وصله کردن شورا به مبارزین راستین

وصله کردن شورا به مبارزین راستین

وصله کردن شورا به مبارزین راستینادوارد ترمادو، کانون آوا، سی و یکم اوت 2020:… اگر رجوی از تجارب این سرداران استفاده می کرد کارش به اینجا نمی رسید, جهت اطلاع نویسنده بایستی یادآوری کرد که هیچکدام از سردارانی که درمطلبتان نام برده اید در دوران مبارزه خود نه به دامن روسها پناه برده اند و نه به دامن انگلیس و دشمنان ایران، آنها در شرایط بسیار سخت تر از امروز با تکیه به مردم ایران مبارزه خود را ادامه دادند و نامشان در تاریخ ثبت شد، کدام یک از این مردان فراموش ناشدنی تاریخ یکصد ساله ایران در مواقعی که جانشان در خطر بوده نیروی خود و مردم خود را به حال خود رها کرده و به فرنگ گریختند؟ آیا یکی از این بزرگان کودکان دبستانی و راهنمائی را تحت عنوان میلیشیا با تحریک احساسات کودکانه به خیابان ها کشاندند تا به کام مرگ بفرستند؟ وصله کردن شورا به مبارزین راستین

وصله کردن شورا به مبارزین راستینبا اظهار تالم از یکصدمین سال درگذشت ستارخان اعلام میدارم فرقه رجوی چهره ی سالار ملی را ملکوک میکند!

وصله کردن شورا به مبارزین راستین

ادوارد ترمادو، آلمان

آقای ادوارد ترمادو ، آلمان

یکی از قلم بدستان رجوی در سایت همبستگی ضد ملی مجاهدین مطلبی نوشته که تلاش کرده نهایت چاپلوسی و خوشرقصی را برای سران فرقه رجوی اجرا کند و با تعریف و تمجید از رهبران جنبش های مردمی میهن مان مثل ستارخان ، میرزا تقی خان امیرکبیر و قائم مقام فراهانی، میرزا کوچک خان سردار جنگل و کلنل پسیان و شیخ محمد خیابانی و قاضی محمد در کردستان و در پایان دکتر محمد مصدق پیشوای ملی شدن صنعت نفت سعی در گره زدن این مردان بزرگ تاریخ ایران به ریش نداشته رجوی نموده و تلاش کرده تا با گزاف کویی شورای دست ساز رجوی را که مترسکی بیش در دست رجوی نیست به با ارزشترین و مبارزترین مردان تاریخ این میهن وصله پینه کند که شورای دست ساز و بی اختیار رجوی را به مردم ایران فالب کند.

وی ادعا می کند (شورای ملی مقامت عصاره یک قرن مبارزه و تنها امید ایران)، با این جمله آرامش روح مردان بزرگی چون ستارخان ، میرزا تقی خان امیرکبیر و قائم مقام فراهانی، میرزا کوچک خان سردار جنگل و کلنل پسیان و شیخ محمد خیابانی و قاضی محمد در کردستان ودکتر محمد مصدق و حتی بنیان گزاران سازمان مجاهدین بهم ریخته و مطمعنآ رجوی را لعنت خواهند کرد.

دارو دسته فرقه رجوی برای تحمیل خود به مردم شریف ایران همیشه تلاش نموده اند تا از نام سردارن بزرگ ایران سواستفاده نمایند و طوری جلوه کنند که گویی راه آنان را ادامه می دهند، وی می نویسد:

نکته مهم این است که در این کشاکش تاریخی صدساله بین آزادی و استبداد، مردم و پیشتازان آن ها نه تنها از شکست های پی در پی و ناکامی ها نا امید و منفعل نشدند، بلکه برعکس با استفاده از تجارب پیشتازان آزادی و استقلال ایران از پیگیری آرمان آن ها غافل نشدند.

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

اگر رجوی از تجارب این سرداران استفاده می کرد کارش به اینجا نمی رسید, جهت اطلاع نویسنده بایستی یادآوری کرد که هیچکدام از سردارانی که درمطلبتان نام برده اید در دوران مبارزه خود نه به دامن روسها پناه برده اند و نه به دامن انگلیس و دشمنان ایران، آنها در شرایط بسیار سخت تر از امروز با تکیه به مردم ایران مبارزه خود را ادامه دادند و نامشان در تاریخ ثبت شد، کدام یک از این مردان فراموش ناشدنی تاریخ یکصد ساله ایران در مواقعی که جانشان در خطر بوده نیروی خود و مردم خود را به حال خود رها کرده و به فرنگ گریختند؟ آیا یکی از این بزرگان کودکان دبستانی و راهنمائی را تحت عنوان میلیشیا با تحریک احساسات کودکانه به خیابان ها کشاندند تا به کام مرگ بفرستند؟

اما رجوی تمامی این کار ها را کرد، در سال ۱۳۶۰ کودکان مدرسه ای را با فریب و احساساتی کردن تحت عنوات میلیشیا به خاک و خون کشید و  وقتی اوضاع درونی را خطرناک دید نیروی خود و همین کودکان را در آشوب و خون رها کرد و برای زنده ماندن خود را به فرنگستان امن رساند، حتی همسر و کودک شیرخوارش( مصطفی) را در میان آتش و خون رها کرده و گریخت، و هنوز خون اشرف روی زمین خشک نشده بود با دختر هیجده ساله آقای بنی صدرازدواج کرد، در زمان جنگ ایران و عراق به پابوسی دشمن ایران صدام اشفالگر رفت و سربازان ایرانی را در مرز ایران و عراق با عملیات های ننگین به خاک و خون کشید تا دشمن بتواند بیشتر ضربه بزند و موفق تر عمل کند، پس از سقوط اربابش صدام بدون معطلی به دامن امپریالیسم غلطید تا آخرین ضربه را به پیکر بنیانگزارانی بزند که سازمان مجاهدین را با هدف مبارزه با امپریالیسم بنا نهاده بودند، کدام این اعمال ضد میهنی ادامه راه انقلابیون یکصدسال گذشته بوده؟ پس نام منحوس رجوی در تاریخ ایران در کنار منفورترین ها ثبت خواهد شد، شما بار دیگر مطابقت نفرمایید.

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

 شما چگونه به خود اجازه می دهید این همه نامردمی و خیانت را با نخ و سوزنتان به آن مردان تکرارناشدنی وصل کنید؟ البته خیالتان راحت باشد نخی که با آن این وصله را زده اید پوسیده است و البته این وصله به آن نیک مردان نمی چسبد، این که شما شورای رجوی را حلوا حلوا کرده اید تنها شاید دهان شما را شیرین کرده باشد اما آیا شما غلطیدن به دامن امریکا و شیوخ عرب را مدار تکاملی می نامید؟ و از شورای دستچین شده هم به عنوان دیرپاترین و ائتلاف تاریخ ساز نام می برید؟که بقول شما پیگیر آرمان های همان مبارزین است؟ احتمالآ در فضای تشکیلات رجوی و فرقه اش نبوده اید.

اگر شورای رجوی امروز تشکیل شده از 500 عضو و نیمی از آنان را هم زنان تشکیل می دهند، اولآ اکثر آقایان را رجوی از تشکیلات مجاهدین وارد شورا کرد تا بتواند به راحتی سوار شماها شود که شدند، دومآ ورود زنان به شورا هم تنها برای بیشتر استسمار کردن زنان مجاهد بوده که نمونه آنرا در درون قرارگاه های مجاهدین شاهد بوده ایم، ائتلاف گروه های سیاسی که اساسآ بی معنی است چرا که سازمانی که شما به عنوان چریک های فدائی نام برده اید سه نفر بیشتر نیستند که همان ها هم در نسشت های رجوی توسط وی به سخره گرفته می شدند، خبات هم که اوضاعش معلوم است، اگر مجاهدین شعار جامعه بی طبقه توحیدی میدهند خباتی ها شعارشان جامعه یک طبقه توحیدی است، مشتی رانده شده از حزب دمکرات کردستان ایران که چند نفری بیش هم نیستند، اینها در بیابان های عراق ولو بودند و رجوی برای اینکه با حزب دمکرات کردستان ایران مشکل داشت جمعشان کرد تا در مقابل حزب دمکرات شاخشان کند، اما سیاستش نگرفت چون مردم کرد شریف ایران هم فرقه رجوی را شناختند و هم خباتی های رانده شده را.

دارو دسته رجوی به جای نام بردن از مردان مبارز و بزرگ تاریخ ایران بهتر است که تشکیلات خود را خانه تکانی کرده و اگر در وجودش بود ذره ای آزادگی و مردمی بودن و راه مبارزه درست را از همین نام آوران بیاموزد، بگزارید روح شان در آرامش باشد.

وصله کردن شورا به مبارزین راستین

لینک به منبع

***

وصله کردن شورا به مبارزین راستینراه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بازگشت-آقای-بیدی-به-آلبانی،-شکست-خفتبا/

بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجوی

احسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی 1ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، شانزدهم اوت 2020:… جریان اخیر که برای آقای احسان بیدی با همکاری اداره امنیت و پلیس خریداری شده آلبانی اتفاق افتاد مطمعنآ آخرین دسیسه بر علیه جداشدگان و منتقدین این فرقه نخواهد بود، اما از این پس فرقه رجوی بایستی این شکست خود را حلقه ای به گوشش کند و بایستی بداند آن دورانی که فرقه رجوی در اوج بود گذشت و حباب فرقه توسط همین جدا شدگان با افشاگری بی امان و پرده برداشتن از مناسبات و تشکیلات غیر انسانی ترکید و امروز فرقه به گل نشسته به غیر از کوزه شکسته چیزی در بساط ندارد. در ضمن این را بایستی بداند که آلبانی عراق دوران صدام نیست . بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجوی 

بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجویتعریف رجوی از بیدی غلط از آب در آمد

بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجوی

وبلاگ ادوارد، 14/08/2020

بازگشت آقای احسان بیدی به آلبانی و حضور دوباره در جمع دوستان و اعضای جدا شده از فرقه ضد بشری رجوی و شکست خفتبار فرقه رجوی و دستگاه پولکی امنیتی آلبانی مبارک.

یک بار دیگر فرقه رجوی در چاهی افتاد که برای منتقدین و اعضای جدا شده کنده بود.

فرقه رجوی در این سالیان همیشه تلاش نموده به هر شکلی به منتقدین خود در کشورهای اروپا ضربه بزند و یا آنان را به سکوت بکشاند، برای این کار از هر ترفندی استفاده کرده و تا توانسته با تهمت و افترا و دروغ و شانتاژ به هر خس و خاشاک چنگ انداخته، حتی در پاریس سگ های ولگرد خود را برای سرکوبی منتقدینش فرستاد که موجب زخمی شدن تعدای از دوستان شد، یا در برابر چشمان مردم بروکسل در مقابل اتحادیه اروپا اوباش خود را برای سرکوبی تعدادی از جداشدگان فرستاد که باز هم تعدادی از اعضای زخمی شدند و این در حالی بود که خود خانم مریم رجوی در لحضه حمله ارازل و اوباشش در ساختمان اتحادیه اروپا حضور داشت، این عمل غیر انسانی باعث تعجب مردم اروپائی حاضر در صحنه شد و البته با آبروریزی فرقه رجوی پایان یافت، تمام این اعمال غیر انسانی و فاشیستی به این دلیل بوده و هست تا مخالفان خود را به سکوت کشاند و بر مناسبات درونی و روابط غیر انسانی تشکیلاتش سرپوش گذارد.

جریان اخیر که برای آقای احسان بیدی با همکاری اداره امنیت و پلیس خریداری شده آلبانی اتفاق افتاد مطمعنآ آخرین دسیسه بر علیه جداشدگان و منتقدین این فرقه نخواهد بود، اما از این پس فرقه رجوی بایستی این شکست خود را حلقه ای به گوشش کند و بایستی بداند آن دورانی که فرقه رجوی در اوج بود گذشت و حباب فرقه توسط همین جدا شدگان با افشاگری بی امان و پرده برداشتن از مناسبات و تشکیلات غیر انسانی ترکید و امروز فرقه به گل نشسته به غیر از کوزه شکسته چیزی در بساط ندارد. در ضمن این را بایستی بداند که آلبانی عراق دوران صدام نیست که بتوانند هم بر اعضای خود و هم مردم آن کشور حکومت کند، اگر چه آلبانی کشوری است فقیر و می توانید با پول بعضی از مشکلات خود را حل کنید اما به هر حال کشوری در قاره اروپاست و دست از پا خطا کردنش قیمت دارد.

اما جدا شدگان از این فرقه ضد بشری بایستی از این پس هوشیارتر باشند تا بتوانند توطئه های فرقه رجوی را در هر کجا خنثی کنند، توطئه و دسیسه چینی از سوی کسی طراحی و اجرا می شود که خود احساس شکست کرده باشد، فرقه رجوی امروز بیش از هر زمان دیگر این شکست را احساس می کند و به همین دلیل هم در شعار با جمهوری اسلامی و آخوندها مبارزه می کند اما در صحنه عمل با جداشدگان از فرقه یا هر کسی که کوچکترین انتقادی نسبت به فرقه رجوی داشته باشد.

به آقای احسان بیدی دورد می فرستم و مقاومت او را تحسین می کنم.

 لینک به منبع

بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجوی

***

سخنان آقای ادوارد ترمادو ازکانون آوا آلمان در نمایشگاه عکس تروریسم بین الملل دربروکسل (انگلیسی):

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/گردهمایی-مضحک-مریم-رجوی-و-سخنان-مضحک-ت/

گردهمایی مضحک مریم رجوی و  سخنان مضحک تر

گردهمایی مضحک مریم رجوی و  سخنان مضحک ترادوارد ترمادو، کانون آوا، بیستم ژوئیه 2020:… خنده دار است، این چرندیات را بارها و بارها از زبان مسعود رجوی در اردوگاه اشرف و باقرزاده شنیده ایم، خانم رجوی، مگر در دوران خاتمی همسر مفقودتان کم تحلیل و تفسیر کرد که خاتمی کار رژیم را تمام می کند و بعد هم ادعا کرد که به دور دوم نمی رسد ووووو، کدام یکی از تحلیل های آن مفقودالاثر به واقعیت پیوست که شما در این مقطع به تحلیل های آبکی مسعود روآورده اید؟ آیا تا امروز که بیش از چهل سال از عمر رژیم می گذرد حتی یکی از تحلیل های رجوی به حقیقت پیوسته ؟ آن که رجوی بود و زبان چربی مانند روباه مکار داشت که جای خود هر چه گفت کشک بود شما که اساسآ از حال واوضاع درون ایران هم بی خبر هستید و هم از ملت ایران دورافتاده و رانده شده.  این را می گویم چون در فضای مجازی وقتی که از شما خبری پخش می شود مردم ایران تنها با فحش وناسزا از شما استقبال می کنند، نمونه اش همین کمپین اعدام نکنید، اگر ندیدید لطفآ ببینید تا تنفر مردم ایران را لمس کنید. گردهمایی مضحک مریم رجوی و  سخنان مضحک تر

ایران آزاد مریم رجوی باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

گردهمایی مضحک مریم رجوی و  سخنان مضحک تر

فرقه رجوی در روز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹ دست به یک شعبده بازی مضحک در فضای مجازی با عنوان * گردهمایی جهانی ایران آزاد* زد و در این میان مدعی شد که از پنج قاره جهان از ۱۰۰ کشور و ۳۰ هزار نقطه ایران هوادارانش شرکت نموده اند، ای به درغگو لعنت.

اما مضحکتر از این دروغ شاخدار فرقه ضد ایرانی و ضد آزادی سخنان خانم مریم رجوی است که دروغ های جالبتری را در بر می گیرد و البته تلاش هم کرده که بر موج اعتراضات بهبهان سوار شود و مردم معترض را کانون های شورشی معرفی کند که اساسآ و از بیخ وجود خارجی نداشته و ندارد.

گردهمایی مضحک مریم رجوی و  سخنان مضحک تر

 در سخنرانی خانم رجوی  که هم اکنون  خود را در غیاب همسر مفقودش رهبر فرقه می پندارد ( چون دیگر با عنوان رئیس جمهور برگزیده یاد نمی شود) ادعا شده که:

این گردهمایی، صدای سرنگونی در قیام های پیوسته از دی ۹۶ تا آبان و دی ۹۸ است

به این خانم متوهم و درغگو بایستی یاداوری کرد که از سال ۱۳۶۰ تا کنون این شعبده بازی توسط همسر مفقودت اجرا شده و این حرف ها هم هزاران بار توسط همسر حقه بازت بیان و تکرار شده که تنها و تنها برای سرگرم کردن اعضای پیر و از کار افتاده فرقه جواب داشته نه برای خلق قهرمان ایران ، و شما با رجوع به سناریوهائیکه قبلآ مسعود رجوی اجرا کرده را به جائی نخواهید برد.

و ادامه می دهد:

صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است.
گردهم‌آیی امروز، میهن اسیر را در سه‌سیمای خجسته‌اش‌ نمایندگی می‌کند:

‌ایران شورشگر و انقلابی، ایران همبسته و متحد، و ایران آزاد و دمکراتیک فردا.
سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی.

اولآ ایران چه شورشی باشد چه آرام به شما مربوط نیست ادعای بی جا نکنید، دومآ ایران اگر متحد است در مقابله با شما وبر علیه شما متحد است که مبادا با شیادی در درون ایران جای پائی باز کنید، این چیزی است که مردم ایران نمی پذیرند، سومآ ایران دمکراتیک تنها شعار است که شما برای به قدرت رسیدن سر می دهید چون شما از دمکراسی بوئی نبرده اید و هم اکنون هم بازار برده داریتان در آلبانی برپاست و شما خود شخصآ بزگترین برده دار جهان در قرن بیست و یکم هستید، و در آخر هم کدام ارتش آزادی؟ از چه چیزی دم می زنید؟ از برده هائی که پوشک به پا می کنند؟ واقعآ خجالت آور است، در دورانی که با حمایت صدام جنایتکار در اوج بودید و نیروی مزدورتان هم شلوار به پا می کرد چه کردید که امروز در آسایشگاه مانز در آلبانی با پوشک پوشان چه می خواهید انجام دهید؟

این خزئبلات سالهاست که از زبان این بی زبانان شندیده می شود درحالیکه همین فرقه رجوی اولین تشکیلاتی است که درخارج از ایران بین تمام گروه های سیاسی تفرقه افکنده و هیچکسی را به غیر از خودش قبول ندارد و تمام گروه های سیاسی را به سخره می گیرد و مزدور و وابسته به این و آن می داند در حالیکه خود این فرقه از همان ابتدا با خزیدن زیر چکمه های صدام خونخوار و اکنون هم با اتحاد با سعودی و کشورهایی که ضد ایران در میدان هستند سرسپردگی و وابستگی خود را بوضوع نشان داده و جای بحث هم ندارد.

 راستی اینان که چنین با پرروئی در مقابل میکرفون و دوربین دم از آزادی و مردم ایران و دمکراسی می زنند آیا فراموش کرده اند که در جنگ ایران و عراق با پیوستن به ارتش جنایتکار صدام چه خیانتی به ایران و ایرانی کردند؟ و چه خون هایی که از سربازان ایران به زمین نریختند؟ آیا مناسبات دیکتاتوری خود را دمکراتیک می دانند؟ همان مناسباتی که به اعضای خود تنها اجازه نفس کشیدن می دهد و برای انسانیت آنان ارزشی قائل نیست، چون انسان آزاد و در یک فضای آزاد و ومکراتیک خود بایستی شیوه زندگی خود را انتخاب کند، اما در تشکیلات استالینی رجوی تنها نفس کشیدن با اختیار فرد است نه چیز دیگر.

خانم رجوی، بارها گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که قیام های ایران و مردم ایران تنها به کسی که مربوط نمی شود به شما و فرقه شماست این را خود مردمی که در همان شلوغی هائی که خودتان اشاره کردید نشان داده اند، از شعارهائی که هنوز هم در فضای مجازی می توان دید روشن و واضع است که مردم ایران تنها اسم فرقه شما را در شعارهایشان نمی گنجانند زیرا شما و فرقه شما در میان مردم ایران جائی ندارید و منفور هستید، این را باور کنید و زور زیادی هم نزنید که در این سن و سال برای سلامتیتان مضر است.

و بالاخره ایشان مدعی می شوند که:

در دو سال گذشته کانون‌های شورشی با شهادت‌ها و دستگیری‌های بسیار، رو‌در‌روی دشمن و در برابر دوربین‌ها و چشم مأمورانش در شهرهای مختلف در سراسر ایران، روزانه به‌طور متوسط بیش از ۲۰رشته عملیات ضداختناق و عمل تبلیغی یا افشاگرانه انجام داده‌اند. همین‌ها که آتشزنه قیام‌هاست، رژیم رابه ستوه آورده است.

البته این دروغ مضحک را کسی باور نمی کند چون فرقه رجوی هم مرده خور است و هم مفتخور، روح الله زم هم جزء کانون های شورشی بود؟ فرقه رجوی همیشه منتظر می ماند که در درون ایران کسی یا کسانی دستگیر شوند و تنها کافی است که رژیم برای محاکمه راحت به دروغ اعلام کند که افرادی از مجاهدین دستگیر کرده از این طرف فرقه رجوی به جای تکذیب سریع تآیید می کند تا محاکمه و حتی اعدام افراد را تسریع کند تا بتواند با خون خوردن جوانان چونان دراکولا به حیات ننگین خود ادامه دهد، ۲۰ رشته عملیاتی که خانم رجوی ادعا کرده اگر هم حرکت هایی بوده نه از سوی این فرقه بلکه خودجوش بوده اما اینان با سئواستفاده و برای گمراه مردن مردم تلاش می کنند تا با دروغ و حقه بازی به جیب گشاد خود بریزند که اینگونه موارد هم لو رفته و بازاری ندارد و تنها کسی که از آن بهره می برد دستگاه قضایی رژیم است و بس که می تواند روند دادگاهی کردن افراد دستگیر شده را سرعت ببخشد.

خانم رجوی در قسمتی از سخنرانی خود به یاوه گویی های مسعود رجوی رو آورده و اینطور می گویند:

بعد از قیام دی‌ماه مسعود رجوی گفت، ولی فقیه برای جمع کردن این قیام، ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، راهگشای سرنگونی خود اوست.
کانون درماندگی آخوندها دقیقا در همین‌جاست. آن‌ها اگر هم‌چنان به‌راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به‌جنگ‌افروزی، موشک‌پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد

خنده دار است، این چرندیات را بارها و بارها از زبان مسعود رجوی در اردوگاه اشرف و باقرزاده شنیده ایم، خانم رجوی، مگر در دوران خاتمی همسر مفقودتان کم تحلیل و تفسیر کرد که خاتمی کار رژیم را تمام می کند و بعد هم ادعا کرد که به دور دوم نمی رسد ووووو، کدام یکی از تحلیل های آن مفقودالاثر به واقعیت پیوست که شما در این مقطع به تحلیل های آبکی مسعود روآورده اید؟ آیا تا امروز که بیش از چهل سال از عمر رژیم می گذرد حتی یکی از تحلیل های رجوی به حقیقت پیوسته ؟ آن که رجوی بود و زبان چربی مانند روباه مکار داشت که جای خود هر چه گفت کشک بود شما که اساسآ از حال واوضاع درون ایران هم بی خبر هستید و هم از ملت ایران دورافتاده و رانده شده.  این را می گویم چون در فضای مجازی وقتی که از شما خبری پخش می شود مردم ایران تنها با فحش وناسزا از شما استقبال می کنند، نمونه اش همین کمپین اعدام نکنید، اگر ندیدید لطفآ ببینید تا تنفر مردم ایران را لمس کنید.

لینک به منبع

گردهمایی مضحک مریم رجوی و  سخنان مضحک تر

***

The Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq Anne Khodabandeh (Singleton) Massoud KhodabandehThe Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters

***

همچنین: