همنشین بهار، ایرج مصداقی واسماعیل وفا یغمایی در پرده پوشی جنایات فرقه رجوی علیه اکراد

همنشین بهار، ایرج مصداقی واسماعیل وفا یغمایی در پرده پوشی جنایات فرقه رجوی علیه اکراد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، بیست و دوم دسامبر 2015:…  ایرج مصداقی متقلب و شیاد عکس این سه قبر تقلبی را که بوسیله فرقه رجوی جعل گردیده وبعنوان سند ارائه شده شرکت نیروهای ایران دردرگیری با منافقین  آنهم در عملیات ” مروارید ” ( ! ) منتشر کرده است _ نکته جالب ورسوا  دراین تقلب این است که اولا : _ فرقه رجوی  انجام  چنین عملیاتی را ( مروارید )  رد می کنند _ حال چطور در …

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIهمنشین بهار از تحریف تاریخچه فرقه رجوی تا حمایت از ملاقات یکی ازصدها خانواده اسیر

لینک به منبع

ازگوبلز _ تاهمنشین بهاروایرج مصداقی واسماعیل وفا یغمایی در پرده پوشی جنایات فرقه رجوی علیه اکراد عراق ( عملیات مروارید _ سال 1991)

ازماموت _ وگوبلز تا همنشین بهار وایرج مصداقی واسماعیل وفا یغمایی دردروغگویی و پرده پوشی کردکشی فرقه رجوی درسال 1991 ( عمملیات مروارید )

ازدرخواست ملاقات و بست نشینی خانواده های اسیران فرقه رجوی درمقابل کمپ آوارگان لیبرتی پشتیبانی کنیم

مقدمه _ بنا بر ده ها سند موجود درسال 1991 وپس ازحمله صدام به کویت شیعیان واکراد عراقی علیه رژیم صدام بپا خواستند تا ازفرصت بوجود آمده به این دیکتاتوری اعتراض نمایند _ این جنبش مردمی درشمال عراق ودرمیان کرد ها به انفال ودرمیان شیعیان درجنوب عراق به انتفاضه شعبانیه معروف گردید _  رژیم صدام درهمین زمان از مزدوران خود ( فرقه رجوی ) خواست تااین حرکت های اعتراضی را خاموش نمایند وچنین شد که مسعود رجوی شبه نظامیان خودرا برای سرکوب این جنبش درعملیاتی تحت عنوان مروارید اعزام نمود که درنتیجه هزاران کرد وشیعه عراقی توسط مزدوران صدام ( رجوی ) به قتل رسیدند _ تاقبل از سقوط صدام فرقه رجوی با رذالت ودروغگویی سعی برانکار این جنایات خود می  نمود _ پس ازسقوط صدام وبیرون آمدن فیلم ها ومستندات این عملیات ازمیان اسناد استخبارات وهمچنین ملاقات های مسعود رجوی ودیگر اعضای فرقه با سران حزب بعث واعتراف سریح مسعود رجوی دراین مورد هیچ جای انکاری درمورد جنایات این مزدوران صدام بجای نماند _ بااین همه  مستندات شخصی بنام همنشین بهار ( محمد جعفری املشی ) از توابان فرقه رجوی دردهه شصت واسماعیل وفا یغمایی  ( مدیحه سرای مریم ومسعود ) ازاعضای قدیمی این فرقه و همچنین ایرچ مصداقی ( تاریخ نگار فرقه ) همچنان سعی بر کم رنگ کردن ومحو این جنایات فرقه رجوی کرده ومی کنند _ دراین نوشتار دو ویدئو مورد بررسی قرار می گیرد تا حقایق این جنایت سازمان یافته فرقه رجوی با مستندات موجود ثابت گشته ودست دروغزنانی چون محمد جعفری وایرج مصداقی رو گردد

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نوشته های این دفتر ودیگر روشنگری های اینجانب دراین دو وبلاگ هم قابل دسترسی می باشند

1 _ زنان اسیر درفرقه رجوی به این آدرس  >>> زنان اسیر درفرقه تروریستی رجوی <<<<<<<<

2 _ مریم قجر تروریست  به این آدرس >>>> مریم قجر تروریست را بیشتر بشناسیم <<<<<<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نخست ویدئوی تحقیقی اعضای سابق فرقه رجوی با زبان کردی و توضیح پارسی

>>>>>> >>>>> سالگرد کشتار کردهای عراقی توسط فرقه رجوی ( عملیات مروارید ) <<<<<<<<<<<


>>>>>>>>> لیست فرماندهان عملیات کردکشی فرقه رجوی ( مروارید ) <<<<<<<<<<<

مهوش سپهری یکی اززنان حرمسرا وفرماندهانی که دستش تا بازو به خون کردها وشیعیان عراقی آلوده می باشد
*********************************************

خاطرات و آگاهی  رسانی  چهارتن از شاهدین ( اعضای سابق فرقه ) وشرکت کنندگان در  عملیات مروارید >>>> آقایان بهزاد علیشاهی _ محمد کرمی ومحمد رزاقی  ونادر نادری

دوم _ گفتگوی همنشین بهار ( محمد جعفری املشی ) با اسعاعیل وفا یغمایی درمورد همین موضوح ولی با تحریف _ دروغگویی وکمرنگ کردن وانکار این جنایت فرقه رجوی

>>>>>>>> انکار ناشیانه عملیات مروارید توسط همنشین بهار ووفا یغمایی <<<<<<<<<<<

توضیح >>> همنشین بهار دراین گفتگو گرچه بارها وبارها از سرکوب کرد ها وشیعیان درسال 91 سخن می راند و حتی به گزارش وزارت امور خارجه امریکا _ جلال طالبانی و اعضای سابق مجاهدین  درسرکوب کرد ها توسط ارتش خصوصی صدام  وخود مسعود رجوی درگفتگو با حبوش اشاره می کند  ولی درانتها اعلام می کند که فرقه رجوی این گزارش ها را رد کرده است !

به این تاریخچه نویس فرقه رجوی باید گفت : تو چقدر شیاد ودروغگو ووقیح هستی که علیرغم این همه سند که خودت هم بدانها اشاره کرده ای همه را کنار گذاشته وبه اطلاعیه فرقه رجوی استناد می کنی ؟
سخنان بی پایه واساس همنشین بهار از نیمه ویدئو به این سو بخوبی نشان می دهد که این فرد مشکوک هم همانند ایرج مصداقی درپی تحریف تاریخ بنفع فرقه تروریستی رجوی است .
چندین سند ومدرک درمورد عملیات کردکشی فرقه رجوی درسال 1990/91
یکم  _ خاطرات آقای جواد فیروزمند مسئول سابق تدارکات وترابری درفرقه رجوی ( بخش عملیات مروارید

>>>>>>>>>> خاطرات جواد فیروزمند مسئول تدارکات وپشتیبانی فرقه رجوی

دوم _ سرنوشت قایق مشترک صدام _ رجوی  سرنوشت قایق رجوی _ صدام _ بهار ایرانی

سوم _ پارلمان سوئد کردکشی فرقه رجوی درسال 1991  را به رسمیت شناخت  تائید کردکشی فرقه رجوی توسط سوئد

چهارم _ خاطرات قادر رحوانی از حضور وشهادت خود درمورد کردکشی فرقه رجوی خاطرات آقای قادر رحمانی شاهد عملیات مروارید

درمورد جنایات فرقه رجوی وکشتار کردها درسال 1991 ده ها سند ومدرک وجود دارد که البته افرادی چون همنشین بهار _ اسماعیل وفا وایرج مصداقی هم سواد ندارند وهم کورهستند و بی خبرند ( ! )

دروغ ها وتقلب وتخلف های ایرج مصداقی تاریخنویس قدیمی _قبلی  و از توابان دهه شصت  درمورد عملیات کردکشی

ایرج مصداقی هم درنوشته خود همین ادعای همنشین بهار را مو به مو تکرار کرده ونوشته است >>> درگیری بین نیروهای مجاهدین وکردها اتفاق افتاده که طی آن 40 نفر از مجاهین کشته شده اند _ ازکشته شدن نیروی مقابل ( کرد ها ) هیچ سند ومدرکی دردست نیست ( ! )


ایرج مصداقی متقلب و شیاد عکس این سه قبر تقلبی را که بوسیله فرقه رجوی جعل گردیده وبعنوان سند ارائه شده شرکت نیروهای ایران دردرگیری با منافقین  آنهم در عملیات ” مروارید ” ( ! ) منتشر کرده است
_ نکته جالب ورسوا  دراین تقلب این است که اولا : _
فرقه رجوی  انجام  چنین عملیاتی را ( مروارید )  رد می کنند _ حال چطور درایران به روی این سه سنگ قبر قلابی نام ” عملیات مروارید ” گذاشته اند ( ؟ ) سئوالی  است که باید از جاعلین ومتقلبین وسازندگان این سه قبر پرسید _ مصداقی با ذهنیت معلول و مغز گنجشکی خود فکر می کند ساختن این سه سنگ قبر جعلی کار سختی است !  وچنین است که این تقلب فرقه رجوی رابعنوان سند جازده است ! …… این کودن نمی داند هرکس باصرف هزینه درایران می تواند برای دیگری سنگ قبر جعلی بسازد _ مخصوصا تبهکاران فرقه مافیایی رجوی دراین شیادی ها وتقلب ها کارکشته اند

روشنگری های سحر ادیب زاده از شگرد های زذیلانه فرقه رجوی درایران  >>>> آگاهی رسانی سحر ادیب زاده از دجال گری های فرقه رجوی <<<<<<<<<


رسوایی دوم _
این عکس تاریخ کشته شدن این سه نفر ومحل کشته شدن آنهاست که هیچ ربطی به عملیات مروارید فرقه رجوی در خرماطوز وکفری وجلولا  ندارد واین مناطق از مرز قصر شیرین فاصله زیادی دارند ……

رسوایی سوم _ اینکه عملیات مروارید درسال 1991برابر با   1369 صورت گرفته درصورتی که تاریخ کشته شدن این سه قبر جعلی وساختگی سال 1370 می باشد…….!

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری قربانیان فرقه تروریستی واسیران فرقه رجوی

2015/12/19

***

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجویسری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش هفتم

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

مریم قجر (رجوی) به سیم آخر زد

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22058

از رد پای مزدوران فرقه رجوی در ترورها تا خرید امضا برای اطلاعیه

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵:… درچنین شرایطی مزدوران صدام ( اعضای تعلیم دیده فرقه رجوی درامریکا ) ازاین آشفتگی استفاده نموده ودرکشورهایی چون عراق _ لبنان _ سوریه _ بحرین _ پاکستان _ هندوستان _ کویت وو مستقر شده تا با انجام اقدامات خشونت آمیز درکنار وهمدوش زامبی های داعش به این بحران ها دامن بزنند _ اخیرا سه عملیات تروریستی حدودا همزمان …

ارتش خصوصی صدام در فرانسهایران فانوس، بیستم اکتبر ۲۰۱۵: آقای اولاند، با آرزوی این که فرانسه و هیچ جای جهان اسیر ناامنی و مورد باجخواهی تروریستها نگردد،

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی
لینک به منبع

کنکاش کنید _ حتما ردپای مزدوران فرقه رجوی را درعملیات تروریستی بیروت _ بغداد وپاریس پیدا خواهید نمود .

مقدمه _ منطقه خاورمیانه را چندسالی است جنگ وخشونت وتروریسم به شدت دربرگرفته است _ تولد موجود ناقص الخلقه ای بنام داعش ” درعراق وسپس کمک امریکا وانگلیس واسرائیل وشیخ های مرتجع عرب به این موجودات ازغار جهالت گریخته طی ۵ سال گذشته کشور عراق _ سوریه را دربحران فروبرده است _ تهاجم جنایتکارانه امریکا واسرائیل تحت پوشش دروغ ائتلاف عربی به کشور یمن که تاکنون علاوه بر کشته شدن بیش از ۵۰۰۰ نفر ازجمله ۵۰۰ کودک و تخریب زیربناهای این کشور توسط متجاوزین برگ دیگری ازجنایات غربی ها درمنطقه می باشد _

درچنین شرایطی مزدوران صدام ( اعضای تعلیم دیده فرقه رجوی درامریکا ) ازاین آشفتگی استفاده نموده ودرکشورهایی چون عراق _ لبنان _ سوریه _ بحرین _ پاکستان _ هندوستان _ کویت وو مستقر شده تا با انجام اقدامات خشونت آمیز درکنار وهمدوش زامبی های داعش به این بحران ها دامن بزنند _ اخیرا سه عملیات تروریستی حدودا همزمان در بیروت _ بغداد وپاریس رخدداده که منجر به کشته وزخمی شدن صدها نفر شده است _ نگارنده ضمن محکوم ومردود شمردن این اقدامات تروریستی به مسئولین لبنانی _ عراقی وفرانسوی آگاهی وهشدار می دهم که بدنبال پیداکردن رد پای عوامل فرقه رجوی ( همپیمان دوست داعش ) دراین سه اقدام ضد انسانی باشند _

هششششششششششششششششششششدار به دولت فرانسه

متاسفانه دولت فرانسه که یکی از خشن ترین وجنایتکارترین گروه های تروریستی جهان یعنی فرقه رجوی را درخاک خود پناه داده به آنها فرصت هدیه کرده که پایگاه تروریستنی اوور ( over_sur_oise) را در آن کشور برپا نمایند _ دراین پایگاه تروریستی حدود ۵۰۰ تروریست بالقوه زندگی می کنند که می توانند دراینگونه عملیات ها نقش وسهم داشته باشند …….

ارشیا ارشادی دادستان افتخاری ونمادین خانواده قربانیان ترور فرقه خائن رجوی درایران

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی
لینک به منبع

گزارش جمشید پیمان درمورد چگونگی خرید امضا برای حمایت از مزدوران دربه درشده صدام درکمپ آوارگان لیبرتی .

مقدمه _ جمشید پیمان ازحقوق بگیران وکارمندان بسیجی فرقه تروریستی رجوی است _ این قلم به مزد بیسواد که به دروغ خودرا نویسنده وشاعر ( ! ) جا می زند وظیفه دارد که پس از هرنمایش ” خودزنی ” فرقه رجوی کفش اهنین برپا کرده وبا اعضای خانواده اش برای گدایی وخرید امضا درحمایت از پرده خوانی های فریب کارانه ازبین ایرانیان برون مرزی اقدام نماید _ ارتباط این مزدور رجوی با ایرانی ها بوسیله تلفن _ ای میل و ملاقلات حضوری انجام می گردد _ اخیرا پس از نمایش خودزنی با ادعای حمله به لیبرتی باز این بسیجی فرقه رجوی ماموریت یافت که به خرید وجمع آوری امضا ازبین ایرانی ها مبادرت ورزد _ گرچه جمشید پیمان قول جمع کردن وخرید دست کم ۳۰۰ امضا را داده بود ولیکن تلاش های اوبا موفقیت روبرو نشد درنتیجه این مزدبگیر مجبور شد نام چند تن از نزدیکان و تعدادی هم نام دروغین وجعلی را درگزارش خود ارسال کند تا جمع افراد به ۱۰۵ نفر برسد.

نامه سراسر دروغ فرقه رجوی که جمشید پیمان برای امضای آن قول پرداخت چند هزار دلار از درآمد مزدوری برای فرقه رجوی رابه امضا کنندگان داد

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=0308

گزارش جمشید پیمان به مسئولین پرداخت دستمزد امضا درفرقه رجوی ( مهناز سلیمیان )

خواهر مهناز با سلام وعرض ارادت خدمت سرورم خواهر مریم مقاوم

پیرو دستور شما بنده و خانواده مدت دوهفته درپی خرید امضا برای حمایت از آوارگان درلیبرتی بودیم ونتیجه این شد که می نویسم با اشاره به سه نکته _ یکی اینکه قیمت امضا گران شده وخیلی ها حاضرنشدند با این مبلغ کم بفروشند _ دوم اینکه گروهی می گفتند نامه دروغ است وباید تغییر کند تا ما امضا بفروشیم _ وسوم اینکه خیلی ها شخصا بمن گفتند : بروگم شو شیاد امضا خر واسطه چی _باز سر وکله تو مزدور الاغ پیدا شد ؟ خلاصه وضع مناسب نیست و باید هزینه خیلی بیشتری صرف خرید امضا کنید .

البته ما با اعضا مشکلی نداریم وفورا مثل گوسپند پای هرچیزی را امضا می کنند ولی مشکل ما با افراد غیرعضو که ما می خواهیم با فریب دادن امضایشان را بخریم _ وگزارش کار ما چنین شد

۱_ منصور اسانلو برای امضا ۱۰۰۰ دلار طلب می کرد وپس از کلی التماس با ۱۰۰ دلار ویک بلیط شوی خرسندی راضی اش کردم

۲ _ صدر الدین اللهی ۲۰۰۰ دلار می خواست وبا ۲۰۰ دلار ویک بلیط رای شد

۳_ ناصر انقطاع ۲۰۰۰ دلار می خواست وبا ۱۵۰ دلار ویک بلیط راضی شد

۴ _ شهرنوش پارسی پور ۲۵۰۰ دلار می خواست وبا ۱۵۰ دلار ویک بلیط راضی شد

۵_ بهروز جاوید تهرانی ۲۵۰۰ دلار می خواست و با ۱۲۵ دلار ویک بلیط راضی شد

۶ _ هادی خرسندی با قول دریافت شش ماهه آذوقه مجانی خانه ازبقال سرکوچه شان راضی گردید

۷ _ پرویز صیاد تقاضای ۴۰۰۰ دلار برای امضا می کرد که با ۳۰۰ دلار راضی اش کردیم

۸ _ پرویز کاردان تقاضای ۴۵۰۰ دلار برای امضا می کرد که بعد از یکروز سروکله زدن با ۲۰۰ دلار راضی شد

۹ _ مسعود نقره کار تقاضای ۵۰۰۰ دلار می کرد که با ۲۵۰ دلار راضی به امضا شد

۱۰ _ اسماعیل خویی تقاضای ۷۰۰۰ دلار می کرد که با ۳۰۰ دلار راضی اش کردیم

۱۱_ اسماعیل نوری علا تقاضای ۴۵۰۰ دلار می کرد که با سروکله زدن حاضرشد ۲۵۰ دلار برای امضا بگیرد

۱۲ _ امیر آرام گفت من پول نمی خواهم چون حقوق بگیر رجوی هستم ولی تقاضای دولول سناتوری داشت که خودتان باید اورا تامین کنید ..

افرادی چون علیرضا میبدی _ احمد باطبی _ بهزاد مهرانی _ سعید قاسمی نژاد _ سلمان سیما _ جمشید چالنگی _ حسن وناصر اعتمادی _ کاظم مصطفوی _ حسن هاشمیان _ مسیح علینژاد _ مریم حسین خواه _ شادی صدر _ سهیلا امین ترابی _ آیدا قجر _ هما سرشار و چند نفر دیگر مبالغ زیادی برای امضا می خواستند ومی گفتند امضا برای تروریست ها خیلی قیمتش بالاست وریسک دارد و درنتیجه علیرغم سروکله زدن وخواهش والتماس راضی به کم کردن دستمزد نشدند وباید برای این افراد مشکوک فکری کرد !

با تشکر ازشما لطفا جهت پرداخت حق امضاهای این افراد فورا اقدام کنید

حق الزحمه واضافه کاری بنده وخانواده فراموش نشود

جمشید پیمان وخانواده جان نثار خواهر مریم ۲۰۱۵/۱۱/۱۰

نویسنده ارشیا ارشادی دادستان نمادین قربانیان عملیات تروریستی فرقه رجوی درایران ۲۰۱۵/۱۱/۱۸

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

***

همچنین:

نگاهی به نامه ” جنایت لیبرتی محکوم است ” وسخنی چند با برخی از امضا کنندگان این نامه

خانواده های گروگانهای رجوی در عراقارشیا ارشادی، وبلاگ سمساری آپوزیسیون برون مرزی، بیستم نوامبر ۲۰۱۵:…  دوستان _ هنرمندان و تلاشگران مستقل. کشته شدن افراد هیچ انسانی را خرسند نمی کند وبنده هم همانند شما ازاینگونه حوادث متاثر ومتاسفم. تنها توصیه بنده به شما این است که اولا _

چرا شرکت احتمالی مزدوران رجوی در حادثه منا و ترورهای سوریه را باید جدی گرفت ؟

آرشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… مسعود رجوی وگروهی از نزدیکانش شامل عباس داوری _ علیرضا باباخانی _ محمد محدثین _ علیرضا صدرحاج سید جوادی ورضا درودی درمکه حضور داشته اند _ به همراه این عده گروهی ازماموران امنیتی صدام نیز با مواد محترقه ومنفجره عازم عرب

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۵:… مرضیه درسال ۱۳۷۳ درسن ۷۳ سالگی ازایران خارح شد و با تشویق خانواده متین دفتری به فرقه رجوی پیوست _ گرچه مشوقان مرضیه خود ازاین فرقه جداشدند ولیکن این خواننده راه بازگشت نداشت ودرمحاصره وزندان فرقه رجوی اسیر گردید _ فرقه رجوی بلافاصله کلیه پ