هدیه صدام به رجوی – رسول شخصی زاده را فروختند

هدیه صدام به رجوی – رسول شخصی زاده را فروختند

هدیه صدام به رجوی - رسول شخصی زاده را فروختندمحمد رزاقی، کانون آوا، بیستم اوت 2020:… رسول گفت قرار بود باری که به نقطه صفر مرزی بین ایران و عراق رسیده بود تحویل بگیریم و به سردشت ببریم  . نصف شب رسیده بودیم به نقطه صفر مرزی و منتظر بودیم هوا روشن شود تا بار تحویل بگیریم که دم صبح چند نفرمسلح در لباس کردی بالای سرمان بودند و ما را محاصره کردند . رسول گفت : اول فکرکردیم افراد حزب دمکرات هستند که در نقطه صفر مرزی می امدند و از باربران به عنوان گمرگ پول می گرفتند البته منظور رسول از گمرک باج گیری حزب دمکرات از کسانی بود که در مرز تجارت می کردند و مجبور بودند برای انجام تجارت به حزب دمکرات باج بدهند . هدیه صدام به رجوی – رسول شخصی زاده را فروختند 

خانواده اسرای فرقه رجوی – همایش میاندوآب و استقبال از حضور هیأت پیشنهادیخانواده اسرای فرقه رجوی – همایش میاندوآب و استقبال از حضور هیأت پیشنهادی

هدیه صدام به رجوی – رسول شخصی زاده را فروختند

1- رسول شخصی زاده یکبار به صدام فروخته شد، صدام ملعون هم رسول را به رجوی ملعون هدیه داد!

محمد رزاقی – 20 اگوست 2020

چند روز پیش از طریق سایتهای خبری و در یوتوب مصاحبه برادران زحمت کش رسول شخصی زاده از اعضاء نگون بخت و اسیر در فرقه رجوی رادیدم و خواندم که  برادران کاک رسول بخشی زاده خواهان ملاقات و تماس با برادرشا ن بودند  .

برادر رسول شخصی زاده همچون هزاران خانواده دل نگران خواهان ملاقات با برادر خود شده بود که در اسارت سران فرقه رجوی داعشی اسیر هست .

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

کاک مجید شخصی زاده برادر رسول شخصی زاده در مورد وضعیت پدر مادرشان همچنین در مورد وضعیت مالی شان صحبت کرده و گفته چه عاملی باعث شده رسول شخصی زاده به کولبری روی اورد .

کاک مجید شخصی زاده برادر رسول شخصی زاده  می گوید :

او مدتی را به همراه خانواده پر جمعینی که در آن زندگی می کرد (۵ برادر و سه خواهر) مشغول کشاورزی در همان روستایی که ساکن بودند شد ولی این کار هم کفاف مخارج زندگی آنان را نمی داد.
او بزرگترین فرزند خانواده است که اکنون اگر زنده باشد بیشتر از ۶۰ سال سن دارد.
پدر رسول بنام ابراهیم و مادرش به نام فاطمه نیز مثل سایر خانواده های دردمند سالها چشم انتظار دیدن فرزندشان بودند ولی در اوج غم و اندوه فراغ عزیزشان و با هزاران آرزو سه سال پیش چشم از جهان فرو بستند.

خانواده ها چالش فرقه رجوی

آقای مجید شخصی زاده برادر رسول می گوید:

برادرم اصلا سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. چه رسد به اینکه سیاسی هم باشد. او اصلا سیاسی نبود. و دائم دنبال کسب معاش برای خانواده اش بود.

سپس کاک مجید شخصی زاده در مورد شیوه ؛ وضعیت اسارت در امدن رسول شخصی زاده صحیت کرده و گفته :

وی در دهه ۱۳۶۰به همراه دوستانش در منطقه مرزی سردشت کولبری می کرد که توسط نیروهای عراقی دستگیر و به اردوگاه اسرای جنگی در خاک عراق منتقل می شود.

هدیه صدام به رجوی - رسول شخصی زاده را فروختند

بعد دیدن و خواندن مصاحبه های برادران رسول شخصی زاده خواستم به اطلاع برادران و خانواده کاک رسول و همچنین برای افشاء جنایات گروهها و جاشهای خود فروخته این مطلب را بنویسم .

من و رسول شخصی زاده  در سال 75 در یک مقر بودیم . رسول فردی ساکت و پر تلاش واهل کار بود به همین خاطر سران فرقه  رجوی تا می توانستند مثل برده از کسائی که پر تلاش بودند کار بکشند .

سال 77 رجوی با کلاشی همیشگی شیپور سرنگونی از سر گشادش نواخت و برای سر گرم کردن اعضاء بی خبر از دنیای بیرون اعلام کرد امسال سال سرنگونی و اعلان کرد در باید اماده سازی سرنگونی شروع کنید و اسم آ 77 را هم به ناف ان سال بست هر یگان 100 نفره را ارتش نام گذاشتند و قرار شد ما بعنوان ارتش دوم در قرارگاه  جلولا که به قرارگاه انزلی اسم گذاری شده بود مستقر شویم .

زمان تردد برای هر خودرو یک نفر بعنوان نفر همراه و حفاظت مشخص می کردند .

تابستان سال 77 وقتی برای استقرار از اردوگاه بد نام اشرف به سمت اردوگاه جلولا حاضر شدیم رسول شخصی زاده عنوان نفر همراه من در تریلی مشخص شد .

برای اولین بار بود که من و رسول بصورت تکی و از نزدیک با هم همراه می شدیم بدون کنترل سران فرقه و یا جاسوسان رجوی که با نوشتن گزارش و خود شیرینی نردبان ترقی درست کرده بودند .

حدود نیم ساعت راه طی کرده بودیم وارد جاده بعقوبه به جلولا که تقریبا اتوبا ن 2 باده بود شده بودیم از کاک رسول خواهش کردم یک چائی بریزد و این شروعی شد برای صحبت و درد دل رسول با من .

رسول گفت یک چیزی بگویم باور می کنی ؟

تقاضای ارتباط با بهمن محمدنژاد ، گرفتار در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

گفتم چرا باور نکنم . رسول گفت در عمرم برای اولین بار سوار تریلی می شوم !

به شوخی به رسول گفتم خوب درست می گوئی خان ها که سوار تریلی نمی شدند .

رسول گفت کدام خانی . من از بچگی کار کردم تا به جوانی رسیدم به عراق فروخته شدم نزدیک 10 سال در اردوگاههای صدام بودم !

رسول آدم  خیلی کم حرف وساکتی بود .

من با تعجب از رسول پرسیدم واقعا به عراق فروخته شدی چطور؟

رسول گفت کاک محمد می دانم تو اهل گزارش نوشتن و … نیستی لطفا هر چه صحبت می کنیم  پیش خودمان باشد .

رسول گفت ما ساکن اطراف سردشت هستیم . تا سال 60 در روستا کشاورزی می کردیم و کمک خانواده ام می کردم تا اینکه یکی از نزدیکانم پیشنهاد داد برای چند تاجر سر دشتی از نقطه صفر مرزی جنس مثل پارچه ؛ چای ؛ سیگار جابجا بکنیم ( کولبری ) بکنیم .

رسول گفت قرار بود باری که به نقطه صفر مرزی بین ایران و عراق رسیده بود تحویل بگیریم و به سردشت ببریم  . نصف شب رسیده بودیم به نقطه صفر مرزی و منتظر بودیم هوا روشن شود تا بار تحویل بگیریم که دم صبح چند نفرمسلح در لباس کردی بالای سرمان بودند و ما را محاصره کردند .

رسول گفت : اول فکرکردیم افراد حزب دمکرات هستند که در نقطه صفر مرزی می امدند و از باربران به عنوان گمرگ پول می گرفتند البته منظور رسول از گمرک باج گیری حزب دمکرات از کسانی بود که در مرز تجارت می کردند و مجبور بودند برای انجام تجارت به حزب دمکرات باج بدهند .

رسول گفت : یکی از نفراتی که بعنوان طرف حساب بود ان هم فکر کرد که افرادی که ما را محاصره کرده اند از حزب دمکرات هستند که رو به انها گفت ما منتظر بار هستیم و …

رسول گفت : یکی از میان ان گروهی که ما را محاصره کرده بود گفت حزب دمکراتی نیستند و حتا  ان نفر شورع کرد به قاسملو فحش دادن و انجا مطمئن شدیم که این افراد حزب دمکرات کردستان نیستند .

استمداد خانواده حسین حسینی سرباز وظیفه اسیر اردوگاه های صدام و رجوی در عراق و آلبانی

بعد دست همه ما را از پشت بستند و به طرف عراق  بردند . بعد چند ساعت پیاده روی  به یکی از پاسگاههای عراق رسیدیم و ما یک نفر از ان افراد مسلح به سمت پاسگاه رفت و داخل پاسگاه شد و بعد چند دقیقه بر گشت و همه ما را به داخل پاسگاه بردند .

رسول گفت : ما داخل پاسگاه تازه متوجه شدیم گروهی که ما را دستگیر کرده به نام خبات بوده و من تا ان زمان اصلا اسمی از خبات نشنیده بودم و تازه متوجه شدم یک عده از کردهای ایرانی به اسم خبات به استخدام صدام در امده اند و بعنوان جاش برای صدام کار می کنند .

رسول می گفت : من بیست سالم نشده بود من و همه ان دوستانم بعنوان اسیر از طرف جاشهای خبات به عراق فروخته شدیم !

رسول ادامه داد و گفت : من تازه در پاسگاه عراقی ها متوجه شدم هر کدام ما به 150 دیناربه عراقی ها فروخته شدیم !

رسول موقع تعریف کردن ان وقایع خیلی ناراحت بود و بعد نصف روز ماندن در پاسگاه عراقی ها با دست و چشم بسته ما را به داخل عراق اوردند و به اردوگاه موصل منتقل کردند و بعدآ در اردوگاه چند نفر از کردها اشنا شدم که به همین شیوه به عراقی ها فروخته شده بودند و گفت در صحبت با همشهری هایم چند بار از زبان کسانی که توسط  این گروه  دستگیر و به عراقی ها فروخته شده بودند شنیدم که خبات حتا گوش سربازانی که در جنگ شهید شده و جنازه هایشان در کوه می ماند می بریدند به عراقی ها می فروختند بعنوان اینکه اینها این سرباز ایرانی کشته اند !

البته این هم تاکید کنم جاشهای خبات هم اکنون متحد اصلی فرقه رجوی داعشی هستند که هم در زمان صدام و حال هم از فرقه رجوی جیره و مواجب می گیرند .

واقعیت اینکه با این مطلب کوتاه خواستم به خانواده و برادران کاک رسول شخصی زاده اطلاع بدهم که برادرشان رسول توسط جاشهای خبات به عراقی ها فروخته شده و صدام هم کاک رسول بعنوان هدیه به رجوی داعشی پیش کش کرده .

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

هدیه صدام به رجوی – رسول شخصی زاده را فروختند

2- استمداد یک خانواده کولبر از دولت آلبانی: شرایطی را فراهم کنید تا با برادرمان رسول شخصی زاده در اردوگاه مجاهدین ملاقات کنیم

راه نو، بیستم اوت 2020

خانواده رسول شخصی زاده کولبر گرفتار در فرقه رجوی نیز از جمله خانواده هایی بودند که از فرصت این گردهمایی استفاده کرده تا با پیام ویدئویی شان و درخواست از دولت آلبانی سران فرقه را بدلیل آدم ربایی و تحت اجبار قرار دادن انسانهای بی گناهی که برحسب بخت بد و تصادف سر از گروه تروریستی بدنام مجاهدین درآورده اند، تحت فشار قرار دهند.
در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۹۹ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۰) یک گردهمایی از سوی تعدادی از خانواده های ساکن در جنوب استان آذربایجان غربیاز جمله خانواده رسول شخصی زاده در شهر میاندوآب برگزار گردید.

این گردهمایی فرصتی بود تا خانواده های دردمند بتوانند پیام های ویدئویی خود را در فضای مجازی منتشر کنند تا شاید به گوش دولتمردان آلبانی، همچنین به اطلاع اعضای گرفتار در فرقه رجوی در این کشور برسد.

در این میان خانواده  رسول شخصی زاده کولبر گرفتار در فرقه رجوی نیز از جمله خانواده هایی بودند که از فرصت این گردهمایی استفاده کرده تا با پیام ویدئویی شان و درخواست از دولت آلبانی سران فرقه را بدلیل آدم ربایی و تحت اجبار قرار دادن انسانهای بی گناهی که برحسب بخت بد و تصادف سر از گروه تروریستی بدنام مجاهدین درآورده اند، تحت فشار قرار دهند.

مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی

آقایان مجید و شخصه شخصی زاده برادران رسول شخصی زاده با هزاران امید و آرزو در این گردهمایی شرکت کردند تا شاید راهی برای ایجاد تماس با برادرشان پیدا کنند.

ایندو برادر با پیام ویدئویی شان از دولت آلبانی بعنوان مسئول مجاهدین خواستند تا شرایط مناسب برای تماس و یا دیدار حضوری خانواده ای را که سالیان سال چشم انتظار دیدار برادرشان هستند را فراهم کرده تا به درد و رنج سالیان این خانواده  پایان داده شود.

آقای رسول شخصی زاده اهل سردشت که هم اکنون در سن ۶۰ سالگی در اردوگاه مجاهدین در کشور آلبانی بسر می برد. بیش از ۳۰ سال است که از خانواده اش بی خبر است.

ایشان بهنگام کولبری در مناطق مرزی این شهر توسط نیروهای عراقی دستگیر و پس از تحمل زندان و شکنجه تحویل مجاهدین گردید .

پدر و مادر آقای رسول شخصی زاده نیز مثل سایر خانواده های دردمند سالها چشم انتظار دیدن فرزندشان بودند ولی در اوج غم و اندوه فراغ عزیزشان چشم از جهان فرو بستند.

اکنون دو برادر ایشان و از سوی خواهرانشان و سایر افراد خانواده و فامیل از دولت آلبانی درخواست دارند با احترام به ارزش های والای انسانی و حقوق بشر شرایطی فراهم کنند تا آنها بتوانند با عزیزشان در اردوگاه این گروه در آلبانی تحت نظارت ارگانهای حقوق بشری دیدار داشته باشند.

لینک به منبع

هدیه صدام به رجوی – رسول شخصی زاده را فروختند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/محمد-رزاقی-میهمان-تلویزیون-مردم-تی-وی/

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و پنجم ژوئیه 2020:… آقای محمد رزاقی  عضوسابق فرقه رجوی ازفرانسه درمورد موضوعات زیر: – هدف فرقه رجوی ار برگزاری گردهمایی اینترنتی اخیر در 17 جولای/ 27 تیرماه چه بود؟ – واکنش مردم نسبت به این گردهمایی اینترنتی چه پیامی دارد ؟ – پاسخ سرا ن فرقه رجوی به واکنش مردم نشانه چیست ؟ بمدت یکساعت صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی  

محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی گردهمایی مضحک مریم رجوی و  سخنان مضحک تر

آقای محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

آقای محمد رزاقی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون

MardomTV.com

روزجمعه 24 جولای 2020 برابر با سوم مردادماه 1399 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  آقای محمد رزاقی  عضوسابق فرقه رجوی ازفرانسه
درمورد موضوعات زیر:

– هدف فرقه رجوی ار برگزاری گردهمایی اینترنتی اخیر در 17 جولای/ 27 تیرماه چه بود؟

– واکنش مردم نسبت به این گردهمایی اینترنتی چه پیامی دارد ؟

– پاسخ سرا ن فرقه رجوی به واکنش مردم نشانه چیست ؟

بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

لینک به منبع

آقای محمد رزاقی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/درخواست-ملاقات-خانواده-های-اسرای-مجاه/

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانی ، وحشت مریم قجر و سران فرقه رجوی

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانیمحمد رزاقی، کانون آوا، پاریس، سی و یکم می 2020:… من و جدا شده ها از این فرقه که شناخت اساسی از واکنشها در بیرون و درون تشکیلات را داریم و خوب می فهمیم وقتی سران فرقه در بیرون با این ترس و لرز به واکنش افتاده اند در درون تشکیلات هم سران فرقه رجوی از ترس واکنش اعضاء برای جدائی در پی خواسته خانواده ها برای ملاقات حتما سلسه نشستهای درونی برای اعضاء نگون بخت بر گزار می کنند. درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانی ، وحشت مریم قجر و سران فرقه رجوی

انعکاس پیام خانواده بهمن محمدنژاد در مطبوعات آلبانیپیام خانواده بهمن محمدنژاد در مطبوعات آلبانی

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانی ، وحشت مریم قجر و سران فرقه رجوی

 محمدرزاقی – صدای قربانیان فرقه رجوی – 29 ماه مه 2020

مریم قجر و سران فرقه رجوی ترس وحشت خود رابه نمایش گذاشتند

یک ماه گذشته خانواده های اعضاء نگون بخت  بصورت گسترده از داخل و خارج  ایران از فرقه رجوی به حق خواهان ملاقات با عزیزان خود که بیش از 30 سال در اسارت ذهنی و جسمی مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه هستند شدند .

با شروع این خواسته به حق مریم قجر در پوش سخنگوی فرقه رجوی برعلیه خانواده ها شروع به لجن پراکنی کرد ولی خانواده ها خاص پدران و مادران پیر و چشم انتظار برخواسته به حق خود پا فشاری کردند و می کنند و حتا با تهیه فیلم و یا پیام صوتی پاسخ محکمی بر یاوه سرائی مریم قجر و سران فرقه دادند و هنوزهم این جواب دندان شکن از طرف خانواده ها ادامه دارد .

پخش فیلم خانواده ها بصورت خانوادگی و پیامهای صوتی نوشتن نامه با نام و امضا و …  یاوه سرائی مریم قجر و سران فرقه که مدعی هستند اینهائی که خواهان ملاقات هستند خانواده ها نیستند بلکه نیروهای سپاه قدس ؛ وزارت اطلاعات هستند که می خواهند به ملاقات اعضاء فرقه رجوی بیایند ! را روی سر فرقه چنان خراب کرده که هرانسان با شرافت با دیدن فیلم خانواده ها خواهد گفت که این پدران  ؛مادرا ن ؛ خواهران و برادران پیر چشم گریان را سران فرقه نیروی سپاه قدس یا نیروهای وزارت اطلاعات می نامند به یقین یا خیلی شیاد و دجال و فریبکار ؛ دروغگو هستند یا دیوانه روانی که باید هر چه زودتر به امین اباد منتقل شوند .

البته از نظر من هر 2 حال شامل مریم قجرداعشی و دیگر سران فرقه ؛ جیره خواران ریز دشت اش می شود .

اما می خواهم در اینجا به یک نکته و فاکت از خود روجوی روح پلید اشاره کنم .

زمان صدام رجوی روح پلید در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون برای ما روزها و هفته ها نشست برگزار می کرد و بعضی وقتها یک چیزهائی را در اوج نئشگی می گفت که بعضی وقتها حال  و روز فرقه رجوی را می توان خوب فهمید . درست که ما سالیان از فرقه رجوی جدا شده ایم ولی واقعیت اینکه شناخت اصلی از ماهیت و اوضاع رجوی را ما جد اشده ها بهتر از هر کس می توانیم هم بیان کنیم و هم تجزیه تحلیل کنیم .

رجوی روح پلید در نشستهای عید و یا در مواقعی که تیمهای تروریستی را از عراق به داخل ایران می فرستاد و بعد نشست برگزار می کرد یک مشت یاوه سرائی می کرد و ان یاوه ها را بعنوان جمعبندی به خورد اعضاء نگونبخت می داد همیشه  می گفت ومدعی بود که نمره قبولی تعداد عملیات و نیروهائی که از داخل ایران اوردید نیست . ( یک مشت دزد ؛ قاچاقچی ؛ کارتن خواب ؛ معتادی را که با پول از یک عده می خرید و یا با فریب بعنوان کاریابی به عراق می اورد را نیروی تازه می نامید ) بلکه من از واکنش رژیم ایران در نشریات و رادیو تلویزیون و موضع گیرهایشان می فهمم که شما مجاهدین چقدر کار کردید و تاثیر گذار بودید و نمره قبولی شما را از روی واکنش سران رژیم می دهم .

الان  با استدلال به حرفهای خود رجوی روح پلید باید بگویم :

پخش سریالی موضوع خانواده ها با شرکت سران فرقه و جیره خوارانش و تکرار پخش ان نشان می دهد و ثابت می کند مریم قجر و سران فرقه رجوی از ترس وحشت دست به این واکنش زده اند و لا غیر .

خانواده ها بدانند و از واکنش مریم قجر و سران فرقه و جیره خوارانش خوب بفهمند که چه لرزه و سونامی به وجود سران فرقه انداخته اید .

مریم قجر و سران مخ پوسیده با تکرار طوطی وار نیروی قدس ؛ وزارت اطلاعات فکر کرده اند خانواده ها هم اعضاء اسیر در اردوگاه سران فرقه هستند که با این مارکها اعضاء را می ترسانند .

البته خانواده ها با پخش فیلم و عکس های خود هر انچه رجوی حتا بین اعضاء خود ساخته بود را بر سرش خراب کردند . هر کس در دنیای ازاد فیلم ها ؛ عکس ونامه های خانواده ها را می بیند و می خواند یک حرف مشترک می زنند که سران فرقه وقعا مخ پوسیده شیاد کلاش تشریف دارند . همین افترا و یاوه سرائی های سران فرقه رجوی مثل تف سر بالا به ریش و ریشه نداشته سران فرقه افتاده است .

البته خانواده ها و مردم یک بخش کوچکی از واکنش ترس الود مریم قجر و سران فرقه رجوی می بینند .

من و جدا شده ها از این فرقه که شناخت اساسی از واکنشها در بیرون و درون تشکیلات را داریم و خوب می فهمیم وقتی سران فرقه در بیرون با این ترس و لرز به واکنش افتاده اند در درون تشکیلات هم سران فرقه رجوی از ترس واکنش اعضاء برای جدائی در پی خواسته خانواده ها برای ملاقات حتما سلسه نشستهای درونی برای اعضاء نگون بخت بر گزار می کنند و با پخش پیام های ساختگی از طرف رجوی ریق رحمت سرکشیده و پخش نوارهای ویدیوئی از مریم قجر داعشی به اعضاء نگون بخت چنین القا می کنند که به خاطر فعالیت اعضاء با اسامی مهین ؛ شهین و فعالیت و عملیاتهای کانونهای شورشی هایشان در داخل ایران و نزدیکی سر نگونی رزیم دست به توطئه زده و خانواده ها را می خواهد برای ملاقات با شما بفرستد و شما باید به عنوان مجاهد از بحث خانواده عبور کنید و با نوشتن گزارش و اینکه چقدر تمایل به این ملاقات با خانواده های خود را داشتید  داشتید  باید دشمن را در درون خود با یک عملیات مجاهد گونه بکشید !!!

هر کس این مطلب و تاریخ را خوب به یاد بسپارد و قول می دهم در اینده نزدیک با خروج یک نفر هم این وضعیت درون تشکیلات و بر گزاری نشستهای درونی و بحث خانواده ها به اثبات خواهد رسید .

البته من ارزو می کنم مریم قجر و سران فرقه رجوی هر روز بحث خانواده ها را در درون تشکیلات و همچنین توسط سیمای اسارت خودشان به نمایش بگذارند .

تکرار بحث خانواده ها خود باعث زنده شدن احساسات اعضاء نگون بخت خواهد شد و هر چقدر بحث خانواده ها چه در درون تشکیلات و چه بیرون از تشکیلات مطرح شود مریم قجر و سران فرقه رجوی در واکنش به خواست به حق خانواده ها  ترس و لرز خود را به نمایش می گذارند لا غیر ..

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانی ، وحشت مریم قجر و سران فرقه رجوی

***

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانیاستمداد خانواده حسین حسینی سرباز وظیفه اسیر اردوگاه های صدام و رجوی در عراق و آلبانی

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: