هشدار عضو جداشده مجاهدین به مقامات آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، ششم اکتبر 2019:… از مجاهدین و شخص رجوی بپرسید عملیات جاری وغسل هفتگی و نشست های تف باران و امثالهم چه بوده است و چیست؟  از مجاهدین خلق بپرسید چند نفر از افراد مستقر در قرارگاه مجاهدین با خانواده خود در ارتباط هستند واگر نیست بپرسید … Continue reading هشدار عضو جداشده مجاهدین به مقامات آلبانی