پانزدهم شهریور 1344 و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – عبدالرحمان رحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، نهم سپتامبر 2019:… این فرد یعنی مسعود رجوی با استفاده از فضای ایجاد شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و میل وافر جوانان به استقلال و رفاه اجتماعی انبوهی نیروهای جوان مملکت را با شعارهایی که به ظاهر اهداف ملی میهنی … Continue reading پانزدهم شهریور 1344 و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجوی