وضعیت مجاهدین خلق در آلبانی . گفتگوی محمد حسین سبحانی و حسن حیرانی (قسمت سوم) 

Follow Share on Tumblrارسال – سایت نجات یافتگان در آلبانی، پنجم سپتامبر 2019:… در رابطه با بردن نفرات به مزرعه حيوانات یا همان زندان اشرف 3 ، رجوی  مدعي بود كه ضرورت اين دوران است و خود ابريشمچي در نشست ميگفت اينكه ما اومديم اينجا فقط و فقط به دليل اين بحث دوسال است كه … Continue reading وضعیت مجاهدین خلق در آلبانی . گفتگوی محمد حسین سبحانی و حسن حیرانی (قسمت سوم)