وقاحت مریم رجوی را پایانی نیست

وقاحت مریم رجوی را پایانی نیست

وقاحت مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه 2022:… داشتن روابط متقابلا سودمند با هرکشوری ، امری طبیعی وعقلانی بوده واین امر هرگز معنی دخیل بستن را نمیدهد. مشکل باند رجوی آنست که نمیخواهد واقعیت دوران را پذیرفته وقبول کند که سالهاست که ” کشتی بان را سیاست دیگری آمده” وآمریکائی که باورش شده بود که بعد از فروپاشی شوروی به رهبر بلامنازع جهان تبدیل شده ، اینک دچار بحران های سخت داخلی بوده وعریضه اش، چندان که باید وشاید، خوانده نمیشود! وقاحت مریم رجوی را پایانی نیست 

دروغ گفتن علیه ایران مبارزه نیست مزدوری استدروغ گفتن علیه ایران به پشتوانه دشمنان استقلال ما مبارزه نیست مزدوری است

وقاحت مریم رجوی را پایانی نیست 

06/11/1400

باند رجوی نمونه ی بارز این مدعاست ودر زمانی که اربابش عربستان که ازبد عهدی آمریکا گرفتار هراس است و قرار داد 600میلیارد دلاری با چین منعقد میکند تا سپری دربرابر پیمان شکنی های ذاتی آمریکا ایجاد کرده ویا تمام تخم مرغ هایش را دراین سبدی که چندان قابل اعتماد نیست ، قرار ندهد ، انتقادی ازاربابش که مثلا کشورش را به چین  وروسیه فروخت، ندارد.

این گروه تروریستی وفرقوی منحط در مقاله ای با عنوان «شیفت پارادایم به شرق! از هول سرنگونی” مینویسد :

” اکنون بیش‌از‌پیش مشخص گردیده که رژیم آخوندی در تعادل‌قوای سیاسی با توجه به وضعیت ناپایدار و شکننده در برابر جبهه مردم و مقاومت ایران، و انزوای بین‌المللی ضعیف‌تر از آن است که بتواند بر سر میز مذاکرات خواسته‌هایش را پیش ببرد. بنابراین در این وانفسا نوبت دخیل بستن به چین و روسیه فرا رسیده است”.

وقاحت مریم رجوی

وقاحت مریم رجوی

اولا کسی وازجمله رژیم اعتنایی به مقاومت کذایی ایران که نام دیگر سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق باشد ، ندارد که بخواهد بخاطر ترس ازآن دست به چنین اقداماتی بزند.

ثانیا، مردم علیرغم داشتن مشکلات زیاد که در درجه ی اول محصول عقب نگه داشته شدن توسط استعمارگران درطی چند قرن است ، هرگز نشان نداده اند که درجبهه ای قرار دارند که مجاهدین رجوی بعنوان دشمنان مردم ایران درآن قرار دارند.

ثالثا، دررابطه با انزوای بین المللی، ایران درموقعیت بمراتب بهتر ازگذشته قرار دارد وچین وروسیه به یکی ازپارامترهای تعیین کننده درروابط بین الملل تبدیل شده اند وبخاطر دشمنی فطری آمریکا با این پارامتر جدید ، منافع ملی شان را درداشتن روابط بهتر با ایران دانسته وخواهی نخواهی به برون رفت ایران ازانزوای بین المللی کمک قابل توجهی میکنندو لزوما بازهم خواهند کرد.

رابعا، داشتن روابط متقابلا سودمند با هرکشوری ، امری طبیعی وعقلانی بوده واین امر هرگز معنی دخیل بستن را نمیدهد.

مشکل باند رجوی آنست که نمیخواهد واقعیت دوران را پذیرفته وقبول کند که سالهاست که ” کشتی بان را سیاست دیگری آمده” وآمریکائی که باورش شده بود که بعد از فروپاشی شوروی به رهبر بلامنازع جهان تبدیل شده ، اینک دچار بحران های سخت داخلی بوده وعریضه اش، چندان که باید وشاید، خوانده نمیشود!

درادامه ی این نوشته ی باند رجوی آمده است:

“سیاست «نگاه به شرق» که اکنون از دید رسانه‌های حکومتی «سیاست نه غربی، کمی مایل به شرق» یا «سیاست ذوب‌شدن در شرق»! نام‌گرفته، بیانگر فلاکت‌بارترین وضعیت نظامی است که از هول غرق‌شدن به هر حشیشی متوسل می‌شود”.

هیچ ذوب شدنی درکار نیست.

سیاست توجه به شرق ازاین حیث عاقلانه است که این شرق 50پایگاه نظامی در مرزهای ما ندارد وبهتر ازآن، درایجاد رابطه با ما خواستار ایجاد هیچ پایگاه نظامی درداخل کشور مانیست وصلاح خود را درامر ونهی بما نمیداند ومسلم است که چنین برخوردهایی آرامش خاطربرای ما ایجاد میکند.

بازهم  درباره  تفاهم چین و ایران و ترس سازمان مجاهدین رجوی

 دوباره :

” آنچه اقتدار و دست‌آورد و «شیفت‌پارادایم به شرق»! خوانده می‌شود، دخیل بستن ذلت‌بارایران به‌سمت چین و روسیه برای سرنگون نشدن به دست مردم خشمناک و به‌ستوه آمدهٔ ایران است. عقد قرارداد ننگین ۲۵ساله با چین و شتافتن پابرهنه به دربار روس‌ها در عداد پیشکش‌کردن منابع و ثروتهای ملی به طرف‌های خارجی محسوب می‌شود”.

کلیاتی که ازمتن تفاهم نامه ی بین ایران وچین معلوم شده ، شامل سرمایه گذاری ها وانتقال تکنولوژی به صنایع نفت، پتروشمی، راه آهن ودیگر منابع زیر ساختی وصنعتی ماست که دستاورد طبیعی آنها ، کمک به انکشاف صنعت ، اشتغال زایی ، نوسازی زیر ساخت های ایران وبطور کلی درراستای آبادی کشور ما وبخصوص کمک به انجام انقلاب صنعتی ما که امری بمانند نان شب برای ما اهمییت دارد ، میباشد.

ترمیم و توسعه ی پالایشگاه ها وخطوط انتقال انرژی چگونه به پیشکش کردن منابع وثروت های ملی تبدیل خواهد شد، مسئله ایست که تنها بی عقلان مغرضی مانند مجاهدین رجوی باید کم وکیف آنرا روشن کند.

وروشن کند که چگونه ارباب بزرگترش که آمریکا باشد ، تجارت 650میلیارد دلاری با چین میکند که قسمت عمده اش واردات ازطرف آمریکاست.

وهمینطور جواب بدهد که چرا کشور غیر مشروع اسرائیل، برای داشتن رابطه با چین وروسیه سر ودست میشکند وچگونه نخست وزیر این رژیم صهیونیستی بطور مرتب به مسکو سفر کرده وبه پوتین التماس میکند.

با تمامی این اوضاع ، شخصا معتقدم که ما با غرب هم روابطی خواهیم داشت و داشتن روابط حسنه با شرق، ضامن روابط بهتر وعادلانه تر با غرب است وکسی که منکر این معنا شود، یا ازسیاست چیزی نمیداند ویا مغرض است.

صابر  تبریزی

شما رجویست ها ، برجام را جام زهر میدانستید !ا

وقاحت مریم رجوی را پایانی نیست 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بازهم-درباره-تفاهم-چین-و-ایران-و-ترس-س/

بازهم  درباره  تفاهم چین و ایران و ترس سازمان مجاهدین رجوی

  تفاهم چین و ایران و ترس مجاهدین رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم آوریل 2021:… منهم که اهل تبریز باشم، این کفن پوشیدن یک مادر را در یک سایت متمایل به پان ترکیست ها و سپس در یوتیوب دیدم. او پهلو به دوربین 2 ثانیه ای حرکت میکرد و حرفی نمیزد و فقط یک عکس مغشوشی ازاو به نمایش درآمد که در روی آن نوشته شده بود که ” وجبی از خاک ایران را به کسی نمیدهیم “! ازاین خانم و یا عوامل تهیه کننده ی این ویدئوی مسخره باید پرسید که طرح این مسئله ی قانونی چه ایرادی دارد که اینگونه کلیپ مسخره ای  در محل خلوتی که کس دیگری درآن نیست بنمایش گذاشته شده است ؟ بازهم  درباره  تفاهم چین و ایران و ترس سازمان مجاهدین رجوی 

  تفاهم چین و ایران و ترس مجاهدین رجویوقتی وطن‌فروشان نگران منافع ملی می‌شوند

بازهم  درباره  تفاهم چین و ایران و ترس سازمان مجاهدین رجوی

11/01/1400

نوشته های رسانه های باند رجوی وسخنرانی هایشان درمورد تفاهم استراتژیک اخیر ایران وچین بیشمار است.

دریکی ازنوشته های اخیرش چنین آمده است :

“هر قراردادی باید منافع و مطالبات طرفین را تأمین کند. عنصر کانونی که همه‌چیز حول آن شکل می‌گیرد، «منافع» است. بنابراین باید به اتاق فکر ولی‌فقیه و دولت تابعه‌اش رفت تا متوجه شد که «منافع» حاکمیت ولایت فقیه چیست که پای چنین مذاکره و عقد قرارداد می‌رود “.

اینکه روشن است واحتیاج به بازگویی ندارد و اظهار نظر شما دراین مورد شبیه آن شیخ معروف است که شاعر درباره اش میگوید : ازکرامات شیخ ما این است  / شیره را خورد وگفت شیرین است!

ضمنا این تفاهم نامه کاملا به صنعتی شدن ایران کمک میکند و چین کشوری نیست که مثل آمریکا 50 پایگاه نظامی در مرزهای خاکی یا دریایی ما داشته باشد تا بخواهد وبتواند با توپ وتشرهای مداوم ، زندگی مارا اینهمه پردغدغه وسخت نماید.

این صنعتی شدن ایران با منافع ملی ما دمساز است واگر با منافع حکومت هم همسوست ، دلیلی برای دشمنی با این همکاری استراتژیک وجود ندارد وهر جریانی برخلاف این اصل مسلم دشمنی کند، این دشمنی دردرجه ی اول با مردم ایران است و البته انتظاری هم جز این از باند رجوی نمیرود.

همینطور این چین نبود که با خارج شدن از برجام اموال مارا بلوکه کند تا خرید حتی دارو را برای ما اینهمه تحت فشارقرار دهد.

چین هرگز درتاریخ طولانی خود با وجود اینکه قرن 18 همواره یک ابر قدرت مصلحی بود ، هیچ جنگی با ما نداشته و اساسا هرگز یک امپراطوری اشغالگر نبوده است.

آیا فرقه ی رجوی نمیداند که در اوایل قرن 18، 70درصد تولید جهان متعلق به چین بود وبا این حال هیچ امر ونهیی بما  وهیچ کشور جهان نکرد؟

  تفاهم چین و ایران و ترس مجاهدین رجوی

تفاهم چین و ایران و ترس مجاهدین رجوی

دوباره :

” در اتاق فکر ولی‌فقیه و دولت تابعه‌اش متناسب با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی فعلی ایران، شاهد چنین مختصات و نشانه‌هایی هستیم: ۱ ـ رژیم آخوندها به‌عنوان یک اشغالگر سیاسی و نظامی و عقیدتی، ایران را برای حکومت کردن و سلطه‌گری می‌خواهد و نه به‌عنوان یک میهن که نسبت به آن عرق ملی و هویت تاریخی داشته باشد. از این رو این کشور را وجه‌المصالحه‌یی برای تأمین منافع فاشیسم مذهبی تحت عنوان ولایت فقیه می‌بیند. لذا تمام سرمایه‌های انسانی، معنوی، طبیعی، ملی و معدنی ایران را قربانی تأمین منافع حکومتی‌اش می‌کند “.

من اطلاعی ازآنچه که دراین اتاق فکری میگذرد ندارم ولی این را بخوبی میدانم که وظیفه ی یک میهن دوست ، مخالفت با تفاهم نامه هایی نیست که اساسا درخدمت منافع ملی ایران- بعنوان مهمترین نفعی که مردم هرکشوری میتوانند داشته باشند- بوده و در الاهم وفی الاهم کردن موضوع، سایر مسائل زیر آن میمانند ومنطق حکم میکند که  باید درهر موقعیت ازاقدامات حکومت که همسو با منافع ملی است ، حمایت کرد وبنفع تضاد های غیر عمده تر ولو بصورت موقت جنجال بپا نیانداخت.

بخصوص اینکه هیچ مدرک معتبری درمورد قربانی شدن منافع ایران دراین تفاهم وجود ندارد وآنچه که هست ، حدس وگمان ها ومخصوصا فتنه گری های رسانه های صهیونیستی مسلط برامور اطلاع رسانی جهان است.

مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتنمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

و :

 ” 2- حاکمیت ولایت فقیه، سرمایه‌های نامبرده در محور اول را علاوه بر خرج کردن جهت حفظ نظام در جغرافیای ایران، خرج توسعه دین حکومتی و ترویسم عقیدتی و سیاسی در کشورهای دیگر کرده است و ادامه می‌دهد. حجم کلان مادی و مالی این توسعه‌طلبی دینی و تروریستی و نظامی، آن‌قدر بوده است که زندگی مردم ایران را تباه نموده و شدیدترین بحران اقتصادی را ایجاد کرده است. از طرفی این توسعه‌طلبیهای دینی و تروریستی موجب حسابرسی دنیا از وی شده که در تحریم سیاسی و مالی متبلور گردیده است. از این رو هم در سیاست و هم در اقتصاد، هر روز ضعیف و ضعیفت‌تر می‌شود. بنابراین سراغ چین، هم به‌لحاظ جبهه سیاسی در برابر غرب و هم به‌لحاظ تأمین اقتصادی می‌رود. این جبهه سیاسی را برای حفظ نظام می‌خواهد و تأمین اقتصادی را هم نه برای حل بحران معیشت مردم، بلکه در راستای حفظ نظام برای کسب پشتوانه‌ٔ مالی جهت ادامهٔ سرکوب در داخل و صدور تروریسم و ارتجاع در خارج می‌خواهد “.

این بحران ها بیشتر از هرچیز ، حاصل 400 سال عقب ماندگی بوده که براثر حیله گری های وسیع استعمار گر پیر وسپس بوجود آمده والبته عمر جمهوری اسلامی فقط 10 درصد این زمان را بخود اختصاص داده وآیا با حذف این 10 درصد زمان ، ایران میتوانست وضعی ایده آل داشته باشد ویا مانند چین 100 سال باید میکوشید واین نقصان های جدی را ازسر راه خود بر میداشت ودربرابر جهان سلطه گر سینه سپر میکرد؟

جمهوری اسلامی وارث این 350 سال عقب ماندگی ها بوده والبته چه بسا میتوانست موفق تر عمل کرده و از میزان این نابسامانی ها بکاهد.

به تروریزم و صدور ارتجاع که برسیم باید گفت که عمده مخارج و تلفات جمهوری اسلامی ایران ، مبارزه با داعش وامثالهم بود که نور چشم رجوی بودند.

دراین مورد کارنامه ی جمهوری اسلامی ایران اینقدر درخشان بوده که فاشیست غداری مانند ترامپ اعتراف کرد که این تنها ایران است که درمنطقه با تروریزم مبارزه میکند.

سپس :

“…ولی آنچه از هم‌اکنون هویداست، این است که چین با وجود تحریم رژیم آخوندی و مانع اف.ای.تی. اف، باید منافع فوق کلان از سرمایه‌گذاری در خاک و آب ایران نصیبش شده باشد که پای امضای این قرارداد آمده است “.

نه عزیز!

آمریکا اینقدر زیاده روی کرد و اروپا طوری دربرابر او زانو زد که ایران کاری بهتر ازاین نمیتوانست بکند و چین هم ، چین سابق نیست و برای حفظ صلح جهانی که بعنوان بالنده ترین کشور جهان بدان نیازمند است، پیه این موارد را به تن خود مالید وخواست که درمقابل تهدیدات هر روزه ی آمریکا ، به نبرد اقتصادی بی امان با او بپردازد ودراین میان ایران گزینه ی  بسیارمناسبی برای همکاری درخاورمیانه با چین هست.

همینطور :

” کفن پوشیدن یک مادر اهل تبریز و تجمع جمعیتی جلو مجلس آخوندی در اعتراض به ایران‌فروشی خامنه‌ای و روحانی، نماد نظر و رأی و خشم ملی علیه خیانت به ایران برای حفظ حکومتی اشغالگر است “.

منهم که اهل تبریز باشم، این کفن پوشیدن یک مادر را در یک سایت متمایل به پان ترکیست ها و سپس در یوتیوب دیدم.

او پهلو به دوربین 2 ثانیه ای حرکت میکرد و حرفی نمیزد و فقط یک عکس مغشوشی ازاو به نمایش درآمد که در روی آن نوشته شده بود که “ وجبی از خاک ایران را به کسی نمیدهیم “!

ازاین خانم و یا عوامل تهیه کننده ی این ویدئوی مسخره باید پرسید که طرح این مسئله ی قانونی چه ایرادی دارد که اینگونه کلیپ مسخره ای  در محل خلوتی که کس دیگری درآن نیست بنمایش گذاشته شده است ؟

میثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم استمیثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم است

راست آنست که مخالفان ایران- غرب زده هایی که منافع خود را در هرچه ضعیف شدن حکومت ایران – جکومتی که آلترناتیو مناسب وکم وبیش قدرتمندی در برابرش نیست- وتسلیم بلا قید وشرط آن دربرابر آمریکای سلطه گر میدانند – راه تحقق آرمان ضد بشری و وطن فروشانه ی خود دیده وتلاش میکنند که ایران هرچه زودتر منزوی وضعیف گردد .

وگرنه اگر چین  یا روسیه از همکاری با ایران دست بردارند ، آنها مشکلی با این دوکشور نخواهند شد و اگر آمریکا هم بتواند این دو کشور را ازپا درآورد، نور علی نور میشود.

با این حال، رسانه های مسلط جهانی آنچنان برعلیه این تصمیم دوجانبه که از سال 1994محل بحث وتبادل نظر بوده ، بسیج شده اند که امکان تحریک شدن ساده لوحانی این چنینی وجود دارد والبته جزو حرکاتی خواهد بود که قادر نیست حتی لحاف ملا نصر الدین را هم تکانی بدهد!

صابر  تبریزی

ایران اینترلینک

وقاحت مریم رجوی 

*** 

هذیان گویی رجوی از ترس مکافاتاستحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

همچنین: