پاسخ وقیحانه فرقه رجوی به درخواست ملاقات امیر وفا یغمایی با مادرش و سایر خانواده ها

جواد فیروزمند، آریا ایران، پاریس، دوازدهم می 2020:… روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، تلویزیون باند تبهکار رجوی با فراهم کردن یک بازار شام تلویزیونی با شرکت محمد سید المحدثین و تعدادی دیگر به درخواست ملاقات امیر وفا یغمایی با مادرش اکرم حبیب خانی، و خانواده های در انتظار مجاهدین در داخل ایران پاسخ داد. اکرم حبیب خانی مادر امیر وفا یغمایی، ضمن مزدور خواندن پسرش امیر و همسر سابق آقای اسماعیل وفا یغمایی گفت: برای فرزند ناخلف متن نوشتند که همان حرف های سپاه پاسداران و اطلاعات ولایت فقیه علیه مجاهدین و مقاومت، بر علیه رهبری پاکباز این جنبش خونین در پوش خانواده بگوید… اگر به فیلم این برنامه توجه شود ملاحظه خواهید نمود که اکرم حبیب خانی از متنی که در روبرویش قرار داده شده می خواند. پاسخ وقیحانه فرقه رجوی به درخواست ملاقات امیر وفا یغمایی با مادرش و سایر خانواده ها