پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی

پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی

پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجویراه نو به نقل از خبرگزاری فارس، بیست و ششم اکتبر 2019:… مریم رجوی سرکرده فرقه رجوی که از حول حلیم به دیگ افتاده است در وقاحت تمام اطلاعیه داده و از اعتصاب کارگان شرکت آذرآب حمایت کرده است وی در اطلاعیه مورخه ۲۸ مهر ۹۸ می گوید: «. . .  از عموم مردم اراک به‌خصوص جوانان شورشگر خواست به پشتیبانی از کارگران معترض برخیزند . . . »؟؟!! نه هرگز چنین اتفاقی ممکن نیست. کسانی که تمامی وجود و سالهای عمرشان در مزدوری به این  یا آن ارباب منطقه ای و غربی سپری شده حال به یاد سختی ها و مشکلات کارگران ایران افتاده باشند. پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی 

روز کارگر و اشتغال مسعود رجوی در کوره پزخانه تهرانروز کارگر و اشتغال مسعود رجوی در کوره پزخانه تهران

پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی

تشکیلاتی که دهه ها  تیغ خونین ترور و خشونت را بر مردم ایران تحمیل و تعداد زیادی را به خاک و خون کشیده است، خیانتکارانی که به آغوش صدام پناه برده و همپای سربازان عراقی در جبهه های جنگ مرزداران و حافظان این مرز و بوم را به شهادت رسانده و  پیشنهاد موشک باران  شهرهای ایران را به صدام  حسین داده اند، کسانی که بدون هیچگونه شرم و خجالتی به نفع دشمن جاسوسی کرده و در همکاری با اسرائیل دانشمندان هسته ای کشورمان را ترور کرده اند، حال چگونه باور کنیم که آنان دلسوز این مردم و کشور بویژه کارگران ایرانی شده اند؟

پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی

واحد تولیدی- صنعتی هپکو و آذرآب اراک از ابتدای امسال با کند شدن فرآیند تولید مواجه و با اوج گرفتن مشکلات از خردادماه، نارضایتی کارگران مجدد به بیرون از محیط کارخانه کشیده شد. بنحویکه تعدادی از آنها برای احقاق حق خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.

بدین ترتیب وضعیت معیشتی و مشکلات کارگران ایندو شرکت صنعتی  تبدیل به ابزاری برای سؤاستفاده و تحریک آنان توسط فرقه رجوی شود.

تشکیلاتی که دهه ها  تیغ خونین ترور و خشونت را بر مردم ایران تحمیل و تعداد زیادی را به خاک و خون کشیده است، خیانتکارانی که به آغوش صدام پناه برده و همپای سربازان عراقی در جبهه های جنگ مرزداران و حافظان این مرز و بوم را به شهادت رسانده و  پیشنهاد موشک باران  شهرهای ایران را به صدام  حسین داده اند، کسانی که بدون هیچگونه شرم و خجالتی به نفع دشمن جاسوسی کرده و در همکاری با اسرائیل دانشمندان هسته ای کشورمان را ترور کرده اند، حال چگونه باور کنیم که آنان دلسوز این مردم و کشور بویژه کارگران ایرانی شده اند؟

نه هرگز چنین اتفاقی ممکن نیست. کسانی که تمامی وجود و سالهای عمرشان در مزدوری به این  یا آن ارباب منطقه ای و غربی سپری شده حال به یاد سختی ها و مشکلات کارگران ایران افتاده باشند.

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

مریم رجوی سرکرده فرقه رجوی که از حول حلیم به دیگ افتاده است در وقاحت تمام اطلاعیه داده و از اعتصاب کارگان شرکت آذرآب حمایت کرده است وی در اطلاعیه مورخه ۲۸ مهر ۹۸ می گوید:

«. . .  از عموم مردم اراک به‌خصوص جوانان شورشگر خواست به پشتیبانی از کارگران معترض برخیزند . . . »؟؟!!

ایشان پیشتر در مورد اعتصاب کارگران شرکت هپکو نیز همین سناریو را پیش برده بود.

حال کارگران شرکت های آذرآب، هپکو و جوانان و مردم این شهر بیانیه مریم رجوی رهبر فرقه منفور و بدنام «مجاهدین» را محکوم کرده و پاسخ دندان شکن خود به یاوه گویی های این  بیوه ۶۶ ساله را دادند تا دیگر غلط اضافی نکند.

پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی

لینک به منبع (راه نو)

لینک به منبع (خبرگزاری فارس)

***

سلام مزدور مریم رجوی به دکتر محمد مصدق«سلام» یک مزدور بر دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران

به گفته گاردین مریم رجوی زنان را به سکس با مسعود رجوی مجبور می کردبه گفته روزنامه گاردین مریم رجوی زنان را به سکس با مسعود رجوی مجبور می کرد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-رهبر-ایدئولوژیک-مجاهدین-خلق/

مریم رجوی (رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق) عملا در میان دشمنان کارگران است

پوستر روز کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوی بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کردصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس 2019:… شما حشر و نشرتان با قسی القلب ترین دشمنان طبقه ی کارگر ایران و زحمتکشان تمامی جهان است و اگر ازطریق رسانه ها ، از کاستی های زندگی آنها اطلاع پیدا میکنید ، چیزی جز تفرج خاطر بشما دست نمیدهد و وضع آنها هرچه بدتر باشد، بعنوان آلت دست دشمن طبقاتی آنها، خشنود تر خواهید بود وب نابراین لازم نکرده که برای اینها اشک تمساح بریزید و بهتر است بجای آن، به اسرای زی ردست خود که قلعه ی مانز را برای تداوم هرچه بیشتر خود میسازند، التفاتی کرده و بگذارید که راسا با خانواده های خود ارتباط برقرار کرده و ضمن خوش و بش با آنها، پیام نوروزی شان را هم بدهند!

پوستر روز کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوی بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کردپوستر روز کارگر مجاهدین خلق، فرقه رجوی، بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کرد

لینک به منبع

مریم رجوی (رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق ایران) عملا در میان دشمنان کارگران است!

04/01/1398

در سخنرانی مریم رجوی که بمناسبت نوروز 1398ایراد شده ، چنین میخوانیم :

” در لحظات تحویل سال در کنار کارگران ایرانیم که می‌دانیم سفره‌هایشان خالی است. در کنار کشاورزانیم که می‌دانیم مزارع‌شان خشک و بی‌آب است “.

شما حشر و نشرتان با قسی القلب ترین دشمنان طبقه ی کارگر ایران و زحمتکشان تمامی جهان است و اگر ازطریق رسانه ها ، از کاستی های زندگی آنها اطلاع پیدا میکنید ، چیزی جز تفرج خاطر بشما دست نمیدهد و وضع آنها هرچه بدتر باشد، بعنوان آلت دست دشمن طبقاتی آنها، خشنود تر خواهید بود وب نابراین لازم نکرده که برای اینها اشک تمساح بریزید و بهتر است بجای آن، به اسرای زی ردست خود که قلعه ی مانز را برای تداوم هرچه بیشتر خود میسازند، التفاتی کرده و بگذارید که راسا با خانواده های خود ارتباط برقرار کرده و ضمن خوش و بش با آنها، پیام نوروزی شان را هم بدهند!

دوباره :

” سال ۹۷ سال گسترش کانون‌های شورشی بود؛ سال درخشش استراتژی هزار اشرف و ارتش آزادی در میهن اشغال شده. سال قیام‌ها و اعتراض‌ها که رژیم را به‌لرزه درآورد. سالی که در آن سیاست مماشات شکست خورد و آخوندها یکی از پایه‌های حفظ قدرت خود را از دست دادند…”.

اعتراضات مدنی وصنفی سال 97هیچ ربطی به اشرف وهزار اشرف نداشت ومعترضین ابدا خواستار تحریم همه جانبه ی کشور و درتنگنا قرار دادن ” خلق قهرمان ” نبودند!

ضمنا شما سیاست های آمریکا را درک نمیکنید ونمیدانید که بعد از سقوط شوروی ، برآن شدند که تمامی جهان را درسیطره ی خود داشته باشند و دراین راه، با کشورهای نافرمان برخورد تندی داشته باشند وبه زعم آنها ایران هم جزو یکی ازآنهاست .

این مطلب بمعنی اتخاذ سیاست های جدید نیست وسالیان متمادی است که با میل به شکست، همواره ادامه داشته است!

اگر مشاهده میکنید که ارباب خشونت بیشتری نشان میدهد ، بدانید که ازنقطه ی ضعف ، مشکلات ناشی ازچند قطبی شدن جهان واز سر استیصال است !

آمریکا قادر به انجام کارهایی نیست که درگذشته بود و : گذشت آن زمانی که زآنسان گذشت!

مجددا :

” در سال ۹۷ آخوندها برجام را که می‌گفتند کلید همه قفل‌ها و معضلات رژیم‌شان است،‌ از کف دادند. استمالت درازمدت آمریکا که سیاست حفاظت از رژیم در برابر تغییر و سرنگونی بود، متوقف شد، آغاز تحریم نفت،‌ رژیم را وارد دوران بی‌ثباتی و تزلزل کرد. و موقعیت انقلابی جامعه ایران فرصت بروز بیشتر پیدا کرد “.

اینکه آمریکا برای بدست آوردن زعامت خود برجهان دست به هرکاری میزند و موفقیت چندانی هم درتحلیل نهائی ندارد ، تقصیر کسی درایران نیست وتحریم ها هم برای تسلیم کامل مردم ایران دربرابر سیاست های جهانخوارانه ی آمریکاست و این نیز تقصیر ما نیست!

تروریسم در پیچ تاریخ

دراین رهگذر، درسی که ما میگیریم این است که تکیه ی بیشتر وبیشتری برقدرت مردم وامکانات داخلی خود بکنیم وازدشمن قسم خورده ی خود – دراصل دشمن 99درصد مردم جهان- توقعی نداشته باشیم!

بازهم :

” یادتان هست که آخوندها و حامیانشان چه خواب‌ها برای فروپاشی این مقاومت می‌دیدند؟ انتظارشان این بود که با انتقال مجاهدین از عراق این سازمان و کل مقاومت فرو بریزد. اما باز هم اثبات شد که این آرزو را به‌گور خواهند برد “.

انتقال اسرای رجوی ازعراق، بیشتر خواست خانواده ها بود که میدانستند فرزندان بی اراده ای در عراق خطرناک دارند ودراینجا هرگز کسی تصور هم نمیکند که فرزندش با قرار گرفتن درتشکیلات رجوی یک مجاهد خلق است. بلکه اورا انسانی مفلوک وقربانی دانسته وبجای افتخار باو، حس ترحم اش بیدار میشود!

سپس :

” ارتش آزادی قبل از هر چیز باید عزم جزم کند و برای آماده سازی خود در دریای شورش و انقلاب شیرجه بزند. شمشیرها را باید جلا و صیقل داد…”.

مواظب باشید که دراین دریای نامانوس با گروه خونی خود ، غرق نشوید!

ضمنا، آیا  جلا دادن شمشیر و … وآنهم در زمانی که مردم این رویه را دوست ندارند، چیزی جز ترویج خشونت وتروریزم است؟

وهمچنین :

” ایرانی می‌خواهیم که در آن آزادی موج بزند، کودک و جوان و نوجوان شاد باشند. استعدادها بدرخشد و زنان در رهبری جامعه مسئولیتشان را ایفا کنند “.

چراغی که به خانه رواست، به مسجد نیست و چرا شما این آزادی وشادابی را برای زیردستان خود در قلعه ی مانز آلبانی نمیخواهید؟

اگر شادی کودک ونوجوان خوب است، چگونه شما نسل آنرا درتشکیلات خود کنده اید؟!

آیا این رهبری مورد انتظار برای زنان، شبیه همان است که درمناسبات رجوی بوده است؟!

در این صورت ، یگانه شوهرتمامی  این زنان ، چه کسی خواهد بود؟!

صابر  تبریزی

(پایان)

*** 

روز جهانی کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوییادی از ۱۱۹۲ کارگری که به‌دست منافقین شهید شدند

عباس داوری مجاهدین خلق فرقه رجویروز جهانی کارگر و کمیسیون کار! فرقه رجوی

معصومه ملک محمدی و عباس داوریمعصومه ملک محمدی و عباس داوری از کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه 

زنان برده در کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویدر آستانه روز جهانی کارگر نگاهی به اراجیف تازه عباس داوری 

کسانیکه دست در خون کارگران ایرانی دارند لطفا دم از حقوق کارگر نزنند

همچنین: