هیچ آرایشی شخصیت زشت رجوی را نمی پوشاند

Follow Share on Tumblrارسال – حسن حیرانی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، چهاردهم نوامبر 2018:… آیا به کشتن دادن افراد دراشرف که خود ما زمانی آلت دست شما بودیم وبه دستور تشكيلاتي عراقی ها را تحریک می‌کردیم که شلیک کنند و بالطبع نفرات کشته شوند آیا اینها اعدام نیست؟ آیا نفراتی که به … Continue reading هیچ آرایشی شخصیت زشت رجوی را نمی پوشاند