نگاهی دیگر به زندگی ابراهیم محمد رحیمی و … (+ پاسخ ایرج مصداقی)

نگاهی دیگر به زندگی ابراهیم محمد رحیمی و … (+ پاسخ ایرج مصداقی)

وبلاگ “درست به هدف” و سایت “پژواک ایران”، سی ام ژانویه 2016:… مطلب ارشیا ارشادی دو هفته قبل منتشر شد که ما، ایران اینترلینک، با توجه به پیشنهاد دو تن از دوستان مرحوم ابراهیم محمد رحیمی و به احترام خانواده متوفی که آن زمان در بیمارستان در کنار وی بودند مطلب را منتشر نکردیم.  مطلب به نویسنده اطلاع داده شد و ایشان هم در آن زمان مخالفتی نکردند. آقای ایرج مصداقی متاسفانه در واکنش …

محمد صفاری، دسامبر 2012: رجوی و مجاهدین خلق (ایرج مصداقی)
بجای پیچیدن به پر و پای خبرنگاران اجازه بدهند ما فرزندمان را ملاقات کنیم

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

از درخواست همه خانواده ها بدون گزینش پشتیبانی کنیم

(توضیح ایران اینترلینک: مطلب ارشیا ارشادی دو هفته قبل منتشر شد که ما، ایران اینترلینک، با توجه به پیشنهاد دو تن از دوستان مرحوم ابراهیم محمد رحیمی و به احترام خانواده متوفی که آن زمان در بیمارستان در کنار وی بودند مطلب را منتشر نکردیم.  مطلب به نویسنده اطلاع داده شد و ایشان هم در آن زمان مخالفتی نکردند. آقای ایرج مصداقی متاسفانه در واکنش به این مطلب خود باز بصورتی کاملا “بی ربط”،  “تعجب بر انگیز” و به قولی حتی “مشکوک و رجوی نشان”، ایران اینترلینک و مسعود خدابنده  را مورد عنایت همیشگی خودشان قرار داده اند که طبعا نیازی به پاسخ نبوده و نظراتشان خود گویاست. مطلب ارشادی و واکنش در قبال آن در سایت پژواک ایران را ملاحظه می فرمایید)

ارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، سی ام ژانویه 2016:…

لینک به منبع

نگاهی دیگر به زندگی ابراهیم محمد رحیمی ( قربانی فرقه رجوی ) _ ومعرکه گیری ایرج مصداقی و محمد املشی ( همنشین بهار )

نیمه بیداری در آستانه مرگ _ ابراهیم محمد رحیمی که بود وچه کرد _ از عضویت درفرقه رجوی تا طلاق همسر طبق دستور مسعود رجوی

ارشیا ارشادی 2016/01/17

ازدرخواست خانم نجیبه ارشادی مادر اسیر عظیم ارشادی درچنگال فرقه رجوی پشتیبانی کنیم

درخواست خانم نجیبه ارشادی ازمجامع بین الملل <<<<<<<<<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نقدی بر زندگی و اقدامات ابراهیم محمد رحیمی و معرکه گیری ایرج مصداقی ( تاریخچه نویس فرقه رجوی )

مخاطب این متن کسانی هستند که مشغول سو استفاده _ قهرمان سازی و جنازه گردانی این قربانی فرقه رجوی هستند امثال ایرج مصداقی ومحمد املشی ( همنشین بهار ) عاطفه اقبال ووو

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

پیشنوشت _ ابراهیم محمد رحیمی از اعضای سابق وجداشده فرقه رجوی ( از سال 2003 ) پس از تحمل یک بیماری جانکاه دربریتانیا درگذشت _ این عضو نیمه بریده _ نیمه متصل فرقه رجوی چند سالی بود در بریتانیا به سر می برد _ طی این سالها سکوت اختیار کرده وغیر ار شرکت درشوی” فرقه رجوی به سرپرستی پیام اخوان و کارگردانی ایرج مصداقی ” تحت نام ” ایران تریبونال ” کار دیگری انجام نداده است _ با شدت گرفتن بیماری و نمایان شدن حدودی تاریخ فوت این عضو سابق وساکت رجوی یک باره به یاد همسرسابق وطلاق داده خود ” زهرا فیروزان ” می افتد و با نوشتن دونامه به مریم قجر خواهان انتقال نامبرده ودیداربا وی می گردد _ گرچه این درخواست ازمنظر انسانی حق نامبرده بوده است ولی گویا ایشان به دلیل کم اطلاعی ویا نا آگاهی فراموش کرده که این درخواست را از ” تشکیلات فرقه ” تروریستی ودرراس آن مسعود شیاد فراری نموده است _ طبیعی بود که فرقه رجوی این درخواست را همانند درخواست صدها تن از اعضای خانواده های اسیران خود نادیده بگیرد _ فرقه رجوی دریک اقدام تکراری وشناخته شده همسر نامبرده را به صحنه آورد _ این زن اسیر نامه ای با مخاطب کمیته حقوق بشر سازمان ملل نوشت که در آن قید شده : این شخص ( رحیمی ) شوهر سابق من بوده و من از اوجدا شده ام _ تااینجای کار یک اختلاف زن وشوهری وطلاق تشکیلاتی درراستای ” تئوری انقلاب اید ئولوژیک ( حرمسرا سازی ) می باشد که مربوط به این متن نیست _دراین نوشته به تعریف محمد عباس رحیمی و معرکه گیری وجنجال آفرینی چند روز گذشته به کارگردانی ایرج مصداقی و گروه اندکی از اعضای سابق فرقه ” جو گیر شده ” که به دنبال او راه افتاده اند مورد بررسی قرار می گیرد

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

فرمانده ثریا وعلامت پیروزی پس از سقوط قلعه مخوف اشرف _ سال 1392

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نخست یادی از هادی شمس حائری از قدیمی ترین اعضای جدا شده فرقه رجوی

زنده یا د هادی شمس حائری درزمره یکی از قدیمی ترین اعضای سابق فرقه رجوی بود که درمقابل دستور تشکیلاتی طلاق های اجباری ایستاد _ تحت فشار وزندان قرارگرفت _ سالها درکمپ پناهندگی رمادی به سختی روزگار گذراند ولیکن حاضر به قبول دستور ” خفت بار طلاق همسر” نگردید _ گرچه فرقه رجوی دو فرزند او امیر ونصرت رابه گروگان گرفت تا این عضو قدیمی را بشکند ولی شمس حائری قوی ترازاینها بود وبه هیچ وجه مرعوب رجوی نشد _ مهدی افتخاری _ مهدی تقوایی و رضا اسدی هم با مقاومت وتحمل زندان درمقابل دستور ضد انسانی طلاق اجباری مسعود جنایتکاروخائن ایستادند و حاضر به تمکین جدایی از همسران خود نشدند……….. درود براین خانواده ها

>>>>>>> درددل های زنده یاد شمس حائری درفراق فرزندان اسیرش <<<<<<<<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

عباس محمد رحیمی که بود ؟ وچگونه به طرف فرقه رجوی جذب گردید ؟

ابراهیم محمد رحیمی بنا برداستان سرایی عموما دروغ املشی ( همنشیسن بهار )

>>>>>>> دروغ گویی ها و داستان سرایی های همنشین بهار درباره رحیمی <<<<<<<<<<<

عباس محمد رحیمی ادعا می کرد لات است وبچه دروازه غار است ولی کدام بچه جنوب شهر تهران زن خودرا طلاق داده وبه دست مسعود رجوی جنایتکار می سپارد ؟

همنشین بهار ( ازاعضای نیمه بریده فرقه رجوی ) ابراهیم محمد رحیمی را کسی تعریف و ادعا می کند که دراثر یک اتفاق ( دعوا ودرگیری وچاقوکشی ) سال 1355 دستگیر وزندانی می گرددد _ اواخر سال 1358 نیز دریک درگیری دیگر (بخاطر مشروب خواری وشلاق ) دستگیر وحدود یک سال را درزندان می گذراند _ تااینجا ابراهیم هیچ سابقه سیاسی ندارد ویک فرد مساعد برای انجام اعمال خلافکاری است _

درمدت یک سال زندان اینفرد به تور فرقه رجوی می افتد وپس از آزادی عضو این گروه تروریستی می گردد _ درسال 1360 ( فاز تروریستی ) بنا برهمین ادعا ها دوباره دستگیر وزندانی می شود ( وطبعا دوره تواب بودن را نیز پشت سرمی گذارد ) _ درسال 1370 _ با سپردن کودک دوساله اش سپهر به پدر ومادرش عازم عراق ( کمپ اشرف ) می گردد _ درسال 2003 پس از حمله امریکا وتسلیم وخلع سلاح جزو جداشدگانی است که به کمپ ” تیف ” منتقل می شود _ مدتی دراین کمپ زندگی می کند وسپس خودرا با سختی به بریتانیا می رساند ……

یک سئوال از ایرج مصداقی درمورد درخواست ابراهیم محمد رحیمی دوست صمیمی ادعا یی اش

جناب مصداقی ( تاریخچه نویس فرقه رجوی ) _ طبق اسناد ومدارک ازجمله خاطرات اسماعیل وفا یغمایی شما دست کم تا سال 1390 به خانه تیمی مریم قجر تروریست درفرانسه رفت وآمد داشته و مورد وثوق فرقه رجوی بوده اید _ بنا برادعای خودشما عباس محمد رحیمی را خیلی سال است می شناسید وبا او ار تباط داشته اید _ حال سئئوال این است که چرا درمدت نزدیکی وعضویت خود درفرقه رجوی درخواست این دوست قدیمی رابا سران فرقه درمیان نگذاشته اید ؟

تو فکر می کنی زیر آبی رفتن ها و مخفی کاری هایت را کسی نمی بیند ویا نمی داند ولی چنین نیست _ اگرتو فقط مرده خوار وجنازه گردان نبودی حتما برای دوستت کاری انجام می دادی _ این بابا که سالها بازیگر نمایشات تو بود چرا برایش کاری نکردی ؟ …… پس تو هماند رهبر عقیدتی سابقت شیاد ودروغگو وفرصت طلب هستی …

انجمن نجات حامی خانواده ها واسیران دربند فرقه تروریستی رجووی >>> انجمن نجات پشتیبان خانواده های دربند واسیر فرقه رجوی <<<<<<<

نگاهی به زندگی ابراهیم محمد رحیمی از داستان سرایی املشی تا دروغگویی های این پهلوان پنبه داستان های مصداقی

1 _ داستان سرایی سرشار از دروغ وگاف دادن های املشی ( همنشین بهار) درباره ابراهیم محمد رحیمی

همنشین بهار یکی از فراورده های غنی شده دروغگویی طبق استاندارد دجال گری ها وشیادی های فرقه رجوی است _ این شیاد بااینکه همانند مصداقی بارها اعلام کرده عضو فرقه رجوی نبوده است ( ! ) ولیکن در داستان سرایی وآمار سازی های قلابی و دروغگویی چندان فرقی با رهبر عقیدتی سابق خود ندارد ….

شش زنی معترضی که به دستور مسعود رجوی در قلعه مخوف اشرف به قتل رسیدند

*****************************************

املشی ادعا می کند ابراهیم محمد رحیمی درسال 1360 (شروع فاز تروریستی فرقه رجوی ) دستگیر می گردد ومدت دهسال درزندان بوده است ! >>> املشی اشاره نمی کند که این قهرمان قلابی داستان های او به چه اتهامی دستگیر شده است ؟

لازم بیاد آوری است که ازخرداد 1360 تا 1362 صد ها نفر از اعضای فرقه رجوی دستگیر می گردند که ازاین شمار تنها گروه انگشت شماری نوجوان که همچنان برمواضع تروریستی فرقه پای می فشردند وباقی دستگیرشدگان پس از امضای پشیمان نامه ( تواب شدن ) به زندان هایی بین 5 تا 7 سال محکوم گردیدند _ محمد املشی و ایرج مصداقی نمونه ای از این اعضای فرقه رجوی هستند که درسال 1360 دستگیر و پس از امضای تواب نامه به مدت 5 سال درزندان به سربرده اند

آخرین مخفی گاه مسعود رجوی _ کشور ایرلند _ شهر کورک

&&&&&&&&&&&&&&&&&

پس اولین دروغ املشی این است که اتهام عباس محمد رحیمی را مخفی می کند تابتواند مدت دهسال زندان تخیلی برای این شخص بسازد _ عباس محمد رحیمی بنا به ادعای املشی درسال 1370 عازم عراق وکمپ اشرف می گرددو بنابرهمین ادعا محمد رحیمی 8 سال عضو تشکیلات فرقه رجوی بوده است که می شود سال 1378 واین درحالی است که امریکا درسال 1381 به عراق حمله می کند ! _و دراینجاست که می توان مچ دروغگو و داستان سرای کم حافظه املشی را گرفت واز اوپرسید چگونه ممکن است که قهرمان قلابی داستان تخیلی تو سه سال قبل از حمله امریکا به عراق ازفرقه جداشده وبه کمپ تیف منتقل شده باشد ؟ درحالیکه این کمپ درسال 1381 تاسیس شده است ؟؟

نوشته قبلی من با تیتر >>> از درخواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی بدون خط کشی از جمله ابراهیم محمد رحیمی واسماعیل وفا یغمامی پشتیبانی کنیم >>> از درخواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی پشتیبانی کنیم <<<<<

2 _ نگاهی به دروغگوی ها وداستان سرایی های خنده دار ابراهیم محمد رحیمی اززبان او

رحیمی دراین نوار تهیه وکارگردانی شده توسط ایرج مصداقی گرچه دروغ بسیار گفته وخالی بندی فراوانی کرده است ولیکن نگارنده فقط به سه مورد از این داستان سرایی های خنده دار وغیرواقعی اشاره می کنم

>>>>>> خالی بندی های ابراهیم محمد رحیمی داستان سرایی های طنزآلود وخنده دار ابراهیم محمد رحیمی <<<<<

نکته دروغ و خنده دار اول >>>>

ابراهیم محمد رحیمی می گوید : قرار بود یکی از بچه محل های مارااز اوین بیاورند به جرم مشروب خواری جلوی زن وبچه اش شلاق بزنند من متوجه شدم ورفتم جنوب شهر وتعدادی از هوادران سازمان و بچه های پیکار و اقلیت وهمه طیف ها راجمع کردم که حدودا نزدیک به ده هزار نفر شدیم ! >>>> که ریختیم ماشین بنز وشیشه هایش را شکستیم ونگذاشتیم شلاق بزنند _ متهم رابردند _ شلیک هوایی کردند ومن تیرخوردم وبعد من رابردند به اوین !

بازخوانی ادعا ی ابراهیم _ این شخص داستان سرا وکم حافظه تحت تاثیردروغهای مصداقی وهمانند رهبر عقیدتی روان پریش سابقش فکر می کند با تعریف داستان های تخیلی وآمار سازی های قلابی می تواند دیگران را بفربد( ماجرای لشکرکشی 10000 نفره ) _ نشریات و وقایع آن زمان ( سال 58 ) همه دراختیار دیگران قرار دارد _ ابراهیم که متاسفانه مرد ولی سینه زنان زیر جنازه او اگر توانستند از این داستان تخیلی فقط یک سند ارائه نمایند بنده نوشتن رابرای همیشه کنار می گذارم _ دروغگویی وچرند بافی هم حدی دارد _ نکته جالب دیگر که نامبرده ادعا می کند ماجرای تیر هوایی مامورین ومجروح شدن ایشان است .

ماموران تیر هوایی شلیک می کنند ومن ( محمد عباس رحیمی) تیر می خورم وبعد من را بجای بیمارستان یکسره می برند زندان اوین ( ! )

نکته دروغ وخنده دار دوم

خواهرم “مهری” قبل از 30 خرداد ( فاز سیاسی ) دستگیر شد _ دوسال همینجوری نگهش داشتند وبعد به او یک حکم دادند شش سال زندان ( ! ) >>>> قابل یاد آوری است که درفاز سیاسی ( 58/60 ) غیر از محمد رضا سعادتی هیچ یک از اعضای فرقه رجوی دستگیر وزندانی نگردیده اند .

نکته دروغ سوم _ ازسال 1365 همه تلویزیون ها را اززندانها جمع کردند وبه درب چوبی زندان یک درب آهنی جوش دادند ( ! ) تحلیل ما درون زندان این بود که می خواهند همه را اعدام کنند ( ! ) ( دیالوگ هایی که از ایرج مصداقی آموخته )

گویا رحیمی د

رهنگام بازی دراین فیلم علاوه بر حافظه عقل خودرا هم طفلکی از دست داده بوده است که ادعا می کند ” یک درب آهنی را به درب چوبی جوش داده بودند !

ابراهیم محمد رحیمی یک باره از زندان گوهردشت وسال 1365 به زندان اوین وسال 1367 پرواز کرده و می گوید : تحلیل ما بچه ها این بود که می خواهند همه را اعدام کنند …….. !>>>> هما ن دروغ های تکراری مصداقی جمله به جمله <<<

اگر دقت کنیم این ویدئو چند تکه است و بازبینی وتدوین شده است _ کارگردان این ویدئو هم کسی نیست به غیر از ایرج مصداقی شیادی که درزمان اقامت وکارمندی فرقه رجوی درخانه تیمی مریم قجر تروریست ( اوور ) کتاب داستان های تخیلی ” نه زیستن ونه مرگ ” را باهزینه فرقه رجوی نوشت _ دراین کتاب دروغ و داستان بسیار است و جالب اینکه قهرمان های تخیلی ایرج مصداقی دراین کتاب همه از جنس افرادی چون ابراهیم محمد رحیمی هستند .

مصداقی درکنار تلاش بی نتیجه برای سپید سازی گذشته نکبت بار فرقه رجوی یک هدف دیگر را هم دنبال می کرد وآن تحریف تاریخ وقطع پیوند بین نتایج تهاجم رجوی صدام ( مرداد 67 ) با محاکمه دوباره زندانیان شورشی بعد از انتقال این خبر به درون زندانها ( شهریور 67 ) می باشد ….

ولی این ویدئوی خنده دار سراسر دروغ ابراهیم محمد رحیمی از کجا می آید ؟

درسال 2007 فرقه رجوی با استفاده از دلارهای مزدوری برای صدام اجرای یک طرح پرهزینه تبلیغی تحت نام ” تریبونال بین الملل ” را دردستور کاری خود قرارداد که عوامل وسازندگان این پروژه چنین بودند >>> سرمایه گذار فرقه رجوی >>>> مدیر کل پروژه >>> پیام اخوان >>>>> کارگردان پروژه >>> ایرج مصداقی >>> بازیگران طرح >>>> تعدادی از توابان دهه شصت + گروهی از هنرجویان کلاس های بازیگری ایرج مصداقی تحت عنوان خانواده های قربانیان + گروهی از بازیگران بی نام ونشانی که برای دریافت مشتی دلار دراین نمایش از پشت پرده شرکت کردند ( ! )

مینا انتظاری که درسال 1360 ( درسن 17 سالگی ) به اتهام فروش نشریه فرقه رجوی دستگیر وپس از مدت کوتاهی با امضای توبه نامه آزاد شد یکی از بازیگران نمایش های دروغ فرقه رجوی است

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

و ابراهیم محمد رحیمی که از سخنانش می توان به سادگی دریافت که اصولا یک ادم سیاسی نیست و دست پرورده مصداقی می باشد چنین ادعا های دروغ را تحت عنوان ” عدالت انقلابی ” برزبان می راند

تاسف بار تر از دروغ های رحیمی کار دست اندرکاران رسانه BBC فارسی است که اینگونه ادعا ها را بعنوان سند منتشر نموده اند !

معرکه گیری های ایرج مصداقی درباره ابراهیم محمد رحیمی

ایرج مصداقی طی دوهفته گذشته سردمدار جریان سازی ها وجنجال آفرینی ها درمورد این عضو سابق ونیمه بریده فرقه رجوی بوده است ودراین راه چندین نفر ازجمله مهنار قزلو و بازیگران تریبونال راهم به صحنه آورده است _ افرادناشناسی چون اشرف علیخانی _ راضیه متینی _ منوچهر محمد رحیمی _ رحمان علی کرمی و تنی چند از نیمه بریده ها چون منیژه حبشی _ اسماعیل وفایغمایی و املشی _ عاطفه اقبال ومینا انتظاری

چند سئوال پیش روی ” جوگیر شده ها ” درمورد سرانجام تلخ ابراهیم محمد رحیمی

آنچه مسلم است اینکه _ ابراهیم محمد رحیمی یکی از صدها قربانی فرقه رجوی بوده است

آنچه مسلم است اینکه _ نامبرده یکی از انقلاب کرده ها ( زن طلاق گفته ها طبق دستور مسعود رجوی ) بشمار می رفته است

آنچه مسلم است اینکه _ نامبرده طی حدود دهسال گذشته درمورد جنایات فرقه رجوی لب فروبسته است

بنابراین قهرمان سازی صفت های چون_ مجاهد قهرمان _ مبارز _ جان بدر برده ازسال 67 _ اولین زندانی سیاسی_ دوست بچه های دروازه غار و…..غیرو همگی ساختگی و جعلی هستند ونمی توان بااین صفت ها کسی را تعریف نمود _ تلاش های محمد رحیمی درطول زندگی اش کوچکترین بهره ای برای مردم ایران دربرنداشته است

نگارنده ضمن ابراز تاسف از مرگ این قربانی فرقه رجوی چند سئوال را پیش پای کسانی که زیر علم ایرج مصداقی به سروسینه خود می کوبند می گزارم .

1 _ آیا بین درخواست ابراهیم محمد رحیمی وده ها پدر ومادر وهمسر وفرزند اسیران فرقه رجوی فرقی وجود دارد ؟

2 _ آیا بین مرگ ابراهیم محمد رحیمی و زنده یاد هادی شمس حائری تفاوتی وجود دارد ؟

اگر نه پس شما سینه زنان زیرپرچم ایرج مصداقی چرا درموارد بالا سکوت کرده ومی کنید ؟

نگارنده بعنوان یک پژوهشگر شما سینه چاکان را افراد نیمه جداشده ونیمه متصل خوانده وتکرار می کنم که شما ها هنوز دلبسته ووابسته به فرقه رجوی هستید وتاروپود تشکیلات برذهن شما پیچیده است..

به امید آزادی همه اسیران ذهنی _ فیزیکی از اسارت فرقه تروریستی رجوی

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان افتخاری ونمادین خانواده های قربانیان فرقه رجوی

2018/01/19

__

پاسخی از ایرج مصداقی، پژواک ایران:

لینک به منبع

شباهت عجیب فرقه رجوی و مزدوران وزارت اطلاعات در برخورد به عباس محمدرحیمی

در دوران بیماری عباس محمدرحیمی و مرگ او، تنها سینه‌چاکان فرقه رجوی به لجن‌پراکنی علیه وی که قادر به پاسخگویی و دفاع از خود نبود مشغول نبودند، بلکه مزدوران وزارت اطلاعات نیز به یاری آن‌ها آمده و با فرهنگی مشابه ضمن انکار مقاومت و سابقه درخشان عباس محمدرحیمی آن‌چه را که شایسته خودشان بود به وی نسبت ‌دادند.

از یک سو وامانده‌ها و سیاه دل‌هایی همچون حسین توتونچیان ، رضا فلاحی، «رحمان ش» و رضا محمدی و فرخ حیدری و مینا انتظاری و یک دوجین وبلاگ نویس و فیس بوک نشان و «اتحاد زندانیان سیاسی …» و … با سرهم کردن دروغ‌های عجیب و غریب، زیر علم رهبری فراری و غایب مجاهدین سینه می‌زدند و از سوی دیگر مزدوران وزارت اطلاعات از نوع مسعود خدابنده و سایت « ایران اینترلینک» و ارشیا ارشادی «پژوهشگر و دادستان افتخاری ونمادین خانواده های قربانیان فرقه رجوی» و … نیز با همان ادبیات ضمن دروغپردازی‌های آشکار در پوشش مخالفت با «فرقه رجوی» همان جعلیات را تکرار می‌کردند.

دسته اول به ساز ارکستری که از «اورسورواز» توسط مهدی ابریشم چی و محسن رضایی و محمدعلی توحیدی و … کوک می‌شد می‌رقصیدند و دسته دوم با نوحه و عزایی که صدایش از تاریکخانه‌های وزارت اطلاعات به گوش می‌رسید سینه می‌زدند. این دو دسته امروز بیش از هر روز دیگر به هم شبیه شده‌اند.

دسته اول که به ساز «بیت رهبری مغلوب» در «اورسورواز» میرقصیدند عباس رحیمی را لات و لمپن و تواب و بریده‌ای می خواندند که ایرج مصداقی او را به خدمت گرفته است و برایش سابقه جعل می‌کند

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-74996.html

…. www.ppa-iran.com

و دسته‌‌ی دوم که با نوحه‌‌ی «بیت رهبری غالب» در تهران سینه می‌زدند نیز از قضا همانند همتایشان در پاریس، عباس رحیمی را لات و لمپن و تواب و بریده‌ای می‌خوانند که توسط ایرج مصداقی به خدمت گرفته شده است.

http://jamshid2net.blogspot.se/2016/01/blog-post_19.html

هر دو دسته از هیچ سیاهکاری فروگزار نمی‌کردند.

دسته اول با آدرس دادن دروغ می‌کوشید نشان دهد که ایرج مصداقی مقالاتش در مورد عباس محمدرحیمی را برای انتشار به سایت‌های وزارت اطلاعات می‌دهد و هر آن‌چه که در مورد عباس محمدرحیمی مطرح می‌شود از بخش «نفاق» وزارت اطلاعات دیکته می‌شود.

دسته دوم می‌کوشید نشان دهد که هر‌آنچه ایرج مصداقی در مورد عباس محمدرحیمی می‌نویسد و … نشأت گرفته از «باند رجوی» است و مصداقی و … همگی از فرقه یاد شده خط می‌گیرند.

هردو دسته که در مقابل اقدامات مصداقی و سایت «پژواک ایران» آچمز شده بودند، او را « مرده خوار و جنازه گردان» می‌نامیدند تا به این وسیله چاره‌ای برای درد درمان ناپذیر خود بیابند.

سینه زنان بیت رهبری در تهران حتی مدعی شدند که ایرج مصداقی و عباس محمدرحیمی ۵ سال زندانی بوده‌اند و نه دهسال. در همان جا نیز تواب شده‌اند. آن ها تیغ رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین را تیز می‌کردند که پس از روشنگری‌های مصداقی راجع به سیاهکاری‌هایش، او را «تواب تشنه به خون» می‌نامد.

آن‌ها تا آن‌جا پیش رفتند که مدعی شدند «ایران تریبونال» توسط باند رجوی در سال ۲۰۰۷ برگزار شده است. کیست که نداند مسعود رجوی یکی از دشمنان «ایران تریبونال» بود و این ابتکار در سال ۲۰۱۲ به سرانجام رسید.

ابلهان وابسته به دستگاه امنیتی رژیم، مهناز قزلو یکی از فعالان شناخته شده‌ جنبش همجسنگرایان و کوئیر(Queer) را همسر ایرج مصداقی معرفی کردند و مینا انتظاری یکی از سینه چاکان جماعت رجوی و دشمنان ایرج مصداقی را یکی از همکاران او جا زدند.

http://jamshid2net.blogspot.se/2016/01/blog-post_19.html

درست مانند بیشرمان «جماعت رجوی» که به منطور پیشبرد اهداف پلیدشان ایرج مصداقی را صاحب نامزدی کردند که خودش تیرخلاصش را زده است تا اعدام نشود.

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54530.html

مزدوران اطلاعات حتی در مورد تاریخ آزادی عباس از زندان یعنی سال ۷۰ و پیوستن‌اش به مجاهدین در سال ۷۶ و تولد فرزندش سپهر در سال ۷۴ نیز جعلیات به هم می بافتند. کما این که سینه چاکان جماعت رجوی نیز به دروغ مدعی بودند که عباس در طول سال‌های گذشته هیچ‌گاه خواهان وصل به همسرش و یا دیدار با او نشده بود و در دوران بیماری‌اش مصداقی از غفلت او استفاده کرده و وی را به این کار واداشته است.

/…… iran-efshagari

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-74998.html

یکی از نکات جالب و عبرت آموز در این میان ادعای مسعود رجوی راجع به چهره‌ی حمید اشتری یکی از زندانیان سیاسی خوشنام و متین و موقر است. رجوی که از فرط استیصال و درماندگی در ارتباط با دفاع یکپارچه زندانیان سیاسی از عباس محمدرحیمی چه کند در اطلاعیه ای که تحت نام «دکانی» که توسط حسین توتونچی اداره می‌شود انتشار داد حمید اشتری را که در سال‌های گذشته و تا آخرین دم حیات، لحظه‌ای عباس محمدرحیمی را تنها نمی گذاشت «کریه الچهره» خواند.

نفر وسط حمید اشتری است که توسط فرقه رجوی «کریه‌الچهره» خوانده شده است.

عکس زیر متعلق به محمد حسین توتونچیان یکی از «زیبا چهرگان» فرقه رجوی است

عاقلان دانند که کدام یک «کریه الچهره» و کدام یک «زیبا چهره‌» اند.

عباس محمدرحیمی رفت اما با رفتنش هم نقاب از چهره ریاکاران بیت رهبری در تهران و اورسورواز کشید و به همین دلیل مورد تقدیر زندانیان سیاسی سابق با گرایش‌های مختلف قرار گرفت.

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-75418.html

۲۹ ژانویه ۲۰۱۶

(پایان)

***

همچنین:

مجید روحی، 2010: آقای مصداقی لطفا ظالم را افشا بفرمایید نه قربانی را

ایرج مصداقی: ایرج مصداقی: مکاتبات من با ابوالقاسم رضایی از مسئولان مجاهدین خلق + («بدون شرح» اما با شرحی مفصل)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمالعربیه نگفت که این مسعود رجوی بود که ریشه ی شما را کند!

نادر کشتکار: پرسشی از آقای ایرج مصداقی هواداربی شرم مجاهدین!

خانواده اعضای مجاهدین کیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

زندان ایرانجعل نامه توسط مجاهدین به نام سعید ماسوری

***

برخی نوشته های مرتبط با آقای ایرج مصداقی (قدیم تر ها):

ترور شخصیت، تخریب ارزش ها! آموزه های پرویز ثابتی و حسین شریعتمداری ها- “بخش دوم”

2012-11-28

نامدار بینام، اخبار روز، بیست و هشتم نوامبر 2012: … یکی از وظایفی که بهر دلیل آقای مصداقی تاکنون از آن سرباز زده برخورد انتقادی به مناسبات غیر دمکراتیک درونی و اشتباهات فاحش سیاسی این سازمان می باشد. آقای مصداقی در مقابل همان کسانی که بخاطر اجرای فرامین اشتباه رهبری مجاهدین خلق و خوی جنایتکارانه رژیم اسلامی جان باختند وظیفه داشته است برخوردی انتقادی و مسئولانه به این سازمان بنماید. چگونه است که او فردی همچون وزیر فتحی را بخاطر یک تحلیل ارائه نشده مورد بی مهری و انواع توهینها قرار می گیرد اما در مقابل جنایات رهبرانی که نفس را برمنتقدین و جدا شدگان خود حرام می دانند نه تنها آقای مصداقی افشاگری نمی نماید بلکه برای آنها ارزش قائل است و دیگران را نیز با آنها قابل قیاس نمی داند. از کدام ارزشهای این سازمان باید سخن راند، از شعار رهبر خمینی و رئیس جمهور رجوی، از …

از “گرا” دادن مجاهدین در عراق تا اشارت های فردی مصداقی در بی بی سی (جمعی از کمونیست های فرانکفورت)

2012-11-21
جمعی از کمونیست های فرانکفورت، اخبار روز، بیست و یکم نوامبر 2012: … ایرج مصداقی مجاهد نیست(می¬گوید!) و تنها آنقدر مجاهد است، که نه تنها در پروژه‍ی “نه زیستن نه مرگ” هر جا که کار بر سر قیاس است، “مارکسیست¬ها” را در مقابل کلیت مجاهدین یک کیسه کند و آنچه در توان دارد، بکار گیرد، که آنها را به بخش بریده و تواب تاریخ در مقابل “مجاهد” و “مجاهدین استوار” بنمایش بگذارد، که اکنون نیز در مصاحبه با بی بی سی در نقش موکل (البته باز هم بیطرفانه!) تا آنجا پیش می¬رود، که شنونده و بسیاری از زندانیان را به یاد همان “توبه¬های تاکتیکی” مجاهدین در زندان¬های جمهوری اسلامی می¬اندازد، که مرز خود را با هر آنچه بوی اخلاق می¬دهد، روشن می¬نماید. زندان در زندانی که مجاهدین جا بجا با بایکوت¬ها و سیاست¬هایشان در زندان¬های جمهوری اسلامی بر دیگران اعمال می¬کرده¬اند کافی نبوده است، که …

نمود تا ماهیت تغییر در مجاهدین خلق ، تاملاتی با آقای ایرج مصداقی – صورت مسئله اصلی ما با مجاهدین خلق

2012-11-06
بهار ایرانی، ششم نوامبر 2012: … انگار ایشان به تعمد خود را از کل صورت مسئله و موضوع بحث پرت می کنند. انگار نه انگار اینکه مجاهدین سه دهه است بر طبل سرنگونی کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت کوبیده و هزاران نفر از خود و دیگران قربانی گرفته اند و آخر سر هم از سر مصلحت طلبی و یا ناگزیری و یا باور به این نتیجه رسیده اند که سرنگونی از این راه امکان پذیر نیست. جالب است بعد از سه دهه آن قلت و وعده مجاهدین تازه آقای مصداقی به این نتیجه رسیده باشند که نظام ها شرایط مبارزه را تعیین می کنند. اگر این نظام ها هستند که نوع مبارزه را تعیین می کنند، در این صورت باید توضیح بدهند شرایط امروز جمهوری اسلامی در مقایسه با سه دهه گذشته چه تغییری کرده که امروز مجاهدین به این نتیجه رسیده اند که مشی مبارزه با جمهوری اسلامی باید سیاسی باشد؟ …

دغدغه های یک آدم آزرده – ایرج مصداقی مطلبی نوشته است بنام آیا مجاهدین و دشمنانشان فرهنگی مشابه دارند؟ “

2012-11-04
مجاهدین مونیتور، چهارم نوامبر 2012: … پیش از این مجاهدین مانیتور مطلبی در نقد فعالیت های مصداقی منتشر کرده بود و با ذکر مثال از میان اعضای اسبق و رده بالای مجاهدین به مصداقی توصیه کرده بودیم مسعود رجوی را بهتر بشناسد. البته مصداقی بدون هیچ توضیح و نظری بخش کوتاهی از مطلب را در مقاله ی خود منتشر کرده ولی اثری از تاثیر در او نیافتیم که گویا نرود میخ آهنین در سنگ. لذا پرداختن دوباره به این موضوع را ضروری نمی یابیم. مطلب مصداقی را می توان به دو بخش کلی و اصلی تقسیم کرد. بخش اول حمله ی وی به منتقدین مجاهدین است که با شدید ترین توهین و تهمت ها صورت می گیرد و تفاوتی با ادبیات و فرهنگ رایج در میان گروه رجوی ندارد. سو تیتر اول رنجنامه ی مصداقی! اینگونه آغاز می شود: …

آقای مصداقی،‌ رجوی (مجاهدین خلق) تو را رانده است! چرا به منتقدین خود افترا می بندی؟

2012-11-02
حامد صرافپور، فریاد آزادی، پاریس، دوم نوامبر 2012: … در بخش پایانی، آقای مصداقی که قرار بود به «خود مجاهدین» بپردازند، تمام انرژی خویش را معطوف به نقد شخص مجهولی به اسم «الف-پاییزی» نموده است. البته مصداقی همچنان جرأت ندارد و یا نمی خواهد که این وسط شخص مسعود رجوی و مریم قجر را هدف قرار دهد چرا که نمی خواهد خرقه ی «رهن گذاشته شده» را به باد فنا دهد. وی در مورد جمهوری اسلامی خوب بلد است که شخص رهبر را هدف حمله قرار داده و هرچه در جمهوری اسلامی گذشته است را مستقیم به سران جمهوری اسلامی نسبت دهد ولی به مجاهدین که می رسد نه تنها هدف رهبری نیست و احتمالاً گناه هم به گردن ایشان نیست، که حتا به طور مستقیم به مسئولین هم حمله نمی کند بلکه یک نام مجهول و مبهم را گیر آورده و روی آن سرمایه گذاری نموده است!. مصداقی خوب می داند که …

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): ترور شخصیت، مقدمه ای برای تدارک حکومت پلیسی !

2012-10-31
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، سی و یکم اکتبر 2012: … در چند ماه و بویژه در چند هفته ی اخیر، ایرج مصداقی و تهیه کنندگان متن های عریض و طویلش با ارائه نوشته هائی همچون : «وزیر فتحی هوادار دکتر شریعتی چرا و چگونه «رفیق» شد؟» و «چه کسانی مستشاران آمریکایی در ایران را ترور کردند؟» و «چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد؛ پرسش‌هايی از سوی مخالفان ايران تريبونال»، فرهنگ همیشگی شان در ترور شخصیت فعالان سیاسی را به اوج تازه ای رسانده اند. بویژه آخرین نوشته ها نشانه ای از عمق سقوط اخلاقی او و جریان حامی اش دارد که به جای مقابله ی سیاسی، به ترور شخصیت روی آورده اند و حتی کمک های طبیعی و انسانی که باید هر فرد شرافتمندی در شرایط سخت در قبال دوستان و آشنایان و پناه آورندگان انجام دهند، را به رخ می کشند و عمق وقاحت خود را عیان می سازند …

نامه ای سرگشاده به انجمن کارزار ایران تریبونال برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران

2012-10-27
محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و هفتم اکتبر 2012: … من به عنوان فردی که زمان پهلوی زندان سیاسی بودم .در رژیم جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت با سازمان مجاهدین محکوم به اعدام شدم که سال 1360از زندان فرار کردم . در سازمان مجاهدین به دلیل مخالفت هایم با سیاست های فرقه ای آن بیش از 6 ماه زندان فرقه رجوی بودم که با اعمال شاقه شکنجه می شدم . شخص مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو به دلیل مخالفت با آنان که از این سازمان فرار کردم * حکم اعدام اعضاء جدا شده و مخالفین را صادر کرده اند . یک سوال از شما به عنوان مسول تیم سخنگویان رسمی کارزار ایران تربیونال در این دادگاه را دارم . با چه شاخص و صلاحیتی اعضاء تیم سخنگویان رسمی کارزار ایران تریبونال را برگزیده اید؟ تیز سخنم در رابطه با آقای ایرج مصداقی است . آیا فرد مذبور را می شناسید ؟ آیا پروسه زندان وی …

رجوی به مهره سوزی افتاده است و اینبار نوبت ایرج مصداقی است؟

2012-10-19
مجاهدین مونیتور، نوزدهم اکتبر 2012: … نمونه دیگر از این دست افراد، قضیه علیرضا جعفرزاده (ایضا عضو ارشد ار بی در ایالات متحده ) است. علیرضا جعفرزاده با استفاده از رانتهای گروه های جنگ طلب به سمت مضحک “مشاور شبکه فاکس نیوز” (کیهان آمریکا!) ارتقا یافته بود و یکشبه هم بصورت درون گروهی سرنگون شد. گزارشات متعددی وجود دارد که نشان می دهد امروزه علیرضا جعفر زاده تحت برخورد بوده و بصورت عنصر مسئله دار درآمده است. در روزهای اخیر و متعاقب خروج نام گروه بدنام رجوی از لیست آمریکایی ها، مجاهدین سخنگوی جدیدی را به رسانه ها عرضه نمودند. منظور آقای ایرج مصداقی است. گروه رجوی تلاش زیادی کرده بود که برخی عناصر و اعضای اسبق خود را با فاصله از این گروه حفظ نماید تا بتوانند لابی گری به نفع رجوی را بدون سر و صدا …

چند کلام با آقای ایرج مصداقی در باب مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

2012-10-14
بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، چهاردهم اکتبر 2012: … یعنی به زعم ایشان به صرف اینکه مجاهدین بتوانند آن ترورها را به گردن دیگران بیندازند، به این معنی است که مواضع آن زمان آنها در قبال آمریکا همین موضعی است که امروز اتخاذ می کنند؟ بحث سر کارزار حقوقی مجاهدین و بیرون آمدن و نیامدن مجاهدین از لیست تروریستی نیست، بحث ما به شما به عنوان آقای مصداقی این است که شما اگر واقعا معیارتان برای نگاه به گذشته نفس حقیقت یابی و حقیقت جویی و درست نوشتن تاریخ گذشته است، آیا با چنین معیاری باز هم می توانید ادعا کنید مجاهدین ضدآمریکایی نبوده اند و در ترور مستشاران آمریکایی دست نداشته، در اشغال سفارت دخالت نداشته و آن ترانه های معروف ضدآمریکایی هم فقط دستاویز بوده است؛ و بدتر از آن شما علیرغم این تلاش ها برای جلب اعتماد مجاهدین …

ایرج مصداقی کیست که مردارها (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) را تطهیر می کند!

2012-10-09
محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، نهم اکتبر 2012: … سوال از آقای ایرج مصداقی و دیگر مصداقیان که این مردار فرقه رجوی را دارند تطهیر می کنند .چرا در این چند سال گذشته یک بار از خانواده های اسیران در عراق دیدن نکردند که خود از زبان آن خانواده ها خواسته هایشان را بشنوند و قدمی بردارند؟ این هم چهره واقعی ایرج مصداقی در جنایتی که شریک بوده الان تبدلیل به نان دانی وی شده و نان آغشته به خون می خورد.مطلب زیر چکیده ای نشستی است که شخص رجوی در رابطه زندان سال 1367 بحث می کرد ، از افرادی که نام برده ام پشت میگروفون آمده و به طور کامل کاری که کرده بودند را توضیح می دادند .و تماما پذیرفتند که دستشان به خون اعدام شده ها آلوده است .و رجوی آنها را عفوکرده است …

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و آینده

2012-10-08
حامد صرافپور، فریاد آزادی، پاریس، هشتم اکتبر 2012: … متأسفانه ایشان (ایرج مصداقی) که بخاطر دلارهای رجوی و ادامه حیات خویش که نام فعال سیاسی و حقوق بشر را یدک می کشد، هر از چندگاهی با چند انتقاد آبکی خود را منتقد مجاهدین جا می زند. برای وی مهمترین چیز شهرت و حضور در رسانه های غربی برای مطرح شدن و فروش کتاب و بدست آوردن دلارهای بیشتر است و در این راستا جان و کرامت انسانهای دربندی که اسیر رجوی هستند مهم نیست وگرنه اینگونه واقعیتها و حقایق را واژگون و کتمان نمی ساخت. سه سال پیش برای ایشان یک ایمیل فرستاده بودم که ضمن شرح جنایتهای رجوی در اشرف، از او خواسته بودم هر سوآل و ابهامی دارد به من بگوید تا شرح دهم و او را از ناآگاهی و بی دانشی در مورد مناسبات مجاهدین بیرون بیاورم ولی …

با آقای مصداقی در معنی امنیت و تروریسم مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

2012-09-02
بهار ایرانی، دوم سپتامبر 2012: … تنها فاکتوری که در ظاهر امر مصداقی را با مجاهدین دارای زاویه می کند، این است که ایشان نه بطور مستقیم و شفاف از مجاهدین حمایت می کند و نه در سایت های سازمان قلم می زند. اما با هر موضوعی و در هر کجا که قلم می زند، به نوعی می شود سمپاتی و تمایلات او را به مجاهدین و لاجرم استراتژی مسلحانه در سایه آنها ردیابی کرد. آخرین مقاله ایشان در سایت خبرنامه گویا با عنوان دلایل اتخاذ اقدامات امنیتی اجلاس «غیرمتعهدها» در تهران در خصوص برگزای اجلاس غیر متعهدها ضمن گمانه زنی درباره دلایل تعطیل کردن ادارات در زمان برگزاری اجلاس بطور مشخص روی موضوع احتمال اقدامات تروریستی در زمان برگزاری اجلاس و به عنوان دلیل عمده و محوری، تمرکز و تأکید دارد. هر چند او تلاش می کند این احتمال را …

روزگار غریبی است نازنین سازمان مجاهدین به چه روزی افتاده! چه کسانی می خواهند این مرده را تطهیر کنند!

2012-03-22
محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و دوم مارس 2012: … به جدید ترین نمونه که آقای ایرج مصداقی در ناآگاهی تمام دست به تطهیر زده است اشاره می کنم . در تاریخ 24 اسفند 1390 آقای ایرج مصداقی در مقاله ای به عنوان ( چه کسی خامنه ای را در تیر ماه 60 ترور کرد ؟ شروع می کند با آسمان ریسمان بافتن ها می خواهد ثابت کند که ترور خامنه ای در سال 1360 کار سازمان مجاهدین نبوده بلکه کار گروه فرقان بوده . درست است به آدم مرده هر انگی را می شود نصبت داد ،روزگاری بود مسعود رجوی پدر مادی و معنوی داشت ، بانام صدام حسین تکریتی . رجوی با اتکا به وی فکر می کرد قدرتمند ترین است . با کلت اهدائی پدر که در نشست ها بکمر می بست در بالای سن شروع می کرد به رجز خواندن ، آن هم برای افرادی که از تمام دنیا بی خبر بودند و هستند . رجز خواندن های آن زمان …

فرقه تروریستی رجوی مسبب اصلی اعدام 1770 زندانی سیاسی تواب درسال 1367

2011-08-05
الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، پنجم اوت 2011: … تعداد دقیق اعدام شدگان و آمارهای تقلبی فرقه رجوی وشرکا درحالیکه منابع مستقل مدافع حقوق بشر تعداد اعدام شدگان را با قید کامل مشخصات 1770 نفراعلام کرده اند _وسازمان عفو بین الملل این تعداد را ” حدود 2000 نفر اعلام نموده است _ از آمار تقلبی _دروغ وغیرمستند فرقه تروریستی که بگذریم یکی از اعضای تواب و جداشده این گروه بنام ” ایرج مصداقی ” نیز که خود را از زندانیان دهه شصت اعلام می کند واز کنار علت اتهامش باشیادی می گذرد نیز آمارهای غیرمستند ودروغ درمورد این اعادم شدگان ارائه می دهد _ ایرج مصداقی سعی می کند با داستان سرایی های خنده دار چنین وانمود کند که دراین مورد اطلاع صحیح ودقیق دارد _ که البته ایشان …

آقای ایرج مصداقی باید جلاد را محکوم کرد نه قربانی را. ظالم را افشاکرد نه مظلوم را

2010-03-06
مجید روحی، وبلاگ روحی، ششم مارس 2010:… آقای ایرج مصداقی کتمان یا تلاش ، برای مخدوش کردن واقعیت چهارسال « زندان تیف » که چون داغ ننگی در کارنامه مسعود و مریم رجوی و آمریکا به طور مشترک ثبت شده ، کارساده ای نیست ، یا لااقل اکنون دیگر کار ساده ای نیست که جداشده ها ازبند رها شده و بعضا در کشورهای اروپائی و سایر کشورها به سرمی برند …

مطبوعات آمریکایی، حسن داعی الاسلام، ایرج مصداقی و فرقه تروریستی رجوی (2)

2008-04-10
منظر جاوید، ایران گلوبال، دهم آوریل 2008:… … در چارچوب سیاست و خط مشی جدید مجاهدین مدتی است که حسن داعی و ایرج مصداق اعضای مورد اعتماد دستگاه رهبری مجاهدین فعال شدند ایرج (مصداقی) چهره های مستقل اپوزیسون مثل نوری زاده ؛ فرشاد ابراهیمی و مسعود بهنود و دیگری یعنی حسن داعی در عرصه بین المللی فعال شدند نوشته هایی که بنام این دو نفر انشتار یافته را یک بار دیگر بخوانید این نوشته بصورت تیمی و از جانب افراد متخصص تهیه شده است صد ها منبع و ماخذ و نقل قول دارد و کسانی که در رشته علوم سیاسی تز دکترا نوشته اند می دانند که این کار یک نفر فعال سیاسی نیست …

کلامی چند در جواب به… – شما به شهادت نوشته ها و گفته هایتان در نگرانی گذشتن مردم ایران از مرز بین واقعیت و حقیقت به سر می برید

2008-01-07
محمد حسیبی، ششم ژانویه 2008:… نامه آقای ایرج مصداقی که در زیر ملاحظه می شود در جواب نامه کوتاهی است که نویسنده این نوشتار در رابطه با تلاشی که چندی پیش برای حمایت از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در کمپ تیف واقع در عراق آغاز کردم به ایشان نوشته بودم…