هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، اول نوامبر 2020:… رجوى و سردمدارانش در طى يك ماه گذشته تا الان بعد از اين كه عيان شد از ارباب( آمريكاى تراپيسم – بولتونيسم) بخارى براى نجات فرقه اش بر نخواهد خاست و تمام آمال و آرزوهاى خودشان را بر باد رفته مي بينند، طبق معمول رو به حيله گرى و دغل بازى و جفنگ گويى آورده اند تا شايد از فشارهاى درون تشكيلاتى ناشى از اين معضل بكاهند و چند صباحى به عمر فرقه وارفته شان اضافه كنند. هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى 

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدىمصاحبه عباس داوری و ابریشمچی برای چیست (خاطرات بهمن بازرگانی، چشم انداز ایران)

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 01.11.2020

رجوى و سردمدارانش در طى يك ماه گذشته تا الان بعد از اين كه عيان شد از ارباب( آمريكاى تراپيسم – بولتونيسم) بخارى براى نجات فرقه اش بر نخواهد خاست و تمام آمال و آرزوهاى خودشان را بر باد رفته مي بينند، طبق معمول رو به حيله گرى و دغل بازى و جفنگ گويى آورده اند تا شايد از فشارهاى درون تشكيلاتى ناشى از اين معضل بكاهند و چند صباحى به عمر فرقه وارفته شان اضافه كنند.

اول، برجسته كردن موضوع اعدام فردى به نام نويد افكارى و سلسله پيام هاى رجوى در حمايت از يك قاتل و ربط دادن آن به كانون هاى شورشى نداشته رجوى در داخل كشور كه جنگ مسلحانه راه بيندازند و رژيم را سرنگون كنند و نتيجه آن همه لشكر مسلح و كانون شورشى داخل كشور هم بعد از پيام اين رجوى مخ پوسيده و شياد، ديديم كه تك تك شهرهاى ميهن به تصرف كانون هاى شورشى رجوى درآمده و ارتش قيام فرودگاه تهران را براى تشريف فرمايى خانم و آقاى رجوى با جمبوجت شخصى مايك پمپئو آماده كرده اند و صف طولانى مستقبلين علياحضرت رجوي ها با وجود بحران كرونا قابل وصف كردن نيست.

سوگواری برای حقوق بشر ! تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (قسمت پانزدهم)

واقعيت اين است كه رجوى با اين هياهوى تبليغاتى نه تنها ماهيت ضد انسانى و تروريستى خود را در اين قضيه هر چه عيان تر و برملاتر كرده بلكه پوچى و تهى بودن مسير و مشى در پيش گرفته اش هم به بن بست خورده است و راهى جز فروپاشى و از هم گسستگى تشكيلاتش ندارد و نخواهد داشت.

هر چه بر طبل دروغ كانون هاى شورشى بدمد، جز رسوايى بيشتر حاصلى برايش نخواهد داشت و اگر رجوى حتى صد نفر جنگجو در داخل كشور داشت با فضايى كه در ايران حاكم است حتما خودش را نشان مي داد و حتما رجوى بيش از اين با عملكرد آن مانور مي داد، پس هارت و پورت رجوى و دستگاه رباتيك تحت امرش بدانند با اين بازي ها ديگر نه مي توانند افكار بيرون از خودشان را قانع كنند و از همه مهمتر نه افكار درون تشكيلات را سمت و سو دهند و از اين سوغاتى جز ريزش نيرو و فروپاشى تشكيلاتى عايدى ديگر براى فرقه در گل نشسته رجوى نيست و نخواهد بود.

رجوى در پيام هاى مكرر اين روزها از سرنگونى با ترامپ و بدون ترامپ دم مي زند، وه چه وقيح! حال كه كشتى اش تا عرشه در گل نشسته و از ارباب هم برايش آبى گرم نشده و خود آمريكا در لبه پرتگاه جنگ قدرت داخلى قرار دارد و قدرت نظامى ايران شاخ ابرقدرتى اربابش را شكسته است، مدعى مي شود بدون ترامپ هم رژيم را سرنگون مي كنيم.

بايد به اين شياد گفت اين سى سال است كه نعره سرنگونى در عرض چند ماه سر مي دهيد و با اين دروغ ها سر نفرات خودت را شيره ماليده و بيشتر برده و بنده خود مي كرديد اما بترس و بترس از اينكه الان آن نعره هاى شياد صفتى سرنگونيت ديگر در تشكيلاتت هم خريدارى ندارد و صفت چوپان دروغگو به خود گرفته ايد. پس خودت بترس كه يك دفعه گرگ واقعى كه همان آگاهى نفرات تشكيلاتت از اين همه شياديت است به تشكيلات منفعل و پاسيو ات هجوم برده و نارضايتى و فرار و سرپيچى همه گير شود و فروپاشى تشكيلات تروريستى ات را رقم بزند و اين واقعى ترين چشم انداز آينده نزديك شماست.

تعهد سرنگونی عقب افتاد . تقصیر کانونهای شورشی است

دوم، جنگ با خانواده و مسئله اسراى جنگى است كه با فريب رجوى به مجاهدين پيوسته بودند.

واقعيت اين است كه خانواده اين افراد نگران سلامتى عزيزان خود هستند كه از اسارتگاهى به اساراتگاه ديگرى به مدت بيش از ٣٠ سال برده شده اند و رجوى لعنتى مانع ديدار آن ها با خانواده خود شده است.

الان كه خانواده اين افراد از مجامع بين المللى استمداد و كمك براى تماس و ديدار با عزيزانشان خواستار هستند رعشه بر اندام رجوى و تشكيلات نداشته اش افتاده است و با به صحنه آوردن مصاحبه هاى اجبارى و از پيش آماده شده توسط سران رجوى مي خواهند جلوى اين واقعيت كه منجر به سقوط و از هم پاشيدگى زودرس در تشكيلات رجوى مي شود را بگيرند، اما همين تشبثات مريم رجوى و سران تشكيلاتش، سنگدلى و بيرحمى غير قابل باورى كه از مريم رجوى و سرانش براى سركوب و در اختيار گرفتن جسم و روح افراد در اساراتشان را نشان مي دهد به نمايش مي گذارد و اثبات افشاگرى جدا شده ها از مجاهدين به عيان در معرض ديد قرار مي دهد.

اعتراف سایت مریم رجوی : ملاقات با خانواده در آلبانی باعث فروپاشی تشیلات مجاهدین میشود

سوم، بحث افشاگرى اتمى كه رجوى در آمريكا رسانه اى كرد.

اين مسئله هم بايد از دريوزگى رجوى دانست كه ديگر هيچ اميدى به نفس كشيدن ندارد و با وجود نااميدى از ارباب „آمريكا و اسرائيل“ فقط كمان بدون تير و خدنگ به سمت ميهن عزيز ايران نشانه رفت و در چنته رجوى و اربابش جز دروغ و ريا چيزى يافت نمي شود و اين فيل هوا كردن اتمى نه خريدارى داشت و نه كسى وقعى به آن نهاد فقط رجوى مي خواست خواست اربابش را اجرا كند كه براى خود و اربابش جز رسوايى هر چه بيشتر سودى نياورد.

نتيجه اين كه رجوى به آخر خط خود رسيده و تشكيلات پوسيده اش بيش از هر زمان ديگر منفعل و ناكارآمد شده است.

نارضايتى افراد، بيداد مي كند. انتخابات آمريكا و زوال قدرت اين شيطان هم روى روحيه افراد تأثير منفى بسيار خواهد گذاشت و از اين به بعد شاهد ريزش بيشتر نيروى تشكيلات و در نهايت فروپاشى تام و تمام تشكيلات رجوى خواهيم بود.

تفاوت برانداز و ویرانی‌طلب – مهمترین صف‌بندی مرز بین وطن پرستی و وطن‌ فروشی است

„پایان“

لینک به منبع

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

***

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/طلسم-اختناق-در-تشكيلات-رجوى-شكسته-ميشو/

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشودعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم اوت 2020:… بنابر گفته دوستانى كه هنوز درون تشكيلات رجوى هستند و موفق به جدايى نشده اند ، وضعيت درون تشكيلاتى در پادگان اشرف ٣ به نقطه بحرانى رسيده است و محفل به شدت بين افراد رشد پيدا كرده و مثل گذشته رجوى نميتواند به اين دليل به سركوب مطلق رو بياورد بنابر اين از يك طرف پويش خانواده هاى اسيران و از طرفى مضحكه بودن نمايش تبليغاتى مريم رجوى چنان افراد را در مقابل مسئولين قرار داده است كه آشكارا يناى مخالفت گذاشته اند و فعلا مسئولين در لاك دفاعى هستند و عكس العمل سركوبگرانه نسبت به افراد ندارند. به چند نمونه از فاكتهايى كه افراد بعنوان اعتراض به مسئولين خود يادآور شده اند و در محفل ها مطرح ميشود توجه كنيد. طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود 

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشودشکست مریم رجوی در عرصه سیاسی – اجتماعی در سالروز فروغ جاویدان

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

مريم رجوى هميشه با فريب و رياكارى و برپايى “شوهاى ” خيمه شب بازى حمايت از مقاومت (منظور فرقه جانى و تروريست رجوى )  كه با پول هاى بادآورده از  مزد خيانت و مزدورى شخص مسعود و مريم رجوى براى اربابان منطقه اى و فرامنطقه اى بدست مياورد ، امسال هم كه به شدت زير فشار ريزش و نارضايتى نيروى پير و فرسوده خود در پادگان اشرف ٣ در كشور آلبانى بود سعى كرد با بكار گيرى حداكثر توان تشكيلاتى و خرج هاى نجومى ، عده اى از سياسيون بازنشسته و مزدبگير خود را در قالب يك ” شوى” كنفراسى از راه دور جمع كند . اين مراسم چنان رنگ و لعاب تبليغى براى فريب و نشاندادن و ابراز وجود به آن داده بودند كه در گذشته كمتر مشاهده شده است آن هم با هزينه سنگينى كه مريم رجوى براى آن در نظر گرفته بود .

جالب توجه اين بود كه حرفهاى تمام پيام دهندگان مراسم مريم رجوى كليشه اى و تكراري كه فقط و فقط براى بالا بردن روحيه به شدت پريشان و شكسته افراد تشكيلات برنامه ريزى شده بود و دستگاه فريب و شيطانسازى تبليغاتى رجوى تا چند هفته روى آن مانور ميداد و هر وقت اين شبكه را باز ميكردى همين “شو” پوچ و مضحك روى صحنه تلويزيون به اصطلاح سيماى آزادى تكرار  ميشد.

و فقط براى خورند داخل تشكيلات بوده كه بتواند ذهن افراد را از بحرانى كه با آن دست و پنجه نرم ميكنند دور نگه دارد و  بر بحران درونى سرپوش بگذارد  .

اما همين فريب مريم رجوى دوامى يك ماهه هم نياورد و با پويش خانواده اسرا جهت ديدار  عزيزان دربند شان و فشار به دولت آلبانى براى تحقق به حق اين خواسته ، ميز فريب تبليغاتى رجوى چپه كرد و چنان ولوله اى در بين اسراي گرفتار در چنگ رحوى اقتاده است كه كمتر كسى در تشكيلات رجوى است اين خيمه شب بازى مريم رجوى و ادعاى حمايتهاى سياسى و تبليغات و مانورى كه روى آن ميدهند به ريشخند و تمسخر نگيرند و به قول تشكيلاتى اين مضحكه محفل بين افراد شده است .

بنابر گفته دوستانى كه هنوز درون تشكيلات رجوى هستند و موفق به جدايى نشده اند ، وضعيت درون تشكيلاتى در پادگان اشرف ٣ به نقطه بحرانى رسيده است و محفل به شدت بين افراد رشد پيدا كرده و مثل گذشته رجوى نميتواند به اين دليل به سركوب مطلق رو بياورد بنابر اين از يك طرف پويش خانواده هاى اسيران و از طرفى مضحكه بودن نمايش تبليغاتى مريم رجوى چنان افراد را در مقابل مسئولين قرار داده است كه آشكارا يناى مخالفت گذاشته اند و فعلا مسئولين در لاك دفاعى هستند و عكس العمل سركوبگرانه نسبت به افراد ندارند.

به چند نمونه از فاكتهايى كه افراد بعنوان اعتراض به مسئولين خود يادآور شده اند و در محفل ها مطرح ميشود توجه كنيد :

بكى از دوستان با مسئول خودش مطرح ميكند كه شما زياد روى اين برنامه خواهر مريم مانور ميدهيد ولى هيچ محتوايى در آن وجود ندارد . آيا با حاضر حاضر گفتن ليبرمن براى ما ( منظور مجاهدين) سرنگونى محقق ميشود !؟

اين بيست سال بيشتر است كه چنين حرفهاى كليشه اى از زبان ديگران اما ديكته شده خودمان گفته ميشود ! چه سودى براى ما دارد جز سرگرم كردن خودمان به يك سرى توهمات پوچ و بى محتوا ، ما در اشرف با تانگ و توپ و تبليغات نتوانستيم رژيم را سرنگون كنيم الان كه فرسنگها دور شديم ميخواهيم با اين كارها رژيم را سرنگون كنيم !؟

مسئول مربوطه جوابى جز به انقلاب خواهر مريم بچسپ براى اين دوست نداشته و همين نشاندهند پاره شدن طلسم سركوب و اختناق در درون تشكيلات رجوى است.

نمونه ديگر :

دو نفر از افراد رده ميانى تشكيلات با هم صحبت ميكنند كه نفر مسئولشان آنها را ميبيند و از آنها سؤال ميكند چكار ميكنيد كه آنها جواب ميدهند داريم بحث برنامه خواهر مريم ميكنيم و اينكه نيازى نيست اينقدر در تلويزيون پخش شود . مسئولشان ميگويد براى اينكه رژيم را به زانو در بياوريم ، در جواب بدون ترس يكى از نفرات جواب ميدهد (با حالت عصبانى) من فكر ميكنم فقط براى سرگرمى است  و دستآوردى ندارد . مسئول مربوطه بدون عكس العمل ميرود . كه اين هم نشاندهنده شكستن  همين طلسم رجوى در درون تشكيلات است.

نمونه يعدى :

به يكى از افراد كه خانواده اش در پويش ديدار عزيز خود نامه نگارى به دولت آلبانى داشته است گفته اند بيا در سيماى آزادى بر عليه خانواده ات كه ضد مبارزه است موضع بگيرد اما اين دوست بهم ميريزد و جواب ميدهد كه من هيچوقت ضد خانواده ام حرفى نميزنم چون ميدانم قصد آنها فقط ديدن من است و مسئول مربوطه هم ديگر سكوت ميكند و اين برخورد به صورت محفلى در بين نفرات مطرح شده است.
به گفته دوستانى كه به بيرون از اشرف ٣ تردد دارند وضعيت تشكيلاتى در درون بسيار شكننده و مخالفتها بعد از مراسم و پويش خانواده ها بسيار زياد شده است و آشكارا افراد ناراضى بناى مخالفت ميگذارند و با مسئول خود و يا در نشست ها مطرح ميكنند .

به قول بكى از دوستان ، تشكيلات دچار اپورتونيست درون شده است و مريم رجوى عاجز از حل اين بحران است و فشار و پويش خانواده ها ميتواند تور پوسيده تشكيلاتى رجوى را از هم دريده و بگسلد .
دست و پا زدن مريم رجوى براى ديكته و به صحنه آوردن يكى دو نفر در تلويزيون فرقه و خواندن ديكته سران تشكيلات دردى از دردهاى بى درمان رحوى حل نخواهد كرد و اين سيل هجوم خانواده ها براى ديدار با عزيزان خود قطعا جواب ميدهد و عزيزانشان از بند رجوى خلاص خواهند شد .

لینک به منبع 

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

***

ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبالکمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایران آزاد فرقه رجوی محرم تر ازخانواده؟!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آرزوهاى-برباد-رفته-رجوى/

آرزوهاى برباد رفته رجوى

آرزوهاى برباد رفته رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، کلن آلمان، بیست و سوم ژوئن 2020:… در كشور البانى با پولهاى باد آورده از مزدورى و خيانت به وطن خود خيلى از رجال آنجا را خريده و لابى خود كرده است و الان هم در آستانه مراسم ٣٠ ژوئن با توجه به محدوديتى كه مريم رجوى در فرانسه با آن مواجه شده است  و عدم برگذارى مراسم در اين كشور مريم رجوى به اين ترفند رسيده است كه اين مراسم را در كشور البانى و در قرارگاه اشرف ٣ برگذار كند و روى آن تبليغات گسترده اى انجام ميدهد و از هم اكنون پروژ هاى سنگين هزينه بر را در دستور قرار داده است از جمله آوردن سياهى لشكر از گرسنگان البانى تا رونقى به اين “شو” تبليغاتى بدهند و همچنين سر افراد تشكيلات شيره بمالند و خودى را همچنان نشان دهند اما غافل از اينكه ديگر نتها آرزوى شاخ شدن براى سرزمين و ملت ايران به گور ميبرند . آرزوهاى برباد رفته رجوى 

آرزوهاى برباد رفته رجوىمحدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

آرزوهاى برباد رفته رجوى

رشته هاى تنيده و آرزوهاى بر باد رفته رجوى

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی ، آلمان

مسعود رجوى رهبر فرقه به اصطلاح مجاهدين خلق استراتژى خود را بر پايه ” هدف وسيله را توجيه ميكند ” بنا نهاده  و به همين دليل براى شخصيت رؤيايى كه براى خود ساخته است به هر دريوزگى ، خودفروشى و مزدورى روى آورده تا آرزوى خود را برآورده كند .

شخص رجوى مثل باد به هر سمتى ميچرخد به اصول تدوين شده بنيانگذاران سازمان كه رجوى آن را منحرف و به لجن كشاند و از آن يك فرقه تروريستى بشدت مخرب با شيوه كنترل ذهن  براى پيشبرد اهدافش ساخت به همين منظور به شيوه هايى روى آورد كه تاريخ ملت ايران هرگز آنرا از ياد نبرده و فراموش نخواهد كرد . از جمله اين خيانت هاى وجوى اين است كه با دشمن ملت ايران كه اتفاقا در جنگ با مردم و سرزمين ايران بود يعنى ديكتاتورى حاكم بر كشور عراق و رژيم صدام بر عليه مردم و سرزمين خود همدست شد و از هيچ جنايتى از مزدورى و خودفروشى بر ضد مردم و كشور خود و حتى مردم عراق كه ضد ديكتاتورى حاكم بر كشور خود بودند در خدمت به اربابش صدام حسين كوتاهى نكرد تا اينكه اين ديكتاتور سقوط كرد و اميد رجوى بر باد رفت و تشكيلات رجوى تا نفس گاه فروپاشى پيش رفت و تعداد زيادى از نيروى تشكيلات صحنه خيانت و جنايت ساخته شده به دست رجوى را ترك كردند اما رجوى با حيله گرى تمام و سرسپارى كامل ، اما اينبار به آمپرياليسم كه روزى بنيانگذاران سازمان اصول و اهداف خود را مبتنى بر محو آن
استوار كرده بودند روى آورد و همانند ارباب قبلى به مزدورى و خيانت از ملت و وطن خود براى اين دشمن ديرينه مردم مظلوم خاورميانه و جهان روى آورد ، با شقى ترين گروه تروريستى داعش بواسطه افسران باقيمانده حزب بعث هم كأسه شد و براى رسيدن به هدفش و احياى تشكيلات متلاشى شده اش وبراى دشمنى با مردم و سرزمين خود به مزدورى براى برخى از سران مرتجع كشورهاى عربى براى بقاء خود روى اورد . اما هيچكدام از اعمال رجوى  جز روسياهى و پيسى و پلشتى و نفرت برايش دستآوردى نداشت .

الان هم براىِ تشكيلات بى صاحب اش در كشور آلبانى با شانتاژ و تبليغات دروغ عٓلٓم مبارزه و سرنگونى بى محتوا بلند كرده و دلش به نتانياهو و برايان كوك و پمپئو و جان بولتون خوش است و با اين استدلال سر نيروى هاى خود شيره ميمالد و همچنان تعداد اندكى از آنها را در چنگال خون آلود خود برده و اسير نگه داشته است .

در كشور البانى با پولهاى باد آورده از مزدورى و خيانت به وطن خود خيلى از رجال آنجا را خريده و لابى خود كرده است و الان هم در آستانه مراسم ٣٠ ژوئن با توجه به محدوديتى كه مريم رجوى در فرانسه با آن مواجه شده است  و عدم برگذارى مراسم در اين كشور مريم رجوى به اين ترفند رسيده است كه اين مراسم را در كشور البانى و در قرارگاه اشرف ٣ برگذار كند و روى آن تبليغات گسترده اى انجام ميدهد و از هم اكنون پروژ هاى سنگين هزينه بر را در دستور قرار داده است از جمله آوردن سياهى لشكر از گرسنگان البانى تا رونقى به اين “شو” تبليغاتى بدهند و همچنين سر افراد تشكيلات شيره بمالند و خودى را همچنان نشان دهند اما غافل از اينكه ديگر نتها آرزوى شاخ شدن براى سرزمين و ملت ايران به گور ميبرند بلكه اربابان آنها از ابرقدرت جهان تا نتانياهوى كلاش و دروغگو و سران وهابى عربستان همه و همه در برابر اراده ملت ايران به زانو در آمده و توطئه هايشان بر ضد ملت و سرزمين ايران به خودشان بر گشته و اقتدار ايران سرافراز زبانزد عام و خاص است .

اما نكته اى خطاب به مريم رجوى است كه اى هرزه سياسى و اى عجوزه فتنه و حيله و رَيا و دروغ ، آيا اقتدار ملت ايران را نميبينيد ؟
آيا به كرنر رفتن اربابانت را مشاهده نميكنيد؟
آيا اعتراضات مردم آمريكا بر ضد نژادپرستى و سيل و طغيان مردمى آن را نميبينيد؟
آيا افول قدرت اربابت در برابر اراده مردم ايران و منطقه را مشاهده نميكنيد ؟

اى آقا و خانم رجوى با چه رويى باز دم از مبارزه مسلحانه و سرنگونى ميزنيد ! كم تا حال جوانهاى مردم ايران را قربانى اين مطامع نامشروع خود كرده ايد كه حال نه ريش و نه پشمى برايتان مانده است ،اما باز در اين بوق ميدميد !؟

خانم رجوى  خجالت هم خوب چيزى است لطفاً به ان روباه هميشه خواب و هر از چند گاهى بيدار بگوئيد كمتر از ته قبر زر بزند ديگر بخت شما تمام شده است ، به فكر دادگاهى و نوشتن دفاعيه براى خود باشيد ، البته كه شما زوج منفور اينقدر جنايت و خيانت كرده ايد كه مطمئناً هيچ دفاعيه اى براى خود نداريد .

به اميد محو جنايت و دروغ و پلشتى فرقه رجوى و به عدالت سپارى رهبرى و سران غرق در جنايت آن.

لینک به منبع

آرزوهاى برباد رفته رجوى

***

 حال زار مريم رجوىBBC: The Strange World of the People’s Mujahedin(aka; MKO, MEK, Rajavi cult)

همچنین: