همیاری و گلریزان مجاهدین خلق . این گدایی مجازی برای پوشاندن حقیقت است

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و یکم دسامبر 2019:… درنوشته ای که بقصد فریب اذهان عمومی تهیه شده، چنین آمده است : ” ما از خلقمان گدایی می‌کنیم و به آن مفتخریم تا از دیگری تا از هیچ قدرتی و دولتی گدایی نکنیم و تازه مزدوران نمی‌دانند که پیامبری هم داریم که می‌گفت الفقر فخری، فقر و نیاز و گدایی من فخر من است…”. از استعمال این واژه که “خلق” محل سگ هم بشما نمیگذارد،  متاسف و معذورم ! شما  در وسع خود و با تمامی امکانات تهیه شده ازطرف دشمنان خارجی این ” خلق ” را به کام  شیر خونخواره ای بنام سلطه گر اعظم جهانی میاندازید! شما شب وروز به گوش این دشمنان خلق میخوانید تا با حصر اقتصادی هرچه بیشتر آنها، بیماران را ازدارو و… محروم کنید تا زودتر بمیرند و شما را بجای انها وارد ایران کنند که البته وارد کردن شما به ایران فایده ای ندارد واکثریت اعضایتان سالهای آخر عمر خود را سپری میکنند ومنشا اثری نخواهند بود. این گدایی مجازی مجاهدین برای پوشاندن حقیقت است!