حال و روز این روزهای فرقه رجوی – همیاری،همکاری،پولشویی،مزدوری

Follow Share on Tumblrارسال – علیرضا نصراللهی، یاران ایران، سیزدهم دسامبر 2018:…  لعنت خدا بر شما که با دورغهایتان باعث کشته شدن هزاران هزار از شریف ترین فرزندان این مهین شده اید و با این قدرت طلبی چه خانواده هایی را داغدار و عزادار کرده اید،و هنوز که هنوز دست از این مزدوری بر نمیدارید. … Continue reading حال و روز این روزهای فرقه رجوی – همیاری،همکاری،پولشویی،مزدوری