واکنش مضحک مریم رجوی به نامه اعتراضی جداشدگان

واکنش مضحک مریم رجوی به نامه اعتراضی جداشدگان

واکنش مضحک مریم رجوی به نامه اعتراضی جداشدگانقربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، بیست و هشتم اکتبر 2019:…  به دنبال نامۀ ما به رئیس جمهور آلبانی و تسلیم آن به سفارت آلبانی در پاریس و انتشار متن فارسی و انگلیسی آن با لیست کامل امضا کنندگان شامل 46 نفر از اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) مقیم اروپا در اغلب سایتهای فارسی و انگلیسی از جمله سایت پیوند رهایی در این لینگ همراه با خبر آن و عکسی از هیأت مراجعه کننده به سفارت آلبانی در پاریس در این لینگ و تشکر رئیس جمهور آلبانی از این نامه آتشی چند باره بر خرمن سوختۀ فرقۀ رجوی افتاد و تا اعماق دل و روده و پایین و بالای سرمدارانش را سوزاند که آه و نالۀ ناشی از این سوزش کم سابقه شان را به صورت اطلاعیۀ کمیسیون بی سر و صاحب امنیتش در آورد بطوریکه از فرط سوزش به قدری گیج و منگ شدند که در سطر سطر آن انواع تناقض گویی آشکار و خنده دار و بلاهت و جملات کودکانه و دروغ بافی آشکار و فریبکاری و توهین به شعور مردم در نتیجۀ بی شعوری شان موج می زند . واکنش مضحک مریم رجوی به نامه اعتراضی جداشدگان 

قربانعلی حسین نژاد: پیام رجوی از قبر! تماما مداحی قدرت سپاه پاسداران و رژیم و اعلام شکست خود و همۀ اپوزیسیون! قربانعلی حسین نژاد: پیام رجوی از قبر! تماما مداحی قدرت سپاه پاسداران و رژیم و اعلام شکست خود و همۀ اپوزیسیون! 

واکنش مضحک مریم رجوی به نامه اعتراضی جداشدگان

شق القمر فرقۀ رجوی : اسامی منتشر شدۀ امضا کنندگان نامه را گیر آوردیم!!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

آقای قربانعلی حسین نژاد پاریس

آقای قربانعلی حسین نژاد پاریس

فرقۀ رجوی از نامۀ جمعی اعتراضی نزدیک به پنجاه نفر از اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) مقیم کشورهای مختلف اروپا به رئیس جمهور تشریفاتی آلبانی به علت حضورش در قلعۀ زندان گونۀ این فرقه و دیدارش با مریم رجوی، به سوز و گداز بی سابقه ای افتاده که بهتر از این نمی توان افتادن این فرقه به حضیض افلاس و ورشکستگی و خواری و زبونی به دنبال شکست کامل استراتژی آن و افشای عملکردها و رفتارها و افکار واقعی اش توسط جداشدگان و انزوای کامل داخلی و بین المللی اش را اثبات کرد.

به دنبال نامۀ ما به رئیس جمهور آلبانی و تسلیم آن به سفارت آلبانی در پاریس و انتشار متن فارسی و انگلیسی آن با لیست کامل امضا کنندگان شامل 46 نفر از اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) مقیم اروپا در اغلب سایتهای فارسی و انگلیسی از جمله سایت پیوند رهایی در این لینگ همراه با خبر آن و عکسی از هیأت مراجعه کننده به سفارت آلبانی در پاریس در این لینگ و تشکر رئیس جمهور آلبانی از این نامه آتشی چند باره بر خرمن سوختۀ فرقۀ رجوی افتاد و تا اعماق دل و روده و پایین و بالای سرمدارانش را سوزاند که آه و نالۀ ناشی از این سوزش کم سابقه شان را به صورت اطلاعیۀ کمیسیون بی سر و صاحب امنیتش در آورد بطوریکه از فرط سوزش به قدری گیج و منگ شدند که در سطر سطر آن انواع تناقض گویی آشکار و خنده دار و بلاهت و جملات کودکانه و دروغ بافی آشکار و فریبکاری و توهین به شعور مردم در نتیجۀ بی شعوری شان موج می زند تا آنجا که هر خواننده ای (البته اگر غیر از خودشان و ما کسی آن را خوانده باشد) به محض خواندن آن از همان تیتر و جملات نخستش دلش شاید از موضع بشردوستانه به پیری و خرفتی و پریشان گویی آنها بسوزد که بیچاره ها به عجب روزی افتاده اند که حد اقل نمی دهند اطلاعیه شان را یکی شان که هنوز دچار آلزایمر نشده است بنویسد و نتیجه می گیرد که پس حتما کسی در میانشان نمانده که فکر و عقلش سرجایش باشد.

واکنش مضحک مریم رجوی به نامه اعتراضی جداشدگان

ببینید در تیتر اطلاعیه آمده است: «مأموران وزارت اطلاعات در اروپا اسامی مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم در خارج کشور» هر کس ببیند فکر می کند باز یک شق القمر دیگری از فرقۀ رجوی است و ادعای موهوم دست یابی به اطلاعات داخل رژیم!! آنهم مثل همیشه بعد از انجام کار و نه قبل از آن!! بعد که وارد متن اطلاعیه می شوی می بینی نوشته است: «این مزدوران در کمال حماقت طی نامه‌ای اسامی مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم را بعنوان معترضان سیاسی به سفارت آلبانی دادند» حد اقل برای درست بودن دستوری جمله ننوشته «اسامی خودشان را»!! در حالیکه در جملۀ این متن مشعشع!! می گوید مزدوران اسامی مأموران رژیم را …

نامه اعتراضی به کمیساریا و ملاقات با سفارت آلبانی در پاریس

خوب چطوری یک دسته مأمور اسامی مأموران دیگری را و اصلا چرا و با چه ربطی به سفارت آلبانی داده اند؟!! دیگر فکر کنم هیچ پزشک و روانشناس هم نتواند این نوع آلزایمر را شناسایی کند تا حد اقل موقتا درمانش کند!! وانگهی اگر اونا خودشان اسامی خودشان را به عنوان معترضان امضا کنندۀ نامه به سفارت آلبانی داده اند بعد هم که در سایتهایشان منتشر کرده اند و شما از سایتهای آنها برداشته اید پس خیلی ممنون که تیراژ خوانندگان اسامی ما جداشدگان را با باز نشر آنها بیشتر هم کرده اید!!! جالبتر اینکه نویسندۀ آلزایمری اطلاعیه با فراموش کردن کامل این جملۀ خود بلافاصله در جملۀ بعدی می نویسد: «اسامی مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم اعلام شده به سفارت آلبانی در پاریس، برای پیگرد امنیتی و قضایی….»!!! ببخشید که دیگر این وجیزه گنجایش علامت تعجبهای بیشتر را ندارد اگر فرد عاقل و سالمی آن را خوانده باشد همان شاخهایی که روی سرش از تعجب می روید کافی است!! بالاخره نفهمیدیم این پرتقال فروش کجاست؟ خودشان اسامی را به سفارت آلبانی داده اند یا شما داده اید برای پیگرد امنیتی و قضائی…؟؟ وانگهی کجای دنیا و کدام سفارت در کدام کشور شکایت قضائی می پذیرد؟!! فکر کنم سالخوردگان پوشکی رجوی معنی کلمات را هم دیگر بکلی فراموش کرده اند.

حالا در لیست اسامی ببینید خیلی ها را که اصلا نتوانسته برایشان برچسبی پرانتری درست کند یا نویسندۀ آلزایمری که نوشتۀ جملۀ قبلی خودش را فراموش می کند یادش رفته یک ناسزا و تهمتی هم بار آنها کند از جمله اینکه برای آنها که از اردوگاه اسرا در عراق به فرقه پیوسته بودند و سالها مثل همۀ ماها «گوهران بی بدیل» توصیف می شدند حالا به عنوان یک دشنام و ناسزا از نوع مدل رجویستی داخل پرانتز نوشته «اسیر جنگی سابق»!!  و در اول اطلاعیه هم عکسی را که ما از خودمان جلوی سفارت آلبانی در پاریس گرفته و منتشر کرده ایم از سایت ما برداشته و به عنوان یک «سند افشاگری»!! که گیر حضرات افتاده!! ناشیانه با ساختمان سفارت رژیم فتو شاپ کرده که در یک فراز دیگری از تناقض گویی و هذیان و برخلاف متن خود اطلاعیه شان که می گوید ما به سفارت آلبانی رفته ایم حتما بگوید که «مزدوران رژیم» اسامی خودشان را تحول سفارت رژیم داده اند؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

سمپاشی رجوی علیه خانواده ها . چرا ؟

وانگهی جالبتر و خنده دار تر در تمامی متن اطلاعیه این جملۀ آخرش است که از همۀ ایرانیان ساکن اروپا می خواهد «هرگونه اطلاعات در باره این مزدوران و شبکه تروریستی نیروی قدس و اطلاعات آخوندها را با نخستین ایستگاه پلیس در میان بگذارند». خوب اولا پس چرا اسامی را به سفارت آلبانی داده اید تا «پیگرد امنیتی قضائی» بشود؟!

خودتان که این افراد را که هر یک دهها سال در تشکیلات خودتان بودند اگر حافظه تان از شدت آلزایمر خالی نشده بهتر از ایرانیان اروپا و هر قارۀ دیگر می شناسیدشان!! این ایرانی بیرون تشکیلات است که باید از شما که ادعای اطلاع یابی از طریق نفوذیهایتان در داخل رژیم را دارید  بپرسد این افراد که سالیان متمادی بدون هیچ ارتباطی با بیرون و با هیچ ایرانی خارج تشکیلات در داخل شما بودند کی هستند؟ و چقدر در تشکیلات شما بوده اند؟ و الآن کجا هستند؟ و چه می کنند؟ نه بر عکس!! اگر اینهمه تعداد جداشده از تشکیلات شما بعد از سالیان مجاهد بودن رفته رژیمی شده اند و هر کاری می کنند دستور و نوشتۀ رژیم است و از خودشان اراده و سواد برای نوشتن و اعتراض و مخالفت با شما ندارند پس سازمانی بوده ای چهل سال در خدمت رژیم آخوندی که اینجا در حقیقت می گویی خیلی از ما زرنگ تر است؟؟!!!…

اما حالا چرا از ایرانیان می خواهید از این افراد اعضای سابق تشکیلات خودتان به شما اطلاع رسانی کنند؟!! و آنها را به پلیس معرفی کنند؟!! بفرمایید خودتان به پلیس بگویید: آقا این افراد، جنایت نامه نوشتن به رئیس جمهور آلبانی را علیه ما مرتکب شده اند و جنایت بزرگتر اینکه اسامی خودشان را به طور کامل زیر نامه نوشته اند که ما آن را «حماقت» توصیف می کنیم!! باید مثل ما «عاقلان» سابق! اسامی مستعار می نوشتند و به جای نامه نگاری و کار تبلیغی و فرهنگی و رسانه ای باید دست به ترور ما می زدند!!! آن وقت کار عاقلانه مثل خودمان می کردند!!! که حتما اینجا آن پلیس چنین فرد هذیان گوی فرقۀ مریم قجر را دستگیر کرده و تحویل تیمارستان یا روانپزشکان می کند!!…

یک روز با مجاهدین خلق در آلبانی

این آخر اطلاعیۀ آلزایمریهای مریم قجر فقط یادآور مردم آن قریه ای است که چشم همه شان چپ بود و وقتی یک فرد سالم وارد قریه شان می شود می گویند این بیچاره چشمش ناقص است!! حالا اگر کسانی را که نامه می نویسند و آن را با اسامی واقعی شان امضا می کنند و به سفارت یک کشور تحویل می دهند به «پلیس» باید معرفی کرد پس حتما باید به رهبر فرقه که جداشدگان مخالف و فعال خود را به قتل در خیابانهای اروپا تهدید می کند و دستور قتل همۀ مخالفانش را صادر می کند و به نوچه های شکنجه گر و قاتل و تروریستش که مخالفان و جداشدگان تشکیلاتشان را مورد ضرب و جرح در همین اروپا قرار می دهند به جای معرفی به پلیس و قضائیه حتما جایزه بدهند!!!…

از این اطلاعیه می توان پیش بینی کرد که در آیندۀ نزدیک مقالات و اطلاعیه های بعدی فرقۀ رجوی که این چنین با سرعت در مسیر فضاحت و ابتذال و هذیان گویی پیش می رود، سوژۀ رسانه ها و نمایشهای فکاهی و دلقکها بشوند.

واکنش مضحک مریم رجوی به نامه اعتراضی جداشدگان

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ادعای-اخیر-مریم-رجوی-را-که-کسی-تحویل-نگر/

ادعای اخیر مریم رجوی را که کسی تحویل نگرفت

ادعای اخیر مریم رجوی را که کسی تحویل نگرفتقربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، سیزدهم اکتبر 2019:… آش نیرنگ و فریبشان آنقدر شور یا درست تر بی مزه بود که خان خودشان هم فهمید آنجا که هم رادیو و تلویزیون صدای آمریکا و دیگر رسانه های آمریکایی از جمله رادیو فردا و هم رادیو و تلویزیون بی بی سی و تحلیلگرانشان همگی به اتفاق گفتند که «مجاهدین در این کنفرانس مطبوعاتی خودشان هیچ سند و مدرکی برای درستی حرفها و ادعاهایشان ارائه ندادند» و رادیو فردا گفت: «در این نشست مطبوعاتی، علیرضا جعفرزاده جزئیات مختلفی از این حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان بیان کرد اما شواهدی برای اثبات گفته‌های خود ارائه نداد و اظهارات او نیز هنوز به تأیید منابع دیگری نرسیده است». بدینگونه آب پاکی به روی دست نوچه شان ریختند و ترجمۀ این حرفشان این است که حضرات بروید کشکتان را بسابید . ادعای اخیر مریم رجوی را که کسی تحویل نگرفت 

ادعای اخیر مریم رجوی را که کسی تحویل نگرفتمجاهدین خلق عربستان سعودی و افشای جزئیات حمله موشکی به تاسیسات نفتی

ادعای اخیر مریم رجوی را که کسی تحویل نگرفت

فرقۀ رجوی و سناریوی اطلاعات داشتن بعد از عملیات !!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) اخیرا در یک شوی تکراری و ترفند لو رفته در آمریکا به بازیگری عنصر مفلوکش به نام علیرضا جعفرزاده مدعی شد که ریز اطلاعات حملۀ بهپادی رژیم به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را از کانالهای خود در داخل ایران و داخل رژیم در آورده و مثل شوهای مسخرۀ مشابه سالهای قبل با اشارۀ چوبی به نقشۀ ایران گفته که ما اطلاعات دست اول گیر آوردیم که رژیم از جنوب غربی ایران حمله کرده!! و نه از گیلان و مازندران و از فلان منطقۀ در خوزستان که ما روی نقشۀ ایران کشف کرده ایم حملۀ بهپادی و موشکی را انجام داده و نه از کرۀ مریخ انگار همه فکر می کردند که رژیم اگر بخواهد حمله کند می رود از واشنگتن موشک می زند یا بهپاد هوا می کند!! و وقتی بازیگر فرقۀ رجوی می گوید از امیدیه زده شده یا سران سپاه ( و نه پرستاران بیمارستانها!!) به امیدیه رفته اند حتما رژیم می آید تکذیب می کند و می گوید نه از جای دیگر زده ام یا ما به جای دیگری رفته ایم. معلوم است که اگر به جای امیدیه اسم هر روستایی را در خوزستان می برد به عنوان اطلاعات ریز و دقیق؛ آن نیروی شلیک کننده یا فلان مسئول رژیم که نمی آید حرف حضرت جعفرزاده را تصحیح کند پس ببین درست گفتم!! یا وقتی باز به عنوان “اطلاعات ریز و دقیق” می گوید جلسۀ شورای امنیت رژیم در ساعت فلان صبح فلان روز شروع شده و فلان ساعت تمام شده و فلانی فلانی شرکت کرده اند به خوبی می داند که کسی نمی تواند خلاف آن را ثابت کند چون معلوم است که این تصمیمات اگر باشد در شورای امنیت رژیم گرفته می شود و به سپاه ابلاغ می گردد نه در وزارت کشاورزی و با ابلاغ به ادارۀ دامپروری!! این که اطلاعات داشتن نمی خواهد و معلوم است که بالاخره در ساعتی از صبح تشکیل جلسه می دهند نه ساعت دو یا سه بعد از نصف شب.

بعد هم می گوید که مصوبۀ این جلسۀ شورای امنیت ملی به تأیید خامنه ای رسیده است!!… خیلی ممنون اگر شما آقای جعفرزاده اگر نمی گفتید این بیچاره خبرنگاران بی خبر از دنیا و کشورها!! فکر می کردند که مصوبۀ جلسات شورای امنیت ملی باید به تأیید مش قوچعلی آبدارچی شورای امنیت ملی برسد!!…

جالب است که سازمان مجاهدین  همیشه بعد از اینگونه کارهای رژیم اگر صورت گرفته باشد ادعا می کند که اطلاعاتش را از کانالهای خودش در داخل رژیم به دست آورده است!! خوب حضرات محترم اگر شما چنین اطلاعاتی را از قبل داشتید چرا به صاحب عله و اینجا به عربستان سعودی اطلاع ندادید که به هوش باشد؟؟!! و اگر بعد از انجام عملیات این اطلاعات را به دست آورده اید پس قدرت و توان و نفوذ برای به دست آوردن اطلاعات از قبل را هم داشتید چرا از قبل از انجام عملیات چنین اطلاعاتی را به دست نیاورده و اعلام نکردید؟. شما که کانالهای اطلاعاتی در داخل رژیم دارید چرا این اطلاعات را بعد از انجام عملیات به شما می رسانند؟؟!! چرا از قبل نمی گویند که افشا کنید تا عملیات خنثی شود یا اربابانتان اقدامات پیشگیرانه و امنیتی و آمادگیهای لازم را انجام بدهند و شما هم پیش آنها عزیزتر بشوید و پول بیشتر به شما برسانند؟؟؟!!!! وانگهی شما که اینهمه نفر و کانال داخل رژیم دارید چرا کودتا نمی کنید؟! پس معلوم است که حسابی همدست رژیم هستید.

ما وقتی در تشکیلات سازمان مجاهدین ( فرقۀ رجوی ) در عراق بودیم هر موقع رژیم دست به حملۀ موشکی یا تروریستی بر ما می زد فردایش بلافاصله عینا همین سناریو و عین همین جملاتی را که در این کنفرانس مطبوعاتی جعفر زاده گفته شده پخش می کردند ما هم همانجا به همدیگر می گفتیم خوب شما که تا اینقدر با جزئیات اطلاع داشتید چرا اقدامات لازم برای جلوگیری از تلفات را انجام ندادید؟! اینگونه ادعاها کاری ندارد بسیار ساده است و خیلی از مدعیان روزنامه نگاری هم چنین می کنند و با کنار هم گذاشتن بدیهیات و اسامی سران و ارگانهای شناخته شده و مربوطۀ رژیم و سپاه و… مدعی اطلاعات داشتن از داخل می شوند بدون اینکه هیچگونه سندی یا مدرکی ارائه بدهند!.

من وقتی سالها در فرانسه قبل از رفتنمان به عراق مسئولیت ترجمۀ مطالب مطبوعات عربی چاپ اروپا در مورد ایران و سازمان را داشتم به خوبی با این ترفند برخی تحلیلگران آشنایی دارم و بارها دیده ام که چگونه با چیدن تردستانۀ یک سری رویدادها و اطلاعات بدیهی کنار هم در رابطه با موضوعی مشخص مدعی داشتن اطلاعات ریز و دقیق!! شده و بر آن اساس مدعی پیش بینی و پیش گوییهایی چندرویه و قابل تصحیح و انکار نیز می شدند.

جالب است که سران فرقۀ رجوی با این شوها و سناریوهای برنامه ریزی و صد بار تمرین شدۀ خودشان که توهین به شعور اعضا و افراد خود و مردم و ایرانیان و رسانه های بین المللی است نتوانستند اربابانشان را گول بزنند و حسابی دستشان نزد حتی اربابان خودشان و رسانه های بین المللی معتبر رو شد و آش نیرنگ و فریبشان آنقدر شور یا درست تر بی مزه بود که خان خودشان هم فهمید آنجا که هم رادیو و تلویزیون صدای آمریکا و دیگر رسانه های آمریکایی از جمله رادیو فردا و هم رادیو و تلویزیون بی بی سی و تحلیلگرانشان همگی به اتفاق گفتند که «مجاهدین در این کنفرانس مطبوعاتی خودشان هیچ سند و مدرکی برای درستی حرفها و ادعاهایشان ارائه ندادند» و رادیو فردا گفت: «در این نشست مطبوعاتی، علیرضا جعفرزاده جزئیات مختلفی از این حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان بیان کرد اما شواهدی برای اثبات گفته‌های خود ارائه نداد و اظهارات او نیز هنوز به تأیید منابع دیگری نرسیده است». بدینگونه آب پاکی به روی دست نوچه شان ریختند و ترجمۀ این حرفشان این است که حضرات بروید کشکتان را بسابید که هر کس را هم بتوانید با این ترفندهای تکراری و لو رفته گول بزنید ما را که در این راه صد تا پیراهن بیشتر از شما پاره کرده ایم و این راه را رفته و رسوایی اش را دیده ایم و با این ترفندها به خوبی آشنا هستیم نمی توانید بفریبید.

ادعای اخیر مریم رجوی را که کسی تحویل نگرفت

لینک به منبع

*** 

مریم رجوی نگران شاخ شکسته عربستان سعودیتلاش مجاهدین در کمرنگ کردن ضربه یمن به عربستان

Pompeo Set To Back The Wrong Group Again MEK Rajavi cult Alireza JafarzadehAli Reza Jafarzadeh, Suicide bomber, Terrorist recruiter for Saddam Private Army with Mike Pompeo 

mojahedin-khalq-radicalisation-maryam-rajaviAmbassador Daniel Benjamin: I was at State when we took the MeK (Mojahedin Khalq, Saddam’s Private Army) off the terrorist list. But team Trump’s ties to the group still worry me.

همچنین: