وجدانهای بیدار می شوند که در جنایات رجوی دست نداشتند. سخنی با آقایان روحانی و قصیم (+ رجوی کبوتر نزایید)

وجدانهای بیدار می شوند که در جنایات رجوی دست نداشتند. سخنی با آقایان روحانی و قصیم (+ رجوی کبوتر نزایید)

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، هشتم ژوئن 2013: … و این را هم مطمئن باشید که الان در حال سند سازی  و مدرک سازی  بر علیه شما  هستند  و همین روزها به شما مارک  را خواهند چسباند . اما آقای روحانی و آقای قصیم در هر صورت و با اینکه سالها از شما دلگیر بودم که واقعا شما از جنایات رجوی و مریم رجوی  با خبر هستید اما اقدامی نمی کنید دلگیر بودم  ولی به شما تبریک میگویم و مطمئن باشید که به خقایق بیشتری پی خواهید برد …

Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

لینک به منبع

سخنی با دو وجدان بیدار شده آقایان روحانی و قصیم

آقای روحانی در این چند سال بدلیل اینکه رژیم ایران استفاده نکند در رابطه با دید رجوی نسبت به شما شورائی ها سکوت کردم . اما امروز که خودتان در یک پروسه طولانی و منطقی به فرقه بودن و غیر دمکراتیک بودن رجوی و خانم مریم رجوی پی بردید بتدریج برایتان بیان میکنم

قبل از همه چیز همیشه رجوی در نشست های درون تشکیلاتی همیشه از شورائی ها بعنوان شخصیت های اجاره شده که بدرد شرایط حال سیاسی در خارج کشور بکار می آیند و شما شورائی های غیر مجاهد را اجاره شده که آقای هزار خانی را هم گران ترین اجاره شده می گفتند آقای ذرجوی معتقد بودن که تنها مجاهدین می توانند در آینده ایران موثر باشند بعد هم بعد از سرنگونی نیازی به اعضای شورائی غیر مجاهد نیست و می گفت مگر ما خودمان کم خواهر شورای رهبری داریم برای آینده ایران.

آقای روحانی و آقای قصیم دکیتاتوری که در سازمان بود کسی نمی توانست که به بیرون اطلاعی برسانند و هر موقع شما شورائی ها به عراق می آمدید آماده باش تشکیلاتی داده میشد که کسی با شما تماس نگیرند و ارتباط بر قرار کنند و افرادی هم که در جای که شما حضور داشتید در عراق شما میدیدید تماما کسانی بودن که از طرف تشکیلات انتخاب شده بودن و نفرات صد در صد تشکیلاتی و سر سپرده سازمان بودن هر گونه ارتباط حتی در حد یک سلام هم ممنوعبود برای بقیه افراد که مبادا کسی به شما اطلاعاتی در مورد دیکتاتوری حاکم در سازمان را به شما پی نبرید دیکتاتوری که برای ما سوال شده بود آیا این آقایان از این دیکتاتوری اطلاع دارند که از رجوی حمایت میکنند و این باعث خدشه دار شدن چهره مبارزاتی و سیاسی شما شده بود .

آقای روحانی و آقای قصیم در تسویه حسابهای درون سازمانی در سال 1373 که بطور گسترده ای سازمان اقدام به دستگیری افراد ناراضی کردن بیش از چند بار از طرق شما این اقدام دسگیری ها و زندان و شکنجه ها را مشروع میکرد عین جمله رجوی که این اقدام از طرف شورائی ها هم مورد حمایت است آقای روحانی که خودشان مسئول هستند در شورا و یکی از وکلای بنام است بارها پیام فرستادن و این اقدام را قانونی میداند و گفتند شما نگران نباشید اگر هم موردی پیش آمد من شخصا حمایت می کنم و در کلیت زندانها و شکنجه ها و کشتار های سال 1373 با صحبت های شما به آن مشروعیت می داد و از طرفی هم شما را شریک در این جنایت ها می کرد جنایاتی که تا سرنگونی صدام و درحقیقت فرو ریختن قسمتی از دیوار دیکتاتوری تشکیلاتی رجوی توانستیم از آن فرقه فرار کنیم . دیکتاتوری خانم رجوی که اسمش در قرار گاه اشرف وحشت سر پای همه را می گرفت اگر به کسی می گفتن که مریم رجوی با او کار دارد از ترس و وحشت از او جریان خون متوقف می شد آقایان قصیم و آقای روحانی آیا کسی که خودش را رهبر عقیده تی و آزادی خواه و انقلابی می دانست پیروانش و اعضایش از اسم او هم وحشت داشتند بخصوص بعد از تسویه حسابهای درون سازمانی و دسگیری بیش از 850 نفر که اکثرا از اعضای قدیمی و باسابقه بودن و با دیدن چهره واقعی سازمان رجوی از اسم مریم رجوی وحشت می کردن . و گرفتن اعترافات کتبی وصوتی وتصویری که اگر شما مجاهد هستید پس نباید از چیزی بترسید و اگر ماندنی هستید و ریگی به کفش ندارید پس باید این کار را بخاطر رهبری و سازمان انجام بدهید و با رهبری یگانه بشوید بیچاره بعضی خوش باورانه تن به این مصاحبه ها دادن که صداقت و یگانی گیشان را به رهبر عقیده تی شان اثبات کنند که افرادی که در زیر شکنجه ها کشته شدن رجوی در دادگاهی که تشکیل داد و خودش ریاست آنر داشت همان اعترافات اثبات صداقت به رهبری را بعنوان مدرک جرم نشان می داد و بعد هم منکر شکنجه میشد و می گفت خودکشی کرده و باز به اسم شورائی ها بخصوص از قول شما که آقای روحانی که خودشان از خقوق دانان و وکلای مسلط بارها گفتند که شما در این رابطه نگران نباشید ما حمایت می کنیم و از بابت سیاسی در خارج کشور جوابگو خواهیم بود و از قول شما زندانها و شکنجه ها را مشروع و مورد حمایت شما . همانطور که خودتان در استفا نامه اشاره کردید هر جنایتی که در اشرف مرتکب می شدن فوری یک تابلو شورا به آن آویزون می کردن آقای روحانی و آقای قصیم آقای رجوی جدا شدن از سازمان را خیانت می دانستند و جرم جدا شدن از سازمان فرد خائن تلقی شده . و از قول شما آقایان و خانم های شورائی حکم خائن هم اعدام است بخصوص از قول آقای روحانی که آقای روحانی گفتند که افرادی که جدا میشوند خائن است و حکم آن هم اعدام است شما در این رابطه نگران نباشید در خارج کشور ما از نظر سیاسی حمایت میکنیم .آقای روحانی همین نقل قول های که رجوی از شما می کرد باعث یک وحشت و تن دادن به تمام خواسته های رجوی تن می دادن آقای روحانی همین نقل قول ها و حمایت های شما از رجوی یکی از عوامل دیکتاتوری وحشتناک رجوی شده بود آقایان قصیم . روحانی آیا اینکه کسی نمی خواست با ایدئولوژی مجاهدین مبارزه کند فقط انگیزه او مبارزه با رژیم حاکم بر ایران بود بدستور مریم رجوی او را غده سرطانی میدانستند و مورد بدترین آزار اذیت ها قرار می گرفت و طرد میشد و یا ارتباط ولو در حد سلام هم با این اشخاص جرم و بازجوئی داشت اگر کسی میخواست از سازمان جدا شود و به دنبال زندگیش برود یا ختی در عراق می ماند و به مبارزه ادامه مدهد اما نه با ایدئولوژی مجاهدی مورد محاکمه قرار می گرفت و با بدترین توهین ها تحقیر زندان شکنجه و اینکه او طعمه است و در تمام قرار گاه ها و یگانها می چرخاندن و باید همه به او تف می انداختن و نفر را سر پا تف مالی میکردن و هر کس آب دهان بیشتر ی می انداخت ان نشان دهنده نزذیکش به رهبری بود مثل اوباش در ایران که می چرخاندن در سازمان دمکراتیک رجوی با جیپ لندکروز می چرخاندن آیا واقعا شما این جنایات رجوی را مورد حمایت قرار میدادید آیا این کارهای رجوی مشروع بود ؟ آیا شما از این جنایت ها بی خبر بودید و سکوت کردید؟ آقایان روحانی آیا واقعا شما از دسگیریها و شکنجه های سال 1373 بی خبر بودید؟ و یا کشته شدن نفرات در سال 73 در تسویه حسابهای درون سازمانی آیا شما بی خبر بودید؟ آیا آقایان شما می دانستید که وقتی شما به عراق می آمدید و به اشرف رابطه با شما یا صحبت با شما ممنوع بود و بازجوئی داشت ؟چرا رابطه با شما شورائی ها ممنوع بود اگر رجوی ریگی به کفش نداشت از چی می ترسید که ما با شما حرف بزنیم؟

آقای روحانی این را مطمئن هستم که اگر در جنایت رجوی دست شما آلوده بود هیچ وقت این طور شجاعانه وجدان شما بیدار نمی شد . اما از این که سالها سکوت کردید برایم پذیرشش سخت است آقای روحانی ما سالها ست که جدا شدیم حقایق را گفتیم اما رجوی گفت ما مزدور رژیم و اطلاعات هستیم و این را هم مطمئن باشید که الان در حال سند سازی و مدرک سازی بر علیه شما هستند و همین روزها به شما مارک را خواهند چسباند .

اما آقای روحانی و آقای قصیم در هر صورت و با اینکه سالها از شما دلگیر بودم که واقعا شما از جنایات رجوی و مریم رجوی با خبر هستید اما اقدامی نمی کنید دلگیر بودم ولی به شما تبریک میگویم و مطمئن باشید که به خقایق بیشتری پی خواهید برد چون از بیرون به این سازمان نگاه کنید بیشتر ابعادش را می بینید .همین لبخند های مریم رجوی که یک روز تمام تمرین می کند برای لبخند زدن این شکلی پشت این لبخندها چه چهره ای واقعی خوابیده که در اشرف اسمش وحشت انگیز ترین بود و از اسم او وحشت می کردن پشت این لبخندها چه دژخیمی خوابیده قبل از اینکه شما هم مثل رجوی به من یا بقیه جدا شدها تهمت رژیمی بزنید کمی صبر کنید زمان بگذرد بعد اگر به واقعیت های که گفتم را اثبات نشد هر اتهامی بزنی می پذیرم

زنده باذ آزادی نادر نادری . فریاد آزادی . فرانسه

رجوی کبوتر نزائید

خیلی ها فکر میکردن که رجوی در این سالها بعد ازخلع سلاح زایمان بعدیش کبوتر است غافل از اینکه افعی هیچ وقت کبوتر نمی زایذ در این روز ها که بحران سوریه پیش آمد رجوی از مرتجع ترین و تروریست ترین گروه در گیر با دولت سوریه حمایت می کرد و مرتب سخنگوهای این گروه تروریستی در سیمای آزادی یا همان تلویزیون رجوی اخبار و تفسیر های این گروه را پخش میکردن و تلویزیون رجوی بعنوان تریبون این گروه تروریستی که در چند روز پیش از طرف سازمان ملل در لیست تروریستی قرار گرفت تبدیل شده بود و در چند برنامه قبلی مریم رجوی در پاریس از اصلی ترین گروه های بودن که در برنامه مریم رجوی شرکت داشتند و برای مراسم مریم رجوی نیرو جمع میگردن و تبلیغ میکردن تحت اسم حمایت از جنبش مردم سوریه سوری ها را ترغیب به شرکت در برنامه مریم رجوی میکردن

این بار اول نیست که رجوی در لجن زارهای تروریسم و وطن فروشی فرو می رود تا جای که این روز ها اقدام به استخدام وطن فروشان بازنشسته از قبیل فریده اراکی کرده که بازار یاب وطن فروشی رجوی شود رجوی برای به قدرت رسیدن از هیچ لجن زاری فرو گذار نیست یک زمانی سعید امامی را به خدمت گرفت که در داخل ایران آن جنایت را مرتکب شد سعید امامی فریب خورده و استخدام شده رجوی بود حال دست به دامن گروه تروریستی گه در لیست سازمان ملل قرار گرفت شده و از طرفی هم مبادرت به استخدام وطن فروشان بازنشسته و طرد شده نموده

کسی منتظر نباشد که رجوی کبوتر بزاید افعی همالن افعی است طبیعتش هم افعی است و غیر از افعی تولد دیگری ندارد حتی اگر هر روز نیش آن را بکشند و این را مطمئن باشید که یک روزی حامیان خودش را بدتر از همه نیش خواهد زد همچنان که بن لادن کرد

همچنین
آقای رمی پاگان. آیا مجاهدین خلق (فرقه رجوی) که در کنار صدام با ملت ایران جنگیده قابل اعتماد است؟
سیانت ار آزادی و دمکراسی، خود آزادی و دمکراسی است. نه مزه مزه کردن کلمات زیبای سیاسی عوام پسند با چاشنی لبخند و آرایش پر هزینه
رجوی و سر دژخیم معروفش بنت ملجم سپهری . یا همان مهوش سپهری چرا پنهان شدن ؟؟؟؟
نامه سر گشاده به رئیس اتحادیه اروپا و تعدادی از نمایندگان کشور های عضو اتحادیه اروپا  آقای ویلای سندای، وزیر امور خارجه‌ دانمارک و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا  (اگر سیاست اروپا مبارزه علیه تروریسم است پس فرقه رجوی و مجاهدین خلق اینجا چه می کنند؟)