هشت مارس روزجهانی زن برتمامی زنان رها شده از فرقه رجوی مبارک

هشت مارس روزجهانی زن برتمامی زنان رها شده از فرقه رجوی مبارک

سیدامیرموثقی، کانون آوا، دهم مارس 2014: … روز هشت مارس روز رهایی زنان از تبعیض جنسی و بهره کشی مردان از زنان و  به دست آوردن آزادی و اختیار عمل برای خانمها در تمامی کره خاکی نام گذاری شده است که فرقه تروریستی رجوی هرساله آنرا با مریم قجر رنگ ولعاب میدهد و هرساله با انبوه هزینه‌های کلان از تمامی نقاط جهان زنان را جمع میکنند و برایشان روزه خوانی راه می‌اندازد. اول باید از این فرصت استفاده کنم …

خانم نسرین ابراهیمی: زندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

لینک به منبع

هشت مارس روزجهانی زن برتمامی زنان رها شده از فرقه رجوی مبارک

روز هشت مارس روز رهایی زنان از تبعیض جنسی و بهره کشی مردان از زنان و به دست آوردن آزادی و اختیار عمل برای خانمها در تمامی کره خاکی نام گذاری شده است که فرقه تروریستی رجوی هرساله آنرا با مریم قجر رنگ ولعاب میدهد و هرساله با انبوه هزینه‌های کلان از تمامی نقاط جهان زنان را جمع میکنند و برایشان روزه خوانی راه می‌اندازد. اول باید از این فرصت استفاده کنم و به تمامی خانمهایی که از این فرقه تروریستی جدا شدند و رهایی خود را به دست آورده‌اند تبریک بگویم و به آنها درود بفرستم و به مریم قجر هم بگویم رهایی زن از ستم مضاعف جنسی امروز بر همگان روشن و واضح است که خود و همسرت برای زنان در فرقه ترو ریستی بر نامه ریزی کرده بودید تا همه زنان در حرمسرای مسعود عزیزت به استثمار و بهره کشی کشانده شوند. آری براستی سؤال اینجاست که چرا انقلاب کردی و یکشبه از مهدی ابریشم چی جدا شدی و خودت را به عقد برادرت مسعود در آوردی؟ چرا و به چه دلیل خطبه عقد را با کمال پررویی خودت خواندی و رجوی در کنارت همچون موش دم تکان میداد؟ آیا تابحال خودت در خلوت خودت آن فیلم را دیده‌ای آن صحنه‌ها را دیده‌ای آیا برادرت مهدی را دیده‌ای که به جای کف زدن بر سروروی خودش میزد؟ چرا و به چه دلیل در ارتش خصوصی صدام زنان را بالای سر مردان گذاشتی؟ چرا و به چه دلیل شورای رهبری تشکیل دادی و فرمان دادی تا زنانی که میخواهند در رده شورای رهبری باشند بروند و عمل جراحی کنند و ……؟ آری چرا و به چه دلیل باید زنان در ارتش خصوصی صدام یکباره از مردان جدا شوند و حصار های فیزیکی برایشان کشیده شود و گشت و نگهبان و غیره برایشان گذاشته شود؟ چرا وبه چه دلیل زنان در فرقه رجوی حق انتخاب روسری را نداشتند و بعنوان فرم نظامی بر خیلی از زنان آنرا تحمیل میکردید و جای هیچ گونه اما و اگری برایشان نمی گذاشتید؟ پس همان شعار یا روسری یا توسری را باید که به شما یادآوری کنم. براستی شما که هرساله این همه خرج میکنید در روز هشتم مارس و زنان را از سیاه و سفید و سرخ زیر یک سقف جمع میکنید و برایشان ساعتها حرافی میکنید و آخرش هم همانها با چاپلوسی تمام برای اینکه جیره و مواجبشان را دریافت کنند از خواهر مریم تعریف و تمجید میکنند . به‌به و چه‌چه میکنند تا بلکه شما کمی باد به گلویتان بیاندازید و بیشتر خودتان را بالا بالا ببرید. آری آخر خط رهایی زنان را در فرقه رجوی خانمهایی که جدا شده‌اند تک به تک اثبات کردند و به دنیا گفتند که رجوی با زنان در عراق چه ها که نکرد از رقص رهایی تا دادن گردن بند و غیره و غیره همه و همه ته داستان انقلاب ایدئولوژیکی خودت و شوهرت بود. آری هشتم مارس روز رهایی زنان که در فرقه رجوی هنوز گرفتارهستند در سال 2014 بسیار بسیار جای اندوه و نگرانی دارد امروز وظیفه انسانی همه زنان جداشده حکم میکند که با تمام قوا برای آزادی زنان در زنجیر دردرون تشکیلات فرقه ای و مخوف رجوی به پا خیزند.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

Anne Khodabandeh (Singleton): Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

مسعود رجوی در حال مبارزهدون کیشوتِ مجاهدین و آسیاب های بادی

همچنین:

مستند سازی و چاپلوسی ممنوع (وقتی مزدوران مجاهدین خلق، فرقه رجوی ضد تروریسم می شوند!)

سیدامیرموثقی، کانون آوا، اول مارس 2014:… فرقه ترو ریستی رجوی خائن در روزهای گذشته طی حکمی برای منصور قدر خواه که یکی از سرکردگان مزدورش میباشد و یکی از سایتهای بد نام این فرقه ترو ریستی به نام ایران لیبرتی را برنامه‌ریزی و کنترل می‌کرد، برایش مشخص نموده اند تا یک سری از اراجیف و خواسته‌های مسعود رجوی خائن وخانم رئیس

بند(ف) برابربا فروپاشی ایدیولوژیکی تشکیلاتی فرقه رجوی

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سیزدهم فوریه 2014: … حال بعد از مدتها رجوی دوباره فیلش یادهندوستان کرده و به همان بند (ف)باز گشته است با آب و تابی جدید تر با ارسال فیلمی به کمپ لیبر تی از همه نیرو ها خواسته است تا دوباره به بند (ف)خود بازگشت کنند و فاکتهای جدیدتری را برای جمع به ارمغان بیاورند. آری امروز به دلیل بحرانهای تشکیل

مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا تیرخلاص برفرقه تروریستی رجوی (مجاهدین خلق)

سید امیر موثقی، کانون آوا، نهم فوریه 2014: …  در ماهها و روزهای گذشته که مذاکرات هسته ای ایران روز بروز به چشم اندازهای روشنی میرسد فرقه ترو ریستی رجوی با کمک لابی های اسرائیلیش سعی برآن دارد تا از هر نظر که می‌تواند این پیشرفت ها را منفی نشان دهد چرا که هر شروع و پایانی که این مذاکرات داشته باشد در هر کجا یک تیر خلاص برای رجوی