همیاری و گلریزان مجاهدین خلق . این گدایی مجازی برای پوشاندن حقیقت است

همیاری و گلریزان مجاهدین خلق . این گدایی مجازی برای پوشاندن حقیقت است

همیاری و گلریزان مجاهدین خلقصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و یکم دسامبر 2019:… درنوشته ای که بقصد فریب اذهان عمومی تهیه شده، چنین آمده است : ” ما از خلقمان گدایی می‌کنیم و به آن مفتخریم تا از دیگری تا از هیچ قدرتی و دولتی گدایی نکنیم و تازه مزدوران نمی‌دانند که پیامبری هم داریم که می‌گفت الفقر فخری، فقر و نیاز و گدایی من فخر من است…”. از استعمال این واژه که “خلق” محل سگ هم بشما نمیگذارد،  متاسف و معذورم ! شما  در وسع خود و با تمامی امکانات تهیه شده ازطرف دشمنان خارجی این ” خلق ” را به کام  شیر خونخواره ای بنام سلطه گر اعظم جهانی میاندازید! شما شب وروز به گوش این دشمنان خلق میخوانید تا با حصر اقتصادی هرچه بیشتر آنها، بیماران را ازدارو و… محروم کنید تا زودتر بمیرند و شما را بجای انها وارد ایران کنند که البته وارد کردن شما به ایران فایده ای ندارد واکثریت اعضایتان سالهای آخر عمر خود را سپری میکنند ومنشا اثری نخواهند بود. همیاری و گلریزان مجاهدین خلق .

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

همیاری و گلریزان مجاهدین خلق . این گدایی مجازی برای پوشاندن حقیقت است

26آذر1398

علاوه براینکه برنامه های چندش آور گلریزان ، بیشتر وقت سیمای ضدآزادی ولجن پراکن باند رجوی را گرفته ، وبسایت ها و وبلاگ های منتسبه هم این سیاق را ادامه میدهند.

درنوشته ای که بقصد فریب اذهان عمومی تهیه شده، چنین آمده است :

” ما از خلقمان گدایی می‌کنیم و به آن مفتخریم تا از دیگری تا از هیچ قدرتی و دولتی گدایی نکنیم و تازه مزدوران نمی‌دانند که پیامبری هم داریم که می‌گفت الفقر فخری، فقر و نیاز و گدایی من فخر من است…”.

همیاری و گلریزان مجاهدین خلق

از استعمال این واژه که “خلق” محل سگ هم بشما نمیگذارد،  متاسف و معذورم !

شما  در وسع خود و با تمامی امکانات تهیه شده ازطرف دشمنان خارجی این ” خلق ” را به کام  شیر خونخواره ای بنام سلطه گر اعظم جهانی میاندازید!

شما شب وروز به گوش این دشمنان خلق میخوانید تا با حصر اقتصادی هرچه بیشتر آنها، بیماران را ازدارو و… محروم کنید تا زودتر بمیرند و شما را بجای انها وارد ایران کنند که البته وارد کردن شما به ایران فایده ای ندارد واکثریت اعضایتان سالهای آخر عمر خود را سپری میکنند ومنشا اثری نخواهند بود.

در زمانی که در مراسم خیمه شب بازی مریم درویلپنت، ترکی الفیصل عربستانی اعلام کرد که ما همانطور که از مرحوم مسعود حمایت همه جانبه میکردیم ، از مریم خانم هم خواهیم کرد، چگونه میتوان گفت که گدایی از هیچ قدرت ودولتی درکار نیست؟!

دیگر اینکه ذکر نصفه ونیمه ی یک روایت ، منظور اصلی را نمی رساند و متخصصین مربوط دراین امور ، بر توجه به شرایط زمانی ومکانی نقل روایت تاکید داشته اند.

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

آیا زمانی که روایت شده که فقر همسایه ی کفر است، ما میتوانیم با  استناد به این روایت وبا قاطعیت کامل نتیجه بگیریم که فقرا همان کفار هستند یا باید بعلت بیان این نکته وموقعیت خاص آن وحرف هاییکه قبل وبعد ازاین جمله زده شده ، توجه داشته باشیم!

ازاین رو، من بهتر میدانم که امثال خود من و رجوی های کم سوادتر از من، با استفاده از کلمات قصار ، احکام قطعی درمورد موضوعات مختلف صادر نکنند که ابدا در صلاحیت شان نیست!

درادامه :

” شاید که بهانه کمک‌مالی و پول بود ولی من که چنین چیزی ندیدم خیلی فراتر، چکاچک شمشیرهای فرزندان ایران را دیدم از نزدیکی قطب شمال تا استرالیا از داخل سلول‌های اوین و گوهردشت تا آن‌سوی جهان، که با کلمات و با روح و قلب و دل و احساس و عاطفه خودشان شمشیر می‌زدند علیه رژیم ضدبشری، هر یک به ترتیبی بله این خانواده ماست- مسعود رجوی ـ ۳مرداد ۱۳۸۹)

درمورد کمک مالی دقیقا!

اما این چکاچک شمشیرها در رویاهای شما وجود دارد وربطی به دنیای واقعی ندارد!

اگر چکاچک شمشیر در شرایط فعلی ایران را دوست دارید و چنین توصیه ای به مردمی که ازعواقب آن شدیدا واهمه دارند میکنید، کارتان درمجموعه ی خرابکاری وتروریزم قرار دارد!

مسئله ی ارتباط عاطفی شما با خانواده ها را چه عرض کنم!

فقط میتوانیم بگویم که چنین چیزی درعالم واقعیت وجود ندارد ورجوی هم بخاطر جنایاتش درحق فرزندان این مرزوبوم و کشور، ازاین موضوع آگاه است ویا بود و نشان دادن دروغین پیوند با خانواده ها، فریب اربابان ازبابت داشتن پایگاه اجتمای مجاهدین است که روند امور ثابت کرده اربابان این ادعا را نپذیرفته ومجاهدین خلق را درقعر جدول اپوزیسیون برانداز قرار داده اند.

همچنین :

” اولین برنامه همیاری با سیمای آزادی در سال ۸۵ بود. آن زمان مجاهدین هنوز در اشرف و عراق و زیر تیغ وحوش مالکی و تحت فشار ۱۲دولت بودند.رژیم با دست باز در عراق ترک‌تازی می‌کرد. فشار بر مجاهدین را به حداکثر رسانده و از آنها می‌ربود. جامعه عراق را هم مثل گراز وحشی شخم می‌زد و آدم می‌کشت و دکتر و دانشمند و خلبان ترور می‌کرد”.

درسال 1385، آمریکائی ها حفاظت شما را بعهده داشتند وباهم گل میگفتید وگل میشنیدید وکسی جرات تعرض بشما را نداشت ودرسایه ی این حمایت تمام عیار، مقرتان به محل آموزش نظامی وجاسوسی تکفیری ها تبدیل شده بود و سران عشایر مخالف ایران، گله گله در کمپ اشرف جمع شده وانعام وخلعت ازشما دریافت میکردند تا ضمن برهم زدن اوضاع عراق، برایتان جاسوسی کنند و شما این دانسته ها را با سران نظامی آمریکا که بیخ گوشتان بوده وهمسفره ی تان ، درمیان میگذاشتید!

خانم مریم رجوی! حباب “همیاری” هم خواهد ترکید فکر دیگری بکنید

ضمنا، برابر اخبار آلترناتیو – اخباری که رسانه ها ی مسلط صهیونیستی- امپریالیستی آنها را منتشر نمیکنند- این دانشمندان برجسته ی عراقی توسط تروریست هایی که ازطرف آمریکا بکار گرفته بودند، بقتل رسیدند.

مثلا استادان کم نظیر دانشگاه پزشکی بغداد به این سرنوشت شوم گرفتاتر شدند و چند نفری که هنوز زنده مانده بودند، بهمراه خانواده اش دراردن اسکان یافته وبطور مخفی وارد عراق شده وطی چند روز تدریسشان ازدانشگاه خارج نمیشدند تا دوباره مخفیانه به اردن به پیش حانواده هایشان برگردند!

صابر  تبریزی

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

همیاری و گلریزان مجاهدین خلق . این گدایی مجازی برای پوشاندن حقیقت است

***

مریم رجویجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق تروریست تحت نظر ولینعمت جدیدشان موساد در آلبانیعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

امریکا مریم رجوی مسعود رجوی مجاهدین خلق را به بازی نگرفتوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

Rudy_Giuliani_Warsaw_Poland_MEK_Rajavi_Cult_Saddam_Private_Army“If the MEK were holding an event on the South Pole, Rudy Giuliani would participate,” Ambassador Daniel Benjamin
اگر مجاهدین در قطب جنوب هم برنامه بگذارند رودی جولیانی شرکت می کند (دانیل بنجامین)ا

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی،-مجاهدین-خلق،-دروغ-میگویند/

مریم رجوی، مجاهدین خلق، دروغ میگویند، پول میگیرند و آفتابه امریکا را پر می کنند

مریم رجوی، مجاهدین خلق، دروغ میگویند، پول میگیرند و آفتابه امریکا را پر می کنندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم آوریل 2019:… چند روز پیش پمپئو وزیرخارجه امریکا درملاقات با ایرانیان آنچنانی در واشنگتن از او سوال میکنند چه تضمینی وجود دارد که تحریمها به ملت صدمه نمیزند جواب داده هیچ تضمینی وجود ندارد و دیروز که امریکا اعلام کرد معافیتهای نفتی دیگرداده نمیشود جان بولتون گفت یا حاکمیت وارد مذاکره شده و تن به خواسته های ما میدهد و یا اینکه گرسنگی مردم ایران را تماشا میکند …. رجوی همیشه میگفت ملت ایران باید قیمت بدهند معلوم شد که گرسنگی ملت یکی ازهمان قیمت های مد نظر رجوی است سوال از رجوی تو که میگفتی تحریم به زیان ملت نیست؟ پس حرف پمپئو و بولتون چیست.

مریم رجوی، مجاهدین خلق، دروغ میگویند، پول میگیرند و آفتابه امریکا را پر می کنندMEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOX

مریم رجوی، مجاهدین خلق، دروغ میگویند، پول میگیرند و آفتابه امریکا را پر می کنند

1- رجوی و عضدانلو دروغ میگویند و آفتابه امریکا را پر میکنند

بچه بودم و درجایی کار میکردم یک روزدرحال گرم کردن قسمتی از کار بودیم ،بعد میبایست با اب انرا سرد میکردیم تا شکل داده شده تثبیت شودکارگر ارشد کارگاه گفت برو یک سطل اب و یک افتابه بیاور رفتم اوردم چون همیشه با افتابه اب میریختیم طبق معمول افتابه را پرکرده و به کارگر ارشد گفتم بیا نگاهی بمن کرد گفت چرا افتابه را پرکردی گفتم مثل همیشه برای سردکردن در افتابه ریختم .گفت درست میگی ولی گفتم برو یک سطل اب بیاور و افتابه ایا گفتم افتابه را پرکن ؟ گفتم نه گوشم راگرفت و محکم کشیدویک پس گردنی محکم بمن زد که تعادلم بهم خورد . ادامه داد افتابه را برای توالت میخواستم یادت باشه قبل ازاینکه بدونی برای چیست کاری را انجام ندهی .دوم یادت باشه هرگز وهرگز وبه هیچ عنوانی افتابه دیگری را پرنکن فقط برای پدر و مادرت افتابه پرکن منظورش این بود که مستقل باش وکارهای مشمئزکننده نکن با این مقدمه برویم سراغ رهبران عقیدتی واسلام انقلابی !!

امریکا بخصوص ترامپ و سایر ادمخوارانش وقتی بقدرت رسیدند و تحریم را سفت وسخت تر کردند . رجوی و عضدانلو ادعا کردند ما در کنارملت ایران هستیم و این تحریمها هرگزبه زیان ملت ایران نیست وسران حاکمیت را نشانه رفته است . دراین میان رجوی و عضدانلوکه خود عاملان تحریم و گرسنگی بملت ایران هستند و درطی سالیان گذشته خواهان ان بوده اند بمیدان امده و گفتند هم تحریم بضرر اخوندهاست و هرگزبه زیان ملت نیست و مخالفین تحریم هم ضد مردم وضد انقلاب وعصای زیربغل رژیم شده ونقش چوب زیربغل رادارند . رجوی دربحث استراتژی میگه رژیم با دوپا حرکت میکند یک جنگ وتروریسم ودوم سرکوب و کشتار فکر میکرد با تمام شدن جنگ حاکمیت سرنگون میشود که نشد . اعلام کرد جای پای قطع شده رژیم در جنگ حاکمیت به اتم پناه برده پس باید کاری کنیم که جهان او را تحریم کند که قبلا در اینباره و نظرخود رادرهمان زمان نوشتم پس ازقدیم دنبال تحریم بود چون میخواست توسط امریکا سرنگون و به حاکمیت برسد بهمین دلیل ازتحریم اینقدرحمایت و مخالفین را چوب زیربغل مینامید بتازگی فهمیدم پس بنده که مخالفت خود باتحریم را ازسال 73 اعلام کردم دردرون مناسبات رجوی چوب زیربغل رژیم بودم چطوری از73 تا 93 بنده چوب زیربغل را تحمل کرده است درحقیقت جفنگیات و چرندیات میبافد چند روزپیش پمپئو وزیرخارجه امریکا درملاقات با ایرانیان انچنانی د رواشنگتن ازاو سوال میکنند چه تضمینی وجود دارد که تحریمها به ملت صدمه نمیزند جواب داده هیچ تضمینی وجود ندارد و دیروز که امریکا اعلام کردمعافیتهای نفتی دیگرداده نمیشود جان بولتون گفت یا حاکمیت وارد مذاکره شده وتن به خواسته های ما میدهد ویا اینکه گرسنگی مردم ایران را تماشا میکند این دو حرف کاملا بیانگراین است که امریکا همانطورکه بارها اعلام کرده ایم هدفش گرسنگی دادن به ملت است تا شورش کنند و امریکا هم درچنین شرایطی وارد ایران شود ؛ رجوی همیشه میگفت ملت ایران باید قیمت بدهند معلوم شد که گرسنگی ملت یکی ازهمان قیمت های مد نظررجویست سوال از رجوی توکه میگفتی تحریم بزیان ملت نیست ؟ پس حرف پمپئو وبولتون چیست ؟ میگفتی اسیب به سران است پس این حرف ادمخواران چیست ؟ ما که مخالف گرسنگی دادن به ملت بوده وهستیم چوب زیربغل هستیم یا رجوی وعضدانلو افتابه پرکن ترامپ و ادمخواران بی شرف وبی وجدان غربی هستند تا با پرکردن افتابه دشمنان ایران و ایرانی شاید به قدرت برسند اگرهم دشمنی با ملت میکنید ودوست دارید با ادمخواران بده بستان داشته باشید حداقل برای شخصیت ناداشته ارزش قائل شوید وبرای انها افتابه داری نکنید ومزدوری ونوکری درست وحسابی بکنید نه افتابه داری وافتابه پرکنی که ازهرکثافتکاری کثیفتروخائنانه تراست که بخاطرداشتن مدال ونشان افتابه داری ادمخواران امریکا حاضرشدند بملت خود گرسنگی بدهند بی شرافتی تا کجا راه بازکرده است که سازمانی با پنجاه سال سابقه ازیک فرد عادی جامعه هم عقبتررفته است

2- رجوی ، عضدانلو و شورای ملی انها بخاطرپول تن به هرخفت و خواری میدهند

جدیدا درافریقا وعربستان اتفاقاتی افتاده است با حمایت امریکا وعربستان وامارات عمرالبشیر دیکتاتور سودان برکنار و جایش را شورای نظامی گرفت در ابتدای شورش نوشتم که کارعربستان است وسودان میرود تا وارد جنگهای داخلی و نابسامانی سیاسی بشود مگراینکه طبق خواسته مردم دولت غیرنظامی روی کاربیاید که بعید است عربستان به ان تن بدهد و دیگری لیبی است که خفتربدستور ولیعهد ارباب اره ها وساطورها به طرابلس حمله و سازمان ملل هشدارداد که طرابلس در استانه جنگ ویرانگراست درهمین حال سازمان ملل اعلام کرد که اوضاع یمن داغون و صد هزار کودک جدید به وبا الوده شده اند و بمباران و خرابی بیمارستانها و مدرسه کودکان همچنان ادامه دارد وقربانی میگیرد البته لازم به یاداوریست که یمنی ها خودرا پیدا کرده ودر دوهفته گذشته ضربات کاری و اساسی به اعتلاف عربستان زده اند درهمین اوضاع عربستان 37نفررا گردن زد که یکی ازانها درموقع دستگیری 17 ساله وزیرسن قانونی بوده ویکی راهم به صلیب کشیدند گرچه رسانه های غربی بخاطرپول و نفت سکوت کردند ولی سازمان ملل مجبورشد انرا محکوم کند ازبس ضد انسانی بود ترامپ و هیئت ادمخواران امریکا وکلا جهان غرب سکوت کردند راستی این نحوه برخورد را داعش از عربستان یاد گرفته یا برعکس ان صادق است حقیقت اینه که تفکرات وهابی سرتا پایش تروریستی ومروج ادمکشی وجنگ وخونریزی ست دراین شرایط واوضاع رجوی و عضدانلو و شورای ملی انها که یک عده ادمهای وارفته واحمق هستند ونیاز است انها رادر نمک خوابانده که شاید استحاله وتغیر ماهیت داده وادم بشوند ؟! ولی تا دنبال رجوی میدوند اگریک میلیون سال هم درنمک خوابانده شوند تغیری نمی کنند و باید انها را الحق ، شورایی خوند زیرا هیچ اسمی بهتر از اسم شورا ماهیت انها را درست تعریف نمیکند وقتی میگوییم شورای ملی مقاومت خودش بیانگرماهیت انهاست وقتی میگوییم کاپیتالیسم یا کمونیسم یا فرویدیسم ماهیتهاشون مشخص است ونیاز ندارد بگوییم فلانی اینطوریست این دارودسته خودرا اسلام انقلابی و ادامه دهنده راه مریم پاک رهایی مینامند این راه چیست ؟ حرمسرا دار ، در اوردن رحم زنان وظلم وستم به نیرو ،سمبل وطن فروش ها. ایا باید انتظارداشت انها دربرابرجنایات عربستان حرفی بزنند انوقت داستان پولها چه میشود چه کسانی کمکهای میلیاردی میکنند حمایتهای سیاسی چه می شود روزنامه های وهابی عربستان یک جمله برعلیه ملت ایران مینویسند رجوی وعضدانلو و ان شورای بی هویت وماهیت چه جار و جنجالی راه میاندازند به کمک جاسوسان انگلیس و امریکا و فرانسه میشتابند ولی دربرابر گردن زدن انسانها سکوت هستند مریم عضدانلو برای خوش رقصی فورا به کلیسا میرود و برای سوختن چوب وسنگ نتردام شمع روشن میکند(درشبکه های اجتماعی همدلی وناراحتی خود را از سوختن نتردام اعلام کردم ) ولی دربرابرگردن زدن 37 انسان بیگناه که طبق گفته سازمان ملل وخیلی ازشخصیتهای سیاسی بخاطرشیعه بودن گردن زده شده اند مگررجوی وعضدانلو معتقد به حقوق بشر و ازادی فردی و اجتماعی وسیاسی نیستند ؟ پس چرا تمامی این مسایل سربریده میشود؟ مگرمخالف جنگ مذهبی نیستند ؟ مگرمخالف بنیادگرایی نیستند ؟ پس چرا خفه خون گرفته اند و میگیرند ؟ یک دلیل بیشترندارد پول و بازپول و بازپول بله رجوی وعضدانلو و شورای انها  بخاطرپول استراتژی که چه عرض کنم شرافت وناموس خود را هم میفروشند البته اگرداشته باشند؟ کسانی که زنهای درون تشکیلات خود را به حرمسرا میبرند ناموسی براشون نمونده است این راهم درنظربگیرید که طبق گفته اسلام که رجوی و عضدانلو البته درظاهربه ان معتقد هستند همرزم را بالاتر و نزدیکتر از خواهر ، برادر ، پدر و مادرخونی میداند اینطور رفتار میکند میخواهید ازحقوق انسانهادرعربستان ، یمن و لیبی و سودان ویا جاهای دیگر دفاع کند دردستگاه رجوی قدرت وپول بالاترازهرچیزیست واوجب واجبات است

(پایان)

مریم رجوی، مجاهدین خلق، دروغ میگویند، پول میگیرند و آفتابه امریکا را پر می کنند

*** 

پیام رجوی سراسر آلوده به ترور ، کشتار و دروغ استAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

همچنین: