وقتی زندانی سیاسی کشور، صالح کهندل باشد!

وقتی زندانی سیاسی کشور، صالح کهندل باشد!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم ژوئیه 2015:…  اما آقای کهندل روشن نساخته است که متحدان ایرانی جناح نومحافظه کار، افراط گراتر وجنگ طلب تر ( نئو کان ها) چه کسانی هستند ومیدانیم چرا!! این جریان همان فرقه ی رجوی است که تمامی موضعگیری هایش چه مربوط به مسائل هسته ای باشد وچه حمله ی خارجی به ایران ، با این جناح ضدبشر …  

تد پو: مجاهدین برای ما و سازمان سیا سنگ تمام گذاشته اند

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

لینک به منبع

وقتی زندانی سیاسی کشور، صالح کهندل باشد!

وبسایت اصلی فرقه ی رجوی نوشته ای را با امضای آقای صالح کهندل منتشر کرده که ” دست نوشته‌ای از زندانی سیاسی صالح کهندل ” نام دارد.

او ویا اهالی فرقه ی رجوی که این متن را منتشر کرده اند، توقع داشتند که این تحلیل بی یال ودم واشکم شان ازآرایش نیروها ی حکومتی و حواشی آن تمام پیچیدگی های موجود جامعه ی ایران را که درکره ی خاکی ونه درخلاء حضور دارد ، یکباره روشن کرده وخیال همه ی مارا ازبابت زحمت تحقیق ، یادگیری اسلوب های علمی بررسی وتفسیر و… راحت کند!

به دسته بندی های نامبرده درمورد وضعیت حکومت ایران که گویا بی ارتباط با ” درهم تنیدگی وپیوستگی ” جامعه ی ایران هستند ، توجه کنید:

ا – ” دستگاه خلص ولایت مطلقه فقیه: این دستگاه متشکل از دو باند خامنه‌ای و رفسنجانی می‌باشد که اگر یکی را مغز دستگاه تصور بکنیم دیگری قلب آن تعریف می‌شود… “.

این که این دوجریان درحکم واحد، کدامیک از اقشار اجتماعی مردم را نمایندگی میکنند، ابدا معلوم نیست و ازاین جهت حرف هایی است که سمت وسوی ” باری به هرجهت ” دارد وبخصوص اینکه ابدا معلوم نیست که رابطه ی این جناح با گلوبالیزاسیون واینکه نگرش شان نسبت به نظام های سلطه گر چیست!

2- ” احزاب و جریانهای به‌اصطلاح اصلاح‌طلب (نهضت آزادی، جبهه ملی، مشارکت) این جریانهای فارغ از این‌که پشت چه چهره‌های حقوق ‌بشری مخفی شده یا جوایز شیادی از دست مماشاتگران غربی رژیم دریافت کردند…لطفاً بعد از 37سال که کشورمان توسط آخوندها ویران شده بفرمایند که رژیم باید دست به چه جنایتی دیگر بزند تا این قهرمانان ساختگی دنیای مماشات از آن خارج شوند؟

با وجود اینکه مواضع جهانی گروه اول روشن نشده اما دراین بند مشخص است که این دسته دومی ها، ظاهر لیبرال منش حضور داشته ودرباطن با امپریالیزم نرد عشق میبازند و نیرویی همسوتر با سلطه گران است.

این مسئله درآخر پاراگراف بنحو بارزی روشن است که دنیای مماشات که همان محافظه کاران سنتی امپریالیستی باشند، روسای جریانات یاد شده ی ایرانی میباشند وهرکس قصد دوستی با نوع سنتی محافظه کاران امپریالیست( اوباما وهمفکرانش ) داشته باشد، باید به سراغ این سه حزب برود!

اما آقای کهندل روشن نساخته است که متحدان ایرانی جناح نومحافظه کار، افراط گراتر وجنگ طلب تر ( نئو کان ها) چه کسانی هستند ومیدانیم چرا!!

این جریان همان فرقه ی رجوی است که تمامی موضعگیری هایش چه مربوط به مسائل هسته ای باشد وچه حمله ی خارجی به ایران ، با این جناح ضدبشر تر که اختلاف سلیقه ای با اوبامای محافظه کار ومماشاتگر دارند ، مو نمیزند!

بعبارت روشنتر، مجاهدین رجوی درطیف غدارترین ومرتجع ترین جنگ طلبان نظام سلطه گر جهانی قرار دارند وبا این حساب معلوم نیست که با حمل این صفت، چگونه خود را درنوک پیکان تکامل ( ضد ارتجاع) جهانی توصیف میکنند؟؟!!

درنوشته ی منتسب به این همشهری جلفایی ( تبریزی) ما آمده است:

3- ” لابی ‌ها و مماشاتگران: این طیف هم تقریباً سرنوشت مثل اصلاح‌طلبان دارد تنها با یک تفاوت ساده که در این خانواده همیاری به‌صورت اجباری نیست بلکه به‌صورت اختیاری می‌باشد و طرفین در هر شرایطی اگر احساس بکنند دیگر سودی به هم نمی‌رسانند از هم جدا می‌شوند. و چنانکه سالهاست دستگاه مماشات خوب تمام رسانه‌های خبری (بی.بی.سی و رادیو فردا و صدای آمریکا و… … ..) را در خدمت رژیم قرارداده بود حال که احساس می‌کنند دیگر از این رابطه سودی نمی‌برند یکی از رسانه‌های مماشات (صدای آمریکا) را تعطیل می‌کند و تمام قهرمانانی که فقط برای مماشات با رژیم ساخته بودند را به‌حال خود واگذار می‌کنتد “.

صالح جان !

ظاهرا منظورتان آن دسته ازخارج نشینانی هستند که درصدای آمریکا حاضر میشدند وازطیف سلطنت طلبان تا شما، اصلاح طلبان زرد، چپ های بریده و… دراین بین حضور داشتند وچرا نمیتوانید توضیح دهید که رسانه های خارجی یاد شده با حضور افراد آنچنانی درخدمت رژیم بوده که اینک نیست؟!

فکر نمیکنید که با عدم درک درست مسائل پر بیراهه میروید وحرف های متناقض زده وما همشهریان خود را کم وبیش شرمنده میکنید؟؟!!

آیا معنی ادعای شما این است که این مماشاتگران که همان جریان اوباما و… باشد، با بستن رسانه ی فارسی زبان خود دیگر نمیخواهد به رژیم خدمت کند؟!

4- ” جریانهای (حزب‌الله لبنان، انصارالله، سپاه بدر، رژیم بشار اسد، … .) این مجموعه تقریباً در قانون مندی طیف اول (خلص ولایت‌فقیه) قرار می‌گیرند، البته با کمی تفاوت … جریانهای فوق در حکم روده، معده، کلیه‌های ولایت‌فقیه عمل می‌کنند. با پوزش از فوتبالیستها اگر رژیم را به یک فوتبالیست تشبیه بکنیم، سرش باند رفسنجانی و خامنه‌ای و پای راست سوریه و اسد و پای چپ عراق و مالکی و دستهایش یمن می‌باشد، حال تصور کنید این فوتبالیست با داده هر کدام از اعضای بدن خود بازی را چگونه پیش می‌برد”.

اینکه به متحدان خارجی حکومت ایران مربوط است که عین هم نیستند:

از ماهیت انصار اله هنوز اطلاع دقیقی نیست وباید مدتی بگذرد و عملکرد این جریان محک تجربه ی بیشتری بخورد.

رژیم اسد یک رژیم سکولار و حکومت قانونی سوریه است و سوریه تقریبا جزو کشورهایی بوده که به رواج فرقه گرایی وجنگ مذهبی کمکی نکرد، درجنگ عراق به کمک ما شتافت و کشوری بود که تمایل زیادی به گذراندن خط لوله ی گاز ایران ازخاک خود به اروپا را داشت که کاملا بنفع ایران بود و اجازه نداد که قطر بجای ایران این امتیاز برزگ را از اوبگیرد وبنابراین سوریه درمجموع متحد بدی برای ما نبوده و نباید اینگونه مورد غضب قرار گیرد!

حزب اله لبنان جریانی است اهل مدارا وتساهل و محبوب قسمت مهمی ازمردم لبنان که دردولت وکابینه ی لبنان حضور داشته وجریانی کاملا قانونی وحکومتی درلبنان شناخته میشد وبخصوص آنکه مانع بزرگی برسر راه جاه طلبی ها وتجاوزات اسرائیل درمنطقه بوده است.

سپاه بدر – که ما با بد وخوب بودنش کاری نداریم – با وجود داشتن کرسی های زیاد درپارلمان وحضور گسترده اش دردولت عراق، یک جریان غیرقانونی وتروریستی محسوب نمیشود!

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

آن خدابنده سرگی بلیسکوPresident of MIVILUDES Serge Blisko with Anne Khodabandeh (Singleton) of the FST

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
 Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

علی کشتگر: دست‌ های پشت پرده تظاهرات پاریس علیه توافق هسته‌ای!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19444

مطبوعات عراق (مجاهدین، از تاسیس قرارگاه لجستیکی برای داعش در آلبانی تا آماده باش برای حمله به خانواده ها درعراق)

ایران اینترلینک به نقل از “الصباح الجدید” و  “رووداو”، عراق، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۵:…  مسعود خدابنده همچنین میگوید ” در حالی که مسیرهای ارتباطی و کمپ های آموزشی و پشتیبانی تروریستها در خاک کشورهای ترکیه و سوریه و عراق تحت نظر جدی قرار گرفته و روز به روز برایشان نا امن تر میشود، فرمانده های تروریستها و سران نیروهای مزدور می توانند از این مراکز پشتیبانی و آموزشی مجاهدین …

https://iran-interlink.org

مطبوعات عراق (مجاهدین، از تاسیس قرارگاه لجستیکی داعش در آلبانی تا آماده باش برای حمله به خانواده ها درعراق)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیA list of some MEK agents trained by Saddam’s Republican Guard now operating in Tirana (In Persian)

نشریه اصباح الجدید یکی از معتبر ترین و پر تیراژ ترین نشریات عراق در گزارشی از وضعیت مجاهدین خلق اعلام کرد که حدود ۵۰۰ تن از این افراد مستقر در لیبرتی تاکنون به آلبانی منتقل شده اند. وی پس از توضیح مختصری از توافق مقامات آلبانی با امریکا برای تقبل تعدادی از این افراد ادامه میدهد که بنابر منابع موثق در پاریس این گروه در حال بوجود آوردن کمپی برای جایگزینی کمپ اشرف در بیرون شهر تیرانا (آلبانی) است و حدود پانزده نفر از سرگردگان گروه را برای این کار به این شهر گسیل کرده است. این نشریه معتبر عراقی با اشاره به شرکت سخنرانان اجاره ای در کارناوال اخیر مریم رجوی در پاریس میگوید حمایت غرب از این گروه الان صرفا در گرو نتیجه مذاکرات اتمی با ایران است و این گروه در صورت توافق بین پنج بعلاوه یک و ایران دیگر کارآیی نخواهد داشت که البته نگرانی جدی سران گروه را بوجود آورده است.

لینک به مطلب (عربی)
http://www.newsabah.com/wp/newspaper/52686

Head of the Iraqi Centre for Media Development, Adnan al-Sarraj

نشریه الصباح همچنین در مطلبی مجزا با دکتر عدنان اسراج، رئیس المرکز العراقی للتنمیة الإعلامیة، و از سیاستمداران متنفذ و با سابقه عراق مصاحبه ای انجام داده است که در این مصاحبه دکتر سراج با تشریح وضعیت عراق و لزوم مقابله با تروریسم بالاخص از داعش و مجاهدین خلق بعنوان نیروهای تروریستی وارداتی یاد می کند و بر اساس مدارک موجود به حمایت مستقیم و غیر مستقیم مجاهدین خلق از داعش و تهدید های آن علیه ملت عراق اشاره دارد. وی در این مصاحبه میگوید که دولت و ملت عراق یکپارچه و مصمم به پایان دادن قائله مجاهدین خلق و داعش در عراق بوده و کشور را لوث وجود این گروههای تروریستی پاک خواهند کرد.

لینک به مطلب (عربی)
http://www.newsabah.com/wp/newspaper/42114

Judit Neurink: Iraq under my skin

نشریه رووداو، از نشریات اصلی منطقه کردستان عراق در گزارشی انگلیسی به قلم خانم “جودیت نیورینک” ژورنالیست صاحب نام هلندی مستفر در کردستان مطلبی در خصوص همین مسئله منتشر نموده است و با اشاره به منابع نشریه الصباح در پاریس به بررسی وضعیت جدید مجاهدین خلق پرداخته و پس از توضیحاتی در مورد تاریخچه خیانتبار و ضد بشری گروه از جمله جنایاتشان در زمان مزدوری برای صدام حسین به نظرات ایران اینترلینک و مسعود خدابنده بعنوان متخصص در این امر اشاره می کند.

مسعود خدابنده میگوید “اکنون که سیاست های بین المللی با مذاکرات بین ایران و امریکا در خصوص مسائل اتمی رو به پیشرفت است مجاهدین خلق نگران تر از همیشه بدنبال ولینعمتانی جدید می گردند”

وی میگوید “گزارشات از استیصال مجادین خلق نشان میدهد که مجاهدین خلق برای یافتن ولینعمت جدید این روزها حتی خود را بعنوان نیروی قابل استفاده در مبارزه علیه شیعیان در یمن به سفارت عربستان عرضه کرده اند”.

مسعود خدابنده همچنین میگوید ” در حالی که مسیرهای ارتباطی و کمپ های آموزشی و پشتیبانی تروریستها در خاک کشورهای ترکیه و سوریه و عراق تحت نظر جدی قرار گرفته و روز به روز برایشان نا امن تر میشود، فرمانده های تروریستها و سران نیروهای مزدور می توانند از این مراکز پشتیبانی و آموزشی مجاهدین در آلبانی حداکثر استفاده را بکنند”.

وی ادامه میدهد “کجا بهتر از این می توان یک مرکز تعلیماتی و پشتیبانی تروریستی امن و بی خطر برای داعش احداث کرد؟ آلبانی بهترین نقطه برای آنهاست. این کشور در خاک اروپا قرار دارد ولی در عین حال جزوی از اتحادیه اروپا نیست و قوانین و نظارتهای این اتحادیه و جامعه بین الملی بر آن حاکم نیست. از طرف دیگر اگر چه آلبانی کشوری مسلمان است ولی فساد شدید اقتصادی ، حضور و روابط باندهای مافیایی در این کشور هم شهرت فراوانی دارد که طبعا دست گروههایی همچون مجاهدین و داعش را باز تر می کند.

گزارش در پایان با اشاره به حضور خانواده های گروگانهای رجوی در خارج از کمپ لیبرتی به این واقعیت اشاره می کند که تمامی این مسائل یک بعد “حقوق بشری” هم دارد و عدم اجازه دیدار به خانواده هایی که بعضی از آنها سالهای سال است که عزیزانشان را ندیده اند را نباید فراموش کرد. گزارش میگوید برخی از منابع اطلاع داده اند که مجاهدین خلق به نفرات داخل لیبرتی دستور تولید “بمب های بنزینی” و آماده باش نظامی داده اند و گفته اند که نیروهای ایران (خانواده ها) قصد حمله و کشتار همه ساکنین لیبرتی را دارند. وزارت حقوق بشر عراق و صلیب سرخ بارها از مجاهدین درخواست کرده اند که اجازه ملاقات حتی محدود به خانواده ها را بدهند ولی متاسفانه تا کنون مجاهدین قبول نکرده اند. برخی از این خانواده ها دهه هاست که نتوانسته اند اعضای خانواده خود را ملاقات کنند.

لینک به مطلب (انگلیسی)
http://rudaw.net/english/middleeast/iraq/230620152

(پایان)

***

همچنین:

مریم قجر و تکرار حرفهای پوچ و بی محتوا در ویلپنت پاریس (اول، دوم و پایانی)

مزدور مریم رجوی انجمن نجات، مرکز مازندران، دوم ژوئیه ۲۰۱۵:…  مسئول نشست در ادامه خبر تحصن آقای مصطفی محمدی با همسر و دخترش مقابل مقر مریم قجر در اورسورواز که خواستار ملاقات با

سرانجام رجوی مجبور شد بگوید درباره خانواده ها دروغ گفته است

اولین شب تحصن خانواده ها کمپ لیبرتی دهم ژوئن 2015انجمن نجات، مرکز مازندران، بیست و هشتم ژوئن ۲۰۱۵:… در این مقاله رجوی به صراحت اعتراف می کند که مراجعه کنندگان مادر و پدر پیری هستند که به دیدار فرزند خود آمدند یا دختر و پسری هست�

پایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

انجمن نجات، مرکز مازندران، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۵:…  آنها که خود از عوامل شهید شدن بسیاری از فرزندان ایران و منجمله شهدای عملیات کربلای ۴ می‌باشند ، در ادامه خوش خدمتی برای اسرائیل و دشمنی با ملت ایران و ارزش های آنان ، با بی شرمی تمام مراسم به یاد مان�