وقتی رجوی بجای درست کردن ابرو چشم و چار خودش را در می آورد (رجوی: جمهوری اسلامی در شورای ملی مقاومت نفوذ کرده است)

وقتی رجوی بجای درست کردن ابرو چشم و چار خودش را در می آورد (رجوی: جمهوری اسلامی در شورای ملی مقاومت نفوذ کرده است)

بهار ایرانی، کانون آوا، هفدهم ژوئن 2013: … نکته تازه شورا به سناریویی است که ادعا شده بر اساس آن جمهوری اسلامی موفق شده به درون شورای ملی مقاومت نفوذ کند و به این ترتیب خروج روحانی و قصیم را محصول چنگ انداختن جمهوی اسلامی به مناسبات درونی شورا تلقی کرده است. نکته اینجاست که طرح چنین ادعایی صرفنظر از صحت و سقم آن به هر حال موید این حقیقت است که شورای ملی مقاومت که هنوز پس از سی و اندی سال …

لینک به منبع

وقتی رجوی بجای درست کردن ابرو چشم و چار خودش را در می آورد.

در حاشیه اولین واکنش شورای رجوی به جدایی آقایان روحانی و قصیم از شورای رجوی

در پی انتشار بیانیه استعفای آقایان محمدرضا روحانی و کریم قصیم شورای ملی مقاومت از برگزاری اجلاس فوق العاده خبر داد. در این بیانیه به گونه ای اطلاع رسانی شده که گویا استعفای آقایان برای شورا غیر منتظره بوده است. همچنین وانمود شده ساعاتی قبل از انتشار این متن، دو عضو مستعفی با شورا در ارتباط تلفنی بوده اما اشاره ای به استعفای قریب الوقوع خود نکرده و به ادعای نویسندگان همه چیز در وضعیت عادی بوده است. این توضیحات از آنجا قابل تامل است که به دنبال این ادعاها، سازمان بلافاصله بیانیه جدایی این دو عضو شورا را به افشاگری های اخیر ایرج مصداقی، علی ناظر، و اسماعیل وفا یغمایی گره می زند و آن را در امتداد یک توطئه از پیش طراحی شده ارزیابی می کند! که مثل همیشه پای جمهوری اسلامی و همچنین رابطه نامبردگان با ایران به میان کشیده و به این ترتیب به جای پاسخگویی به پرسش های روحانی و قصیم صورت مسئله لوث می شود.

این ادعا که شورا تا پیش از بیرونی شدن متن استعفا هیچ نشان و اطلاعی از آنچه قرار بوده رخ بدهد نداشته به استناد همین دفاعیه شورا دروغ محض است. زیرا واکنش شورا در این خصوص تصریح دارد که این دو از مدت ها پیش از شرکت در جلسات شورا خودداری نموده، (در تماس ها چندین بار برای جلسات و صحبت های جاری شورایی به پاریس دعوت شدند، ولی با طرح موضوعات بیماری از آمدن عذر خواستند.) بدیهی است برای شورا محرز بوده که موضوع بیماری آن هم همزمان آقایان برای عدم حضور در جلسات بهانه ای بیش نبوده و بنابراین ادعای شورا تمارض ساده لوحانه و زمینه ساز اتهامات و ادعاهای واهی از این قبیل است:

“افشا و محکوم کردن سناریویی که از نیمه اردیبهشت گذشته با عناصر نادم و تواب مانند مصداقی و یغمایی شروع شد و با استعفای غیر مترقبه این دو تن که باید طبق آیین نامه داخلی شورا پاسخگوی سکوت و اقدامات پیشین خود در ارتباط با افراد یاد شده می بودند، به مرحله جدید رسید که از چنگ انداختن بیش از پیش دشمن ضدبشری در شورای ملی مقاومت به عنوان تنها جایگزین دمکراتیک پرده بر می دارد.”

نکته تازه شورا به سناریویی است که ادعا شده بر اساس آن جمهوری اسلامی موفق شده به درون شورای ملی مقاومت نفوذ کند و به این ترتیب خروج روحانی و قصیم را محصول چنگ انداختن جمهوی اسلامی به مناسبات درونی شورا تلقی کرده است. نکته اینجاست که طرح چنین ادعایی صرفنظر از صحت و سقم آن به هر حال موید این حقیقت است که شورای ملی مقاومت که هنوز پس از سی و اندی سال بگیر و ببند و زندانی کردن و محاکمه درون تشکیلاتی و پروسه های امنیتی قادر به آب بندی خود نبوده و آنقدر درز و دورز دارد که دشمن استراتژیکی اش توانسته تا قلب آن نفوذ کند و با سابقه ترین و مخلص ترین اعضای آن را شکار کند، چگونه ادعا می کند با انقلاب مریم و تسری آن در میان اعضای شورا توانسته مقاومت یک خلق را تضمین کند.

مشکل مجاهدین این است که وقتی می خواهند ابرو را درست کنند از روی ندانم کاری چشم و چار خود را هم در می آورند. در این که جدایی آقایان روحانی و قصیم بی ارتباط با سایر ریزش ها و چالش ها نبوده و نیست شکی نیست؛ اما این ارتباط بر خلاف برخوردهای کلیشه ای و مضحک مجاهدین به این معنی نیست که این افراد دست به یکی کرده اند تا به ادعای شورانویس رژیم را از سقوط نجات دهند و یا مانع برپایی گردهم آیی ماه آینده در ویلپنت شوند و یا مقاومت ساکنان ترانزیت را لوث کنند و به مقاومت ضربه بزنند. بلکه این اتفاقات نتیجه متراکم شدن تضادها است که به هر حال در نقطه ای باید بیرون بزنند؛ و بدیهی است این اتفاق هر زمان دیگری هم رخ می داد جز این واکنشی همراه نداشت. اما با مزه ترین بخش بیانیه شورا، اسامی 507 نفر به عنوان اعضای شورای ملی مقاومت است که ظاهرا در پوشش محکوم کردن اقدام آقایان روحانی و قصیم ردیف و ادعا شده این اسامی تنها اعضایی از شورا است که در دسترس بوده، و یعنی اینکه متعاقبا شاهد افزوده شدن به این اسامی خواهیم بود. نکته اینجا است که با مرور اجمالی می شود نتیجه گرفت، این شورا با آن همه کبکبه و دبدبه تنها به تعداد انگشتان دو دست عضو منفرد و واقعی دارد.

در فرصت مقتضی به تفصیل درباره این اسامی توضیح خواهم داد. این نام ها حتی با فرض حقیقی بودن تمامی اعضای تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق هستند که از سال 1363 به تناوب و به دستور رجوی جهت فربه کردن کمی شورا و جلوگیری از اضمحلال و متلاشی شدن وارد شورا شده اند. نگاهی گذرا به همین اسامی گویای آن است که این افراد تا چه اندازه بطور واقعی عضو شورای ملی مقاومت هستند. در این باره به ضرورت بیشتر توضیح خواهم داد

همچنین:

چرا رجوی در قبال خروج روحانی و قصیم از شورا سکوت کرده است؟

2013/06/16

بهار ایرانی ، کانون آوا، شانزدهم ژوئن ۲۰۱۳: … به نظر می رسد وظیفه برچسب زنی و حمله و هتاکی به آقایان روحانی و قصیم این بار به دلایلی واضح بعهده عده ای از پایین ترین سطح و مدار تشکیلاتی واگذار شده باشد. دلیل این امر می تواند اهمیت جدایی این دو عضو شورا باشد […]

امیر یغمایی نمونه ای از دهها کودک قربانی در تشکیلات رجوی (مجاهدین خلق)

2013/06/12

بهار ایرانی، کانون آوا، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۳: … این ها که بر امیر رفته فقط مربوط به کودکی و نوجوانی او است و اما همچنان هدف کینه و بغض رجوی است. او به تاوان اینکه در بلوغ فکری از مجاهدین جداشده از حق دانستن اینکه مادرش زنده یا مرده است محروم است. او به جرم […]

حکایت رجوی و اهدای جام پنج تن!!

2013/06/09

بهار ایرانی، کانون آوا، نهم ژوئن ۲۰۱۳: … پیشتر اشاره کردم مجاهدین در نوعیت خود یک پدیده هستند. پدیده ای منحصر به فرد. از بیرون سراپا متناقض. از درون اما دستگاهی یک دست و فاقد کمترین تناقض. آنچه در بیرون متناقض می نماید در درون نقطه قوت این دستگاه است. شرط مبنایی قضاوت برای رجوی […]

(خانواده ها نگران فرزندان به گروگان گرفته شده خود در بیابانهای عراق)

Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen