نگرانی فرقه ی رجوی از انتخاب ونزوئلا به عضویت شورای امنیت!

نگرانی فرقه ی رجوی از انتخاب ونزوئلا به عضویت شورای امنیت!

رجوی جارو به دنبش بستفرید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نوزدهم اکتبر 2014: …  برای اینکه علت ناراحتی آمریکا ، محافل اروپایی یاد شده واین هموطنان را که ادعای مجاهده برای خلق دارند بهتر درک کرده و پی به ماهیت این نوع موضعگیری ها ببریم ، ناچارم که به گذشته وحال این کشور نظری انداخته باشم. آمریکا قبل از کودتای 28 مرداد 1332، اولین کوتای خود توسط سازمان نوبنیاد سیا را درونزوئلا انجام داد. دراغلب …

محمد حنیف نژادلاف پنجاه سالگی؛ در پی هویت نداشته

جناب ابریشمچی گاهی خیلی خنده دار می شوی!

لینک به منبع

نگرانی فرقه ی رجوی از انتخاب ونزوئلا به عضویت شورای امنیت!

رجوی جارو به دنبش بستراست گفته اند که برای شناخت ماهیت یک جریان، شناختن دوستان ودشمنان آن از ضروریت است واین نظریه ی تبدیل شده به قوانین علوم اجتماعی ، مسلما شامل سازمان سابق! مجاهدین خلق نیز میگردد!

جریان از این قراراست هموطنان فرقوی ما نتوانستند ناراحتی خود ازانتخاب ونزوئلا به عضویت ادواری شورای امنیت سازمان ملل متحد را بروز ندهند وبرای یک کاسه کردن خط و ربط خود با آمریکا، با عجله ی تمام خبر زیر را در وبسایت خود منتشر کرد.

” نیویورک تایمز نوشت: آمریکا در محکوم کردن این انتخاب معطل نکرد و سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: متأسفانه سیاست ونزوئلا در سازمان ملل مغایر روح منشور این سازمان است “.

ونیز:

” به گزارش خبرگزاری فرانسه: گروه‌های حقوق‌بشری گفتند، ورود ونزوئلا به شورای امنیت مایه نگرانی است آنها به‌طور مشخص به حمایت ونزوئلا از رژیم ایران و سوریه در شورای حقوق‌بشر اشاره کردند. بنا‌ به این گزارش برخی دیپلوماتهای اروپا، ونزوئلا را یک عضو دردسرساز در شورای امنیت می‌بینند “.

برای اینکه علت ناراحتی آمریکا ، محافل اروپایی یاد شده واین هموطنان را که ادعای مجاهده برای خلق دارند بهتر درک کرده و پی به ماهیت این نوع موضعگیری ها ببریم ، ناچارم که به گذشته وحال این کشور نظری انداخته باشم.

آمریکا قبل از کودتای 28 مرداد 1332، اولین کوتای خود توسط سازمان نوبنیاد سیا را درونزوئلا انجام داد.

دراغلب سال های این دوران، ونزوئلا که ازمنابع سرشار نفتی بهره مند است ، مانند سایر کشورهای آمریکای لاتین به اتاق خلوت آمریکا تبدیل شده بود که درآن کشور اروپایی تباران همه کاره بوده وبومیان این کشور، اززندگی فلاکت باری برخوردار بودند که این فلاکت با وجود اقدامات مردمی گسترده هوگو چاوز وهمرزمانش، هنوز هم یقه ی مردم بومی این کشور را رها نکرده ولی این بدان معنا نیست که تفاوت زندگی اکثریت بومی وغیر سفید پوست این کشور، خیلی زیاد نباشد.

قبل از روی کار آمدن هوگو چاوز ، هیچ دانشجویی را دردانشگاه های این کشور که خصوصی ودردست اروپائی تباران بود، نمی پذیرفتند ودانشجویانی که در این دانشگاه ها تحصیل کرده ومیکنند، همواره بعنوان سخنگوی طبقات ممتاز سفید پوست، درامر سازندگی بنفع محرومان جامعه اشکال تراشی میکردند ومیکنند!

کشوری با این ثروت، خود صاحب رسانه ی ملی نبود و امر منحرف کردن افکار عمومی را رسانه های وابسته به بخش خصوصی سفید پوستان بعهده داشتند و…

بارها برعلیه حکومت چاوز وجانشینان او کودتاهای آمریکائی تحت حمایت این سفید پوستان ومهمانان ناخوانده ی برخوردار ازهمه چیز، براه افتاده که به همت همین مردم بومی وتهیدست شکست خورده است.

جالب اینکه باتمامی این کارشکنی های بخش سفید پوست مرفه کشور، هرگز کسی ازکودتاگران اعدام نشد وحتی این آزادی درونزوئلا برای آنها وجود داشت که میتوانستند بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری و… شرکت کنند!

با این توضیح مختصر میتوان ماهیت مخالفت هیئت حاکمه ی آمریکا واروپا با این دولت مردمی ونزوئلا را که کارتر برانتخاباتش نظارت داشت و آنرا دموکراتیک ترین انتخابات ممکن لقب داد، دریافت.

اگر کودتاگری دستگیر میشود یا با اراذل واوباش تحت کنترل باندهایی آدمکش سفید پوستان برخورد میشود ویا مثلا ازیک ثروتمند سفید پوست طلب مالیات میگردد، آن موقع است که صدای حقوق بشری آمریکا طنین افکن میشود واین هموطنان عضو مافیای رجوی هم تلاش درانتشار اخبار حقوق بشری اینچنینی میکنند!

البته جرم مهم دیگر دولت مردمی ونزوئلا، کمک موثر به ایجاد پیمان هایی در آمریکای لاتین وجلوگیری ازچپاول هرچه بیشتر این کشورها توسط کورپراسیون های آمریکائی است!

حالا شما هموطنان فرقوی ما هی بگویید که ” من آنم که رستم بود پهلوان ” ، باو رکنید که کسی باور نخواهد کرد وخواهد گفت که به پیش دوست یانکی ات برو ودست ازسر مردم ایران بردار!

***

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمگاف جدی تلویزیون العربیه در مصاحبه با مریم رجوی (+ مصاحبه کامل مزدور مریم رجوی با شبکه العربیه)

imageتسخیر سفارت امریکا، مجاهدین خلق (فرقه رجوی) موافق یا مخالف؟

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

تفسیرخواب های پریشان باند رجوی بقلم هادی مظفری!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمنوید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهاردهم اکتبر 2014: … درمصداق ضرب المثل ” گاه باشد که کودکی نادان به غلط برهدف زند تیری” ! این مورد را که دولت سوریه یاور ایران درجنگ تحمیلی توسط رژیم صدام بود کاملا حق با شماست وبدین خاطر است که که ا�

اوپوزیسیون ایران و پوزیسیون حکام سلطه وتبعیت؟!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمنوید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دوازدهم اکتبر 2014: …  درصورتی که جعل وتحریف معمول توسط گروه مافیایی رجوی انجام نگرفته باشد، دراین خبر سازمان فرقوی مجاهدین خلق، بعنوان اپوزیسیون ایران لقب یافته است! گو اینکه ما هنوز از پشت پرده

همه مثل شما با چمدان های پر باز نمی گردند!

وحید، انجمن نجات، مرکزآذربایجان شرقی، پنجم اکتبر 2014: …  سرمقاله ی وبسایت رسمی این باند مافیایی که ” پیام «چمدانهای خالی» چیست “؟ عنوان یافته، در تایید این توهمات فرقه ی نامبرده و نشان دادن دوری او ازتغییرات توازن قوای جهانی مدام پیشرونده است. بلی ما با لحاظ منافع ملی خود و بدو

فرقه رجوی سی وسه سال است که آب در هاون می کوبد – قسمت اول

سعید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دوم اکتبر 2014:… 11 سال از زمان سقوط صدام می گذرد اما هنوز فرقه رجوی در عراق باقی مانده ، می خواهیم بررسی کنیم که علت آن چیست؟ رهبران فرقه و تمام لابی های آمریکایی و اسرائیلی می دانند که بعد از صدام جای فرقه رجوی (سازمان مجاهدین ) در عراق نیست چون یک دگرگونی پیش آمده و چه خوششان بیاید �