هادی ثانی خانی یاد آور جریان دزدیدن دکتر جمشید تفرشی

Follow Share on Tumblrارسال – عیسی آزاده، وبلاگ بیان حقیقت، بیست و دوم فوریه 2021:… فرقه رجوی بشدت در بن‌بست سیاسی است و علیرغم حمایت گسترده سفارت امریکا در آلبانی در دوره ترامپ. سرکوبی و اخراج پروژه مزدور سازی اش برعلیه جدا شدگان با شکست مواجه شد درحال حاضر هم نغمه های ناسازگاری و جدایی … Continue reading هادی ثانی خانی یاد آور جریان دزدیدن دکتر جمشید تفرشی