نگاهی به 50 سال خشونت وترور وجنایت وخیانت گروه موسوم به مجاهدین (قسمت دوم )

نگاهی به 50 سال خشونت وترور وجنایت وخیانت گروه موسوم به مجاهدین (قسمت دوم )

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، هجدهم سپتامبر 2015:… مسعود رجوی پس از استقرار درعراق فرمان داد تا همه تروریست های فراری از ایران درپاکستان _ ترکیه وشمال عراق به او بپیوندند _ صدام هم با بذل وبخشش پایگاهی دراستان دیالی بنام العظیم را دراختیار رجوی قرارداد که بعدها اشرف نام گرفت _ رجوی درعراق به ملاقات صدام ودیگرسران حزب بعث شتافت _ رجوی در جمع بندی فاز تروریستی …

به بهانه سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین – قسمتهای اول و پایانی

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسمتاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

(مسئولیت نظرات منتشر شده در این سایت همیشه با خود نویسندگان مطالب و منابع ذکر شده است. با احترام به الف. مینو سپهر و مطالب مستندی که همیشه ارائه می فرمایند در این مورد مشخص لازم به یاد آوری مجدد است که نظرات نویسنده در مورد دکتر بنی صدر طبعا با نظرات ما متفاوت هستند – ایران اینترلینک)

لینک به منبع (وبلاگ موقت. توضیح در انتهای مطلب)

لینک به قسمت اول

نگاهی به 50 سال خشونت وترور وجنایت وخیانت گروه موسوم به مجاهدین ( قسمت دوم )

الف .مینو سپهر 2015/09/17

مقدمه _ دربخش نخست این نوشتار چگونگی تاسیس گروه موسوم به مجاهدین درسال 1344 و علل پیدایش این گروه مورد بررسی قرار گرفت _ درتداوم اشاره ای داشتم به چگونگی تلاشی این گروه درسال 1350 وبازتاسیس آن دراواخر سال 1357 _ موضع گیری های وفعالیت های دو جانبه این گروه ( سیاسی _ نظامی ) از زمان بازتاسیس مطلب بعدی بود _ ترسیم چگونگی برخورد این گروه با حکومت تازه و تلاش مسعود رجوی برای رسیدن به حداقل قدرت ( نماینده مجلس ) وشکست نامبرده وگروهش در انتخابات ها و سرانجام نزدیکی با رئیس جمهور بنی صدر را شرح وتوضیع دادم _ دراین نوشتار مراحل نزدیکی به بنی صدر _ فاز نظامی _ تروریستی وفرار ازایران و انتقال به عراق وعملیات فروغ .پیامدهای آنرا مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهم داد ………..

 

نخست چگونگی وچرایی نزدیکی مسعود رجوی با رئیس جمهور وقت بنی صدر

گرچه ازتاریخ دقیق پیوند پنهانی بنی صدر _ رجوی مدرک مستندی دردست نیست ولیکن اولین علائم این نزدیکی در مراسم بزرگداشت حادثه 17 شهریور درسال 1359 درمیدان ژاله ( شهدا ) بود _ دراین مراسم گروهی سازمان یافته با شعار ” بنی صدر حمایتت می کنیم ” شرکت داشتند _ شرکت این گروه در مراسم سخنرانی های بنی صدر در22 بهمن پر رنگ ترشد ودر 14 اسفند 59 دردانشگاه تهران طی مراسم بزرگداشت محمد مصدق رسما وعلنی گردید _ بطوریکه انتظامات این گردهمایی بعهده هواداران این گروه گذاشته شده بود _ این مراسم به تشنج کشیده شد _ گروهی که طرفدرارن جزب جمهوری اسلامی بودند در سخنرانی بنی صدر اخلال ایجاد کردند که رئیس جمهور هم دستور دستگیری آنها را صادر نمود _ تفتیش لباس این دستگیرشدگان و نشان دادن کارت شناسایی برخی از آنها به جمعیت توسط بنی صدر اقدامی خودسرانه وغیر قانونی وجنجال برانگیز بود که فردای آنروز این اقدام درروزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر منعکس گردید_ چنین اقدامی دونتیجه دربرداشت _ یکی نزدیکی بنی صدر _ رجوی ودیگری شعله گرفتن اختلاف بین حزب جمهوری اسلامی وبنی صدر بود .

 

تلاش بنی صدر _ رجوی برای سازماندهی طرفداران رئیس جمهور در سراسر کشور

بنی صدر درهمین دوران تصمیم گرفت طرفداران خودرا سازماندهی کند وبهمین خاطر دفاتری تحت عنوان ” دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور ” را درچند شهر برپا ساخت _ چنین اقدامی درحقیقت تلاش بنی صدر برای ایجاد پشتوانه مردمی برای خود بود تا بتواند درمقابل حزب جمهوری اسلامی به نوعی رقابت برخیزد _ همانگونه که بعدها مشخص شدگروه رجوی در ایجاد چنین دفاتری نقش داشت .

چرایی نزدیکی وفریب خوردن رئیس جمهور بنی صدر از گروه رجوی

گرچه هنوزبنی صدر از بیان علل مستند این نزدیکی طفره می رود ولیکن باتوجه به ازدواج فیروزه بنی صدر با مسعود رجوی حکایت از آن دارد که بین این دودرخفا یک پیوند ایدئولوژیک واستراتژیک بسته شده باشد _ درحقیقت بنی صدر دختر جوان خودرا به امیدهای واهی وبه اجبار به عقد مسعود رجوی در آورد و مهریه فیروزه را ” آزادی ایران ” تعین نمود !

دلیل دیگرفریب خوردن بنی صدر ادعاهای دروغ مسعود رجوی درمورد داشتن پایگاه اجتماعی درمیان مردم بود _ همانگونه که درنوشته پیش اشاره کردم گروه رجوی نتوانست درهیچیک از انتخابات ها حتی بنا بر آرزوی داشتن یک ” کرسی درمجلس ” گردد _ شکست کامل گروه رجوی ونزدیکی های پیدا وپنهان با بنی صدر باعث شدند تا مسعود رچوی دراجتماع 1500 نفر از طرفداران خود درامجدیه حاکمیت را اینگونه تهدید کند >>> وای به روزی که مشت رابا مشت وگلوله را با گلوله پاسخ دهیم

ورود رسمی گروه رجوی به فاز تروریستی در 28 خرداد 1360

پس از مراسم جنجالی امجدیه درروز 13 اسفند 1359 درگیری حزب جمهوری اسلامی با بنی صدر وارد مرحله تازه ای گردید _ برپایی چند تظاهرات علیه بنی صدر ازطرف اعضای حزب جمهوری اسلامی درتهران نوید گسترش یافتن این برخورد ها را می داد _ ودرتداوم همین رخداد ها سرانجام آقای خمینی در20 خرداد 1360 ابو لحسن بنی صدر را طی حکمی از مقام فرماندهی کل قوا برکنار نمود _ این حکم درحقیقت اشاره اقای خمینی بر سلب اعتماد ازبنی صدر تلیقی گردید _ بطوریکه حدود یک هفته بعد لایحه ” بررسی کفایت رئیس جمهور ” درمجلس به جریان افتاد . 

درچنین شرایطی گروه رجوی با اعلام مواضع به پشتیبانی ازبنی صدر برخواست و چند تظاهرات حمایتی برگزار نمود _ درتاریخ 28 خرداد 1360 مسعود رجوی تهدیدات قبلی خودرا به مرحله اجرا گذاشت وطی اعلامیه سیاسی _ نظامی مرحله رسمی ورود به فاز ترور وخشونت رابه بهانه حمایت ازبنی صدر به مرحله اقدام گذاشت .

تظاهرات 30 خرداد درزمان ویژه جنگی در حمایت ازبنی صدر

دراین روز درحالیکه بحث وگفتکو بین نمایندگان مجلس درمورد صلاحیت ویا عدم صلاحیت وکفایت بنی صدر درمجلس ادامه داشت گروه رجوی با استفاده از حدود دو هزار نفر از طرفداران خود یک راهپیمایی اعتراضی را ازدانشگاه تهران شروع نمود _ راه پیمایان با شعار حمایت از بنی صدر وگروه رجوی تا نزدیکی های میدان فردوسی هم پیش آمدند _ دراینجا بود که نیروهای انتظامی تصمیم گرفتند این راه پیمایی غیر قانونی آنهم درزمان اعلام شده فاز نظامی متفرق نمایند _ درگیری بین طرفین آغاز و ساعاتی بطول انجامید در نتیجه این رخداد با دستگیری تعدادی از راه پیمایان و آسیب دیدن مقداری از اموال عمومی به پایان رسید ….. 

تجهیز راه پیمایان به سلاح سرد جهت درگیری

بنا براخبار منتشر شده دستگیرشدگان مجهز به چاقو وموکت بر ودیگر واسلحه های سرد بودند و این بخوبی نشان می داد این راه پیمایی درحقیقت نه اعتراض وحمایت ازبنی صدر بلکه نوعی عرض اندام برای شروع فاز تروریستی بود .

سرانجام درروز 31 خرداد اکثریت نمایندگان مجلس پس از بررسی چندروزه به عدم کفایت بنی صدر رای مثبت دادند

مخفی شدن بنی صدر درخانه های تیمی گروه رجوی

بنی صدر پس از برکاری از مقام فرماندهی کل قوا درتاریح 20 خرداد 1360 تحت حفاظت گروه رجوی قرارگرفت وتاتاریخ فرار از ایران ( مرداد 60 ) درخانه های تیمی این گروه مخفی شده بود .

 

ادعا های دروغ بنی صدر تحت نام ” کودتای خرداد “

بنی صدر پس از فرار با رجوی ازایران آنچه بطور مستند از رخداد های آنزمان که دربالا اشاره شد را بعنوان ” کودتای خرداد ” نام می برد _ این ادعای نادرست وغیرواقعی بنی صدر درحقیقت نوعی فرافکنی وعدم پاسخگویی به چرایی نزدیکی به گروه تروریستی رجوی است و فاقد هرگونه ارزش می باشد زیزا ایشان با رای اکثریت مجلس ازمقام خود برکنار گردید

فرار بنی صدر _ رجوی ازایران و ورود به خاک فرانسه

درتاریخ 7 تیرماه 1360 گروه تروریستی رجوی بمبی را درکنار دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر نمود که درنتیجه آن ده ها نماینده مجلس ومسئولین ایران ازجمله آقای بهشتی از مسئولین طرار اول حزب جمهوری ورئیس دیوان عالی کشور به قتل رسیدند این ترورهای جنایتکارانه بعدها به بمب گزاری دردفتر رئیس جمهور ونخست وزیر وقت ( آقایان باهنر و رجایی ) ادامه یافت _ درتاریخ 7 مرداد 1360 بنی صدر ورجوی باربودن یک هواپیمای سوخت رسانی ازایران به فرانسه گریختند

 

کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی پایان رسمی وجود گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین درایران

حدود 5 ماه از فرار خفت بار رجوی _ بنی صدر ازایران پایگاه اصلی ومرکز فرماندهی تروریستی رجوی واقع در منطقه زعفرانیه تهران شناسایی وبه محاصره نیروهای نظامی امنیتی در آمد _ و ساکنان این پایگاه با مقاومت بیهوده جملگی کشته شدند _ دراین خانه ویلایی 20 نفر از سران گروه تروریستی زندگی می کردند که عبارت بودند از >>> موسی خیابانی _ آذررضایی _ اشرف ربیعی _ محمد مقدم _ مهشید فرزانه سا _ میرطه میرصادقی _ تهمینه رحیمی نژاد _ محمد معینی _ شاهرخ شمیم _ فاطمه نجاری _ خسرو رحیمی _ سعید سعیدپور _ محمد حسن پورقاضیان _ حسین بخشافر _ کاظم مرتضوی _ حسن مهدوی _ مهناز کلانتری _ ناهید رافتی _ عباسعلی جابرزاده انصاری و ثریا سمناری _( به نقل ازکتاب خوابگردها )

 

گرچه ضربه 19 بهمن 1360 باعث تلاشی گروه تروریستی موسوم به مجاهدین گردید ولیکن بقایای این گروه همچنان به عملیات تروریستی وبمب گزاری ادامه یافت _ ازاین تاریخ مرکز فرماندهی تروریستی به فرانسه منتقل گردید _ گروه تروریستی درادامه جنایات خود عملیات انتحاری راهم به لیست جنایات خود افزود _ ازخرداد 1360 بدین سو طبق آمارهای مستند موجود بیش از دوازده هزار نفر ( 12/000) از مردم ایران طی این عملیات ها کشته و هزاران نفر مجروح وگروه قابل توجهی معلول گردیدند _ گروهک تروریستی رجوی درتداوم این جنایات کار را به کشتن مردم عادی تحت عنوان “سرانگشتان رژیم ” کشاند ودراین راستا صدها نفر را صرفا به دلیل ریش داشتن ویا نصب عکس درکوچه وبازار ومغازه ها ترور نمود ……..

 

گروه تروریستی وموضوع تهاجم گسترده شیوخ مرتجع عرب با پوشش صدام به خاک ایران

درتاریخ 30 مهرماه 1359 نیروهای متجاوز بعثی به ایران حمله نموده وبخش هایی ازمناطق غرب وجنوب را به تصرف خود در آوردند >> دقت کنید رخداد های مورد اشاره بالا توسط گروه تروریستی دقیقا درهمین زمان انجام گرفته است

پس از شروع جنگ گروهک تروریستی موضع گیری های دوگانه داشت ازسویی این تهاجم را مردود می شمرد وازسویی دیگر حاضر نبود همانند دیگران عازم جبهه ها گردد ولذا دریک خود بزرگ بینی درخواست می کرد که بخشی از جبهه جنگ دراختیار آن گروه قرار گیرد !

گرچه بااین درخواست گروهک رجوی مخالفت گردید ولیکن طرفداران این گروه در پوشش عکاس وفیلم بردار توانستند به برخی جبهه ها نزدیک شوند _ هدف گروه تروریستی از اینگونه اقدام ها همانطور که بعدها مشخص شد جمع آوری اطلاعات بود که بعدا آنها را به صدام فروخت ودرازای آن نفت ودلارهای ماهیانه مزدوری دریافت نمود .

 

ملاقات مسعود رجوی با میخائیل یوحنا عزیر معاون نخست وزیر عراق درفرانسه

درتاریخ نهم ژانویه 1983 یوحنا عزیز درطی سفربه فرانسه درخانه تیمی ومقر تروریستی با مسعود رجوی دیدار وازطرف صدام نامبرده را به عراق دعوت نمود _ مسعود رجوی در آنزمان علاوه برسرکردگی گروهک تروریستی با تقلب وفریبکاری توانسته بود یک شورای قلابی تحت نام ” شورای مقاومت ” تاسیس وگروهی از منتقدین حکومت را به مهمیز ریاست خود دراین شورا بکشاند _ البته این شورای رجوی ساز درهمان ابتدا ازهم گسیخت و عوامل اصلی آن ازاین دکان ساخت رجوی جداشده وفقط مشتی حقوق بگیر از آن بجامادند که به مرور این شورای قلابی عملا منحل گردید .

تقلب وفریبکاری مسعود رجوی درساخت شورای موسوم به مقاومت

مسعود رجوی شیاد با جمع کردن گروهی از منتقدین حکومت دست به ساخت شورا زد _ شیادی وفریبکاری مسعود رجوی چنین بود که بطور مرتب اعضای گروه خودرا به این شورا اضافه می کرد تا حائز شرایط اکثریت باشد وبتواند خودرا بعنوان رئیس شورا معرفی کند _ اعضای شورا خیلی زود ازاین دام شیادی و تقلب رجوی آگاه شده و این شورا را ترک نمودند

 

اخراج مسعود رجوی از فرانسه وسفر او به عراق جهت دستبوسی دشمن دیرینه ایران یعنی صدام

درسال 1365 دولت ودستگاه قضایی فرانسه حکم اخراج مسعود رجوی ازخاک خودرا بعنوان ” تهدید امنیتی ” به این شخص اعلام نمودند و چنین شد که مسعود رجوی وتنی چند از نزدیکانش به دعوت صدام پاسخ داده وبه عراق منتقل گردیدند

مسعود رجوی که باخفت وخواری از فرانسه بیرون انداخته شد _ هنگام ترک فرانسه به مقصد عراق گفت : >>می روم تا آتش برافروزم درکوهستان ها <<<< !

تئوری جنگ جبهه ای بجای ” جنگ شهری ” جهت سرنگونی

مسعود رجوی پس از استقرار درعراق فرمان داد تا همه تروریست های فراری از ایران درپاکستان _ ترکیه وشمال عراق به او بپیوندند _ صدام هم با بذل وبخشش پایگاهی دراستان دیالی بنام العظیم را دراختیار رجوی قرارداد که بعدها اشرف نام گرفت _ رجوی درعراق به ملاقات صدام ودیگرسران حزب بعث شتافت _ رجوی در جمع بندی فاز تروریستی دهه شصت به نزدیکان خودگفت >>> جنگ چریک شهری جوابگوی به میدان کشیدن عنصر اجتماعی وسرنگونی نیست و حالت میکرو دارد _ اکنون که مادرعراق هستیم ودر آستانه حاکمیت قرارگرفته ایم باید علمیات نظامی مناسب با شرایط موجود را یعنی ” ماکرو ” را دنبال کرده و با استفاده از موهبت شرایط جنگی بین ایران وعراق ” جنگ جبهه ای با رژیم راشروع کنیم .

 

تاسیس ازتش خصوصی صدام ( آزادیبخش ) درسال 1366

مسعود رجوی درمورد تاسیس این گروه شبه نظامی مزدور صدام گفته بود >>> ارتش ازادیبخش یکی از حلقه های مفقود درتاریخ ایران است _ هدف ازتاسیس این ارتش درهم شکستن ماشین جنگی رژیم و سرنگونی آن می باشد <<<

حمله گروه تروریستی رجوی ( مزدوران صدام ) به پاسگاه های مرزی ایران واعتراف به کشتن مرزبانان ایرانی

مزدوران صدام ازتاریخ یکم مرداد 1366 حمله با پاسگاه های مرزی وکشتن مرزبانان ایران را آغاز نمودند وطی نقشه های ترور وفرار تعدادی از مرزبانان ایران را به قتل رسانده وگریختند

گروه رجوی بیلان حملات مرزی وکشتن مرزبانان ایرانی را درپایان سال 1366 اینگونه مدعی شده است >>> 99 مورد حمله به پاسگاه های مرزی >> وارد ساختن 9300 تن تلفات _ گرفتن 830 اسیر

گرچه آمارهای ارائه شده توسط ارتش ایران تنها یکصدم آمارهای قلابی گروه رجوی است ولیکن همین اعترافات کافی است تا نهایت مزدوری وضد ایرانی بودن این گروه را به اثبات برساند

 

مراحل تبدیل گروه تروریستی موسوم به مجاهدین به فرقه رجوی

همنگونه که قبلا اشاره شد مسعود رجوی دردوران زندان بارها عدم اعتقاد خود به رهبری جمعی را اعلام نموده وطرفدار رهبری فردی ( امام وپیشوا ) درراس سازمان بود _ طبق مستندات نشریات سال 57 بدین سو تنها دراواخرسال 57 واوئل سال 58 است که درچند مورد ازاین شخص بعنوان عضو مجاهدین نامبرده شده ودربقیه موارد به عنوان کلی مجاهدین ثبت شده است _ ازسال 1359 مسعود رجوی خودرا بین افرادی چون موسی خیابانی ومهدی تقوایی و علی زرکش برجسته می نماید _ سخنرانی ها ویاوه گویی ها وچرند بافی های نامبرده دردانشگاه شریف تحت نام ” تبئین جهان ” نمونه بارز این برجستگی هاست _ فرار او از ایران وگشته شدن موسی خیابانی راه رابرای رهبری فردی او هموار نمود ودرست ازاین زمان است که رجوی درراستای فرقه سازی خودرا ” رهبرمقاومت ” می خواند ودرادامه با حذف رقیب خود ” علی زرکش ” درراس هرم یک فرقه تبهکار قرار می دهد وبرکرسی ” رهبر عقیدتی ” یاهمان امام وپیشوا می نشیند ….

 

درواقع گرچه از همان ابتدای بازتاسیس سازمان ( اواخر57 ) خودرا برتر از دیگر اعضا معرفی می کند ولیکن ازسال 1361 ودر هنگام ساختن شورا نقش خویش بعنوان ” رهبر مقاومت ” رابه کل تشکیلات گروه با شیادی ودجالگری تحمیل می نماید

گفتی ها درمورد تاریخچه این گروه تبهکاری _ تروریستی بسیار زیاد است ودریکی دونوشته نمی گنجد _ آنچه باعث این یادآوری کوتاه گردید درواکنش به دستگاه تبلیغی فرقه رجوی وکسانی است که علیرغم جدایی وفاصله گرفتن ازاین فرقه بنوعی از گذشته نکبت بار این گروه همچنان حمایت می نمایند .

این متن را با تبریک به شیرزن ایران زمین خانم ثریا عبد اللهی و خانم وآقای محمدی به پایان می برم که فرزندان اسیر آنها یک قدم به آزادی نزدیک شده وازعراق به آلبانی منتقل گردیده اند _ سحر آزادی همه اسیران فرقه رجوی نزدیک است

الف .مینو سپهر 2015/09/17

یک یا دآوری _ علاقمندان به نوشته های اینجانب تا آگاهی رسانی آتی متن های تدوین شده ام را دراین وبلاگ امانتی دنبال نمایند _ دلیل چنین اقدامی اشکال در میزبانی سرور ” بلاگفا ” می باشد که امید وارم دراینده نزدیک برطرف گردد

***

انقلاب اسلامی: جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا  ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

مسعود رجوی مریم رجوی مزدوران صدام حسین مهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20748

بازخوانی پرونده تخلیه خونین دهم شهریور ۹۲ اردوگاه مخوف اشرف ( بخش دوم )

 الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، ششم سپتامبر ۲۰۱۵:…  فرقه رجوی درکنار ادعای نادرست ودروغ حمله به اشرف اعلام کرد ۷ نفر ( شش زن ویک مرد ) نیز ربوده شده اند اسامی اعلام شده پس از شناسایی اعضای سابق نشان از ان دارد که شش نفر زن عضو این فرقه اعضای مهمی نبوده اند ویکی در آشپزخانه ودیگران جزو خدمتکاران محسوب می شده اند _ نفر هفتم بنام محسن نیکنامی از محافظان …

مسعود دلیلی گروگان رجوی در قرارگاه بدنام اشرف توسط مجاهدین خلق به قتل رسیدآیا قربانیان کمپ اشرف طعمه ای جهت دستیابی به اهدافی شیطانی تر بوده اند؟

چه کسی مسعود دلیلی را کشت؟

لینک به منبع

لینک به قسمت اول

بازخوانی چگونگی تخلیه خونین قلعه اشرف درتاریخ یکم سپتامبر ۲۰۱۳ وبررسی احتمال درمورد این حادثه ( قسمت دوم)

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۹/۰۷

مقدمه _ دربخش نخست این نوشتار وضعیت اردوگاه مخوف اشرف ازابتدای سال ۲۰۰۹ تا انتقال آخرین گروه ساکنین این اردوگاه به کمپ موقت لیبرتی درتاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ را مورد بازخوانی قرار گرفت _ نماینده یونامی ( مارتین کوپلر ) پس از انتقال آخرین گروه شامل ۶۵۰ نفر ضمن ابراز رضایت ازاین انتقال گفت : ساکنین قبل از ترک این اردوگاه مسئله تازه ای را عنوان کردند که مایه نگرانی است .

آن موضوع مورد اشاره کوپلر درواقع همان درخواست بجا گذاشتن ۱۰۱ نفر درکمپ وجلوگیری از انتقال آنها درظاهر به بهانه ” فروش اموال ” بود _ ولی سران فرقه رجوی از نگاهداری این گروه طرحی خواست تهیه کرده و به دلائیلی دیگر از انتقال این افراد جلوگیری نموده ومانع اجرای کامل طرح یونامی _ دولت عراق شدند _ دراین بخش موضوع تخلیه را پس از تاریخ انتقال آخرین گروه ( ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

الف _ چرا ادعای بهانه فروش اموال به دور از واقعیت بود ؟

دلیل اول اینکه _ کلیه اموال منقولو وغیر منقول در آن کمپ از دلارهای مزدوری برای صدام بودند ولذا فرقه رجوی نمی توانست هیچ ادعای مالکیتی نسبت به آنها داشته باشد _ درمیان این اموال البته تعدادی خودرو وجود داشت که برخی از آنها بهم ریختگی های سال ۲۰۰۳ توسط اعضای فرقه رجوی سرقت شده وبه این کمپ منتقل شده بود ند _ تعدادی هم ماشین های نو بودند که فرقه رجوی برای رد کم کردن دلارهای مخفی کرده مزدوری دراشرف آنها را صرف خرید این خودروها کرده بود که از آنجاکه مخارج این خودروها هم متعلق به مردم عراق بود هیچ گونه حق تملکی نسبت به آنها نداشت _ ضمن اینکه فرقه رجوی از هزینه کردن همین دلارها تعدادی وکیل عراقی را به خدمت گرفته بود که آنها می توانستند درمورد فروش این خودروها اقدام نمایند _ بنابراین نگاهداشتن ۱۰۱ نفر در کمپ تقریبا تخلیه شده بهانه ای بیش نبود .

لازم بیاد آوریست که ازتاریخ انتقال آخرین گروه ۶۵۰ نفره ازاشرف به لیبرتی تا یک هفته به حادثه خونین تخلیه اشرف مقامات عراقی _ یونامی وامریکا بارها از سران فرقه رجوی درخواست کردند که به بازی خود پایان داده وکمپ را کاملا تخلیه وتحویل نماید _ هشدارهایی که هیچگاه توسط فرقه رجوی جدی گرفته نشد ……

ب _ چرا سران فرقه رجوی ۱۰۱ نفر را درکمپ بجا گذاشته وحاضر به انتقال آنها نگردیدند ؟

این قانون گریزی و عدم رعایت مواد توافق با پوشش فروش اموال ازجانب سران فرقه اهداف دیگری را دنبال می کرد

۱ _ نگاهداری وعدم تحویل کامل اردوگاه جهت بازگردان احتمالی منتقل شده گان به لیبرتی به اشرف

این احتمال گرچه تقریبا غیر ممکن بود ولیکن سرکرده فرقه هنوز منتظر تحولاتی بود که شاید درعراق صورت گیرد

۲ _ وجود نزدیک به ۴۰ نفر از اعضای قدیمی جداشده _ بریده درزندان کمپ

همانگونه که بعدها مشخص شد گروهی ازاعضای جداشده وبریده عضو قدیمی فرقه درزندان اشرف نگاهداشته می گردیدند واز آنجایی که ازبین بردن این افراد کارساده ای نبود رهبر فرقه منتظر فرصتی بود تا این جداشدگان زندانی را سربه نیست نماید

با این مقدمه به چگونگی رخداد تخلیه خونین اشرف می رسیم .

رخداد یکم سپتامبر ۲۰۱۳ به روایت فرقه رجوی

دراین تاریخ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی ادعا کرد که نیروهای واکنش سریع عراق تحت نام ” سوات ” به کمپ اشرف حمله نمودند _ منتشرکنندگان این ادعا اما هیچ مدرک سند مستدلی از این حمله منتشر ننمودند _ بابک هروی دراین فیلم ادعا ومدارک فرقه رجوی رابا استناد به فیلم ساختگی وسرهم بندی شده این فرقه به نقد وبررسی وکنکاش کشیده است .

https://www.youtube.com/watch?v=12CJDEWCVDk

درفیلم مورد ادعای ساخته وسرهم بندی شده فرقه رجوی چند نکته قابل تامل وجود دارد

اول اینکه >>>

درابتدای این فیلم تعداد ۵ نفر افراد مسلح نقابدار با کلاه بیس بال را نشان می دهد که از تپه ای نامشخص پائین می آیند ! _ این فیلم سرهم بندی شده درحقیقت هیچگونه ربطی به این ادعای حمله ندارد چراکه بعدها فرقه رجوی ادعا کرد تعداد ۲۰۰ نفر دراین حمله شرکت داشته اند ( ! ) ادعایی که کوچکترین مدرکی درباره حمله این افراد ارارائه نمی کند

دوم اینکه >>>

تعدادی از کشته شده گان دست بند آهنی وپلاستیکی به دست دارند

طبیعی است برخلاف این ادعای دروغ اگر کسانی به کمپ حمله کرده باشند بخاطر کشتن افراد مستقر درکمپ بوده اند ولذا نیازی به دست بند زده به دست آنها ( حتی دوعدد) نبوده است .

وجود دستبند به دست گروهی از کشته شده گان بخوبی نشان می دهد که این افراد درزندان کمپ بسر می برده اند

سوم اینکه >>>

_ درفیلم مورد ادعای فرقه رجوی یک یا دونفر رانشان می دهد که نفس نفس زنان بادوربین مشغول فرار ومخفی شدن هستند

دراین فیلم مورد ادعا گروهی درحال دویدن فریاد می زنند ” بگیرش _ بگیرش ” ولی بااین داد وفریاد هیچ کسی را نمی گیرند و این صحنه ها بخوبی نشان می دهند که واقعا این یک فیلم ساختگی وسرهم بندی شده بگونه ای بسیار ناشیانه می باشد که تقریبا می توان گفت هیچ ربطی به ادعای حمله به اشرف ندارد .

بنابراین اگر بخواهیم این فیلم ساختگی و سرهم بندی شده را سند ادعای فرقه رجوی درمورد حمله به اشرف فرض کنیم به روشنی درخواهیم یافت آنچه درتاریخ یکم سپتامبر درکمپ اشرف رخ داده است یک ” کشتار داخلی ” بوده که به دوهدف خاص صورت گرفته است _ اول _ کشتن وسربه نیست کردن اعضای جداشده که درزندان اشرف درزندان به سر می برده اند و_ دوم _ آخرین خون بازی ” سرکرده فراری فرقه جهت مظلوم نمایی بخاطر تخلیه اجباری کمپ مخوف اشرف .

رخداد یکم سپتامبر به روایت دولت عراق

دولت وارتش عراق از همان روز نخست هرگونه حمله به این اردوگاه را تکذیب نموده و بر داخلی بودن این رخداد اصرار کردند _ آنها اعلام نمودند که پس از آگاه شدن از صدای تیراندازی به محل مورد نظر نزدیک شدند که با تعدادی جنازه مواجه گردیدند _ دولت عراق درکنار رد هرگونه دخالت دراین رخداد دستور داد یک گروه تحقیق تشکیل گردد واز اعضای فرقه رجوی خواست صمن همکاری بااین هیات تحقیق کلیه مدارک ومستندات خودرا به گروه تحقیقی تسلیم نمایند

ایزوله کردن بقایای منتقل شده وعدم همکاری فرقه رجوی با گروه تحقیق

بنا برگزارش ها ی منتشرشده تعداد ۴۲ نفر باقی مانده پس از انتقال درتاریخ ۱۰ سپتامبر به کمپ لیبرتی از بقیه افراد جدا ودرمحلی در قرنطینه ” قرارگرفتند _ ده روز بعد هیات تحقیق مرکب از نماینده سازمان ملل _ دولت عراق جهت گفتگو با بجا ماندگان حادثه به کمپ لیبرتی مراجعه نمودند _ سران فرقه رجوی از گفتگوی اعضای هیات تحقیق با شاهدین حادثه خوداری بعمل آوردند و دراثر اصرار تنها جاضر شدند یکنفر را که کاملا توجیه شده بود به گروه معرفی نمایند _ این فرد دقیقا همان ادعا های سرهم بندی شده وداستان های ساخت فرقه را تکرار نمود .

عقب نشینی فرقه رجوی از ادعای اولیه حمله نیروهای عراقی به کمپ اشرف

حدود یک سال ازاین حادثه سران فرقه رجوی که هیچ سند ومدرکی جهت اثبات ادعاهای اولیه خود درمتهم کردن نیروهای عراقی به اشرف دردست نداشتند دریک عقب نشینی از ادعا های خود اعلام نمودند >> چرا نیروهای عراقی حافظ کمپ مانع ورود حمله کنندگان نگردیدند ؟ <<<<

این عقب نشینی بخوبی نشان می دهد که سران فرقه رجوی خوب می دانند که دولت وارتش عراق هیچ نقشی در حوادث یکم سپتامبر ۲۰۱۳ درکمپ اشرف نداشته اند .

بنابر آنچه دربالا اشاره شد می توان دو احتمال را درمورد حادثه یکم سپتامبر دراشرف برجسته نمود

یکم _ احتمال قوی تسویه درون گروهی بودن این حادثه

دراین احتمال بسیار قوی به دستور رهبر فراری فرقه گروهی از اعضای قدیمی به دلیل مخالفت و انتقاد تحت برخورد وپیگرد قرارگرفته ومجکوم به زندان گردیده اند _ فشارهای جانبی جهت تخلیه وتحویل کامل اشرف باعث سرکرده فرقه دستور قتل این زندانیان راصادر کرده وآنها توسط جوخه های آتش عضو فرقه به قتل رسیده اند تاهم این جداشدگان ازسرراه برداشته شوند وهم تخلیه اشرف بگونه خونین مدتی دستاورد تبلیغی فرقه رجوی رافراهم نماید .

دوم _ احتمال ضعیف شرکت نیروهای مزدور بلاک واتر دراین حمله و همزمان شدن با تسویه درون گروهی

دراین احتمال ضعیف ممکن است نیروهای مزدور بلاک واتر که گروهی بسیار آدمکش وحرفه ای هستند دراین حمله نفش داشته اند و همزمان اعضای فرقه رجوی مدافع کمپ هم با شتاب زندانیان را اززندان بیرون آورده وبه قتل رسانده باشند ودرواقع دو حادثه دریک زمان صورت گرفته است _ آنچه دراین دواحتمال بارز وروشن است این که گروهی از اعضای جدا شده وقدیمی فرقه رجوی ازجمله افرادی چون زهره قائمی _ گیتی گیوه چیان _ ژیلا طلوع که از زنان حرمسرای رهبر فرقه دارای اطلاعات زیادی بوده اند بدلائلی که فعلا مشخص نیست مورد غضب قرارگرفته باشند _ لذا احتمال حذف فیزیکی آنها دراین احتمال بسیار بالاست .

سنگ اندازی ودخالت بیجای امریکا درامر تحقیق دولت عراق

طی دوسال گذشته امریکا همچنان درامر تحقیق مانع تراشی می نماید _ هدف امریکا ازاین دخالت به دوهدف صورت می گیرد

نخست اینکه _ امریکا قبلا ادعا کرده که درسال ۲۰۰۳ اعضای این کمپ را خلع سلاح کرده و این کمپ را مورد بازرسی قرارداده است _ وجود اسلحه دراین کمپ درجریان این تسویه درون گروهی در یکم سپتامبر ۲۰۱۳ خط بطلانی می تواند باشد براین ادعای امریکا ولذا امریکا باید پاسخ دهد که چرا باوجود بعهده داشتن مسئولیت حفاظت از اشرف وادعای خلع سلاح کامل همچنان دراین کمپ اسلحه ومهمات وجود داشته است ؟

دوم اینکه _ امریکا درپی فراری دادن سران جنایتکار فرقه مخفی شده درلیبرتی است واین درحالی است که دولت عراق دست کم برای ۷۰ نفر ازاین تروریست ها پرونده قضایی تشکیل داده ودرپی دستگیری ومحاکمه آنهاست

سوم اینکه _ امریکا باشناخت دقیقی که از ماهیت فرقه تبهکار رجوی دارد تلاش می کند براین “تسویه درون گروهی “سرپوش گذاشته واین پرونده را مختومه نماید ….

ماجرای قتل فجیع مسعود دلیلی در جریان تسویه خونین دراشرف بوسیله ادمکشان فرقه

مسعود دلیلی با نام قلابی بهمن افرازه از اعضای قدیمی ومحافظان سران فرقه رجوی بوده است _ نامبرده در اواخرسال ۲۰۰۲ موفق به فرار ازاشرف گشته وخودرا به نیروهای عراقی معرفی می نماید _ فرار مسعود دلیلی برای سران فرقه بسیار گران تمام می شود وبهمین دلیل انها به دنبال او می افتند تاوی را فریب داده وبه اشرف بازگردانند _ درسال ۲۰۰۳ عوامل فرقه رجوی این شخص را ربوده وبا خودروهای غذا ولوازم به اشرف بازمی گردانند _ در تسویه درون گروهی یکم سپتامبر مسعود دلیلی پس از شکنجه های بسیار توسط شکنجه گران فرقه به قتل می رسد وجنازه اورا درمحوطه اشرف قرار می دهند .

ماجرای هفت نفر مدعی ربوده شدن ازطرف فرقه رجوی

فرقه رجوی درکنار ادعای نادرست ودروغ حمله به اشرف اعلام کرد ۷ نفر ( شش زن ویک مرد ) نیز ربوده شده اند

اسامی اعلام شده پس از شناسایی اعضای سابق نشان از ان دارد که شش نفر زن عضو این فرقه اعضای مهمی نبوده اند ویکی در آشپزخانه ودیگران جزو خدمتکاران محسوب می شده اند _ نفر هفتم بنام محسن نیکنامی از محافظان سابق رهبر فرقه بوده است _ این ادعا نیز باتوجه به وضعیت این افراد درتشکیلات دروغ است _ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی حتی مدعی شده است که این ۷ نفر تحویل ایران گردیده اند ( ! ) که اگر این ادعا درست باشد خوش بحال این اسیران شده است که آخر عمری آزاد شده به میهن خود بازگشته وموفق به دیدار خانواده های خود پس از دهه ها محرومیت و اسارت گردیده اند

نتیجه = آنچه مسلم است مسئولیت قتل این قربانیان بهرشکل ونوع بعهده سرکرده فراری فرقه رجوی است که ازسال ۲۰۰۹ هشدار ها را جدی نگرفت و بر نگاهداری اردوگاه مخوف اشرف بهرقیمت اصرار نمود _ نتیجه اینکه پس از ۵ سال با به کشتن دادن بیش از ۱۰۰ نفر مجبور شد با خفت وخواری این قلعه مخوف را تحویل صاحبان اصلی آن بدهد

بهرصورت باید منتظر گزارش تحقیق دولت عراق ماند تا همه ابعاد این جنایت فرقه رجوی برای همگان روشن گردد

الف .مینو سپهر _ نویسنده وپژوهشگر فرقه ها ۲۰۱۶/۰۹/۰۶

***

۲۰۱۵/۰۹/۰۱

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

اعتصاب غذا مریم رجویAshamed of your Leader?
Silencing the victims of Mojahedin Khalq
(MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …)
to promote Maryam Rajavi – March 2013

***

همچنین:

ماجرای تکدی گری امضا توسط حسن داعی الاسلام عضو فعال فرقه

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، سی و یکم اوت ۲۰۱۵:… بنابر اخبار رسیده این نامه دقیقا پس از اعلام توافق و لغو قطع نامه های شورای امنیت توسط فرقه رجوی نوشته و دراختیار حسن داعی الاسلام قرارگرفت تا نامبرده دیگران را برای امضای نامه تشویق نما

مسعود رجوی دستور حذف فیزیکی زنان مقطوع النسل را صادر کرده

گزارش کمپ لیبرتی 1الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیستم اوت ۲۰۱۵:… بنا برگزارشات منتشر شده هم اکنون تعدادی ازاین زنان به کشور آلبانی منتقل شده وشدیدا تحت

دلارهای ” ای پک ” ( صهیونیست ها ) درجیب فرقه رجوی وعوامل جنگ طلب

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، هفدهم اوت ۲۰۱۵:…  اعضای جداشده ازفرقه رجوی را می توان به سه گروه مشخص تقسیم نمود. االف _ اعضای واقعا جداشده که به نقد گذشته خود وعملکرد فرقه می پردازند _ این گروه واقعیت گرا هستند و بطور دقیق _وواقعی ازاین فرقه تروری

هذیان گویی مسعود رجوی دربستر مرگ ردپای مزدوران صدام درافغانستان_ لبنان _ سوریه واقلیم کردستان

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، چهاردهم اوت ۲۰۱۵:… موضوع مرگ این جنایتکار اما برای مریم قجر تروریست وکسانی که طی ۱۲ سال گذشته اورا مخفی کرده اند باعث دردسر جدید شده است _ چاکران این ش