ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلیمنصور نظری، ایران اینترلینک، نوزدهم آوریل 2020:…مسعود رجوی بیمار روانی که از ترس جانش نزدیک به 15 سال است به زیر دشداشه سعودیها رفته به ناگه سر در میاورد و میگوید:” کرونا ویروس بهانه حکومت است برای جلوگیری از قیام ” و بعد هر روز پیام پشت پیام که ” قیام کنید وقرنطینه های جمهوری اسلامی را رعایت نکنید این کلک حکومت است برای جلوگیری از قیام ” بطور واقع وقتی این پیامها را میخوانیم به عقل نویسنده این پیام شک میکنیم که نکند که نویسنده این پیام یعنی مسعود رجوی علاوه بر بیماری روانی دچار ضربه مغزی هم شده باشد. اواخر اسفند ماه و در آستانه عید نوروز که کشور ما درگیر سهمگین ترین بیماری تاریخ بود ، وموج نگرانی جامعه را فرا گرفته بود ، تبلیغات شبانه روزی دشمنان ایران زمین به حدی رسیده بود که در تاریخ کشورها بی سابقه است. پخش شایعات همراه با فیلم های جعلی برای ترساندن مردم ایران توسط اپوزسیون خائن و جعلی با شرکت سازمان مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان ، تجزیه طلبان ، شورای باصطلاح مدیریت و عناصر فاسد و شیادی که به استخدام دولت امریکا در آمده بودند. ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی 

COVID-19 and Mojahedin-e-Khalq (MEK) , Tools of a Pariah State of AmericaCOVID-19 and Mojahedin-e-Khalq (MEK) , Tools of a Pariah State of America

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

در دنیای سیاست برای شناخت افراد وگروههای سیاسی ما نیازمند چند عنصر هستیم ، یکی از آنها پروسه تاریخی این افراد وگروه ها است و دیگری وضعیت فعلی والبته عناصردیگری هم هستند ، اما ما به سراغ همین دو عنصر میرویم . از اوایل ژانویه 2020 کم کم صداهائی از چین شنیده میشد که گویا ویروسی مرگبار به مانند سارس ومرس به شهر ووهان آمده است و سر منشع آن هم بازار فروش حیوانات وحشی در این شهر است. درهمان اوایل ژانویه دولت چین شهر ووهان و شهرهای حاشیه آن را بطورکامل قرنطینه کرد و ورود وخروج از شهروتردد در شهر را ممنوع اعلام کردند. همزمان صدای آژیر خطر سازمان بهداشت جهانی نیز به صدا درآمد که این ویروس قدرت سرایت سریع دارد وبه همه کشورهای جهان هشدار داد که احتیاط کنند .

شیوع وگسترش این ویروس در چین وقرنطنیه شدن شهرووهان و آمار مرگ ومیر بالا نشان از قدرت تخریب این ویروس داشت. همزمان با این اتفاقات وزیربازرگانی امریکا ویلبرراس  در یک مصاحبه با ابراز خوشحالی از این اتفاق در چین ، آنرا بسیار سودمند برای امریکا دانسته وابراز خوشحالی کرده بود که این اتفاق میتواند اقتصاد امریکا را رشد دهد ورقیب بزرگش یعنی چین را زمین گیر کند ، علاوه بر این  ، سخنگوی همین  وزارت خانه  در یک مصاحبه مطبوعاتی دیگر بصورت زیرکانه خواسته بود که دنیا نسبت به مبادلات تجاری با چین تجدید نظر کنند واین مبادلات را خطرناک تفسیر کرده بود .

متاسفانه این ویروس در همان ابتدای ژانویه بدلیل رفت و آمدهای تعدادی از چینی های ساکن ایران وارد کشورما میشود وبصورت برق آسا بسیاری از شهرهای ایران را آلوده میکند. هزاران نفر از مردم ایران گرفتار این بیماری مخوف میشوند و تعداد زیادی از هم میهنانمان نیز فوت میکنند. درحالی که مردم ایران در یک شوک بزرگ قرار گرفته بودند، سر و کله خائنین و آپوزسیون جعلی پیدا میشود. مار و مورهائی که مثل کرم سراز خاک در میاورند و ابراز شعف میکنند. به حدی که بعضیهایشان از اینکه تعداد زیاد فوت شدگان در شهر قم هستن تا مرحله جر خوردن شادی میکنند.

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

این ابتدای سریال کرونا ویروس است. مسعود رجوی بیمار روانی که از ترس جانش نزدیک به 15 سال است به زیر دشداشه سعودیها رفته به ناگه سر در میاورد و میگوید:

” کرونا ویروس بهانه حکومت است برای جلوگیری از قیام ” و بعد هر روز پیام پشت پیام که ” قیام کنید وقرنطینه های جمهوری اسلامی را رعایت نکنید این کلک حکومت است برای جلوگیری از قیام ”

بطور واقع وقتی این پیامها را میخوانیم به عقل نویسنده این پیام شک میکنیم که نکند که نویسنده این پیام یعنی مسعود رجوی علاوه بر بیماری روانی دچار ضربه مغزی هم شده باشد.

اواخر اسفند ماه و در آستانه عید نوروز که کشور ما درگیر سهمگین ترین بیماری تاریخ بود ، وموج نگرانی جامعه را فرا گرفته بود ، تبلیغات شبانه روزی دشمنان ایران زمین به حدی رسیده بود که در تاریخ کشورها بی سابقه است. پخش شایعات همراه با فیلم های جعلی برای ترساندن مردم ایران توسط اپوزسیون خائن و جعلی با شرکت سازمان مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان ، تجزیه طلبان ، شورای باصطلاح مدیریت و عناصر فاسد و شیادی که به استخدام دولت امریکا در آمده بودند همه وهمه با تمام توان وظرفیت به جنگ با مردم ایران وکشور ایران آمدند. تعدادی از آنها از کشورهای همسایه ایران میخواستند ایران را تحریم کنند ونگذارند هیچ داد و ستدی با ایران انجام شود. مرزهایشان را به روی ایران ببندند و بعضی هایشان نیز مثل شورای مدیریت از سازمان ملل خواستار دخالت در ایران شدند. این یعنی تهاجم به کشور ایران.

همه اینها در شرایطی بود که مردم ایران در رنج بودند و حتی بلحاظ معشیت دچار مشکلات فراوان و کادر پزشکی ایران علیرغم تحریم های جنایکاران جنگی امریکا با کمترین امکانات به جنگ با این هیولا میروند و بسیاری از آنها قهرمانانه جانشان را فدای مردم ومیهنشان میکنند. همه اینها در شرایطی است که مزدوران سعودی و اسرائیلی و امریکائی همچون مجاهدین خلق و خائنین دیگر از شادی در پوست خود نمیگنجند وبصورت سازمانیافته وهماهنگ ایران ومردم ایران را بمباران تبلیغاتی میکنند. تبلیغاتی که دو بخش دارد. بخشی رو به داخل ایران و بخشی رو به خارج از ایران و مشاوره به جنایتکاران جنگی امریکائی که مبادا تحریم ها را بردارید.

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیست

بدترین سناریوئی که توسط دشمنان ایران طراحی شده بود و توسط خائنین اجرا میشد این بود که میگفتند ویروس کرونا از ایران شروع شده است وایران مبدا ویروس است. اما دشمنان ایران زمین در این طراحی نیز به شکست خوردند وهر روز که میگذشت مردم با این شیادهای بی چشم و رو وبی حیا بیشتر آشنا میشدند وتبلیغات آنها به خودشان برمیگشت  تا اینکه کرونا ویروس کم کم پا به اروپا و امریکا گذاشت. اینجا بود که میمونها و انترهائی که جای دوست و دشمن نشان میدادند دهانشان گل گرفته شد و خفه شدند. نمی دانم چه چیزی آنها را بدین اندازه پست و تهی وبی شرافت  کرده است که به این نقطه رسیده اند  که حتی وقتی صحبت از لغو تحریم های داروئی مردم ایران میشود اینها به امریکائی ها مشاوره میدهند که اینکار را نکنند.  به قول آن مادری که فرزندانش ترکش کرده بودند که میگفت به فرزندانتان در کودکی شیر سگ بدهید. ای کاش اینها هم کمی شیر سگ خورده بودند تا بدین روز نمی افتادند که دشمن مام و میهن و مردم ایران شوند.

متاسفانه کره زمین ، خانه ما ، آلوده به نجاست افرادیست که از رنج ملتی شاد میشوند. همانند آن وزیر بازرگانی امریکا که گفته بود ویروس کرونا چین را زمین گیر کرده وباعث رشد اقتصادی امریکا خواهد شد. اما نمیدانست که چندی بعد رئیس جمهور امریکا از کشور چین کمک خواهد خواست تا ابزار پزشکی برای امریکا ارسال کنند. او نمیدانست که اقتصاد امریکا برای اولین بار در طول تاریخ حیاتش زمین گیر خواهد شد. متاسفانه دهها هزار نفر فوتی در امریکا و صدها هزار نفر بیمار. ما هرگز به این همه مصیبت شادی نمیکنیم حتی برای امریکا. ما در فرهنگ غنی ایرانی این گونه تربیت یافته ایم که رنج را حتی برای دشمنانمان نمی خواهیم. اگر چه آنها بگونه ای دیگر هستند.

سریال کرونا ویروس همچنان ادامه دارد. اگر چه تعدادی از این جانوران خفه شده اند و به لانه برگشته اند ، اما سرویس های امریکائی و سعودی و اسرائیلی دست از سر این خودباختگان وفرومایگان برنمیدارند و جدیدا برگ دیگری رو کرده اند. چین ستیزی و روس ستیزی. شخصا هیچ تعلق خاطری به کشورهای قدرتمند جهان ندارم چه امریکا و چه چین و یا روسیه اما واقعیت این است چین و روسیه علیرغم هر مشکلی که دارند اما در این شرایط سخت  بیشترین پشتیبانی را از مردم ایران کرده اند وهمین جاست که جنایتکاران جنگی امریکائی را وا میدارد که میمونهای فارسی زبان خائن را به خدمت بگیرد و تبلیغ ضد چینی و یا روسی کنند. همان امریکائی که دارو و غذا را تحریم کرده ومیخواهد مردم ایران را در رنج نگه دارد. همانها که به زبان خودشان گفته اند میخواهند مردم ایران را رنج دهند تا بر علیه حکومت قیام کنند. براستی آیا این تفاوت قابل تفکیک نیست؟  همه اینها درس عبرتی در پیش روی ماست ما مجبوریم قوی شویم ، مردم ایران و کشور ایران باید قوی شود ، هیچ راه دیگری پیش روی مردم ایران نیست.

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی 2

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی ……………….که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

باید قدر مردم نجیب ایران را بدانیم . همانها که در سخت ترین شرایط به خیابان می آیند و هنگامه جنگ نیز فریاد بر می آورند و سینه سپر میکنند این مردم نجیب شایسته بیش از این هستند. با انقلاب در زیرساخت های اقتصادی ایران نشان دهیم که ایران را با ایرانیان داخل ایران میتوان ساخت. کشور ایران بالاترین ظرفیت و پتانسیل بهره وری در میان کشورهای جهان را داراست. چرا مردم ایران را با دادن یک میلیون تومان وام حقیر میکنید؟ این مردم نجیب سزاوار اینگونه تحقیرها نیستند. بی شک دولتی که دستش به دزدی آلوده است و در عین حال هنوز چشم امیدش و اعتمادش به امریکائی هاست چنین میکند.  فقط اشاره میکنم ومیگذرم.  فقط در داستان بنزین اگر به هر ایرانی سهمیه بنزین داده میشد و نه به هر صاحب خودرو بسیاری از مردم فقیر میتوانستند با فروش آن بعنوان کمک خرج امرار معاش کنند و دیگر نیازی به یک میلیون وام تحقیر آمیز دولتی نبودند. این فقط یک نمونه خیلی کوچک از تحول اقتصادیست در حالی که میشود همه مردم ایران را صاحب سرمایه کرد و به طبع آن رشد تولید را به دهها برابر پیش رساند. کافیست فقط به این فکر کنیم .مردم ایران خیلی نجیبند . به امید روزهای بهتر برای مردم ایران .

ویروس کرونا در آلبانی و حضور مجاهدین خلق در تیرانا

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دریوزگی-آپوزیسیون-جعلی-همه-مزدوران-در/

دریوزگی آپوزیسیون جعلی – همه مزدوران در یک قاب

دریوزگی آپوزیسیون جعلی - همه مزدوران در یک قابمنصور نظری، ایران اینترلینک، اول آوریل 2020:… طرف دیگر مزدوران و خائنینی هستند، امثال مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان، ومزدورانی که از هضم رابع سرویس های امریکائی، اسرائیلی وسعودی گذشته اند وبصورت سازمان یافته با تبلیغات شبانه روزی وجعل خبر و پروپاگاندای دنیای مجازی میکوشند سایه تحریم را روی سر مردم ایران حفظ کنند. ابنها درحقیقت عصای دست جنایتکاران جنگی شده اند والبته اینها مشاوره دهندگان به امریکائی ها بوده اند.  بارها مشاوره داده اند که ایران را بمباران کنید. بارها مشاوره داده اند که شدت تحریم ها را بیشتر کنید. آری همه این خائنین شمشیرتحریم دارو وغذا را تیز کردند همه اینها موش های لجنزار قدرتند و برای رسیدن به قدرت به هر کثافتی آلوده شده اند و البته قیمتشان هم زیاد نیست. تجربه تاریخی نشان داده هرگاه امریکا به اینها نیاز نداشته باشد آنها را به قیمت یک کیلو سیب زمینی گندیده هم خواهد فروخت و آن روز هم خواهد رسید. دریوزگی آپوزیسیون جعلی – همه مزدوران در یک قاب 

جشن کرونای مریم رجوی - تنوره های اژدهای مردهمجاهدین خلق ویروس کرونا و مخفی کاری رهبران فرقه – نامه خانواده ها به سازمان بهداشت جهانی

دریوزگی آپوزسیون جعلی همه مزدوران و خائنین در یک قاب

ویروس کرونا و تحریم دارویی

با گسترش کرونا ویروس  در تمامی کشورهای جهان ، وتاثیرات مخرب آن بر جان انسانها و مناسبات اقتصادی واجتماعی، اینک جهان با بزرگترین چالش قرن مواجه شده است. چالشی که فقط با همبستگی جهانی میتوان بر آن غلبه کرد وبه پیروزی رسید. امری که همه رهبران صالح وخیراندیش جهان بر ان تاکید کرده اند. همچنین سازمان ملل متحد بارها در اطلاعیه های مختلف برلزوم همبستگی جهانی برای عبور از این پاندمی جهانی تاکید داشته واز همه کشورها خواسته  تا در این راه قدم بردارند.

بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان علیرغم اینکه نه تحریم هستند و نه تحت فشار تروریسم اقتصادی، با اینحال در مواجه با این چالش جهانی دچار مشکل شده اند و از سایر کشورها  کمک خواسته اند. در همین حال کشور ما ایران که در 40 سال گذشته تحت شدیدترین تحریم های تاریخ بوده و بطور خاص در سه سال گذشته که دایره و شعاع تحریم ها دارو وغذا را هم در برگرفته وجان مردم ایران را با تهدید وخطر بیشتری نسبت به سایر کشورها مواجه کرده است.

در طی هفته های گذشته کارزار بزرگ جهانی به راه افتاده است که هدف آن کمک به کشورها و مردم کشورها ست  تا بتوانند با رنج کمتری همه  از این چالش جهانی عبور کنند . اما بنگرید شقاوت و دریوزگی خائنین را که چگونه عصای دست بن سلمان و ترامپ و پمپئو میشوند و در یک کر هماهنگ و سازمان یافته از طرف سرویس های مختلف با تبلیغات شبانه روزی میگویند ” تحریم ها نباید برداشته شود” و در کنار آن تبلیغات شبانه روزی دروغ وجعل وشایعه. عناصر پست فطرتی همچون رجوی ها  وتجزیه طلبان شورای مدیریت و سلطنت طلبان که از هضم رابع همه سرویس گذشته اند و فکر میکنند با رنج و شکنج دادن مردم ایران میتوانند به قدرت برسند.

دریوزگی آپوزسیون جعلی همه مزدوران و خائنین در یک قاب

پیش از این تصور میشد که مثلا مجاهدین خلق با سلطنت طلبان و تجزیه طلبان متفاوت از یکدیگر هستند اما این تصویر اشتباه است. همه این خائنین وحتی خائنینی که بصورت انفرادی مشغول انجام وظیفه مزدوری وخیانت هستند یک سرمنشع دارند و بسیار سازمانیافته توسط سرویس ها هدایت میشوند بگونه ای که میتوان همه اینها را در یک قاب و یک تصویر به نمایش گذاشت. قاب و تصویر دریوزگی اپوزسیون جعلی با یک سازماندهی سیستماتیک که توسط پمئو وتیم جنگ طلب کاخ سفید هدایت میشود و میکوشد ایران را با همه این زخم ها ورنج ها به  ویرانی بکشانند.

برای ثبت در تاریخ باید نام تمامی دریوزگانی که دراین شرایط  همچنان مشوق تحریم ها هستند وشمشیر جنایتکاران جنگی امریکا را تیز  و اسب هایشان را زین میکنند  به ثبت تاریخی درایران وجهان برسانیم. اینک جهان و بطور خاص کشورما ایران در رنج وچالش بزرگ مبارزه با هیولای کرونا ویروس است. تحریم های امریکا بسیاری از زیرساخت های پزشکی ایران را درطی سالهای گذشته ضعیف وناتوان  کرده. خصوصا اینکه پاندمی کرونا ویروس خسارات جبران ناپذیری به زیرساخت های اقتصادی ایران زده که با زندگی و معشیت روزانه مردم ایران گره خورده است  ودر صورت ادامه آن رنج مردم ایران فراتراز آنچه تصور میکنیم خواهد بود.

کرونا ویروس اگر چه هولناک و ویرانگر است اما در عین حال ترسیم کننده مرز دوستی و شقاوت نیز هست. بنگرید در چنین شرایطی بسیاری از کشورها و مردم از ملیت های مختلف با زبان های مختلف و با رنگ و نژاد متفاوت به هم عشق می ورزند ومحبت وانسانیت برای هم هدیه میبرند اما همچنان هستند کثافت هائی که بدنبال فرصتند تا ملتی را ویران کنند.

ترامپ و پمپئو مدعی شده اند که آماده کمک به مردم ایران هستند. همان کسانی که به گفته رسانه های امریکائی روزانه صدها دروغ به مردم خودشون میگویند اینک مدعی کمک به مردم ایران هستند. اینها همانهائی هستند که میخواستند 52 نقطه و شهر ایران را بمباران کنند. اینها همانهائی هستند که دارو وغذا را تحریم کرده اند. نه مستقیم که ابرویشان برود بلکه بواسطه تحریم مبادلات بانکی دارو وغذا هم تحریم است. همین چند ماه پیش بود که پمپ ئو گفت اگر مردم ایران غذا و دارو میخواهند باید دولتشان به حرف امریکا گوش کند ، فقط همین جمله خودش معنای جنایت جنگی را دارد. همه اینها یک طرف، اما طرف دیگر مزدوران و خائنینی هستند، امثال مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان، ومزدورانی که از هضم رابع سرویس های امریکائی، اسرائیلی وسعودی گذشته اند وبصورت سازمان یافته با تبلیغات شبانه روزی وجعل خبر و پروپاگاندای دنیای مجازی میکوشند سایه تحریم را روی سر مردم ایران حفظ کنند. ابنها درحقیقت عصای دست جنایتکاران جنگی شده اند والبته اینها مشاوره دهندگان به امریکائی ها بوده اند.  بارها مشاوره داده اند که ایران را بمباران کنید. بارها مشاوره داده اند که شدت تحریم ها را بیشتر کنید. آری همه این خائنین شمشیرتحریم دارو وغذا را تیز کردند همه اینها موش های لجنزار قدرتند و برای رسیدن به قدرت به هر کثافتی آلوده شده اند و البته قیمتشان هم زیاد نیست. تجربه تاریخی نشان داده هرگاه امریکا به اینها نیاز نداشته باشد آنها را به قیمت یک کیلو سیب زمینی گندیده هم خواهد فروخت و آن روز هم خواهد رسید.

نکته پایانی اینکه درشرایطی که کثیف ترین وشقی ترین عناصر تاریخ بشر با خائنین و مزدورانشان از مجاهدین خلق و تجزیه طلبان تا سلطنت طلبان و مهره های دست چین شده سرویسها  در هم آمیخته اند تا در این شرایط خاص که ایران و جهان زخم بر تن دارد، نمک بر زخم و محنت و رنج ایرانیان بپاشد.  دشمنان ایران زمین باید بدانند اگر چه سخت و اگرچه با رنج و اگر چه با هر آنچه  که میتوانیم ، ایران و ایرانیان  با غرور وافتخار از آن عبور خواهند کرد و نخواهند گذاشت خواب دشمنان ایران زمین  تعبیر شود.

(پایان)

دریوزگی آپوزسیون جعلی همه مزدوران و خائنین در یک قاب

ویروس کرونا و تحریم دارویی

*** 

رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقضافتخار رجوی به مزدوری – از صدام تا برایان هوک

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تحریم-داروئی-مردم-ایران-همدستی-مزدورا/

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت 

تحریم داروئی مردم ایران منصور نظری، ایران اینترلینک، هجدهم مارس 2020:… سردسته این خائنین مجاهدین خلق هستند ، همانها که بارها با افتخار اعلام کرده اند که امریکائی تحت تاثیر این بی وطن های خودفروش ، تحریم ها را به اوج خود رساندند ، مسعود رجوی ومریم رجوی خائن بارها به امریکائی ها اعلام کرده اند ” که این فشارها وتحریم ها کم است ” وباید آنرا افزایش داد ، همزمان با مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان نیز به هر انستیتوی اسرائیلی و هر لابی که رسیدن گفتند که باید فشار برمردم ایران را افزایش داد تا بدین ترتیب رویای آنها برای بدست آوردن قدرت ، با زجر کش کردن مردم ایران فراهم شود. علاوه بر این خائنین بودند و هستند فاحشه هائی که روزگاری با صیغه شدن امورات خود را میگذراندند و امروز تبدیل به کارمندان سرویس های امریکائی واسرائیلی شده اند وخود را سیاسی واپوزسیون میخوانند.  تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت  

تحریم داروئی مردم ایران جشن کرونای مریم رجوی – تنوره های اژدهای مرده

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی خائنین وطن فروش در جنایات علیه بشریت 

ویروس کرونا و تحریم دارویی

کرونا ویروس همچنان بی رحمانه جان انسانها را در تمام کره زمین میستاند وهیچ مرزی جلودار پیشروی آن نیست ،، برآوردهای اولیه از میزان گسترش این ویروس مخرب نشان از ان دارد که تازه ما با کوه یخی مواجهیم که نوک ان بیرون از اب زده است ، با همه بی رحمی این ویروس ناشناخته ومرموز اما انسان بی شک راههای مقابله با ان را پیدا خواهد کرد وبران پیروز خواهد شد ، امروزه مردم جهان خارج از رنگ پوست ، مذهب ، ملیت ، و زبان در نقطه ای هستند که فقط با همبستگی جهانی همه مردم دنیا میتوان بر این اپیدمی فائق امد ، چرا که …

بنی ادم اعضای یکدیگرند ……………که در آفرینش زیک گوهرند

چوعضوی بدرد آورد روزگار…….. دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی ………….نشاید که نامت نهند آدمی

تحریم داروئی مردم ایران

در چنین شرایطی کشور ما ایران بواسطه جنایتکاران جنگی امریکا تحت شدیدترین تحریم های تاریخ قرار گرفته است ، که مهمترین ان تحریم های دارو وغذاست ، آسیب های وارده در طی فقط دو ماه اخیر بیش از هزار نفر از مردم ایران قربانی این جنایات ضدبشری شده اند ، همدستان این جانیان ضد بشر نیز خائنین وطنی بوده اند همانها که فارسی تکلم میکنند وبواسطه مشاوره برای تحریم مردم ایران وزجر کش کردن مردم ایران ، پاداش دریافت کرده اند ومیکنند ، سردسته این خائنین مجاهدین خلق هستند ، همانها که بارها با افتخار اعلام کرده اند که امریکائی تحت تاثیر این بی وطن های خودفروش ، تحریم ها را به اوج خود رساندند ، مسعود رجوی ومریم رجوی خائن بارها به امریکائی ها اعلام کرده اند ” که این فشارها وتحریم ها کم است ” وباید آنرا افزایش داد ، همزمان با مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان نیز به هر انستیتوی اسرائیلی و هر لابی که رسیدن گفتند که باید فشار برمردم ایران را افزایش داد تا بدین ترتیب رویای آنها برای بدست آوردن قدرت ، با زجر کش کردن مردم ایران فراهم شود. علاوه بر این خائنین بودند و هستند فاحشه هائی که روزگاری با صیغه شدن امورات خود را میگذراندند و امروز تبدیل به کارمندان سرویس های امریکائی واسرائیلی شده اند وخود را سیاسی واپوزسیون میخوانند.

ماحصل همدستی خائنین وطن فروش وجنایتکاران جنگی امریکائی که مجری تحریم مردم ایران بطور خاص دارو وغذا بودند رنج وشکنج مردم ایران افزایش پیدا کرده  وفقط در دوماه گذشته بیش از هزار نفر از مردم ایران قربانی شده اند ، ننگ بر جنایتکاران جنگی امریکا وهمدستانشان ، همان خائنین وطن فروشی که با تشویق به تحریم ها وبطور خاص تحریم دارو وغذا  باعث رنج ومحنت مردم ایران شده اند ،

تحریم داروئی مردم ایراندر چنین شرایطی که اینهمه فشار ونبود امکانات پزشکی مردم شرافتمند وصبور ایران را می ازارد اما این خائنین پست فطرت همچنان مشغول رنج و آزار مردم ایران هستند . پخش فیلم های جعلی ، پخش شایعات ، وترغیب مردم به شرکت در جنش چهارشنبه سوری ، در شرایطی که سازمان بهداشت جهانی مردم را تشویق به خانه ماندن میکند ، جرمیست که این خائنین همچنان مرتکب میشوند ، سازمان بهداشت جهانی بارها اعلام کرده که مردم مانع پخش شایعات شوند اما تنها کشوری در جهان که مورد سنگین ترین تهاجم تبلیغاتی هم قرار گرفته کشور ما ایران است ، همان خائنینی که نام بردیم اینک با پخش شایعات وپخش فیلم های جعلی در صدد وحشت مردم وجامعه هستند نمونه ان پخش فیلم زنی بود که خود را پرستار جا زده بود ولی پس از دستگیری مشخص شد او در خدمت پروپاگاندای سرویس های امریکائی بود ، همچنین کثیف ترین موجودات کره زمین که خاشقچی را با اره قطعه قطعه کردند در تلویزیونشان سعودی نشنال و منوتو ، بارها با پخش اخبار دروغ وشایعات موجب ایجاد استرس در جامعه میشدند تا مانع این شوند که اخبار واطلاعات درست به دست مردم برسد ،

در شرایطی که جهان درگیر این ویروس مخرب است ، چنین اعمالی جرم تلقی میشود باید تمام انها را از مجامع قانونی در تمامی ان کشورها که اینها ساکن هستند  تحت تعقیب قضائی قرار داد ،

تحریم داروئی مردم ایرانهمچنین باید با صدای بلند ورسا به گوش جهان برسانیم که مردم ایران قربانی تحریم های جنایتکارانه امریکا شده اند ، باید  مردم جهان بدانند که ترامپ وپمپئو دستشان اغشته به خون مردم ایران است ، باید رسوایشان کرد ، همچنین باید این اپوزسیون بی شرف وبی بته را به همه مردم ایران وجهانیان شناساند ، مردم ایران  هرگزوهرگز  این میزان بی شرافتی را نخواهند بخشید

نکته پایانی اینکه هرکسی که امروز در خارج به اسم اپوزسیون یا هر نام دیگری دم از مردم ایران میزند وصدایش برعلیه تحریم ها بلند نمیشود  باید گفت شما که در برابر تحریم وزجرکش کردن مردم ایران  لال شده اید بهتر است بروید به شغلتان که همان لیس زدن چکمه های خونین جنایتکاران جنگیست ادامه بدهید شما را چه به مردم ایران پاسخ شما خائنین فقط این است خفه   .

مردم ایران بارها در طول تاریخ ثابت کرده اند میتوانند با اراده ملی هر مانعی را از سرراه بردارند وکرونا ویروس نیز از سر راه مردم ایران به همت مردم ایران از سرراه برداشته خواهد شد  ،

همه باید با صدای بلند فریاد بزنیم که تحریم ها باید وباید درهم شکسته شود همین .

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت 

ویروس کرونا و تحریم دارویی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ایران-قوی-باش-کرونا-و-همه-حرامزادگان-ش/

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خوردمنصور نظری، ایران اینترلینک، دوم مارس 2020:… در حالی که سازمان ملل بارها خواستار لغو این بخش از تحریم ها بوده و آنرا ضد بشری عنوان کرده است  اما هیچگاه این جنایتکاران جنگی انرا نپذیرفته اند و حتی تشدید هم کرده اند. این درحالیست که آنهائی که ظاهرا خود را اپوزسیون مینامند از مجاهدین خلق تا سلطنت طلبان تا کرم های تجزیه طلب و فاحشه های دیروز که امروز اپوزسیون شده اند خواستار تشدید هر چه بیشتر این تحریمها شده اند و بارها با مشاوره به تصمیم گیرندگان امریکائی گفته اند تنها راه براندازی این حکومت تشدید همه جانبه تحریم ها در تمام زمینه هاست تا مردم گرسنه و محتاج به دارو و درمان به خیابان بریزند. این یک واقعیت است باید باور کنیم که اینها چنین کرده اند بعضا رسما اعلام کرده اند وبعضا از ترس آبروریزی مخفی کرده اند. واقعیت اپوزسیون جعلی وخائن و بی شرف همین است. بعضی از آنها از ترس آبروریزی میگفتند تحریم شامل دارو و درمان وغذا نیست ومردم را شامل نمیشود. اما امروز گند کارشان درآمده است. ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد. 

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خورداتحاد زندانیان سیاسی ایران – مجاهدین خلق ، عالیجناب پمپئو و تحریم ها

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

ویروس کرونا همچون موریانه به جان مردم جهان افتاده اگر چه خطر ان از ویروس های دیگر هم خانواده اش کمتر است اما موج وحشتی که در اثر این ویروس مخرب وناشناخته پیش امده همه مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است  ، اقتصاد جهان تحت تاثیر این ویروس مخرب تقریبا به سقوط نزدیک شده است ، به گزارش  دویچه وله “شاخص بورس داو جونز روز سه‌شنبه ۳.۵۶ درصد، نزدک ۳.۷۱ درصد و””اس‌اند‌پی ۵۰۰” حدود ۳.۵۳ درصد سقوط کرد. این در حالی است که دوشنبه نیز شاخص بورس‌های آمریکا حدود ۳ تا ۴ درصد سقوط کرده بود “”

در کشور ما ایران نیز ویروس کرونا خسارت های زیادی بجای گذاشته است ، الوده شدن نزدیک به 950 نفر از مردم ایران به ویروس کرونا وفوت نزدیک به 54 نفر از هم وطنانمان ، بخش کوچکی از خسارت این ویروس است ، بلحاظ  اقتصادی نیز ، میلیونها ایرانی منابع درامد خود را از دست داده اند از کارگران تا کارمندان تا دست فروشانی که معشیت خود را از راه دست فروشی بدست می اوردند ، همه اینها رنج ومصیبت بزرگی را به مردم ایران تحمیل کرده است ، کمبود بعضی از اقلام داروئی نیز   به نگرانی مردم دامن زده است ،

همچنین در اثر تحریم های داروئی وغذائی جنایتکاران جنگی امریکائی وپاچه ور مالیده های خائن باصطلاح اپوزسیون مجاهد ، سلطنت طلبان ، تجزیه طلبان ، و قورباغه های صیغه ای که کارمند همان جنایتکاران جنگی شده اند  ، بسیاری از زیرساخت های پشتیبانی داروئی ایران جوابگوی نیاز فعلی مردم رنج کشیده ایران نبوده ونیست ، اگر چه اینک همه مردم ایران دست به دست شده اند تا با هرانچه دارند به جنگ این ویروس مخرب بروند ، اما همان خائنین پست فطرت باز هم در چنین شرایطی از رنج وشکنج مردم ایران شاد شده اند ودر پوست خود نمی گنجند ، کمتر روزیست که این حرامیان با پخش خبرهای جعلی وایجاد وحشت درجامعه تلاش نکنند ، نمونه های کم نظیری از اوج وحشیگری که فقط در حیوانات درنده سراغ داریم ، اینک در این خائنین به ثبت میرسد.

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خورددر اینجا فقط به یکی دو نمونه از صدها نمونه اشاره میکنم ومیگذرم. تحریم های ایران توسط جنایتکاران جنگی امریکا سالهاست درد و رنج مردم ایران را مضاعف کرده است به طور خاص تحریم های داروئی وغذائی که فقط توسط جنایتکاران جنگی اعمال میشود.  در حالی که سازمان ملل بارها خواستار لغو این بخش از تحریم ها بوده وانرا ضد بشری عنوان کرده است  اما هیچگاه این جنایتکاران جنگی انرا نپذیرفته اند و حتی تشدید هم کرده اند. این درحالیست که آنهائی که ظاهرا خود را اپوزسیون مینامند از مجاهدین خلق تا سلطنت طلبان تا کرم های تجزیه طلب و فاحشه های دیروز که امروز اپوزسیون شده اند خواستار تشدید هر چه بیشتر این تحریمها شده اند و بارها با مشاوره به تصمیم گیرندگان امریکائی گفته اند تنها راه براندازی این حکومت تشدید همه جانبه تحریم ها در تمام زمینه هاست تا مردم گرسنه و محتاج به دارو و درمان به خیابان بریزند. این یک واقعیت است باید باور کنیم که اینها چنین کرده اند بعضا رسما اعلام کرده اند وبعضا از ترس آبروریزی مخفی کرده اند. واقعیت اپوزسیون جعلی وخائن و بی شرف همین است. بعضی از آنها از ترس آبروریزی میگفتند تحریم شامل دارو و درمان وغذا نیست ومردم را شامل نمیشود. اما امروز گند کارشان درآمده است. وقتی که کاندید ریاست جمهوری امریکا الیزابت وارن از دولت ترامپ میخواهد تا تحریم اقلام داروئی وغذائی را بواسطه بلوکه شدن معاملات ارزی دولت ایران لغو کند تا حکومت ایران بتواند با آزاد شدن بخشی از معاملات ارزی ، داروها ومواد مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا را تهیه کند

 Warren asks administration for assurances that sanctions aren’t hindering coronavirus containment in Iran

حالا دست خائنین رو میشود ، همان بی شرف هائی که سعی میکردند بگویند دارو وغذا تحریم نیست ، اما اینک پس از بحران جهانی ویروس کرونا ، همان بی شرف ها و بی ناموس های به ظاهر اپوزسیون دارند تبلیغ میکنند که چرا حکومت ایران نمیتواند از عهده حل وفصل وسائل ضروری داروئی براید و همزمان با تبلیغ وهراس افکنی تلاش میکنند تا کشور ایران را منبع ویروس کرونا معرفی کرده ومانع تبادلات مورد نیاز داروئی شوند ، این درحالیست که مبدا ویروس کرونا چین بوده و از انجا به سراسر جهان گسترش پیدا کرده وایران خود قربانی این ویروس است ونه مبدا ان

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

فرا تر از اینها نیز حرامزادگانی از جنس وهابیت ونوکران ال سعود ، روز گذشته بیمارستان بندرعباس را اتش زدند به بهانه اینکه چرا بیمار کرونائی را به بیمارستان بندرعباس اورده اند ، مردم ایران در عین مبارزه و درهم شکستن این ویروس  باید هوشیار تر از پیش باشند ، بدون هیچ شک و تردیدی  مسببین حوادثی نظیر اتش زدن بیمارستان بندرعباس  را باید بعنوان جنایتکاران  جنگی محاکمه علنی کرد تا درس عبرتی برای تمام حرامزادگان وهابی باشد تا به حریم مردم ایران تجاوز نکنند.

تلاش همه جانبه دشمنان ایران زمین در شرایطی که کشور و مردم ما در رنج وعبور از این بیماری هستند بسیار زیاد شده است ، با اینکه این ویروس سر منشعش چین است اما این هرزه گان بی شرف تلاش میکنند ایران را مبدا ان معرفی کرده وبا تبلیغات وسیع از سوی شبکه های سعودی اینترنشال وسعودی مجاهد نشنال و منو تو نشنال اسرائیلی ودهها شبکه ریز و درشت دیگر راههای ارتباطی ایران با جهان را قطع کنند تا بدین گونه دسترسی و  تهیه مواد مورد نیاز از خارج از ایران را ببندند .

مردم ایران نباید بگذارند فاحشه های سیاسی به ظاهر اپوزسیون سوار بر موج ویروس کرونا کشور ما را نابود کنند ، نباید تردید داشت پفیوزسیون از شادی در پوست خود نمیگنجد که ویروسی وارد کشور شده که میتواند مردم را رنج وعذاب مضاعف دهد وانها با تبلیغات خصمانه مردم را بیشتر رنج دهند از پفیوزسیونی که مبلغ تحریم بود همه چیز برمی اید انان که اینگونه در رنج مردم  شادی میکنند باید مطمئن باشیم گرگ هائی هستند که لباس انسان پوشیده اند ،

تاریخ انسان راست قامت  از پیدایش تا کنون در قدیمی ترین شکلش نزدیک به دو میلیون سال وجدیدترین نمونه اش نزدیک به 143 هزار سال میگذرد ، پس از این تاریخ انسان کم کم یاد گرفت که باید ازپوسته  گذشته وحشی خویش خارج شده ومهربانی وعشق را تجربه کند ، انسان نم نمک از جنگل گریخت وبرای خودش خانه ساخت وبعد یاد گرفت که عشق به همنوعش داشته باشد درنتیجه ابادی برای خودش ساخت  ، تکامل انسان پس از 143 هزار سال اینک به نقطه امروز رسیده است ، پیشرفت مداوم از قلمرو جبر به قلمرو ازادی، اما متاسفانه هستند کسانی که هنوز در دوران پیش از انسان راست قامت سیر میکنند ودرجنگل بسر میبرند وجود انها برخلاف انسانهای شرافتمند و متمدن اغشته است به وحشیگریست گوئی که هنوز در جنگل هستند ، در حقیقت انها متعلق به جنگل هستند ونه یک جامعه بشری امروزی ،همان کسانی که وقتی ملتی در رنج است ، اینها شادی میکنند هلهله میکنند ، برایم قابل درک نیست مگر انسان میتواند به رنج حتی دشمنش شادی کند ، چه برسد به هموطنش متاسفانه امروزه ما با موجودات عجیبی طرفیم لباس انسانیت پوشیده اند اما از ان تهی هستند ودر محتوا به اجداد در جنگل خود بیشتر شبیه هستند تا انسان تکامل یافته امروزی ،

این نوشته را مجالی بیش از این نیست اما نگاه کنید به این باصطلاح اپوزسیون طرفدار مردم ایران ، از زمانی که پای این ویروس به ایران باز شده ، اینها همه کار کرده اند ، به هر دروغ و دغلی برای وخیم تر کردن اوضاع جامعه دست زده اند ، مردم گرفتار از نبود ماسک و مواد ضد عفونی واز طرفی نداشتن پول کافی برای تهیه ان را به هر طریقی به وحشت انداخته اند ، بعضی هایشان از اینکه شهر قم بیشترین امار ابتلا به ویروس را داشته انقدر به وجد امده اند که کم مانده خودشان را از خوشحالی جربدهند ، تمام صفحات مربوط به پفیوزسیون بی شرف را اگر نگاه کنید یک مطلب راجع به شیوه مقابله با ویروس کرونا نخواهید یافت ، که مردم را راهنمائی کنند چگونه از مبتلا شدن پیشگیری کنند ، اما تا میتوانید دروغ ، دغل ، فیلم های جعلی ،و صدها نوشته صدمن یک غاز خواهید یافت ، اینها کجایشان به  اپوزسیون شباهت دارد ، تاریخ انسان این میزان از بی شرافتی را کم به خود دیده است

شعر فریدون مشیری گویاست

در جوانى جان گرگت را بگیر / واى اگر این گرگ گردد با تو پیر

هرکه گرگش را دراندازد به خاک/ رفته رفته مى‌شود انسان پاک/ هرکه با گرگش مدارا مى‌کند/ خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

گفت دانایى که گرگى خیره سر
هست پنهان در نهاد هر بشر

لاجرم جارى است پیکارى بزرگ
روز و شب مابین این انسان و گرگ

زور بازو چاره این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست

اى بسا انسان رنجور و پریش
سخت پیچیده گلوى گرگ خویش

اى بسا زور آفرین مردِ دلیر
مانده در چنگال گرگ خود اسیر

هرکه گرگش را دراندازد به خاک
رفته رفته مى‌شود انسان پاک

هرکه با گرگش مدارا مى‌کند
خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

هرکه از گرگش خورد دائم شکست
گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست

در جوانى جان گرگت را بگیر
واى اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیرى گرکه باشى همچو شیر
ناتوانى در مصاف گرگ پیر

اینکه مردم یکدگر را مى‌درند
گرگهاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند
گرگها فرمان روایى مى‌کنند

این ستمکاران که با هم همرهند
گرگهاشان آشنایان همند

گرگها همراه و انسانها غریب
با که باید گفت این حال عجیب

واین نیز بگذرد

(پایان)

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

***

طرح خاورمیانه بزرگ و معامله قرن و سکوت مریم رجویسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین: