پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیست

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیست

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم آوریل 2020:… درراستای نوشتن مطالب متعدد، این فرقه ی ضدبشری بار دیگر دست به دامن پارلمانتر های ازنوع فاحشه های سیاسی افتاده که بار جنگ روانی خود برعلیه مردم ایران را پرمایه تر کند. سفاهت این گروه ضد ملی، بیشتر ازاین جنبه است  که به سراغ روسپیان سیاسی ایتالیا که تا چند روز پیش گرفتارترین کشور جهان بود واینک مقامش را به آمریکا داده ، رفته تا دررجنگ روانی برعلیه مردم ایران که بشدت ازطرف سلطه گران درمضیقه وحصر قرار گرفته ، شرکت نموده و مبادرت بصدور بیانیه ای بکنند! چرا این پارلمانتر ها که وظیفه ی اصلی شان دفاع از جان ومال مردم ایتالیا است، حرفی در مورد وضع کشور خودشان نمیزنند ودر نقش دایه ی مهربانتر ازمادر، بفکر ما وزندانیان ایران افتاده اند؟ پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیست . 

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیستشورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیست

27/01/1399

باند رجوی که کرونا را مانند مائده ی آسمانی میداند که برایش حاصل شده تا با سوء استفاده ازآن مردم را بیشتر بترساند ودرمقابل توصیه ی پزشکان که ازمردم میخواهند مراقبت بیشتری ازخود داشته باشند تا این بلا را سربع تر دفع کنند.

فرقه ی منحط رجوی که ازما میخواهد که به خیابان ها ریخته، آشوب وبلوا راه انداخته وبیشتر به کرونا آلوده شویم ، بیشترین نیرو را برآن هم گذاشته که مردم ایران ندانند که این یک آفت جهانی است وخاص ایران بوده و با خواست حکومت بوجود نیآمده ودرکشورهای معبود او، مردم والبته دردرجه ی اول زحمتکشان وتهی دستان او ازچنین ویروسی رنج نمیبرند.

درراستای نوشتن مطالب متعدد، این فرقه ی ضدبشری بار دیگر دست به دامن پارلمانتر های ازنوع فاحشه های سیاسی افتاده که بار جنگ روانی خود برعلیه مردم ایران را پرمایه تر کند.

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیست

سفاهت این گروه ضد ملی، بیشتر ازاین جنبه است  که به سراغ روسپیان سیاسی ایتالیا که تا چند روز پیش گرفتارترین کشور جهان بود واینک مقامش را به آمریکا داده ، رفته تا دررجنگ روانی برعلیه مردم ایران که بشدت ازطرف سلطه گران درمضیقه وحصر قرار گرفته ، شرکت نموده و مبادرت بصدور بیانیه ای بکنند!

دراین بیانیه که در وبسایت ها ی رجوی منتشر شده ، آمده است :

” کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای یک ایران آزاد دربرگیرنده اعضای سنا و پارلمان ایتالیا، در نامه‌یی به دبیرکل ملل ‌متحد درباره شیوع کرونا در ایران به‌خاطر سیاست‌های مجرمانه و پنهان‌کاری رژیم و خطر وقوع فاجعه انسانی به‌ویژه در زندانهای ایران هشدار داد و نوشت: تعداد بسیار زیادی از زندانیان در ایران به‌دلیل شرایط وخیم بهداشتی در معرض خطر هستند و رژیم حاکم، به‌رغم فراخوان گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر در مورد وضعیت ایران، هیچ اقدامی برای حفظ جان آنها به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت نداده و سلامتی آنها موضوعی نگران‌کننده است و باید هر چه سریع‌تر آزاد شوند “.

چرا این پارلمانتر ها که وظیفه ی اصلی شان دفاع از جان ومال مردم ایتالیا است، حرفی در مورد وضع کشور خودشان نمیزنند ودر نقش دایه ی مهربانتر ازمادر، بفکر ما وزندانیان ایران افتاده اند؟

آیا تمامی زندانیان جهان آزاد شده اند که حکومت ایران بخاطر آزاد نکردن تمامی زندانیان مورد نکوهش قرار گیرد؟

آمار کرونا در ایران و ادعای توخالی باند رجوی

منهم آرزو میکنم که هیچکس در زندان نباشد و یا امکانات طوری باشد که هر زندانی دریک اتاق کاملا مناسی قرنطینه شده وازگزند کرونا محفوظ بماند.

اما بدبختی دراین است که واقعیات دراین مورد برخلاف خواست واراده ی من عمل میکند و تصور میکنم که هیچ کشوری – یا تقریبا هیچ کشوری- فاقد این امکانات است!

ضمنا شما پارلماتریست های ایتالیایی میزان زندانیان هرکشورواینکه چه تعدادی ازاینها درهرکشوری آزاد شده اند ، روشن کرده و آنرا با اقداماتی که درایران شد، مقایسه کردده وآنگاه این حرف ها را بزنید!

ایران هم مثل تمامی کشورهای جهان ، دارای نارسائی های زیادی است و اگر وجود این نارسائی ها قابل انتقاد است، شامل همه میشود و قضیه ی ” مست گیری ” بمیان میآید!

درادامه :

” کمکهای ارسالی توسط نهادهای بین‌المللی را در اختیار باندهای وابسته و سپاه پاسداران قرار می‌دهد تا با چند برابر قیمت به مردم بفروشند “.

این ادعا به ثبوت نرسیده است واگر واقعا درست باشد، حق با مزدوران پارلماتتاریست ایتالیاست  با این شرط که درکنار آن اعلام کنند که چگونه ماسک های اهدائی چین ، روسیه وبطور کلی جهان شرق به خود ایتالیا را که درجمهوری چک مصادره شد و آمریکا چگونه در دریا ماسک های اهدائی را دراطراف تایوان به یغما برد و … ، وآنگاه به تنقید دولت وحکومت ایران بپردازد!

ونیز :

” هم‌چنین پنهان‌کاری در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه. اخیراً هم چندین هفته تأخیر در اطلاع‌رسانی از شروع کرونا در ایران به‌دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله فراخوان برای شرکت مردم در گردهم‌آیی سالگرد انقلاب۱۳۵۷ و در انتخابات مجلس و تصمیم به عدم قرنطینه کردن شهر قم که مرکز اصلی شیوع این ویروس بود و استمرار پروازها به کشور چین منبع انتقال ویروس. به این ترتیب، شیوع این بیماری در ایران بسیار شدید بوده و به یک فاجعه انسانی تبدیل شده است “.

اولا ایران مسئولیت های خود در سقوط این هواپیما را بعهده گرفت.

ثانیا حتی چین بعنوان قهرمان مبارزه با کرونا، بخاطر بی اطلاعی که ازاین ویروس داشت ، دراعلام قرنطینه تاخیر داشت وحتی دکتری که این بیماری را گرفته و براثر تجربیات ودانش خود آنرا خادثه ای خطرناک ونوظهور اعلام کرده بود، مورد تنبیه یا انتقاد دولت چین قرار گرفت وتنها زمانی متوجه درستی نطریات این دکترفقید ( لی ….) شد، با قدرت تمام اعمال قرنطینه را آغاز کرده وازاین دکتر فقید اعده ی حیثیت نموده و یادش را با اعطای بالا ترین درجات علمی موجود درچین، گرامی داشت.

تعلل چند روزه یا بیشتر دولت ایران قابل انتقاد است اما وضع مالی دولت تحت فشار ایران هم باید درداخل این انتقادها مورد لحاظ قرار بگیرد

رجوی و کرونا با مردم ایران چه می کنند؟

انتقاد بیشتر بر کاخ سفید نشینان ودر راس همه ی آنها ترامپ وارد است که با وجود اطلاع رسانی پنتاگون ، دست به اقدامی نزد و حتی زمانی که جهان قربانی کشتار کرونا بود، ازآن بعنوان یک سرما خورددگی که توسط چین بزرگنمائی میشود ، یاد کرد!

برابر نوشته ی مجله ی نیشن ، اخطار پنتاگون در سال 2017 بوده که توسط ترامپ پشت گوش انداخته شد و هیچ نوع هشدار واطلاع رسانی انجام نگرفت وحتی لباس وماسک های لازم برای کارکنان بیمارستان ها تهیه وانبار نشد و وضع موجود آمریکا بعنوان پیشتاز ابتلاء به کرونا، نتیجه ی نگرش ضد مردمی ترامپ وسیستم حاکم برآمریکاست که جان انسان ها را فدای پایین نیآمدن بورس سهام – که  این بورس سهام همواره بنفع یک درصدی های متنعم است – نموده است.

باند رجوی و روسپیان سیاسی حاضر به طرح این موضوعات نبوده وبا جار وجنجال تمام میخواهند درهمه ی عرصه ها ایران را که خود قربانی این بی عدالتی ها وپنهانکاری های چند ساله است ، مقصر اصلی جلوه دهد!

صابر  تبریزی

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی کمی به فکر کشورهای خودشان هم باشند بد نیست

***

فراخوان برای به محاکمه کشاندن سردمدران جنایت کار فرقه رجوی بخصوص مریم رجویادامه مخالف  مریم  رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خشم-رجوی-از-اقدامات-ارتش-در-مهار-ویروس-ک/

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کروناصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام مارس 2020:…  رجوی میگوید : ” سربازخانه‌ها و صفوف کرونا‌زدهٔ ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه را ترک کنید. آخوندها برای جان شما ارزشی قائل نیستند. هر مقدار که می‌توانید سلاح و تجهیزات بیاورید “… ولی آنها در صفوف یک مبارزه ی مقدس جهانی قرار دارند وشما ازآنها میخواهید این مبارزه را ترک کنند!! راستی این صلاح وتجهیزات را به کچا بیآورند؟ بشما که درآلبانی قلعگی شده اید وهزاران کیلومتر فاصله با آنها دارید؟ این کار که عملی نیست  سخنگوی بی نام ونشان مجاهدین رجوی! سلاح هایی که آمریکا  واروپا ده ها بار پیشرفته تر از آنها را دارند که درمبارزه با کرونا، به آهن قراضه ای تبدیل شدند وبکار جنگ جاری نخوردند! راستی چرا دلیل سانسور خبرهای مربوط به کرونا را در900پایگاه نظامی آمریکا درسراسر جهان منتشر نمیکنید؟! خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا 

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقجناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا

اقدامات درخشان ارتش ایران و خشمگین شدن سخنگوی بی نام مجاهدین !

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی

11/01/1399

” جنگ خلق وارتش خلق “ نام کتابی است که فرمانده بیاد ماندنی ارتش ویتنام- ژنرال جیاب- نوشته و این کتاب همواره مورد نظر کشورهایی بوده که انقلاب یا اصلاحات کرده وکم وبیش بفکر ساختن مجدد کشور خود بوده اند.

اساسا کشور چین قسمت قابل توجه این پیشرفت های مردمی اش را مدیون ارتش این کشور است که در هرفرصتی به یآری دولت شتافته وآثارمثبت گرانبهایی در راه تعالی وپیشرفت کشور خود بر جای نهاد.

درجریان کرونای اخیر، پرسنل ارتش چین کارهای بزرگی را انجام داده وکمک شایانی در راستای جلوگیری ازانتشار این ویروس خبیث انجام داد.

ارتش ما با ایجاد بیمارستان 2000 تختخوابی در کمترین فرصت، کاری کرد کارستان وعلاوه براین، نظارت شدید بهداشتی بر پادگان ها وپایگاه های خود اعمال کرد و امکانات پزشکی خود را دراختیار مدیریت بحران قرار داد.

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا

دولت چین که با ساخت آن بیمارستان مدرن وبی نظیر ، به خودش افتخار میکند وباید هم بکند ، کار ارتش ایران درایجاد این بیمارستان صحرایی 2000 تختخوابی را کار بزرگی ارزیابی نموده واز زحمات پرسنل ارتش ایران که با تمام قوا به میدان مبارزه با کرونا و جلوگیری ازانتشار وسیع تر آن به تمامی جهان وارد شد، قدردانی نمود.

اما این مسائل چیزی است که باند ضد مردمی  رجوی را خشمگین میکند وسخنگوی ناشناخته اش را مجبور به صدور بیانیه ی کینه ورزانه کرده است

درپیام منتسب به این سخنگوی مجعول آمده است :

“سربازخانه‌ها و صفوف کرونا‌زدهٔ ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه را ترک کنید”.

پادگان های ارتش روزانه دوبار گند زدایی وضد عفونی میشوند، مکان های خالی درپادگان ها تمیز وضد عفونی شده وتخت های زیادی درآنجاها گذاشته شده و پادگان ها از سالم ترین مکان های کشور بشمار میآیند و نبرد پرسنل ارتش با کرونا آنقدر سریع ، منضبطانه و بی رحمانه است که کرونا جرات حضور چندانی در آنجا ها ندارند  وسربازان باندازه ی شما بیشعور نیستند که این مکان های بخوبی استرلیزه شده را ترک کرده و گرفتار بیماری گردند.

وانگهی همین سربازها که درصفوف مقدم مبارزه با کرونا قرار داشته، به کار خود افتخار میکنند و حاضر به فرار ازجبهه ی جنگی که حضور دارند ، نبوده واز این خفت وخیانت خاص شما دنباله روی نخواهند کرد.

سربازان ما بمعنی واقعی کلمه به سربازان انترناسیونالیستی تبدیل شده اند ومسلم اینکه باین نبرد ادامه خواهند داد ونام نیک وجاودانه ای ازخود بیادگار خواهند گذاشت.

بازهم :

” پیام سخنگوی مجاهدین به سربازان و پرسنل ارتش: سربازخانه‌ها و صفوف کرونا‌زدهٔ ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه را ترک کنید. آخوندها برای جان شما ارزشی قائل نیستند. هر مقدار که می‌توانید سلاح و تجهیزات بیاورید “.

آنها در صفوف یک مبارزه ی مقدس جهانی قرار دارند وشما ازآنها میخواهید این مبارزه را ترک کنند!!

راستی این صلاح وتجهیزات را به کچا بیآورند؟

بشما که درآلبانی قلعگی شده اید وهزاران کیلومتر فاصله با آنها دارید؟

این کار که عملی نیست  سخنگوی بی نام ونشان مجاهدین رجوی!

سلاح هایی که آمریکا  واروپا ده ها بار پیشرفته تر از آنها را دارند که درمبارزه با کرونا، به آهن قراضه ای تبدیل شدند وبکار جنگ جاری نخوردند!

راستی چرا دلیل سانسور خبرهای مربوط به کرونا را در900پایگاه نظامی آمریکا درسراسر جهان منتشر نمیکنید؟!

صابر  تبریزی

خشم رجوی از اقدامات ارتش در مهار ویروس کرونا

پارلمانترهای مزدبگیر مریم رجوی 

*** 

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود رجوی قبر گمشده اش را ترک کرد تا چه بگوید و چرا؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ادامه-مخالف-مسعود-رجوی-با-دستورات-سازم/

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم مارس 2020:… در زمانی که سازمان بهداشت جهانی وتقریبا تمامی مسئولین کشورهای جهان  برای کنترل ویروس کرونا درخواست بیرون نیآمدن مردم از منازل کرده بودند ومیکنند، رجوی پا به میدان گذاشت و ازمردم خواست که به خیابان ها ریخته و حکومت ایران را سرنگون کنند! البته مردم یا سخن اورا نشنیده ویا با آن مخالفت نمودند و درخانه ها ماندند و دید وبازدید های عید را که اینهمه بر ایرانیان مهم است، بجز حداکثر از ده درصد مردم لغو کردند. باوجود مسافرت های نامعقول توسط تعداد کمی ازمردم، اکثریت بسیار زیاد مردم ازقید این تفریح ها  واستفاده ازتعطیلات خود که حق مسلم شان بود، گذشتند . دولت وملت علیرغم نارسائی هایی که درابتدای امر نشان دادند ، نیروی عمده ی شان را صرف جلوگیری از انتشار ویروسی که اطلاعاتی درباره اش نداشتند ، گذاشتند. ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی 

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانیدرمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مسعود رجوی

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی

05/01/1399

در زمانی که سازمان بهداشت جهانی وتقریبا تمامی مسئولین کشورهای جهان  برای کنترل ویروس کرونا درخواست بیرون نیآمدن مردم از منازل کرده بودند ومیکنند، رجوی پا به میدان گذاشت و ازمردم خواست که به خیابان ها ریخته و حکومت ایران را سرنگون کنند!

البته مردم یا سخن اورا نشنیده ویا با آن مخالفت نمودند و درخانه ها ماندند و دید وبازدید های عید را که اینهمه بر ایرانیان مهم است، بجز حداکثر از ده درصد مردم لغو کردند.

باوجود مسافرت های نامعقول توسط تعداد کمی ازمردم، اکثریت بسیار زیاد مردم ازقید این تفریح ها  واستفاده ازتعطیلات خود که حق مسلم شان بود، گذشتند .

دولت وملت علیرغم نارسائی هایی که درابتدای امر نشان دادند ، نیروی عمده ی شان را صرف جلوگیری از انتشار ویروسی که اطلاعاتی درباره اش نداشتند ، گذاشتند.

طبیعی بود که ازامکانات نیروهای نظامی وانتظامی هم دراین راستا استفاده شود چنانکه دردیگر کشورها شده ومیشود.

در زمانی که نیروهای نظامی وشبه نظامی درامر ضد عفونی کردن اماکن عمومی وارد میدان شده ودرتک تک محلات اقدام به توزیع مواد ضدعفونی کننده و تهیه ی شناسنامه های بهداشتی وسلامتی کرده و این امر را بشرط داوطلب بودن سرپرست خانواده ها انجام میدهند ، رجوی هراسان ازاین امر بیانیه ای که این روزها شکل  ادای کلمات قصار دارد،  صادر نموده ومیگیوید :

” فرمان سرکوبگرانه خامنه‌ای برای رزمایش بیولوژیک یک روز پس از متهم کردن آمریکا به تولید و صدور ویروس کرونا صورت می‌گیرد و معلوم می‌شود سخنان مسخره خامنه‌ای زمینه‌سازی برای بگیر و ببندهای بعدی بوده است “.

ما که درایران زندگی میکنیم و اگر درخانه هم نشسته باشیم ، ازپنجره ها نظاره گر امور بوده وتماس تلفنی مرتبی با هردوست وفامیلی در جای جای شهرمان دداریم ، کارهای نیروهای نظامی وشبه نظامی را فقط درچهارچوب آنچه که قبلا مطرح کردم ، میبینیم ومیشنویم ومیدانیم که رجوی دروغ میگوید!

این ارباب او ترامپ بود که درزمانی که بورس سهام دراوج قیمت خود بود ، صراحتا اعلام کرد که کرونا خطری برای آمریکا ندارد.

او بدینوسیله مردم را خام کرد که دلواپس سهام شان نباشند  تا بتواند سهم خود  واطرافیانش را دربورس سهام به بالاترین قیمت ممکن بفروشد  و بعدها بتدریج حقایقی را درمورد کرونا بر زبان آورد و قیمت بورس سهام مردم عادی سقوط کرد وموج خانه خرابی های مردم متوسط و زیر متوسط آغاز شد.

ترامپ هم مانند رجوی بی شرم است ودرست زمانی که برسر پول های هنگفت خود که ازاین فروش متقلبانه ی سهام نشسته بود، پیشنهاد کمک به ایران کرد که بسیار مزورانه بود.

چند روزی از این پیشنهاد مزورانه نگذشت که تعداد مبتلایان آمریکائی از ایران بیشتر شد ومنابع موثق ادعا دارند که با پیشرفت این آفت درآمریکا، سران این کشور دچار کمی جا  وامکانات دربیمارستان ها خواهند بود وخودشان احتیاج به کمک خواهند داشت!!!

اما درجبهه ی مقابل آمریکا ، اقداماتی انجام گرفته که خواندنی است ومایه ی عبرت وموجب شرم رجویست ها :

کوبا، روسیه، چین و آلمان به کمک ایتالیا رفتند

ایتالیا بیشترین آمار مرگ ناشی از کرونا را در جهان دارد. کشورهای دیگر به یاری ایتالیایی شتافته‌اند، از جمله پزشکانی از کوبا، چین و روسیه وارد این کشور شده‌اند. آلمان با ارسال تجهیزات پزشکی از ایتالیا پشتیبانی می‌کند.

کشورهای گوناگونی در جهان اعلام کرده‌اند که از ایتالیا در مبارزه با بیماری کووید-۱۹ و گسترش ویروس کرونا حمایت می‌کنند. کمک‌های بین‌المللی به این کشور از هفته پیش قبل آغاز شده است. ایتالیا از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل عدم حمایت آنها از این کشور انتقاد کرده بود.

در تعطیلات آخر این هفته ۵۲ پزشک کوبایی برای کمک به پرسنل پزشکی ایتالیا که در زیر فشار شدید و خستگی مستمر به کار مشغولند، در منطقه لومباردی مستقر شده اند. پزشکان و پرستاران کوبایی در حال حاضر در ۶۰ کشور جهان به کار مشغول هستند و خدمات خود را در حوزه های مختلف از جمله در بخش کمک های فوری و مراقبت های بهداشتی عرضه می‌کنند.

کوبا در سال ۲۰۱۴ به دلیل تلاش‌های وسیع در مبارزه با بیماری ابولا در آفریقا مورد قدردانی زیادی در جهان قرار گرفت.

ورود کارشناسان روسیه به ایتالیا

روسیه نیز با ارسال تجهیزات پزشکی و اعزام پرسنل درمانی از ایتالیا حمایت می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز شنبه ۲۱ مارس در گفت و گوی تلفنی با جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا پشتیبانی خود را از این کشور اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه در مسکو گفت: «نخستین هواپیما از مجموع نه هواپیمای کمکی روز یکشنبه به مقصد ایتالیا پرواز کرد.» این هواپیماها در این میان در یک فرودگاه نظامی در نزدیکی رم فرود آمده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که علاوه بر این، متخصصان برجسته این کشور در زمینه ویروس‌شناسی و بیماری‌های واگیردار از تیم اعزامی به ایتالیا پشتیبانی می‌کنند. به گفته مسئولان روسی گروه امدادی با کارشناسانی دارای تجربه بین‌المللی در زمینه مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و تجهیزات مدرن برای تشخیص و ضدعفونی مجهز شده است. طبق آمار رسمی تاکنون در روسیه ۳۶۷ نفر به بیماری کووید- ۱۹ ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده اند که این رقم به نسبت کشورهای دیگر نسبتا پایین است.

اعزام پزشکان چینی و ارسال تجهیزات پزشکی از آلمان

پس از کند شدن شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش شدید آن در ایتالیا تا کنون ۳۰۰ پزشک از سوی چین برای کمک به این کشور اعزام شده‌اند.

آلمان نیز اعلام کرده است که در کمک به ایتالیا مشارکت می‌کند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه ۴ فروردین (۲۳ مارس) در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ZDF اظهار داشت که دولت فدرال روز یکشنبه هواپیمایی را با هفت تن لوازم امدادی و همچنین ۳۰۰ دستگاه تنفسی به ایتالیا ارسال کرده است. این کمک‌ها به ویژه برای بهبود “وضعیت واقعاً دراماتیک لومباردی” در نظر گرفته شده است. آلمان پیش از این نیز تجهیزات محافظتی برای خدمه پزشکی به ایتالیا فرستاده بود.

«همبستگی اروپایی»! جمهوری چک ماسک‌های ایتالیا را مصادره کرد

در حالی که کمک های جهانی به ایتالیای ویروس زده شتاب می گیرد، انتشار خبری از سوی رسانه‌های ایتالیایی شهروندان اتحادیه اروپا را متحیر کرد.

به گفته این رسانه‌ها، محموله‌ای حاوی صدها هزار ماسک از انواع مختلف که از چین برای ایتالیا فرستاده شده بود، هفتۀ گذشته در مسیر انتقال به مقصد، در داخل خاک جمهوری چک مصادره شده است.

این خبر در زمانی منتشر شد که ایتالیا بیش از هر کشوری در قاره سبز با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و شمار قربانیان آن در یکماه اخیر حتی از شمار جان‌باختگان کرونا در چین نیز فراتر رفته است.

صابر  تبریزی

ایران اینترلینک

ادامه مخالف مسعود رجوی با دستورات سازمان بهداشت جهانی

***

ویروس کرونا و مجاهدین خلقمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

همچنین: