ياوه هاى تكرارى مريم رجوى در ويلپنت

ياوه هاى تكرارى مريم رجوى در ويلپنت

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیستم ژوئن 2015:…  مريم رجوى در اين سخنرانى خود تحرکات سرطانی و ویروسی گروه تروریستی و خطرناک داعش در عراق و سوريه که تمام خاورمیانه، کشورهای عربی و جهان را به وحشت انداخته است، لقب مبارزه برای آزادی می دهد، آنجا که می گوید سلام بر ملت های بپا خواسته سوریه و عراق و کارزار آنها برای آزادی و دموکراسی و علیه تروریسم و بنیادگرایی، انگار كه …

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

لینک به منبع

ياوه هاى تكرارى مريم رجوى در ويلپنت

رجوى و همسر فرنگ نشسته اش براي جلب حمايت‌هاي غرب و براي هرچه باشکوه‌تر نشان دادن شوهاي تبليغاتي خود با اجيرکردن افراد معلوم‌الحال و استخدام افراد براى سياهى لشكر و پرداخت مبالغ هنگفت به برخي از سناتورهاي آمريکايي و اروپايى، اقدام برپايى جشنى در ويلپنت پاريس نمودند که به زعم روزنامه لوموند فرانسه افرادي با تابعيت سوئيس، روماني و آلمان در آن شرکت کرده بودند. اين افراد که با وعده اقامت در هتل‌هاي 4 ستاره و 5 ستاره به فرانسه سفر مي‌کنند، در قالب يک سفر توريستي به حومه پاريس مي‌آيند تا در کنار گشت و گذار در فرانسه در يک تجمع به اصطلاح سياسي نيز شرکت کنند. در اين مراسم كه مريم رجوى با سخنان تكرارى و كليشه اى خود ماهيت تروريستى خود و تشكيلاتش را براى اربابانش به تيزترين وجه بيان و نوكرى خود را به آنان گوشزد نمود.

مريم رجوى در اين سخنرانى خود تحرکات سرطانی و ویروسی گروه تروریستی و خطرناک داعش در عراق و سوريه که تمام خاورمیانه، کشورهای عربی و جهان را به وحشت انداخته است، لقب مبارزه برای آزادی می دهد، آنجا که می گوید سلام بر ملت های بپا خواسته سوریه و عراق و کارزار آنها برای آزادی و دموکراسی و علیه تروریسم و بنیادگرایی، انگار كه داعشى و تفكرات وهابى، عميقا از نظر رجوى كه همپيمان آنان است، يك نيروى انقلابى است كه اصلا جناياتى مرتكب نشده و عامل قسط و برابرى در بين مردم خاورميانه است. همانگونه كه خود وگروهش را انقلابى و آزادترين و دمكرات ترين افراد در دنيا ميداند و معرفى ميكند.

واقعا چه طنز تلخى است. آدم كه به اراجيف اين عجوزه گوش ميدهد، وقتى از نيروى انقلابى و مردمى ياد ميكند و اسمى از آدمخورهاى داعش نميبرد، با شيادى و دجاليت انگار نه انگار كه تماما مضمون صحبتش و نيروى مردمى و انقلابى، همين آدمخورهاى داعش هستند كه رجوى سلف آنهاست.

آیا حرکات اخیر درسوریه وعراق، برعلیه بنیاد گرایی و بنفع آزادی است و مگر اکثریت تعیین کننده ی عاملین این عملیات ضد ملی در هر دو کشور سمبل تحجر و بنیاد گرایی نیستند؟ چه کسانی در آن دو کشورعرصه را بر زنان و آزادی های فردی پیش پا افتاده ی اقشار مختلف مردم تنگ میکنند؟ گردن زدن ها متعلق به کیست؟ اين همه آتش زدنها و زنده بگور كردنها و سربريدنهاى وحشيانه و اين همه بربريت عريان كه وحوشى به اسم داعش مرتكب ميشوند، آيا كار نيروى به اصطلاح انقلابى و مردمى نيست كه بدان اشاره و افتخار ميكنید؟

واقعيت اينكه اگر جنایات و کشتارهای سبعانه ای را که این داعش در همین مدت کوتاه مرتکب شده است به تصوير كشيده شود، تصور اين که تاتارها و مغولهای چندین قرن پیش دوباره از قبرها بیرون آمده و تاریخ آنرا مجدداًمشاهده می کند، حال بانوی جنایت و آتش و شکنجه، این وحوش را سربازان آزادی و دموکراسی می خواند و به آنها سلام می رساند. موضوعی که قابل تأمل و حاکی از همکاری گسترده این سازمان با جنایتکاران داعش می باشد.

“پایان”

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ایاگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

Khodabandeh, June 2014: Maryam Rajavi’s annual Rally in Villepinte. This year promoting ISIS, MEK, Saddamists – Everyone Loses

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18935

پنجه عدالت و یقه مسعود رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هشتم ژوئن ۲۰۱۵:…  رجوى عامل تمام این جنایات بوده و تا الان هم پاسخگوى هیچکدام از آنها نبوده و نیست. از مسئله سرنگونى رژیم گرفته تا جنایاتش در حق تشکیلات و جنایاتى که در بیرون تشکیلات در حق مردم ایران و عراق، مرتکب شده است. رجوى به هیچکدام از وعده و قولهایش جامه عمل نپوشانده و باید پاسخگوى اعمالش باشد. به همین دلیل، خود را در لانه موش پنهان …

مسعود رجوی شورای ملی مقاومت تروریسم نگاهی به کارنامه سراسر خیانت رجوی از سی خرداد سال شصت تا کنون

لینک به منبع

پنجه عدالت و یقه مسعود رجوى

رجوى بعنوان رهبر سازمانى که با سیاستهاى بغایت اشتباهش آنرا به یک فرقه خطرناک تبدیل کرد و با این سیاستها سازمان را به بن بست کشاند، هیچوقت پاسخگوی عملکردش نبوده و خود را ملزم نمی بیند که به افکار عمومى پاسخگو باشد. من بعنوان عضو جدا شده از این سازمان که عمر و زندگى ام را در این مسیر گذاشتم، رجوى را مسئول تام و تمام اتفاقات و سیاستهایى که سازمان را به فرقه اى خطرناک تنزل داد و اینکه مسئول تمام خونهاى ریخته شده و وعده هاى دروغین که به خورد تشکیلات داده و به هیچ یک از آنها عمل نکرده میدانم، باید رجوى مسئول و پاسخگوى مواردى که ذیلاً اشاره میشود، باشد.

– به راه انداختن شکار و ترورهاى بعد از انقلاب و گرفتن جان بیگناهان و مردم عادى کوچه و خیابان و بهانه دادن دست پاسداران رژیم براى اعدامهاى دسته جمعى و قتل فرزندان این مملکت و افرادى که با خلوص نیت تماماً مجرى طرحهاى شما بودند و همگى از دم تیر و طناب دار رژیم گذشتند، چرا و به چه علت؟

– به راه انداختن حمام خون در پى انفجارهاى تروریستى که طراحى میکردى و به اجرا در میآوردى و منجر به قتل عام زیادى انسان در یک نقطه میشد، براى چى بود؟ آیا به قول خودت میخواستى رژیم را بى سر و آینده بکنى، آیا این ایده ات عملى شد؟

– سازماندهى ملیشیاى جوان و فریب آنها و براه انداختن شورش خیابانى و کشتن و ترور در سى خرداد ۶٠ ، آیا حرکتى عاقلانه بود؟ با این همه کشته از طرفین درگیر آیا به هدف رسیدى؟ یا جز به کشته دادن تعداد زیادى راه سازمان و جوانان و نوجوانهایى که فریب دجالیت شما را خورده و دست به اسلحه شده بودند را بستید؟

– طرح همپیمانى خود با بنى صدر و فریب او و آوردنش به خارج از ایران، راه حلى براى ساقط کردن رژیم داشت؟ چرا با نیرنگ و فریب و طرحهاى مزورانه در هر سر فصلى راه استحاله این رژیم را بستید و چوب زیر بغل رژیم شدید، از زمان بنى صدر گرفته تا دوران رفسنجانى و خاتمى که به نحوى هر کدام در مسیر استحاله پیش میرفتند، شما همصدا با تندروهاى داخلى هیاهوى سیاسى و تبلیغاتى راه انداخته و موضعى در ضدیت خط استحاله این رژیم داشته اید؟

– آیا فرارت از کشور ایران به فرانسه در راستاى مصالح ملى بود که ورد زبانت شده است؟ چرا سردار موسى خیابانى و تعدادى از بهترین فرماندهان این سازمان را دم تیر و چوبه دار دادید؟ آیا این خیانت در حق سازمان و یاران خود نیست؟ بعد از ٣۵ سال کو اهداف عالیه ات؟ آیا خزیدنت به لانه موش یا به قول خودت ” شیر همیشه خمار” نشانه پیروزى و سرنگونى رژیم است و همچنان افراد در زنجیرت با این ترجیهات پوچ و بى محتوا فریب میدهى و مغز شویى میکنى؟

– با چه معیار و منطقى راه آمدن به عراق که متجاوز و در جنگ با ایران بود و قسمتى از خاک میهن را نیز در اشغال داشت، انتخاب کردید و با بعث عراق یک کاسه شده و به ستون پنجم دشمن ایران تبدیل شدید؟

– به چه علت در جبهه هاى جنگ که نیروهاى وطن پرست ایران زمین در مقابل جبهه عربى – بعثى صف آرایى داشتند هجوم میبردید و از افرادى که براى وطن و خدمت سربازى، در مقابل دشمن قرار داشتند تلفات میگرفتید و راه ارتش بعثى عراق را براى پیشروى و تصرف خاک میهن هموار میکردید، آیا این خیانت به ایران و ایرانى و وطن خود نیست؟

– چرا در طول جنگ ایران و عراق و بمباران و موشک باران شهرهاى بى دفاع، محاسب و دیده بان دشمن بودید و مختصات و گرا و اطلاعات در اختیار صدام قرار میدادید. آیا جوابگو به ملت وطن پرست و وطن دوست ایران هستید؟ به افکار اپوزیسیون رژیم حاکم چطور؟

– چرا در عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان، بیش از ١۴٠٠ رزمنده مجاهد با وعده سرنگونى و فتح تهران را به کشتن دادید و به دروغ مدعى نیروى رزمنده و پشتیبان مردمى در داخل شدید که وقتى وارد خاک میهن شوید، فوج فوج از شما استقبال خواهند کرد، ولى خلاف از آب درآمد و هنوز که هنوز است بعد از ٢٧ سال بر سیاست اشتباه خودت اصرار دارید و پافشارى میکنید. آیا جوابگوى این خیانت خودت هستى؟

– بر چه منطق و استراتژى، ارتش آزادیبخش را در مقابل کردها در شمال و شیعیان در جنوب در دفاع از حزب بعث قرار دادید و این همه جنایت را مرتکب شدید و بجز قتل و کشتار کردها و شیعیان تعداد زیادى از افراد تشکیلات قربانى این سیاست اشتباه خودتان کردید؟

– چرا در عملیاتهاى بلاصطلاح داخله در سالهاى ٧٢ تا ٧٩ تحت نام عملیاتهاى نامنظم، راهگشایى و سحر، نفرات زیادى از تشکیلات را به کشتن دادید و در مقابل، تعداد زیادى از هم وطنان را به خاک و خون کشیدید، آیا اهدافت که سرنگونى رژیم بود و این وعده را در هر نشستى یادآورى میکردید، محقق شد؟

– چرا کانون گرم خانواده را در درون تشکیلاتت از هم پاشیدید؟ و باعث جدایى زن و شوهر از هم و آواره کردن اطفال و جگر گوشه هاى آنها شدید و آنها را محروم از عاطفه پدر و مادانشان کردید و روانه و دربدر در کشورهاى اروپایى نمودید و بعد از اینکه تار پود تشکیلاتت مندرس شده بود، براى ترمیم آن با وعده هاى سر خرمن و فریب آنها مجدداً به عراق فلک زده کشاندید و آینده آنها را تباه کرده و عده اى از آنها را به کشتن دادى یا از دست فشارهاى تشکیلاتى مجبور به خودکشى شدند، براى این ظلمت چه جوابى دارى؟

– این همه زندانى کردن افراد تشکیلات و شکنجه و سربه نیست کردن افراد در قرارگاه اشرف براى چه بود؟ سپردن افرادى که خواهان ماندن در تشکیلات نبودند و تحویل آنان به اداره امنیت عراق و فرستادن به زندان معروف و مخوف ابوغریب و شکنجه آنان یا سربه نیست کردنشان یا حبسهاى طولانى مدت و بعد، تحویل رژیم ایران دادن براى چه بود، آیا ذره ای وجدان انسانى در تو وجود داشت؟

– تفتیش عقائد با برگذارى نشستهاى روزانه موسوم به عملیات جارى و نشستهاى لایه اى و نشست شوم و خطرناک موسوم به “نشست دیگ” و نشستهاى جنسى غسل هفتگى براى چى بود؟

– این همه فشار کارى و بیخوابیها در تشکیلات و محدودیت هاى قرون وسطایى و این همه مریضى و مرگ و میر بر اثر همین فشارها براى چى بود؟

– این همه اشرف اشرف کردن و در مقابل دولت عراق ایستادن و به کشتن دادن تعداد زیادى از اسیران در چنگ ات براى چى بود؟ آیا اشرف در دستانت ماند؟ و نهایتاً دلیل این همه اصرار ماندن در عراق و ممانعت و سنگ اندازى براى عدم انتقال به خارج از عراق، براى چیست؟ اگر میخواهى تشکیلاتت در عراق بماند و مسیر کذائى سرنگونى رژیم طى طریق شود، چرا خودت به لانه موش خزیدی و گورت را گم کردی و خانم ات در فرنگ نشسته و نسخه براى به کشتن دادن افراد میپیچد؟

نتیجه:

رجوى عامل تمام این جنایات بوده و تا الان هم پاسخگوى هیچکدام از آنها نبوده و نیست. از مسئله سرنگونى رژیم گرفته تا جنایاتش در حق تشکیلات و جنایاتى که در بیرون تشکیلات در حق مردم ایران و عراق، مرتکب شده است.

رجوى به هیچکدام از وعده و قولهایش جامه عمل نپوشانده و باید پاسخگوى اعمالش باشد. به همین دلیل، خود را در لانه موش پنهان کرده و به کسى پاسخگو نمی دهد. اما دست عدالت در کمین است و بزودى در محکمه اى عادلانه، باید به تک تک جنایاتش پاسخ داده و تاوان پس دهد. آنروز دیر نخواهد بود، آه مظلومین و جدا شده ها یقه و گریبانش را خواهد گرفت. به امید رسیدن آنروز.

“پایان”

استراون استیونسون مجاهدین خلق صدام مریم رجوی تروریسمپشت پرده بیانیه تکراری استیونسون (دلقک معزولی که دیگر خنده دار نیست)

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18711

فرمان مریم رجوى در ترور مخالفین و جدا شده ها

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم می ۲۰۱۵:…  در زیر بیوگرافى تروریست تحت فرمان مریم رجوى، مهران کاکاوند که قصد ترور آقاى منصور نظرى را داشت ولى با هوشیاى اقاى نظرى موفق نشد، با قلم آقاى محمد رزاقى آورده میشود. مهران کاکاوند در سال ۱۹۹۱ از فرمانده هان دسته تانک ارتش دست ساز رجوی بود که در کشتار کردها در اطراف شهر جلولا و خانقین در داخل عراق فعالانه شرکت داشت و در اطراف …

مهران کاکاوند قاتل و شکنجه گر اعزامی از عراق به پاریسمزدور مهران کاکاوند فرمانده عملیات نا موفق تروریستی رجوی در مرکز شهر پاریس

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیافشای مزدوران اعزامی ارتش خصوصی صدام، مجاهدین خلق، در کشور البانی (افشین ابراهیمی، علی رئوسان، سید حمید ملکی، عطا حسینی، …. )

گزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون 

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

لینک به منبع

فرمان مریم رجوى در ترور مخالفین و جدا شده ها

“سرکوب، ترور شخصیت و حذف فیزیکى مخالفین از اعمال برجسته و بارز ماهیت تروریستى رجوى است”

بعد از آکسیون جدا شده ها از فرقه رجوى در پاریس در حمایت از محاکمه مهدى ابریشمچى، طراح و دستیار مریم رجوى براى سرکوب و ترور جدا شده ها در کشورهاى اروپایى، تیم ترور مریم رجوى در قلب مهد آزادى، یک بار دیگر خود را نشان داد و دوست عزیزم آقاى منصور نظرى فعال حقوق بشرى و از اعضاى قدیمى و باسابقه و جداشده از فرقه که جهت افشاگرى چهره ترور و تزویر ساکنان دژ اوور مستقر در مقر مریم رجوى و بخصوص در حمایت از محاکمه سر تروریست شناخته شده و معاون مریم رجوى در اروپا مهدى ابریشمچى، رفته بود هدف حمله تروریستى ناموفق عنصرى تروریست بنام مهران کاکاوند که شخصا او را در تشکیلات رجوى و در قرارگاه اشرف میشناختم و در یک خوابگاه مدتى باهم بودیم، قرار گرفت که خوشبختانه با زرنگى و هوشیارى این عزیز برنامه ریزى و طراحى در لانه ترور مریم رجوى، به شکست کشانده شد.

ناکام گذاشتن نیت پلید و شوم و یکبار دیگر مالیده شدن پوز مریم رجوى به خاک و سلامتى آقاى نظرى را به تمام فعالین حقوق بشرى و بخصوص به دوستان جدا شده از این فرقه وحشت و ترور، تبریک میگویم.

واقعیت این است که ماهیت رجوى بر ترور و کشتار بنا شده است و حذف فیزیکى مخالفین خود یکى از اولویتهاى دستگاه ترور و وحشت این فرقه در کشورهاى اروپایى میباشد که توسط شخص مریم رجوى با مشاوره مهدى ابریشمچى، در مقر اوور سازماندهى و طراحى و توسط افراد متخصص در این زمینه که در سیستم اطلاعاتى عراق دوران صدام حسین، آموزشهاى ترور و مهارتهاى مربوط به آن را دیده بودند و مریم آنها را با خود و در کنار خود دارد! به اجرا در میآورد که مورد اخیر یکى از عملکردهاى این دستگاه ترور و وحشت رجوى است که در ید اختیار مریم رجوى بوده و از آنجا فرماندهى و کنترل میشود.

اینجانب بعنوان عضو قدیمى و جدا شده از این فرقه، از سران کشورهاى اروپایى بخصوص دولت فرانسه که مقر سر تروریست مریم رجوى در آنجاست، درخواست دارم که به وظایف انسانى خود عمل کرده و به دور از ملاحظات سیاسى و سیاه و سفید و خوب و بد دیدن، مسئله ترور و اعمال تروریستى و بدور از اینکه از جانب هر کس باشد، محدودیت تمام عیار در کشور خود اعمال نمایند تا تروریستها براحتى تأمین کننده اهداف شوم داعش و ….نشوند و مقر فرماندهى ترور و شارلاتانیزم مریم رجوى در فرانسه بسته شود تا دیگر شاهد سوءقصد تروریستى این فرقه در خاک فرانسه نباشیم.

در زیر بیوگرافى تروریست تحت فرمان مریم رجوى، مهران کاکاوند که قصد ترور آقاى منصور نظرى را داشت ولى با هوشیاى اقاى نظرى موفق نشد، با قلم آقاى محمد رزاقى آورده میشود.

مهران کاکاوند در سال ۱۹۹۱ از فرمانده هان دسته تانک ارتش دست ساز رجوی بود که در کشتار کردها در اطراف شهر جلولا و خانقین در داخل عراق فعالانه شرکت داشت و در اطراف شهر خانقین بعد از کشتار کردها با افتخار می گفت: دسته تانکی که وی فرماندهی می کرده صدها کرد کشتار کرده است.

در سال ۱۳۷۵ مهران کاکاوند به قرارگاه ۲ آمد و باز فرمانده دسته تانک شد و با شروع عملیاتهای مرزی و نفوذ به داخل ایران وی برای آموزش نزد افسران گارد جمهوری صدام ملعون فرستاده شد و یکی از نفرات مورد اعتماد سران فرقه رجوی داعشی بود که بعداً هم برای دیدن آموزش بیشتر نزد فدائیان صدام فرستاده شد و تمام شیوه های کشتار با بمب؛ مین کاری؛ آموزشهای رزمی تکاوری را نزد فدائیان صدام گذراند و بعد از آن فرماندهی یک دسته از تیمهای ترور را بعهده گرفت.

مهران کاکاوند آنقدر مورد اعتماد سران فرقه رجوی داعشی بود که وی را همراه چند نفر از قرارگاه جلولا برای آموزش ساخت و کارگذاری بمبهای کنترل از راه دور نزد فدائیان صدام فرستادند.

با شروع قاچاق انسان از ایران به عراق تحت نام راهگشائی، مهران کاکاوند جزو فرماندهانی بود که با تیم تروریستی خود وارد مرزهای ایران می شد و از رابط فرقه رجوی داعشی افراد تحویل می گرفت و به داخل عراق می آورد و در حقیقت این فرد به دستور رجوی داعشی با تیم تا دندان مسلح و مجهز به سیستم ارتباطی قاچاق انسان بصورت مسلحانه برای رجوی داعشی انجام می داد.

در زمان نفوذ تیمهای تروریستی اعزامی از عراق به داخل ایران تیم تروریستی مهران کاکاوند چندین بار در سر راه خود با عشایر مرز نشین و چوپانانی که تیم تروریستی را در منطقه خودشان مشاهده کرده بودند درگیر و عده ای از آنها را کشته بودند.

مهران کاکاوند از جمله کسانی بود که در سرکوب اعضاء ناراضی بطور فعال شرکت می کرد و مژگان پارسائی وقتی فرمانده قرارگاه ۲ بود یک عده از ترویستهای وفادار به رجوی داعشی را دور خود جمع کرده بود و در مواقعی که برای سرکوب ناراضیان نیاز می شد به نشستهای سرکوب می برد که مهران کاکاوند یکی از سرکوبگران بود و دقیقا یادم هست در سال ۷۷ بر اثر فشار طاهر سلجوی؛ مهران کاکاوند؛ محسن خوش عاطفه؛ افشین جعفری و… احمد رضاپور با شلیک به سر خود از دست فشارهایی که سرکوبگران رجوی داعشی به اعضاء نگونبخت می آوردند خودکشی کرد.

مهران کاکاوند به خاطر دیدن آموزشهای تروریستی و بمب سازی و کارگزاری انواع بمبها وکشتن نفر بدون سلاح (خفه کردن یا شکستن گردن) درست به شیوه ای که برای ترور آقای منصور نظری اقدام کرده … به همراه ۲۰۰ تروریست فرقه رجوی داعشی به اروپا منتقل شده و ممکن است او هم جزو تروریستهای رجوی داعشی باشد که با نام مستعار در اروپا اقامت گرفته باشد و یا هم با همان اسم مهران کاکاوند که بصورت مستقیم از مریم قجر و مهدی ابریشمچی دستور می گیرد و در اور سوراواز و خانه های امن فرقه رجوی داعشی مستقر می باشد.

“پایان”

***

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: آیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

همچنین:

رجوى بازوى اطلاعاتى غرب و مرتجعین عرب خاورمیانه

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفدهم می 2015:…  رجوى از زمان تجاوز حكومت بعث عراق به خاك ايران و اشغال قسمتى از مرز و چند شهر مرزى، در كنار دشمن ملت ايران قرار گرفت و با رفتن به عراق بالاترين اشتباه تاريخى، سياسى و ايدئولوژيكى در مزدورى و خيانت در حق مردم كشور خودش را �

خانواده، آنتى تز ایدئولوژى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم می 2015:…  راستى چرا رجوى و سران تشكيلاتش اينقدر از خانواده و اسم آن ميترسند؟ دليل اين همه رذالت رجوى و سران تشكيلاتش در حق اين پدر و مادرهاى پيرى كه با بجان خريدن تهديدات امنيتى به اميد ديدار عزيزانشان به عراق ميروند، اما با رفتا�

چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نیست

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم آوریل 2015:… چرا جواب اين سياست شكست خورده ات و اينكه ديگران تاوان آنرا ميدهند و تشكيلات هديه اين سياست و استراتژى شوم شماست، خفه خون گرفتى و مطلقاً جوابگوى اشتباهات خود نيستى؟ مطمئن باش كه هرچه طفره برويد و خود را از اين پاس