وفا یغمایی: روزی به خود شک می کنم که از زبان امثال شما ستایشی نثار شود (از رشحات قلم این آقایان)

وفا یغمایی: روزی به خود شک می کنم که از زبان امثال شما ستایشی نثار شود (از رشحات قلم این آقایان)

اسماعیل وفا یغمائی، وبلاگ دریچه زرد، دوازدهم فوریه 2014: … در چهار چوبی که که در حضور خود من و شمار زیادی دیگر برجسته ترین شاعر معاصر ایران شاملولقب «خائن و بدتر از پاسدار» میگیرد، ودر جلسه ای دیگر مرضیه بزرگ و بی بدیل «زنیکه آشغال»…،ودر دنیای شگفتی که موانست و مجالست با روسای سابق سازمانهای جنگی و جاسوسی سبیل است وجلسات مهمانی و سخن پراکنی نامش مقاومت، و کار …

میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است!

لینک به منبع

از رشحات قلم این آقایان. تازه ترین

آقای هرمز صفائی در سومین مقاله اش تحت عنوان: آقای محمد رضا روحانی اموالتان در شهر ساری آزاد شد3 ؟ مقادیر زیادی به فقیر نیز پرداخته است.دست مریزاد ! من نه فرصت زیادی دارم و نه بیش از انچه که در نوشته: *آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است. حرفی دیگر و نه طرف حساب من این بزرگوار است. حرف همانست و تاکتیک روشن . آلترناتیوی که از چالش معقول ناتوان است و نیز از توضیح استعفای سیاسی اعضای سابق خود چه میتواند بکند جز این جز مرده مال کردن اصل قضیه و خسته کردن منتقدان با ارتش وفاداران اطراف روستا. من سخنی با آقای هرمزصفائی ندارم امیدوارم ادامه بدهد و نوشته های بعدی خود را ارائه کند. تنها نکته قابل ذکر این که چون نام فامیل این بزرگوار را نمی دانستم و عکسی نیز در ابتدا همراه نوشته نبود من ایشان را ناشناس دانستم که ناشناس نبود و آشناست. از تبار همان آشنایان بزرگواری چونآقایان بامداد، طاهر زاده، دزیانی، تبریزی، خزائی، حبیبی، و… که حالاو متاسفانه دیر فهمیدم،صفات مشخصه و برجسته ایشان:

نزدیکی تحسین برانگیز فرهنگی، سیاسی و عقیدتی و اخلاقی به رهبر عقیدتی است و دقیقا به همین علت از مدافعان صف نخستند بیخود نگفته اند:

کبوتر با کبوتر باز با باز

کند همجنس با همجنس پرواز

خداوند ایشان را در این مدارج پایدار بدارد و دوران غیبت رهبر را کوتاه سازد تا انشالله روزی تمامیشان را در کنار رهبر ارجمند در کار اعتلا بخشیدن به فرهنگ و اخلاق وعقیدت! کوشا ببینم. و سپاس خدا را که نمردیم تا ببینیم چگونه سره از ناسره جدا میشود و لیاقتمندان نزدیکی بارهبر کبیر چه پاکان و نیکانی اند.

در باره سایر مسائل سیاسی و نکات مورد نظر آقای هرمز صفائی میگویم که امیدوارم حرف سرکار درست باشد و فقیر بازنده باشم و شما راست پندار و بجز این چه میتوان گفت که شب دراز است و قلندر بیدار و بقول مادر بزرگ مرحوم من :اگر … شبت دراز است صبر کن عزیز، همه چیز روشن میشود.

در باره واژه هائی چون «نادم» و «فاحشه سیاسی» و امثالهم ا جز این چه انتظاری است«از کوزه همان برون تراود که در اوست» این فرهنگی است که قبلا نیز گفتم از ذات و نهاد فرهنگ و طبیعت نوک پیکان تکامل و تکمیل شده در جلسات انتقاد و انتقاد از خود درونی ، از بند الف تا یا،میتراود و اززبان پیروان باز تراوش از سر میگیرد.

در چهار چوبی که که در حضور خود من و شمار زیادی دیگر برجسته ترین شاعر معاصر ایران شاملولقب «خائن و بدتر از پاسدار» میگیرد، ودر جلسه ای دیگر مرضیه بزرگ و بی بدیل «زنیکه آشغال»…،ودر دنیای شگفتی که موانست و مجالست با روسای سابق سازمانهای جنگی و جاسوسی سبیل است وجلسات مهمانی و سخن پراکنی نامش مقاومت، و کار سیاسی و شناخت سیاسی و فعالیت سیاسی بیشتر خصلت شرکت در دسته های سینه زنی و حمایت از یکه بزن محله را با خود دارد تا ادراک و نگرانی از سرنوشت آینده ایران، در چنگال یک مستبد مریض احوال و یک ننر از خود راضی دیگر که هنوز زرده حاکمیت فرا نکشیده مرزی در قلدری را نپیموده نگذاشته، و مرز بندی واقعی با پلیدی و پستی و قلدری و بی پرنسیبی سیاسی، جایش با بند شلوار قابل تحرک و جابجائی حضرتش، تعویض شده است، که هم ملک حسین و صدام حسین را در خود جا میدهد و هم چگوارا و یاسر عرفات را و…این کلمات مطمئنا برای من تاج افتخار است و مطلقا ناراحت کننده نیست. من آن روزی مطمئنا به خود شک خواهم کرد که از زبان امثال شما، این سمبلهای درستی و پاکیزگی و شرافت و ادب و طهارت! ستایشی نثار من شود.

مقاله آقای صفائی را حتما در این لینک بخوانید.

آقای محمد رضا روحانی اموالتان در شهر ساری آزاد شد3 ؟

…برخی از سایر مقالات این آقایان

اسماعیل وفا یغمائی

11 فوریه 2014 میلادی

رجوی مجاهدین خلق اسرائیل


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است

اسماعیل وفا یغمائی، وبلاگ دریچه زرد، سی ام ژانویه 2014: …  زمین که به آسمان نمی آید. خطا اگر هست عذر تقصیر هم هست ،من خوشبختانه  نوک پیکان تکامل و رهبر خطا ناپذیر نیستم. انسانم و  و چون جد اعلای سمبلیک خود آدم ابوالبشر اشتباه میکنم و چون به خطای خود واقف شدم عذر صمیمانه اگر لازم باشد بیش از یکبار

میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !

اسماعیل وفا یغمائی، وبلاگ دریچه زرد، بیست و هفتم ژانویه 2014: … مساله دیگر که خود را نشان خواهد داد، با توجه به تجربه آلبانی، و شماری از افرادی که در فضائی دیگر رفتن از تشکیلات را بر ماندن در تشکیلات ترجیح داده اند ودر آینده خواهند داد و برخی از آنها حتما عامل فشار مضاعف  برای تشکیلات جابجا شده

وحدیث پیرامونیان هفت حصار

اسماعیل وفا یغمائی، وبلاگ دریچه زرد، بیست و یکم دسامبر 2013: …  چندی قبل با نوشتن «هفت حصار» کوشش کردم  بدون دشمنکامی تصویری از هفت حصار مختلف را در اختیار خوانندگان مقاله «هفت حصار» بگذارم تا خوانندگان هریک بفراخور تجربیات خود بتوانند این ماکت یا نقشه رابا دانسته های خود پر کنند و بدانند در ط