وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزاییمحمد رزاقی، کانون آوا، پاریس، ششم ژانویه 2021:… سران فرقه رجوی خاص مریم قجر بهتر از همه می دانند که در صورتیکه اعضاء نگون بخت بتوانند با خانواده ودنیای آزاد تماس داشته باشد دراولین فرصت زنجیر های اسارت ذهنی و جسمی را از دست و پای خود باز کرده و از تصمیم به جدا شدن از فرقه رجوی خواهد کرد و به همین خاطر از شخص مریم قجر داعشی ودیگر سران فرقه رجوی زمانی که در اردوگاه بد نام اشرف در عراق بودند تمام انرژی خود را گذاشته بودند تا مانع تماس و ملاقات خانواده ها با عزیزان خود شوند . سران فرقه رجوی با فرستادن چماقداران خود با سنگ پرانی و فحاشی و ضرب و شتم خانواده ها و بستن درب اردوگاه بد نام اشرف به روی خانواده ها مانع دیدار خانواده ها با اعضاء اسیر شدند . وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

بازگشت اسیر جنگی رجوی-صدام ، غلامعلی میرزاییاسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

فرقه رجوی ترس ؛ وحشت خود را به نمایش گذاشت!

هفته گذشته اقای غلامعلی میرزایی از اعضاء جدا شده فرقه رجوی موفق شد بعد از سالها اسارت از البانی نزد خانواده خود در ایران بر گردد .

همان روز بر گشت اقای میرزایی سران فرقه رجوی ترس ؛ وحشت خود  از خانواده ها را در اطلاعیه ای که از شیاد خانه شورای دست ساز رجوی صادر شده بود به نمایش گذاشت .

در اطلاعیه شیاد خانه شورای دست ساز فرقه رجوی که به خاطر بر گشت اقای میرزائی صادر شده بعد از کلی یاوه سرائی و سفسطه به یک نکته اساسی نا خواسته اعتراف کرده اند و نوشته اند :

“غلامعلی میرزائی در سال 96 در ارتباط با زن و پسرش در ایران قرار گرفت و برید !”

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

سران فرقه رجوی خاص مریم قجر بهتر از همه می دانند که در صورتیکه اعضاء نگون بخت بتوانند با خانواده ودنیای آزاد تماس داشته باشد دراولین فرصت زنجیر های اسارت ذهنی و جسمی را از دست و پای خود باز کرده و از تصمیم به جدا شدن از فرقه رجوی خواهد کرد و به همین خاطر از شخص مریم قجر داعشی ودیگر سران فرقه رجوی زمانی که در اردوگاه بد نام اشرف در عراق بودند تمام انرژی خود را گذاشته بودند تا مانع تماس و ملاقات خانواده ها با عزیزان خود شوند . سران فرقه رجوی با فرستادن چماقداران خود با سنگ پرانی و فحاشی و ضرب و شتم خانواده ها و بستن درب اردوگاه بد نام اشرف به روی خانواده ها مانع دیدار خانواده ها با اعضاء اسیر شدند .

با اخراج فرقه رجوی از عراق و مستقر شدن اعضاء فرقه رجوی در آلبانی یک عده از اعضاء توانستتند از فرقه رجوی جد اشده و خودشان تصمیم گرفتند در البانی بمانند یا به کشور دیگر بروند وعده ای هم تصمیم گرفتند از البانی به وطن و نزد خانواده های خود بر گردند .

زندگی مشترک بسختی اعاده شده، بر خانواده غلامعلی میرزایی گوارا و مبارک باد

اما سران فرقه رجوی علی رغم درخواست خانواده ها برای ملاقات عزیرانشان که توسط سران فرقه رجوی به اسارت ذهنی و جسمی گرفته شده اند سران فرقه رجوی خاص مریم قجر در البانی با پرداخت رشوه های کلان به مقامات البانیائی و با سفارش سفارت و مقامات امریکائی ؛ اسرائیل ؛ عربستان به دولتمردان البانیائی از دادن ویزا به  ایرانی ها خاص خانواده هائی که خواهان ملاقات با عزیزانشان در اسارتگاه اشرف 3 هستند خود داری می کنند .

ترس ؛ وحشت سران فرقه رجوی ازملاقات خانواده ها با عزیرانشان موضوعی هست که سالیان سال جد اشده ها از فرقه رجوی بر اساس تجربه خود مطرح می کنند و سران فرقه رجوی هم بهتر از همه می دانند 2 عنصر اصلی باعث شده صدها نفراز فرقه رجوی در سالهای گذشته جدا شوند .

یکی حضور و ملاقات خانواده ها  بعد از سرنگونی صدام ملعون که  خانواده ها توانستند ولو کوتاه مدت با همه موانع که سرا نفرقه رجوی می تراشیدند و لی خانواده ها موفق شدند بصورت حضوری با عزیران خود ملاقات داشته باشند یا با حضور در اطراف اردوگاه بد نام اشرف و لیبرتی و رساندن صدای خود به اعضاء اسیر زمینه جد اشدن را برای عزیزان خود فراهم کنند .

اما چرا سران فرقه رجوی از بازگشت جد اشده ها به نزد خانواده خود  که توانسته اند خود را از اسارت ذهنی و جسمی ازاد کنند به سوزش جانکاه ؛ یاوه سرائی ؛ سفسطه افتاده ؟

زمانی که رجوی در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون نشسست برگزار می کرد یکی از موضوعات بحث جدا شدن اعضاء از فرقه رجوی بود .

در ان زمان رجوی با بستن درب اردوگاه اشرف برای اعضائی که خواهان جدایی از فرقه رجوی بودند شرایط را با مرور زمان هر روز سخت تر می کرد .

رجوی درسال 72 در نشست داخلی بعد از تهدید کسائی که می خواستند از فرقه رجوی جد اشوند گفت : فرستادن کسائی که بریده و خواهان جد اشدن هستند به اردوگاه رومادی نزد صاحب خانه ( صدام ملعون ) برای ما مسئله سیاسی درست می کند و لذا از این به بعد کسی خواهان جدائی از سازمان باشد را به اردوگاه رومادی نمی فرستیم نفر باید صبر کند تا ما رژیم سرنگون کنیم بعد ان نفر پی کارش برود !

بازگشت اسیر جنگی رجوی-صدام بعد از 40 سال، غلامعلی میرزایی

سال 74 رجوی درنشستهای موسوم به حوض رجوی قانون فرقه گرایانه و من در اوردی خود را به شیوه دیگر برای کسائی که می خواستند از فرقه رجوی جد اشوند ابلاغ کرد و گفت :

هر کس خواهان جدائی از سازمان هست در مدتی در اردوگاه اشرف در زندان می ماند تا اطلاعات او بسوزد و بعد ان نفر را به مرز ایران عراق بده و به داخل ایران می فرستیم و نفر برود نزد 70 ملیون خلق قهرمان زندگی بکند .

سال 75 با برگشت مریم قجر داعشی از فرانسه به عراق رجوی در نشست درونی قانون فرقه گرایانه خود را باز تغییر داد و گفت  :

از این به بعد هر کس بخواهد از سازما ن جدا شود به مرز ایران و عراق هم نمی فرستیم ! باید نفر 2 سال در اردوگاه بد نام اشرف در زندان بماند و بعد ان نفر به جرم  ورود غیر قانونی به عراق تحویل زندان ابو غریب داده می شود و جرم ورود غیر قانونی به عراق هم 8 سال زندان هست و بعد ان دولت عراق تصمیم می گیرد نفر بعنوان جاسوس محاکمه کند یا با زندانیان عراقی در ایران تبادل کند بدین شیوه رجوی می خواست از خروج و جد اشدن اعضاء جلو گیری کند .

اما با بازگشت اقای غلامعلی میرزایی به اغوش خانواده سران فرقه و خاص مریم قجر داعشی را وا داشته تا لگدی به قبر نداشته رجوی روح پلید بزنند .

مریم قجر ودیگر سران فرقه رجوی در نشست درونی زمان صدام از قوانین فرقه گرایانه رجوی حمایت می کردند و فرستادن اعضائی که خواهان جدا شدن از فرقه رجوی بودند را روش و برخورد درست انقلابی و …. می نامیدند هفته گذشته مجبور شدند با یاوه سرائی و سفسطه ادعا کنند که رفتن به داخل ایران و نزد خانواده برای خوش خدمتی و ادامه همکاری با وزارت اطلاعات می باشد !

می گویند دروغگو کم حافظه هست راست گفتند . مگر رجوی روح پلید نمی گفت هر کس می خواهد از سازمان بریده و جدا شود باید به داخل ایران فرستاد ه شود .

خوب حال که هر کس مسیرزندگی خود را بعد از جد اشدن از فرقه رجوی انتخاب می کند و نزد خانواده خود بر می گردد باز چرا سران فرقه به سوزش جانسوز و جانگاه افتاده اند .

جواب در یک کلام می باشد . سران فرقه می ترسند با باز شدن راه بر گشت اعضاء جدا شده به   نزد خانواده های خود امیدی در دل اعضاء اسیر در اسارتگاه اشرف 3 بوجود اید و بدانند در صورت جد اشدن از فرقه رجوی می توانند به وطن و نزد خانواده خود بر گردند .

به همین خاطر مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه با پرداخت رشوه های کلان به بعضی از مقامات البانیائی سعی می کنند مانع خروج اعضاء جدا شده از البانی شوند .

البته مریم قجر و سران فرقه رجوی با تمام تلاش وپرداخت رشوه با  دلارهای کثیف صدام و عربستان نخواهند توانست به اهداف پلید خود برسند و انتخاب ازاد مسیر زندگی اعضاء جد اشده و بطور خاص رسیدن خبر زندگی ازاد جدا شده ها لرزه به استخوانهای رجوی مفقود القبر و مریم قجر داعشی در البانی  و رجوی صفتانی که ادعا می کنند از رجوی جد اشده اند ولی هنوز راه و رسم و شیوه رجوی را طی می کنند انداخته و سران فرقه رجوی بدانند خانواده ها و جد اشده های واقعی از فرقه رجوی تا اخرین نفس برای رهائی اعضاء اسیر در چنگال فرقه رجوی در هر کجا و در هر زمان  تلاش خواهند کرد  …

حال به مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی  که با صدور اطلاعیه از شیاد خانه شورای دست ساز خود سوزش و ناله های جانسوز و جانکاه خود را به نمایش گذاشته اند باید گفت :

آب بریزید آنجا که می سوزد !

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

***

به خانم لويز ـ هومريش گزارشگر اشپیگل (مجاهدین خلق سربریدن را از مخابرات صدام آموخته اند)به خانم لويز ـ هومريش گزارشگر اشپیگل (مجاهدین خلق سربریدن را از مخابرات صدام آموخته اند)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مرگ-اعضای-مجاهدین-خلق-و-سکوت-رجوی/

مرگ اعضای مجاهدین خلق و سکوت رجوی

مرگ اعضای مجاهدین خلق و سکوت رجویمحمد رزاقی، کانون آوا، پانزدهم دسامبر 2020:… در 2 هفته  گذشته 10عضوء نگون بخت فرقه رجوی از بیماری کرونا فوت کردند . اما سایتهای فرقه رجوی اسامی فوت شده گان در اسارتگاه اشرف 3 خود داری کردند، علت سکوت مریم قجر درمقابل مرگ اعضاء و عدم درج خبر فوت اعضاء نگون بخت در سایتهای فرقه رجوی چیست ؟.مرگ اعضای مجاهدین خلق و سکوت رجوی 

مرگ اعضای مجاهدین خلق و سکوت رجویمرگهای زودرس مجاهدین خلق

مرگ اعضای مجاهدین خلق و سکوت رجوی

وحشت رجوی از خانواده 

پاریس : محمد رزاقی، 15.12.2020

چرا مریم قجر در مقابل مرگ اعضاء نگون بخت سکوت کرده ؟!

در سالهای گذشته هر وقت یکی از اعضائ نگون بخت فرقه رجوی فوت می کرد سایتهای فرقه رجوی با درج چند خط خبر فوت عضوء نگون فرقه خود را بیرونی می کرد  و در ته خط خبر فوت هم تسلیت مریم قجر داعشی را می نوشت .

در 2 هفته  گذشته 10عضوء نگون بخت فرقه رجوی از بیماری کرونا فوت کردند . اما سایتهای فرقه رجوی اسامی فوت شده گان در اسارتگاه اشرف 3 خود داری کردند .

علت سکوت مریم قجر درمقابل مرگ اعضاء و عدم درج خبر فوت اعضاء نگون بخت در سایتهای فرقه رجوی چیست ؟

بر اساس شناخت و تجربه از ماهیت و عملکرد سران فرقه را دارم به نظرم 3 عامل اصلی برای سکوت مریم قجر و لاپوشانی مرگ اعضاء از ویروس کرونا وجود دارد .

یکم : اگر فرقه رجوی خبر فوت 10 تن از اعضاء نگون بخت خود را در سایتهایش درج می کرد و خبر بیرونی می شد و به خانواده ها می رسید واکنش خانواده ها و ابراز نگرانی هایی که از وضعیت عزیزانشان در اسارتگاه اشرف در البانی داشتند و دارند بیشتر می شد و مریم قجر نمی خواهد خانواده ها از وضعیتی که مریم قجر در اسارتگاه البانی برایشان درست کرده خبر دار شوند.
دوم : مریم قجر و سران فرقه طبق یک روش شناخته شده برای ما جدا شده ها که از کارکرد و ماهیت فرقه گرایانه سران فرقه رجوی داریم می خواهند این دوره را با سکوت و به گفته خودشان چراغ خاموش عبور کنند .
سوم : مریم قجر نمی خواهد توجه مجامع بین المللی و حقوق بشری و حتا توجه سیاستمداران البانیائی نسبت به مرگ و میر اعضاء در اسارتگاه اشرف 3 در البانی حساس شود .

اما وظیفه ما جد اشده ها از این فرقه این هست که واقعیتها را به گوش خانواده ها و مردم و ارگانهای بین الممللی و حقوق بشری برسانیم و بگوئیم که زندگی جمعی در اسارتگاه فرقه رجوی در اردوگاه اشرف 3 و شرایط بسته ای که مریم قجر و سران فرقه برای اعضاء نگون بخت درست کرده اند جز شرایط زندان چیز دیگری نیست و به جد باید گفت مریم قجر و سران فرقه رجوی برای اعضاء نگون بخت خود شرایط بدتر از زندان درست کرده اند .

با توجه به اینکه همه ارگانهای بهداشتی کشورها برای در امان ماندن از ویروس کرونا توصیه می کنند زندگی با فاصله اجتماعی و حتا دید و بازدید خانوادگی ها متوقف شود .

اما در فرقه رجوی اعضاء نگون بخت مجبور هستند سالیان سال در یک اسایشگاه که بعضی وقتها امار نفرات 30 تا 40 نفر هم می رسد زندگی کنند . سالن غذا خوری ها بیش از 100 نفره هستند و استفاده از مجموعه های بهداشتی ( حمام و توالت ) بصورت عمومی هست و در محیط محدود که همین عامل باعث می شود اگر یک نفر سرما خوردگی  و انفولانزا گرفت چندین نفر نیز مبتلا شود و لاجرم در این وضعیتی که ویروس کرونا فراگیر شده زندگی جمعی در اردوگاه بدنام اشرف 3 در البانی باعث مبتلا شدن اعضاء بصورت جمعی خواهد شد .

همین زندگی جمعی باعث شده که در 2 هفته گذشته امار مرگ و میر در فرقه رجوی به 10 نفر در 2 هفته برسد .

البته نا گفته نماند که جان اعضاء نگون بخت برای مریم قجر و دیگر سران فرقه هیچ ارزشی ندارد و به همین خاطر اگر امار مرگ و میر در اردوگاه بدنام فرقه رجوی بیشتر هم شود مریم قجر سعی در لاپوشانی ان خواهد کرد .

اما سران فرقه خوب می دانند اعضاء جدا شده واقعی از این فرقه هیچ وقت سکوت نکرده و با افشاگری های خود ماهیت و جنایات مریم قجر و دیگر سران فرقه را به گوش خانواده ها و همه مردم ایران در داخل و خارج کشور و مجامع بین المللی  و حقوق بشری خواهند رساند همانطور که تا بحال این وظیفه انسانی خود را انجام داده اند ادامه خواهند داد .

بنابر این در زمانی که ویروس کرونا هر ورز و هفته جان اعضاء نگون بخت فرقه رجوی را می گیرد و مریم قجر از بیرونی شدن اخبار ویروسی شدن اعضاء نگون بخت در اشرف 3 در البانی جلو گیری می کند لازم هست خانواده های محترم بیشتر از قبل از هر طریق ممکن از مجامع حقوق بشری و از دولت البانی بخواهند که برای نجات جان عزیرانشان از چنگال مریم قجر و دیگر سران فرقه اقدام کنند .

لینک به منبع

مرگ اعضای مجاهدین خلق و سکوت رجوی

وحشت رجوی از خانواده 

***

باز هم مرگ مشکوکی دیگر در تشکیلات رجوی در آلبانیباز هم مرگ مشکوکی دیگر در تشکیلات رجوی در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترور-دانشمند-ایرانی-جنایت-مشترک-نتانی/

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشیمحمد رزاقی، کانون آوا، دوم دسامبر 2020:… سکوت فرقه رجوی خاص مریم قجر داعشی در مقابل خبر تروردانشمند ایرانی ( محسن فخری زاده ) شیوه پوسیده و شناخته شده سران فرقه می باشد که از ترس رو شدن ماهیت تروریستی  و پیگرد قانونی و لو رفتن همکاری سران فرقه با دولت اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی  صورت می گیرد.  مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی فکر می کنند با سکوت و به اصطلاح رجوی روح پلید با چراغ خاموش می توانند از دست عدالت و انتقام مردم ایران فرار کنند .  ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی .

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشیجنایت مشترک فرقه رجوی با اسرائیل

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی .

عصر روز جمعه خبر عملیات تروریستی در تهران روی انتنهای خبری رفت و چند ساعت بعد خبر شهادت محسن فخری‌زاد دانشمند نیروهای مسلح اعلان شد .

درهمان دقیقه های اول مشخص بود این عملیات تروریستی توسط اسرائیل و با همکاری مزدوران و جیره خوارانش که فرقه رجوی داعشی باشد صورت گرفته است .

همکاری موساد و فرقه رجوی برعلیه ایران  و ایرانی از سال 75 شروع شد .

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

رجوی روح پلید در سال 77  که ان را سال سرنگونی اعلان کرده بود در نشست درونی برای اولین باراز پیدا کردن امکانات جدید برای لو دادن سایتهای  هسته ای ؛ نظامی و تحقیقاتی ایران را با ذوق  و شوق اعلان کرد وگفت :

محمد رزاقی پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

با یکسری عملیات پیچیده توانستیم با یک شرکت که ماهواره در اختیار دارد از داخل ایران عکس های هوائی از نقاط حساس بدست بیاوریم ولی برای اینکه حساسیت صاحب خانه ( صدام ملعون ) روی منبع همکاریمان تیز نشود مجبوریم زیر ابی برویم !

واقعیت اینکه رجوی روح پلید خواسته یا نا خواسته برای توجیه همکاری خود با شرکت موهوم که به ان اشاره می کرد گریزی به مکه و مدینه زد و به صلح حضرت محمد با یهودی های مدینه استناد کرد و گفت :

حضرت محمد برای پیش برد هدف خود حتا با قبیله یهودی در مدینه پیمان صلح امضاء کرد . ما هم برای دست یافتن به یکسری امکانات برای سرنگونی رژیم یک کارهائی ( همکاری ) را چراغ خاموش انجام بدهیم !

سپس رجوی رو به مریم قجر که در ان نشست روی سن بغل دست رجوی روح پلید نشسته بود با خنده گفت :

نظر شما چی هست ؟

مریم قجرهم با خنده گفت : چرا که نه وقتی رژیم ایران با دلار های نفتی بر علیه ما به هر کاری دست می زند ما از امکانات بدست امده استفاده نکنیم .

دقیقا یادم هست بعد نشست از قرارگاه باقر زاده به قرارگاه انزلی در جلولا بر گشتیم و با یکی از نفرات ( محمد.س ) بصورت محفلی در مورد نشست رجوی روح پلید و صحبت رجوی در مورد بدست اوردن امکانات ماهواره ای و صلح حضرت محمد با یهودی های مدینه صحبت می کردیم و گفتم امکانات ماهواره ای وصلح با یهودی ها یعنی توجیه همکاری با اسرائیل و رجوی عمدآ این بحث صلح مدینه را پیش کشید که اگر روزی همکارییش با اسرائیل لو رفت برای ان توجیهی داشته باشد .

فردای ان روز عصر یکی از فرمانده هان فرقه رجوی بنام یوسف در تعمرگاه سراغم امد و گفت لباس کار عوض کن برو ستاد خواهر مژگان با تو کار دارد .

در همان لحظه از لحن حرف زدن یوسف فهمیدم یکی بر علیه ام گزارش نوشته . چند دقیقه بعد به طرف اتاق کار مژگان پارسائی رفتم . وقتی وارد اتاق شدم مژگان پارسائی و یوسف در اتاق بودند و مژگان پارسائی بدون مقدمه با داد و بیداد گفت :

تو باز محفل زدی به تو چه سازمان با کی همکاری می کند ! برای سرنگونی رژیم هر کاری نیاز باشد سازمان ( رجوی ) حق دارد !

تا حالا هم عقب هستیم .اگر نتوانستیم تا حال از امکانات دولتها بصورت علنی استفاده بکنیم به خاطر اینکه شما ها بیشتر از رژیم ایران بر علیه رهبری حرف می زنید و …

به این خاطر به صورت مختصر به گذشته ننگین و همکاری فرقه رجوی با اسرائیل از سالها قبل  اشاره کردم تا پروسه همکاری رجوی روح پلید و اسرائیل تنها بعد از سقط شدن صدام نبوده بلکه از دوران صدام ملعون همکاری رجوی و اسرائیل وجود داشته و تا امرزو ادامه دارد .

برای اثبات همکاری فرقه رجوی و اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی نیاز به تحقیقات ویژه نیست . یکی از ملیجک های فرقه رجوی بنام علیرضا جعفر زاده که رابط فرقه رجوی و موساد تحت عنوان افشاء گری سایت هسته ای در مهر ماه بصورت علنی از محسن فخری‌زاد بعنوان دانشمند هسته ای نام می برد و اعتراف می کند از سال 2000  یعنی 20 سال پیش نام محسن فخری زاده را افشا کرده اند . ( اطلاعات را به موساد و سیا ) برای ترور داده اند .

هر کس دستی در سیاست دارد و یا ارگانهای اطلاعاتی کشورها بهتر از همه می دانند برای ترور شخصیت ها وسوژه ای که براری ترور شدن انتخاب شده تروریستها  به اطلاعات دقیق و ریز از همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و مسئولیت سوژه نیاز دارند .

فرقه رجوی علاوه بر ترور مستقیم بیش از 17000 هزار ایرانی از کارگر ساده تا مقامات کشوری  در جاسوسی برای دشمنان ایران و ایرانی در مقابل دریافت دلار های خونین تجربه و ید طویلی دارد.

از جاسوسی برای کاـ گـ ب ( ارگان اطلاعاتی شوروی ) بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی تا جاسوسی و گرا دادن مختصات برای بمباران شهر ها و تاسیسات ایران به صدام ملعون از شیوه تخلیه اطلاعاتی با تلفن و جاسوسی حضوری و بی سیمی از سنگر های جنگ  تا گرفتن اطلاعات سایتهای حساس ایران از اسرائیل و برگزاری شوء های رنگارنگ تحت نام افشاگری مراکز هسته ای و اسامی دانشمندان ایرانی بطور خاص برای اولین بار توسط شخص مهدی ابرایشمچی شوهر سابق مریم قجر در سالهای 75 و 76  در فرانسه و توسط جعفر زاده در امریکا  تا دادن اطلاعات برای اخرین تروری که روز جمعه با همکاری فرقه رجوی با موساد عملی شد .

علیرضا جعفرزاده و ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

علیرضا جعفرزاده

اما یک نکته برای اثبات  همکاری تنگاتنگ فرقه رجوی و اسرائیل هم اشاره کنم .

همه شاهد هستیم که مریم قجر داعشی به خاطر حمله اراذل اوباش به یک بسیجی در گوشه ای از ایران ان را در بوق و کرنا می دمد و بوزینه وار ادا اطوار در می اورد و اراذل اوباش را کانون شورشی و مقاومت مردمی جا می زند .

اما سکوت سران فرقه رجوی بطور خاص مریم قجر داعشی و رجوی روح پلید از قبر نداشته اش برای شخصی که انقدر مهم بوده که از 20 سال پیش اسم و مشخصات ان را تا چند ماه پیش بعنوان سازنده بمب اتم در سایتهای هسته ای ایران نام می بردند برای چیست ؟!

سکوت سران فرقه در اتفاقات اینچنینی از سالی که فرقه رجوی دست به ترور در داخل ایران زد شیوه کارشان برای لاپوشانی همکاریشان با سازمانهای اطلاعاتی و فریب افکار عمومی بوده و لا غیر .

رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی بارها در نشتهای درونی می گفتند ما بیش از 72 نفر از سران رژیم را در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر کردیم ولی هرگز در بیرون ان عملیات را به گردن نگرفتیم و از ان بعنوان انفجار خشم خلق گفتیم  چون اگر گردن می گرفتیم درکشورهای اروپائی بعنوان تروریست شناخته می شدیم  و مجبور هستیم بعضی وقتها چراغ خاموش و در سکوت حرکت کنیم !

سکوت فرقه رجوی خاص مریم قجر داعشی در مقابل خبر تروردانشمند ایرانی ( محسن فخری زاده ) شیوه پوسیده و شناخته شده سران فرقه می باشد که از ترس رو شدن ماهیت تروریستی  و پیگرد قانونی و لو رفتن همکاری سران فرقه با دولت اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی  صورت می گیرد .

مجاهدین خلق موساد ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک  نتانیاهو و مریم قجر داعشی

مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی فکر می کنند با سکوت و به اصطلاح رجوی روح پلید با چراغ خاموش می توانند از دست عدالت و انتقام مردم ایران فرار کنند .

ولی مریم قجر داعشی و نتانیاهو مطمئن باشند با لال شدن نمی توانند سر ملت ایران کلاه بگذارند .

مردم ایران بهتر از هر کسی می دانند که مزدوران و جیره خواران  وابسته گان به امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان خاص سران فرقه تروریستی رجوی دستشان تا مرفق به خون ایرانی الوده هست و نمی توانند با کلاشی و سکوت ایز گم کنند .

اما به سران فرقه رجوی خاص مریم قجر داعشی باید بگویم :

با ترور 17000 ایرانی ؛ با دادن گراء شهرها و تاسیسات ایران در زمان جنگ به صدام ملعون برای بمباران ؛ با جاسوسی وطن فروشی خوش رقصی برای امریکائیها در اردوگاه بدنام اشرف ؛ با درخواست تحریم ملت ایران از امریکا و اروپا و …  همکاری با موساد برای ضربه زدن به ایران و ایرانی با ترور و خرابکاری ؛ با پرداختن پول برای یک مشت اراذل اوباش برای بوجود اوردن نا امنی اجتماعی در شهرها نتوانستید به اهداف پلید خود برسید بعد از این هم نخواهید رسید .

مطمئن باشید ملت ایران به روی شما تف هم نخواهند انداخت چون شما لایق تف هم نیستید . اگر تا بحال توانستید به زندگی خفیف و خائنانه خود ادامه بدهید از روی زرنگی نبوده بلکه به خاطر ترس و برای حفظ جان بی ارزشتان به هر جنایت ؛ بی شرافتی و دریوزگی دست زدید و زیر دشداشه یا کلاه صهونیستی خزیدید . ولی مطمئن باشید با خزیدن زیر دشداشه کلاه هر جنایتکاری نزد ایرانیان هر روز منفورتر از گذشته از شما و همه مزدوران ؛ وطن فروشان یاد و به خاطر می سپارند .

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

هرکس مسعود رجوی ضحاک فرقه رجوی را شناخت و همه حقایق را ننوشت و یا سکوت کرد ظالم است

ترور دانشمند ایرانی جنایت مشترک نتانیاهو و مریم قجر داعشی .

وحشت رجوی از خانواده 

***

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانیاستمداد خانواده حسین حسینی سرباز وظیفه اسیر اردوگاه های صدام و رجوی در عراق و آلبانی

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: