واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراق

واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراق

واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراقغلامعلی میرزایی، نجات یافتگان در آلبانی، هفدهم سپتامبر 2020:… برای خیلی ها روشن هست که مگر نگه داشتن این تعداد نفرات فقط برای حفظ اموال فرقه مجاهدین بوده است؟  اگر قرار به نگه داشتن اموال بود که همه نفرات را نگه میداشت نه فقط تعداد 101(راستی آن یک نفر معلوم نشد چه کسی بوده) مگر خود رهبرفرقه در نشست هایش بارها تاکید نکرده بودکه برای من جان مجاهدانقلاب کرده وبرگشت ناپذیر مگر سرمایه ای با ارزش تر از جان یک مجاهد خلق را می شود با اموال یکی کرد مگر درخلع سلاح بارها اعلام نکرده بود که اسب سوار را به اسب ترجیح داده یعنی سلاح ها را دادم که جان افرادم درا مان باشد مگر با این سخنرانی صدای خیلی ها را خاموش نکرد ؟ درصورتی که همیشه در سازمان میگفتند سلاح ناموس یک مجاهد است احسنت که ناموس هایش را داد که جان افرادش در امان باشد آنکه سلاح بود وناموس یک رزمنده پس اینجا برای خیلی ها سوال پیش میاید که این سلاح بود که دادی پس چرا از اموال بی ارزش که خودت هم میدانستی که هیچ موقع آن را دیگر به دست نمیاری این کار را کردی ؟ واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراق 

واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراقمسعود دلیلی رویا دَرّودی و روزهای خونین 10 شهریور

واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراق

غلامعلی میرزایی، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 16.09.2020

غلامرضا میرزایی نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانی

آقای غلامعلی میرزایی

استراتژیک در 10شهریورهمان استراتژیکی بود که در 30 خرداد سال 60 که رجوی با کشته شدن موسی خیابانی میخواست بقول خودش یک بار دیگر سازمان براوج قله بدرخشد وآنهم با چه بهایی کشته شدن 52 نفر که خیلی ها از مسئولین فرقه در آن کشتار بودند واکثرا” همانها  از مخالفان رهبر فرقه بودند بله خیلی ها که مسعود میخواست هم با کشته شدن آنها هم برد سیاسی آن راببرد آن هم بانام شهید هم از بین بردن کسانی که مخالف او بودند صدایشان را برای همیشه خاموش کند وبرای   خیلی ها که در بیرون هستند مثل روز روشن هست که این یک تصفیه حساب داخلی بود والا کدام سازمانی اینچنین مشتاقانه حاضراست  برای از بین بردن  بهترین وکارآمدترین نفراتش این ریسک را که همگی بر ان واقف بودند بپذیرد. برای خیلی ها روشن هست که مگر نگه داشتن این تعداد نفرات فقط برای حفظ اموال فرقه مجاهدین بوده است؟  اگر قرار به نگه داشتن اموال بود که همه نفرات را نگه میداشت نه فقط تعداد 101(راستی آن یک نفر معلوم نشد چه کسی بوده) مگر خود رهبرفرقه در نشست هایش بارها تاکید نکرده بودکه برای من جان مجاهدانقلاب کرده وبرگشت ناپذیر مگر سرمایه ای با ارزش تر از جان یک مجاهد خلق را می شود با اموال یکی کرد مگر درخلع سلاح بارها اعلام نکرده بود که اسب سوار را به اسب ترجیح داده یعنی سلاح ها را دادم که جان افرادم درا مان باشد مگر با این سخنرانی صدای خیلی ها را خاموش نکرد ؟

درصورتی که همیشه در سازمان میگفتند سلاح ناموس یک مجاهد است احسنت که ناموس هایش را داد که جان افرادش در امان باشد آنکه سلاح بود وناموس یک رزمنده پس اینجا برای خیلی ها سوال پیش میاید که این سلاح بود که دادی پس چرا از اموال بی ارزش که خودت هم میدانستی که هیچ موقع آن را دیگر به دست نمیاری این کار را کردی ؟ پس اینجا یک سوال پیش میاید آن هم یک تصفیه حساب داخلی من که سالها در فرقه بودم با این حربه ها آشنایی کامل دارم بله بعد در سوت وکرنا میدمی که اینها شهیدان راه آزادی هستند وبخاطر وطنشان جان خود را دادند نخیر اینها کسانی بودند که فریب روباه صفتی رجوی را خوردند اینها کسانی بودند که برای فرقه سد ومانع بودند خیلی از کسانی که در این حمله در آنجا بودند درصحبتهایشان این را تاکید کردند که خیلی چیزها برایشان در این حمله اثبات شدولی ازترس فرقه مجبوربه گفتن آن نبودند بله باید هم حق داد به این نفرات چون جانشان در خطراست نمونه های بود از نفرات باقی مانده  که در این حمله بودند و در صحبتهایش این را به زبان آورده بود و او کسی بود که میخواست از فرقه جدا شود ناگهان در رودخانه ای در تیرانا غرق میشود وبعد معلوم میشود که توسط فرقه غرق شده است چون با آمدن او به دنیای آزاد خیلی چیزها وواقعیت ها ثابت میشد بله فرقه نباید بخاطراین روز به سروکله خود بزند باید افسوس بخورد که کاری که کرده وکشتاری که به وقوع پیوسته کار ومقصر اصلی خود فرقه وسر آن رجوی خائن است نمونه فاکت دیگری که برای همه قابل هضم نیست وباید فرقه به آن پاسخ دهد این است که چرا صحبتی از 7گروگان به میان نمیاورد چرا صدایش خاموش شده چرا بخاطر2 گروگانی که در بغداد ربوده شدند به نام هادی پویان ومحمد علی زاهدی سالها وهمین الان هم دست بردار نیست ولی چرا بخاطراین 7 گروگان که همه از مسئولین رده بالای فرقه بودند همه آنها را می شناسندوسالیان در فرقه بودند چرا اسمی از انها نیست؟

این سوالی بود که در میان افراد فرقه زبان به زبان میچرخیدکه اینها چه شدند چرا جوابی به آنها سراین افراد به انها داده نمیشود بله شاید جوابش برای خیلی ها ساده باشد شاید اینها در اسارتشان خیلی از حرفها وواقعیت ها را به زبان آودرند که مزاق فرقه خوش نیامده بله جواب درست همین است کسانی که برای فرقه در نشست ها یاوه گویی میکردند ومیگفتند ما کسانی هستیم که تا آخرین نفس از مبارزه دست نمیکشیم حتی اگرکشته شویم یا شکنجه ولی این 7 نفر شاید با دیدن دنیای آزاد وبا دیدن واقعیتها زبانشان به حقیقت بازشده وخیلی از ناگفته ها را به زبان آورده وبخاطرهمین است که فرقه دیگر از آنها به نیکی یاد نمیکند یا دنبال دادخواهی آنها نمیرود بله فرقه بجای اینکه سالروز واقعه کشتار 10 شهریور را بگوید باید قبل از آن به این سوال جواب دهد سوالات زیادی که شاید به صدها سوال برسد ولی تناقض در این است که فرقه همیشه خود را به نفهمی میزند وراه دیگری رادرپیش میگیرد. ای کاش که در بین افرادی که در بین این کشتار زنده ماندند زبانی باز شود وواقعیتها گفته شود تا این فرقه بجای ادای احترام به این روز جوابگودردادگاه باشد بله آن روز دیر نیست که فرقه نه جوابگو این کشتار باید باشد بلکه باید جوابگوی سالها خیانت به افراد وملت ایران باشد .

امید به آن روز

لینک به منبع

واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراق

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چه-کسی-تروریست-است-؟-خانواده-قربانیان-ی/

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟غلامعلی میرزایی، نجات یافتگان در آلبانی، شانزدهم ژوئیه 2020:… این نمایش که نفرات ازآن بی خبر بودند همچنان ادامه داشت تا اینکه سران فرقه مجاهدین با حامیان بین المللی ( البته بهتراست بگویم به همان های که به رجوی پول میدادند )که در دسیسه های دیگر به کمک آنها آمدند و بدون اینکه نفرات در جریان آنچه پشت پرده می گذرد قرارگیرند همه را به آلبانی آوردند که همه در جریان هستند که آمریکا با فشار و پول به دولت آلبانی آنها را پذیرفت. در آلبانی هم که خیلی از نفرات متوجه شدند که از چاه به چاله انداخته شدند مسیرزندگی خودشان را تغییردادند .حال خانواده هایی که از عزیزانشان بی خبر بودند وهستند در این مدت در تلاش هستند که بتوانند فرزندانشان را از نزدیک ببینند. چون نه در عراق هستند بقول فرقه که راه را برای آنها به سفارش رژیم باز کنند و یا از مرزمی توانند عبور کنند.تنها کاری که دارند انجام می دهند در خواست از ارگانهای بین المللی و دولت آلبانی است که اجازه بدهد خانواده ها به آلبانی بیایند ودیداری با عزیزانشان که 30 سال یا بیشتر تازه کنند. ولی باز اینجا فرقه ضد خانواده با تبلیغات روزانه که اینها خانواده نیستند وبرای کار تروریستی می خواهند به آلبانی بیایند سنگ اندازی و توطئه می کند. باید از این فرقه پرسید چه کسی تروریست است (خانواده یا شما )که در لیست تروریستی تمام کشورها بودید. چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟ 

وفات مادر غلامعلی میرزایی نجات یافتگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی 1فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) دشمن خانواده و عشق و عاطفه

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

غلامعلی میرزایی، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 15.07.2020

با سلام به همه خانواده های داغدار وچشم انتظار

بنا بر تجربه تا”سف باری که در طی 30 سال در فرقه داشته وبا آن مواجه بودم از ابتدا ورود هر نفر که نا آگاهانه به فرقه می پیوست ومی خواستند دیگر هیچ سوالی دیگراز نفرات در مورد اینکه این همه مخارج از چه منابعی تامین می شود . گفته می شد که تمام هزینه و مخارج سازمان را همین خانواده ها تا”مین می کننند و به آن افتخار می کردند و نفراتی مانند ما که سالیان در اردوگاه های عراق اسیربودیم و (بعد به قول فرقه بعد از اینکه خودمان را از شراین فرفه نجات دادیم و زندگی آزاد را انتخاب کردیم هم خودمان وهم خانواده هایمان را مزدورخطاب کردند) در آن سالیان به مناسبتهای مختلف مانند عید نوروز نفرات را صدا می زدند و می گفتند که برای خانواده های نامه بنویسید وسازمان آنها را به خانواده می رساند که البته کلی هم از این موقیعتها از خانواده ها کلاه برداری کردند با ترفند اینکه الان فرزند شما مشکل دارد وگفته پول برایش بفرستید این کارها را کردند. ولی هیچ وقت جوابی بدست کسی نرسید (بجز خانواده های که در خارج بودند ومی خواستند به نحوی فرزندان آنها را جذب کنند)به همین ها هم می گفتند خانواده خودیها. به همین شیوه تعدادی ازخانواده ها که فرزندانشان بعداز حمله اول آمریکا به عراق به کشورهای اروپایی یا آمریکا فرستاده بودند.به دلیل ریزشی که در فرقه بدلیل انقلاب مریم بوجود آمده بود .از طریق همان خانواده ها که در درون فرقه بودند آنهارا  برای ملاقات ودیددار با پدر ومادربه عراق کشاندند.ولی در اصل حیله جدیدی بود که همان خانواده ها فرزندانشان را بطوری که سرکرده فرقه توجیع کرده بود انها را قانع کنند که لباس رزم بپوشند که در این نیرنگ جدید دو هدف را پیش ببرد یکی اینکه به نفرات داخل مناسبات بگوید که نیروی جدید داخل ارتش آمده ودر تبلیغات هم اسمش را گذذاشتند ارتش آزادیبخش جوان شده  این نفرات همگی زیر18 سال بودند .درابتدا بین این افراد با خانواده هایشان که اکثرا”مسعولین بالای فرقه بودند بطورهفتگی دیدارهای می گذاشتند.که بعد از مدتی همین هم را ممنوع کردند .ومن خودم بارها شاهد بودم مادرانی را که ظهر همه خواب بودند به طریقی می آمدندتا با فرزندانشان را ببینند البته مخفیانه یا اگر چیزی خریده بودند بطورمخفی به انها بدهند آنهم فقط به این دلیل که این بچه ها از فرقه جدا نشوند که آنها در مقابل مریم یا مسعود سرافکنده نشوند (یا رده شان را نگیرند)از طرفی هم بچه های که از آن سوی آب آمده بودند از وضیعتی که با ان مواجه شده بودند ناراضی ومنتظر فرصتی بودند تا از جهنمی که برایشان فراهم دیده شده رهایی یابند .

تا اینکه عراق توسط آمریکا اشغال شد وفرقه خلع سلاح (که اسم این را هم گذاشتند گرد اوری سلاح ) .بعدکه شرایط عراق عادی شد اینها بخاطراینکه به عراقیها وآمریکاییها بگویند که ما در بین ایرانیها در داخل هوادار داریم با همان شیوه که از قبل بدون اینکه نفرات خبرداشته باشندبا خانواده ها  تماس می گرفتند که بچه های شما به کمک شما نیار دارن وبه دیداد آنها بیایید(البته خانواده های خودشان )چون این خبر در داخل هم انتشار پیدا کرد وخانواده های دیگر هم متوجه شدند به عراق جهت دیدارفرزندان یا عزیزانشان می آمدند که فرقه وقتی با موج خانواده  های که فقط جهت رهایی عزیزانشان به آنجا مراجعه کردند برای هرنفرسه تا از کسانی که خودشان انتخاب کرده بودند به عنوان پذیرایی گذاشتند که البته فقط قصدبراین بود که بین افراد وخانواده صحبتی بر علیه فرقه زده نشود.اما با این وجود تعدادی از نفرات  با خانواده ها فرقه را ترک کردند .وقتی که فرقه متوجه شد که بجای جلب نیرو نفرات قدیمی هم دارند می روند از دیدارخانواده ها ممانعت بعمل آورد .که از آن لحظه هم خانواده شد مزدور وزارت اطلاعات .

ودر بین نفرات می گفتند که اینها از وزارت اطلاعات هستند واگر اسامی شماها در بلندگوها گفته ویا خوانده میشه چیز بعیدی نیست چون اسامی همه رامزدوران سابق که به همه ما خیانت کردند به اطلاعات رژیم داده اند.از طرف دیگر هم با برنامه ریزی از پیش تعیین شده نفرات را با متنهای آماده شده که تهیه کرده بودند به مصاحبه علیه خانواده می کشاندند

این نمایش که نفرات ازآن بی خبر بودند همچنان ادامه داشت تا اینکه سران فرقه مجاهدین با حامیان بین المللی ( البته بهتراست بگویم به همان های که به رجوی پول میدادند )که در دسیسه های دیگر به کمک آنها آمدند و بدون اینکه نفرات در جریان آنچه پشت پرده می گذرد قرارگیرند همه را به آلبانی آوردند که همه در جریان هستند که آمریکا با فشار و پول به دولت آلبانی آنها را پذیرفت. در آلبانی هم که خیلی از نفرات متوجه شدند که از چاه به چاله انداخته شدند مسیرزندگی خودشان را تغییردادند .حال خانواده هایی که از عزیزانشان بی خبر بودند وهستند در این مدت در تلاش هستند که بتوانند فرزندانشان را از نزدیک ببینند. چون نه در عراق هستند بقول فرقه که راه را برای آنها به سفارش رژیم باز کنند و یا از مرزمی توانند عبور کنند.تنها کاری که دارند انجام می دهند در خواست از ارگانهای بین المللی و دولت آلبانی است که اجازه بدهد خانواده ها به آلبانی بیایند ودیداری با عزیزانشان که 30 سال یا بیشتر تازه کنند.

ولی باز اینجا فرقه ضد خانواده با تبلیغات روزانه که اینها خانواده نیستند وبرای کار تروریستی می خواهند به آلبانی بیایند سنگ اندازی و توطئه می کند. باید از این فرقه پرسید چه کسی تروریست است (خانواده یا شما )که در لیست تروریستی تمام کشورها بودید .

ودر همین موقیعت تعدادی را که خانواده هایشان درتلاش برای گرفتن ویزا به کشورآلبانی هستند تعدادی را به مصاحبه های از پیش آماده شده آورده وهمین ها را به دولت آلبانی داده که بگویند اینم مصاحبه نفرات و…

یک نکته که اگر بقول معروف این گروهگ ضد خانواده درست می گوید اینها تروریست هستند وبرای ترور می خواهند به آلبانی بیایند .مجامع بین المللی را هم در جریان بگذارد وبا حضورآنها وپلیس ودولت در یک هتل این ملاقاتها انجام بگیرد . واگرپشت پرده چیزی مخفی ندارد وهمه خواستارماندن در فرقه هستند همه خانوادهها وهم ارگانهای بین المللی در جریان قرار بگیرند وخود فرقه هم به اصطلاح خودشان انرژیشان فقط صرف سرنگونی باشد نه اینکه تمام کارش علیه خانواده باشد .

لینک به منبع

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

***

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟مهاجرت رجوی به عراق ، خودزنی دوم و تعیین کننده مجاهدین خلق

The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: