نگاهی کوتاه به فرازهایی از سخنان مریم رجوی

نگاهی کوتاه به فرازهایی از سخنان مریم رجوی

Camp Ashraf 90صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم آوریل 2017:… حکومت صدام سرنگون شد وشما بعنوان ادوات او مسلما ازحقوقی که دردوران او برخوردار بودید، خلع شدید واشرف نیز بموجب رای دادگاه  قابل پس گرفتن شد وزمانی که بعد ازاخطارهای مکرر ودرخواست های مسالمت جویانه ی حکومت عراق ، آنجا را ترک نکردید، ارتش وپلیس عراق مجبور به رفع تصرف عدوانی شد و اعضای ساده لوح وبی اطلاع سازمان …

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

https://iran-interlink.org

نگاهی کوتاه به فرازهایی از سخنان مریم رجوی

20/01/1396

رسانه های رجوی می نویسند :

” مریم رجوی (در) سخنرانی برای بزرگداشت شهیدان حماسه فروغ اشرف در ۱۹فروردین ۱۳۹۰: هموطنان عزیز، خواهران و برادران! در این جا جمع شده‌ایم برای بزرگداشت ششمین سالگرد حماسه فروغ اشرف در ۱۹ فروردین۱۳۹۰، یک پایداری خیره‌کننده، یک نبرد پرافتخار و یک رویارویی نابرابر میان دست‌های خالی اما قلب‌ها و سرهای پرشور با قوای سراپا مسلح دولت دست‌نشانده ولایت فقیه در عراق”.

اشرف پادگان متروکه ای بود درعراق وجزئی ازاراضی این کشور که صدام دربرابر خوش خدمتی ها، آنجا را به همراه اراضی  اطراف متعلق به بعضی ازمردم عراق به مسعود رجوی بخشیده بود به همراه مبالغی کلان  که برای خود بساط شاهانه ای درآنجا پهن کرده و البته درکنار آسایشگاه ها ، زندان وهرچیزدیگرهم که برای نگه داشتن و حکومت کردن براعضای سازمان که اغلب بانیت ساده لوحانه ی خدمت به ” خلق قهرمان ” درآنجا حضور داشتند ، لازم بود ساخته شود.

حکومت صدام سرنگون شد وشما بعنوان ادوات او مسلما ازحقوقی که دردوران او برخوردار بودید، خلع شدید واشرف نیز بموجب رای دادگاه  قابل پس گرفتن شد وزمانی که بعد ازاخطارهای مکرر ودرخواست های مسالمت جویانه ی حکومت عراق ، آنجا را ترک نکردید، ارتش وپلیس عراق مجبور به رفع تصرف عدوانی شد و اعضای ساده لوح وبی اطلاع سازمان بدستور شما زن وشوهر ، دربرابر نیروهای نظامی وانتظامی خشونت بخرج دادند وآنها چاره ای جز توسل به اعمال اراده واجرای حکم دادگاه عراقی ، نداشتند!

اسرای فریب خورده ی شما ، چنان گوی های سنگینی بسوی خودروهای عراقی پرت کردند که شیشه ها ی ضد گلوله ی این خود روها ترک های عمیق درحد سوراخ شدن برداشته بود وآنگاه انتظارداشتید که نیروهای این حاکمیت جدید که بذل وبخشش های صدام رابرسمیت نمیشناخته وبا رای مردم برسرکار آمده بودند، درمقابل این خشونت تعدادی از شهروندان یک کشور خارجی وآنهم دراراضی خودشان ، دسته گل تقدیم تان می کردند!

راست تر آنست که این بیچارگان جان خود را مانند یک موش آزمایشگاهی درمقابل تحلیل های رجوی که میخواست بداند با این هیاهو میتواند اسرایش را درعراق نگه دارد یانه ، ازدست دادند!!

مریم خانم میگوید:

” در آن روز هاموی‌ها و زرهی‌های دشمن از روی تن‌های مجاهدین عبور کردند، گلوله‌هایشان سینه‌ها و سرهای مجاهدین را از هم شکافت و ۳۶ مجاهد خلق جانهای بی‌تاب خود را نثار آزادی ایران کردند، اما در پایان نبرد، طرف عاجز و درمانده، خامنه‌ای بود و مالکی که در تسخیر اشرف شکست خورده بودند؛ حال آن‌که این مجاهدین بودند که به‌رغم همه داغ‌ها و جراحتها و شهادت‌ها، سرفراز و پیروز پرچم آزادی را برافراشته نگاه داشتند “.

این چه نوع آزادی بود که پرچمش اینگونه برافراشته شد؟! اصرار برماندن درخاک یک کشور وبدتر، دخالت صریح درامور داخلی آن با جمع کردن روسای قبایل دراشرف و… ، چه ارتباطی با آزادی دارد؟!

آیا شما تصرف عدوانی ودهن کجی به حق حاکمیت یک کشور را که دراصل تجاوزی در وسع خودتان  برعلیه عراق بود ، آزادی مینامید؟!

همچنین :

” سلام بر خواهران عزیز و شهیدم … قهرمانانی که از همان روز، با رزم و پاکبازی و با خونهای مطهر خود، پیشاپیش هزار زن قهرمان، بنای عظیم شورای مرکزی جدید سازمان مجاهدین خلق ایران را بنیاد گذاشتند “.

این شورای بی بو وخاصیت ، قبلا هم بنام شورای رهبری وجود داشت وتغییر نام آن چیزی را تغییر نمی دهد!

این شورا آلت دست مسعود رجوی بود که با مشاطه گری مریم ، مردان هم ردیف رجوی را که ممکن بود فرصتی برای اعتراض به خودکامگی های رجوی پیدا کرده وانرا علنی کنند ، منکوب نماید !

علاوه براین، شورای رهبری همه گونه امکانات عیش ونوش رجوی را فراهم میکرد ودراین خصوص، رجوی چیزی کمتر از زندگی هزارویک شب گونه ی پادشاهان نداشت!!

وهمینطور:

” و سلام بر برادران عزیز و شهیدم… قهرمانانی که از همان روز، تشکیلات پولادین برادران را در سازمان مجاهدین خلق ایران به‌پاکردند و بار دیگر پرچم فروغ جاویدان را در فروغ اشرف به اهتزاز در‌آوردند”.

درمورد پولادین بودن این تشکیلات واینکه طبق اعلام خودتان بیش از 1000 نفر نفوذی وزارت اطلاعات درآن حضور داشته اند، دیگران حرف های مبسوطی زده اند که من تکرار آنها را لازم نمیدانم!

ناآگاهی تاریخی این خانم ( رهبر موقت باند رجوی ورئیس جمهور مادام العمر او) درپاراگراف زیر چهره مینماید :

” چه کسی نمی‌داند که اگر خمینی و خلافت و ولایت‌فقیه او تحت عنوان شیعه نبود، جهان مطلقاً با پدیده‌یی به‌عنوان داعش و خلیفه‌گری سنی که معلول بلافصل فاشیسم دینی است و خمینی بنیانگذار و آغازگر آن بود، مواجه نبود “.

یعنی شما با تحرکات چند صد ساله ی انگلستان برای تولید اختلاف در میان مسلمانان که درراستای استعمار واستثمار هرچه بیشتر آنها بود، ندارید؟

دراین موردمن کلام زیبای برتولت برشت را به یادتان میاندازم :

” آن کس که حقیقت را نمیداند بی شعور است و آنکه میداند وآنرا دروغ مینامد، تبهکار است “.

شما درکدام یک ازاین دوصف قرار دارید؟؟

شما بنوعی اذعان دارید که افراطگرایی اسلامی ازشیعه برخاسته است وحال آنکه یک نفر با دانش کم تاریخی میداند که وهابیون دست پرورده ی انگلیس واخوان المسلمین ازمیان شیعیان برنخواسته اند!

آیا میدانید که این وهابیت ، دراوان تشکیل خود به شهر کربلا حمله نموده و قبور شهدای آنرا تخریب کرده وتمامی افراد ذکور راازدم تیغ گذرانیدند تا شیعه گری را براندازند؟؟

اگر نمید انید که خیلی کم سوادید واگر میدانید، چگونه است که حسین حسین گویان دررکاب ترکی الفیصل وهابی ، ناز وکرشمه ریخته وازاومیخواهید که شر وجودی مسعودرجوی را با اعلام اینکه مرحوم شده، ازسر تشکیلات کم کنید   وبا این حساب آیا صورت مزور وجنایت کار نیستید؟؟!!

ایضا :

” فکرش را بکنید که اگر همین عکس‌العمل و جواب و مقابله این بار در برابر حمله شیمیایی رژیم اسد و کشتار مردم بی‌دفاع و کودکان بی‌پناه، در ۴سال پیش در سوریه انجام می‌شد، آیا امروز آرایش و چهره منطقه با ۱۱ میلیون آواره سوری و میلیونها پناهجو، بالکل متفاوت نبود ” ؟

اولا عدم همکاری آمریکا درمورد بود ونبود این بمباران شیمیایی، خبر را درهاله ای ازابهام قرار داده و خیلی ها را باین تصور انداخته که نکند نقشه ای برای مشروع جلوه دادن این تجاوز موشکی بوده است ؟!

ثانیا، آمریکا با قطع منابع مالی وحساب های بانکی تکفیریها میتوانست نگذارد که کسی درسوریه کشته شده و این موشک پرانی ها لازم باشد!

اوضاع تجربه شده نشان می دهد که این کار برای آمریکا راحت نبوده  بطوری که حالا هم نیست وزمانی راحت خواهدبود که آمریکا آمادگی شرکت در یک جنگ نابودکننده ی تمام جهان را داشته باشدکه ظاهرا آقای کیسنجر- بعنوان یک تئوریسین دنیای سلطه گر- چنین چیزی را صلاح نمیداند!!

من پیشاپیش، مفقودشدن 36 موشک فوق مدرن امریکائی در فضای سوریه را بشما وازطریق شما به اربابان تان تسلیت میگویم!!  

مریم رجوی درالبانی است :

” در زمان تحویل سال، من در همین‌جا در تحریم شعبده انتخابات آخوندها در ایران دوباره تأکید کردم که رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران تغییر رژیم ولایت‌فقیه، است که غاصب حق حاکمیت مردم ایران است. ..”.

پس مشکلات اعضای دربند حل نشده وشما کماکان درآلبانی تشریف دارید؟؟

چطور است که بادعوت از سازمان های سیاسی ایرانی وغیر ایرانی ، یک کنگره برگزار کنید تا اینگونه مشکلات خود را با رای واقعی اعضا ء حل کنند؟؟!!

افرادی مانندمن حاضرند به همراه جداشدگان از سازمان واعضای خانواده های گرفتاردر سازمان ، دراین کنگره شرکت نموده وبه تعیین تکلیف این افراد کمک کند!

به ایام انتخابات هم وقت زیادی نمانده وخواهیم دید که مردم چکار خواهند کرد وشما بخاطر صدور چک بی محل ازطرف مردم ، چه میزان  رسوایی بیشتری را تجربه خواهید کرد.

عجله نکنید عزیز برادر!

صابر

*** 

Ashraf camp Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) April 2011

https://youtu.be/2W17BX3t4GI

فاجعه کمپ اشرف نوزدهم فروردیایرج شکری: سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین 

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28929

این انتقال، نمایانگر موفقیت نسبی خانواده های گرفتار بود!ا 

 کمپ بدنان اشرف تعطیل شدصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پنجم آوریل ۲۰۱۷:… این سخنان مریم رجوی با آن جلسات پرتعداد وپرهزینه اش که دادن استاتوی دائمی به کمپ لیبرتی را خواستار میشد و آن حرف معروف مسعود که ” اگر کوه ها بجنبند اشرف نخواهد جنبید ” درتعارض کامل است! درست آنست که باند رجوی بعلت ماهیت عمیقا فرقه گرایانه ی خود که دمخوری … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشخبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟!ا

https://iran-interlink.org

این انتقال، نمایانگر موفقیت نسبی خانواده های گرفتار بود!

۱۶/۰۱/۱۳۹۶

کسی که با فرقه ی رجوی آشنائی مختصری دارد، با نام عارف شیرازی ونوشته های منتسب به او – که با سخنان مریم ومسعود رجوی مویی نمیزند- آشناست!

درست است که این خود شیطان است که شر براه میاندازد اما او بدون وجود ” عمله ی شیطان ” قادر به انجام کارهای شریرانه ی خود نیست ومن چون ازکم وکیف موقعیت عارف شیرازی خبری ندارم ، نمیدانم که او شخص رجوی یا حواریون نزدیک اومیباشد یانه ،  وبنابراین نمیدانم که او خود شیطان است یاازعمله های آن!

موضوع ازهرقرار که باشد ، تخلص این شخص با آن قلم درخدمت استبداد وخودکامگی به عارف شیرازی ، شباهت کاملی با کچلی دارد که ” زولفعلی ” اش مینامند!

فرد موصوف درمقاله ای با نام ” پیروزی های درخشان مقاومت و شکست های بزرگ رژیم آخوندی ” آورده است :

” سال ۹۵ سال درخشش و اعتلاء روزافزون مقاومت مردم ایران، سال درهم شکستن محاصره ۱۴ ساله مجاهدین، سال برباد رفتن همه سرمایه گذاری های رژیم ضدبشری برای نابودی تنها آلترناتیو دمکراتیک و سازمان یافته خودش بود… و در یک کلام سال نجات تنها سرمایه مردم ایران در نبرد سرنگونی از چنگال رژیم جنایتکار و حفظ و حراست از تنها آلترناتیو سازمان یافته، متشکل و مستقل و مردمی که طی ۳۸ سال گذشته همواره آخوندها در صدد نابودی تمام عیار آن بوده  وهمیشه بقاء رژیم خود را در نابودی آن و نابودی خود را در بقاء آن آلترناتیو دیده اند” .

مشکل دراینجاست که ما درتمامی این ۴دهه ی شرم آور زندگی سیاسی  این مجاهد نماها، سالی را پیدا نمیکنیم که بهترین سال برای فرقه ی رجوی نباشد و به تبع این تجربه ۴ دهه ای، اعلام این چنینی سال ۹۵، انگیزه ای درما تولید نمیکند!

البته محاصره ی ۱۴ ساله ی مورد ادعا، ازطرف شخص مسعود رجوی بوده وبنابراین اگر بد بوده واذیت تان میکرد، تمام فریادهایتان را- اگر خود اونباشید- برسر مسعود بکشید!

بلی!

خروج از کمپ های اشرف ولیبرتی ، امتیازی بود که اعضای تیره بخت تشکیلات رجوی بدست آوردند واز این بابت مرهون تلاشهای شبانه روزی خانواده های بشدت خسران دیده ی این محاصره شوندگان ازطرف مسعود رجوی هستند!

دیگر اینکه من هرگز نمی دانستم که مردم ایران این قدر بدبخت هستند که سرمایه ی اصلی شان تشکیلات رجوی است واگر واقعا چنین است وا اسفا به حال مردم ایران!!

عارف شیرازی خواب وخیال های خود را اینگونه توصیف میکند:

” از طرف دیگر سال گذشته سال پایان پیروزیهای بادآورده برای آخوندها، پایان دوران طلایی اوباما و پایان چشم فرو بستن اصحاب مماشات بر جنایات آخوندی در حق مردم و مقاومت ایران و بر یکه تازیهای رژیم در منطقه و سیاست صدور تروریسم آن بود. سال پشت کردن روسیه به آخوندها و سال شروع جاروشدن رژیم از منطقه بود”.

من فعلا با رفتار آخوندها با مردم ایران کاری ندارم ولی میدانم که این مردم با اکثریت مطلق زحمتکش، دردوران اوباما با آن تحریم های ظالمانه به خاک سیاه نشانده شدند واصلا کار هررئیس جمهور آمریکا ، دفاع ازحق مردم ایران نیست !

کسانی که فکرمیکنند وظیفه ی یک رئیس جمهور امریکا صدور دستور بمباران بشر دوستانه ؟؟!!کشورها برای آزادی مردم آنجاست ، وطنی بنام ایران ندارند!!

به موضوع روسیه که می رسیم باید گفت الفت موجود بین این کشور و ایران با ملاطی بوجود آمده و بهم پیوسته که آمریکا و ناتو تهیه دیده اند!

هردو کشور ازطرف این سلطه گران بطور یکسان تهدید میشوند و منافع مشترکی درهمکاری باهم پیدا میکنند واین منافع مشترک بارفع این تهدید ها کم رنگ تر میتواند باشد وبنابراین پشت کردن روسیه به ایران وبرعکس ، بیشتر دردست این سلطه گران است وچه بهتر که بجای قراردادن آرزوها برواقعیت، این توصیه ها را به آنها بکنید!!

درادامه :

” نگارنده اما در اینجا تنها بر بزرگترین پیروزی تاریخی مقاومت مردم ایران و مهمترین ضربه استراتژیک بر پیکر فرتوت رژیم ضدبشری متمرکز می شود. خانم رجوی در جشن نوروزی رزمندگان آزادی در آلبانی در این رابطه گفت: «سال گذشته سال سرفرازی مجاهدین به خاطر ۱۴ سال پایداری پرشکوه و سال درخشش مقاومت در انتقال پیروزمند اعضای مجاهدین بود که به خصوص تحت رهبری و هدایت مسعود توانست طرح خامنه ای برای  انهدام این جنبش را به شکست بکشاند”.

این سخنان مریم رجوی با آن جلسات پرتعداد وپرهزینه اش که دادن استاتوی دائمی به کمپ لیبرتی را خواستار میشد و آن حرف معروف مسعود که ” اگر کوه ها بجنبند اشرف نخواهد جنبید ” درتعارض کامل است!

درست آنست که باند رجوی بعلت ماهیت عمیقا فرقه گرایانه ی خود که دمخوری زیادی با ” ماکیاولیزم ” ودروغگویی دارد، مجبور است که هر شکستی را به حساب پیروزی گذاشته وجنجال آفرینی کند وروزگارش بدون جنجال سیاه میشود : ” یالان ساخلار اوردونی- پالان ساخلار … = اردو را با دروغ و چهارپا را با پالان میتوان آرام کرد- ضرب المثل ترکی”.

بازهم :

“… رژیم تلاش داشت حتی المقدور از انتقال جمعی مجاهدین به خارج عراق جلوگیری کرده و آنها بصورت پراکنده به کشورهای مختلف منتقل شوند. در یک کلام سقف تلاش و خواست رژیم نابودی مجاهدین و کف آن پراکنده کردن آنها در کشورهای گوناگون بود. بعبارت دیگر خواست حداکثری رژیم در رابطه با مجاهدین نابودی و حذف فیزیکی آنها یا تسلیم شدن آنها و خواست حداقلی آن پراکنده نمودن آنها در کشورهای مختلف بود “.

من دراینجا هم با ماهیت رژیم وهم باند رحوی کاری ندارم ولی نمیتوانم نگویم که موضع هرحکومت درمورد گروه های براندازی بشدت وحدت باند رجوی ، بی ضرر کردن آنست وطبیعی است که جمهوری اسلامی ایران بخواهد که چنین کند ومسلم است که پراکنده کردن این نوع نیرو وتحمیل حداکثر هزینه های ممکن به آنها ازاصول برخورد با این نوع جریانات درهرکجای جهان است!

درطرف دیگر قضیه، خواسته های رجوی با محوریت نگه داشتن این نیروها درعراق، کشاندن نیروهای نظامی آمریکا به عراق ودور حصارهای اشرف وسپس لیبرتی ومسلح ساختن اعضای تشکیلات به سلاح های گرم بود که محقق نشد وراضی به انتقال آنها به آلبانی که بمنزله ی یک موفقیت مرحله ای برای خانواده های گرفتاربود!

همچنین :

” …حال این پولادهای آبدیده پس از پشت سرگذاشتن این دوره ۱۴ ساله و با سابقه ۵۰ ساله مبارزاتی و سازمانی و با عبور از توطئه ها و فتنه ها و با پشت سرگذاشتن انواع آزمایشها، بعنوان تنها گنجینه ملی و میهنی و تنها سرمایه مردم ایران در نبرد سرنگونی و بعنوان تنها آلترناتیو متشکل و سازمانیافته بمراتب برای رژیم خطرناکتر می باشند و می روند تا بهره گیری از شرایط مساعد داخلی و بین المللی و در عین حال با اتکاء به شعار «کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من» رژیم ولایت فقیه را جارو کرده  و آنرا بگور تاریخی خود بسپارند و آزادی و بهروزی و نوروز پیروز را برای مردم ما به ارمغان بیاورند”.

 درعرض ۳۶ سال گذشته، ما سازمانی را با اهداف ونامی که حنیف نژادها برآن انتخاب کرده بودند، سراغ نداریم!

پس لطف کرده و ۳۶ سال ازاین ۵۰ سال را کم کن که بماند ۱۴ سالش!

دراین ۱۴ سال ، تنها نام فریبنده ای از این تشکل اولیه باقی ماند واین تشکل به آلات لهو و لعب رجوی ومریم خانم وآزمایشگاه موشی برای ارزیابی تئوری های مغز بیمار رجوی تبدیل شد وهیچ قرابتی با منافع ” خلق قهرمان ” نداشت وسازمانی که اینگونه بیگانه با مردم باشد- ومعتقد به انجام اعمال خشونت باری که بعلت پیری اعضای اسیرش ، ازاین آلت فعل بی بهره است – نمیتواند پولادین باشد!

اوضاع جهانی تنها کاری که توانست بنفع اعضای رجوی بکند ، بندی کردن آنها درآلبانی بجای عراق بود که بازهم جای شکرش باقی است ومن این توفیق نسبی را به این اعضای ستمدیده ی تشکیلات رجوی تبریک میگویم و آرزومند توفیق بیشتر آنها وتجربه کردن زندگی آزادتر میباشم!

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28917

تضاد تیتر و متن مطلب درنوشته های فرقه ی رجوی!ا 

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم آوریل ۲۰۱۷:… پس ” پارلمان انگلستان ” نبوده ، بلکه جامعه ایرانیان مقیم انگلستان بوده که فرقه ی رجوی از این جوامع خلق الساعه و یا دربهترین حالت تک عضوی، فراوان دارد ودرهمه جای جهان پارلمانتاریست هایی که حق الزحمه ای بگیرند یا مامور معذور سرویس های خصوصی باشند، تاازاین تبریک ها بگویند … 

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویسیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

https://iran-interlink.org

تضاد تیتر و متن مطلب درنوشته های فرقه ی رجوی!

۱۴/۰۱/۱۳۹۶

تیتر یک خبر اعلامی در رسانه های باند رجوی چنین است :

” پارلمان انگلستان: فراخوان به تغییر دموکراتیک در ایران حمایت از شورای ملی مقاومت “

اما دراصل خبر آمده است :

۲۸مارس ۲۰۱۷، یک گردهمایی به‌مناسبت نوروز ۹۶ در پارلمان انگلستان توسط جامعه ایرانیان مقیم انگلستان برگزار شد. در این گردهمایی، گروهی از نمایندگان هر دو مجلس پارلمان از تمام احزاب سیاسی انگلستان، شرکت کردند و سال نو ایرانی را تبریک گفتند “.

پس ” پارلمان انگلستان ” نبوده ، بلکه جامعه ایرانیان مقیم انگلستان بوده که فرقه ی رجوی از این جوامع خلق الساعه و یا دربهترین حالت تک عضوی، فراوان دارد ودرهمه جای جهان پارلمانتاریست هایی که حق الزحمه ای بگیرند یا مامور معذور سرویس های خصوصی باشند، تاازاین تبریک ها بگویند، وجود خواهند داشت ! 

درادامه :

” نمایندگان مجلسین عوام و اعیان طی سخنانی فرارسیدن نوروز را به مردم ایران به‌ویژه به مجاهدان اشرفی تبریک گفتند. آنها نگرانی خود را نسبت به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران، … ابراز کردند “.

آنها به چه دلیل باید دوست ما ایرانی ها باشند و بخواهند فرا رسیدن نوروز را بما تبریک بگویند؟ چه منافعی دراین کار دارند واگر بگویید که انسان دوستی شان گل کرده، من به آنها توصیه میکنم  که این عواطف؟! انسانی را نثار موکلین خود کنند وبا کمک به برافروختن جنگ های گوناگون، این هموطنان خود را به کشتن ندهند!

رعایت حقوق بشر چه دردی ازاین آقایان ویا خانم ها را درمان میکند که به نقض آن درایران اعتراض کنند؟!

یکی ازموارد رعایت حقوق بشر عدم زورگویی وسلطه گری است که دولتمردان این پارلماتاریست ها به وفور میکنند وبنابراین این فشارها را باید بردولت های خودشان اعمال کنند وبعد وقتی که سیاستهای داخلی وخارجی خود را کاملا انسانی کردند، آنگاه به سراغ ما آمده واشک تمساح برایمان بریزند!

همچنین :

” سر دیوید ایمس نماینده پارلمان، و رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، تأکید کرد …من به همکارانم می‌پیوندم و از دولت انگلستان مصرانه می‌خواهم بر اعمال اقدامات تنبیهی در موارد نقض حقوق‌بشر در ایران تمرکز کند و برای اخراج کامل سپاه پاسداران و مزدوران وابسته به آن از سوریه، عراق و منطقه به‌عنوان یک گام اساسی برای ثبات در خاورمیانه، که خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران بارها بر آن تأکید کرده است، با متحدانمان دست به‌عمل بزند“.

 حضور ایران دراین موارد قانونی بوده  واین ” سِر”  اگر ریگی درکفش ندارد ،چرا این توصیه را به  دولت های امریکا، فرانسه، انگلستان، ترکیه  و… که جملگی  بطور اشغالگرانه وارد کشور سوریه شده اند، نمیکند؟؟!!

ونیز :

” استیو مک کیب، عضو برجسته کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، گفت، ”نوروز یک زمان برای نوسازی و تولد مجدد است. ما باید از این زمان برای تجدید فراخوانمان به انتخابات آزاد و عادلانه در ایران، احترام به حقوق‌بشر و فرصت برای اپوزیسیون در برپایی یک ایران آزاد و دموکراتیک، بر اساس جدایی دین از دولت، استفاده کنیم“.

خصوصیات این نوع جلسات نشان می دهد که منظور ازاپوزیسیون، باند رجوی است که ما عملکرد برده دارانه اش را نسبت به نزدیکترین افرادش شاهد بوده ایم!

من فکر نمیکنم یک انسان عاقلی درایران طرفدار این نوع دموکراسی وسکولاریزم ( جدائی دین ازدولت ) باشد که درمناسبات باند رجوی ، دهه هاست که ساری وجاری است!!

مگر شما نشنیده اید که مسعود رجوی به کمک همین مریم بغل دست تان، خودش را به مقام اولوهیت رسانده است؟ کسی که مریم درباره اش گفته که انکار او گناه تر ازانکار خداست !

با این طرز تفکر، تشکل هایی با رهبریت این زن ومرد ، چگونه میتوانند اعتقادی به جدایی دین و دولت داشته باشند؟!

با این حال اگر این نوع مناسبات را مفید به فایده میدانید ،  درستتر است که آنرا دروهله ی اول به مردم انگلستان عرضه کنید!!

بازهم:

” لرد کاتر .. گفت: برای من افتخار بزرگی است که در برنامه‌های زیادی از مقاومت ایران از جمله گردهمایی‌های پاریس باشم و با خانم رجوی و برنامه ده ماده‌ای که برای ایران فردا ارائه کرده آشنا شوم. برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی، چیزی است که هر کشوری در این جهان باید به‌دنبال آن باشد. خانم رجوی یک انسان برجسته است، من بارها با او دیدار کرده‌ام و همه ما باید به‌خاطر رهبری او و راهی که با اشتیاق آن را ادامه می‌دهد افتخار کنیم ما بیشترین تلاشمان را برای مطرح کردن اهداف خانم رجوی در هر دو مجلس می‌کنیم و به مبارزه خودمان برای حمایت از مردم ایران ادامه خواهیم داد” .

 بسیارخوب!

همه اش را برای خودتان بردارید وزمانی که این برنامه محک تجربه خورد ودرست ازآب درآمد، بما هم عرضه کنید!

 اصلا چطور است جامعه ی انگلستان هم برای یک بار که شده، این بار موش آزمایشگاه ترشحات ذهنی مریم رجوی باشد که چیزی جز تحقیر انسان ها ومشاطه گری برای  مسعود رجوی ، درکارنامه اش ندارد؟!

صابر

*** 

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

پارلمان بریتانیا علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجویتابلوی ورود ممنوع پارلمان انگلیس مقابل منافقین

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28879

مسبب اصلی این هولو کاست کیست ؟ 

داعش امریکایی رجوی مجاهدین خلقصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۷:… اگر قرار بود که آمریکا درد ورنج مردم سوریه ویا عراق، لیبی  و… باشد ، اجازه نمی داد که صدها گروه تکفیری و … برعلیه ملت ودولت سوریه تشکیل شود ودراین مورد قطع حساب های بانکی آنها با فشار دکمه ی یک کامپیوتر ، کافی بود که نکرد ودرماهیت اش هم نیست که بکند! آمریکا برای …

داعش امریکایی رجوی مجاهدین خلقچه کسی حسرت آویختن به آمریکا را دارد؟؟؟

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

https://iran-interlink.org

مسبب اصلی این هولو کاست کیست ؟

۰۸/۰۱/۱۳۹۶

باند رجوی که سرنوشت خود را بدجوری به تحولات سوریه گره زده وتقریبا نصف برنامه های تلویزیونی ورسانه های اینترنتی خود را به تحریف بی شرمانه ی حوادث این کشور اختصاص داده ، در خبری با عنوان ” هولوکاست دیگر در سوریه ” نوشته است :

” در جلسه استماعی در سنای آمریکای برخی سخنرانان جنایاتی را که توسط رژیم اسد در سوریه اتفاق می‌افتد با هولوکاست مقایسه کردند: سناتور بن کاردین در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: شش سال است مردم بیگناه سوریه به‌عنوان بخشی از کارزار نظامی، هدف قرار گرفته‌اند دیگر نمی‌توان بیش از این اینها را نادیده گرفت. سند وجود دارد که ۳۰هزار اعدام صحرایی در سوریه بوده است. ما باید مسببین این جنایات را به پای میز محاکمه بکشانیم. اگر اینکار را نکنیم اینها تکرار می‌شود. ما در قبال انسانیت مسئولیت داریم. به مردم سوریه و جهان متعهد هستیم. ما مسببین را به پای حسابرسی می‌آوریم “.

درجواب این سناتور سخنگوی اب رثروتمندان آمریکا باید گفت که درزمانی که  تعدادی از مردم صلح جوی سوریه به خیابانها ریخته ومطالبات مدنی خود را مطرح کردند و اخوان المسلمین سوریه ( اینک ارتش آزاد و…) با دخالت سریع مسلحانه، این تظاهرات را به جنگ تبدیل کرد ، شما چه کاری درجلوگیری وتسری آن به سایر نقاط سوریه انجام دادید؟!

زمانی درهمان ابتدای کار که بافشار روسیه واحتمالا ایران ، بشار اسد حاضر به مذاکره شد وفرانسه و … با گفتن اینکه بشار اسد باین زودی ازبین میرود ومذاکره معنی ندارد، مانع مذاکره شد، شما ، کنگره ودولت آمریکا چه کردید وآیا کمک کردید که این مذاکرات شروع شده وادامه یابد ؟!

مسلما که نکردید واحیانا مانند فرقه ی رجوی با دم خود گردو هم شکستید!

دراصل، آنچه را که شما قبلا تحمل میکردید وحالا با پیروزی های دولت وملت سوریه ومتحدانش بدست آمده، برای شما غیر قابل تحمل شده است!

چرا دولت آمریکا حاضر به قبول پیشنهاد روسیه مبنی برتحقیق همه جانبه ی سازمان ملل متحد درمورد استعمال سلاح های اتمی از تمام طرف های درگیر این جنگ نشد ؟

آیا این مخالفت آمریکا بدان جهت نبود که نوچه ها و متحدان ظاهری وپنهانی اش- تروریست ها – بیشتر درمظان اتهام قرار می گرفتند ؟!

چگونگی این اعدام های صحرایی ، ازطرف منابع بیطرف تعیین نشده ولی خود تروریست ها درملا عام ده ها هزار نفر را گردن زده ، غرق نموده، حلق آویز کرده ویا تیرباران نموده وفیلم های آنرا باافتخار تمام بنمایش گذاشتند وشما سناتور محبوب رجوی، چگونه است که دراین مورد لب فروبسته اید؟!

درادامه:

” المنذر: من به این‌جا آمده‌ام تا صدای قربانیان هولوکاست و سوریه باشم. درد و رنج مردم سوریه باید کانون سیاست خارجی آمریکا باشد. بی عملی در شرایط کشتار، تبانی با دشمن است. خون مردم سوریه همه جای سوریه را پوشانده است. هر بار اوباما می‌گفت دیگر هرگز، اما خط قرمزهای او به جوک تبدیل شد “.

اگر قرار بود که آمریکا درد ورنج مردم سوریه ویا عراق، لیبی  و… باشد ، اجازه نمی داد که صدها گروه تکفیری و … برعلیه ملت ودولت سوریه تشکیل شود ودراین مورد قطع حساب های بانکی آنها با فشار دکمه ی یک کامپیوتر ، کافی بود که نکرد ودرماهیت اش هم نیست که بکند!

آمریکا برای صدور بحران های دائم التزاید خود، احتیاج به این جنگ های نیابتی کم خرج تر از حضور مستقیم نظامی دارد وزمانی این عمل قطع خواهد شد که سیستم امریکائی تغییر یابد!!

اتفاقا این اوباما بود که با کمترین هزینه ، بیشترین دخالت ها را درامور کشورها نمود واو یک تئوریسین جنگ نیابتی است!!

 به ادعای رسانه های باند رجوی ،نامبرده ی اخیر به سخنان خود چنین ادامه میدهد :

” جنایات و کشتار، رو به افزایش است. تروریزم اسد و متحدانش نه تنها امنیت سوریه بلکه امنیت اروپا را هم به خطر انداخته است . انتخاب در سوریه تنها بین داعش و اسد عامل رژیم ایران نیست، انتخاب دیگری هم هست که خود مردم سوریه است یعنی ملتی که اولین بار الفبا را کشف کرد، مکانی که حضرت ابراهیم از خدا وحی می‌گرفت. دولت جدید آمریکا می‌تواند علیه جنایاتی که در سوریه اتفاق می‌افتد بایستد. مطمئن هستم که دولت ترامپ توانش را دارد که این جنایات را متوقف کند. من از شما خواهان ایجاد منطقه امن هستم تا کشتار شهروندان توسط اسد و رژیم ایران متوقف شود. امیدوارم نور آزادی بر زندانها و سیاهچالهای اسد بتابد “.

چرا کارهای داعش ( عشایر انقلابی عراقی رجوی) دست پرورده ی خود را به حساب اسد میگذارید؟!

کدام ترور دراروپا ارتباطی به بشار اسد دارد؟!

درجواب  قسمت بعدی این فرد محبوب فرقه ی رجوی باید گفت که ، متحدان سوریه وحتی خود بشار اسد ، آمادگی خود را برای برگزاری انتخاباتی که سازمان ملل متحد را هم بدرستی آن قانع سازند ، اعلام کرده ودولت جدید منتخب مردم را از مدت ها پیش برسمیت می شناسند وشما وباند رجوی هم رای شما ، بی توجه باین پیشنهادات سوریه ومتحدانش ، همچنان درصدد تجزیه وانداختن دولت سوریه میباشید وچرا؟

من فکر میکنم که سیاست های آمریکا ظرفیت قبول حضور یک دولت دموکراتیک درسوریه ای با حفظ تمامیت ارضی را ندارد!

چرا که راه طرح ” خاورمیانه ی بزرگ ” از طریق تجزیه ی تمامی کشورهای پیرامون میگذرد وزمانی که آمریکا نپذیرفته باشد که ممکن است این راه به بیراهه های خطرناکی مانند وقوع مهیب ترین جنگ جهانی ، منتهی شود ، پاشنه ی در براین روال خواهد چرخید !

علیرغم حرف های اولیه ی ترامپ واذعان باین نکته که این ایران، سوریه وروسیه هستند که عملا باتروریزم منطقه میجنگند ، بنظر می رسد اورا تهدید کرده اند که ازاین حرف ها نزند وبجای آن با پیاده کردن نیرو درسوریه – که بدون اذن دولت قانونی آن بوده و حکم تجاوز را دارد- مانع برقراری صلح وآرامش ومخصوصا مانع حفظ یک پارچگی سوریه باشد!

گویا که آمریکا درصدد برآمده با ساختن کشوری درمیان سوریه وعراق وآنهم درمنطقه ای که قسمت اعظم منابع انرژی دوکشور در آن قرار دارد و منطقه ای مناسب برای عبور لوله ی گاز قطر به اروپاست ، گلوی تعدادی ازکشورها را بفشارد واروپا را بیشتر تحت انقیاد نفتی – مالی خود قرار دهد!

صابر

*** 

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2مزدور کیست؟ من یا مسعود و مریم رجوی؟!ا

Maryam Rajavi terrorist syriaگروهک منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) رسما از داعش حمایت کرد 

فرقه ی رجوی ، سرهنگ سناتور جان مک کین و حمایت از وجدان بشری؟!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28776

سهیلا دشتی رجوی نشان، به عبث مدعی بصیرت است!(این درخشش از نور چراغها بوده خانم)ا 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سیزدهم مارس ۲۰۱۷:…  راستش را که بخواهیید، روزجهانی زن که با صحنه گردانی مریم رجوی درکمپ اسرای رجوی درآلبانی برگزار شد، ماهیتا حکم دهن کجی به زنان واین روزجهانی بود. دراصل بدترین توهین برای زنان ایران بود و و متقابلابهترین شانس برای مادران این جامعه که دوست ودشمن خود را بهتر بشناسند … 

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده به خانم ها سوزانا کلاین و کارولاین هاوارت، خیریه “زنان در جهان”

مریم رجوی روز زن مجاهدین خلقروز جعلی زن در ویترین مردانه مریم رجوی (از جعل تاریخ تا توهین به زنان ایرانی)

https://iran-interlink.org

سهیلا دشتی رجوی نشان، به عبث مدعی بصیرت است!

۲۲/۱۲/۱۳۹۵

راستش را که بخواهیید، روزجهانی زن که با صحنه گردانی مریم رجوی درکمپ اسرای رجوی درآلبانی برگزار شد، ماهیتا حکم دهن کجی به زنان واین روزجهانی بود.

دراصل بدترین توهین برای زنان ایران بود و و متقابلابهترین شانس برای مادران این جامعه که دوست ودشمن خود را بهتر بشناسند!!

بدترین ازاینجهت که حرفی درمورد این عوامفریبی مریم خانم زده نشود!

سینه چاکان ومریدان  رجوی صفحه هادرتعریف و تمجید ازاین مراسم ضد زن  تهیه  ومنتشر کرده اند وظاهرا که این روند ادامه خواهد داشت!

برگزاری مراسم روزجهانی زن ازطرف مریم که درهمکاری با مسعود رجوی معلوم الحال ومجهول المکان ومشکوک الوجود ، صدها زن را ازداشتن همسر محروم کردوبچه های آنها را بدست پرورش گاه ها با مسئولان خشن وشکنجه گر فرستاده وبنیان خانواده را در تشکیلات رجوی برانداخت ودراین راه دست به هرجنایت ممکن زد، دراصل لوث کردن این روز تاریخی است!

یک فرد ناظر ، اگر از سوابق وعلت وجودی روز جهانی زن اطلاع نداشته باشد وازطرف دیگر آشنائی نسبی با عملکرد ضد بشری رجوی وهمسرش داشته باشد وآنگاه مشاهده کند که مریم با برپائی مراسم این روز را جشن می گیرد، براحتی قضاوت خواهد کرد که این روز، حتما روزنحسی است وگرنه مریم ضد زن وضد انسان ، این روز را با این طمطراق گرامی نمیداشت ونتیجه میگیرد که روز زن ، روز بدی است !!

 “عاشقان بی قرار در حضور و ناظران بی بصر دور” نوشته ی خانم سهیلا دشتی – ازادوات رجوی – است که سخنان غیر زمینی او را که به کنار بگذاریم ، درقسمتی از آن چنین میخوانیم:

” در باره حضور مریم رجوی در جمع مجاهدین در آلبانی دلیلی بود که برای دیدن برنامه سیمای آزادی روبروی تلویزیون بنشینم. لیوان چای را هم گذاشته بودم، می خواستم به سخنرانی ها گوش کنم. روال سخنرانی هشت مارس روز زن در حداقل ده سال گذشته حول محور مسائل زنان و تبعیض ها، نابرابری ها و دردها می گذشت…”.

این مریم خانم اگر واقعا اهمییتی به این روز می داد،  می یابد ازتمام حاضرین – اعم از زن ومرد- درخواست پوزش میکرد بخاطر حقوق های انسانی ابتدائی ائی که ازآنان سلب کرده  وکمی ازلکه های ننگین گذشته اش را پاک میکرد ، که نکرد ونشان داد که  جریان برعکس است ودرحقیقت ، از اعتبار این روز برای تحمیق هرچه بیشتر این اسرا و گروگان های رجوی سوء استفاده میکند!!

درادامه ترهات این شیفته ی مسعود رجوی میخوانیم :

” در دنیای مادی امروز که همه چیز بر اساس واقعیت سخت منفعت طلبی که به سهو و یا به عمد آن را “پراگماتیسم” که در زبان فارسی “عمل گرائی” می گویند تعریف می شود؛ جائی برای وجود آرمانها و آرزوهای والای انسانی وجود ندارد؛ چه رسد به اینکه آن را به منصه ظهور برسانی. سیاستمداران کنونی جهان همه سعی بر این دارند که ثابت کنند که هر کدام بیش از دیگری “پراگماتیست” هستند و در این مسابقه نفر اول “!

آیا این قاعده شامل مریم ومسعود هم میشود؟

جواب قاطع من این است که بله!! وشما زمانی به رد این نظر من موفق میشوید که ثابت کنید که نامبردگان ازاولیاء اله بوده وانسان های مقدس سماوی هستند!!

آرمان رجوی ومریم که ازکار کرد ۴ دهه ای شان معلوم است که اینها برای رسیدن به آرزوهای پست وضد میهنی خود ، با شیطان هم بیعت میکنند، چنانکه کرده اند !

پراگماتیزم سیاستمداران ممکن است درراستای منافع ملی آنها باشد که دقیقا بخاطر این کار انتخاب شده اند و یا لااقل مدافع اقشار وطبقاتی ازکشور خود می باشند که برای موفقیت این سیاستمداران هزینه های گزافی را متحمل شده اند!

اما پراگماتیزم رجوی تنها وتنها بنفع خودش است و مریم ها هم ازاین خوان یغمائی که او دارد، به ریزه خواری مشغول اند ومیزان این ریزه خواری بستگی به  اندازه ی سر سپردگی به مسعود دارد که مسلما مریم خانم ، سهم بیشتری میبرد!!

سهیلا خانم نوشته است :

“… حال من نشسته ام و منتظر!.. پرچم سه رنگ ایران با امواج زیبائی بر روی صفحه تلویزیون می درخشد و ناگهان انفجار نور است که چشمها را خیره می کند. مریم رجوی در آلبانی، در میان مجاهدانی که سالیان برای حفاظت عقیده وآرمان آنان هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناخت. چه با شکوه و انسانی! شاید هزاران نفر دیگر هم مثل من اشک شوق از دیدگانشان سرازیر شد. شاید کمی هم احساس حسادت کردم که چرا در آن جمع نیستم. چون هر چه که سیما با دوربین هایش بتواند صحنه ها را برای ما به تصویر در آورد یک هزارم حضور در آنجا نیست. بر حسادتم کمی غلبه کردم، ولی نمی توانستم آن را انکار کنم. زیبائی و شکوه آن چنان سحر آمیز بود که نمی خواستم صحنه ای را ازدست بدهم. به خودم نهیب زدم که سالها من در برنامه های هشت مارس شرکت کرده ام و این بار نوبت آنان است که به حق پرچمدار این مبارزه هستند. نوش جانشان بگذار مریم را از نزدیک ببینند. چهره ها غرق شادی است “.

این درخشش از نور چراغ ها بوده خانم!

و مجاهدی در جند دهه ازحیات سیاسی ایران درتشکیلات رجوی وجود نداشته وبنابراین بگردید وپیداکنید که ازعقیده و آرمان چه کسانی دفاع میشده است!

دیگر اینکه به شما هموطنم توصیه میکنم که حسادت نکنید که اگر این خصلت را دردرون خود بیشتر پرورش دهید، به مریم هم حسادات کرده وباو خیانت هم خواهید کرد وجسم ناتوان ویا روح بی قرار مسعود را آزار خواهید داد!!

شاید منظورتان غبطه خوردن بوده که شما به سیاق رجویست های کم اطلاع وکم سواد ، آنرا با حسادت همسان دانسته اید؟!!

همچنین ، لازم نبود که به حال این زنان درزنجیر حسادت کرده وحتی غبطه بخورید که برای اوضاع جسمی ودماغی تان خوب نیست!

شما لااقل آزادی این انشاء نویسی ها وطرح نام خودتان دررسانه ها را دارید وزنان حاضر درخیمه شب بازی آلبانیایی مریم ، ازاین حق حقیر هم محرومند!

اینقدر ناشکری نکنید عزیز برادر!

صابر

*** 

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003نگاهی به جایگاه زنان در تشکیلات مجاهدین – به بهانه روز جهانی زن

مصاحبه با خانم مریم سنجابی به مناسبت روز جهانی زن

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیگرامیداشت زنان در روز جهانی زن

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28765

مریم رجوی نا امید ازمردم، امیدوار به امپریالیزم جهانخوار! (رجوی شلتاق، ضد ایرانی تر از ترامپ!)ا 

Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Massoud Rajavi terrorist cultصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم مارس ۲۰۱۷:… آنها ماهیتا نمیتوانند ازهموطنان تو حمایت کنند وهنوز بخاطر کودتای ۲۸ مرداد وکوتاهای بعد ازانقلاب و بنزین پاشیدن براختلافات ایران وعراق که منجر به طولانی ترین جنگ منطقه ای با آن ویرانگری ها – گاها غیر قابل جبرانش-  کرورها بما بدهکارند و بازپس دادن انها تنها قسمتی ازحسن نیت آنها را … 

مجاهدین خلق سی خرداد مزدوری وطن فروشیسیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

https://iran-interlink.org

مریم رجوی نا امید ازمردم، امیدوار به امپریالیزم جهانخوار!

(رجوی ضد ایرانی تر از ترامپ!)

” جلسه حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران در مجلس نمایندگان آمریکا “ برگزار شد ومریم رجوی با عجله ی زیاد پیامی دراینمورد صادرکرد:

” قانونگذاران محترم، دوستان گرامی! … تعداد اعدامها در دوران روحانی، با محافظه‌کارانه‌ترین تخمین‌ها به بیش از ۳۰۰۰ اعدام می‌رسد و اقدامات سرکوبگرانه رژیم هم‌چنان در حال افزایش است “.

بدین ترتیب مریم رجوی این قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا را که قانونی جز بنفع یک اقلیت سیر وآروق زن آمریکائی ، تصویب نمی کنند، دوستان خود نامیده و نشان داده که شعار استراتژیک بنیانگذاران اولیه ی سازمان مجاهدین خلق را که ” ایجاد جامعه ای بی طیقه ی توحیدی ” است ، پشیزی بیش ندانسته وبه صراحت انحلال آن سازمان ویا استحاله ی آنرا مورد تاید قرارداه است!!

اما این قانونگذاران معلوم الحال ، تاکنون افتخار دوست خطاب کردن خانم رجوی را باو نداده اند و مریم درا صل دارد شلتاقی میکند!

به مسئله ی اعدام قاتلین وقاچاقچیان درایران که برسیم ، باید گفت که اولا قوه ی قضائیه ایران ، مجبور به اطاعت از دولت نیست و بنابراین این کارها بدستور دولت انجام نمیگیرد !

ثانیا ، تعداد این اعدام شدگان با این مشخصات ، ازتعداد کسانی که به ضرب گلوله ی پلیس آمریکا کشته میشوند وحتی یک دادگاه جنددقیقه ای صوری برای توجیه این کشارهای خیابانی تشکیلنمی شود و مریم خانم با وقاحت خاص خود ، این مسئله را ازاعضای تشکیلات رجوی پنهان نگه میدارد!

درادامه :

” طی سال گذشته، مردم ایران بارها در شهرهای مختلف، علیه سرکوب رژیم به اعتراض پرداختند. آنها علیه سانسور و فقر و فساد گسترده حکومتی تظاهرات کردند و به‌خاطر بی‌پاسخ ماندن ابتدایی‌ترین خواسته‌هایشان هزاران تظاهرات کوچک و بزرگ برپاکردند. جدیدترین نمونه آن، خیزش مردم قهرمان اهواز در ماه گذشته بود”.

 دراین مورد باید گفت که حاصل جمع شرکت کنندگان این اعتراضات ایرانیان ، خیلی کمتر از حتی یک حرکت اعتراضی ” ۹۹ درصد وال استریتی ” بوده و سایر اعتراضات سیاه پوستان  و… هم ، ارفاقی برای مریم باشد!

درمقایسه با تعداد شرکت کنندگان ،  تعداد شرکت کنندگان حرکات اعتراضی وسیع کارگران مثلا فرانسه ، بارها برتعداد معترضین ایرانی میچربد وآیا حاضرید دراین مورد دولت فرانسه را شماتت کنید تا جل وپلاس تان راازفرانسه بیرون بریزند؟!

همچنین :

“… این رژیم، عامل اصلی ادامه شش سال جنگ و کشتار در سوریه و بحران در عراق و قدرت‌گیری داعش و بالا گرفتن جنگ فرقه‌یی در منطقه است “.

داعش محصول تجاوزات اربابان همین نمایندگان مجلس آمریکا بود وابدا ربطی به ایران ندارد !

آیا شما ازخود ترامپ که ادعایی شبیه ادعای ما  درمورد علل پا گرفتن داعش دارد ، اطلاعاتی بیشتر دارید ویا مثل همیشه ی شما ” آقا بخشیده ونوکر قبول نکرده ” رخ داده است؟!

بازهم :

” … سوخت‌رسانی به درگیریها، افزایش سرکوب در ایران و گسترش جنگ‌طلبی و تروریسم ابزار تعیین‌کننده آخوندها برای حفظ حاکمیت ننگین آنها و مقابله با فوران اعتراضات اجتماعی و یک قیام سراسری است که به سرنگونی آنها راه خواهد برد. اما، اکنون آخوندها به ته خط رسیده‌اند و با مصرف کردن تمامی ذخائر استراتژیک خود، نه راه پیش دارند و نه راه پس و لاجرم، به‌دست مردم ایران و مقاومت سازمانیافته آن سرنگون خواهند شد “.

یعنی شما از ترامپ و … هم بی انصاف ترید وایران ستیز تر؟!

او، کار ایران در سوریه را نمونه ی خوب یک فعالیت ضد تروریستی خوانده وشما قبول نمیکنید بعنوان کاسه ی داغ تر از آش؟!

از نطر تحلیلگران بیطرف و کسانی که  هنوز قدری شرافت وذره ای مروت سرشان میشود، با عدم حضور ایران وهم پیمانانش درسوریه ، تلفات دهها برابری بدست میآمد و بنای کجی درجهان میگذاشت که عوامل امپریالیزم بد آموز تر میشدند تا مثلا به هر کجا که خواستند حمله کرده ، آنجا را ویران ومردمش را قتل عام کنند!

دخالت ایران و متحدینش درسوریه هم مانع کشتار زیاد شد و هم هشداری بود به تجاوزگران که بدانند ، تجاوزات مرسوم آنها هزینه های سنگینی دارد وبهتر است درس های لازم را گرفته و حتی المقدور ازاین خودسری ها وتجاوزات خودداری کند!

ممکن است  کشور یمن هم مورد نظر شما باشد واینکه دولت گماشته شده ی آن ازطرف مردم انقلاب کرده سرنگو ن شده واستعفا داد ولی بدستور عربستان وبسان یک عروسک خیمه شب بازی دوباره جان گرفت وجنایتهایی که عربستان بنام این دولت مجازی انجام داد!

دراین موردخدمت خواهر مریم عارضم که ایران نقش تعیین کننده ای دراوضاع یمن ندارد وبهتر است که هرچه فریاد دارید برسر مردم یمن که اشغالگری را مانند سده های گذشته برنتافتند ، بکشید!!

ایضا :

” در این راستا، جامعه بین‌المللی و آمریکا باید این رژیم ضدبشری را به‌خاطر کشتار مردم ایران و به‌خاطر دخالت در جنگ سوریه، به‌خاطر صدور تروریسم به کشورهای منطقه وگروه‌های شبه‌نظامی تروریست در کشورهای همجوار مورد حسابرسی قرار دهند ” .

جامعه ی بین الملل و امریکا دو مقوله ی مانع الجمع هستند و نمیتوانند تواما از چیزی حمایت کنند یا آنرا محکوم کنند!

من درد تو عزیز برادر را میدانم!

تو از گسست هولناک جامعه ی تک قطبی هراسناکی و البته آرزوهای تو نیست که باید جای واقعیت را که همان گسست باشد که اتفاق افتاده ، بگیرد باین خوبی ومبارکی !

درنهایت :

” یک‌بار دیگر به‌خاطر حمایت قانونگذاران آمریکا، از هموطنان سرکوب‌شده‌ام در سراسر ایران و همبستگی قوی آنها با مجاهدان مستقر در آلبانی، تشکر می‌کنم. اکنون، گسترش حمایت‌های ارزشمندتان نسبت به مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی بیش از هر زمان دیگر اثربخش است. در سال نو ایرانی برای همه شما و برای مردم آمریکا آرزوی موفقیت می‌کنم “.

آنها ماهیتا نمیتوانند ازهموطنان تو حمایت کنند وهنوز بخاطر کودتای ۲۸ مرداد وکوتاهای بعد ازانقلاب و بنزین پاشیدن براختلافات ایران وعراق که منجر به طولانی ترین جنگ منطقه ای با آن ویرانگری ها – گاها غیر قابل جبرانش-  کرورها بما بدهکارند و بازپس دادن انها تنها قسمتی ازحسن نیت آنها را نشان خواهد داد که دردستور کارشان نیست!

این کنگرس من ها وسناتورها ، نشان داده اند هیچ تلاشی بنفع مردم ایران انجام نداده اند وبنابراین زحمت بکش و کشف کن که این کارهای آنها با چه هدفی بوده است!!

صابر 

***

 •  Rajavi_Faisal_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۷:…  شرایط جهانی ومنطقه ای درست برعکس آنچه رجویه می پندارد ویا بصورت دروغین درصدد حقنه کردن آنست . شرایط منطقه ای و حتی جهانی در سوریه و … آنگونه بهم خورد که ایران یکی از برندگان آن شد و بنابراین جایی برای عقب نشینی و … ، از مواضع اصولی و دوراندیشانه اش وجود

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۷:…  زدن کشتی های ما درخلیج فارس ، اهدای گاز شیمیایی توسط آلمان به عراق ، جنایت کم نظیر حمله به هواپیمای مسافربری ما و … ، جنگ نیست و آیا میخواستید بمب اتمی را هم پیرایه ی آن بکنند؟؟!! البته درنقشه ی استراتژیک آمریکا ، حمله به ۷ کشور در دستور کار بود و هست که برهم خوردن

  MOSAA 19 BAHMANصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۷:…  هدف آقای ” عارف شیرازی ” ازنوشتن مقاله اش که نام ” راز بقا، رمزماندگاری ” بدان گذاشته  ستودن هرچه بیشتر اصولی بودن راه مسعود رجوی و وفدا شدن موسی خیابانی در این راه بود که سرانجامش به ترکستان رسید وکعبه ای درکار نبود! نوشته ی این

   rudy-giuliani-mojahedin-khalqصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:…  انتخاب ترامپ ، نتیجه ی شکست سیاست ۲۵ ساله ی نئولیبرالیزم اقتصادی بود که مردم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشاند ، به مردم عادی خود آمریکا هم – بعنوان اکثریت مردم آمریکا- ضررهای زیادی را وارد کرد ودرعوض جیب وحساب های بانکی آن دسته از ثروتمندان  یک د

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  دروغ است خواننده ی عزیز! این تشکل نه شوراست و نه بخاطر کار مثبتی مبارزه و مقاومت میکند بلکه نام مستعاردهن پرکنی است برای باند رجوی که بعضی ازکارهای خود را شکل دموکراتیکی مثلابدهد! اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to Albaniaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم ژانویه ۲۰۱۷:…  موضعگیری های ترامپ ، هیچ بارقه ی امیدی را برای شما ها نشان نداده  و احتمالا عکس آنرا نشان میدهد! راست آنست که ما هنوز نمیتوانیم پیش بینی کنیم که هسته ی مرکزی قدرت درآمریکا ، تا چه اندازه ترامپ را دراجرای برنامه هایش آزاد خواهد گذاشت! درهر صورت ،

  shabnam-maddadzadeh-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsشیرین گرگری، منطقه علمدار گرر، ایران اینترلینک، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۶:…  نامبرده که درسال  ۱۳۸۷باتهام وابستگی به فرقه ی رجوی دستگیر وبه۵ سال زندان محکوم شده بود ، درطول اقامت خود درزندان ازآزادی مرموزانه ای برخوردار بود ونوشته های شعار گونه اش که تلاش مینمود اورا یک عن

  شهدای 16 آذرصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۶:… با وجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز ۱۶ آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این رو

   rudi-giuliani-rudy-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  میدانیم که این باند جدا ازمردم ایران ومایوس ازحمایت آنها تمام سرمایه گذاری های خود را روی تاثیر عمل خارجی ودردرجه ی اول حمله ی نظامی آمریکا برایران گذاشته وبه دلایلی که روشن نیست، تصور میکنند که این حمله ی نظا

   Massoud Rajavi Saudi Arabiaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  نه عزیزان ! اینها دارند فرافکنی میکنند و نه اعلام موضع. چراکه  رئیس جمهور جدید آمریکا معتقد است که اوباما و پیشینیان او ارفاق زیادی باین قبیل کشورها کرده واونخواهد کرد؟ یعنی اینکه این سرکردگان پریشان حال شده ،  با  این نامه کاری درعمل آ

  صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۶:… فرقه ی رجویه که اهل مطالعات عمیق و دنبال کشف روابط علت ومعلول ها نبوده وبا هدف گیری  قسمت های ناآگاه جامعه ، به شعار دادن مشغول است ، درجریان انتخاب ترامپ سخت دچار سردرگمی شده و ه رنوشته ای را که انتخاب این سوپر میلیاردر مستقل آمریکائی را هدف