ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلوعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم مارس 2020:… هدف مجاهدین جنگ روانی وسیاسی ست که از کرونا سو استفاده و برعلیه ملت ایران سم پاشی میکند ونوشتیم که در اقدامی هماهنگ تمامی رسانه های فارسی زبان که دشمنان رسانه ای مردم ایران هستند هیچ هدفی غیرازناامید کردن مردم ندارند و میخواهند از کرونا شورش بوجود بیاورند که میتوان به رادیو ملکه انگلیس و رادیوهای پمپئو آدمخوار و العربیه و رادیو های آلمان و رسانه ضد ایرانی من وتو و ایران اینترنشنال و شبکه های اجتماعی اشاره کرد وهمه میگویند حاکمیت دروغ میگوید  و آمار بالاست. ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو#mektrolls آخرین تیر ترکش رجوی

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

جنگ روانی مریم عضدانلو همراه با دشمنان مردم برعلیه ملت ایران

اززمان شروع کرونا چندباردراین باره مطالبی را نوشتم ویاد اوری کردم که هدف مجاهدین جنگ روانی وسیاسی ست که ازکرونا سو استفاده وبرعلیه ملت ایران سم پاشی میکند ونوشتیم که دراقدامی هماهنگ تمامی رسانه های فارسی زبان که دشمنان رسانه ای مردم ایران هستند هیچ هدفی غیرازناامید کردن مردم ندارند ومیخواهند ازکرونا شورش بوجود بیاورند که میتوان به رادیو ملکه انگلیس ورادیوهای پمپئو ادمخوارو العربیه ورادیو های المان ورسانه ضد ایرانی من وتو وایران اینترنشنال وشبکه های اجتماعی اشاره کرد وهمه میگویند حاکمیت دروغ میکوید واماربالاست ، بنده فرض میگیرم درایران 75 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا وتا به امروز 15 میلیون نفرفوت کرده اند ، سوالی که پیش میاید ایا با این اماری که بنده دادم اگرواقعیت داشته باشد درد بی درمان انها حل میشود وازاینهمه تبلیغات دست برمیدارند؟ باید قاطعانه وبا جدیت تمام گفت خیر حل نمیشود ، زیرا درد بی درمان انها مرگ وبیماری مردم نیست درد انها استفاده سیاسی برای بزیرکشیدن حاکمیت وایجاد جنگهای داخلی وتجزیه ایران است فقط دراینصورت راضی میشوند وهدف دوم انها ایجاد جنگ روانی واسترس دربین مردم ایران است تا دیگربارمثل جنگ جهانی وسالهای 1917 تا 1919 که انگلیس با ایجاد قحطی ده میلیون ایرانی را قتل وعام کرد دوباره اینبار 50 میلیون قتل عام کند برای همین ازروز اول  حنجره دریده ملکه که همان رادیو ضد بشروجنایت بی بی سی باشد شروع به سم پاشی کرد وبقیه پشت انرا گرفته اند ودراین میان عضدانلو ومجاهدین وشورای کثیف انها وهواداران نکبت وفاسد وهرجایی ودهان دریده وگند گاو چاله دهانهایش همین خط را پیش میبرند وقمه کشان صهیونیزم وپمپئو وبرایان هوک شده اند اگرملکه انگلیس وعضدانلو فکرکرده اند با این کارها ملت ایران را مایوس وناامید میکنند وانها رابه درون خود برده وبا ایجاد استرس کشتارجمعی راه می اندازند کورخوانده اند ملت ایران گرفتاراین بازیها نخواهند شد ورگ وریشه دشمنانش را با تبرقطع خواهد کرد اگرانگلیس توانست با قحطی وکشتارملت ایران را بزانو دربیاورد این بارهم با ایادی ونوکران ایرانی خودش خواهد توانست ، بهمین دلیل ازدیروزبنده شروع به انتشاراهنگهای شاد ورقص کرده ام تا ملت ایران انهایی که میخوانند وگوش میدهند ازاسترس که اصلی ترین دوست کرونا ست را درهم بکوبند وملت ایران باید شبانه روز شادی کنند وشاد باشند واسترس را ازبین ببرند ومبارزه با استرس ورعایت بهداشت اصلی ترین ونیازمبرم جامعه می باشد باید برای ان کوشید وشاد بود وپوزه ملکه ونتانیاهو پادشاه عربستان وشیخک امارات وادمخواران امریکایی ودرراس دشمنان ملت ایران رجوی وعضدانلو را بخاک مالید ،

مواضع ضد بشری رجوی در قبال مرگ مبتلایان به ویروس کرونا

آهای مریم عضدانلو فاسد وحرمسراداررجوی نخواهیم گذاشت تو با عملکرد ضد ایران وایرانی به ارزو های خودت برسی واسترس وجنگ روانی راه بی اندازی وملت ایران را کشتاروخوشحالی کنی تبلیغات چی های امروز عاملان کشتارجمعی هستند که باید محاکمه ومجازات بشوند ملت ایران برای نابودی دشمنان وکرونا هرچقدرمیتوانید استرس را ازخود دوروشاد وخندان وسرحال باشید ودهان یاوه گویان وزوزه های ملکه ونتانیاهو گونه را خرد وخاکشیرکنید درد بی درمان اینها که امارمبتلایان وفوت شدگان نیست درد اینها نابودی ایران است ازعضدانلو گرفته تا من وتو تا سلبریتی های بی هویتی که برای پول به عربستان میروند وجلو شیخکهای عربی زانو میزنند شرم وننگ برانان باد که هیچ انسانیت وعرق ملی وهویت ایرانی درانها باقی نمانده است یا ازاسلام سیاسی دفاع میکنند وبنام اسلام میخواهند نان بخورند ویا با رفتن بسمت اسلام سیاسی انهم ازنوع وهابی واخوانی میخواهند به ارزوهای خود برسند وکیف سامسونت پول بگیرند وبرگردند وقتی تاریخ را میخوانیم ازاین حرام لقمگان که باعث شکستهای متعدد مردم ایران درمقاطع مختلف بوده ایم کم نداریم اززمان اشکانیان وساسانیان وخوارزمشاهیان وصفویان وقاجاریه وپهلوی بوفورازاین ادمهای بی هویت وخائن ایران زیاد بخودش دیده است که بخاطرپول دست به هرخود فروشی میزنند ورجوی هم ازقبردرمی اید واطلاعیه کفن ودفن میدهد ای خاک برسرمجاهدین به چه پیسی افتاده اند فقط این را کم دارند که رجوی درس غسل وطهارت ونجاست بدهد وازرهبرعقیدتی عبور وبه مرحله ولایت برسد بشود ایت شیطان گرچه امروز هست چه قبول داشته باشد وچه نداشته باشد بنده که چیزی بنام ایت الله یا نشانه خدا را درروی زمین قبول نداشته وندارم هرچه هست نشانه شیطان است ولاغیربا ارزوی نابودی کرونا وسایرویروسها درجهان که برعلیه ملتها حرکت میکنند ملت پیروزند وسیاستمداران کثیف روبه اضمحلال ونابودی هستند قدرت مندان امده اند ورفته اند ولی ملتها همچنان پایدارواستوارمانده اند وخواهند ماند زیرا که خصلت تکامل  پیش رفت وماندگاری ملتها ونابودی دشمنان انهاست این یکی ازقوانین یکسویه وسرسخت تکامل است که هرکس برضد ان اقدام کند میرایی حتمی ست سرنوشت رجوی یکی از همین نشانه های قانون تکامل است درچه خواری وخفت وبدبختی دربغل پادشاه تروریست ووهابی وجنایتکار تسلیم عزرائیل شد ورفسنجانی که رجوی میخواست اورا رییس جمهورکند دراستخرفرح چگونه مرد درس بگیرید بدبخت های بیچاره

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شورش-کرونایی-در-آلبانی-کمپ-مجاهدین-خلق/

شورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

شورش کرونایی در آلبانیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، (و چند منبع دیگر) چهارم مارس 2020:… من با درستی ویا نادرستی این خبر کاری ندارم وفقط سئوالم از شما این است که زمانی که این ویروس با سرمنشآ مشکوک، ” خودی ” وغیر خودی ”  را میکشد ، چرا اعلام کرده بودید که جمهوری اسلامی تعمدا جلوی انتشار این ویروس را نگرفت تا مردم به خیابانها نیآمده ومقدمات ورود مریم به تهران را فراهم نکنند؟ ویروسی که کشورهای پیشرفته هم نتوانسته اند جلوی ورود انرا بگیرند؟ درمیان خسارات بزرگی که این ویروس به ایران زد، ما شاهد بسیج همگانی وسرفرازانه ی  مردم ایران برای مبارزه با این بلیه که خود نقشی دربوجود آمدن آن نداریم، هستیم….. دراین میان من آرزو میکنم که این ویروس سراغ کشور ضعیف آلبانی را نگیرد تا مریم ونوچه هایش ، به بهانه ی قرنطینه ، مختصر رفت وآمد اعضای دربند خود را به شهر وبرای مدت زیاد وغیر لازم ، محدود کنند!  ویروس کرونا در آلبانی – انشاالله که خبر درست نباشد . شورش کرونایی در آلبانی 

شورش کرونایی در آلبانیکرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسی سابق اپوزیسیون

شورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

1- شما که میگفتید کرونا بنفع جمهوری اسلامی ایران است؟!

(صابر تبریزی، ایران اینترلینک)

14/12/1398

باند رجوی خوشحال ازازدیاد تلفات کرونا درایران، طی خبری اعلام کرده است :

“رمضان پورقاسم، فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی زمینی سپاه، معاون وزیر ارتباطات در دولت نهم و دهم  و مسؤول ستاد نماز جمعه شهرستان ساری دقایقی قبل در بیمارستان خمینی ساری به دلیل ابتلا به کرونا مرد .رضا رحمانی  وزیر صمت دولت آخوند روحانی نیز به‌دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد. رسانه‌های حکومتی خبر دادند حسین شیخ‌الاسلام، مشاور جواد ظریف هم به ‌ویروس کرونا مبتلا شد “.

من با درستی ویا نادرستی این خبر کاری ندارم وفقط سئوالم از شما این است که زمانی که این ویروس با سرمنشآ مشکوک، ” خودی ” وغیر خودی ”  را میکشد ، چرا اعلام کرده بودید که جمهوری اسلامی تعمدا جلوی انتشار این ویروس را نگرفت تا مردم به خیابانها نیآمده ومقدمات ورود مریم به تهران را فراهم نکنند؟

ویروسی که کشورهای پیشرفته هم نتوانسته اند جلوی ورود انرا بگیرند؟

درمیان خسارات بزرگی که این ویروس به ایران زد، ما شاهد بسیج همگانی وسرفرازانه ی  مردم ایران برای مبارزه با این بلیه که خود نقشی دربوجود آمدن آن نداریم، هستیم.

بازهم مردم ایران نشان دادند که دربرابر خطرات جدی ، تمایل به همبستگی زیادی با هم را بنمایش میگذارند وبا کنار گذاشتن مسائل غیر عاجل تر، برروی مبارزه باخطر اصلی اتحاد عمل شگفت انگیزی را نشان میدهند والبته که مایه ی نگرانی عمیق مجاهدین خلق میشوند!

علیرغم وجود بوروکراسی مزمن درایران، وزارت خانه های مختلف وبخصوص وزارت بهداشت ، با جدیت تمام مشغول انجام وظیفه است ودرامر آگاهی دادن بمردم و ضدعفونی کردن شهرها وروستاها، کارهایی بزرگ انجام میدهد که قابل تقدیر است.

درفلسفه اصلی بنام ” هر ضعفی را قدرتی هست وهر قدرتی را ضعفی “ وجود دارد.

درستی این نظر درمورد ما ایرانی ها به ثبوت رساند ونشان داد که درمقابل ضعف هایمان دربرابر این قبیل حوادث، به قدرت بزرگ بسیج همگانی وافتخار آفرین دست یافتیم که البته من مایل نبودم که کرونا باعث انسجام و وحدت ملی ما بشود که شد و روشن ساخت که اتفاقات به خواسته ها وامیال من ودیگران توجهی نکرده واز قانونمندی های خاص خود تبعیت میکنند!

دراین میان من آرزو میکنم که این ویروس سراغ کشور ضعیف آلبانی را نگیرد تا مریم ونوچه هایش ، به بهانه ی قرنطینه ، مختصر رفت وآمد اعضای دربند خود را به شهر وبرای مدت زیاد وغیر لازم ، محدود کنند!

صابر تبریزی

2- زندگی گروهی در اردوگاه فرقه رجوی و تهدید مضاعف ویروس کرونا

انجمن نجات مرکز تهران13 اسفند 1398

نامه ای از جانب یکی از جداشدگان در آلمان که با ما در ارتباط است دریافت شد که به خواست ایشان از درج نام وی خودداری می نمائیم.

متن نامه به قرار زیر است:

سلام

شورش کرونایی در آلبانیمن البته مقاله نویس نیستم و بیشتر نگران حال مادرم هستم. میترسم که به سرنوشت پدرم دچار شود. با این حال چند سطری را برای سایت نجات می نویسم. خواهش میکنم اگر نیاز به اصلاح دارد خودتان زحمتش را بکشید و بلافاصله منتشر کنید .ضمناً از من هم اسمی نبرید چون میترسم برایم گرفتاری هایی در آلمان ایجاد شود.

نزدیک به دو ماه است که ویروس جهش یافته سارس و آنفولانزا با اسم جدید کرونا موجی از ترس و نگرانی را بر تمام کشورهای جهان ایجاد کرده و علاوه بر سیاستمداران و فعالان اقتصادی، مردم عادی را هم نگران نموده است. حالا دیگر ایتالیا رتبه سوم (بعد از چین و کره جنوبی) مبتلایان به ویروس را پیدا کرده و در سایر کشورهای پیشرفته اروپایی مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و … هم ضمن کمبود شدید ماسک و مواد ضدعفونی کننده، آمار مبتلایان و شهروندان قرنطیه شده در حال افزایش است.

سازمان بهداشت جهانی سطح هشدار خود را در بالاترین میزان قرار داده که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است. البته بیانیه های قبلی این نهاد جهانی گویای این واقعیت مهم است که بیش از 60 کشور درگیر این ویروس شده و جهان در آستانه یک اپیدمی بزرگ قرار دارد و تقریبا هیچ ملت و دولتی راه فرار از آن را نخواهد داشت.

ساخت بیمارستانی در چین در مدت 10 روز نشان داد که یکی از مهمترین عوامل مقابله، سرعت عمل و واکنش فوری است. حالا سوال اینجاست که در این سیر تهاجمی کرونا آیا کشور آلبانی و کمپ اشرف 3 در سلامت خواهند بود؟ آیا اسیران این سازمان که عمدتا شرایط سنی بالایی دارند و بیماری های زمینه ای هم در آنان شیوع داشته می توانند در مقابل این بیماری کشنده تاب بیاورند؟

سازمان که این روزها مدام به کشور ایران ایراد می گیرد و دائماً توصیه پزشکی ارائه می کند خودش تا چه اندازه ماسک و مواد ضدعفونی کننده در اختیار دارد؟ چه برسد به بیمارستان پیشرفته و بخش های مراقبت های ویژه! در شرایط فعلی همه کسانی که دوست، فامیل یا بستگانی از آنها در اشرف 3 زندگی می کند، نگران سلامتی آنها هستند.

با شناختی که از سازمان وجود دارد اگر پای کرونا به آنجا باز شود فاجعه بزرگی روی خواهد داد، خصوصا اینکه معمولا ایرانیان هوادار از کشورهای مختلف به این کشور و اشرف 3 مسافرت می کنند. بیشتر کشورهای جهان ضمن لغو بسیاری از برنامه ها و تجمعات، زندانیان خود را هم به مرخصی فرستادند تا زندان های آنان در هجوم بیماری به کانون گسترش ویروس تبدیل نشود. فاجعه ای که ماه گذشته در کشتی تفریحی کویین در سواحل ژاپن روی داد و تست 700 نفر از مسافرانش مثبت اعلام شد نمونه ای تلخ و ناگوار از این همه گیری است.

دولت آلبانی هم باید برای حفظ جان این افراد و همچنین مردم و شهروندان کشور خودش بلافاصله و به صورت فوری اقدامات موثر پزشکی را به اجرا بگذارد. جا دارد همه کسانی که در خصوص اشرف 3 و ساکنان آنجا دغدغه ای دارند سریعا دست به کار شده و با نامه نگاری، تلفن، توصیه، ملاقات و … به حفظ جان این افراد کمک نمایند.

دیروز یکی از هواداران سازمان را دیدم که هفته ی قبل برای دیدن مادرش به آلبانی رفته بود. ایشان به من گفت به غیر از اینکه چند روز معطل شده و مجبور بوده تا کلی تماس و توصیه برای ملاقات مادرش کسب کند وضعیت بچه ها روبراه نبوده است. گویا این بیماری کرونا آنجا هم رفته و مادرش خیلی سربسته به او فهمانده که چند نفری از برادران مسن تر مبتلا شده اند و تب دارند.

چیزی که الان مهم است این است که نباید بگذاریم تا مسئولین سازمان لاپوشانی کنند و باعث تلفات بشوند. اینجا دیگر جای آبرو داری و مسامحه نیست و باید سریعاً امکانات پزشکی و امدادی برای ساکنین ارسال بشود و افراد زندگی جدا داشته باشند.

قبل از اینکه خیلی دیر شود باید اقدام کرد. این ویروس خیلی سریع اپیدمی می شود و آنجا هم که گروهی زندگی میکنند .همین الان توی آلمان هم ده ها نفر مبتلا شده اند و اورژانس و بیمارستان ها آماده باش هستند.

لطفاً این موضوع مهم را اطلاع رسانی کنید قبل از اینکه تبدیل به فاجعه بشود.

لطفا این مطلب را به صورت یک مقاله در سایت نجات درج نمایید.

ممنون

لینک به منبع

3- افشاگری بعیدی‌نژاد از اقدامات منافقین برای انحراف افکار عمومی در مورد شیوع ویروس کرونا

(خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا)

حمید بدیعی نژاد

حمید بدیعی نژاد

سفیر ایران در لندن گفت: شبکه سازمان منافقین و جریان‌های معاند جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با طراحی یک سیاست خبری و رسانه‌ای بسیار مزوّرانه می‌خواهند به خیال خام خود، مردم و افکار عمومی ما را در یک بن‌بست فکری قرار دهند.

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد نوشت: اعضای سازمان منافقین و شبکه‌های معاند از طرفی در چند روز اول ابتلای کشور به ویروس کرونا که هنوز نیازی به سازماندهی دریافت کمک‌های پزشکی بین‌المللی و خرید اقلام فوری از کشورهای خارجی مطرح نبود، مرتب تبلیغات سازماندهی شده‌ای را طراحی کرده بودند که القا کند نظام از یک طرف در انزوای بین‌المللی قرار دارد و کشوری حاضر به ارسال کمک‌های فوری به ایران نیست و از طرف دیگر، حتی در موارد مشخص هدایا و کمک‌های خارجی در دسترس هم، کشور تمایل دارد حتی به قیمت از دست رفتن جان مردم، همین موارد کمک‌های اهدایی کشورهای غربی را رد کند.

وی ادامه داد: اما در مرحله دوم افزایش تلاش‌های سازماندهی شده کشور برای کاهش ابتلای عموم مردم به ویروس کرونا و از جمله آمادگی جذب کمک‌های سازمان بهداشت جهانی، کمک‌های اهدایی کشورهای خارجی و همچنین تلاش کشور برای خرید اقلام مورد نیاز پزشکی از خارج از کشور، همان جریان، کمپینی را شروع کرده‌ که تجهیزات خارجی آلوده هستند و کشور نباید به هیچ وجه به سلامت اقلام پزشکی خارج از ایران اعتماد کند. هر روز هزاران توئیت و اطلاعات مجعول توسط منافقین با این مفهوم مشترک تولید می‌شود که اقلام پزشکی خارجی آلوده هستند و مردم باید از استفاده از این اقلام خودداری کنند.

سفیر کشورمان گفت: این جریان با راه‌اندازی هشتگ‌هایی در فضای مجازی تحت عنوان «کیت‌های آلوده» با پروفایل دینی-مذهبی و یا شخصیت‌های فداکار و شهید نظام، سعی در انحراف افکار عمومی دارند. برخی از افراد در فضای مجازی نیز ممکن است تحت تاثیر پیام‌های حماسی این جریانات مشکوک قرار گیرند و ناآگاهانه با پیام آنها همدردی کنند اما هدف اصلی این تبلیغات ایجاد بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولین نظام است.

بعیدی‌نژاد خاطرنشان کرد: بی‌شک سیاست اصلی کشورمان افزایش توان و تولید داخلی تجهیزات پزشکی و کیت‌های تشخیص توسط نیروهای کارآمد وپرتوان سربلند کشورمان است اما همزمان، برای تقویت و تجهیز نظام بهداشتی و پزشکی فوری کشور به تجهیزات و اقلام پزشکی لازم، کشورمان با اعمال و رعایت تمامی استانداردهای ایمنی لازم، این اقلام لازم را از منابع مورد اعتماد تهیه خواهد کرد و برای سلامت مردم عزیزمان به کار خواهد گرفت.

لینک به منبع

4- درپی شیوع کرونا، شورش در کمپِ کرونایی منافقین در آلبانی

(خبرگزاری صدا و سیما)

به گفته برخی از منابع خبری، پس از ابتلای مریم رجوی سرکرده گروهک جنایتکار منافقین به کرونا، هم اکنون فرماندهی واحد در این اردوگاه وجود ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما, حساب کاربری سید فرهان (سننتقم) در توئیتر از شورش و ناآرامی در کمپ منافقین واقع در آلبانی پس از شیوع کرونا در این کمپ خبر داد و در توئیتی نوشت: به دنبال انتشار خبر ورود ویروس کرونا به کمپ منافقین و مبتلا شدن تعداد زیادی از سالمندان این کمپ، خبرهایی مبنی بر وقوع شورش و ناآرامی در این کمپ به گوش می‌رسد.

 

همچنین برخی خبرهای موثق حاکی است، بیماران منافقین که با ابتلا به کرونا کشته شده‌اند، در سکوت و بایکوت کامل رسانه‌ای در زمینی که به منظور تدفین کشته‌شدگان بر اثر این بیماری در نظر گرفته شده، دفن می شوند.

لینک به منبع

5-کرونا در مقر اشرف 3

(سایت انجمن فراق)

یکی از اعضای حاضر در مقر «اشرف 3» در گفت و گو با فراق خبر داد

تردد مشکوک کادرهای فرقه رجوی به ایتالیا / دستورالعمل های جدید فرقه برای اعضای حاضر در «اشرف ۳»

یکی از اعضای حاضر در مقر «اشرف ۳» گفت: مدتی است که تردد مشکوک کادرهای فرقه رجوی به کشور ایتالیا زیاد شده است.

وی که نخواست نامش فاش شود، ظهر امروز در گفت و گو با فراق اظهار داشت: فرقه رجوی در حال حاضر بسیاری از امور جاری خود را از طریق واسطه گری کشور ایتالیا انجام می دهد و نمی خواهد کسی از این رابطه خبردار شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ترس و نگرانی فرقه رجوی از انتشار این خبر به این جهت می باشد که جامعه آلبانی با توجه به شیوع بیماری کرونا در ایتالیا، به شدت نگران انتقال آلودگی از این کشور به آلبانی است.
او افزود: فرقه همچنین اخیرا برای جلوگیری از تردد اعضا دستورالعمل های سخت گیرانه ای وضع کرده و بر اساس تصمیم کادر رهبری اعضا باید در اطاق های خود به صورت گروهی و تیمی کار کنند تا روش های جاسوسی فرقه به شکل دلخواه انجام گیرد.

وی در تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت: بنا بر دستور خود مریم رجوی که خودش هم گفته معلوم نیست تا چه اندازه قابل اجرا باشد، تمام اعضا باید هنگام کار با اینترنت در تیم های دو نفری و چهار نفری باشند و حتی برای قطع و وصل کردن برق نیز باید دو نفری به اطاق بروند.

این عضو با اشاره به اینکه طبق این دستور حتی نباید اعضا در صورت بیماری به کلینیک های داخل شهر مراجعه کنند افزود: هم اکنون اعضایی که مشکوک به بیماری سرماخوردگی هم هستند اجازه مراجعه به پزشک داخل شهر را ندارند.

عضو حاضر در مقر اشرف ۳ در پایان گفت: تمام موارد گفته شده بر علیه اعضای حاضر در حالی است که کادرهای رهبری از این قاعده مستثنی بوده و دائم در حال خوشگذرانی در کشورهای اروپایی هستند.

انتهای پیام

لینک به منبع

(پایان)

شورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

***

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقجناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

کرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسیسالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی

همچنین: