وحشت رجوی از انتخابات

وحشت رجوی از انتخابات

وحشت رجوی از انتخاباتمحمد رزاقی، کانون آوا، پاریس چهاردهم ژوئن 2021:… رجوی با بر گزاری نشستهای مختلف در ان زمان برای توجیه اعزام تیمهای تروریستی از عراق هزارتا دلیل های احمقانه می اود که اکثر اعضاء نگون بخت تحلیل های روجوی قبول نداشتند ولی مجبور بودند به شکل ظاهری هم شده ان را از رجوی قبول کنند که خود این ادا اطوارهای رجوی بعنوان تحلیل نیاز به بررسی و بحث دیگری دارد اما قبل از پایان ریاست جمهوری خاتمی در دور اول رجوی باز نشستهای درونی بر گزار کرد. وحشت رجوی از انتخابات 

وحشت رجوی از انتخاباتچرا رجوی ها از کاندیدهای رد صلاحیت شده دفاع میکنند

وحشت رجوی از انتخابات 

محمد رزاقی پاریس 14.06.2021

وحشت سران فرقه رجوی از انتخابات در ایران !

محمد رزاقی پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

چند روز دیگر در ایران انتخابات ریاست جمهوری بر گزار خواهد شد و چند روز گذشته فرقه رجوی داعشی فراخوان تحریم انتخابات را داده است .

البته سران فرق رجوی هر سال به مناسبتهای مختلف فراخوان می دهد و ملت ایران با عدم توجه به یاوه سرائی های سران فرقه رجوی جاب دندان شکن به سران فرقه رجوی می دهند و توجه نکردن ملت ایران به فراخوانهای مسخره سران فرقه رجوی اثبات کننده نبود پایگاه اجتماعی در میان مردم ایران است .

اما واقعیت امر اینکه سران فرقه رجوی از دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی هستند بهتر از هر کس می دانند انتخابات در ایران میخی هست به تابوت وطن فروشان و خائنین خاص میخی بر تابوت سران فرقه رجوی می باشد به همین خاطراز برگزاری هر انتخاباتی در ایران وحشت دارند .

انتخابات در فرقه رجوی – خاطره ای تلخ

ـــ اما علت وحشت سران فرقه رجوی از انتخابات در ایران چیست ؟

 تحلیل های ابدوغ خیاری رجوی این بود که بعد از فوت ایت الله خمینی و انتخاب اقای خامنه ای به سمت رهبری و نشستن رفسنجانی روی صندل ریاست جمهوری در ایران رژیم 2 سره بوجود امده و این 2 سره شدن رژیم باعث تشدید تضاد بین 2 گروه خواهد شد و این تضاد به حدی خواهد رسید که به جنگ خیابانی و حتا ترور و از میان برداشتن اقای خامنه ای ختم خواهد شد و فضائی بوجود خواهد امد که ورود ارتش دست ساز رجوی روح پلید و تسخیر تهران به راحتی رخ خواهد داد !

رجوی روح پلید سالها با برگزاری نشستهای مختلف روی همین موضوع مخ اعضاء نگون بخت پر کرد و با وعده های سر خرمن اعضاء را در اسارت ذهنمی و جسمی در اردوگاههای اهدایی صدام ملعون نگه داشت .

 تا سال 76  و اتمام 2 دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تحلیل های ابدوغ خیاری رجوی و ارزو های پنبه دانه رجوی به واقعیت نپیوست .

رجوی روح پلید  شروع انتخابات ریاست جمهوری سال 76 را شروع جنگ جدید باندها در داخل ایران و خاتمی را نماینده گروه رفسنجانی و ناطق نوری را نماینده جناج اقای خامنه ای معرفی کرد و می گفت حمایت اقای  خامنه ای از ناطق نوری برای حذف باند رفسنجانی منجر خواهد شد و رژیم وارد بحران خواهد شد و رجوی هم مدعی بود با حمایت اقای خامنه ای از ناطق نوری نتیجه انتخابات به نفع ناظق نوری تمام خواهد شد .

بعد از اعلان نتیجه پیروزی خاتمی  رجوی دید تحلیلهایش مثل سابق ابدوغ خیاری از اب در امده با شگر شیادانه خاص خودش مدعی شد نتیجه انتخابات و پیروزی خاتمی رژیم ایران 3 سره کرده و از این به بعد شقه و در گیری های درونی رژیم رو به افزایش خواهد رفت و رجوی ادعا کرد از این شکاف باید بیشترین استفاده را بکنیم  تا  انجا که درگیریهای درونی رژیم ایران به جنگ مسلحانه با هم کشانده شود !

در همین دوران خاتمی رجوی مدعی بود که رژیم ایران تحمل خاتمی را نخواهد داشت یا باید خاتمی برکنار کنند یا تحمل شکاف بیشتر شوند .

انتخابات ریاست جمهوری ایران و خاطره ای از دوم خرداد 1376

براساس همین تحلیل ابدوغ خیاری بود که رجوی یکسری تیمهای تروریستی را در داخل اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی را تشکیل داد و از عراق راهی شهرهای ایران می کرد تا با ترور و زدن خمپاره به مناطق مختلف رئیس جمهور بودن خاتمی را نقطه ضعف نشان بدهد .

 رجوی با بر گزاری نشستهای مختلف در ان زمان برای توجیه اعزام تیمهای تروریستی از عراق هزارتا دلیل های احمقانه می اود که اکثر اعضاء نگون بخت تحلیل های روجوی قبول نداشتند ولی مجبور بودند به شکل ظاهری هم شده ان را از رجوی قبول کنند .

که خود این ادا اطوارهای رجوی بعنوان تحلیل نیاز به بررسی و بحث دیگری دارد .

اما قبل از پایان ریاست جمهوری خاتمی در دور اول رجوی باز نشستهای درونی بر گزار کرد و طبق معمول باز تحلیل های ابدوغ خیاری خودش را به شیوه ای گویا به وی الهام شده و با اطمینان کامل به خورد اعضاء نگون بخت داد و مدعی شد خاتمی به دور دوم ریاست جمهوری نمی رسد و اگر خاتمی بخواهد باز کاندید ریاست جمهوری برای دور دوم شود لاجرم رژیم چاره ای جز حذف خاتمی را ندارد حتا با ترور مجبور خاتمی از میدان خارج کند !

البته خاتمی برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شد رجوی طبق معمول اعضاء خود را محکوم کرد و گفت شما کارهایتان را به خوبی انجام ندادید ! عملیاتهای زیادی نکردید که باغث شد خاتمی دوباره به دور دوم ریاست جمهوری برسد !

رجوی وقتی دید تحلیل های ابدوغ خیاری اش باز به واقعیت نپیوسته که هیچ 180 درجه هم بالعکس بوده طبق معمول اعضاء را مقصر دانست .

اما چرا امسال هم باند فرقه رجوی از شخص مریم قجر تا دیگر سران فرقه رجوی و حتا بنام رجوی روح پلید در مورد انتخابات ریاست جمهوری باز دست یه سفسطه و یاوه سرائی پرداخته اند ؟!

نگاهی به اراجیف فرقه رجوی در مورد انتخابات

سران فرقه و اربابانش از چه اتفاقی وحشت دارند ؟!

8 سال ریاست جمهوری روحانی و باند اصلاح طلبان  با سیاست های غلط وضعیت معیشتی مردم را به لبه پرتگاه رسانده و باعث نارضایتی مردم شده که در سالهای 96 و در اعتراض به گرانی بنزین در سال 98 اوج اعتراضات مردم نسبت به گرانی و توسط مردم ابراز شد متاسفانه با دخالت همین باند تروریستی فرقه رجوی و یک مشت مزدور خود فروخته باعث شدند مطالبات و خواسته های به حق مردم به نتیجه نرسد .

وضعیت اقتصادی و ضع بد معیشتی مردم و نارضایتی ها و جولان رانت خوارها و اختلاس گران و همچنین وجود جاسوسان ؛ حتا بکار گیری اراذل اوباش توسط فرقه رجوی در دولتی که هیچ اراده ای برای حل مشکللات ندارد خواسته امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان ؛ جیره خوارانش مثل فرقه رجوی بوده تا بتوانند در سایه همین شیوه حکومت به نیات پلید خود برسند .

یعنی همانطور که بارها مقامات امریکایی و اسرائیلی و عربستانی و سران فرقه رجوی اعتراف کرده اند باید مردم ایران به نقطه ای رساند که به خیابان بریزند و اعرتاض و درگیری رخ بدهد و …. این نسخه ای بوده که دشمنان ایران و  ایرانی ان را برای تسلط به ایران نوشته و روی میز و در دستور کار قرار داده اند .

متاسفانه مقامات دولتی ایران هم خواسته یا نخواسته در این مسیری که دشمنان ایران ترسیم کرده اند پیش رفته اند و با تحمیل گرانی به اکثریت مردم دشمنان ایران خشنود کرده اند .

حال باند فرقه مافیایی و تروریستی رجوی با به میان امدن چند کاندیدی که در امر مبارزه با فرصت طلبان و رانت خوارها ؛ اختلاس گران عظم و اراده خد را بیان کرده اند به ترس  وحشت افتاده اند که با یک پایه شدن نسبی حکومت در ایران و جلو گیری بدتر شدن وضع معیشتی مردم امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان و مزدورانش به نیات پلید خود نخواهند رسید و ارزویشان را به گور خواهند برد بنابر این با ادا اطوار بوزینه وار تند تند حتا به اسم رجوی روح پلید اطلاعیه صادر می کنند وبا این سفسطه بازیها باند فرقه رجوی و اربابانش وحشت خود را به نمایش گذاشته اند لا غیر ….

لینک به منبع

وحشت رجوی از انتخابات

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/موسسان-پنجم-ارتش-آزایبخش-رجوی-در-آلبان/

موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت

موسسان پنجم ارتش آزایبخش هذیانگویی رجوی - محمد رزاقیمحمد رزاقی، کانون آوا، دوم ژوئن 2021:… رجوی روح پلید و مریم قجربعد از سرنگونی اربابشان صدام ملعون با فرار و جدایی بیش از 800 نفر تا سال 85 مواجه شدند و برای جلو گیری از جدا شدن بیشتر اعضاء بار دیگر با شامورته بازی موسسان سوم را پیش کشیده و توسط سران فرقه برای جلو گیری از جدا شدن اعضاء تلاش کردند ولی با توجه به تغییر شرایط و نبود صدام ملعون و همچنین رفتن شخص رجوی روح پلید  به سوراخ موش و مریم قجر به پاریس نتوانستند مثل سال 74 سناریو خود را به  دلخواه خود اجرا کنند و بعد از اجرا شوء موسسان سوم باز اعضاء نگون بخت در اولین فرصتی که بدست می اوردند یا فرارمی کردند و یا با اعلام جدایی از اسارت ذهنی و جسمی خود را نجات می دادند . موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت 

موسسان پنجم ارتش آزایبخش هذیانگویی رجوی - محمد رزاقیمجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

پاریس : محمد رزاقی 31.05.2021

چند هفته دیگر در ایران انتخابات ریاست جمهوری بر گزار می شود . سران فرقه رجوی داعشی با سناریو تکراری و شیادانه وصدور پیامی به اسم رجوی روح پلید مدعی شده 30 خرداد را روز موسسان پنجم اعلام کرده !

 نگاه کوتاهی به سناریو تاسیس های گذشته به اندازیم . البته کسائی که از شگردهای سران فرقه رجوی اطلاع ندارند خق دارند انچه جدا شده ها از شگردها و جنایات سران فرقه رجوی داعشی افشاگری می کنند باورش برایشان سخت باشد ولی واقعیت و ماهیت درونی سران فرقه رجوی را همین جدا شده ها رو کردند و می کنند .

ــ اما چرا سران فرقه رجوی داعشی انهم به اسم رجوی روح پلید فیل موسسان پنجم را هوا کرده اند ؟

شامورته بازی رجوی روح پلید در اشکال مختلف و با سناریو های خاص به نمایش گذاشته می شود .

اولین بار در سال 74 رجوی داعشی با شامورته بازی موسسان دوم را در نشست موسوم به حوض اجرا کرد .

سال 73 رجوی روح پلید وقتی دید امار اعضاء ناراضی در مناسبات فرقه رجوی هر روز بیشتر می شود بیش از 500 عضو خود را که از اعضاء ناراضی بودند زندانی  وبا شکنجه های جسمی و روحی و برگزاری دادگاه و صدورحکم اعدام برای اعضاء ناراضی  سرکوب در تشکیلات فرقه را به اوج رساند .

سال 74 رجوی برای سرکوب دیگر اعضاء که اکثرآ از اردوگاه اسرای جنگی عراق از طرف صدام ملعون به رجوی هدیه شده بودند نشستهای موسوم به حوض با سناریو از پیش طراحی شده مدعی شد چون اعضاء گوش به فرمان نیستند و فرامین فرمانده هان را گوش نمی دهند و یک عده هم خواهان خروج و جدا شدن از فرقه رجوی هستند می خواهد ارتش دست ساز خودش را منحل کند !

البته سناریومنحل کردن ارتش دست ساز از پیش نوشته شده توسط رجوی روح پلید و با بازیگری دیگر سران فرقه تماما برای سرکوب ؛ خروج ممنوع  و مجبور کردن اعضاء نگون بخت به اطاعت کور کورانه بود و رجوی مدعی شد هر کس می خواهد در ارتش دست سازش ثبت نام کند باید تن به نشست تحت عنوان عملیات جاری ( نشست سرکوب ) تن بدهد .

رجوی روح پلید با نوشتن قوانین فرقه گرایانه در نشست موسوم به حوض اعضاء نگون بخت در شرایطی قرار داد که اعضاء نگون بخت نه  راه  پیش داشتند و نه راه پس !

باید اعتراف کنم رجوی روح پلید با شامورته بازی توانست اعضاء را از هرگونه مخالف نظر رجوی داعشی سرکوب و همچنین اعضایی که خواهان خروج از فرقه رجوی بودند را با صدور حکم اعدام و تحویل دادن به زندان ابوغریب عراق و… به خواسته خود که همانا نگه داشتن اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی برسد .

رجوی روح پلید و مریم قجربعد از سرنگونی اربابشان صدام ملعون با فرار و جدایی بیش از 800 نفر تا سال 85 مواجه شدند و برای جلو گیری از جدا شدن بیشتر اعضاء بار دیگر با شامورته بازی موسسان سوم را پیش کشیده و توسط سران فرقه برای جلو گیری از جدا شدن اعضاء تلاش کردند ولی با توجه به تغییر شرایط و نبود صدام ملعون و همچنین رفتن شخص رجوی روح پلید  به سوراخ موش و مریم قجر به پاریس نتوانستند مثل سال 74 سناریو خود را به  دلخواه خود اجرا کنند و بعد از اجرا شوء موسسان سوم باز اعضاء نگون بخت در اولین فرصتی که بدست می اوردند یا فرارمی کردند و یا با اعلام جدایی از اسارت ذهنی و جسمی خود را نجات می دادند .

رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی فیل موسسان چهارم را بعد از اخراج اعضاء فرقه رجوی از اردوگاه بد نام اشرف به لیبرتی هوا کردند و مدعی شدند می خواهند از لیبرتی به تهران پل بزنند و رژیم سرنگون بکنند و نیاز به ارتش جدید دارند !

این ادعا ها در حالی بود که بعد از سرنگونی صدام ملعون ارتش دست ساز رجوی خلع سلاح شده بود و حتا اجازه نداشتند با لباس نظامی در اردوگاه باشند ولی از انجا که رجوی در شامورته بازی استاد بود و با ارائه یک سری تحلیل های ابدوغ خیاری ودروغ ؛ دغل بازی  وعده های سر خرمن توانست اعضاء نگو ن بخت در اسارت ذهنی و جسمی نگه دارد و موسسان چهارم و تعهد گرفتن از را در اردوگاه لیبرتی شروع کرد .

چند روز پیش هم ازطرف رجوی روح پلید روز 30 خرداد 1400 را موسسان پنجم اعلان کرده اند که بتوانند بار دیگر جلو جدا شدن اعضاء را بگیرند .

موسسان پنجم ارتش آزایبخش رجوی در آلبانی

اما علت همه این شامورته بازیها وفیل هوا کردنها چیزی نیست جز درنگه داشتن اعضاء نگون در اسارت ذهنی و جسمی .

همه ما می دانیم که تحلیل های ابدوغ خیاری شخص رجوی و دیگر سران فرقه هیچ وقت به واقعیت نپیوسته و نخواهد پیوست و از سال 60 تا به امروز رجوی روح پلید و دیگر سران فرقه با تکیه به صدام ملعون گرفتن هزاران سلاح و توپ ؛ تانک نتوانستند به اهداف پلید خود برسند و بعد از سرنگونی صدام ملعون هم با خزیدن به اغوش امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان باز نتوانستند به ارزو های پنبه دانه ای خود برسند بار دیگر دست به شامورته بازی زده اند تا بتوانند بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعضاء نگو نبخت با وعده های سر خرمن  سرنگونی و … در اسارت نگه دارند تا بتوانند به گرفتن دلارهای خونین از عربستان ادامه بدهند وگرنه ما بهتر از هم همی دانیم که اعضاء نگون بختی که هم اکنون در اسارت ذهنی و جسمی سران فرقه رجوی داعشی فرار دارند میانگین سنی شان بالای 60 سال می باشد و اکثر اعضاء دچار بیماری های سخت شده اند و عده ای هم با پوشک پوشیدن و عدم توانائی در کارهای فردی خود در گوشه اسارتگاه اشرف 3 در البانی در انتظار پایان عمر هستند ولی باز سران فرقه برای نگه داشتن اعضاء به هر پلیدی دست می زنند تا جلو جدا شدن اعضاء نگون بخت بگیرند و طرح موسسان پنجم از طرف سران فرقه رجوی به غیر این چیز دیگری نبوده و نیست .

لینک به منبع

موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بازتاسیس-ارتش-خصوصی-صدام-در-آلبانی/

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانیغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، سی و یکم می 2021:… در هر سرفصل ها که تضادها همانند غده های چرکین بیرون می زنند. رجوی به فکر چاره کار می افتد که همانا روکردن یک شعبده جدید است که اسیران نگون بخت را برای چند صباحی در زیر یوغ خود نگه دارد و شعبده موسسان پنجم هم از همین قماش است .که افراد را در تشکیلات هرچه بیشتر در خود فرو ببرد این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه صرفابرای مصرف داخلی و اعضا و هواداران اش است و مشخصا برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دیگری ندارد. بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت 

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانیپیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت 

بازتاسیس ارتش موهوم شکست و فضاحت تکراری رجوی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان

رجوی شیاد در تنگنا و شکست های پی در پی اش در تمای عرصه های سیاسی ؛ خطی و استراتژیک اسیران نگونبخت در قلعه اشرف سه در آلبانی را باز هم مقصر جلوه داد .ارتش ناداشته اش را منحل کرد و به اصطلاج ارتش و موسسان پنجم را باز تاسیس کرد. و برای هزارمین بار از نفرات تعهد نامه گرفته و برای پنجمین بار ارتشی که وجود خارجی ندارد را منحل و مجدا باز تاسیس کرد. همیشه احزاب و سازمانهایی که در سرفصل ها با مشکلات عدیده ای مواجه می شدند به جمع بندی می نشستند و علل و عوامل انرا جست و جو می کنند  و در گام اول این رهبران و سران بودند که همه نارسایی ها و شکست ها و خسارات وارده را بخودشان نسبت می دادند و به سایرین و بدنه منتقل می کردند که علل اصلی عدم موفقیت یا شکست شان چه بوده است . اما در فرقه رجوی همه چیز برعکس است و همیشه طی چهار دهه گذشته تنها کسی که خودش را مبرا از هرخطا و ندانم کاری می داند شخص رجوی است. در مناسبات فرقه ای رجوی هر خطا اعم از کوچک و بزرگ به افراد تحت اسارت این فرقه نسبت داده می شود و هربار هم برای تو سری زدن افراد برای بیگاری کشیدن و محکم کردن بیشتر طوق بردگی فکری و جسمی طلبکار اعضا می شود. ایکاش رجوی حداقل این شرافت را داشت که ذره ای از ان شکست های وارده به فرقه اش را بخودش نسبت می داد  و مطرح میکردکه این اشتباه ناشی از عدم درست شناخت من از واقعیت های جامعه بوده است

بدون شک رجوی نسبت بکارش واقف است و می داند که اگر حتی یک مورد از بن بست هایی را در تمام سرفصل ها گرفتارش شده را شخصا بر عهده بیگیرد دیگر نه از تاک نشان خواهت ماند نه از تاک نشان و به همین دلیل نمی خواهد در رهبری بلامنازع اش در فرقه کوچکترین شکافی ایجاد شود. و باید تا ته ان مسئولیت بپذیردو

هر بار که شکست می خورد علل شکست را به وابستگی افراد تحت نظام اش را به زن و زندگی نسبت می داد و انقدر این اراجیف را تکرار می کرد که افراد مستاصل درون فرقه هم دچار سرخوردگی می شدند و توی سرشان می زدند که باید به هر ترتیبی شده اثبات کنند که اشکالی متوجه رهبر نبوده است و تقصیر متوجه خود انهاست.

اما این بار که دولت آلبانی تصمیم به مشخص کردن استاتوی افراد خارجی مقیم کشورش و دادن کارت هویت به آنهاست را چگونه رجوی تفسیر و تبیین می کند. احتمالا هوای خوب البانی افراد را یاد هندوستان انداخته و باید در حضور رهبری برای بار هزارم توبه و استغفار کنند که چه اشتباهی کردن آب و هوای آلبانی آنها را به زندگی طلبی سوق داده است و اعتراف  کنند که هوای اینجا آنها را هوایی کرده است و لذا صلاحیت عضویت شان در فرقه را از دست داده اند و باید مجددا ثبت نام کنند.

این چه ارتشی است که پنج بار باز تاسیس شده است و کیلومتر های ماشین قراضه را صفر می کند. ایا رجوی نمی داند  که این خانه عنکبوتی اش از پای بست ویران است .؟ رجوی می داند اما چاره ای ندارد وی ناچار است سالی چند بار کیلومتر این ماشین قراضه را صفر کند و ظاهر انرا نو و خوش رنگ و لعاب نشان دهد و خودش هم می داند که در سرفصل بعد ی این ماشین دوباره درجا می زند .

این حرکت جدید رجوی نشان از ترس و وحشت این بزدل ترسوست که با اعلام خبر صدور کارت هویت برای افراد خارجی رعشه بر اندام فرسوده تشکیلاتش افتاد و برای رها شدن از این مخمصه با باز تاسیس و تعهد جدید ار نفرات می خواهد ولو مقطعی خودش را برهاند.

که البته اینبار دیگر موفق نخواهد شد و در اینده با موج جدیدی از درخواست جدایی افراد از تشکیلات روبرو خواهد شد.

این شرایطی که برای افراد تحت ظلم و ستم تشکیلات فرقه رجوی ایجاد شده است یک موفقیت بزرگی است که یه یمن پایداری و افشاگری جداشده از این فرقه در سرتاسر دنیا و همچنین پایداری خانواده بدست امده است. رجوی بهتر از هرکس می داند که وقتی افراد به صورت انفرادی طرف حساب مقامات دولتی باشند دیگر رجوی نمی تواند نشخوار هایی که در عراق می کرد و می گفت ما اینجا بصورت گروهی مصونیت داریم و افراد بصورت فردی هیچ استاتویی ندارند و اگر امنیت عراق کسی را تنهایی در شهر های عراق ببیند دستگیر و اتوماتیک هشت سال زندانی در انتظارش هست. در البانی و اروپا نمی تواند ان نشخوار ها را بازنشخوار کند و ترسش هم از همین است.

در هر سرفصل ها که تضادها همانند غده های چرکین بیرون می زنند. رجوی به فکر چاره کار می افتد که همانا روکردن یک شعبده جدید است که اسیران نگون بخت را برای چند صباحی در زیر یوغ خود نگه دارد و

شعبده موسسان پنجم هم از همین قماش است .که افراد را در تشکیلات هرچه بیشتر در خود فرو ببرد این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه صرفابرای مصرف داخلی و اعضا و هواداران اش است و مشخصا برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دیگری ندارد.

البته دست رجوی برای همه رو شده و می دانند که این شعبده هم از همان مدل هزار اشرف و توسر زدن نفرات است. این ترفندهای تکراری سالیان است که تنها یک بازی درون تشکیلاتی است.

این عقیده و نظر من نیست بلکه تعداد زیادی از مسئولین بالای سازمان هم است و همواره در گفتگوی های خصوصی به هم می گفتیم که طرف دارد موج را از سر بدر می کند و چندهفته دیگر این داستان فراموش می شود و دنبال یک سناریو جدید می گردد.

رجوی این بار فیل موسسان پنجم را علم کرد البته این بازی صد بار تکرار شده است و قبلا هم در سال ۲۰۰۴ که رجوی به و عده های پوشالی که همان سرنگونی بود نرسید برای سر کوب کردن افراد و اینکه افراد و نیروهای خودش را مقصر و مانع خط و مشی سیاسی و نظامی خود معرفی کند نشستهای معروف حوض را برگزار کرد و همه را وادار کرد که تعهد بدهند که مانع سرنگونی هستن و اگر کسانی تعهد نمی داند در دادگاههای ساختگی جمعی دمار از روزگارش در می اوردند و با تهدید و فشار افراد را به نوشتن تعهد نامه می کردند و افراد باید اعلام ندامت و پشیمانی هم می کردند.

داستان جدید در آلبانی هم از همین سیاق است چون بعداز چهل سال رچوی به تمام وعده های دروغین خود نرسید این شعبده بازی صد بار استفاده شده را علم کرد که برای مدتی دهان مخالفین خود در داخل تشکیلات را ببند و وسیله ای باشد برای سرکوب داخلی ؛ بدون شک این ننگ دیگر ی برای رجوی است که می خواهد همانند عراق افراد اسیر در قلعه اشرف سه در البانی را هم از دنیای ازاد محروم کند و همه مطیع و فرمانبردار او درتشکیلات باشند. بحث نظامی کردن این شعبده هم به همین دلیل است که افراد را مطیع تر کنند. وهدف اش برای خریدن زمان است. که شاید تا ستونی دیگر فرجی حاصل شود. تازه نکته خنده دار آن هم این است که افراد داخل کشور هم  می خواهند ثبت نام کنند واقعا عجب احمقی است رجوی

با تبریک به همه دوستان سابق واعضا اسیر در قلعه اشرف سه در البانی ارزو می کنم شرایط جدید امکان خوبی برای بازیابی شان حتی در این اواخر عمرشان شود. و بتوانند خودشان مسئول سرنوشت شان شوند.

غفور فتاحیان
انجمن نجات از فرقه ها

پاریس 31 می 2021

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

***

مسعود خدابنده - مدارک هویتی رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانیمسعود خدابنده – مدارک هویتی رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانی 

همچنین:

***

همچنین: