ویدیو کلیپ مصاحبه با آقای علیرضا میرعسگری، آکسیون در شهر لورکوزن

ویدیو کلیپ مصاحبه با آقای علیرضا میرعسگری، آکسیون در شهر لورکوزن

کانون آوا، بیستم می 2014: … هدف ما از اینکار اینست که شهروندان آلمانی را مطلع بکنیم که در نزدیکی آنها چه فرقه خطرناکی باسم سازمان مجاهدین خلق هست که تلاش می کنه با رنگ عوض کردن در کشورهای اروپا خودش را بعنوان یک سازمان دموکراتیک نشان بدهد. همانطورکه در جریان هستید آنها بزودی مثل سالهای گذشته در ویلپنت فرانسه برنامه دارند و هدفشان از این برنامه بطورمشخص اینست که به لابی های خودشون …

Open letter to Mrs. Jane Holl Lute


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

ویدیو کلیپ مصاحبه با آقای علیرضا میرعسگری

سخنان آقای علیرضامیرعسگری دررابطه با آکسیون 17 ماه مه 2014 کانون آوا در مرکز شهرلورکوزن آلمان

روز شنبه 17 ماه مه 2014 اکسیون افشاگرانه کانون آوا در مرکزشهر لورکوزن آلمان برگزارشد. در این اکسیون صدای دوستان و همقطاران در کمپ لیبرتی به گوش افکارعمومی جهان رسانده شد و علل عدم همکاری رهبران سازمان مجاهدین با سازمان ملل و کشورهای غربی برای انتقال این دوستان به خارج ار عراق توضیح داده شد که با استقبال شدید مردم عادی مواجه شد. درهمین رابطه اعلامیه ای نیز بزبان آلمانی پخش شد که بسیارمورد توجه مردم عابر قرار گرفت.


http://youtu.be/jgk-0tmEgiA

آقای علیرضا میرعسگری از شرکت کنندگان در این برنامه توضیحاتی دررابطه با اهداف اکسیون ابراز کردند که در زیر به سمع شما می رسد:

کانون آوا: آقای علیرضامیرعسگری شمادرمرکزشهرلورکوزن آلمان در حال پخش اعلامیه هستید و اکسیون دارید. هدف شما از این اکسیون چی هست؟

علیرضامیرعسگری: با سلام علیرضامیرعسگری هستم. ما در شهر لورکوزن آلمان اکسیون گذاشتیم. هدف ما از اینکار اینست که شهروندان آلمانی را مطلع بکنیم که در نزدیکی آنها چه فرقه خطرناکی باسم سازمان مجاهدین خلق هست که تلاش می کنه با رنگ عوض کردن در کشورهای اروپا خودش را بعنوان یک سازمان دموکراتیک نشان بدهد. همانطورکه در جریان هستید آنها بزودی مثل سالهای گذشته در ویلپنت فرانسه برنامه دارند و هدفشان از این برنامه بطورمشخص اینست که به لابی های خودشون درکشورهای اروپایی اعلام بکنند بگویند که ما همچنان ازحمایت شهروندان برخوردارهستیم. همانطور که در دهه های گذشته با عمیلات تروریستی که سازمان مجاهدین انجام داد حمایت های مردمی خودشو از دست داد و به ناچار روی اورد به کشورهای اروپایی با پول و پرداخت پول به پناهندگانی که در کمپ ها جمع می کنند از کشورهای آفریقایی و یا کشورلهستان دانشجوهای مختلف را بعنوان تور اینها را به آنجا می برند تا با جمع کردن اینها به لابی گرها و پارلامنترها اعلام بکنند که ما همچنان از حمایت مردمی برخوردارهستیم در صورتی که اساسا اینطوری نیست و این سازمان اساسا بعد از بسته شدن کمپ اشرف بشدت در بحرانهای مختلف گیرکرده و رهبران اون ماندند که چکاربکنند واین عملکرد سازمان مجاهدین مجاهدین در سالهای گذشته نشان میده که این سازمان همچنان سیرقهقرایی خودشو طی می کنه وهیچ شانسی در کشورهای اروپایی نداره همانطوریکه سازمان مجاهدین نشان داد در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۳ این گروه همچنان پتانسیل و عملکردتروریستی را داره و بعد از دستگیری مریم رجوی با به آتش کشیدن خودشون نشون دادند که این یک گروه خشن وتروریستی هست ومتاسفانه لابی گراهایی که اینجا هستند با حمایت خودشون بطورمشخص با این گروه تروریستی همکاری می کنند.

کانون آوا: آقای میرعسگری! سازمان مجاهدین در اعلامیه ای که دیروز در سایتهایش انتشارداده در رابطه با مراسم ویلپنت امسال درپاریس خبرازاعلام تاسیس ۱۰۰۰ اشرف کرده منظور سازمان از این ۱۰۰۰ اشرف چی هست؟

علیرضامیرعسگری: همانطور که می دونید سازمان مجاهدین بعد از بسته شدن کمپ اشرف واقعا توی بحران شدیدی گیرکرده و تلاش می کنه با بیان این بحث ۱۰۰۰ اشرف وتاسیس انجمن های مختلف که هدفشان بطورمشخص انجمنهای پوششی که قبلا کانون آوا انرا منتشرکرده هدفشان بیشتر یا پولشوییه که از طریق این انجمنها پولشویی می کنند و یا تلاش می کنند که به لابی هایی که در کشورهای اروپایی دارند اعلام بکنند که ما همچین حمایتهایی را داریم که متاسفانه انهایی که بدروغ بدام این سازمان افتاده اند دراین داستان اخیر داستان ۱۰۰۰ اشرف و با تاسیس انجمنهای مختلف تمامشان جوانان و کسانی هستند که اساسا زبان فارسی خود کامل بلد نیستند. اساسا ایران نرفته اند وبامسائل ایران آشنا نیستند و آنطوری که سازمان جذب نیروکرده در سالیان گذشته این جوانان را متاسفانه بدام انداخته و اونارو بجلومی فرسته و اگه مساله ای پیش بیاید مطمئنا این جوانان هستند که بدام می افتند. بدام دستگاه های پلیس و انتظامی در کشورهای مختلف اروپایی می افتند و مطمئنا سازمان مجاهدین بمانند گذشته با این اعلام و با این کیس هیچ راهی را پیش نخواهد برد چرا که تنها راه بنظرمن حمایت مردمی هست که خوشبختانه سازمان مجاهدین این حمایت مردمی را نداره و سازمان مجاهدین سیرقهقراهی را طی می کنه تا زمانی که بنابودی کامل برسه با تشکر از شما.

همچنین:

سازمان مجاهدین خلق – بیش از ۳۰ سال حضور در عراق چرا­؟

علیرضامیرعسگری ، کانون آوا، سی ام نوامبر 2013: …  باید اذعان داشت که خروج آخرین گروه و تعطیلی اردوگاه اشرف مهری است بر شکست رجوی و ایدئولوژی التقاطی وی که بر اساس آن دروغها و وعده های خود را به خورد نیروهای اسیر در این اردوگاه می داد. بعد از تعطیل شدن قرارگاه اشرف که به گفته مسعود رجوی ظرف ایدولوژیی این فرقه محسوب می شد رهبران

شورای ملی مقاومت! شورای ضد ایرانی

علیرضا میرعسگری، کانون آوا، چهاردهم اوت 2013: … جدایی  آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی اولین جدایی از شورا نبود ولی آنچه این جدایی را متمایض می کند شرایط حساس کنونی و عدم حضور مسئول شورای خود ساخته مجاهدین،  مسعود رجوی است که نه تنها پاسخگوی سوالهای افراد مستفعی شورا نیست بلکه با عملکرد متناقض خود سر درگمی و استیصال رهبر

پاسخ آقای مسعود بنی صدر به نامه آقای علیرضا میرعسگری (مسئولیت پذیری انسان)

مسعود بنی صدرکانون آوا، بیست و چهارم مارس 2014: … برای نمونه من کساني را در فرقه رجوی ديدم که مفتخرانه خود را فالانژ مجاهدين معرفي ميکردند و با سربلندی مدعي بودند که طرفداران حکومت را شکنجه داده اند. در نقطه مقابل يادم است در يکي از نشستهای انقلاب وقتي بحث اعدام جداشدگان مطرح شد خواهری بنام زری از ج�