همیاری با سیمای آزادی و یا پولشویی فرقه تروریستی رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، پنجم دسامبر 2018:… هر ساله شوی مشمئز کننده ای را فرقه تروریستی رجوی به راه می اندازد تحت عنوان همیاری با سیمای آزادی و در این بر نامه از مزدوران شناخته شده و پیشانی سیاه فرقه تروریستی رجوی دعوت میکنند تا در این بر نامه ها … Continue reading همیاری با سیمای آزادی و یا پولشویی فرقه تروریستی رجوی