وعده سرنگونی . این بار از طریق قیام ملت عراق و لبنان

وعده سرنگونی . این بار از طریق قیام ملت عراق و لبنان

وعده سرنگونی . این بار از طریق قیام ملت عراق و لبنانمیر باقر صداقی، سایت وطنم، بیست و هفتم اکتبر 2019:…  اگر امروز بگوئیم مردم عراق و لبنان علیه ایران قیام کرده اند از دید مجاهدین کاردرستی است و باید  با دروغ مسبب تمامی مشکلات اقتصادی و معیشتی  و فساد موجود درعراق و  لبنان را به گردن ایران انداخت در حالیکه خوب میدانیم اگر مردم لبنان دیگر سایه جنگ را احساس نمیکنند و قدرت بازدادندگی دارند مدیون ایران هستند و اگر در عراق داعش شکست خورده مردم عراق  باید از ایران سپاسگذار باشند که لیبی نشده اند و هنوز روزنه امید برای بهبود هست  و این بخش همیشه پنهان شده از حقیقت است که مسبب تمامی مشکلات منطقه مخصوصا در عراق و لبنان جهان غرب بوده است نه ایران  . اما چه کنیم مجاهدین باید برای مزدوری و پول خوشرقصی کنند . وعده سرنگونی . این بار از طریق قیام ملت عراق و لبنان 

وعده سرنگونی . این بار از طریق قیام ملت عراق و لبنانباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

وعده سرنگونی . این بار از طریق قیام ملت عراق و لبنان

تحقق سرنگونی با دروغ . لحظه سرنوشت.  مسعود نشست توجیهی فروغ جاویدان . مردم عراق و لبنان علیه ایران قیام کرده اند !!!

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس بیست وهفتم اکتبر 2019

لحظه سرنوشت – مسعود رجوی نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان ـ ۱مرداد  ۱۳۶۷

میر باقر صداقی سوئیس

میر باقر صداقی سوئیس

رجوی فکر میکرد اگر بصورت ستونی نیروهای تحت امرش به ایران حمله کنند و اولین شهر را تصرف کنند با پیوستن مردم به آنها کار رژیم تمام خواهد بود خیانت و پیمان شکنی هم میبایست اصل غافلگیری را برای رجوی احیا میکرد از اینرو شش روز پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران، نیروهای عراقی توافقات این قطعنامه را زیر پا گذاشته و مجدداً به جنوب و حوالی خرمشهر حمله کردند تا راه نفوذ برای ارتش رجوی  باز شود و سازمان مجاهدین عملیاتی با نام «فروغ جاویدان» که در ایران به «مرصاد» شناخته می‌شود را آغاز کند. مسعود فکر میکرد در این عملیات کاری خواهد کرد که در حد و توان و اشل یک ابر قدرت است , چون هدف رسیدن به تهران در فاصله زمانی 48 ساعته بود  در روز حمله ارتش رجوی فاصله مرز قصر شیرین تا منطقه تنگه چهارزبر در 34 کیلومتر غرب کرمانشاه را با سرعت خیلی زیاد طی کرند اما بعد از پیشروی تا عمق 145 کیلومتری برخلاف پیش بینی مسعود رجوی مردم منطقه در مقابل آنها به مقاومت پرداخت,  از طرف دیگر  , گردان قمر بنی هاشم از تیپ 12 قائم سمنان بطور اتفاقی در منطقه حضور داشت  این نیرو با احداث تعدادی خاکریز بر روی جاده ستون مجاهدین را سد کردند با بسته شدن مسیر نیروهای مجاهدین در منطقه زمین گیر شدند روز دوم نبرد نیروها  رجوی در دشت حسن آباد محاصره شدند روز سوم ستونها و یگانهای مجاهدین به کلی منهدم شدند تعدادی از نیروها بدلیل بی خوابی و خستگی مفرط جا مانده اسیر شدند یا کشته .

روزگار سیاه مجاهدین خلق . مزدوری از عراق تا آلبانی 

در 15 سالی که در مناسبات و قرارگاه اشرف بودم همیشه با بزرگ نمائی از سازمان دروغ میشنیدیم که ما توان سرنگونی داشتیم اما زن و خانواده مانع سرنگونی شد درسالگرد فروغ جاویدان هم هر سال در برنامه ها سیمای آزادی تنها اخبارو اطلاعات  دروغ به ما گفته میشد , که من آنم  که رستم بود پهلوان و این دولت عراق است که اجازه عملیات به ما نمیدهد .

با زخم های “فرهاد” در کوی “قصرشیرین” (عملیات فروغ جاویدان ، مرصاد)

دو روز مانده به حمله نیروهای آمریکا به عراق برای سرنگونی دیکتاتور عراق صدام حسین مسعود و مریم رجوی در سالن اجتماعات اشرف برای ما نشست توجیهی گذاشتند تا خط کار را دردوران جنگ آمریکا با عراق را ترسیم کنند در این نشست توجیهی که تا ساعت 12 شب طول کشید مسعود رجوی گفت تا روزیکه ارتش آمریکا به ما حمله نکرده ما بطور مسلح وبا ادوات جنگی آماده در کنار مرزهای میهن منتظر خواهیم ماند اما با اولین حمله هوائی یا موشکی به قرارگاه های مجاهدین به سمت خاک میهن حرکت خواهیم کرد رجوی در این گردهمائی به صراحت گفت که خط کار بعد را نمیداند شاید خاک آزاد کردیم و استراتژی جنگ آزادیبخش نوین را با آزاد کردن خاک ادامه دادیم مسعود در ادامه با آب وتاب گفت اگر آمریکائیها گفتند کجا خواهیم گفت یوری خاک میهن این آخرین پز انقلابی مسعود رجوی قبل از غیبت کبری  بود همان شب بعد از اتمام گردهمائی مسعود و مریم  رجوی, همه نفرات به سرعت به مقرهای خود برگشتیم تانکها و توپها و نفربرها استارت خوردند تا برای تعیین سرنوشت نهائی در کنار مرزهای خاک میهن باشیم .آنجا در کنار مرز خیلی ها دوست داشتیم پرونده مجاهدین خوب بسته شود همه ما میدانستیم توان سرنگونی رژیم ایران را نداریم ولی تنها دلمان را به یک چیز خوش کرده بودیم همه میگفتیم هرچه بود دیگر تمام شد تمامی ذلتها و خاری که در نشستهای عملیات جاری و انتقادی میکشیدیم دیگر تمام خواهد شد میرویم تا همه سربدار دفتر مجاهدین را خوب ببندیم اما تمامی لحظه های انقلابی ما سرابی بیش نبود تناقض از همان استقرار اول آشکار بود برخلاف تصورات ما برای آماده گی نبرد سرنوشت , سیستم ارتش آزادیبخش روی استقرار و لمیده گی هر چه بیشتر تمایل داشت همه ما از این همه دروغ  متناقض بودیم و همین تناقضها باعث شد که نیروها احساس سرخوردگی کنند و نفر متناقض و بدون امید  بدلیل فشارهای روحی و روانی مناسبات سازمان , بخاطر خلاصی از این یاس و بیهودگی سعید نوروزی را در روز روشن پشت آیفا به گلوله ببندد و بکشد در حالیکه اگر او میدانست سعید برای خلاصی از فرقه رجوی چه راه خطیر و پر نشیبی را گذرانده هیچوقت سعید را هدف قرار نمیداد . بعد از خلع سلاح خانم عذراعلوی طالقانی در یک نشست توجیهی که چرا عملیات نرفتیم به دروغهای سازمان  اعتراف کردند که هیچوقت سازمان توان سرنگونی نداشت و هر آنچه در فروغ جاویدان  افتاد بعلت کمبود نیرو وتاکتیک و اینکه نمیتوان با پنج هزار نفر یک دولت را سرنگون کرد بود.

اخراج مجاهدین از عراق و سفسطه مریم رجوی

حال امروز سالیان بعد از بطلان جنگ آزادیبخش نوین, خلع سلاح و خروج ارتش رجوی از عراق و زمین گیر شدن تمامی شعارها و خط و خطوط باز اصل  دروغ گفتن در مجاهدین فراموش نشده است. از دید رجوی باید همه چیز را اول سیاسی کرد. هدف وسیله را توجیه میکند. اگر امروز بگوئیم مردم عراق و لبنان علیه ایران قیام کرده اند از دید مجاهدین کاردرستی است و باید  با دروغ مسبب تمامی مشکلات اقتصادی و معیشتی  و فساد موجود درعراق و  لبنان را به گردن ایران انداخت در حالیکه خوب میدانیم اگر مردم لبنان دیگر سایه جنگ را احساس نمیکنند و قدرت بازدادندگی دارند مدیون ایران هستند و اگر در عراق داعش شکست خورده مردم عراق  باید از ایران سپاسگذار باشند که لیبی نشده اند و هنوز روزنه امید برای بهبود هست  و این بخش همیشه پنهان شده از حقیقت است که مسبب تمامی مشکلات منطقه مخصوصا در عراق و لبنان جهان غرب بوده است نه ایران  . اما چه کنیم مجاهدین باید برای مزدوری و پول خوشرقصی کنند .

میر باقر صداقی 27 اکتبر 2019

وعده سرنگونی . این بار از طریق قیام ملت عراق و لبنان

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-اولین-ناقض-حقوق-بشر/

رجوی اولین ناقض حقوق بشر 

رجوی اولین ناقض حقوق بشر میر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، بیستم اکتبر 2019:… کارنامه حقوق بشر در مناسبات فرقه ای مجاهدین هم که سیاه است سالها پیش  در پی افشاگری نسرین(بتول) ابراهیمی عضو شورای (کادر) رهبری سازمان مجاهدین خلق در پارلمان اروپا مبنی بر اجرای عملیاتی با عنوان “قله آرمانی” که طی آن اقدام به عقیم سازی زنان عضو این سازمان می‌کنند یکی دیگر از اعضای شورای رهبری که در سال جاری از اردوگاه اشرف آزاد شده است حقابق جدیدی از نحوه عقیم کردن زنان عضو سازمان مجاهدین خلق را برملا کرده است. آن سالها  نسرین(بتول)ابراهیمی که به دعوت خانم آنجلیکا برن به جلسه پارلمان اروپا دعوت شده بود طی سخنانی با اعلام رقم دقیق زنانی که از سوی سازمان مجاهدین خلق عقیم سازی شده‌اند . رجوی اولین ناقض حقوق بشر  

مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین 

رجوی اولین ناقض حقوق بشر 

مریم رجوی شما خود اولین ناقضان حقوق بشر هستید

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس بیستم اکتبر 2019

وقتی یک خونخوار و تروریست دم از حقوق بشر میزند باید از چه بنالیم یا باید از فهم و شعورنالید یا باید از وقاحت , راستی خنده دار نیست مریم رجوی درپیامی به مجلس بریتانیا بگوید : حقوق بشر، کلیدی‌ترین عنصر یک سیاست صحیح در قبال ایران است و چرا باید مریم  رجوی از دولت بریتانیا که خود مسبب اصلی قحطی بزرگ 1298 تا 1298 ایران است در خواست کمک بکند   در برخی از منابع در این قحطی نزدیک به 50% از جمعیت ایران (9 میلیون) به سبب گرسنگی، سوءتغذیه و قحطی ساختگی از بین رفتند. دولت بریتانیا به دلیل خرید گسترده ( یا توقیف گسترده) غلات و مواد غذایی  از جمله محصولات اساسی مثل برنج و… در ایران ، و  وارد نکردن غذا از هندوستان و بین‌النهرین، ممانعت از ورود غذا ازآمریکا  و اتخاذ سیاست‌های مالی از جمله نپرداختن درآمدهای نفت به ایران، مسبب مرگ 9 میلیون از مردم ایران شده.

کارنامه حقوق بشر در مناسبات فرقه ای مجاهدین هم که سیاه است سالها پیش  در پی افشاگری نسرین(بتول) ابراهیمی عضو شورای (کادر) رهبری سازمان مجاهدین خلق در پارلمان اروپا مبنی بر اجرای عملیاتی با عنوان “قله آرمانی” که طی آن اقدام به عقیم سازی زنان عضو این سازمان می‌کنند یکی دیگر از اعضای شورای رهبری که در سال جاری از اردوگاه اشرف آزاد شده است حقابق جدیدی از نحوه عقیم کردن زنان عضو سازمان مجاهدین خلق را برملا کرده است. آن سالها  نسرین(بتول)ابراهیمی که به دعوت خانم آنجلیکا برن به جلسه پارلمان اروپا دعوت شده بود طی سخنانی با اعلام رقم دقیق زنانی که از سوی سازمان مجاهدین خلق عقیم سازی شده‌اند حقایق دیگری را از رفتار اعضای این سازمان با اعضای خود افشاء کرد. عملیات “قله افتخار” پس از آن به اجرا در می‌آید که بیش از دو دهه قبل این سازمان در اقدامی با عنوان انقلاب طلاق تمامی زن و شوهر های عضو را از یکدیگر جدا کرد. سازمان مجاهدین خلق تاکنون طی عملیات موسوم به “قله آرمانی” حداقل 150 نفر از زنان عضو خود را عقیم کرده است. این عملیات به عاملیت نفیسه بادامچی یکی از پزشکان سازمان و به شکل خارج کردن رحم زنان سازمان اجرا می‌شود. عملیات قله آرمانی مرحله‌ای است که هر کدام از زنان عضو سازمان برای برقراری پیوند با مریم و مسعود رجوی ناچار به انجام آن هستند .

قتل مرتضی هودشتیان  حمزه رحیمی و دهها و صدها نفر دیگر در تشکیلات مجاهدین نشان از بی شرافتی فرقه مجاهدین است و حال وقاحت مریم رجوی از درخواست استمداد  و کمک از قاتلین مردم ایران .

 پلیس ضد تروریست فرانسه روز سه شنبه 17 ژوئن ۲۰۰۳ برابر با 27 خرداد 1382 به دفاتر سازمان مجاهدين خلق و ساختمان های مسکونی آنان كه متهم به تروريسم بودند حمله برد . در ادامه مجاهدین برای آزادی مریم رجوی فرمان تشکیلاتی عملیات انتحاری و خودسوزی را به تعدادی از نفراتشان را  داده بودند

مجاهدین خلق حتی مقدمات این خودسوزی‌ها از قبیل تصویربرداری و ضبط وقایع را از پیش فراهم کرده بودند. روزنامه لو پاریسین در این رابطه نوشته بود، مجاهدین خلق  قبل از نمایش چندش آور خودسوزی، با خبرنگاران تماس گرفته و آنها را به محل خودسوزی  دعوت کرده بودند. در پی این اقدام سازمان یافته در تشکیلات فرانسه , سوئیس , ایتالیا و کانادا دهها تن از اعضای مجاهدین خلق در مقابل چشمان بهت زده شهر وندان اقدام به خوسوی نمودند از جمله قربانیان این فرمان صدیقه مجاوری و ندا حسنی میباشد .

رجوی اولین ناقض حقوق بشر محمد وکیلی فر با نام تشکیلاتی نادر ثانی که از آلمان به فرانسه آمد و در بیرحکیم خود را به آتش کشید.

در خواست کمک و  استمداد از قاتلین مردم ایران چه حکم و معنی میتواند داشته باشد . جزء وقاحت و دریدگی من چیزی در آن نیافتم حال متن پیام مریم رجوی برای قضاوت تاریخ و مردم ایران

پیام مریم رجوی به جلسه سیاست صحیح در قبال ایران در پارلمان انگلستان

نمایندگان محترم مجلسین بریتانیا،
دوستان عزیز،
عمیق‌ترین احتراماتم را نثار شما و همه شخصیت‌های شرافتمندی می‌کنم که به‌یاری دمکراسی و حقوق بشر در ایران برخاسته‌اند.
شما به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام، مسأله‌یی را مورد توجه قرار داده‌اید که برای مردم کشور من ابتدایی‌ترین و پایه‌یی‌ترین حقوق انسانی است.
مردم و مقاومت ما بهای سنگینی در مقاومت علیه استبداد دینی پرداخته‌‌اند.
یک‌صد و بیست هزار اعدام سیاسی، شکنجه صدها هزار زندانی سیاسی و سرکوب و تبعیض دائمی علیه زنان و اقلیت‌های قومی.
چرا آخوندها به‌این سرکوب وحشیانه نیازمندند؟
زیرا بدون سرکوب، رژیم‌شان در برابر نارضایتی‌های عمومی سقوط می‌کند. در ایران جنبش اعتراضی گسترده‌یی علیه ملاها جریان دارد. در نیمه اول همین ماه، هزاران نفر از مردم لردگان در جنوب غربی ایران علیه ملاها تظاهرات کردند. شهر اراک در ۲۰۰ کیلومتری پایتخت در هفته‌های اخیر شاهد دو رشته اعتراضات گسترده کارگران بوده است.
همزمان کانون‌های شورشی فعالیت‌ خود علیه مراکز سرکوب را گسترش داده‌اند. مردم ما خواهان سرنگونی استبداد دینی‌اند.
بسیاری منتخبان و مدافعان دمکراسی در سراسر جهان از این خواست‌ها حمایت می‌کنند. اما متأسفانه سیاست مماشات در مقابل این خواست‌ها و به‌سود ملاها عمل کرده است.
نقض وحشیانه حقوق بشر مردم ایران، از جمله اعدام‌های بی‌وقفه در پناه همین سیاست و سکوت دولت‌های غرب صورت گرفته است. از سال ۲۰۱۳، سال روی کار آمدن آخوند روحانی تا امروز شمار اعدام‌ها به‌حدود چهار هزار مورد رسیده است. این بخشی از بیلان سیاه کسی است که به‌عنوان یک آخوند به‌اصطلاح میانه‌رو از سوی دولت‌های مماشات‌گر وانمود شد تا در پشت این ویترین فریبکارانه سیاست حفظ فاشیسم دینی و معاملات تجاری و سیاسی با آن را ادامه دهند. این سیاست پشتوانه آخوندها برای تروریسم در خاک اروپا با سوء استفاده از تسهیلات دیپلوماتیک؛ پشتوانه حمله به‌ کشتی‌ها و ‌تأسیسات نفتی کشورهای همسایه است.
من برای تغییر این سیاست که ملت ما ضررکننده اصلی آن بوده، روی شما نمایندگان مردم انگلستان حساب می‌کنم. قاطعیت در مقابل این رژیم، لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان است.
هرگونه رابطه و معامله با این رژیم باید به ‌توقف اعدام و شکنجه در ایران و صدور تروریسم مشروط شود.
پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانیان سیاسی باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی ارجاع شود.
جامعه جهانی باید به‌رسمیت بشناسد که مقاومت، حق مردم ایران برای حاکمیت جمهور مردم است.
مقاومت ما در پی برپایی یک جمهوری بر اساس آزادی، دمکراسی و جدایی دین و دولت است که والاترین جایگاه را برای حقوق بشر و برابری زن و مرد فراهم کند.
از همه شما متشکرم.

https://iran-interlink.org/wordpressfa/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%84/

میر باقر صداقی بیستم اکتبر 2019

رجوی اولین ناقض حقوق بشر 

لینک به منبع

***

آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

مریم رجوی قاتل ندا و فروغ حسنیمریم رجوی قاتل ندا و فروغ حسنی

 محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران(معرقی محمد سید المحدثین شکنجه گر زندنهای صدام)

Moammad Mohaddesin MEK Mojahedin Khalq Rajavi cult NCRIMohammad Mohaddesin 

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفشورای رهبری ، بهانه ایی برای شروع تجاوز ( سوء استفاده جنسی رجوی از زنان صدای دبیر دوم سفارت امریکا را هم در آورد)

Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEKTerrorists, cultists – or champions of Irahe wild wild story of the MEK

همچنین: