همدستان فرقه رجوی درحمایت و تشویق سیاست تحریم علیه مردم ایران

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، هفدهم مارس 2019:… جالب تر از همه این است که همین خائنین از جمله فرقه رجوی تبلیغ میکردند که تحریم ها شامل ما یحتاج و دارو و درمان نمیشود در صورتی که دقیقا همه تحریم ها به نوعی زندگی مردم ایران را نشانه رفته اند تا به … Continue reading همدستان فرقه رجوی درحمایت و تشویق سیاست تحریم علیه مردم ایران