هشتم مارس وبزرگداشت زنانی که غریبانه و بی صدا در بیابانهای اشرف کشته و دفن شدند

هشتم مارس وبزرگداشت زنانی که غریبانه و بی صدا در بیابانهای اشرف کشته و دفن شدند

 Women's day Mojahedin Khalq Rajavi cult 4نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، هشتم مارس 2017:… در پایان و به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن ضمن آرزوی آمرزش و رحمت برای همه زنانی که به هر شکلی توسط این فرقه کشته شدند،توجه تمامی گروهها و سازمانهای مدافع حقوق زنان را به ماهیت واقعی این فرقه جلب کرده واز آنها میخواهم که فریب زبان وظاهر آنها را نخورند. همچنین بزرگ میدارم یاد زنانی چون … 

هشتم مارس روز جهانی زن یادواره ی تمام زنان مظلوم دنیاست

لینک به منبع

هشتم مارس وبزرگداشت زنانی که غریبانه و بی صدا در بیابانهای اشرف کشته و دفن شدند

نادر کشتکار

نادر کشتکار

حدیثی به نقل از پیامبر اسلام روایت شده با این مضمون که آخرین چیزی که از دل مومن بیرون میرود حب جاست.عشق و طمع به مقام و قدرت آنقدر در دل انسانها قویست که حتی مردان مومن را نیز به چالش میکشد.پس چه خواهد کرد با دل انسانهای بی ایمانی که خواهان رسیدن به آن هستند.

وقتیکه هدف رسیدن به قدرت به هر قیمتی شد،آنوقت برای یک مرد پوشیدن دامن دیگر قبحی ندارد،دروغ گفتن و خیانت به کشور و هموطن به امری قابل توجیه و چه بسا ضروری تبدیل میشود،مزدوری برای رسیدن به پول و فرصت،ضرورت تاریخی و پشتوانه فلسفی پیدا میکند،خون شهیدان و بی گناهان را وسیله ای ساختن برای به قدرت رسیدن، به ارزشی ایدئولوژیک تبدیل میشود و در نهایت زیر پا گذاشتن تمامی پرنسیب ها و ارزشها در این طرز فکر امری عادی خواهد شد.

با نگاهی گذرا به زندگی نکبت بار رجوی در طی سی و اندی سال گذشته به تمامی موارد فوق برخورد میکنیم،از همکاری با ساواک در لو دادن خانه های تیمی متعلق به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق شروع میشود،بعد به طمع رسیدن هر چه سریعتر به قدرت در بدترین شرائطی که کشور و مردم ایران با آن درگیر بودند،به آغاز جنگ مسلحانه روی می آورد و بعد از تاویل نشدن خیال خام رسیدن به قدرت ،فاز فرار به نقطه امن و سپس مزدوری و نوکری برای بیگانگانی که شهرها و مردم بیدفاع را به خاک و خون میکشیدند کلیک میخورد،و آنگاه که این رویای ابلهانه نیز راه به جایی نمیبرد با فرستادن دیگران به وادی مرگ وبه کشتن دادن صدها انسان اسیردر عملیاتی که بدرستی مرحوم قاسملو از آن تحت عنوان دروغ جاویدان یاد میکرد،سعی میکند توجیه دیگری بسازد تا همچنان بتواند برای رسیدن به قدرت زنده مانده و به وعده های شیطان درونش امیدوار بماند،سپس دست ظلم و خیانتش گریبان یاران خودش را گرفته و پدران را از نعمت پدری و مادران را از نعمت مادری و کودکان بی گناه را از نعمت آغوش گرم و پر مهر خانواده محرومبه یتیم خانه ها میفرستد،بساط زندان و شکنجه به راه انداخته و هر کسی را که سد راه خود می بیند براحتی حذف کرده و مستقیم یا غیر مستقیم سر به نیست میکند.

اما در این میان چه بسیار زنان آزاده و بی گناهی که نخواستند با او در این اوهام وخیانتها همراه شوند و تنها به همین گناه در زیر سختترین شکنجه هاوفشارهای روحی و جسمی در نهایت یا دست به خودکشی زدند و یا توسط خائنینی چون جابرزاده ها وزهره  قائمی ها در زیر شکنجه و فشار جان دادند و در عین گمنامی بدون آنکه کسی بداند در بیایانهای اشرف دفن شدند

روز زن مجاهدین خلق فرقه رجوی شورای ملی مقاومت ایران

روز زن مجاهدین خلق فرقه رجوی شورای ملی مقاومت ایران

البته شیوه و استراتژِی فرقه رجوی در برخورد با نفرات مخالف خودی در صورت امکان این بود که قتل یا خودکشی آنها را طوری زمینه سازی میکرد که گویا در عملیات کشته شده اند و یا به مرگ طبیعی جان داده اند وبا تبلیغ در رسانه های مجازی و غیر مجازی خود سعی میکرد و همچنان میکند که از خون آنها نیز سوءاستفاده کند.
اینکه در طی این سالیان چه تعداد زنان مظلوم و اسیر در چنگال این فرقه ،سربه نیست شدند مشخص نیست و اطلاعات آن تنها در اختیار آن دسته از مسئولین فرقه رجوی قرار دارد که خودشان در کشتن این ناراضیان سهیم بوده و نقشهایی مستقیم بعهده داشته اند.

اما در پایان و به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن ضمن آرزوی آمرزش و رحمت برای همه زنانی که به هر شکلی توسط این فرقه کشته شدند،توجه تمامی گروهها و سازمانهای مدافع حقوق زنان را به ماهیت واقعی این فرقه جلب کرده واز آنها میخواهم که فریب زبان وظاهر آنها را نخورند.

همچنین بزرگ میدارم یاد زنانی چون،مرضیه علی احمدی،مهری موسوی،مینو فتحعلی،زهرا فیض بخش،آلان محمدی،مرجان اکبریان،نغمه حکمی،پروین سریر،معصومه غیبی پور،نسرین احمدی ………و دهها قربانی دیگر،ر وحشان قرین رحمت باد

روز زن مجاهدین خلق فرقه رجوی شورای ملی مقاومت ایران

روز زن مجاهدین خلق فرقه رجوی شورای ملی مقاومت ایران

روز زن مجاهدین خلق فرقه رجوی شورای ملی مقاومت ایران

‬‎نادر کشتکار

آلمان

*** 

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003نگاهی به جایگاه زنان در تشکیلات مجاهدین – به بهانه روز جهانی زن

جنایات داعش و مجاهدین یکی است؛ آتش زدن انسانها توسط رجوی و بغدادی

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیگرامیداشت زنان در روز جهانی زن

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده به خانم ها سوزانا کلاین و کارولاین هاوارت، خیریه “زنان در جهان”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28541

فرشته مرگ بر فراز اورسورواز

نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، آلمان، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۷:… جابرزاده با فیض بردن از ارزشهایی که دررجوی وجود داشت از جمله لمپنیزم،حفظ خود و سرکوب موفق شد بعد از سالیان به یکی ازشاخص ترین کادرهای لمپن درون فرقه رجوی در سرسپردگی و همچنین در سرکوب و شکنجه روحی وجسمی ناراضیان در فرقه تبدیل شود ودر این راه گوی سبقت را از همه … 

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجویپیروزی انقلاب ،سرآغاز هبوط سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

لینک به منبع

فرشته مرگ بر فراز اورسورواز

نادر کشتکار

نادر کشتکار

 محمد علی جابرزاده بعد از عمری مبارزه در راه وطن فروشی ومزدوری و خدمت به رئیس وسیدالرئیس جان داد و فرشته مرگ بناگاه گریبانش را گرفت و اجازه دیدن عاقبت مزدوری برای عربستان، به مانند دیدن عاقبت مزدوری برای صدام و صدامیان را به او نداد

محمد علی جابرزاده مرد‬‎

ارباب اول یا همان سیدالرئیسش را در سوراخی یافته ، بیرون کشیده و به مرگ سپردند و بعد از چندی خبر مرگ رجوی  ارباب کوچکتر وصاحب فرقه اش را از زبان فرستاده سیدالرئیس جدیدش شنید.

جابرزاده با فیض بردن از ارزشهایی که دررجوی وجود داشت از جمله لمپنیزم،حفظ خود و سرکوب موفق شد بعد از سالیان به یکی ازشاخص ترین کادرهای لمپن درون فرقه رجوی در سرسپردگی و همچنین در سرکوب و شکنجه روحی وجسمی ناراضیان در فرقه تبدیل شود ودر این راه گوی سبقت را از همه غیر از مهدی ابریشمچی برباید.

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_Saddam_1‬‎

بی شک،برای مردمی که از نزدیک با فرقه رجوی آشنا نیستند باور و درک مقوله هایی چون وجود کادرهای بسیار بد دهن ولمپن چه درمیان مسئولین زن ،وچه در بین مسئولین مرد، شکنجه وسربه نیست کردن نفرات ناراضی به اشکال مختلف و وجود زندان و شکنجه گاه در درون فرقه، بسیار دشوار است اما زبان و وجدان تمام کسانی که در عراق و در تشکیلات مافیا گونه رجوی بوده اند چه امروز،چه فردا به صحت ادعاهای فوق گواهی خواهند داد.

نکته ای که با مرگ جابرزاده،ممکن است به اذهان خطور کند آنست که بعد از وی چه کسی میتواند نقش او را به همان خوبی برای فرقه رجوی ایفا کند.آنهم در شرائطی که فرقه هنوز بخاطراظهارات وزیر سابق اطلاعات عربستان و لو دادن خبر درگذشت مسعود رجوی دچار سردرگمی است .

اعلام مرگ مسعود رجوی مزدور توسط ولینعمتش ترکی الفیصل ‬‎

اطرافیان ناصرالدین شاه ،جنازه شاه مقتول خود را از ترس عواقب یر ملا شدن خبر مرگ درکالسکه ای گذاشته بودند و با گل آرایی آنرا در شهر میچرخاندن و جار میزدند که شاه در حال سرکشی به مردم و رعایا هستند،حال بنظر میرسد مسئولین فرقه رجوی نیزسعی دارند به همین شیوه مرگ رجوی را انکار کنند.

تسلیت مریم قجر عضدانلو به مسعود رجوی بمناسبت مرگ جابرزاده که بیشتر به یک طنز شبیه بود و یا پخش پیامهایی صوتی منتسب به رجوی از جمله همین ظاهرسازیها در کتمان کردن مرگ رجوی میباشد.اما از همه مهمتر اینست که فرقه برای جایگزین کردن نفراتی که از تشکیلات آنها جدا میشوند و یا فرار میکنند و یا دست آخر بدلیل کهولت سن یکی بعد از دیگری در حال رفتن هستند در بلند مدت چه کاری میتواند انجام دهد.

همه حیات یک سازمان به جایگاه توده ای آن سازمان در میان اقشار مختلف مردمش گره خورده است.سازمانی که از پایگاههای توده ای مناسب محروم باشد لاجرم محکوم به فناست.سازمان بدون پشتوانه و حمایت مردمی فاقد رشد وشکوفایی در جامعه است.سازمانی که از نظر اکثریت قاطع مردمش،خائن،ستون پنجم عراق در طی جنگ ومزدور تلقی میشوند نمیتواند سازمانی پویا باشد.

مرگ هر یک از کادرهای فرقه رجوی که از قضا متوسط سن آنها شصت و یا بالاتر میباشد درست به برداشتن تکه ای از یک بناء می ماند.همانطور که برداشتن و جدا شدن هر تکه ازیک بناء،بتدریج محو و مرگ آن بناء را بدنبال دارد،مرگ هر کدام ار اعضائ رهبری فرقه نیزآنها را به سرانجام عمرشان نزدیکتر میکند.

البته مسئولین فرقه میتوانند برای پر کردن نمایشهای خود در ویلپنت یا جاهای دیگراز پولهای اهدایی دیروز صدام و امروز عربستان استفاده کرده و از بین پناهندگان و شهروندان کشورهای مختلف نفر جمع کنند و یا سیاستمداران را با پولهای کلان برای چند دقیقه سخنرانی بخرند،اما آیا میتوانند با صرف پول برای خودشان در میان مردم ایران وجهه ای بخرند.آیا میتوانند بجای هر فردی که از مناسبات آنها به هر دلیلی کنده میشود با کمک پول از این یا آن کشور نفری را جایگزین کنند و یا با آگهی استخدام ازمیان ایرانیان خارج از کشورویا اتباع سایر کشورها نفرات جدیدی را استخدام کرده و جایگزین کنند.

در پایان سازمانی که با مردمش گره خورده و عجین شده عمری دارد به درازای عمر ملتش،اما سازمانی که مردمش آنها را طرد کرده و به آنها به چشم مشتی وطن فروش و مزدورنگاه میکند عمری دارد به قدمت عمر خودشان.

نادر کشتکار
آلمان

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28286

پیروزی انقلاب ،سرآغاز هبوط سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) 

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_History_2نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، آلمان، اول فوریه ۲۰۱۷:… کلاسهای تبیین جهان مسعود رجوی که در دانشگاه تهران برگزار می شد و هدف آن شکار هر چه بیشتر جوانان و دانشجویان و عرض اندام در معادلات قدرت و کسب مشروعیت و شهرت بود با استقبال بسیاری از جوانان روبرو شده بود.بسیاری از جوانان،سازمان مجاهدین و ایدئولوژی آنرا قرائتی جدید از اسلام می پنداشتند … 

تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

پیروزی انقلاب ،سرآغاز هبوط سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

 نادر کشتکاربهمن ماه یادآور سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی مردم ایران است.نزدیک به چهار دهه پیش و در چنین ایامی،کشورمان در وضعیتی بسیار بحرانی و آشفته بسر میبرد.رژیم شاه در حال احتضار بود و مردم طلیعه پیروزی را به چشم میدیدند.

دهها حزب و گروه سیاسی به ناگاه به عرصه اجتماع وارد شده بودند و هر کدام سعی در جذب نیرو و گسترش نفوذ و تبلیغ پیرامون ایدئولوژی و خط مشی سیاسی خود در بین جامعه جوان ایران و کسب هر چه بیشتر مشروعیت و قدرت بودند.

در میان این گروهها سازمان مجاهدین خلق که مدعی داشتن یک پشتوانه ایدئولوژیک بر اساس تعالیم دین اسلام بود و همچنین بخاطر شهادت اکثریت قاطع اعضاء مرکزی و کادر رهبریش، در جامعه به سازمانی خوشنام شهرت پیدا کرده بود.مسعود رجوی و سایر نفرات سازمان ،بعد از آنکه توسط مردم از زندانهای ایران آزاد شدند،بلافاصله شروع به سازماندهی و راه اندازی تشکیلات سازمان مجاهدین و جذب نیرو در سطح کشور کردند.

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

در آن ایام کمتر جوانی را میتوان بیاد داشت که در گرماگرم انقلاب و شور و شوق مفرطی که در جامعه بواسطه آن بوجود آمده بود به سمت گروهی سیاسی کشیده نشده باشد.بسیاری از جوانانی که گرایشهای دینی داشته و سرشار از شور و شوق و هیجان جوانی بودند،توسط شیوه ها و ترفند هایی که سازمان در جذب نیرو داشت به عضویت آن در آمدند.

کلاسهای تبیین جهان مسعود رجوی که در دانشگاه تهران برگزار می شد و هدف آن شکار هر چه بیشتر جوانان و دانشجویان و عرض اندام در معادلات قدرت و کسب مشروعیت و شهرت بود با استقبال بسیاری از جوانان روبرو شده بود.بسیاری از جوانان،سازمان مجاهدین و ایدئولوژی آنرا قرائتی جدید از اسلام می پنداشتند.

در آن ایام کمتر کسی از نیت و سودایی که مسعود رجوی در سر می پروراند آگاه بود و قاطبه جوانان جنگ و تضاد موجود بین سازمان مجاهدین با دولت موقت و آقای مهندس بازرگان و حزب نهضت آزادی و یا با حزب جمهوری اسلامی و شخص دکتر بهشتی که از چهر های میانه رو محسوب میشد و یا با آیت الله خمینی را تنها تضاد و جنگی بین دو دیدگاه و قرائت مختلف ازدین  و مفهوم ارزشهای دینی می پنداشتند نه جنگ و اختلافی شخصی و تنها بر سر کسب قدرت.

یکسال بعد از انقلاب و در حالیکه کشور از لحاظ اقتصادی،نظامی،امنیتی و سیاسی دستخوش بحرانهای عمیقی بود،صدام حسین با پاره کردن قرار داد الجزائر،با سبوعیت تمام به شهرهای مرزی و بیدفاع کشورمان حمله ور شد.

در این وانفسا و در حالیکه اکثر گروههای سیاسی و قشرهای مختلف مردم بصورت داوطلبانه به کمک محدود نیروهای نظامی حاضر در مرزهای کشورمان می شتافتند، مسعود رجوی با برنامه هایی از پیش طراحی شده و برپایی تظاهراتهای مختلف در شهرهای کشور، وبا این خیال که قادر است رژیم را عرض شش ماه سرنگون کند، دست به جنگ مسلحانه ای زد که مقدمات آنرا از یک سال پیش آماده کرده بود.

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

اما سیر حوادث و مورد طرد واقع شدن سازمان مجاهدین از طرف مردم ، تحلیلها و خواب های مسعود رجوی را بگونه ای تغییر داد که وی سال بعد از کشور فرار کرده و هزاران تن ازیارانش را در بدترین شرائط تنها گذاشت .

عدم شناخت علمی واکادمیک رجوی از جوامع سنتی من الجمله جامعه ایران و ناتوانی در ارزیابی و برآورد صحیح از شرائط ازیکطرف و خودشیفتگی ،عطش قدرت و غرور کورش از طرف دیگر باعث شد که تمامی تحلیلهایش در رابطه با جنگ مسلحانه، کمک مردمی و در نهایت سقوط رژیم، برعکس درامده و به شکست منجر شود اما وی نه تنها از تصمیم اشتباه خود در شروع جنگ مسلحانه که منجر به کشته و یا اعدام هزاران تن از جوانان شد درسی نگرفت، بلکه با بلاهت تمام به سمت دومین اشتباه بزرگ استراتژیک خود پیش رفت،اشتباهی که بی شک تیر خلاصی بود بر هر آنچه از عزت و احترامی که بنیانگذاران سازمان با اهداء جانشان در دوران شاه و دربین مردم ایران کسب کرده بودند، یعنی پرواز تاریخ سازوهمکاری با حزب بعث عراق در جبهه های جنگ و بر علیه هموطنان خودش،خیانتی که تا پیش از این در تاریخ ایران زمین سابقه نداشته است.

پرواز تاریخ سازی که برای اعلام سرسپردگی و مزدوری با سفر به عراق شروع شد و با فرار و ناپدید شدن مجدد به پایان رسید.

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

سازمان مجاهدین که بعد از ورود به عراق بتدریج به یک فرقه تمام عیار تبدیل شده بود، تنها گروه سیاسی ایرانی بود که همراه و همصدا با عربستان و اسراییل با تمام توان و صرف هزینه های کلان ،سیاستمداران جنگ طلب امریکایی را تشویق به حمله نظامی و بمباران ایران میکردند و این در حالی بود که مسعود رجوی و همپالگیهایش بمباران و ویرانی کشور عراق در طی حمله امریکا به این کشور را به چشم دیده و از زجر و مصائب وارده بر ملت عراق بخوبی آگاه بودند.

مناسبات درونی فرقه و سیاستهایی که مسعود رجوی بطور آشکار ویا بصورت مخفی با اعضاء و نفرات فرقه دنبال میکرد نیز به نوبه خود حدیثی مفصل است.شرح شکنجه ها و شکنجه گاهها،شرح چگونگی شکنجه گر پروراندن و کسانی که به نا حق و در خفا و پنهانی در زیر شکنجه ها جان دادن،شرح ابو غریب و چگونگی همکاری سازمان اطلاعات عراق و ادامه شکنجه های روحی وجسمی افراد ناراضی از سیاستهای رجوی در آنجا، شرح چگونگی قتل ها و حذف فیزیکی و سر به نیست کردن نفرات ناراضی در درون مناسبات، شرح حرمسراها و عیاشی های وی، شرح خود کشی ها، خیانتها و هزاران ظلم و ستمی که وی درحق اعضاء فرقه دست سازخود وارد آورد. خیانتهایی که بخاطر حفظ خود و فرافکنی و فرار از پاسخگویی هم چنان ادامه دارد.

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

تاریخچه مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی مریم رجوی فرقه رجوی

حکایت مسعود رجوی به مانند حکایت فردیست که به ارث و ثروتی عظیم رسیده بود، ثروتی عظیم از عزت و احترام و خوشنامی در بین توده های مردم، ثروتی که بدلیل غرور، خودشیفتگی وخیانت وارثش به تباهی کشانده شد.اکنون از پیکره سازمانی که محمد حنیف نژاد، سعید محسن و بدیع زادگان با خون و نفسشان پدید آورده بودند، تنها جسدی نحیف و بی جان که منفور و مطرود ایران و ایرانی شده، باقیمانده است، فرقه ای در اوج انزوا و ذلت.

نادر کشتکار
آلمان

*** 

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریهفت تیر، سی سال پس از بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریورود سازمان مجاهدین خلق به ‘فاز نظامی’ و پیامدهای آن

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریهفتم تیر و دست نفاق

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریچرا منافقین (فرقه رجوی) به انفجار اعتراف نکردند؟

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریچگونه داعش میتواند، با تأسی از الگوی مجاهدین خلق، دیگر تروریست به شمار نیاید

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بتول سلطانی: ۳۰ فروردین ۱۳۵۱، یادآور چهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیاگذاران سازمان 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28039

سخنی با مسئولین فرقه رجوی به بهانه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (+ویدئوی فارس نیوز از مراسم تشییع)ا 

rafsanjani_taleghani_montazeriنادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، آلمان، دهم ژانویه ۲۰۱۷:… آیا فکر نمیکنید حضور این حجم از مردم با خود این پیام را دنبال میکند که ما خواهان اعتدال، برابری و دموکراسی هستیم آنهم به دور از جو رعب و وحشت و به دور از ترور و خشونت. آیا فکر نمیکنید که مردم ما اشتباهات را می بخشند اما خیانت را نبخشیده و فراموش نمیکنند و از همین روست که برای کسی که ما معتقدیم در … 

آیت الله رفسنجانی، طالقانی، منتظری در گذشت رفسنجانی و نگاهی به اراجیف مریم رجوی در این رابطه

لینک به منبع

سخنی با مسئولین فرقه رجوی به بهانه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

یکشنبه برابر با هشتم ژانویه سال دو هزار و هفده ،آیت الله هاشمی رفسنجانی به علت ایست قلبی در سن هشتاد و دو سالگی در تهران درگذشت.بی شک پس از پیروزی انقلاب،و بعد از درگذشت آیت الله خمینی این مرگ مهمترین واقعه ایست که جمهوری اسلامی آنرا تجربه میکند.

http://naderkeshtkar.blogspot.co.uk/2017/01/blog-post_10.html

بلافاصله بعد از انتشار خبر در گذشت ایشان،طوفانی در رسانه های خبری و بخصوص در دنیای مجازی وزیدن گرفت که همچنان ادامه دارد.اگر نگاهی سطحی به عکس العملهای کاربران دنیای مجازی انداخته و یا اینکه به پیامهای تسلیتی که از سوی رهبران و یا مقامات کشورهای دوست و دشمن ارسال شده توجه کنیم و یا مصاحبه های چهره ها و تحلیلگران سیاسی داخلی و یا خارجی را گوش کنیم ویا به نوع برخورد گروه هاو احزاب سیاسی داخل و یا خارج از ایران به این واقعه و نوع پوشش خبری آن از سوی آنها من الجمله فرقه رجوی دقت کنیم،در مجموع به دودیدگاه در رابطه با مرگ و شخصیت مرحوم هاشمی رفسنجانی میرسیم

عده قابل توجه ای از وی به عنوان سیاستمداری بزرگ ،موثرواعتدال گرا یاد کردند و تلویحأ او را نقطه مقابل تفکر و جریان حاکم بر کشورمیدانستند که بر اثر همین تفاوت درطرز تفکر بعد از وقایع سال هشتاد و هشت بتدریج از سکوی قدرت یه زیر کشیده شد،وعده ای دیگر از زاویه ای دیگر به موضوع پرداخته و وی را درطولانی شدن جنگ ایران و عراق بعد از باز پس گیری خرمشهرو همچنین اعدامهای دهه شصت و قتل های زنجیره ای و ترورهایی چون میکونوس و آمیا مسئول قلمداد کرده اند.

اما من در این کوتاه قصد پرداختن به نکات فوق، و اینکه موضوعات و اتهامات مطرح شده تا چه حد واقعی و یا تا چه حد ساخته فکر،مخالفان ودشمنان ایشان است را نداشته و پرداختن به آنها را به مقاله ای دیگرارجاع میدهم.همچنین سخنم با مسئولین فرقه رجوی در این مقاله بر سر موضعگیریهای تکراری و ملال آور خانم مریم رجوی نیز نمیباشد،اظهار نظرهای ایشان از نظر من با سطح فهم ،بینش و افق دید سیاسی ایشان کاملأ همخوانی داشته و اگر غیر از این نکاتی را که ایشان مطرح کردند ،نکاتی دیگرمطرح میکردند میبایستی باعث تعجب و حیرت میشد.

من شکی ندارم که بعد از شنیدن سخنان خانم رجوی که مدعی شده اند،بعد از مرگ رفسنجانی رژیم آخوندی به سرنگونی نزدیک میشود و یا اینکه تعادل داخلی و بیرونی حکومت آخوندی دچار از هم پاشیدگی شده و تا سرنگونی کامل دیگر چیزی باقی نمانده،واقعی ترین احساسی که به هواداران و اسیران در آلبانی از شنیدن این سخنان دست میدهد چیزیست شبیه به یک سردرد کهنه همراه با احساس تهوع.که البته کاملأ هم حق دارند و هرکس دیگری هم به جای آنها بود به همین نقطه از سرسام و تهوع میرسید وقتیکه به هر بهانه و اتفاقی به مدت سی سال مسعود رجوی هر ساله و هر سال سی بار رژیم را یا سرنگون میکرد یا تا نزدیک سرنگونی میبرد و حال بعد ازمسعود رجوی همسر چندمشان این مسئولیت را به شکلی کاملأ کهنه و بدون هیچ ذوقی همچنان در حال تکرارکردن است،و برای اسرا گرفتار در آلبانی چه چاره ای میماند جز گوش کردن و نقش های مرسوم بعد از اینگونه خبرهای روحیه بخش را در آوردن و احساس تهوع را قورت دادن.

اما سخنم با مسئولین فرقه اینست که برای یکبار هم که شده چشم و گوشتان را باز کنید و به آنچه که به چشم می بینید توجه، دقت و اعتماد کرده و از خودتان بپرسید چه رازیست که علیرغم اینکه اکثریت جامعه از سیاستها و رفتار حکومت به تنگ آمدند و علیرغم اینکه در طی این دو روز رسانه های خارجی به انعکاس نظرات مخالفین رژیم پرداخته و بارها رفسنجانی را در موارد مختلف مسئول بسیاری از وقایع بعد از انقلاب معرفی کردند باز در دنیای مجازی و در مراسم تشیع جنازه وی این حجم وسیع از مردم شرکت دارند،بطوریکه بسیاری از کاربران این میزان از حضور مردم را بعد از انقلاب بسیار کم سابقه گزارش کرده اند.

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی

آیا فکر نمیکنید حضور این حجم از مردم با خود این پیام را دنبال میکند که ما خواهان اعتدال، برابری و دموکراسی هستیم آنهم به دور از جو رعب و وحشت و به دور از ترور و خشونت.

آیا فکر نمیکنید که مردم ما اشتباهات را می بخشند اما خیانت را نبخشیده و فراموش نمیکنند و از همین روست که برای کسی که ما معتقدیم در بسیاری از اعدامها و ترورها و کوتاهی ها مسئول بوده ،این حجم از حضور مردم را شاهدیم اما ما برای برگزاری یک تجمع با حضور هموطنان ایرانی مقیم خارج که تعدادشان بالغ برچندین میلیون است و برغم تلاشها ،تبلیغات ،فضای ضد رژیم موجود در بین ایرانیان خارج از کشور و علیرغم هزینه های کلانی که انجام میدهیم باز در نهایت چاره ای جز آوردن نفر از بین پناهندگان افغان و یا عرب و یا از لهستان و افریقا برای مراسمی مثل ویلپنت نداریم.

آیا به کامنتهایی که در این چند روزه به تعداد بسیار بالا بر سر موضوع درگذشت هاشمی رفسنجانی و جکومت ایران و سازمان مجاهدین در دنیای مجازی بین مردم رد بدل میشود نگاهی انداخته اید.در

ادامه من فقط نظرتان را به دو تا از این کامنتها جلب میکنم تا بهتر به جایگاه کنونی فرقه دست ساز رجوی در بین ملت ایران پی ببرید

نام مستعار
۲۱ ۱۰ ۱۳۹۵ ۱۳:۵۵
یکی نیست به خود رجوی بگه هاشمی بد تو خیلی خوبی! دستت با صدام، عربستان متحجر تو یه کاسه است. ما جمهوری اسلامی رو کنار می زنیم ولی هر گروهی بعد از جمهوری اسلامی در سیاست ایران مشارکت کنه به مجاهدین همچین اجازه ای نمیدیم. دیدیم شماها چه بلایی سر نیروهای خودتون میارید

به بیطرف طرفدار …
۲۱ ۱۰ ۱۳۹۵ ۱۴:۰۸
آگر قرار باشه رجوی بیاد که قوز بالا قوز میشه، مگر هر کی دشمن رژیم باشه، دلیلی برای حقانیتش هست، این گروه فاسد عینا داعش هستند با همان تفکرات و چند پر سس مارکسیستی، ماهیتا مثل خود رژیم جنایتکارند، و برای بدست آوردن قدرت از هیچ خیانتی کوتاهی نمیکنند، یک نگاه به تاریخچه سراسر لجن شون بیندازید ، مریم از مهدی طلاق میکیره بفرمان امیر مسعود بیشرف، میشه زن برادر مسعود، یک آیه هم از قرآن می‌تراشند برای خر کردن میلیشیا ی بیشعور. این گروهها در آینده ایران دموکراتیک هیچگونه جایگاهی ندارند و تاریخ مصرفشان سال شصت سر رسید

کامنتهای فوق دو قطره هستند از دریای نظرات مردم ایران درباره شما و جریان حاکم،اما هبوط سازمان مجاهدین به این نقطه همانطور که قبلأ هم عنوان کرده ام تنها ماحصل سیاستها ، کژفهمی ها واشتباهات استراتژیک رهبری سازمان و خود شیفتگی شخص مسعود رجوی بوده وایشان با فرافکنی نمیتواند، این هبوط را به گردن مخالفین و یا منتقدین خودش بیاندازد.حداقل کاری که میتوانید کنید تقاضای عفو از ملت ایران است بخاطر خیانتهایتان در طول جنگ ،که اگر افرادی چون مرحوم هاشمی رفسنجانی به گفته و ادعای شما با اشتباهاتش موجب کشته شدن جوانان بسیاری از این آب خاک شد،شما نه از روی اشتباه بلکه کاملأ آگاهانه واز روی خیانت دستتان را به خون بخشی از همین جوانان آلوده کردید،و به همین دلیل امروز شما در بین مردم ایران سرافکنده ، منزوی و منفور هستید و راهی جز توبه وطلب بخشش از مردم ندارید،اما در مراسم خاکسپاری کسیکه خودتان هم سعی بر ترورش را داشتید،مردم تا به این حد شرکت میکنند.

باری سخن و نکته بسیار است اما متاسفانه نرود میخ آهنین در سنگ.

والسلام
نادر کشتکار
آلمان

(پایان)

***

گزارش ویدئویی فارس از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله رفسنجانی

*** 

 مطالبی مرتبط با فاجعه اخیر پاریس (+ نامه دهشت نیا)

سایتهای  ایران فانوس و آوا، هفدهم نوامبر ۲۰۱۵:…  این شورا پدر معنوی فعالیتهای تروریستی فرقه است و در پوش فعالیتهای سیاسی، در حال افزایش و حفظ تواناییهای اعضا و قدرت تشیکلاتی خود در جهت آمادگی برای هر گونه عملیات در هر نقطه از اروپا که لازم ببیند میباشد. پیا
 
 
نادر کشتکار، کانون آوا، سوم نوامبر ۲۰۱۵:… شکی نیست که هدف تو و رهبر فراریت چیزی جز ارتزاق هر چه بیشتر از خون بازمانده های لیبرتی نبوده ونیست اما مطمئن باش که با به کشتن دادن این افراد و بدنبالش اشک تمساح ریختن و برپایی نمایشهای دروغین نمیتوانید بقا خودتان را تضمین کنید و یا حتی ذهن مردم را از شنا
 
 
نادر کشتکار، کانون آوا، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۵:… بعد از گذشت ۲۲ سال بنظر میرسد که دیگر خود مجاهدین هم از گرفتن جشنهای پر زرق و برق و تبلیغات وسیع و بزرگنماییهای دروغین هر ساله از این رویداد، که برای منتقدین و مخالفین این سازمان به سوژه طنزی تبدیل شده بود،خ سته شده اند و هر سال سعی میکنند آنرا کمتر و
 
 
نادر کشتکار، کانون آوا، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… انعکاس موضعگیریهای مقامات سعودی و اسراییل و همچنین جنگ طلبان و آدمکشان امریکایی در رابطه با مسایل منطقه ویا عصبانیت از حضور پیوستۀ مقامات غربی در تهران از جمله برگزاری کنفرانس مونیخ در ۱۷ اکتبر که در سایتهای مجاهدین به انها اشاره شد
 
 
نادر کشتکار، کانون آوا، اول سپتامبر ۲۰۱۵:… آری وقتی حب به خود و به قدرت بجای حب به خدا و خلق بنشیند ثمرۀ آن جز این نخواهد بود، در حقیقت شروع رهبری وی (رجوی) شروع رشد کلمه و درخت خبیثه ای بود که تمامی میراثی را که از جانفشانی بنیانگذاران سازمان به ناحق به وی رسیده بود را به تباهی کشاند درختی که میوه