی اعتراضی هم نمیکند – قضاوت کنند!!

راستی شاهزاده جان!

چرا ازمسعود رجوی حرفی نزدی ونگفتی که غرض ازمرحوم کردن او در سال قبل  وبایکوت شدن نامش در این جلسه ، چه بوده است ؟!

صابر

*** 

Man who filmed beheading of Saudi woman reportedly arrested.

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویهذیان گویی های محدثین

مزدور مریم رجوی شادمانی برای ترور عربستان سعودیرزومه مجاهدین برای استخدام دائم

آن خدابنده سینگلتون در مورد فرقه ها و تروریسم و مقابله با آ«Radicalisation Awareness (Presentation at the ICSA Conference, Bordeaux, July 2017)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30346

نام این کشورهای دموکراتیک چیست؟!ا 

MEP Gérard Deprez with Maryam Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم ژوئیه ۲۰۱۷:…  بدترین تروریزم دولتی را درآمریکا جستجو کنید وآنگاه دریابید که شما با تاسی به مقامات راستگرا وفاشیست مآب آنجا، چگونه خود را غیر دموکرات  وفاشیست مآب معرفی میکنید واز دیگران هم انتظار بیجای حمایت از خود را دارید!! دنیای دموکراتیک شما- بشرحی که مختصرا دربالا رفت – بدهکاری ۴۰۰ ساله ای بما دارد و … 

زمان اخراج مریم رجوی از فرانسه و پایان دادن به پیام خشونت و ترور فرا رسیده است

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپالیست سرلابی اروپایی رجوی تحت عنوان “۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا” وجود خارجی نداشت و تقلبی بود

https://iran-interlink.org

نام این کشورهای دموکراتیک چیست؟!

۱۷/۰۴/۱۳۹۶

کمال خوشنود نامی که گویا عضو تشکل زندانیان سیاسی سابق  برای آزادی ایران ( نام دیگر فرقه ی ضد آزادی رجوی ) بوده واکنون ساکن نروژ اشت ، طی مقاله ای که رسانه های رجوی آنرا انتشار داده اند ، نوشته است :

“کشورهای دموکراتیک باید روابط تجاری با رژیم قرون وسطایی در ایران را قطع کنند – ۲۶ژوئن ۲۶۵ نفرازاعضای پارلمان اروپا بیانیه مشترکی دررابطه با حقوق بشر در ایران صادر کردند.این بیانیه ازطرف همه گروه های سیاسی و جناحها در پارلمان اروپا میباشد. در این بیانیه تمامی ۲۶۵ اعضا روی موضوع های نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم، متفق النظر هستند “.

 باین نوچه ی رجوی باید گفت که دلیل عمده ی انحطاط ایران ، ورود دریایی مسلحانه اروپائیان ( پرتغال ، انگلیس و … ) به کشور ما درحدود ۴۰۰ سال پیش – درزمانی که ما ازنظر نیروی زمینی قوی تر از آنها بودیم وناوگان دریایی بزرگ ما غیر مسلح و بطور مسالمت جویانه دردریاهای سراسر جهان درحال فعالیت تجاری بود- سبب تصرف گمرکات ما وکنترل صادرات و واردات مان بود!

این استعمار گران برروی کالا های صنعتی صادراتی ما – که هیچ کم وکاستی از اروپائی ها نداشت –  تعرفه های گمرکی سنگینی بستند ومانع فروش آنها دربازارهای غرب شده ودرعوض درمورد کالاهای وارداتی خود ، برعکس عمل کرده وبدین ترتیب صنعت شکوفای ما ر ا تدریجا ازبین برده وبا قطع رابطه ی آن با کشاورزی ، ما را به خاک سیاه نشاندند!

فرق بزرگ سایر حملات ( اعراب ، مغول  و… ) با این حملات استعماری قرن هفدهم- که با اشکل پیچیده تر هنوز هم ادامه دارد- درآنست که اولی ها خرابی هایی ببآر آورده ، اموالی میگرفتند و خراج هایی تعیین میکردند و … اما ابدا کاری به کسب وکار وصنعت نداشتند وبنابراین ایرانی ها از تبعات این حملات دسته ی اول بزودی خارج شده و شکوفایی قبلی خود را باز میافتند!

اما مسئله ی استعمار خیلی بی رحمانه بود!

آنها تولید وکشاورزی کشور ما را بادر دست گرفتن گمرکان وخریدن پاره ای از حکمرانان داخلی ، ازبین برده وما را به کشور صادر کننده ی مواد خام تبدیل کرده واز شکوفایی صنعت داخلی بازداشتند وروزبروز فاصله ی خود با ما را – که ابتدا نبود ویا خیلی اندک وقابل اغماض بود- بیشتر کرده وعقب مانده که نه، بلکه به انحطاط رساندند!

امیدوارم این هموطن کم اطلاع ، باین موضوع اساسی توجه نموده و انتظاری دراین سطح داشته باشد!!!

این امضاء کننده گان  بیانیه ی مورد بحث که باند رجوی را بوجد آورده ، دردرجه ی اول  باید به ظلمی که برما شده وعقب ماندیم توجه کرده و حکومت های ۴۰۰ ساله ی خود را دراین مورد سرزنش کرده وازآنها بخواهند که جبران مافات نمایند!!

این آزادی طلب وابسته به رجوی مینویسد :

” دراین بیانیه آنها از دولت های اروپایی مصرانه میخواهند که باید تجارت با ایران را مشروط به پیشرفت های قابل توجهی در وضعیت حقوق بشر در این کشور بکنند. آنها به نقش مخرب ایران در منطقه هشدار دادند. سپاه پاسداران (ای-آر-جی-سی) که درسوریه متحدا در کنار اسد درکشتارخونین شرکت دارند میبایست در لیست تروریستی قرار بگیرند “.

تا زمانی که این امضاء کنندگان جبران مافاتی نکرده باشند ، حق اینگونه اظهار نظرها را ندارند و زمانی میتوانند اینگونه زبان درازی کنند که ضرر های مافوق تصور کشورهای خود را جبران کرده وآنگاه بسراغ حقوق بشر بروند!!

زمانی بردولت ما ازبابت حضور محدود درسوریه میتوانند انتقاد کنند که خود تمام نیروهاتی تکفیری وتروریستی ساخته ی خود را ازسوریه اخراج کنند وبگذارند مردم آنجا طی یک انتخابات آزاد ودرآرامش کامل، سیستم حکومتی خود را تعیین کنند وگرنه ما به آنها خواهیم گفت که شما ” سگ را بازگذاشته اید ودرصدد بسته کردن سنگ میباشید “!!

اگر این حضرات غم حقوق بشر دارند، باید این حقوق تضییع شده ی ۴۰۰ ساله را بما برگردانند وگرنه بامیل دائمی رطب، خود را ازمقام منع کننده ی رطب ساقط کرده اند !

اگر حقوق بشر واقعا برای این پارلماتاریست ها مهم است ، چرا درباره ی عربستان واسرائیل- که این یکی حقوق صد ه میلیون اعراب را نفی میکند – خفقان گرفته اند؟!

همینطور :

” مردم ایران می خواهند یک حکومت دموکراتیک وسکولار داشته باشند. آقای “اسمیلدن” به خوبی میتوانست با یک سفر به کنفرانس ما در پاریس خود شاهد حمایت گسترده ایرانیان ازاین جنبش مقاومت ایران باشد. آیا آقای “اسمیلدن” این بیانیه حمایت اعضای پارلمان اروپا را خوانده بودند ” ؟

این آقای ” اسمیلدن ” که ظاهرا انتقادی ازکارکرد فرقه ی رجوی نموده ، با مسافرت به ایران ومشاهده ی مشکلات تاریخی و تحمیل شده بر مردم ایران ، میتواند شناخت درست تری از ایران ومردم آن داشته باشد و سفر به پاریس ودیدن خیمه شب بازی های مریم وپدرخوانده ی عربستانی  مجاهدین رجوی – که ربطی به واقعیات ایران ندارد- وقت خود را ضایع میکرد!!

درادامه :

” ما، دراین جنبش مقاومت ایرانی معتقد هستیم که برقراری یک ایران دموکراتیک امکان پذیر است. نه “جنگ” و نه “مماشات” راه حل است. دنیای دموکراسی در جهان  میبایستی برعکس از خواسته های مردم ایران برای دموکراسی حمایت کنند و از تجارت بی قید و شرط با بدترین تروریست دولتی در جهان خودداری کنند. این دقیقا همان راه حلی است که نمایندگان مجلس اتحادیه اروپا  آن را ارایه می کنند.  امیدوارم که میهن جدید من، نروژ ومنتخبین مردم آن از این امرپیروی کنند “.

دموکراتیک ازچه شکلی ؟!

همان روابطی که درداخل تشکیلات رجوی وجود دارد یا درعربستان و …؟؟!!

اگر چنین دموکراسی ای را برای مردم ایران درنظر گرفته اید ، همه مال خودتان!!

یا اگر دموکراسی ؟؟!! حاکم برمناسبات درونی رجوی را بد می بینید ، انتقادات خود را ازآن مطرح نموده وبگویید که دموکراسی جدید شما چه شکل وشمایلی دارد!!

بدترین تروریزم دولتی را درآمریکا جستجو کنید وآنگاه دریابید که شما با تاسی به مقامات راستگرا وفاشیست مآب آنجا، چگونه خود را غیر دموکرات  وفاشیست مآب معرفی میکنید واز دیگران هم انتظار بیجای حمایت از خود را دارید!!

دنیای دموکراتیک شما- بشرحی که مختصرا دربالا رفت – بدهکاری ۴۰۰ ساله ای بما دارد وهنوز بعنوان یک بدهکار بزرگ ، فعلا باید  حقوق ما را برگرداند وبعد ازاین کار است که می نشینیم وباهم سر دموکراسی بی یال ودم اشکم آنها صحبت میکنیم!

دموکراسی واقعی درامکان استفاده ی برابر ازتمام نعمات طبیعی و دستآوردهای بشری معنی دارد و اگر شما صرفا آزادی بیان را – که این آزادی هم درمیان هیاهوی رسانه های مسلط محو میشود –  دموکراسی میدانید، معنای دموکراسی را درنیافته اید عزیز!

صابر

*** 

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپاMEP Gérard Deprez claims 265 parliamentarians support Rajavi’s MEK. Really?

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30295

با این حساب، جای مسعود رجوی خالی!ا 

The death of Massoud Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:… اگر درواقع کار به این سبک وسیاق فرح زا به پیش میرود وهمه چیز مناسب  و در حال شدن سریع است ، جای مسعود رجوی که امسال حتی کم رنگ تر از سال پیش مطرح شد ، خالی است ! چرا که درمراسم سال گذشته ی ویلپنت ، بازهم امیر ترکی الفیصل با آوردن کلمه ی ” مرحوم ” ، ذکر خیری از مسعود رجوی کرد که امسال … 

مرگ مسعود رجویGrand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

https://iran-interlink.org

با این حساب، جای مسعود رجوی خالی!

۱۳/۰۴/۱۳۹۶

سرمقاله نویس یکی از نشریات اینترنتی باند رجوی ، نوشته ای بلند بالایی سرهم بندی کرده که نقد تک تک جملات آن خسته کننده وفارغ از هرگونه فایده برای خوانندگان است و بنابراین، برآن شدم که ” شاه بیت ” های؟؟!! این تحلیل ( ظفرنامه ) را انتخاب کرده ونظریات خود درمورد آن قسمت ها را بنویسم.

درابتدای این نقد کوتاه ، تذکر این نکته را لازم دانستم که اگر درواقع کار به این سبک وسیاق فرح زا به پیش میرود وهمه چیز مناسب  ودرحال شدن سریع است ، جای مسعود رجوی که امسال حتی کم رنگ تر از سال پیش مطرح شد ، خالی است !

چرا که درمراسم سال گذشته ی ویلپنت ، بازهم امیر ترکی الفیصل با آوردن کلمه ی ” مرحوم ” ، ذکر خیری از مسعود رجوی کرد که امسال ازاین خبرها هم نبود!

یک مرید وهوادار رجوی باید اینقدر عقل داشته باشد که دلیل اینهمه بی توجهی به مسعود رجوی را جویا شده و کشف کند که آیا اوقربانی کودتای درون سازمانی بوده یا براستی هم مرده است!

البته کسانی که فرضیه سوم دایر براحتمال اقدامات جمهوری اسلامی برای تحویل او ازطریق اینترپل را قبول دارند ، کوششی درکنکاش قضیه نخواهند کرد و خواهند فهمید که اورا درجایی مخفی کرده اند و وشاید شرط دولت مخفی کننده ی او این بوده که ابدا تحرکی نداشته باشد تا ایران بدنبال پیگیری قضیه نباشد!

البته با جدی گرفتن فرض سوم ، ، ترسوئی ذاتی مسعود رجوی هم میتواند مزید برعلت باشد!!

درهر صورت، مرده یا زنده ی مسعود رجوی ، حکم یک جذامی را دارد که همگان سعی درعدم نزدیکی باو دارند!!

درهر صورت !

نوشته تحت بررسی باند رجوی ” همه چیز برای آزادی ایران مهیاست “! نام دارد ودربخشی ازآن آمده است :

” گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران روز شنبه ۱۰تیر ۱۳۹۶ (اول ژوییه ۲۰۱۷) با شکوه و نظم و عظمتی خیره‌کننده که دوست و دشمن به‌آن گواهی دادند، برگزار شد، نفس برپایی چنین گردهمایی با این کمیت و کیفیت توسط یک اپوزیسیون در خارج از میهن خود گویای واقعیتهای مهم و تعیین‌کننده‌یی است که در وهله اول از پایگاه گسترده اجتماعی و اعتبار بی‌همتای بین‌المللی آن حکایت می‌کند؛ چرا که نیرویی و سازمانی که می‌تواند چنین جمعیت عظیم و چنین طیف گسترده‌یی از حامیان بین‌المللی شامل صدها تن از سیاستمداران و دولتمردان تراز اول بین‌المللی و هیأتهای قانونگذاران و شخصیتهای برجسته از ۵قاره جهان را گردهم آورد و آنها را به‌رغم اختلاف عقاید و دیدگاههایشان حول یک شعار و یک کارزار واحد به‌اقدام و حرکت در آورد، همان نیرویی است که می‌تواند از عهده متحد کردن جامعه که آخوندها آن را شقه شقه و متلاشی کرده‌اند برآید و ویرانه‌یی را که حکام فاسد دیکتاتوری ولایت فقیه به‌جا گذاشته‌اند از نو بسازد “.

ازنظر حضور جمعیت ، اتفاق درخور تعریفی رخ نداده وما حتی شاهد مراسم عروسی های ثروتمندانی بوده ایم که درآن بیش ازین بادکنک به چرخش درآمد، نور باران شد ورقص چراغ های رنگارنگ و… افق فرحناکی بوجود آورد ومخصوصا که لباس ها و … افراد شرکت کننده ، که بخاطر فراوانی نعمت و … ، تعدادشان زیاد است !

به امکانات که می رسیم ، براحتی میتوان گفت که با خرج پول میتوان هر نمایشی را باشکوه هزاران برابر در آنچه که  درولیپنت وبا کمک فنون فیلمبرداری و … ، دیدیم ، ترتیب میتوان داد!

بلی پول میتواند مال عربستان باشد و طراحان دکوراسیون ها وفیلم برداران ، ازکسی منبع پول رانمی پرسند!

دراینجا سئوال این است که این دولتمردان وشخصیت های برجسته چه کسانی هستند؟

خوب که بنگریم ، بازنشستگانی درخدمت ۵۰۰ کورپراسیون مسلط براقتصاد و سیاست جهان بودند که این بار درخدمت خیمه شب بازی های  مریم رجوی قرار گرفتند وچرا؟

برای اینکه نظام سلطه گر جهانی- نماینده ی این ۵۰۰ شرکت فراملیتی جهان- ازهرقدمی که بتواند ایران را بسوی تسلیم کامل دربرابر آنها بکشاند استقبال میکند واین شرکت کنندگان – بعنوان ایادی آنها – با این حضور شرم آورشان ، باردیگر ارادت خود را به آنان نشان داده وازطرف دیگر ، حق الزحمه وپاداشی هم از عربستان وباند رجوی میگیرند ودلیلی برای عدم شرکت آنها وجود ندارد و درعوض چیزی را جزآنکه معروض افتاد، ثابت نمیکند: فال است وهم تماشا!!

ونیز، این شرکت کنندگان بصورت ماهوی ، علاقه ای به ایران آزاد وآباد نداشته و خود هم میدانند که این شعارهای رجوی ها درهمان سطح است وخط قرمزی را زیرپا نمیگذارند ونتیجه انکه، آنها دربرابر دریافت پاداش های قابل توجه هم به مال ومنالی می رسند وهم کمک به سیاست جهانی سلطه گر بزرگ میکنند و اصل مطلب همین است!!

درادامه ی این سرمقاله ی سایت رجوی میخوانیم :

” … اما کهکشان ۹۶ در عین‌حال دارای ویژگیهایی است که آن را از «کهکشان» های پیشین متمایز می‌کند و در این مطلب می‌خواهیم به‌این ویژگیها بپردازیم:..همگان اعم از دوست و دشمن توانستند این نیرو را به‌چشم ببینند و هم‌چون جان بولتون اذعان کنند: «یک آلترناتیو قابل اعتماد علیه حکومت آخوندها وجود دارد و امروز این آلترناتیو در این سالن متمرکز شده است». مردم ایران هم این گنجینه عظیم خود برای نیل به‌آزادی را به‌چشم دیدند و به‌ آینده تابناک و روشن خود امید و باوری بیش از پیش یافتند. تنها یک سازمان متشکل و سازمانیافته است که می‌تواند چهره آلترناتیو ایران باشد …و جولیانی گفت: در رابطه با ایران، یک آلترناتیو وجود دارد و این آلترناتیو شما هستید، یک آلترناتیو دموکراتیک نیرویی برای تغییر، به‌خوبی سازمان‌یافته، برخوردار از حمایت مردمی و شبکه گسترده‌یی از حامیان . جان بولتون: «تنها یک چهره است که می‌تواند آینده ایران را نشان دهد… و می‌تواند مبین یک بهار جدید برای آزادی به‌رهبری خانم رجوی باشد “.

اولا جان بولتن – بعنوان یکی ازهارترین راستگراهای هیئت حاکمه ی امریکا وسفیر نانجیب وپیشین آمریکا در سازمان ملل متحد ، کسی است که وجود سازمان ملل متحد را – که ما صدها ایراد به کارکردوموقعیت ضعیف اش داریم- اضافی میداند وگفته بود که اگر دست داد ، طبقات زیادی از مقر سازمان ملل متحد را بمباران باید کرد!!!

آیا این شخص جزو دوستان است یا دشمنان ؟!

مردم ایران هم البته دیدند ولی این دیدن، چنان واکنشی درمیان آنها برنیانگیخت که تاثیری بر قیمت مصرف نخود ولوبیای شان نگذاشت.

این مردم چطور؟ ازدوستانند یا دشمنان؟!

همچنین :

” لوییس فری: «خانم رجوی قهرمانی بزرگ در این دوران تاریک است… در امر انتقال رزمندگان، خانم رجوی با رهبری کاریزماتیک فوق‌العاده صلاحیت رهبری خود را اثبات کرد “.

مسعود رجوی چطور، آیا این خانم تایید میکند که او مرده است؟!

آیا دردورانی که این فرار مفتضحانه از عراق انجام شد ، درقید حیات بوده واگر بوده چرا نقشی نداشته است ؟

آیا مسعود واقعا هم مرده که باید مریم اینهمه بزرگ نمائی شود؟!

آخر مریم چیزی جز رئیس دفتر، معشوقه و سپس دلال محبت برای رجوی نبوده است!!

ثالثا ، آیا این خانم نمیداند که فشارهای مضاعف خانواده های اسرای رجوی بود که این هجرت بزرگ ؟؟!! را محقق ساخت ومریم را که به همراه مسعود- که اینک رفته رفته به هیچ گپرفته میشود ظاهرا – مخالف سرسخت این انتقال تا آخرین قطره ی رمق اش بود- درمقابل عمل انجام شده ای قرار داد؟!

 وایضا :

” و خانم اینگرید بتانکور کاندیدای پیشن ریاست‌جمهوری کلمبیا به‌نقش فراملی مریم رجوی در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت: «مریم رجوی با حمایت و پایداری هزاران هزار ایرانی در حال تبدیل شدن به‌ قدرت اصلی ضدتروریسم است “.

اوکه درهمکاری با شوهر ش مسعود هزاران نفر را درایران ترور کرد ، کردهای عراقی را درخاک خودشان قتل عام نمود ، درجنگ تحمیل شده بر ایران درصفوف دشمن جای گرفت، دست به تسویه های فراوان درتشکیلات زد و رفیق کشی کرد وهمسران دوستان همرزم؟! شان را ازدست شان گرفت و …، چگونه میتواند ضد تروریست باشد ؟!

چرا تهمت میزنید خانم؟؟!!

دوباره :

“نیوت گینگریچ در این رابطه گفت:‌ «شما با شجاعت، فداکاری و تعهدتان و با صحبت با دیگران ارتشی را بسیج می‌کنید که از ارتش ما در نبرد برای استقلال بزرگ‌تر است… ما امیدی را که در استراتژی «هزار اشرف» سمبلیزه شده با خود حمل خواهیم کرد و این پتانسیل که وقتی دفعه بعد مخالفت‌های مردمی صورت گیرد، در سراسر کشور و سازمان‌یافته خواهد بود “.

واقعا؟!

 حالا دیگر یک اشرف هم وجود ندارد جناب وبا این وجود شما به استراتژی خیالی هزار اشرف چنگ زده اید؟!

شما به چه دلیل طرفدار مخالفت های مردمی درایران هستید وآیا این مخالفت ها را درراستای رفاه وامنیت مردم ایران میدانید؟!

ممکن است دلیل این عشق خود را به ایران وایرانی توضیح داده و معلوم کنید چطور میشود که برای ما بیش از خودمان دلسوزی داشته باشید ؟!

ونیز :

” امیر ترکی فیصل در این باره گفت: هنوز پژواک اعدامهای جلادان رژیم ایران در سال ۱۹۸۸ که قربانیان آن هزاران تن از زندانیان ایرانی بوده‌اند به‌گوش می‌رسد که لعنت ابدی برای این رژیم و سرانش باقی خواهد گذاشت و جنایتکاران باید در دادگاه جنایی بین‌المللی محاکمه شوند “.

عجب!

ترکی الفیصل ومحاکمه ی جنایتکاران ؟؟!!

اگر این شاهزاده ی مرتجع واطلاعاتی عربستان که اینک درغیاب موقتی یا دائمی مسعود رجوی  به ” پدر خوانده ” ی فرقه ی رجوی تبدیل شده ، اگر ازچنان قدرتی دارد که بتواند ازعهده ی این کار برآید ، چرا خود وحکام  دیگرعربستان را  بدست محکمه نمیدهد؟!

نظر این شاهزاده ی خونخوار درمورد قتل عام مردم کربلا در جریان جنگ جهانی اول که یکی ازدستآوردهای خبیث این جنگ به وجود آوردن حکومت وهابی بود – چیست وآیا میخواهد این قتل عام ۶۰هزارنفری را محکوم کند وبعنوان بازمانده ی آن حکام قاتل عربستانی ، ازمردم عراق عذر خواسته و غرامت بپردازد؟!

آقا فیصل!

چرا رئیس جمهور یمن را برداشتید تا مردم دربرابر رئیس جمهور انتصابی شما دست به مقاومت زده وشما مجبور باشید که یمن را به خاک وخون کشید؟!

آیا اینگونه موارد احتیاج به محکمه ی جنایی ندارد؟؟!!

ودرپایان :

” اظهارات ظریف هنگام ترک فرانسه در فرودگاه شارل دو گل پاریس مبنی بر این‌که فرانسه را «شریک بالقوه و بزرگ تجاری آینده خود (می‌دانیم) اما… حضور مجاهدین را به‌عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم». به‌خوبی موضع فلاکت‌بار رژیم را در این رابطه بیان می‌کند… “.

ایشان با صلاحیت ترین فردی از طرف ایران است که موظف به اعتراض به فرانسه بخاطر تیمار یک گروه تروریستی وضد ایرانی است واعتراض او ازحقانیت تامی برخوردار است وربطی به فلاکت و … ندارد!

صابر

*** 

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

https://youtu.be/26Mps-OQLTU

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30194

پیام های قلابی: بنام مردم مجهول سوریه وبه کام مریم رجوی!ا 

مریم رجوی مجاهدین خلق کارناوال ویلپنت فرانسهصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، اول ژوئیه ۲۰۱۷:…  ظاهرا که پیام های همبستگی مقامات بازنشسته ی غربی وارتجاع منطقه ای به خیمه شب بازی مریم که قرار است طی روز جاری در ویلپنت پاریس برگزار شود، افاقه ننموده واین فرقه ی دغلکار ودروغ پرداز را وادار کرده که پیام هایی را هم بنام مردم سوریه وبه کام مریم رجوی ودشمنان خارجی ” خلق قهرمان ایران ” … 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

https://iran-interlink.org

پیام های قلابی: بنام مردم مجهول سوریه وبه کام مریم رجوی!

۱۰/۰۴/۱۳۹۶

ظاهرا که پیام های همبستگی مقامات بازنشسته ی غربی وارتجاع منطقه ای به خیمه شب بازی مریم که قرار است طی روز جاری در ویلپنت پاریس برگزار شود، افاقه ننموده واین فرقه ی دغلکار ودروغ پرداز را وادار کرده که پیام هایی را هم بنام مردم سوریه وبه کام مریم رجوی ودشمنان خارجی ” خلق قهرمان ایران ” ، تدوین ومنتشر کند!

در خبری ازرسانه های رجویه و با تیتیر ” همبستگی مردم سوریه با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس ” آمده است :

” حمص – ما مردم عرب سوریه از خواهر مریم رجوی تشکر می‌کنیم به‌خاطر موضعگیری‌هایش و ایستادن در کنار مردم سوریه که خواستار بیرون‌کردن تمامی شبه نظامیان شیعی و شبه نظامیان رژیم ایران و عراقی از خاک سوریه هستند. به یاری خدا دست او را می‌فشاریم و خدا به او خیر و برکت بدهد و به یاری خدا همه ما با او خواهیم بود “.

ای مردم موهوم که این عبارت ها ازطرف شما نوشته ومنتشر شده ، آیا با چشمان خود ندیده وبا گوش های خود نشنیدید که چه کشورهایی  وبدست کدامین جریاناتی زندگی نسبتا نمونه وار شما درخاورمیانه را بهم زد ؟!

البته که دیده وشنیده اید که سلطه گران جهانی وگماشتگان مرتجع آنها بدست ایادی خود- گروه های تکفیری وتروریستی متشکل از ۷۲ ملت جهان- کشور شما را بخاطر ایجاد خاورمیانه ی بزرگ که دست کشتی جنگی آمریکا – اسرائیل – را بهتر بکار انداخته وتسلط خود برجهان را بلامنازع تر کند- مردم شما را کشتند، کشورتان را غارت کرده وزیر ساخت هایتان را ویران نمودند!

مریم رجوی یکی ازعمله های این جبهه ی نامقدس است که ابتدا کوشید نام ” عشایر انقلابی ” بدانها بدهد و بعد که توفیقی دراین راه نیافت ورسواشد ، نام آنها را رزمدنگان سوری و …گذاشت!!

اگر این خانم رجوی ریگی در کفش نداشت ، چرا به اصل موضوع اشاره نمیکند وچرا میخواهد قاتلین خانواده های شما را بنام دوست ” قالب ” تان کند!!

قبل ازکمک به این خانم جاه طلب  به مریم بگویید که تو چگونه بموازات دشمنی با مردم ومناع ملی کشورت میتوانی ازما وکشور ما دفاع کنی ؟!

این بار چک بی محل بنام مردم دمشق :

” دمشق – … مردم سوریه از گردهمایی مقاومت ایران حمایت می‌کنند، چون ما در سنگری واحد علیه رژیم اسد و رژیم جنایتکار آخوندی هستیم که مردم سوریه و ایران را به‌قتل می‌رساند. ما خواهان سرنگونی رژیم اسد و رژیم آخوندی هستیم که منشاء تروریسم در منطقه هستند. ما از مریم رجوی رهبر قهرمان مقاومت علیه رژیم آخوندها حمایت می‌کنیم “.

جریانی که بخاطر ایران مقاومت کند، نمیتواند هم کاسه ی شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان بولتن ها، جان مک کین ها و … که سوابق ننگینی در جنایت برعلیه بشریت داشته اند ، باشد وسنگر کذائی ای که این مقاومت قلابی درآن قرار دارد ، سنگر تجاوز و تهدید برعلیه مردم سوریه است وشما- اگر وجود عینی  دارید وتراشیده ی مریم نیستید- چرا باید متحد دشمنان مردم خود باشید؟؟!!

درادامه :

” حمص – از خواهر مریم به‌خاطر این گردهمایی تشکر می‌کنیم … خدا به او پاداش نیک بدهد. او بانوی آزاده‌یی است و به او افتخار می‌کنیم و ایده او بسیار زیباست؛ چرا که اینها شبه نظامیان کینه‌توزی هستند و این سرزمین آنها نیست، بلکه سرزمین ماست. این سرزمین اجدادی ماست و اینها که آمده‌اند …”.

ای حمصی های موهوم!

شما به چه دلیلی فکر میکنید که مریم خانم که تلاش زیادی برای نابودی خانواده های مجاهدین کرد ، میتواند آزاده باشد؟

او که دستیار اول مسعود رجوی در سربه نیست کردن ناراضیان تشکیلاتی بود ، چرا باید طلبکاری پاداش از خدا داشته باشد؟!

او زنان تحت سیطره اش را بیوه ودر مواردی عقیم ساخت تا حرمسرای بزرگی برای مسعود بوجود آورد واین قانون برده داری را  – با غلظت بیشتر از آن دوران-  در سازمان مجاهدین خلق اجرا کند!!

قدر وارزش او چیزی جز یک محلل ، مشاطه گر وسرحرمسرادار نبوده وبنابراین این بذل وبخشش های شماهای موهوم، درشان ومنزلت اونیست!

دیگر اینکه کسی جز همین اربابان وهمپالگی های مسعود ومریم رجوی ، ازاشغال کشور شما نفعی ندارد وبنابراین اگر واقعا خودتان هستید ، مسیر مبارزه ی خود را برعلیه اشغالگران ودشمنان واقعی سوریه برگردانید!!!

دم خروس :

” ما این بانو خانم رجوی را تأیید می‌کنیم، گردهمایی او را تأیید می‌کنیم و تمام تصمیم‌گیری‌هایی را که در این کنفرانس اتخاذ خواهد شد هرچه باشد مورد تأیید قرار می‌دهیم؛ از تمام دست‌اندرکاران این اجتماع و از شخص خانم مریم رجوی تشکر می‌کنیم و خدا به او پاداش نیک بدهد “.

این قبول بی قید وشرط از مشخصات بارز ادبیات وایدئولوژی رجوی ها بوده و یک انسان عادی نمیتواند هرتصمیمی را که نمیداند  نتیجه اش چه خواهد بود ، پیشاپیش تایید کند وبنابراین میتوان دریافت که متن وانشای آنرا مریدان رجوی نوشته اند وبا جعل امضای مردم سوریه ، مرتکب کلاهبرداری بزرگ شده اند که البته کاراول وآخرینشان نیست!!

ودر خاتمه :

” حلب – وقتی در حلب بودیم رژیم ایران ما را سر می‌برید و می‌کشت، خانه‌هایمان را آتش زدند و بعد ما را از حلب بیرون کردند و سرزمین ما را اشغال کردند و خانه‌هایمان را گرفتند؛ ما درود می‌فرستیم به مقاومت ایران که در برابر رژیم آخوندها ایستاده است و از آنها پشتیبانی می‌کنیم و خداوند شما را موفق بدارد “.

شما که این متن را بنام تان منتشر کرده اند ، بهتر ازما میدانید که آنکه درحلب سر می برید و خانه آتش میزد ، تکفیری های داعش، النصره، احرارالشام و گاه وگداری ارتش باصلاح آزاد سوریه و … بود وایران نه تنها انس والفتی با آنها ندارد، حضور محدود و کاملا قانونی اش در سوریه ، برای اخراج این آدمکشان ودوستان رجوی بود وکسی نمیتواند ثابت کند که بعد از تصرف حلب بدست ارتش سوریه ، سری درآنجا بریده شده وبنابراین اگر یک فرد سوری ، زمانی موفق به خواندن این مطلب ما شد ، این حق کاملا قانونی وانسانی را دارد که برعلیه مریم خانم باتهام تبرئه ی دشمنان مردم سوریه وشرکت غیر مستقیم در قتل آنان – بعلت حمایت هایی که ازاین گروه ها میکند- اقامه ی دعوا کند!

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30051

این پارلمانتاریست سابق حامی رجوی، نادان یا تبهکار است؟!ا

 صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۷:…  آیا ممکن است که این پارلمانتر سابق توضیح دهد که درگیر مبارزه؟؟!! با چه کسی بود تا بتواند عراق را آزاد کند؟ اصولا عراق چرا آزاد نیست وآزادی عراق ازنظر او چه معنا ومفهمومی دارد؟! نظر او درمورد حمله ی آمریکا ومتحدانش به عراق چه بوده وچه اقدامی – اقلا سمبلیک – برای جلوگیری ازاین حمله که واقعا هم عراقی … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsپشت پرده کتاب مستخدم رجوی، استراون استیونسون، تحت نام “فداکاری”
استیونسون در همین مقدمه چند سطری اقرار می کند که به دفعات از طرف دولت بریتانیا و همچنین سرویسهای امنیت داخلی این کشور بریف شده است و به وی توصیه شده تا دست از همکاری با این گروه تروریستی (مجاهدین خلق یا فرقه رجوی) بردارد

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultPaulo Casaca, Struan Stevenson and Alejo Vidal-Quadras lost their seats as MEPs over support for terrorism
(پائولو کازاکا، آلجو ویدال کوادراس و استراون استیونسون هر سه بخاطر لابیگری برای تروریسم و رجوی کرسی هایشان در پارلمان اروپا را از دست داده اند)

https://iran-interlink.org

این پارلمانتاریست  سابق حامی رجوی، نادان یا تبهکار است؟!

۰۴/۰۴/۱۳۹۶

استرون استیونسون (Struan Stevenson) عضو سابق اسکاتلندی پارلمان اروپا و رئیس سابق هیئت رابط پارلمان اروپا با عراق  که یک حامی جدی فرقه ی رجوی است، اخیرا مطلبی نوشته وباند رجوی با تصور اینکه آفتاب آمد دلیل آفتاب ، آنرا با خوشحالی زیاد منتشر کرده است:

” استرون استیونسون رئیس بنیاد اروپایی آزادی عراق طی مطلبی در سایت اسکاتسمن نوشت:‌ نظامهای ضددموکراتیک حاکم مانند ایران، محصول مذهب غالب بر این کشورها نیستند بلکه صرفاً آفتی در منطقه هستند که مانع از آن می‌شوند که جریان اصلی مسلمانان، مذهب خود را به‌طور کامل در پرتو جهان مدرن قرار دهند…”.

آیا ممکن است که این پارلمانتر سابق توضیح دهد که درگیر مبارزه؟؟!! با چه کسی بود تا بتواند عراق را آزاد کند؟

اصولا عراق چرا آزاد نیست وآزادی عراق ازنظر او چه معنا ومفهمومی دارد؟!

نظر او درمورد حمله ی آمریکا ومتحدانش به عراق چه بوده وچه اقدامی – اقلا سمبلیک – برای جلوگیری ازاین حمله که واقعا هم عراقی ها را بخاک سیاه نشانید، انجام داده بود!

دیگر اینکه جریان اصلی مسلمانان چه صیغه ایست که بخواهند مذهب خود را بطور کامل درپرتو جهان مدرن قرار دهند؟

پرتو جهان مدرن یعنی چه واصلا چه قسمت از جهان مدرن است وچرا؟

این قرار دادن  بطور کامل اسلام در پرتو جهان مدرن چه مفهومی دارد و آیا منظور این است که مسلمانان واقعی ، خود وکشورشان را دراختیار مثلا نظام سلطه وتابعیت قرار دهند؟

مگر نداده اند ؟ یا منظورتان تسلیم کامل است که بخشی ازمسلمانان این امر ننگین را نمی پذیرند؟!

اظهارات  استرون استیونسون چنین ادامه می یابد :

” در اول ژوییه در پاریس، شورای ملی مقاومت ایران گردهمایی سالانه ایران آزاد خود را برگزار خواهد کرد، گردهمایی که در سالهای اخیر بیش از ۱۰۰۰۰۰ایرانی تبعیدی و خارج از کشوری و نیز حامیان اروپایی آنها از جمله صدها شخصیت برجسته از دوایر سیاسی و فرهنگی در کشورهای مختلف جهان، در آن شرکت کرده‌اند “.

اگر این گردهم آئی برای ایران آزاد است ، حتی المقدور باید قسمتی از نمایندگان اقشار مختلف ایران حضور داشته باشند ونظریات خود برای آزادی ایران را ارائه دهند وبه بحث وگفتگو بنشینند .

آیا درگردهم آئی مورد تبلیغ شما اینطور بود و سالن  محل برگزاری این نشست ، معجزه کرد که با ظرفیت ۳ هزار نفری خود ، ۱۰۰۰۰۰نفر را درخود جای داد ویاشما مبالغه میفرمایید؟!

کدام یک ازاین شخصیت ها که ادعا دارید دوست مردم ایران هستند، به خرابکاری های ۴۰ ساله ی ارباب بزرگتر درمورد ایران – دست زدن به انواع کودتا ها، ترورها، تحریک واغفال صدام برای حمله به ایران، تحریم همه جانبه ی ما ، ترور ناجوامردانه ی دانشمندان ما و … اشاره کرده وآنرا محکوم کردند؟؟!!

شما چگونه تشخیص نمیدهید که اکثریت شرکت کنندگان دراین مراسم ، جوانانی از کشورهای فقیر بوده که برای پیدا کردن کار به غرب رفته اند و دریافت غذا، مسکن وپاداش – ولو برای چند روز- نعمت بزرگی برایشان است؟؟!!

درپایان :

” هر کدام از این گردهمایی‌ها طرح ۱۰ماده‌ای را برای دموکراسی و عدالت مورد تأکید قرار می‌دهند، طرحی که توسط مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران ترویج می‌شود. او مسلمانی است مانند اکثریت قاطع اعضای این سازمان. طرح مزبور خواهان یک دولت براستی دموکراتیک سکولار در ایران است که در آن، مذهب از دولت جدا شده باشد.. “.

کسی که برای عدالت بیتابی می کند،  دردرجه ی اول خود باید التزام عملی بدان نشان دهد که مریم بعنوان سردسته ی ظاهری این خیمه شب بازیها ، درطول زندگی سی واند تشکیلاتی خود نشان داده که به مقولاتی مانند عدالت وآزادی ارزشی درحد تکه کشکی نمیدهد و بعنوان دستیار درجه اول مسعودرجوی بوالهوس وخودشیفته ، با بند کشیدن تمامی افراد داخل تشکیلات، برهم زننده ی اس واساس خانواده ها، نابود کننده ی عواطف انسانی بوده وماهیت جلسه ای که او تشکیل میدهد ، روشن است!!!

راستی ، مریم خانم چه نوع مسلمانی است که با قساوت تمام فرزندان وهمسران اعضای سازمان را ازدست آنها گرفته، درسربه نیست کردن افراد ناراضی  وکسانی که حاضر نشدند بطور دربست، دربرابر امیال ضدانسانی وکثیف رجوی تسلیم شوند ، مباشرت اساسی داشته است؟؟!!

زمانی که اینها هنوز تشکیل دولتی را نداده وازمذهب کمال سوء استفاده را میکنند- بگونه ای که مریم نفی مسعود را جرمی بالاتر ازنفی خدا میداند – چگونه میتوانند دست ازاین سوء رفتار بکشد؟!

 با این توصیف، سکولاریزم، با میخ فولادین هم به مغز این جماعت نمی رود و جدائی دین از دولت ، تنها مصرف عوامفریبان گری دارد!

این آقای استیونسون اگر اینها را نمیداند واینگونه به قضاوت می نشیند ، نادان است واگر میداند و بخاطر پول و… ، منکر حقیقت میشود، تبهکار شمرده میشود!

صابر

*** 

همچنین:

 •  Rajavi_Faisal_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۷:…  شرایط جهانی ومنطقه ای درست برعکس آنچه رجویه می پندارد ویا بصورت دروغین درصدد حقنه کردن آنست . شرایط منطقه ای و حتی جهانی در سوریه و … آنگونه بهم خورد که ایران یکی از برندگان آن شد و بنابراین جایی برای عقب نشینی و … ، از مواضع اصولی و دوراندیشانه اش وجود

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۷:…  زدن کشتی های ما درخلیج فارس ، اهدای گاز شیمیایی توسط آلمان به عراق ، جنایت کم نظیر حمله به هواپیمای مسافربری ما و … ، جنگ نیست و آیا میخواستید بمب اتمی را هم پیرایه ی آن بکنند؟؟!! البته درنقشه ی استراتژیک آمریکا ، حمله به ۷ کشور در دستور کار بود و هست که برهم خوردن

  MOSAA 19 BAHMANصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۷:…  هدف آقای ” عارف شیرازی ” ازنوشتن مقاله اش که نام ” راز بقا، رمزماندگاری ” بدان گذاشته  ستودن هرچه بیشتر اصولی بودن راه مسعود رجوی و وفدا شدن موسی خیابانی در این راه بود که سرانجامش به ترکستان رسید وکعبه ای درکار نبود! نوشته ی این

   rudy-giuliani-mojahedin-khalqصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:…  انتخاب ترامپ ، نتیجه ی شکست سیاست ۲۵ ساله ی نئولیبرالیزم اقتصادی بود که مردم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشاند ، به مردم عادی خود آمریکا هم – بعنوان اکثریت مردم آمریکا- ضررهای زیادی را وارد کرد ودرعوض جیب وحساب های بانکی آن دسته از ثروتمندان  یک د

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  دروغ است خواننده ی عزیز! این تشکل نه شوراست و نه بخاطر کار مثبتی مبارزه و مقاومت میکند بلکه نام مستعاردهن پرکنی است برای باند رجوی که بعضی ازکارهای خود را شکل دموکراتیکی مثلابدهد! اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to Albaniaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم ژانویه ۲۰۱۷:…  موضعگیری های ترامپ ، هیچ بارقه ی امیدی را برای شما ها نشان نداده  و احتمالا عکس آنرا نشان میدهد! راست آنست که ما هنوز نمیتوانیم پیش بینی کنیم که هسته ی مرکزی قدرت درآمریکا ، تا چه اندازه ترامپ را دراجرای برنامه هایش آزاد خواهد گذاشت! درهر صورت ،

  shabnam-maddadzadeh-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsشیرین گرگری، منطقه علمدار گرر، ایران اینترلینک، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۶:…  نامبرده که درسال  ۱۳۸۷باتهام وابستگی به فرقه ی رجوی دستگیر وبه۵ سال زندان محکوم شده بود ، درطول اقامت خود درزندان ازآزادی مرموزانه ای برخوردار بود ونوشته های شعار گونه اش که تلاش مینمود اورا یک عن

  شهدای 16 آذرصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۶:… با وجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز ۱۶ آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این رو

   rudi-giuliani-rudy-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  میدانیم که این باند جدا ازمردم ایران ومایوس ازحمایت آنها تمام سرمایه گذاری های خود را روی تاثیر عمل خارجی ودردرجه ی اول حمله ی نظامی آمریکا برایران گذاشته وبه دلایلی که روشن نیست، تصور میکنند که این حمله ی نظا

   Massoud Rajavi Saudi Arabiaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  نه عزیزان ! اینها دارند فرافکنی میکنند و نه اعلام موضع. چراکه  رئیس جمهور جدید آمریکا معتقد است که اوباما و پیشینیان او ارفاق زیادی باین قبیل کشورها کرده واونخواهد کرد؟ یعنی اینکه این سرکردگان پریشان حال شده ،  با  این نامه کاری درعمل آ