پرونده (برنامه سایت “ایران افشاگر” رجوی) یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

پرونده (برنامه سایت “ایران افشاگر” رجوی) یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه 2019:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این میسوزد که با 500 دلارمیخواست مرا بخرد و امضا گرفته در بازار مکاره یزیدی یا سیمای حقارت نشان دهد بدجوری قفل و آچمزش کردم … 

سایت آفتابکاران سایت ایران افشاگر مامورین مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوری وطن فروشیاستراتژی وطن فروشی هم کار رجوی و مجاهدین خلق را چاره نمی کند

لینک به منبع

پرونده یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

رجوی در سایت ایران افشاگر برنامه ای گذاشته بنام پرونده، گوش دادم. در این برنامه مرا بعنوان مامور بخدمت دون پایه معرفی می کند! که در فرنگ کاری جز افشای رجوی ندارم و چون به فرنگ رسیدم قرار از کف داده ام. یاد کرده است همان اول وضعیت خود را در هتل مهاجر نوشتم و عین حقیقت را بدون یک کلمه این ور و آن ور کردن بازگو کردم که رجوی بدون اینکه حرفهای مرا بگوید و بدون اشاره به حرفهایم در شارلاتانی و دجالیت و پفیوزی سیاسی و بی شرافتی رسانه ای میگوید. ابومصطفی آمد و گفت سجاد با تو کار دارد و صحبت کردیم. هدف از اینگونه وراجی و حرافی و دروغ پراکنی این است که مرا به وزارت بچسباند .

قبلا گفتم باز یاد آوری میکنم اگر رجوی راست میگوید. زیرش خیس نیست، عین نوشته مرا چرا نخواند و اگر شارلاتانی و دجالیت و عوامفریبی نمیکند فقط یک خط و یک جمله سند نشان بدهد که بنده با وزارت یا هر ارگان وابسته به حاکمیت دینی رابطه دارم. هرگزنمیتواند. چون بنده هرگز رابطه ای با هیچ ارگان و نفرحاکمیت دینی نداشته و ندارم و تمام حرفهای رجوی دروغ و نیرنگ و اتهام است و لاغیر .

دوم آیا رجوی صفحات اجتماعی مرا ندیده که شب و روز در حال کوبیدن بالاترین سران حاکمیت از خامنه گرفته تا مراجع تقلیدش هستم؟ چرا دیده است. ولی چرا چنین شارلاتانی میکند؟ رجوی نمیتواند ما را فریب بدهد چون بیشتر از هر کسی او را می شناسیم. که خود و بنده منزلش چه جرثومه های فسادی هستند. رجوی بدجوری سوخته و در حال سوزش است که هیچ دارو و درمانی نمیتواند ازسوزش مریم عضدانلو از طایفه قاجاریه جلوگیری کند چون بدجوری پته ایدیولوژی و اسلام کزایی و سیاسی او که کارش جنایت است را روی آب ریختم و خواهم ریخت. بدجوری طبل یا حسینش را شکستم و نشان دادم که رهبرعقیدتی همان ولی فقیه است. بارها نوشته و گفتم اسلام سیاسی رجوی همان اسلام سیاسی ولایت الله است که 1400سال است شیره ملت ایران را کشیده. ولی رجوی بداند که بنده تف بر اسلامش میاندازم و بداند که ملت ایران بساط اسلام سیاسی رهبر عقیدتی را جاروب خواهند کرد. از این میسوزد که بد جوری زیر لچک مریم عضدانلو را بر ملا کردم. همان لچکی که روی حرمسرای شاه عباس و فتعلی شاه قاجار پدر بزرگ خود را رو سفید کرد و نشان دادم که چادر ولایت الله با لچک رهبر عقیدتی یکی ست. و اتفاقا زیر لچک کثیفتر از زیر چادر است. دروغهایش را یکی یکی نوشته و خواهم نوشت زیرا از روز اول نوشتم افشا میکنم تا ملت ایران باردیگرمثل ما در دام ولی فقیه و رهبر عقیدتی نیفتد و به رسالت خود با قدرت بیشتر ادامه خواهم داد و مسولیت آگاه کردن ملت را در حد فهم و توان خود انجام میدهم تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله ،ملت را دو باره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار ودسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این میسوزد که با 500 دلارمیخواست مرا بخرد و امضا گرفته در بازار مکاره یزیدی یا سیمای حقارت نشان دهد بدجوری قفل و آچمزش کردم. از این میسوزد که همپیمانی او با تروریسم درعراق وسوریه دستش درجنایتها در یمن و متحد بچه سلاخی یش را افشا کردم. زیرا تمامی حرفهایی که مینویسم را قبلا چه شفاهی و چه کتبی هزار بار به رجوی گفتم و گوش کرش را بسته بود و هیچ جوابی ندارد بدهد. دررابطه با قیام 96 برای رجوی نوشتم وارد شدید و سر قیام را در گل فرو بردید . ما که همان روز اول تظاهرات در خواست کردم وارد نشوی و قیام میخوابد درگوشهایش سرب ریخته حالا که قیام خوابیده و ملت بر سر و ریش ناداشته او تف انداخته اند انتقام آن را میخواهد از ما بگیرد . مرا که با کی و ترسی از هیچ قدرتی نبوده و نیست تو که جای خود داری کدامین مارک و اتهام بوده که نثار ما در طی سالیان در درون نکرده باشی مگر پرونده و مارک مزدوری اولین بار است . خیر هزار بار تهمت زدید ، پس غلط های کرده را دوباره نشخوار میکنی و هیچ حرفی غیر از اینکه بگویی مزدور ندارید. بگو ولی من حرفهای بسیار دارم که در آینده خواهم نوشت. از این میسوزد دراشرف چندبار برای فرماندهان و برای رجوی و عضدانلو نوشتم

دلی داروم که ازسلطان نترسه
که مرد از کند و زندان نترسه
دلی داروم مثال گرگ گسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسه

حال هرچقدرمیخواهی وراجی ودهان دریدگی کن جواب منهم باافشاگری بیشتر درراه است توکه زن ومرد جنگی بجنگ تابجنگیم

*** 

استفاده موساد از مجاهدین خلق ایران مریم رجوی در آلبانی علیه اتحادیه اروپاMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

اسرائیل مجاهدین خلق آلبانی سفارت ایران دیپلمات ایرانی اخراج ترور مزدوری جنایتAlbania fell prey to Israeli-US scenario (Albania also hosts MEK terrorists Israel)

مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین مزدوری خیانتSaddam’s Private Army: How Rajavi Changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/حجاب-اجباری-یا-اختیاری-زنان-در-سازمان-م/

حجاب اجباری یا اختیاری. زنان در سازمان مجاهدین خلق ( دروغ های رجوی )ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه ۲۰۱۹:… سوال از رجوی این است. آیا تو هم اینقدر آزادی به زنان درون تشکیلاتت داده ای؟! حتی یک تار موی آنها از بیرون دیده شود؟؟؟ یا چون نوامیس تو هستند باید یک تار مو هم دیده نشود و با پوشیدن دامنهای بلند و گشاد که بیشتر به گونی برنج شباهت داشت! اجازه ندهندکه ذره ای از شکل اندام آنها از روی لباس هم مشخص شود. معلوم نبود اینها که راه … 

همه بلاهایی که منافقین مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه رجوی بر سر زنان آوردندهمه بلاهایی که منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) بر سر زنان آوردند

لینک به منبع

حجاب اجباری یا اختیاری. زنان در سازمان مجاهدین خلق ( دروغ های رجوی )

رجوی درسایتش مقاله ای اندر باب حجاب اجباری درایران تحت حاکمیت حکومت دینی نوشته و گفته که یا روسری یا توسری .بنده هم کاملا به این شعار آگاه و مشرف هستم و میدونم از چه روزی شروع شد و حتی صحنه شنیدن خبر و عکس العمل مردم را هم به یاد دارم . نتیجه یا روسری یا توسری را هم دیدیم رجوی همیشه میگفت زیر چادر هزار فتنه بر میخیزد بنده هم قبول دارم چون اساسا درد جامعه و مشکلات انسان بخصوص زنان با زور واجبار و اجحاف حل شدنی نیست بلکه عکس العمل ها را د رپی دارد که دیگر کسی یارای جمع کردن آن را ندارد. نمونه ایران کنونی را مقایسه کنید با سال ۵۹ و ۶۰ تا سالهای دهه هفتاد . حال سوال این است آیا در جامعه کنونی ایران مثل گذشته یا روسری یا توسری هست؟؟؟ یا دراین زمینه حداقل آزادیها ی بیشتر شده حال با  اختیار و یا بالاجبار نتیجه اش اینه که زنها یک روبان روی کله شون میبندند بعنوان حجاب و یا اصلا روسری ندارند.

من اوایل که بیرون آمدم چون رجوی در تبلیغات مستمر صحبت از حجاب میکرد بنده فکر میکردم در ایران فقط چشم زنها بیرون است و همه نقاب مثل عربها بر چهره دارند وقتی اولین فیلمها را دیده و صحبت ها راشنیدم شوکه شدم که جامعه کجاست و رجوی چی بخورد ما میداد. میخواهم بگویم درایران آزادی خیلی زیاد شده و زن ها بدون چادر و روسری میروند بیرون حال

سوال از رجوی این است. آیا تو هم اینقدر آزادی به زنان درون تشکیلاتت داده ای؟! حتی یک تار موی آنها از بیرون دیده شود؟؟؟ یا چون نوامیس تو هستند باید یک تار مو هم دیده نشود و با پوشیدن دامنهای بلند و گشاد که بیشتر به گونی برنج شباهت داشت! اجازه ندهندکه ذره ای از شکل اندام آنها از روی لباس هم مشخص شود. معلوم نبود اینها که راه میروند زن و آدم هستند یا گونی هویج و سیب زمینی که در کارتونها دیده ایم درحال حرکت روباتیک هستند. چرا آنها را ـزاد نمی گذاری؟؟؟ آیا کارهای تو یا روسری یاتوسری نبود و نیست؟؟؟ ازنظر او حجاب و روسری خواهران شما و نوامیس من آگاهانه است ولی درایران اجباری. ولی ما نفهمیدیم چرا نتیجه کار کرد اجباری و آگاهانه یکی ست؟ در ایران بلافاصله روسری را برمیدارند چون اجباریست. ولی نوامیس رجوی وقتی بیرون میایند اولین کار بمحض پاگذاشتن به بیرون برداشتن روسری و لخت شدن است. این چه حجاب آگاهانه ست. واقعیت این است که همه حرفها دروغ و دغل وشارلاتانی و فریب است. کدامین حجاب؟ که بهتراست وارد این مقوله نشوم که در زیر لچک و حجاب آگاهانه چه چیزهایی بود. واقعیت اینه که رجوی دقیقا مثل آخوند فکرمیکند و از آزادی هیچ خبری نیست. راستی رجوی اجازه میدهد زنان درون تشکیلاتش یک هزارم زنان ایران روسری و حجاب راک ناری بزنند؟؟؟ دو تا تار موی آنها بیرون باشد؟ هرگز. چون بمحض اینکه دو تار مو را اجازه دهد دیگر نگذارید بگویم .چهار خواهد شد. گر چه زمانی که ما بودیم با تمام بگیر و ببندها و اجبارها و جداسازی و دیوارکشی اطراف زنان و بیرون نبودن یک تارمو هزار فتنه ؛ اون زیر بیرون زده بود وای بحال آنکه آزاد هم بکن.د رجوی زمانی میتواند از روسری یا توسری انتقاد و به آن حمله کند که حداقل یک هزارم آزادی زنان ایران در رابطه با حجاب به زنان درون تشکیلاتش بدهد و بگوید بفرمایید این هم آزادی و ختیاری. بعد صحبت از اجبار و توسری بکند. همه این حرفها وتبلیغات دروغ است دروغ.

(پایان)

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/وقتی-لچک-در-مجاهدین-خلق-مرز-بین-انقلاب-و/

وقتی لچک مجاهدین خلق مرز بین انقلاب وضد انقلاب شود نتیجه چیست؟

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… در عالم سیاست مرز بندی لچک رسید به اینکه از امریکا خواهان حمله و بمباران ایران شد و برای آدمخوارانی مثل خانم رایس و بوش  و دیک چینی و رامسفلد دست بدعا بردارند و درمسجد فاطمه الزهرا ( مسجد ضرار ) که نام مسجد رجوی در اشرف بود نماز حاجت و شفاعت و موفقیت بخوانند و برعلیه جداشده های خودشون پیش امریکایی ها خوش رقصی … 

مریم رجوی خشونت ترور قتل و جنایت از تیرانا آلبانیفرقه ماورای ارتجاعی مجاهدین و نمایش های فمنیستی

لینک به منبع

وقتی لچک مرز بین انقلاب وضد انقلاب شود نتیجه چیست؟

رجوی میگفت روسری خواهران شما مرز بین مجاهد انقلاب کرده با بورژوازی ضد انقلابی ست منظورش همان نظام سرمایه داری یا امپریالیسم و در راس آنها امریکاست
حال میخواهیم ببینیم وقتی مرزی به نازکی و هویت و ماهیت لچک باشد این مرز چقدر دوام اورده و خود را تا چه اندازه میتواند جدا نگه داشته و از مرزهایش حفظ و حراست کند .

مرز موضوع اصلی و اساسی هر کشور و هر جریانی ست در نتیجه برای حفظ آن دست بکارهای مختلف میزنند . هر چقدر خطوط  دفاعی و مرزی محکم و مجهزتر باشد نفوذ سخت تر و درون مرز امنیت و آرامش بیشتری برقرار است در نظر بگیرید در مرزی فقط نگهبان یه لاقبا زیر باد و باران نگهبانی میدهد با زمانی که خاکریز بالا بلند سیستمهای راداری و الکترونیکی در خاکریز وپ شت آن تانک و توپ و نیروهای آموزش دیده و زبده آماده هر عکس العملی هستند با این تفاصیل برویم روی بحث مرز لچک آیا این لچک به خاکریز و سیتمهای الکترونیکی و توپ و تانک مجهز است یا فقط لچک نازک است نتیجه را میشود از تهاجم دشمن و میزان پیشرفت و دفاع نیرو بررسی کرد که دررابطه با سیاست و اعتقاد در رابطه بابیرون قابل بررسی ست

وقتی امریکا به عراق آمد اولین کارکرد همین مرز لچک که بین انقلاب و بورژوازی کشیده بود بلافاصله در هم ریخت. اولین آثار آن دست دادن مریم رجوی با مردان اروپایی بود که در کنفرانس ویلپنت خود را نشان داد. بنده بلافاصله متوجه شده و همان موقع گزارش نوشته و به دست دادن مریم رجوی انتقاد و اعتراض کردم که مرزها را بهم ریخت مرا صداکرده و گفتند چرا به خواهرمریم مارک میزنی و اتهام میبندی هیچ میدونی داری چکار میکنی؟ بنده هم گفتم هیچ اشکالی ندارد در سالن مشغول پخش نوار هستید نوار را برگردانید اول تا نشان بدهم کاری نداره که گفتند چرا از میان ۳۰۰۰ نفرفقط تو دیدی دیگران که کور نبودند. گفتم کوری وب ینایی دیگران بمن ربطی ندارد نوار را بیایید با هم ببینیم که هرگز حاضرنشدند نوار را برای خودشون و من بگذارند تا نشان بدهم  وبعد هم دست دادن مریم عضدانلو را حذف کردند پس مرز لچک اینجا توسط  رهبر بهم ریخت تا جایی رسید که دختران جوان را میبردند در برنامه جمعی ، نهار یا شام برای افسران امریکایی برنامه آوازخوانی و رقص اجراکنند وبساط عیش و نوش و خوشگذرانی آنها را فراهم میکردند. در عالم سیاست مرز بندی لچک رسید به اینکه از امریکا خواهان حمله و بمباران ایران شد و برای آدمخوارانی مثل خانم رایس و بوش  و دیک چینی و رامسفلد دست بدعا بردارند و درمسجد فاطمه الزهرا ( مسجد ضرار ) که نام مسجد رجوی در اشرف بود نماز حاجت و شفاعت و موفقیت بخوانند و برعلیه جداشده های خودشون پیش امریکایی ها خوش رقصی کنند. خودش مذاکره و تعهد داد و سندامضا کرد که مجاهدین جنگ مسلحانه و ارتش را کنارگذاشته و به مبارزه سیاسی و قانونی منظورش قوانین امریکا بود گردن میگذاردکه همین برگه را همه ما امضا و تحویل امریکا دادیم و بهرکدام از ما هم یک برگ داده بودند که در کمد گذاشته بودیم آنوقت میرفت میگفت به این دلیل آنها جداشده اند که معتقدند با امریکا باید مبارزه مسلحانه کرد و جداشده ها را گرفتار امریکا میکرد. پستی و دناعت را می بینید نتیجه مرز لچک است و الان هم که گوه گیجه تحریم گرفته و خود را در همه جا از سوریه یمن لیبی افغانستان عراق و سایر مسایل بین المللی با امریکا تنظیم میکند خط بخط و نکته به نکته و قدم به قدم . بله وقتی مرز لچک باشد بهتر از این نمیشود میگفت شعائر هرچی محکمتر و قویتر باشد نشاندهنده ماهیت و محتوای قوی و کارآمد است پس معلوم میشود که لچک جزء شعائر قوی نبوده و گر نه در محتوا نمی بایست به این پستی و پیسی بیافتند. همین مرز در مناسبات درونی دیگر نپرسید که چقدرکارایی داشت چرا چون خود لچک از پایه یا روسری یا توسری بود و اجبار

(پایان)

*** 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبرخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامU.S. to move 3000 terrorists to Romania (Mojahedin Khalq, MKO, MEK, Rajavi cult

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/از-طبل-یا-حسین-کوبیدن-رجوی-تا-خوردن-نان/

از طبل یا حسین کوبیدن رجوی تا خوردن نان و شراب

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی در قرارگاه شان طبل یاحسین میکوبید بر سر و سینه میزد. گل بر سر و صورت و کله و ریش و پشم نداشته میمالید …. مریم رجوی فرماندهانش را برداشته و در آلبانی به کلیسا برده تا در آنجا نماز عشا ربانی بجا آورده و در پایان هم نان و شراب میل فرموده اند. حالا سوال اینه رجوی دین عوض کرده یا اینها فریب افکارعمومی است ؟؟؟ واقعیت این است که فریب … 

مجاهدین فرقه رجوی، مزدور مریم رجوی و سوء استفاده از ادیان مسلمانان مسیحیان و یهودیان عاشورا و بهره برداری تبلیغی فرقه رجوی

لینک به منبع

از طبل یا حسین کوبیدن رجوی تا خوردن نان و شراب

رجوی همیشه میگفت مراسم عزاداری درروز عاشورا منظورش راه اندازی سینه زنی و زنحیر و… بود ، ارتجاعی واپس گرایی و آخوندی است . درروز عاشورا سخنرانی و نشست بود و بازخوانی تاریخ دروغین که درباره عاشورا بود بنده هم قبول داشتم ولی تاریخ و حماسه هایی که درباره حسین میگفت را قبول نداشتم چون اطلاع کافی از تاریخ اسلام داشتم و میدونستم که درباره حسین غلو زیاد میشود و تادلتون بخواهد دروغ دارد اما درسال ۷۱ یکباره گفته شد که سینه زنی و شام غریبان راه میاندازیم!! تا حربه عاشورا را از چنگ رژیم خمینی دربیاوریم گزارش نوشته وگفتم قبول ندارم وشرکت نمیکنم من راخواستند و زنک فرمانده محور ان زمان بامن صحبت ودرنهایت گفت باشه شرکت نکن چون دربرابردلایل بنده هیچ حرفی نداشت که بزند بگذریم در طی سالیان همین ریل را میرفت تا اینکه درسال ۷۵ مرا صدا کرده ودرخواست کردند چون نفرقدیمی وازمسولین وفرماندهان هستم روی دیگران تاثیر منفی دارد و گفتند گرچه قبول نداری ولی تاحد امکان درحد ظاهرشدن شرکت کن منهم قبول کردم چون نمیخواستم بهانه ای باشد دردست رجوی تا بعدا نتواند به این بهانه مرا درمنگنه قراردهد تا اینکه صدام سرنگون شد این راهم یاداوری کنم هربهانه ای میتوانستم وسط کشیده وکمتردرمراسم شرکت میکردم دولت عراق که سرنگون شد عراقیها راهم دعوت می کردند .مسجدی هم ساختند که درون بچه ها معروف به مسجد ضرار شده بود . سینه زنی وزنجیر وعلم وکتل راه میانداخت همان علم وکتلی که نشات گرفته از جنگهای صلیبی است چلچراغ وعلم شکل صلیب وکاملا مربوط به جنگهای صلیبی وکشتار ملتهاست همه اینها را دردست گرفته طبل یاحسین میکوبید بر سر و سینه میزد گل برسروصورت وکله وریش وپشم نداشته میمالید عین دارودسته خمینی وشاه درمسجد سپه سالار میگفت علم مال لات و لمپنهای کوچه محله ست ولی نفهمیدیم چرارجوی بردوش گذاشته وحمل میکرد وهرسال هم به تیغه هاش اضافه ورنگ ولعابش را بیشتر وجنگول ومنگول ازش اویزان میکرد ایا مجاهدین هم لات ولمپن کوچه محله شده بودند؟؟؟ حالا داستان چیست عکسی دیدم وخوندم که مریم رجوی فرماندهانش را برداشته ودرالبانی به کلیسا برده تا در انجا نمازعشا ربانی بجا اورده ودرپایان هم نان وشراب میل فرموده اند همان رجوی که دردرون تشکیلات چند مسیحی را بازور مجاهد میکرد و یا میخواست بکند درتعدادی موفق ودرتعدادی موفق نشد میگفت مسیحی وزرتشتی یعنی چی ما مجاهد انقلاب کرده شیعه دوازده امامی میخواهیم اهل سنت نداریم مجاهد میخواهیم ودرعضویت مجاهدین هم هست کسی که عضو مجاهد است باید اعتقاد قلبی وعملی بقول خمینی باید به اسلام شیعه دوازده امامی داشته باشد و گرنه مجاهد نیست حالا مجاهد با این خصوصیات رفته درکلیسا عشا ربانی بجا اورده ونان وشراب را میل فرموده حالا سوال اینه رجوی دین عوض کرده یا اینها فریب افکارعمومی است ؟؟؟ واقعیت اینه که فریب است هدفش فریب افکارعمومی البانی است کما این که درعراق هم نماینده میفرستاد به کلیسا البته درزمان امریکایی ها و یا خود مریم درفرانسه میرفت کلیسا بنده هیچ حرفی سرکلیسا رفتن ندارم کمااینکه بنده هم بعضی مواقع خودم شخصی و تنهایی میروم و برمیگردم نه بخاطر اعتقاد بلکه برای فهم مذهب و فرهنگ مردم واینکه چگونه تنظیم میکنند در ایران هم که بودم هم کلیسا میرفتم هم کنیسه یهودیها وهم بهایی ها چیزجدیدی برای بنده نیست ولی وقتی بنام مجاهدین وسازمان میرود انهم انبوه معنی دیگری دارد یا تعغیر محتواست که رد کردیم یا فریب افکاراست بله رجوی ازهروسیله ای برای تبلیغات ومردم فریبی استفاده میکند چه طبل یاحسین وگل مالی به سروکله باشد وچه خوردن نان وشراب درکلیسا باشد البته این راهم یاداوری کنم که نان وشراب را بانام بسم الله میخورد ودرپایان هم صلواتش رامیفرستد وبعدهم دهانش را اب کشده به اقامه نماز می ایستد وبه خوردن نان وشراب لباس اسلامی ومجاهدی میپوشاند همانطور که به علم وکتل وچلچرغ وسینه وزنجیر وگل مالی لباس مجاهدی میپوشاند میگوید وقتی دست خمینی قرار دارد ارتجایی ،ولی دست من انقلابی است اینهم دواسلام سراسرمتضاد ورودرروی هم یعنی انقلاب اسلامی خمینی واسلام انقلابی رجوی حالا چه فرقی دارند خود پیداکنید پرتقال فروش را احتمالا میگوید نان وشراب دردست پاپ ارتجایی وعقب مونده ولی دست من انقلابی است.

علی شیرزاد ۲۰۱۹/ ۰۱ ۰۶

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/هدف-مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-از-تحریم-گرسن/

رجوی میکشد بعد بالای جنازه مقتول خود نمازمیت میخواند

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی هدفش همین است تا اینکه مثل کشتن مخالفین مرثیه خوانی شهید راه بیاندازد او هدفش تبلیغات سیاسی وبهره برداری سیاسی از گرسنگی و مرگ ملت است بخاطر این دنبال تحریم است بله او ملت را میکشد بعد هم بالای جنازه آنها نماز میت میخواند این اعمال چقدر ننگین و ضد بشریست و سوء استفاده و بهره برداری صد بار ضد انسانی تر است … 

مسعود رجوی مریم رجوی مزدوران عربستان و موساد اخلال در رابطه ایران و اروپاMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

لینک به منبع

رجوی میکشد بعد بالای جنازه مقتول خود نمازمیت میخواند

سال ۵۳ یا ۵۴ قبل درست یادم نیست فیلمی تکزاسی دیدم که طرف نفرات را میکشت بعد میگفت من برای شما گریه میکنم عیسی مسیح شما را بیامرزد وجیب های مرده راخالی میکرد ومیرفت حالا شده داستان رجوی اینکاررجوی مسبوق به سابقه است روزی میگفت چماقداری و روزی میگفت جنگ مسلحانه وارتش ازادی و روزی عملیات راهگشایی وهمیشه ملت را بکشتن میداد و یامخالفین و نیروهای ناراضی را در میدان مین رها ویا انها را با ماموریت داخل ایران میفرستاد ودر تماس بیسمی با نفرات بدون کد و رمز صحبت میکرد . رژیم متوجه می شود انها رادستگیر یا می کرد یا می کشت .بعد بعنوان شهید نمازمیت برای انها می خواند حال ببینیم داستان ازچه قراراست

همانطورکه میدانید رجوی تماما دنبال تحریم ملت و بمباران انها بوده وهست حال که ملت تحریم شده اند مقاله ای نوشته که ملت گرسنه اند وگوشت ازسفره هایشون خذف شده و….. یکی نیست بگوید اگرگوشت حذف شده دلیلش چیست بنده گنده کاریها واختلاس ودزدی وبلایای اجتماعی که حاکمیت دینی سرمردم اورده نفی وانکارنمیکنم کما اینکه اگرصفحه فیس بوک واینستای اینجانب رانگاه کنید روزی نیست که دراین باره موضوعی را ننویسم پس حاکمیت دینی سرجای خود ولی سوال ازرجوی اینه که تحریم چقدر اثردارد میگوید هیچ برعلیه ملت نیست وسران را نشانه رفته پس چرا مینویسی که فروش نفت یکسوم شده وانراهم که میفروشد نمیتواند پولش رابگیرد وانرادست اورد خود میدانی؟؟ توکه میگفتی تحریم بملت اسیب نمیرساند پس چرا مرثیه نداشتن پول وکار ونگرفتن حقوق ونخوردن گوشت را میخوانی؟؟ پس چرامیگویی فروش نفت یکسوم شده وپولهارا نمیتواند به کشوربرگرداند؟؟ پس چراخوشحالی میکنی و رقص واوازراه انداختی که قراره رژیم نفت بدهد وغذابگیرد؟؟؟ ودهها سوال دیگر که همه بیجواب مانده اند زیرا رجوی هیچ جوابی ندارد به تناقضهای رفتاری وگفتاری بدهد بله رجوی ازاینکه ملت گرسنه باشند واستخون هایشون بیروت بزند وازگرسنگی میلیونها ایرانی بمیرند استقبال میکند وهدفش همین است تا اینکه مثل کشتن مخالفین مرثیه خوانی شهید راه بیاندازد او هدفش تبلیغات سیاسی وبهره برداری سیاسی از گرسنگی ومرگ ملت است بخاطراین دنبال تحریم است بله او ملت را میکشد بعدهم بالای جنازه انها نمازمیت میخواند این اعمال چقدر ننگین وضدبشریست وسواستفاده وبهره برداری صدبارضدانسانی تراست که به جان ملت هم رحم نمیکند بایدگفت نه بکش ونه نمازمیت بخوان دستها بسیار رو وکارها بسیار روشن است .

۲۰۱۹ /۰۱ / ۰۲

*** 

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

اسرائیل مجاهدین خلق آلبانی سفارت ایران دیپلمات ایرانی اخراج ترور مزدوری جنایتAlbania fell prey to Israeli-US scenario (Albania also hosts MEK terrorists Israel)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی،-مجاهدین-خلق-ایران-خیریه-یا-پ/

چرا رجوی برای درمان بیماران آلبانی اقدام کرده ؟؟؟

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۸:… هدف مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران، با راه اندازی انجمنهای خیریه برای مردم آلبانی اولین کارش پولشویی است کما اینکه انجمن خیریه درانگلیس که دستش روشد پولشویی میکرد. ضمنا افکارعمومی مردم آلبانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونهای آلبانی برعلیه او مطالب زیادی نوشتند وجداشده ها کلا تار و پودش …

خانه سالمندان مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ اشرف آلبانیاردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان

لینک به منبع

چرا رجوی برای درمان بیماران البانی اقدام کرده ؟؟؟

در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ به دست نسیم آزادی

علی شیرزاد

علی شیرزاد

 افکارعمومی مردم البانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونهای البانی برعلیه او مطالب زیادی نوشتند وجداشده ها کلا تاروپودش رابهم ریختند میخواهد این چهره را با رژ لب وسرخاب سفیداب ارایشی وزیبا جلوه دهد

کلیپی ازیوتیوپ دیدم که رجوی ۴۵ دکتر از امریکا به البانی اورده و۵۰۰۰ مریض البانی را درمان کرده است میخواهیم ببینیم هدف چیست؟

درعراق یکی ازکارهایی که بعد صدام انجام میداد همین بود یک مطبی دربیرون اشرف راه انداخته بود وروستایی های عراقی رامداوا وکلی تبلیغات روی ان راه میانداخت هدفش چی بود هیچ اول مداوا ودعوت های ۳۰هزارنفره برای نهار ومیهمانی بعد هم شیوخ رامیفرستاد امضا جمع کنند ان تبلیغات سیاسی امضا که راه میانداخت زمینه سازیهایش همین درمان ومیهمانی بود یعنی اینکه سواستفاده ازمریض وفقرملت وخوردن نان سیاسی ان ایا اینکار ضدانسانی وبه گروگان گرفتن فقرا نیست؟؟ درصورتی که ما دراشرف برای کوچکترین درمانی میبایست ازهزارخوان رستم عبور وصدتامارک کم اورده تمارض میکند دروغ میگوید مریضی رابهانه میکند و… میخوردیم تا دوتاگچ بنام قرص بما بدهند بنده علی رغم بیماریهای سنگین ودردهای شبانه روزی تازمین گیرنمیشدم بدکترنمی رفتم ازبس مارک واتهام میزد وما را بخاطرمریضی بگروگان میگرفت ولی دلش بحال ملت عراق میسوخت بنده هم هیچ حرفی نداشتم ازاینکه مارادرمان نکنند وبه ملت فقیرعراق که تحریم دمارشان رادراورده وبخاک سیاه نشانده بود رسیدگی کند بنده سرتبلیغات وسواستفاده کارداشتم ومعترض حالا همین ریل را درالبانی میرود نیروهای خودش باانواع واقسام مریضی روبرو هستند چراغی که بخانه رواست به مسجد حرام است انها رابدکترنمیبرد واحتمالا مثل عراق هزاربهانه میاورد ولی برای ملت البانی بیست دکترازامریکا میبرد البانی طرف که درکلیپ حرف میزد خودش راهوادارمجاهدین معرفی وگفت بخاطراینکارچندانجمن خیریه راه انداختیم هرکس خواست کمک کند

حال ببینیم هدف چیست

یک – با راه اندازی انجمنهای خیریه برای مردم البانی اولین کارش پولشویی است کما اینکه انجمن خیریه درانگلیس که دستش روشد پولشویی میکرد پس یک پولشوییست

دو- افکارعمومی مردم البانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونهای البانی برعلیه او مطالب زیادی نوشتند وجداشده ها کلا تاروپودش رابهم ریختند میخواهد این چهره را با رژ لب وسرخاب سفیداب ارایشی وزیبا جلوه دهد وچاله چوله های صورتش راباکرم نیوا پرکرده وصورتش رایکدست وبدون خلل وخورج نشون بدهد

سوم شک نکنید درپس این بعدا امضا گیری خوابیده برای دوکار

یک بگوید مردم البانی مثل عراق ازمن حمایت میکنند ببینید ۴۴میلیون امضا جمع کردم درعراق گفتیم این ۳ و۵ میلیون امضا یک نخودهم به ادمی نمیدهند بگذارچماق مالکی بالا برود انوقت معانی امضا راخواهیم دید که همین جمله داستانی دارد فعلا بگذریم چماق که بالا رفت وکشتار ومجروح ومعلول یک صاحب امضا بدفاع برنخواست وای به البانی
ودوم بعدا وحتما بعد این بریز وبپاشها ومیهمانی وبهداری برعلیه جداشده ها با حربه نیروی رژیم ومزدور و…. اقدام خواهد کردیکی ازکارهای اصلی که بعدا میخواهد بکند برعلیه جداشده هاست اینکه می بینید سفیر حاکمیت دینی رابعنوان تروریست اخراج کردند وچند جداشده دیگررابه اسم عامل بمب گذاری معرفی کرد هدفش درنهایت برعلیه جداشده هاست انها تبلیغات وزمینه سیاسی موضوع است که درست کرده ومیمانی وبهداری هدف اجتماعی ست تابعدا استفاده کند پس جداشده ها خودرابرای زدوخورد باشدت وحدت هرچه تمامتر اماده کنند وگرنه کسی که دلش بحال نیروهای پیر ومریض خودش که چهل سال وبیشتر وکمتر همه چیزخودرافدای اوکردند نمیسوزد بحال فقرای البانی میسوزد کسی که دلش بحال ملت خودش نمیسوزد وانواع کثافتکاری رانجام میدهدتا ملت خودراتحریم وامریکا بکشورخودش حمله وملتش راقتل عام کند دلش بحال ملت البانی میسوزد هرگز وهرگز او ازفقرملت برای مطامع کثیف خودش سواستفاده میکند این عمل بغایت ضدانسانی وضدبشریست که ملت را باشیوه های مختلف گروگان مطامع کثیف سیاسی بگیرد بله رجوی کارش بگروگان گرفتن ملت است مگرکم نیروها رابگروگان گرفت وپاسپورت وشناسنامه ادما راکه بافریب ونیرنگ به اشرف اورده بود ازانها گرفته وخودشون راهم بعنوان گروگان نگه داشت.

علی شیرزاد ۲۰۱۸/ ۱۲ / ۳۰

***

یک شهروند آلبانیایی که نخواست نامش فاش شود شرح مختصری از بازدید چند ساعته خود را از اردوگاه مجاهدین در شهر تیرانای آلبانی را به رشته تحریر درآورد : به سرعت کت و شلوارم و کفش هایی که دیشب برقشان انداخته بودم را پوشیدم و راه افتادم؛   قرار بود از اردوگاه یک گروه مخالف حکومت ایران بازدید داشته باشیم. عده ای از افراد این گروه درون شهر به دنبالمان آمدند تا ما را همراهی کنند. آنها زبان انگلیسی را نسبتا خوب صحبت می کردند اما گاهی به خاطر کهولت سن برخی واژه ها و عبارت ها را فراموش می کردند.Maryam Rajavi’s MEK Propaganda Fightback Goes Wrong

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/دروغهای-رجوی-مجاهدین-خلق-تحریم-ها-غذای/

دروغهای رجوی، مجاهدین خلق: تحریم ها علیه مردم ایران نیست

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی! تو که میگفتی تحریم غذایی نیست این خبر چیه؟؟ توکه حرفهای وزیر خزانه داری و آن یکی آدمخوار مک گورک و پمپیو را نشخوار میکردی و هواداران کثیفتر از خود و ضد ایرانی را وادار میکردی حرفهای آنها و تو را نشخوارکنند چه جوابی داری؟ بازهم میگویی تحریم غذایی نیست؟ واقعیت این است رجوی برای رسیدن بقدرت … 

مزدور مریم رجوی مجاهدین خلق وطن فروش حامی تحریم و ترور ایرانیان Has Donald Trump Appointed Madam Maryam Rajavi As Foreign Minister Of Albania?

لینک به منبع

با اعمال تحریم ها، کانون های شورشی رژیم را سرنگون می کنند( دروغ های مسعود رجوی )

یکی دیگر از دروغهای بحث تحریم است که رجوی از سالیان قبل خواهان تحریم بوده و معتقد است که تحریم به ضرر حاکمیت و باعث سرنگونی میشود دراین راستا هر کثافتکاری سیاسی راا نجام و از هر حرفی در راستای تحریم حمایت میکند که در این رابطه با اعتراضات زیادی روبرو شده. وی سعی دارد اینطور القا کند که تحریم به زیان ملت نیست. دوهفته پیش کندی مفنگی و ضد ایران و ایرانی که همیشه خواهان دخالت نظامی امریکا وک شتارملت ایران بوده و هست را در آلبانی به صحنه آورده تا بگوید تحریمها تماما سران حاکمیت را نشانه رفته و هرگز تاثیری برزندگی مردم ندارد و یک نوشتاری هم چند روز پیش در سایتش گذاشته . نوشته تحریم سران نظام را نشانه رفته و ملت ایران تحت تاثیر تحریم قرار ندارند و نتیجه گرفته که تحریم باعث میشود حاکمیت از منطقه دست برداشته و نیروهای سرکوب نتوانند سرکوب کنند و صدای مردم بیشتر و بلندتر و با پشتوانه کانونهای شورشی حاکمیت دینی سرنگون میشود. تحلیلی بغایت ساده و طبق خواسته و تمایلات خود. بگذریم از اینکه قبلا ارتش آزادی عامل سرنگونی بود و حاکمیت با اعتراضات سرنگون نمیشد ولی حالا در توجیح و مشروع کردن تحریم معتقد است که کانونهای شورشی عامل سرنگونیست.

این نظریه حکایت از عقب نشینی رجوی از گفتار و عمل اوست. حاکمیت که تنها نظامی سرنگون میشد چی شده؟ تحریم و کانون شورشی عامل سرنگونی شد؟ بارها نوشته ام که تحریم بزیان ملت است و اتفاقا جیب سران را پر میکند و سفره ملت را خالی در این مدت کوتاه هم میشود درستی این نظر را درخالی شدن سفره ملت و گرانی دید ولی ایا ملت با تحریم به خیابان خواهند ریخت تجربه دوازده سال تحریم عراق و یمن و سوریه و کشورهای دیگر ثابت میکند که این حرف دروغ و حرافی ست و یک نمونه حتی یک نمونه رجوی نمیتواند نشان دهد که تحریم عامل سرنگونی در کشوری بوده است از این که بگذریم رجوی میگوید موادغذایی تحریم نیست که قبلا مفصل در اینباره نوشته ام که وقتی بانکها هوایی دریایی زمینی کشتی و شرکتها و کشورها را در معامله با ایران محروم میکند دارو وموادغذایی چگونه میخواهد بملت برسد جای سوال دارد.

دراین زمینه رجوی بسیار به کمک سیاستمداران امریکا رفته و حرفهای آنها را تکرار میکند که خیر غذایی و دارویی و کشاورزی تحریم نیست و در کثیفترین و خیانتکارانه ترین شکل به امریکا اذوقه تبلیغاتی میرساند. حال امروز یکی از روزنامه های غربی نوشته که دولت امریکا به شرکتهای غذایی که سویا لوبیا گندم و سایر حبوبات را میفروختند گفته حق فروش ندارید و به بانکها و شرکتهای اروپایی هشدارداده که هر شرکتی این مواد را بدهد تحریم و بانکهای تسهیل کننده تنبیه خواهند شد و قراردادهای قبلی را هم منتفی کرده است. سوال از رجوی این است تو که میگفتی تحریم غذایی نیست این خبر چیه؟؟ توکه حرفهای وزیر خزانه داری و آن یکی آدمخوار مک گورک و پمپیو را نشخوار میکردی و هواداران کثیفتر از خود و ضد ایرانی را وادار میکردی حرفهای آنها و تو را از هزار خواره به دهان اورده و دوباره و صدباره نشخوارکنند چه جوابی داری؟ بازهم میگویی تحریم غذایی نیست؟

واقعیت این است رجوی برای رسیدن بقدرت بهر خس وخاشاک و هر ادمخوار و هر تروریستی و هرکشور ضدایران و ایرانی مثل عربستان و امارات و اسراییل اویزان میشود . کاری ندارد چه بلایی سرملت میاید کما اینکه در دوحادثه تروریستی از تجزیه طلبان حمایت کرد و تا به امروز هم انها را محکوم نکرده است همانهایی که رسما در تلویزیون و شبکه های اجتماعی میگویند ایران باید براساس قوم تقسیم شود در سکوت و در پنهان در ارتباط با انهاست ایا چنین کسی و گروه و حزب و سازمان و گروهک یا هر اسم دیگری رویش بگذاریم اگرملت ایران مثل قحطی و تحمیل تحریم درسال ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ توسط انگلیس بملت ایران وکشتار ده میلیون ایرانی و ایجاد هولوکاست واقعی . ایا قبول خواهد کرد که تحریم بزیان ملت است هرگز کما اینکه نوشته ای از یکی ازهواداران رجوی اخیرا خوندم که نوشته بود اینکه میگویند ملت ایران ده میلیون کشته شدند دروغ است و اسمان را بریسمان بافته و از قول همین غربیها نوشته اصلا ایران انموقع ده میلیون جمعیت نداشت چطوری طرفداران رژیم خمینی میگویند ده میلیون کشته شده اند دروغ است انها میخواهند مزدوری خود را به اثبات برسانند و برعلیه مقاومت اقدام میکنند در صورتی که پدر و مادر بنده و پیران قوم تعریف میکردند که درجریان قحطی چقدر ادم در روستاها و شهرها کشته شدند چقدرگربه و سگ روستاها را خوردند چقدر الک یاغربیل را که از روده درست شده را گرم کردند و خوردند چقدر پوست وریشه درختان را میخوردند وب خاطر انواع بیماریها در ان سالها مردند این فقط در روستای ما و اطراف که کلا هزار نفر جمعیت نداشته. وقتی از قحطی بیرون امدند تعداد انگشت شماری زنده مونده بودند در شهر که مرده ها انقدر بوده که نمیتوانستند دفن کنند و سگ وگربه و گرگ انها را درکوچه وخیابان میخورده وبقیه هم همان سگ وگربه وگرگ وخیلی خبرها بود که فرزندان همدیگر را دزدیده و میخوردند انوقت هوادار رجوی میگوید دروغ است ساخته و پرداخته مزدوران و جیره خواران رژیم خمینی ست حالا این پدر و مادر م ها و پیرهای انزمان چطوری مزدور خمینی بودند بماند در صورتیکه یک مورد درطول عمر این حاکمیت یکبار ندیدم و نخوندم که به این موضوع پرداخته باشد چون بضررش است خلاصه کلام محورعالم ول نگر زمین وز مان قدیما شاخ گاو بود حالا شده رجوی این لنگر وپایه جهان هستی هرحرفی برخلاف تمایلات و خواسته و تحلیل او باشد رژیمی و کارمزدوران است و هرحرفی درتایید حرفهای او انقلابی ترین و مردمی ترین حرف است بگذارید برجوی و عضدانلو گوشزد کنم اگر تحریم باعث کشتار ملت و گرسنگی انها همانند یمن یا خیلی کمتر از ان به ملت ایران اسیب برساند ما دمار تور ا درخواهیم اورد همانطور که مردم درشبکه های اجتماعی دمار حاکمیت دینی را در اورده اند ازحقوق ملت ذره ای دربرابر هیچ قدرتی و هیچ فردی و هیچ خیانتکاری نخواهیم گذشت زیرا که عمر و هست و نیست خود را بخاطر همین مردم در طبق اخلاص گداشتیم انوقت میخواهی ازحقوق ملت کوتاه بیاییم هرگز و به هیچ قیمتی از حق مردم نخواهیم گذشت و درسکوت چندسال باقی عمر را نخواهیم گذراند.

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۲ /۱۸

*** 

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مسعود-رجوی-مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-با-فری/

ورود بداخل مجاهدین سخت ولی خروج آزاد؟ (رجوی دروغ میگوید)ا

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و سوم دسامبر ۲۰۱۸:… گفتی ورود سخت و هفت خوان رستم است و دیدیم که ورود مثل آبخوردن و با کلاشی و فریب و نیرنگ نیرو می آوردی و بر عکس خروج صد خوان رستم و اجازه نمیدهد یکی خارج شود. راست میگویی سنت حسینی که مدعی آن هستی، درب لیبرتی را بازکن و چشمانت را هم ببند و بگو هر که میخواهد برود تا به حرفها ی دروغ که بخورد ما میدادی … 

زندان لیبرتی اشرف عراق آلبانی رجوی مجاهدنین خلق مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

لینک به منبع

دورغ های مسعود رجوی قسمت چهارم

ورود بداخل مجاهدین سخت ولی خروج آزاد

رجوی همیشه مدعی بود که ما بدلیل داشتن دشمن و ایدیولوژی انقلابی نمیتوانیم هرکسی را بپذیریم باید مجاهد ازجان گذشته و اگاه و اهل دادن قیمت باشد بخاطر این ما نفرات را غربال و یکی را انتخاب میکنیم و از ورود هرکس جلوگیری میکنیم بخاطر همین ورود خیلی سخت و نفرات باید از هفت خوان رستم عبور کنند ولی درب خروجی باز و هرکس ازاد است برود . این شیوه را از پیشوایمان حسین بن علی یادگرفتیم و کما اینکه چراغها را همیشه خاموش میکنیم تاهرکس اهل مبارزه و قیمت دادن نیست دنبال زندگی مطلوب خود برود حال میخواهیم همین را کمی بازکنیم تا مردم ایران بدونند داستان چیست قبلا مفصل حال خود را شرح داده ام فقط اشاره میکنم وقتی من به تشکیلات عراق رفتم و درگیری ما همان روز اول و دوم شروع شد . درخواست کردم مرا به مرز برگردانید و دو برابر خرجی که کردید را بلافاصله رسیدم به مقصد هر جا خواستید و با هر شیوه که گفتید می پردازم . که به درخواستم جواب نداده و مرا نگه داشتند خیلی از جداشده ها نوشته اند و خیلی ها هم ننوشته اند و ما خبرداریم چطوری امدند رجوی عمله و عکره خود را در کشورها گماشته و ایرانی ها را که بدنبال کار و پول بودند را از کشورها دیگر فریب و به اسم اینکه چندماه بمانید تا ریل قانونی فرستادن شما به هرجا خواستید را برویم و شما را به اروپا بفرستیم به عراق قرارگاه سابق اشرف میاورد مدارک و شناسنامه افراد را میگرفت و دیگر نمی فرستاد و نفرات به اجبار انجا میموندند همین ریل را برای ایرانی های مستقر درکشورهای اروپایی و امریکا و استرالیا هم میرفت پس می بینید ورود چقدرسخت بود نفرات ازهفت خوان رستم عبورمیکردند و مجاهدین اگاه و اهل دادن قیمت بودند و از صافی عبور میکردند دروغ که حناق نیست گلو را بفشارد این وسط از اردوگاه اسرارا عراقی سر اورد . از اروپا بقول خودش میلیشیا و بقول ما عزیز دردانه های مسولین ، از مردم عادی فریب خورده انقدرمعتاد و خلافکار فراری ازایران اورد . سر این موضوع صحبت نشود بهتراست . اینگونه مجاهدین تاپ وشاخ شمشاد که در ابتدا نوشتم وارد میکرد کلی هم نفوذی خمینی توی انها بود که حکومت خمینی میفرستاد و دردسرهای تشکیلاتی و سیاسی خود را بوجود میاوردند حال که متوجه شدید مجاهدین رجوی چقدرمجاهد ازجان گذشته واگاه واهل دادن قیمت بودند میشه فهمید مناسبات درونی چقدر فاسد شده بود این از ورود و هفت خوان ورودی و اما خروج هرکسی که درخواست خروج میداد زیرفشار و نشست و کتک و تف و شکنجه های روحی و روانی خردش میکردند که تعدادی بخاطر همین خودکشی کردند چون اجازه نداد بروند. انهای را که بقول خودش چراغ خاموش میکرد ومیگفت بروید ریل اینطوری بود. اول بنگالی یاهمان زندان انفرادی بعد هم از شش ماه تادوسال زندان اشرف بعدهم تحویل عراق وهشت سال زندان ابوغریب تعدادی هم فرار میکردند که دستگیر و تحویل عراق می داد و تعدادی راهم که میدید دیگر نمیتواند نگه دارد یا به بهانه عملیات یا بعنوان بردن بمرز سربه نیست میکرد ویا انها را به بهانه فرستادن به ایران می برد در مرز توی میدان مین می فرستاد و اتش می گشود به روی انها ، چون درپشتیبانی بودم از اسمها خبرندارم ولی خیلی ازنفرات دیگردرطی سالیان شنیدم بعدهم میگفت مجاهد شهید و انهایی هم که برای عملیات بداخل میرفتند و انجا فرار یا خودراتسلیم میکردند بعنوان شهید بما قالب میکرد وقتی امدم بیرون چندنفر شهید مجاهد را فهمیدم درایران واروپا درحال زندگی هستند عجب شهدایی و اما الان سه سال است که در البانی بگیر و ببند راه انداخته وانواع محدودیتها را اعمال میکند تاکسی خارج نشود وانهایی هم که نمیخواهندبمانند را با انواع کلاشی هانگه داشته مثلا بروید جاسوس رژیم میشوید ببینید بقیه که رفتند همه شده اند سعید امامی ودرحال شکنجه و تیرخلاص زدن به مجاهدین زندانی هستند و یا اگربروید مثل بقیه معتاد میشوید ویا توی جوی های البانی درمیان لجنهای روزگارمیگذرانید و…… تو که میگفتی ورود سخت و هفت خوان رستم است و دیدیم که ورود مثل ابخوردن وباکلاشی. فریب ونیرنگ نیرو میاوردی وبرعکس خروج صد خوان رستم واجازه نمیدهد یکی خارج شود راست میگویی سنت حسینی که مدعی ان هستی درب لیبرتی را بازکن و چشمانت راهم ببند وبگو هرکه میخواهد برود تا به حرفها ی دروغ که بخورد مامیدادی جامعه عمل بپوشانی ایا چنین کاری خواهد کردهرگز چون حرفها وعمل کاملا برعکس است ورود مثل ابخوردن وبا التماس وارد میکند ولی خروج هرگز دروغ نه حناق است که گلورابفشارد نه پیت حلبی ست که فروبرود ونه کنتوراست که شماره بی اندازد ومشخص شودکه دروغ است و حرف مفت تا دلش میخواست موضوعات راعکس کرده وبخورد ملت میداد تک تک کلمات رجوی راباید بازکنی تامشخص شود چکارمیکرد وچگونه سرنیروها کلاه میگذاشت مانفهمیدیم رجوی چگونه رهبر عقیدتی ست که اینقدربانیروهای خودش ناراست و ناصادق است انوقت مدعی ست سردرب مجاهدین فداوصداقت است ازبس خودش دارد ما درحیرتیم.

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۲ / ۲۱

*** 

ترجمه مقاله تحقیقی گاردین مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه رجوی آلبانیتروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلق

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مسعود-رجوی-مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-دروغ-م/

چرا ایران به این نقطه رسید؟ (رجوی دورغ میگوید)ا

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۸:… در سال ۶۱ خط داد که برای حفظ نیرو میتوانید بعد دستگیری بدون همکاری با دشمن طوری رفتارکنید که زنده بمانید و اسمش را گذاشته بود خط حفظ نیرو ولی در عراق طلبکار بود شما ها که زنده مانده اید بریده و با دشمن همکاری کردید و مجاهد آنهایی بودند که اعدام شدند. و شما ها هیچ کدامتون مجاهد واقعی نبوده و بریده بودید …

مسعود رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق دروغ میگوینددروغهای مسعود رجوی

لینک به منبع

چرا ایران به این نقطه رسید

تیتر وار اوضاع فازنظامی را نوشتیم و از کنار صدها موضوع دیگر گذشتیم ازجمله فدائیان ترکمن ، فرقان و انشعابات گروه ها وسازهای هرکدام که ملت را گیج وسردرگم کرده بودند. رسید به سی خرداد که رجوی اسم ان را سراغازجنگ مسلحانه قلمداد میکند حال میخواهیم کمی به این بپردازیم.

درگیریهای سیاسی به نزاع خشونت بارکشیده شد هم ازطرف حاکمیت دینی که با چماق جواب میداد چه ازطرف رجوی که با علم کردن کشته و زخمیها هر روز به جنگ دامن زده و جنگ را هر دو طرف شعله ور میکردند خط رجوی دادن کشته و سوارشدن روی ان بود از روز اول روی موج کشته ها سوار می شد . همان کار را درعراق هم انجام میداد که درجریان هستید تظاهرات سی خرداد شروع شد رجوی میگوید تظاهرات مسالمت امیز ولی چه اهدافی داشت ؟  یک رفتن جلو خونه خمینی ومحاصره ان دو تسخیر مجلس وسه تسخیر تلویزیون که خمینی هم فهمیده و اتش گشود پس می بینیم پشت کلمه مسالمت چی خوابیده که رجوی یکی دوبار درنشست لابلای حرفها اشاره و گفت اگرخمینی اتش نکرده بود اووحاکمیتش را جارو میکردیم هدف سرنگون کردن خمینی بود فردای سی خرداد با اعلام جنگ مسلحانه همه چیز بهم ریخته وکشتارها شروع شد هردوطرف می کشتند که همگان از ان خبردارند که بیشتر وارد نمیشوم حال سوال اینه چرا رجوی جنگ مسلحانه راشروع کرد ایا مشروعیت خمینی بپایان رسیده بود تجربه و حوادث نشان داد خیر . رجوی زودهنگام پایان مشروعیت رژیم خمینی را اعلام ودست به سلاح برد چرا  ؟ بار ها  گفت من فکرمیکردم شاه ۲۰۰ن فر راکشت خمینی ۲۰۰۰ نفررامیکشد ونمیدانستم اینقدرضدبشر است ! بخوبی میشه فهمید اولا رجوی سه تااشتباه کرد اول مشروعیت خمینی بپایان نرسیده بود چون اگر اینطوربود می بایست تظاهرات چند میلیونی ازتمام اقشار جامعه را شاهد بودیم که فقط هواداران رجوی تظاهرات میکردند دوم فکرمیکرد اگر دوهزار کشته بدهد خمینی کله پا میشود که خمینی را نشناخته بود . سوم فکرمیکرد درعرض شش ماه انهم با کشتن سران نظام حاکمیت سرنگون میشود که باز اشتباه بود رجوی همیشه شش ماه را پنهان کرده و میکند ولی نمیتواند  بگوید اینطور نبوده . چون  نوار وهم صحبتهای تشکیلاتی و تحلیل انموقع بدستم میرسید و کاملا درجریان هستم . رجوی دروغ میگوید کما اینکه وقتی اعدامها زیاد و شکنجه ها امان نیروها را بریده بود درسال۶۱ خط داد که برای حفظ نیرو میتوانید بعد دستگیری بدون همکاری با دشمن طوری رفتارکنید که زنده بمانیدو اسمش راگذاشته بود خط حفظ نیرو ولی در عراق طلبکاربود شما ها که زنده مانده اید بریده و با دشمن همکاری کردید و مجاهد انهایی بودند که اعدام شدند ؟ وشماها هیچ کدامتون مجاهدواقعی نبوده وبریده بودید که یکبار درگزارش در جواب مریم رجوی که این حرفها را میزد موضوع ران وشته و پته اش راروی اب ریختم . مرا صدا کرده و شروع به توجیح و رفع و رجوع کردند که این حرف برای اولین بار است که در طول عمرم بیان کردم و کسی خبر ندارد انوقت رجوی که خودش با ساواک کامل همکاری و تا خرخره با ساواک رفته و دستش بخون رهبران خودش الوده بود به دیگران مارک میزد سه اشتباه رجوی که گفتم باعث شد زود وبیموقعدست به سلاح برده شود وبلایی که نمی بایست سرمملکت بیاید امد اگر سوال کنید خواهم گفت میشد وجای زیادی داشت کارسیاسی انجام شود وشک ندارم که درکارسیاسی خمینی نابودمیشد

جمع بندی

چه خمینی و چه گروهها هیچ کدام ملی و مردمی نبودند دوم فازنظامی خیلی زود شروع شد که سه دلیل اشتباه در تحلیل و تفکرات را یاداوری کردم و رجوی هرسه خطا را انجام داد سوم عمل نظامی که خمینی اتفاقا دنبال ان بودتا این اشتباه سربزند باعث شد درپناه جنگ ودردسرهای گروههای دیگر تثبیت بشود یعنی سی خردادسراغاز جنگ مسلحانه وتثبیت نظام بود و رجوی ناخواسته دشمن خودش رادرحاکمیت تثبیت کردو چهارم گفتم انها مردمی وملی نبودند بلکه همه بفکر قدرت بودند اگر ملی بودند همان اول میبایست بجای درگیری می نشستند وباتمامی اختلافات دست بدست هم داده وکشور ویرانی های ان رامی ساختند که هیچ کدامشون وارد این مقولات نشدند و ایران امروز دراین نقطه قرارگرفته است که اگر دست دردست هم حرکت میکردند الان مملکتی بسیارپیشرفته داشتیم انرژی های ازاد شده صرف جنگهای داخلی بخاطر هژمونی ورهبری وبدست گرفتن قدرت شد وبافهم امروز میگویم چه مسلمانها باهراعتقادی وچه کمونیستها باهر دیدگاهی هرگز ملی و مردمی نبودند نیروها هم که قدرت تشخیص نداشتند و در دنیای کودکی سیاسی و شور و شوق و احساسات بدنبال رهبران میدویدند بدون اینکه از عاقبت ان خبر داشته باشند بله رهبران خیانتکار وضدمردمی پتانسیل ها رادرچاه باطل ریختند ودردعوای قدرت کشوررا بنابودی کشاندند که تمامی ما دران مقصریم وهرکدام درحد فهم وشعور وجایگاهی که بودیم درتخریب مملکت نقش داریم ولی نقش اصلی بارهبران استبرای نمونه ژاپن و المان بعد جنگ جهانی رانگاه کنید وقتی همه دست بدست هم دادند ژاپن و المان کنونی را ساختند اگر احزاب وگروهها میخواستند درگیرشوند چه میشد ایا المان وژاپن امروز وضعیت کنونی راداشتند هرگز منظورکشور چنین حرکتی را طلب میکرد که به ان خیانت شد باز تکرار میکنم تمامی احزاب و گروهها و سازمانها و هوادارانشون مقصرند و باید از گذشته تجربه و از ان برای ساختن استفاده کنند که امروز هم با چنین هم فکری وپیوندی بسیار فاصله داریم و با احزاب و گروههای کنونی که همچنان برتفکرات پوسیده خود اصرار میورزند هرگز به انجا نخواهیم رسید کشور رهبران پیر و فرتوت و تاریخ گذشته را نیاز ندارد و مملکت نیازمند احزاب و گروههای جدید است که هیچ علاقه فکری و قلبی به سیاستمداران گذشته نداشته باشند مملکت نیازمند خانه تکانی فکری وفلسفی وفرهنگی و سیاسی ست در این صورت ایران کنونی ازاد و اباد خواهد شد تاریخ مصرف همه مثل نهضت ازادی و جبهه ملی وووو به پایان رسیده است

علی شیرزاد ۲۰۱۸/ ۱۲ /۱۸

*** 

John_Bolton_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MEKThe MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI …) And The Bankrupt U.S. Policy On Iran

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKMEK doesn’t look like a legitimate group (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult, …)

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

Mojahedin Khalq Mek MKO Rajavi cultUSARemember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

*** 

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

Anne Singleton from Iran-Interlink
visits Camp New Iraq (Formerly Ashraf)
in wake of violence by loyalists of the Rajavi cult

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government
تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمرجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند! (+ دوستان رجوی، دشمنان مردم ایران)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismThe Iranian Cult and the British Gentlemen (Mojahedin Khalq, MEK, MKO, NCRI, Maryam Rajavi Cult)

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch, May 2005

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

Terrorists_Mercenaries_EUP_MKE_Rajavi_Cultمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIافشای انجمن های پوششی و شبکه های قاچاق مجاهدین در اروپا

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیMojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

The Iran Protests, Regime Change, And The MEKThe Iran Protests, Regime Change, And The MEK

مریم رجوی مجاهدین خلق ویلپنت فرانسه وطن فروشی مزدوریحاشیه‌های نشست سازمان مجاهدین خلق

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

 • علی شیرزاد، فریاد آزادی، مریم رجوی درهرمراسمی بخصوص درمراسمهای همیشگی دراول صحبت با اب وتاب ازمسعود بعنوان رهبرمقاومت یاد میکرد وبه به وچه چه میکرد ولی امسال درابتدا هیچ صحبتی ازرهبرمقاومت ورهبرعقیدتی نکرد ودرطول سخنرانی هم دوباراسم اورااورد وازاو نقل قول کرد که درهردومورد گفت مسعود رجوی چنین گفته …

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم دسامبر ۲۰۱۷:… وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم.یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد. دو:انتخاب خاتم

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم دسامبر ۲۰۱۷:… ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن …

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم دسامبر ۲۰۱۷:… درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها را …

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوم دسامبر ۲۰۱۷:… موقع ورود نفرات به محل نشست تمامی نفرات ریزوتمام بدنشون حتی جاهای ممنوعه چک وبازرسی میشدانفدردقیق وریزکه بعضی مواقع بازرسی هرنفرنزدیک ده دقیقه طول میکشید اولا مجازنبودی هرچیزی راببری اگه میبردی مصادره میشد فقط مجازبه بردن خودکار، دفتر، دارو،ودستمال بودی که انها هم چک میشدند و …

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۷:… یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود ….تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفر

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۷:… اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفران

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیستم نوامبر ۲۰۱۷:… واقعیت این است این همه بیابرویی را برای این بجان میخری که میدونی اگه جداشده ها به استقلال مالی برسند سیل بنیان کن جداشدگان نامرعی درونی بحرکت درخواهد امد وبنیانت را ازریشه خواهد کند بله جداشده ها بمب ساعتی هستند که هرلحظه احتمال انفجاراین بمب درالبانی

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم نوامبر ۲۰۱۷:… گفتیم که سازمان مجاهدین داعش وتروریسم درسوریه را ارتش ازاد وجنگ رابین مردم بجان امده سوریه ازستم دیکتاتوری اسد ودرعراق انقلابیون عشایر ودریمن هم انرا ارتش ملی قلمداد میکرد ومیکند ودراین مدت هفت سال گذشته دیده نشده یک کلمه خود را ازداعش پاک وان رامحکوم

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۷:… این اقا که ازتاریخ بشریت فقط هیتلرومقاومت نروژ را میشناسد و هرچیزی را به این دو ربط میدهد معتقد است که هیتلر و مقاومت نروز قبل از ادم و حوا بوده اند زمانی که کشتی نوح گرفتار دریای پرتلاطم بود و زیردریایی های اتمی المان میخواستند کشتی نوح را نابود کنند این مقاومت نروز

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دهم نوامبر ۲۰۱۷:… جای تعجب ندارد اگه با هرجنایتکاری رابطه دارند وشب روزتوسط خودشون وهوادارانشون اینقدرازترامپ وسیاستهای جنگ طلبانه ان دفاع میکنند درحدی که تعدادی به ترامپ اعتراض کردند (بنده هم یکی ازاین نفرات بودم )که چرا خلیج فارس را خلیج عربی نامیدی توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی به دفاع ازترامپ و