هذیان گویی رجوی ها برای مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – غلامرضا میرزایی، نجات یافتگان در آلبانی، هشتم ژوئن 2019:… توپ و تانک را به اسم« گرد آوری سلاح» بجای «خلع سلاح » ( اسمی که رجوی با شارلاتانیزم و برای تحمیق افراد روی خلع سلاح گذاشت؛ وبا وقاحت می گفت نه ما تسلیم نشدیم و ما راخلع سلاح نکردند ما … Continue reading هذیان گویی رجوی ها برای مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی