واکاوی حادثه 7 تیر : ابراهیم خدابنده

ینا افرازه، قدس آنلاین، بیست و هشتم ژوئن 2020:… ابراهیم خدابنده: دگردیسی مجاهدین خلق تحت رهبری مسعود رجوی از درس های عبرت آموز تاریخ است که چگونه سازمانی که درنهایت تفکرات چپ گرایانه، به ترور مستشاران و بازرگانان آمریکایی در داخل ایران در زمان شاه افتخار می کرد در منتهای گرایشات راستی خود، به عمله دست چندم جنگ طلبان آمریکایی تبدیل گردید… بعد از آن شعار مرگ بر آمریکا کنار گذاشته شد و مرامنامه های شورای ملی مقاومت جمع آوری و اصلاح گردید و چرخش به سمت غرب و آمریکا به سرعت در پیش گرفته شد، تا جایی که در حال حاضر لابی های مجاهدین خلق از درنده ترین و جنگ طلب ترین جناح های امپریالیستی محسوب می شود. واکافی حادثه 7 تیر : ابراهیم خدابنده