وظیفه بررسی نقض حقوق بشر در فرقه های تروریستی با کیست؟

وظیفه بررسی نقض حقوق بشر در فرقه های تروریستی با کیست؟

محمد حسین سبحانی، ایران قلم، سیزدهم سپتامبر 2014: …  چرا نوشتم این فرقه ها چه بسا بسیار بیشتر از دولت ها و حکومت های مستبد و دیکتاتور، نقض کننده حقوق بشر میباشند؟ زیرا این فرقه ها نقش دروغین اپوزیسیون و ناجی مردم را هم بازی می کنند و خود را آلترناتیو “استبداد و ارتجاع “معرفی می کنند. رهبری این فرقه ها خود را ” سید الرجال العالمین ” و ” خلیفه مسلمین ” می دانند و برای خود این صلاحیت …

(آقای محمد حسین سبحانی در پارلمان اروپا)
مریم رجوی نمی‌تواند در پاریس فرمان حمله ترویستی علیه قربانیان صادر کند، اما مدعی بیرون آمدن از لیست گروه‌های تروریستی باشد

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

لینک به منبع

خطاب به نهاد ها و جوامع بین المللی

وظیفه بررسی نقض حقوق بشر در فرقه های تروریستی با کیست؟

بدوت تردید تنوع افکار و ديدگاههای گوناگون از ویژگی های برجسته جهان امروز به شمار می رود و در جريان همين شكل گيری اندیشه ها و دیدگاه های مختلف و گوناگون هست که سرانجام به تحولات گسترده علمی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی در جهان مدرن منجر شده و بشر را به پیشرفت های چشمگیر . قابل مشاهده در عرصه های مختلف رسانيده است. اگر چه ما از يك سو شاهد رشد نظرات و دیدگاه های مدرن در عصر جدید هستیم ، اما متاسفانه باید پذیرفت کرد که اين همه واقعيت دنيای امروز نيست، چرا که از سوی دیگر ما شاهد رشد شکل گیری باورهای خشونت طلبانه و فرقه گرایانه و ارتجاعی بوده ایم، تفکراتی که همواره در طول تاریخ بشر مانعی اساسی در برابر رشد و پيشرفت وجوه مختلف زندگی انسان بوده اند.

ما به موازات اینکه شاهد هستيم كه چگونه حکومت های توسعه طلب با بهره گيری نادرست و سواستفاده از علم و تكنولوژی و ساخت سلاحهاي مرگبار انسان ها را به خاك و خون ميكشند، فرقه های خشونت طلب و تروریست نیز هم عرض آنها پدید می آیند که حتی بعضا در ابتدا در مقابله با این دولت ها و حکومت ها شکل گرفته اند.

بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که یکی از ويژه گی های جهان امروز بوجود آمدن فرقه های خشونت طلب و تروریست در سراسر دنیاست. این فرقه ها هيچ عقيده ای را جز عقيده خودشان برسميت نميشناسند. فرقه ها با مقوله آزادی و حقوق بشر كاملاً بيگانه هستند و مناسبات انسانی را فقط از عینک تیره و سیاه خود می بینند و تفسیر می کنند. رهبران فرقه ها مدعی هستند كه تنها عقيده درست ، نظر آنان بوده و بر همين مبنا روابط درونی و بيرونی خودشان را تنظيم ميكنند و در نتیجه عقاید دیگران را قبول ندارند.

در چارچوب تفکرات فرقه های تروریستی می باشد که ما شاهد هستیم آنها مرتكب جنايات بسيار می شوند ، جنایاتی که از جانب فرقه های ترویستی و خشونت طلب متوجه بشر می شود ، چه بسا بسیار بیشتر از دولت ها و حکومت های توتالیتر، نقض کننده حقوق بشر می باشند. آیا عمکرد داعش در عراق غیر از این می باشد؟

ایا عمکرد القاعده در افغانستان و سازماندهی عملیات تروریستی یازده سپتامیر غیر از این می باشد؟

آیا عملکرد رهبری فرقه مجاهدین در شکنجه و زندانی کردن اعضای خود غیر از این می باشد؟

چرا نوشتم این فرقه ها چه بسا بسیار بیشتر از دولت ها و حکومت های مستبد و دیکتاتور، نقض کننده حقوق بشر میباشند؟ زیرا این فرقه ها نقش دروغین اپوزیسیون و ناجی مردم را هم بازی می کنند و خود را آلترناتیو “استبداد و ارتجاع “معرفی می کنند. رهبری این فرقه ها خود را ” سید الرجال العالمین ” و ” خلیفه مسلمین ” می دانند و برای خود این صلاحیت را از جانب خداوند قائل هستند که بر جان و مال مردم حکم برانند، از این رو باید تهدید فرقه های تروریستی ، خشونت طلب و ارتجاعی را بسیار جدی قلمداد کرد.

بدبختی در این هست که این فرقه ها مدعی هستند که اپوزیسیون حکومت ها و دولت های مستبد هستند؟ پس مسئولیت و وظیفه بررسی نقض حقوق بشر در این فرقه ها با کیست؟ اتفاقا در ارتباط با همین کمبود نامه کانون ایران قلم به آقای دکتر شهید به کمک دوستان نگاشته شد.

http://iran-ghalam.de/2Haupt/9080-iran-ghalam%20-10.09.2014.htm

آیا باید فرقه مجاهدین خلق نیز مثل ” دولت اسلامی ” داعش در عالم فرض، به قدرت برسد تا متوجه محتوای ارتجاعی بودن و تهدید آن شد؟

فرقه ای که اعضای خود را قبل از رسیدن به قدرت به دلیل انتقاد یا فرضا ” ترک مبارزه” زندانی و حبس می کند ، آیا می تواند بعد از کسب قدرت دمکرات شود؟ مگر مسعود رجوی یا ابوبکر بغدادی نمی توانند با همان استدلالی که زندان، شکنجه و قتل در موقعیت اپوزیسیون انجام می دهند قبل از کسب قدرت انجام می دهند ، بعد از رسیدن به قدرت نیز ادامه دهند؟

اما در این وانفسا تلخ تر آن است که بعضی دولت ها یا سیاستمداران بازنشسته ضمن گرفتن جیر و مواجب خود ، به همراه رهبران این فرقه ژست آزادی خواهی می گیرند و در سرقت های مشترک خون ، جان و مال مردم را به یغما می برند. در این شرایط سربازان خشونت و ترور تبلیغات دروغین رهبران فرقه ها را باور می کنند و واقعا فکر می کنند که تحت حمايت دولت ها بزودی قدرت را قبضه خواهند کرد و تحت تاثیر آن اساس قدرت تصمیم گیری از آنها سلب و هر چه بیشتر اسارت در کمپ لیبرتی را تحمل می کنند.

بنابراین از آنجا كه فرقه ها بکارگیری ترور و خشونت را در کارنامه گذشته ، و بدون تردید تقدير آینده خويش دارند، دولت ها و سیاستمداران بازنشسته استخدام شده باید پاسخگوی افکار عمومی خود باشند، چنانچه آقای کازاکای پرتغالی که نماینده پارلمان اروپا از کشور پرتغال بود با استخدام شدن در فرقه مجاهدین افکار مردم پرتغال را از دست داد و در انتخابات پارلمانی شکست خورد.

یا آقای کوادراس که نایب رئیس پارلمان اروپا از طرف مردم اسپانیا بود، با استخدام شدن در فرقه مجاهدین و همراهی با رهبری این فرقه یعنی مسعود رجوی و مریم رجوی را مردم اسپانیا را از دست داد و شکست فاحشی را در انتخابات اسپانیا متحمل شد.

امیدوارم لابی های استخدام شده فعلی فرقه مجاهدین از سرنوشت آقای کازاکا و آقای کوآدراس درس بگیرند. چهره فرقه ای كه صدها عمليات تروريستی و انتحاری و آدم ربایی و انبوهی کشتار و نقض حقوق بشر در پرونده خود دارد ، سیاه تر از آن است که بتوان آن را سفید نشان داد.

جلسه پارلمان اروپا حول محور “سازمان مجاهدین خلق/ شورای ملی مقاومت و فعاللیت های آنان”

نجات یافتگان فرقه در دیدار از قبرستان کمپ اشرف، برای شکنجه گر سابق خود از خداوند طلب مغفرت کردند

همچنین:

مصاحبه با آقایی محمد سبحانی در رابطه با آکسیون ژنو (قسمت دوم، پایانی)

ایران ستارگان، ژنو، یازدهم آوریل ۲۰۱۴: … بله , شما به نکته درستی اشاره کردید , این پولهایی هست که صدام حسین در سفره مجاهدین گذاشت , پول نفت مردم عراق و به دنبالش بعدها کار قاچاق , پولشویی , ( کماکان در فرانسه هم می دانید که اتهام پولشویی و کارهای تروریستی علیه مریم رجوی هست و دادگاه در مورد آن در حال تصمیم گیری هست ) , ولی

مصاحبه با آقایی محمد سبحانی در رابطه با آکسیون ژنو

ایران ستارگان، سوئیس، سوم آوریل ۲۰۱۴: … خوشبختانه ما امسال با شرکت در اجلاس سالیانه حقوق بشر و در حاشیه آن توانستیم با نهادهای حقوق بشر و کمسیاریای عالی حقوق پناهندگان و صلیب سرخ و شخصیتهایی که می توانسته در این زمینه مناسب باشد صحبت بکنیم و شرایطی که در سازمان مجاهدین می گذرد و نقض حقوق بشری که کماکان ادامه دارد

موساد سرویس اطلاعاتی اسرائیل از رجوی چه میخواهد؟ ( قسمت چهارم )

ایران قلم، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۳: … اما موساد از رجوی چه می خواسته است؟ این خیلی نکته جالبی است که در واقع هر چیزی که اسرائیل می خواسته رجوی نه نگفته است، یعنی چیزی نبوده که بقول معروف نه گفته باشد البته اسرائیل هم مشخص است که چه چیزهایی را می خواهد از همین نقش بلندگو بازی کر�